DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 

7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21E EEUW

 

De toekomst is een ontdekkingsreis.

 

Laten wij samen zonder oordeel op verkenning uitgaan.

_______________

 

1.            Ieder mens is in staat zichzelf te genezen!

 

2.            Is een onverwerkt verleden de oorzaak van alle ziekten?

 

3.            Suiker, het lekkerste gif op aarde.

 

4.            De drie beste natuurlijke stress- en pijnoplossers in de wereld.

 

5.            Hoe kunnen Internet en UniNet u gezond en gelukkig maken?

 

6.            Waar ligt het interdimensionale geheim van de eeuwige jeugd?

 

7.            De stralings Pest die miljoenen slachtoffers per jaar eist.

 

8.            ColloÔdaal goud en het geheim van de Faraoís.

 

9.            De magische zilveren kogel.

 

10.       Vrije intelligente energie de basis van uw gezondheid.

 

11.       Killer virussen en bacteriŽn verliezen altijd: Weet u waarom?


IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IS IN HET LEVEN.

 

ZONDER GEZONDHEID ONTAARDT LEVEN IN EINDELOOS LIJDEN.

 NATUURLIJK HOPEN WE ALLEMAAL DAT DIT ONS NOOIT ZAL OVERKOMEN.

 

ALS WE DE STATISTIEKEN ER ECHTER OP NASLAAN BLIJKT DAT BIJNA IEDEREEN ER VROEG OF LAAT DIRECT OF INDIRECT MEE TE MAKEN ZAL KRIJGEN.

 

DE MEESTE MENSEN HEBBEN TROUWENS AL EEN ERVARING GEHAD, WAARBIJ EEN FAMILIELID OF VRIEND CHRONISCH OF TERMINAAL ZIEK WERD.

 

MOCHT DIT UZELF VROEG OF LAAT OOK OVERKOMEN EN WILT U VOORKOMEN DAT U MAANDENLANG OP ZOEK MOET NAAR EEN REGULIERE,  ALTERNATIEVE OF COMPLEMENTAIRE  GENEESWIJZE, DAN KUNNEN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS EEN GEHEEL NIEUW LICHT WERPEN OP DE MOGELIJKHEDEN DIE VANDAAG TOT UW BESCHIKKING STAAN.

 

ALLES IN DIT LEVEN HEEFT IMMERS DRIE KANTEN(GOED/EVENWICHT/SLECHT), WAARBIJ WE MOETEN BESEFFEN DAT HET NOOIT DE MAKER MAAR ALTIJD DE GEBRUIKER IS DIE IETS GOED, EVENWICHTIG OF SLECHT MAAKT.

 

IEDER MOMENT VAN DE DAG HEEFT U DUS DE KEUZE OM GEZONDER OF ZIEKER TE WORDEN.

 

BIJ DIT KEUZE PROCES IS UW GEWETEN DE LEIDRAAD!

 

 

DE DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 

 

Het tijdig via Internet en UniNet verzamelen, selekteren en distribueren van wereldwijde aan ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ gerelateerde informatie.

 

Het op basis van deze informatie ontwikkelen van originele ideeŽn, concepten, hypothesen, theorieŽn en inzichten.

 

Het stimuleren van experimenten en product- c.q. therapieontwikkeling door derden die van deze nieuwe inzichten gebruik willen maken.

 

Het centraal stellen van informatie die kan helpen bij het verhelpen van de oorzaak en niet de symptomen.

 

 

N© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang er maar geen letter aan de tekst wordt veranderd, de bron vermeld blijft en deze gratis verspreid wordt.

 

 

Gedachten:

 

***

 

DE LANGE REIS VAN HET ONTWAKEN IS NA UW GEBOORTE OP AARDE BEGONNEN

 

***

 

ONWETENDHEID IS ANGST, SLAPEN, VOOROORDELEN EN DE WEG VAN

ONEVENWICHTIGHEID, ZIEKTE, ELLENDE EN PIJN.

 

***

 

ALLEEN DOOR ZELFONDERZOEK, INZICHT EN BEWUSTZIJNS VERANDERING IS EEN EINDE TE MAKEN AAN DEZE VERWARRING.

 

***

 

DE UITERLIJKE WAARHEDEN VAN VANDAAG KUNNEN DE ILLUSIES VAN MORGEN ZIJN.

 

***

 

OMDAT IEDEREEN HET DOET, ZEGT HET NOG NIETS OVER DE EVENWICHTIGE WERKZAAMHEID EN WAARHEID.

 

***

 

ALLES WAAR U ZONDER ANDEREN SCHADE TOE TE BRENGEN NAAR GEWETEN IN GELOOFT IS GOED, WANT ZONDER GELOOF WERKT NIETS.

 

***

 

ALLEEN WAT VOOR U WERKT BEPAALT UW PERSOONLIJKE BEHOEFTE.

 

***

 

DE SLAAFSE MENS DIE ZIJN KOPPELING MET DE ILLUSIE WERELD VERBREEKT IS WAARLIJK EEN VRIJ MENS GEWORDEN.

 

***

 

DIRECT CONTACT EN AFSTEMMING OP DE EENHEID IN ALLES IS DE ENIGE WEG DIE NAAR WARE LIEFDE EN WIJSHEID LEIDT
Inhoudsopgave

 

INLEIDING: HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK.. 7

WAAR LIGT MOGELIJK HET GROOTSTE PROBLEEM VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG?. 9

HOE HEEFT HET IN DE AFGELOPEN 100 JAAR ZOVER KUNNEN KOMEN?. 11

1. WAAROM WE IEDERE KEER DEZELFDE FOUT MAKEN.. 14

2. 100 JAAR EXPERIMENTEREN.. 19

EVENWICHTIG IS WAT ANDERS DAN GOED OF SLECHT.. 20

3. DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS. 22

3.1. DE WETENSCHEPPELIJKE EVOLUTIELEER.. 23

3.2. DE GEDACHTEN ACHTER DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS. 25

3.4. HET UITGANGSPUNT VAN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS. 30

4. WANNEER HEEFT U VOOR HET LAATST ZUIVER WATER GEDRONKEN.. 34

5. DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT.. 36

5.1 IEDERE FYSIEKE ZIEKTE KOMT VOORT UIT EEN TEKORT AAN MINERALEN.. 36

5.2 DE REKENING VAN 100 JAAR MATERIALISME. 37

5.3 GERESPECTEERDE ARTSEN AAN HET WOORD.. 37

5.4 BENT U NOG STEEDS ZIEK NA HONDERDEN KEREN SLIKKEN.. 38

5.5 HOE HERKENT U EEN TEKORT AAN MINERALEN.. 38

5.6 DE HONGERSNOOD IN DE WESTERSE WERELD.. 39

5.7 WAAROM ZIJN ONZE BOSSEN ZIEK.. 40

5.8 MINERALEN EN SPOORELEMENTEN ALS SUPERGELEIDERS. 41

5.9   8 MAANDEN NAAR EEN OPTIMALE LICHAMELIJKE GEZONDHEID.. 44

5.10 DE DOSERING.. 45

5.11 NATUURLIJK AFVALLEN IS SLIM... 46

6. LEVENDE MINERALEN EN VITAMINEN HEBBEN DE TOEKOMST.. 47

6. 1 BOUW JE EIGEN LEVENSENERGIE FABRIEK VOOR HET RAAM... 47

6.2 MELK IS GOED VOOR ELK. OfÖ. 48

6.3 ONS DAGELIJKS BROOD.. 48

6.4 AL KIEMEND OP WEG NAAR GEZONDZIJN EN LEVENSGELUK.. 48

7. EM-X DE WONDERBAARLIJKE FRISDRANK UIT HET VERRE OOSTEN.. 50

7.1 EEN EVENWICHTIGE AANPAK.. 51

7.2 HET BASIS RECEPT VOOR EEN ONVERWOESTBARE FYSIEKE GEZONDHEID.. 52

7.3 DE FABELTJES OVER ZUURSTOF EN ANTIOXIDANTEN.. 52

7.4 DE NANO FABRIEKEN.. 53

7.5 WAT IS EM-X.. 53

7.6 HET PRODUKT EM-X.. 54

7.7 EM VERSUS EM-X.. 55

7.8 TOEPASSINGSGEBIEDEN EN RESULTATEN.. 55

5.9 DOSERING EN INNAME. 56

7.10 TIJDELIJKE ONTGIFTINGSVERSCHIJSELEN.. 57

8. DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE. 59

8.1 ARTSEN EN OVERHEID AAN HET WOORD.. 59

8.2 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING.. 61

8.3 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN.. 61

8.4 DE WAARHEID OVER UZELF LIGT IN HET MIDDEN VAN DE 27+27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS. 63

8.5 EGOISME EN OGEISME DE OORZAAK VAN VELE ZIEKTEN EN ONGELUK.. 64

8.6 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL. 65

8.7   7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN.. 67

9. FYSIEKE STRESS/ALLERGIE EN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS. 69

HET 7 STAPPEN PLAN.. 70

9.1. STAP 1: HET TOT RUST BRENGEN VAN UW FYSIEKE BANDBREEDTE LICHAAM... 70

9.1.1. DE DOSERING VAN KAVA KAVA.. 73

9.1.2. WANNEER FASE 1 STRESS/ALLERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 1 LICHAMELIJKE OVERBELASTING GENAAMD OVERSPANNENHEID.. 74

9.1.2.1. OVERSPANNENHEID IN DE PRAKTIJK.. 75

9.1.3. WANNEER  FASE 1 STRESS/ALERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 2 LICHAMELIJKE OVERBELASTING GENAAMD DEPRESSIVITEIT.. 77

9.2. STAP 2: ONTGIFTEN EN LOSLATEN.. 78

9.2.1. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 1: STRALINGS STRESS, DE NIEUWE PEST.. 81

9.2.1.1. DE STARTVONK EN POLARITEITS TRILLING ALS BEGIN VAN AL HET LEVEN.. 82

9.2.1.1.1. EINSTEINS KWANTUM FYSICA IN EEN NIEUW EN GEZOND DAGLICHT.. 85

9.2.1.1.2. HOE FOTONEN, ATOMEN EN ELEKTRONEN UW GEZONDHEID BEŌNVLOEDEN.. 85

9.2.1.1.3. THE DUTCH CONNECTION.. 88

9.2.1.1.4. DE UNIVERSELE KOPPELAARS EN BOUWMEESTERS. 89

9.2.1.1.5. DE MENS ALS WANDELENDE BATTERIJ. 92

9.2.1.1.6. HET TIJDSPROBLEEM IN RELATIE TOT ONZE GEZONDHEID.. 95

9.2.1.1.7. WAT U NIET KAN ZIEN BESTAAT TOCH.. 96

9.2.1.1.8. DE NATUURKUNDIGE KRISTALLEN TOVENAARS. 96

9.2.1.1.9. HET VERSCHIL TUSSEN PEST EN HULPGOLVEN.. 98

9.2.1.2. ONS LICHAAM ALS FLIPPERKAST.. 101

9.2.1.3. WAT KUNT U VANDAAG TEGEN DE NIEUWE PEST DOEN?. 104

9.2.1.4. WAAR KOMT DE GEZONDSTE APPARATUUR VANDAAN?. 105

9.2.1.5. WESTERSE KNOW-HOW MET RUSSISCHE NORMEN.. 106

HERKENT U DEZE STRALING GERELATEERDE STRESS/ALLERGIE SYMPTOMEN?. 108

9.2.2. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 2: HET GEBIT EN ZWARE METALEN.. 113

9.2.2.1. HERKENT U DEZE GEBITS GERELATEERDE STRESS SYMPTOMEN?. 121

9.2.2.2. DE ZWARE METALEN WATER CONNECTIE. 121

9.2.2.3. DE ZWARE METALEN - STRALINGS CONNECTIE. 123

9.2.3 EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 3: CHEMISCHE STRESS. 125

9.2.3.1 ALCOHOL, DE UITHOLLER VAN UW LICHAAM... 126

9.2.3.2. OPLOS-, SCHOONMAAK-, EN ONTSMETTINGSMIDDELEN.. 128

9.2.3.3. GERAFFINEERDE SUIKER, HET LEKKERSTE GIF OP AARDE. 129

WAAROM HEBBEN WE GEEN SUIKER NODIG.. 134

9.2.4. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 4: VIRALE, BACTERIňLE, SCHIMMEL, PARASIETEN EN PRIONEN STRESS  135

9.2.4.1 COLLOIDAAL ZILVER, HET EERSTE REDMIDDEL BIJ VIRUSSEN, BACTERIEN, SCHIMMELS, PARASIETEN EN PRIONEN   144

9.2.4.1.1. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR COLLOIDAAL ZILVER.. 147

9.2.4.2 COLLOIDAAL GOUD EN HET GEHEIM VAN DE FARAOíS. 148

9.2.4.1. WAAROM ZIJN BACTERIňN EN VIRUSSEN ZO SNEL RESISTENT GEWORDEN.. 150

9.2.4.2. DE TERUGKEER VAN POLIO IN ONZE SAMENLEVING.. 151

9.2.5. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 5: PERSOONLIJKE STRESS. 152

9.2.5.1. OOST-WEST THUIS BEST?. 153

9.2.5.2. DE ďMASTER-STRESS/ALLERGIEĒ TECHNIEK VAN DE NIEUWE WEG.. 155

9.2.5.3. WAT BEREIKT U MET DEZE ANTI-STRESS/ALLERGIE TECHNIEK.. 156

9.2.5.4. DE HARDE WERKELIJHEID INZAKE DE NEW AGE. 159

9.2.6. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 6: OUDERDOMS-STRESS. 160

9.2.7. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 7: GEESTELIJKE-STRESS. 162

9.3. STAP 3: PRACTISCHE ONTGIFTING, ENERGIEHERSTEL EN OPTIMALISATIE. 165

9.3.1. A. SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN.. 165

Ad 1. PH, bloedsuikerspiegel, MRT, Kinesiologie, bloedsuikerspiegel, glucose, allergie, lichaamstemperatuur en polsfrequentie test. 166

Ad 2. Kava Kava +. 166

Ad 4. Ginkgo Biloba +. 170

9.3.2. PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN.. 172

9.3.2.1. DE ZES BASIS UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN   173

9.3.2.2. DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATEN.. 175

Ad 1. Uni-resonantie diagnose apparatuur. 176

9.3.2.2.1. HET STELLEN VAN EEN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE. 177

9.3.2.2.2. Ad 2-5. UNI-RESONANTIE BEHANDELINGS APPARATUUR.. 177

9.3.2.3. DE VOORDELEN VAN DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN.. 179

9.3.2.4. AFSLANKEN ZONDER AFSLANKKUUR.. 180

9.3.2.5. OVERIGE VOORDELEN VAN DE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN.. 180

9.3.2.6. HET ONTWIKKELEN EN BOUWEN VAN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE EN BEHANDELINGS APPARATUUR   181

9.3.2.7. DE GEBODEN BIJ DE FABRICAGE VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATUUR.. 182

9.3.2.8. HET VERSCHIL TUSSEN, BIO-RESONANTIE, UNI-RESONANTIE EN EENHEIDS RESONANTIE. 184

9.3.3. HET VERSCHIL TUSSEN EENHEID, PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE THERAPIEňN.. 186

9.3.4. HET TOPJE VAN DE ALLERGIE-IJSBERG.. 187

9.3.5. LOPER, SLEUTEL OF BREEKIJZER: AAN U DE KEUS. 188

9.3.6. DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE. 189

10. HET IS TWEE VOOR TWAALF ALS HET OVER ONZE GEZONDHEID GAAT.. 191

Nawoord. 192

Referenties Kava Kava: 194

Referenties Chlorella; 194

Referenties NOBELPRIJSWINNAARS 1901-1996. 197

 

INLEIDING: HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK

 

De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins en antibiotica in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt wisten toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt.

 

Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van stress, kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, reuma, suikerziekte, stralingsziekten etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de huidige medische wetenschap. Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen.

 

Om het verhaal nog erger te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteriŽn zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO), Newsweek, Time en een groot aantal geleerden mogen geloven, bestaat er dan ook in dit nieuwe millennium een grote kans op een dubbele epidemie. Een superepidemie die ons economische en sociale leven al ware het een Tsunami, wereldwijd duurzaam kan ontwrichten. Niemand moet er toch aan denken dat we de maxima van infectie-, stress-, kanker- en hart en vaatziekten en stralingsziekten bij elkaar moeten optellen.

 

De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten en therapieŽn uit de 20ste eeuw is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra gulden die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert (afnemende meeropbrengsten). Meer geld betekent dus niet meer gezondheid zoals vandaag nog te vaak door ons Ministerie van Volksgezondheid gedacht, gedaan en gezegd wordt. Het is zelfs zover gekomen dat we moeten opletten dat deze trend niet omslaat naar minder gezondheid. De risicoís zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens op het spel.

 

Gaven we in 1953 nog 350 miljoen euro uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was dit al 22 miljard en in 2002 al 52 miljard. Als dit zo doorgaat is onze gezondheidszorg rond het jaar 2015 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van Amerika verwachten dat de verantwoordelijkheid voor en kosten van onze gezondheid volledig worden overgeheveld naar de burger.

 

De verantwoordelijkheid om weer helmaal op eigen energie en kosten volledig gezond en gelukkig te worden, zijn en blijven in de 21e eeuw. 

 

Tussentijds worden overal de noodklokken geluid. Zo waren er de noodkreten van de artsen en specialisten op 28 december 2000. Zo noemde oud minister van Volksgezondheid J. van der Reijden de huidige maatregelen hansaplast. Zo zij de vertegenwoordiger van de medische specialisten F. Sanders dat de patiŽnten geen baat hebben bij een eenheidsworst. Zo gaf de voorzitter van de Academische Ziekenhuizen in Nederland J. Werner aan dat hij al jaren geen nieuwe medische apparatuur kan aanschaffen maar net genoeg heeft om de vervanging van verouderde apparatuur te financieren. Zo omschreef de econoom E. Bomhoff onze gezondheidszorg als het Russische systeem in haar nadagen en is het zijn verwachting dat het in de komende jaren alleen nog maar erger zal worden. Zo zij de voorzitter van de zorg verzekeraars H. Wiegel dat de politiek pas reageert wanneer alles is vastgelopen. Zo ziet de vertegenwoordiger van het Zilverenkruis Achmea, G. van Montfoort, met 1,4 miljoen leden, geen verandering maar een grote vlucht van mensen met geld naar BelgiŽ en Amerika voor kwaliteitszorg. Zo constateerde de chirurg W. van Rooij dat met achterhaalde technieken in ziekenhuizen wordt gewerkt. Zo noemde een andere chirurg  M. de Brauw het schokkend om te zien hoe mensen in nood raken omdat ze op een wachtlijst komen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

Al deze kenners noemen de huidige situatie ronduit schandalig en voorspellen rampen wanneer er niet heel snel ingegrepen wordt door het Ministerie van Volksgezondheid en specifiek haar toenmalige minister Els Borst die met de Zalm norm kampte.

 

Het antwoord tot nu toe is echter dat de huidige minister nog steeds kwantitatief geld stort in een bodemloze put die op springen staat. Hoe kan het in een land waar de burgers en verzekeraars het merendeel van de ziektekosten vergoeden (36,5 miljard voor zorg in Nederland in 2000) en de overheid maar 10% van dit budget voor haar rekening neemt dat ALLEEN de overheid beslist over de gezondheid van de Nederlanders en het gezondheidsbeleid bepaalt.

 

Is het niet de hoogste tijd voor directe (democratie) inspraak. Inspraak en eigen verantwoordelijkheid over uw gezondzijn in de 21e eeuw.

 

Beste mensen, het zijn vandaag niet de hulpverleners van de gezondheidszorg en ambtenaren op de ministeries die u de schuld kunt geven van een falend overheidsbeleid maar het is het gebrek aan direct contact en directe inspraak van de burger in de politiek en het daaruit resulterende overheidsbeleid. Overheidbeleid dat in de toekomst het directe beleid van ons allemaal zou moeten vertegenwoordigen zonder tussenpersonen, commerciŽle lobby  belangen en verborgen agendaís.

 

Wanneer we onszelf in de parlementaire democratie nog langer het bewustzijn, de middelen en nieuwe kennis ontnemen zal het er in de 21e eeuw net zo aan toegaan als in de 20e eeuw. Een eeuw die nou niet bepaald de historie in is gegaan als de meest evenwichtige periode van de wereldgeschiedenis.

 

Het is tijd geworden om allemaal weer het voorbeeld te geven c.q. zijn!

 

NOG EVEN WAT EXTRA FEITEN

 

Als we het uit 1994 daterende CBS rapport genaamd ď1899-1994 vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksenĒ bekijken, dan blijkt het volgende per 100.000 van de gemiddelde bevolking. Voor een aantal ziektes werden de metingen voor het eerst pas in de twintiger en dertiger jaren verricht.

 

1.                                Bevolking                                Sterfte

1900                  5.104.000                             1789,2 (maximum)

            1952                10.328.000                               735,4 (minimum)

1993                15.239.000                               901,0

                     

Vanaf 1952 geven de CBS cijfers een bijna constant stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1930 met 909,7.

 

2.         Het aantal infectieziekten en parasitaire ziekten was in 1925 - 139,2 (maximum)

      1978 -     4,1 (minimum)

                                                                                                    1993 -     7,5

 

Een spectaculair resultaat waarvan we jammer genoeg vanaf 1978 moeten constateren dat er weer een opgaande lijn aan het ontstaan is. De sterfte in 1995 ligt nu weer op het niveau van 1963 met 7,4. Hier komt nog bij dat steeds meer virussen en bacteriŽn van dieren op mensen overspringen. Een uitermate gevaarlijke ontwikkeling die tot de Holocaust van MILJARDEN dieren in 2001 en 2002 heeft geleid!

                            

3.         Kanker was in 1905 - 102,2 (minimum)

1988 - 240,0 (maximum)

1993 - 238,3

 

Vanaf 1905 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1991. We zijn dus nog niet zoveel opgeschoten met onze huidige medicamenten en therapieŽn. In de komende jaren zal onderzocht moeten worden of er een oorzakelijk verband bestaat tussen onevenwichtige gedachten, woorden, daden, vaccinatie, onnatuurlijke elektromagnetische straling en het ontstaan van welvaartsziekten zoals kanker op latere leeftijd.

 

4.         Hart- en vaatziekten was in 1936 - 233,9 (minimum)

         1972 - 392,1 (maximum)

         1993 - 355,1

 

Vanaf 1936 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1966. We maken hier dus zeer geleidelijk vorderingen maar nog lang niet zo spectaculair als bij de infectie- en parasitaire ziekten.

 

 WAAR LIGT MOGELIJK HET GROOTSTE PROBLEEM VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG?

 

Wanneer we hiermee de STG, CBS en GAK cijfers uit 1990 vergelijken inzake procentuele kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte naar diagnosegroep dan mag duidelijk zijn waarom De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zich vooral bezighouden met stress/allergie maar zeg maar liever de onevenwichtigheden in mens en samenleving.

                                                                                    

                                                       Schatting            Ziekte           Arbeidson-     Sterfte

                                                         kosten             verzuim         geschiktheid         

 

Psychische stoornissen                       26,6                 14,7                 27,7            0,9

Hart- en vaatziekten                           11,7                  1,6                   8,9            40,1

Spijsvertering                                     10,2                  6,4                   2,1              3,6

Bewegingsstelsel                                  9,3                 24,8                 28,9              0,6

Nieuwvormingen                                  6,1                  0,5                   2,1            27,8

 

Symptomen                                          5,7                   7,8                 10,2             4,2

Uitwendige oorzaken                            5,7                 10,5                   4,6             4,1

Zenuwstelsel                                        5,1                   2,3                   5,7             2,1

Zwangerschap                                      4,6                   4,3                   0,1             0,0

Ademhalingsziekten                              4,1                 20,9                   3,2             8,3

Urinewegen/geslachtsorganen               3,6                  2,0                   0,8              2,0

Endocriene ziekten                               2,3                  0,3                   1,6              3,8

Infectieziekten                                      1,4                  1,9                   0,8              0,6

Dermatologie                                       1,2                  1,5                   0,8              0,5

Perinatale ziekten                                 1,2                    -                      -                0,5

 

Congenitale afwijkingen                        0,6                  0,1                   1,9              0,6

Bloedziekten                                        0,5                  0,2                   0,1              0,5

 

 

De psychische stoornissen (stress/allergie) is immers de grootste groep qua kosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de eerste stap op weg naar de nog destructievere welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten etc.

 

Hier valt dus het grootste voordeel te behalen wanneer de eerste hypothese waar blijkt te zijn dat lichamelijke overbelasting in de vorm van stress/allergie vooral wordt veroorzaakt door onevenwichtige gedachten, daden en woorden en het daaruit door ontkenning en onderdrukking resulterende onverwerkte verleden.

 

Met lichamelijk bedoelen we alles dat uit materie bestaat dus atomair c.q. stoffelijk is. Aangezien ons hele universum (dus ook uw onevenwichtige gedachten) uit materie bestaan begrijpt u waar we naartoe willen.

 

Mocht ook de tweede hypothese kloppen dat duurzame stress/allergie dus een opeenstapeling van (ontkende en onderdrukte) onevenwichtige gedachten, daden en woorden de veroorzaker is van alle chronische ziekten, dan zou een directe democratische informatie campagne en daaruit resulterende bewustzijns verandering wel eens massale voordelen kunnen hebben voor ons nationale gezondzijn als geheel en voor de individuele mens in het bijzonder.

 

Verander de wereld begin bij jezelf is immers het credo van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers!

 

Als derde hypothese zeggen wij dat ieder mens vanaf zijn geboorte drie cycli doorloopt in de fase baby tot puber, puber tot volwassen persoon en van volwassen persoon tot senior.

 

Deze drie overgangsfasen nemen ongeveer gemiddeld 10 jaar van overgangs- ofwel bewustzijns veranderings turbulentie in zowel lichaam, ziel als geest in beslag. In de volksmond heten deze overgangsfasen: kinderziekten (overgang 1), pubertijd (overgang 2) en De Overgang (overgang 3). Gedurende deze turbulente periodes zijn onze regulatiesystemen zoals het immuunsysteem tijdelijk van slag waardoor wij als mens meer vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Vaak is in deze overgangssituatie geduld, begrip en Wetendheid (Weten-Scheppen) van de menselijke processen meer van belang dan allerlei reguliere, alternatieve en complementaire medicijnen en therapieŽn.

 

Wanneer we immers onwetend regulier, alternatief en/of complementair ingrijpen in dit natuurlijke proces van baby, puber, volwassene naar oudere dan doen we onze regulatie- ofwel evenwichtssystemen meer kwaad dan goed.

 

Uiteindelijk komt het immers allemaal weer in evenwicht wanneer je gedurende de drie overgangsperioden de juiste levensvragen stelt die tot wetendheid leiden.  

 

Tot slot poneren wij de stelling dat ieder mens in staat is zichzelf te genezen zodra hij of zij zich weer gaat bezig houden met de oorzaken in plaats van alleen de gevolgen ofwel symptomen van zijn of haar woorden, daden en gedachten. En dat deze oorzaken allemaal in onze genen en energiepatronen verankerd zijn om door onszelf bevraagd te worden middels de vragen des levens weet tegenwoordig ieder kind.

 

Ook Albert Einstein zij al dat je problemen die op het ene bewustzijns niveau niet opgelost konden worden alleen maar op te lossen zijn wanneer je als mens eerst zelf van bewustzijn veranderd, dus van wetenschapper weten-schepper wordt.

HOE HEEFT HET IN DE AFGELOPEN 100 JAAR ZOVER KUNNEN KOMEN?

 

Laten we daarom eerst eens kijken hoe het in de afgelopen 100 jaar zover heeft kunnen komen. Hierbij zullen we ons in eerste instantie concentreren op mogelijke fysieke vervuilers die de afgelopen 100 jaar massaal op de markt zijn gekomen en zich kunnen ophopen in uw lichaam. We laten dus de grootste vervuiler in de vorm van niet eenheidsgerichte en onevenwichtige gedachten, daden en woorden welke 24 uur per dag door de mens zelf en de media verspreid worden maar even achter wegen.

 

De meest mensen zullen het immers makkelijker vinden om eerst uiterlijk te veranderen voordat ze hier innerlijk mee gaan beginnen. De realiteit is echter dat wanneer je eerst begint innerlijk te veranderen de uiterlijke veranderingen automatisch en zonder enige inspanning plaatsvinden.

 

Stoppen met roken, alcohol, koffie, drugs, suiker, elektromagnetische straling, hoogmoed/deemoed, boosheid/laksheid wordt immers pas echt PERMANENT mogelijk wanneer je de werkelijke oorzaak in je onverwerkte verleden oplost en niet alleen bezig houdt met tijdelijke symptoom bestrijding. Doe je dit niet dan blijft het probleem zich eindeloos herhalen.

 

De realiteit in onze huidige maatschappij en cultuur vraagt echter eerst om snelle uiterlijke resultaten voordat we in iets meer dan de uiterlijke wereld willen geloven. Daarom de volgende opsomming van uiterlijke stress/allergie veroorzakers. 

 

Kort samengevat zijn dat:

 

1.            Elektromagnetische straling in de vorm van de meest uiteenlopende onnatuurlijke (onevenwichtig gebruik van) apparatuur in uw omgeving.

2.            Chemische producten in de vorm van (onevenwichtig gebruik van) alcohol, koffie, oplosmiddelen, suiker, medicijnen en sigaretten.

3.            Zware metalen in de vorm van (onevenwichtig gebruik van) kwik, lood, koper, nikkel, palladium, aluminium etc.

4.            Nieuwe soorten killervirussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen.

 

Tellen we bij deze mogelijke massale lichamelijke stress-veroorzakers ook nog eens persoonlijke, ouderdoms- en geestelijke stress op Ė welke ook allemaal veroorzaakt worden door een onverwerkt en onderdrukt verleden - dan kan het door de jaren heen behoorlijk mis gaan met uw gezondheid.

 

Wat kunnen we hieraan doen?

 

Het antwoord is alles!

 

Zij die de weg naar de meest recente informatie kennen hoeven niet meer gestresst en angstig door het leven te gaan. In het handboek ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ wordt dan ook op basis van de wereldwijd beschikbare Internet en UniNet informatie de laatste ontwikkelingen op het WetenschAppelijke medische vakgebied omschreven.

 

Een vakgebied dat steeds meer geÔntegreerd zal worden met de nieuwe WetenschEp der interdimensionale natuurkunde, scheikunde, biologie en kosmologie.

 

Deze integratie heeft vooral te maken met het feit dat het stellen van een diagnose en voorschrijven van een behandeling op meerdere bewustzijns niveauís (dimensies) kan en moet plaatsvinden.

 

Dit zijn:

 

1. Het eenheids niveau  = Oneindig intelligente vrije energie, evenwicht, rust, stilte en zijn.

2. Het primaire niveau   = De polariteit, bandbreedte, frequentie, elektromagnetische velden,

                                           fotonen, atomen en elektronen.

3. Het secundaire niveau = De moleculen en cellen huishouding.

4. Het tertiaire niveau      = De organen en overige lichaamscomponenten. 

 

Vooral het eenheids- en primaire niveau zijn vandaag nog de exclusieve vakgebieden van de  wetenscheppen der interdimensionale natuurkunde, scheikunde en kosmologie. In deze vakgebieden hebben in de afgelopen jaren grote doorbraken plaatsgevonden. Doorbraken die onze kijk op wie wij zijn (mensen die tussen vele werelden leven) uitermate deskundig in beeld gebracht hebben. Twee van de meest toonaangevende wetenscheppelijke onderzoekorganisaties op dit gebied zijn de NASA en SCSP (Russische NASA). Organisaties die het onmogelijke mogelijk maken en het onzichtbare in beeld brengen met een geheel nieuw instrumentarium aan wetenscheppelijke instrumenten. Zie voor meer info www.nasa.org

 

HOE KUNT U HET BOEK ďDE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERSĒ LEZEN

 

Wij raden u aan om ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ op de volgende manier te lezen:

 

-                 Om direct aan de slag te gaan, leest u eerst de inleiding en dan de praktijkgids van de hoofdstukken 4,5 en 6. Hierna kiest u een voor u passend onderwerp uit de inhoudsopgave zoals straling, suiker, gebit, stress, kanker etc.

 

-                Wanneer u meer wilt weten over veelvuldig gebruikte woorden zoals startvonk, polariteit, bandbreedte, frequentie, elektromagnetische velden, meridianen, vortexen, fotonen, atomen, elektronen, cellen etc. verwijzen wij u naar de hoofdstukken 9.2.1.1. t/m 9.2.1.2.

 

-                Om meer achtergrondinformatie te krijgen over de in punt 1 genoemde zaken leest u het desbetreffende hoofdstuk in dit boekje en de referenties.

 

-                Hoewel de gepresenteerde informatie voor sommige mensen zeer technisch zal zijn, raden wij u toch aan om het boek in de juiste volgorde door te lezen omdat anders het totaalbeeld en inzicht vermindert.

 

-                Om een ontdekkingsreis in een mogelijke gezondheidstoekomst te maken, vraagt u nadat u dit boekje gelezen heeft naar het boekje genaamd ďHet Organisch GezondzijnscentrumĒ. Dit boekje neemt u mee in de praktijk!

 

DE EED VAN ďDE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERSĒ:

 

De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers brengen, door zelfkennis, eerst zichzelf innerlijk en uiterlijk in evenwicht

 voordat zij beginnen

 om andere mensen te leren

 zichzelf te genezen


1. WAAROM WE IEDERE KEER DEZELFDE FOUT MAKEN

 

Als we de geschiedenis bekijken is het altijd zo dat het kalf eerst verdronken moet zijn voordat we de put dempen. In de praktijk betekent dit dat er eerst een zeer grote epidemie moet uitbreken, zoals bijvoorbeeld de Pest of  Spaanse griep (20 miljoen doden tussen 1918-1921), voordat alle mensen en middelen worden ingezet om tot een oplossing te komen. Deze oplossing laat meestal minimaal een jaar op zich wachten waarna het ook nog eens vele jaren kost voordat de oplossing gemeengoed is geworden in de hele wereld.

 

Jammer genoeg hebben dit soort (griep) virussen en bacteriŽn de neiging om ongeveer iedere tachtig jaar een nieuwe gedaante aan te nemen. Vaak wordt hierbij vergeten dat niet alleen de virussen, bacteriŽn, schimmels etc. maar ook de mens de neiging heeft iedere tachtig jaar (een mensenleven) van gedaante c.q. van bandbreedte en frequentie te veranderen. De ene keer verwijderen de bandbreedtes van mens en dier zich van elkaar terwijl ze de andere keer elkaar beginnen te overlappen. Wanneer de bandbreedtes van mens en dier elkaar beginnen te overlappen ontstaan over het algemeen epidemieŽn zoals de Pest, Cholera, Spaanse Griep etc. Als veroorzaker van dergelijke epidemieŽn worden door de wetenscheppers niet de virussen, bacteriŽn, schimmels etc. aangewezen maar de extreem onevenwichtige woorden, daden en gedachten van de mens die de volledige natuur (aarde) uit haar evenwicht brengt. Theoretisch zou een evenwichtige samenleving dus nooit ziek kunnen worden.

 

Aangezien het nu al 80+ jaar geleden is dat we de laatste grote epidemie op deze aarde hebben gehad vreest de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) ervoor dat het vandaag of morgen weer opnieuw kan gebeuren. En dat de mens er alles aan doet om voor problemen te zorgen mag wel blijken aan de slachtingen die we in de afgelopen jaren in de dierenwereld hebben aangericht. Tussen 1998-2003 heeft er een ware genocide onder de dieren plaatsgevonden tijdens de BSE, MKZ, BVD(koeienaids) en vogelpest epidemieŽn. Als de mens in dit tempo doorgaat moeten we dan ook niet vreemd opkijken wanneer deze zaken vroeg of laat op de mens zelf overspringen.

 

Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met het feit dat epidemieŽn, anders dan in 1918-1921, veel sneller om zich heen kunnen grijpen door het toegenomen internationale vliegverkeer en de algehele verzwakking van ons immuunsysteem door de schrikbarende hoeveelheid onnatuurlijke elektromagnetische straling (GSM, DECT, UMTS, PC, TV etc. etc.) waarmee wij ons vandaag omringen.

 

Misschien was de uitbraak van SARS wel een van de laatste waarschuwingen om ons leven eens over een andere boeg te gaan gooien in de 21e eeuw. Het uitroeien van miljarden dieren per jaar is immers geen oplossing voor iets wat een menselijk en geen dierlijk probleem is.

 

Maar laten we ook niet vergeten dat onze ziekenhuizen besmettingshaarden aan het worden zijn van ziektes waar geen enkel regulier medicijn meer tegen helpt.  We moeten er maar mee leren leven horen we steeds vaker. Maar willen we er wel mee leren leven. Nee toch!

 

De vraag die dus overblijft is hoeveel mensen en dierenlevens het moet kosten voordat we van woorden, daden en gedachten veranderen. 100.000, 1 miljoen, 1 miljard. Wat zal het zijn. De toekomst zal het leren.

 

Maar vergeet niet dat u uw eigen toekomst zelf bepaald!

 

ďVerander de wereld begin bij uzelfĒ

 

En mocht er onverhoopt toch iets gebeuren in de komende jaren waarvan we als mens niet gediend zijn dan is het altijd raadzaam om kennis te hebben van ColloÔdaal Zilver (aarde), ColloÔdaal Goud (zenuwen) en Lavendel (lucht) omdat deze middelen in staat zijn honderden virussen, bacteriŽn, schimmels etc. tijdelijk te neutraliseren.

 

Maar ook bij de invoering van deze reeds bestaande wetenscheppelijke zaken zitten we met het probleem tijd, hetgeen heel onplezierig wordt wanneer u of uw familie in levensgevaar zijn. Het is dus zaak als individueel mens continu op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen waardoor u direct kunt ingrijpen wanneer dit in de komende jaren nodig mocht blijken te zijn.

 

Zowel in dit handboek als De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op wetenscheppelijk gebied. Ontwikkelingen die u misschien wel eens een geheel andere kijk geven op het voorkomen of genezen van kanker, hart- en vaatziekten, reuma, chronische vermoeidheids syndroom, stralingsziekten etc. 

 

WAAROM VALLEN WE STEEDS IN HERHALING

 

Waarom heeft de mensheid iedere keer weer een mensenleven van 80+ jaar nodig om zichzelf te verlossen van haar onevenwichtige creaties. Zou het komen omdat we te lui zijn om onze vaak totaal verouderde visies op de reguliere-, alternatieve- en complementaire gezondheidszorg te herzien. Zou het komen omdat er teveel (financiŽle) belangen een rol spelen. Zou het komen omdat we niet beter weten. Zou het komen omdat we denken dat het ons niet zal overkomen. De praktijk leert echter anders. De praktijk zegt dat vandaag 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt. De praktijk leert dat bijna alle artsen, verplegers en verzorgers vroeg of laat overspannen of depressief thuiszitten. De praktijk zegt dat bijna iedere Nederlander vroeg of laat chronisch ziek wordt.

 

En deze cijfers kunt u allemaal bij het CBS, Academische Ziekenhuizen en gezondheidsorganisaties in Nederland opvragen.

 

Wordt het dan ook geen tijd om van woorden, daden en gedachten te veranderen.

 

Gewoon om het eens te proberen.

 

Natuurlijk kunnen we ook doorgaan om de anders denkenden te blijven veroordelen terwijl ondertussen de slachtoffers bij bosjes om ons heen neervallen.

 

Zouden we in de 21e eeuw mensen zoals Dr. Ignaz Semmelweis (1847) veroordelen omdat hij met de in die tijd belachelijke theorie kwam, dat je eerst je handen moest wassen voordat je aan een operatie begon. Deze arts werd op staande voet uit het ziekhuis ontslagen omdat zijn collegaís nog nooit van zulke onzin gehoord hadden. Virussen, bacteriŽn, schimmels, wat waren dat voor dingen. Niemand had ze ooit gezien in 1847. En wat je niet kan zien bestaat niet was ook toen ook al het credo van vele wetenschappers. Vandaag weten we dat Dr. Semmelweis zijn tijd ver vooruit was. En als u denkt dat Semmelweis de enige was die met dit soort onbegrip geconfronteerd werd in de 19e en 20e eeuw dan moet u eens de autobiografieŽn van de volgende wetenscheppers lezen.

 

Pasteur, Einstein, Tesla, Curie, Marconi en vele anderen hebben dezelfde lijdensweg moeten doorlopen omdat ze door hun vakgenoten letterlijk voor gek werden verklaard.

 

Einstein moest bijvoorbeeld 10 keer voor de Nobelprijs voorgedragen worden voordat hij hem in 1921 uiteindelijk kreeg. Dit was echter niet voor zijn meest baanbrekende werk, genaamd de Relativiteitstheorie, maar voor zijn op Max Planck ontdekking gebaseerde publicaties over het foto-elektrisch effect, waarbij aangetoond werd dat het licht zich niet in een ononderbroken stroom voortbeweegt, maar in aparte golfpakketjes, genaamd fotonen.

 

De Nobelprijscommissie was van mening dat de relativiteitstheorie te omstreden was voor de prijs. Deze beslissing heeft de mensheid tientallen jaren in haar vooruitgang c.q. bewustzijnsverandering van onwetendheid naar wetendheid gekost.

 

Nog schrijnender is het voorbeeld van twee Amerikanen die in 1994 en twee Nederlanders die in 1999 de Nobelprijs voor de natuurkunde kregen voor onderzoek dat ze in de vijftiger jaren al hadden afgerond.

 

Het overwinnen van de onwetendheid zal dan ook het grootste deel van de hierboven genoemde 80+ jaar voor haar rekening nemen, veel slachtoffers eisen en de mensheid blijven hullen in een sluier van onnodige ellende. De historie herhaalt zich voor de zoveelste maal, alleen de namen van de slachtoffers zullen anders zijn.

 

ZIJN INTERNET EN UNINET DE OPLOSSING VOOR ONWETENDHEID

 

Internet en Uninet bieden vandaag, door de snelle wereldwijde informatie en energie  uitwisseling, de mogelijkheid een einde te maken aan het tijdperk der onwetenden. Een tijdperk dat al duizenden jaren ons menszijn overschaduwd met een sluier van dood en ellende.

 

We zullen als wetende mensen, iedereen heeft immers toegang tot Internet en/of Uninet, in de 21e eeuw een keus moeten maken voor:

 

1. Een extreem gepolariseerde wereld die vroeg of laat zoals altijd cyclisch gecorrigeerd

    wordt.

 

of

 

2. Een eenheidsgerichte en evenwichtige wereld welke leefbaar is voor alle mineralen,

    planten, dieren en mensen samen.

 

We zullen als mens moeten inzien dat er een groot verschil is tussen onwetend sociaal geaccepteerd ziek zijn en wetend, tijdelijk niet sociaal geaccepteerd, genezen.

 

We zullen als mens de keus moeten maken om de ďomdat iedereen het doetĒ kudde de afgrond in te volgen of bij de drempel rechtsomkeert te maken en voor de waarheid in plaats van de illusie over ons leven te kiezen.

 

Misschien moeten we naast ons verstand (Internet) ons gevoel (Uninet) wel gaan gebruiken om te doorgronden wat wel en niet gezond voor ons is. Misschien moeten we dit verstand en gevoel wel in balans brengen in al onze woorden, daden en gedachten. Wie zal het zeggen.

 

Misschien de mens die het gewoon eens wil proberen om de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven te nemen.

 

Voelt het veilig en werkt het voor mij.

 

Het is maar een van de vele suggesties om wat gelukkiger en gezonder te worden in de 21e eeuw. 

 

Dat er in de komende jaren grote veranderingen op komst zijn mag duidelijk zijn. De belangen van de patiŽnten zijn te groot om de nieuwe ontwikkelingen nog langer verborgen of tegen te houden en het geheel cultureel, sociaal en economisch verantwoord te beheersen en controleren binnen het totaal verouderde normen en waarden bestel.

 

We kunnen dit al zien aan de grote schadeclaims richting de tabaksindustrie. Zullen de alcohol-, suiker-, chemische en elektromagnetische industrieŽn de volgende slachtoffers zijn van een falend overheidsbeleid om de put pas te dempen wanneer het kalf (patiŽnt) al verdronken is. Begrijpen we niet dat voor de huidige (onzichtbare) elektromagnetische epidemie niemand zich meer kan afschermen of verbergen. Begrijpen we niet dat de elektromagnetische epidemie vandaag al meer (onzichtbare) slachtoffers heeft geŽist dan alle asbest slachtoffers van de 70er en 80er jaren bij elkaar. Begrijpen we niet dat 6 miljard aan UMTS licentie inkomsten voor de overheid straks een druppel op de gloeide plaat blijkt te zijn wanneer wij allen de rekening gepresenteerd krijgen van het TE SNEL en TE EXTREEM invoeren van (onzichtbare) zaken waarvan vandaag bijna niemand weet wat hiervan de gevolgen zijn op de lange termijn.

 

Maar laten we naast deze extreme elektromagnetische epidemie, die al bijna 20 jaar over de planeet woedt, niet vergeten dat er ook prachtige initiatieven genomen worden door zowel de overheid, bedrijfsleven als burgers.

 

Wist u dat in Denemarken bijna 50% van de zuivelproducten ecologische geproduceerd worden.

 

Wist u dat Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk al over respectievelijk 1,9-5.0-10% ecologische landbouwgrond beschikken en dit nog drastisch willen uitbreiden!

 

Wist u dat ook Nederland van plan is 10% van haar landbouwgronden te ecologiseren.

 

Maar ook in de verfindustrie worden stappen genomen om de levensgevaarlijke chemische oplosmiddelen te vervangen door natuurlijke oplosmiddelen zoals goudsbloem- en houtolie.

 

En laten we ook de waterzuiveringsinstallaties niet vergeten waar langzamerhand overgestapt wordt van chemische zuivering naar ecologische en membraam zuivering.

 

Nieuw is ook dat er vanaf 2005 de eerste eco stroom, televisies, Pcís en GSM toestellen van de lopende band zullen rollen die nog maar een fractie van de extreem onevenwichtige elektromagnetische straling produceren dan hun voorgangers.

 

En wanneer de fabrikanten dit ook zouden doen voor de zendmasten dan zou het een stuk rustiger worden op aarde die nu meer op een magnetron en snelkookpan dan een levende planeet lijkt. Het is dan ook niet voor niets dat de aarde steeds meer in opstand komt tegen haar bewoners.

 

Wij verwachten dan ook dat alleen bedrijven die in deze ecologische c.q. groene stroming gaan meedoen dit decennium zullen overleven. Een decennium waar wij allen individueel voor de keus staan:

 

De keus om de 20e eeuw in de 21e eeuw te herhalen.

 

Of om het gewoon eens anders te doen dan onze voorouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 100 JAAR EXPERIMENTEREN

 

Allereerst moet u weten dat, zowel de elektronische, elektromagnetische, chemische en medische industrieŽn zoals we die vandaag kennen, nog geen honderd jaar bestaan en pas na de tweede wereldoorlog (wat al op zich geen evenwichtig voorbeeld is) massaal zijn ingevoerd. Hoewel de uit deze industrieŽn voortkomende producten keurig op vele generaties kakkerlakken, muizen, ratten, schapen, koeien zijn uitgetest, is dit niet het geval bij de mens.

 

We kunnen voor de meeste producten niet eens zeggen dat we de gevolgen hebben onderzocht binnen twee opeenvolgende generaties. Hier komt nog bij dat kakkerlakken, muizen, ratten, schapen, koeien etc. binnen een geheel andere dimensie ofwel frequentie bandbreedte leven dan de mens.

 

En zoals u weet hoeft hetgeen in de ene dimensie waar is in het geheel niet meer te gelden voor een andere dimensie.

 

Je kunt hierbij mooi de vlinder als voorbeeld nemen. Deze leeft gedurende zijn leven in twee dimensies.

 

De eerste tijd op de grond als rups en na de verpopping als vlinder in de lucht.

 

Wanneer de vlinder zich in de lucht als een rups zou gedragen is de kans groot dat hij nooit zal vliegen laat staan (over)leven c.q. evolueren.

 

Als je dit weet zou je dus bijna zeggen dat we maar moeten stoppen met al deze experimenten omdat we nooit precies zullen weten wat de gevolgen zijn voor u en uw nageslacht.

 

Je kunt de Softenon babyís toch niet zomaar onder het vloerkleed laten verdwijnen.

 

Vele middelen zullen immers pas na vele generaties door erfelijkheid hun evenwichtige of onevenwichtige gezicht laten zien, met als gevolg dat hele families en geslachten opeens supergezond of superziek zullen worden.

 

Hoewel er fouten zijn gemaakt en gemaakt zullen blijven worden, moeten we echter niet vergeten dat deze experimenten ook door goedwillende wetenscheppelijke onderzoekers kunnen resulteren in superuitvindingen zoals vaccins en antibiotica die miljoenen mensen in de afgelopen jaren van de dood hebben gered. Dus laten we over niets en niemand oordelen maar samen op weg gaan naar een meer eenheidsgerichte en evenwichtige wereld.

 

Experimenteren heeft zoals alles op deze aarde dus drie gezichten.

 

Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom de mensheid altijd moet doorgaan met wetenscheppelijk experimenten en een zekere ruimte moet scheppen voor haar op eenheid en evenwicht gerichte pioniers.

 

Zonder deze pioniers zijn er immers geen echte grote doorbraken te verwachten aangezien de gemiddelde wetenschapper die nog geen wetenschepper is zich over het algemeen conformeert aan de oude spelregels van de afgelopen 2000 (Het Romeinse Rijk) jaar om zijn status, carriŤre en sponsoring niet in gevaar te brengen.

 

Hetgeen natuurlijk niet tot iets echts origineels leidt in de 21ste eeuw. 

 

Hoewel iedereen tegenwoordig zijn mond vol heeft over hoe slecht vaccins en antibiotica zijn en virussen en bacteriŽn door de (dierlijke) frequentie onevenwichtigheid van de mens steeds sneller resistent worden tegen deze middelen, moet u niet vergeten dat hiermee ook vandaag nog miljoenen mensenlevens per jaar gered worden.

 

Dit is niet alleen het geval voor antibiotica maar ook voor veel andere medicijnen en medische verrichtingen. We moeten dus absoluut geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben gevonden.

 

Jammer genoeg zijn er vandaag vele nieuwe schoenen die de reguliere wetenschap vandaag door onwetendheid ontkent.

 

Wat we ons echter steeds moeten blijven afvragen is ďof het nog beter kanĒ. De 60íer en 70íer jaren waren de gouden jaren van vaccins en antibiotica.

 

 In 80íer en 90íer jaren werden we keihard geconfronteerd met het feit dat deze middelen steeds minder gingen werkten.

 

Wij hopen dat na de millennium wisseling de gouden jaren voor totaal nieuwe wetenscheppelijke, op frequentie patronen gebaseerde balancijnen en vibriotica, zullen aanbreken.

 

Dus niet oordelen over vaccins en antibiotica maar wetenscheppelijk evolueren naar balancijnen en vibriotica is het credo voor de 21e eeuw.

 

Het tempo waarin dit gaat is echter nog veel te traag. De huidige conformisten, materialisten, alternatieven en complementaristen zouden dan ook allemaal eens moeten kijken naar zowel  Internet als UniNet.

 

Niemand kan zich tegenwoordig meer verschuilen achter ďik heb het niet gewetenĒ terwijl de wereldwijde informatie over bovengenoemde nieuwe zaken via Internet en UniNet voor iedereen onder handbereik is gekomen.

 

Gezondheid is geen spelletje voor rekeningschrijvers, maar gaat om echte mensen.

 

De komende overgangsjaren, van een materialistische naar een meer evenwichtige samenleving, maken geen verschil tussen arm en rijk, hoog of laag, man of vrouw en menselijk goed of slecht.

 

Iedereen zal er in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden en zelf mogen kiezen voor een nieuwe waarheid of oude leugens.

 

EVENWICHTIG IS WAT ANDERS DAN GOED OF SLECHT

 

Reguliere artsen zijn evenwichtig wanneer zij hun patiŽnten zonder (financiŽle) bijbedoelingen vanuit een ďleer uzelf genezenĒ bewustzijn naar geweten behandelen.

 

Alternatieve genezers zijn evenwichtig wanneer zij hun patiŽnten zonder (financiŽle) bijbedoelingen vanuit een ďleer uzelf genezenĒ bewustzijn naar geweten behandelen.

 

Complementaire genezers zijn evenwichtig wanneer zij hun patiŽnten zonder (financiŽle) bijbedoelingen vanuit een Ēleer uzelf genezenĒ bewustzijn naar geweten leren zichzelf te behandelen.

 

Evenwichtige artsen en therapeuten onderscheiden zich dus niet door hun opleiding, titels, rijkdom en status maar alleen door de manier waarop zij evenwichtig of onevenwichtig van hun roeping gebruik maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 

De wereld waarop wij leven is continue onderhevig aan veranderingsprocessen.

 

Wat gisteren nog waar was, blijkt morgen alweer achterhaald te zijn.

 

Het verschil met vroegere tijden is, dat het tempo van de externe veranderingen in een steeds hoger tempo plaatsvinden en de individuele mensen steeds minder de tijd krijgen om aan deze snelle veranderingen te wennen.

 

Er ontstaat dus een onbalans tussen het mogelijke interne veranderingsproces van de individuele mens en de externe veranderingsprocessen die hem door zichzelf en zijn omgeving c.q. gemeenschap aangeleerd en opgelegd worden.

 

Het wordt dus tijd om, door zelfkennis, de onevenwichtige leugen van de evenwichtige waarheid te onderscheiden.

 

Iedereen beseft vandaag wel dat er iets mis is met onze maatschappij maar zolang de groeps- of gemeenschapsgeest, tegen beter weten in, maar anders blijft roepen, zal er pas een daadwerkelijke verandering plaatsvinden wanneer de gezondheid of een ander soort tijdbom barst.

 

Ook De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers hebben de wijsheid niet in pacht. Ook zij zijn continue onderhevigd aan veranderingsprocessen waar zij in meer of mindere mate voor open staan. De Nieuw Dokters beseffen echter wel, dat zolang zij zich richten op de eenheid en het evenwicht in alles wat zij zeggen, doen en denken, de kans zeer groot is dat zij een stuk van de volledige waarheid over zichzelf en hun medemens mogen ervaren in hun persoonlijke evolutieproces.

 

De eenheid die altijd zal bestaan en alleen maar ervaren kan worden wanneer je je hier in je woorden, daden en gedachten op afstemt.

 

Zolang je je dus als wetenschepper maar richt (afstemt) op de EENHEID zal de EVENWICHTIGE weg ernaartoe zich vanzelf wel aan je openbaren.

 

Een weg volgen zonder eenheids doel is gedoemd te mislukken omdat het altijd in dwalingen en verwarringen dus onevenwichtigheid zal stranden.

 

De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zal dan ook geen Ďschijf van vijfí worden, die tientallen jaren zal meegaan als de additionele waarheid in de gezondheidszorg.

 

De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers helpt iedereen die dit wil op weg om hierna zijn of haar eigen weg naar de eenheid en evenwicht in zichzelf te vinden en volgen.

 

Geen enkel mens loopt immers dezelfde weg.

 

Er zijn nog steeds vele wegen die naar Rome leiden.

 

Los dus alleen op wat voor jou van belang is en help de anderen met informatie om de  verantwoordelijkheid voor hun eigen leven weer te nemen.

 

Ieder mens is immers in staat om zichzelf te genezen.

 

3.1. DE WETENSCHEPPELIJKE EVOLUTIELEER

 

De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers hebben een wetenscheppelijk evolutionaire kijk op ziekte en gezondheid.

 

Na dit handboek gelezen te hebben, zal uw originele idee c.q. concept over hoe mensen ziek worden en genezen, voorgoed veranderd zijn.

 

Het gaat bij deze wetenscheppelijke evolutie niet om nieuwe ontdekkingen, maar om het openbaar maken van geheimen die honderden en zelfs duizenden jaren verborgen zijn geweest voor het grote publiek.

 

Het gezelschap van wetenscheppers die wel over deze informatie beschikten, ontbrak het vaak aan de middelen of mogelijkheden om hun ideeŽn en ontdekkingen wereldkundig te maken.

 

Met de komst van het Internet en UniNet - welke ook wel gezien kunnen worden als het collectieve geweten en bewustzijn van de nieuwe wereld - en de 2000+ problematiek is deze situatie volledig veranderd.

 

Internet en zeker UniNet bevatten nagenoeg alle kennis van individuen en groepen die op enig moment waar en wanneer dan ook ter wereld ontstaan is.

 

Iedere wetenschappelijke onderzoeker is vandaag in staat het laatste nieuws voor een paar gulden op het Internet en gratis op UniNet te publiceren.

 

Deze schat aan informatie is dan ook vandaag voor iedereen beschikbaar.

 

Het enige dat u behoeft te doen is u af te stemmen op de gewenste informatie en het Internet en UniNet doen de rest .

 

Binnen een paar seconden heeft u dan antwoord op de meest uiteenlopende zaken die vaak het verschil kunnen betekenen tussen lijden en leven.

 

Natuurlijk moet u bij dit zoeken op Internet en UniNet wel oppassen door wie het desbetreffende verhaal geschreven is.

 

Controleer dus altijd of de bron op een gewetensvolle wetenscheppelijke basis gefundeerd is  en gesteund wordt door een aantal publicaties van naar eenheid en evenwicht, strevende collegaís.

 

Hoe innerlijk evenwichtiger u zelf bent (oplossen van uw EGO en OGE) hoe beter uw onderscheidingsvermogen zal zijn tussen waarheid en leugen.

 

Hierna is het verstandig dat u naar een wetenscheppelijke Nieuwsgroep, Nieuwsbrief of Forum over dit onderwerp gaat waar continu discussies worden gevoerd op een bepaald vakgebied.

 

Dit geeft u de zekerheid dat u het onderwerp van beide kanten belicht hebt en samen met uw wetenscheppelijke huisarts of specialist een evenwichtig en naar eenheid strevend oordeel kunt vellen over de gepresenteerde informatie inzake producten, methoden en technieken die voor uw geval van belang kunnen zijn.

 

De Forums en Nieuwsbrieven moeten dan ook gezien worden als mondiaal wetenscheppelijke (eind)redacties waar de waarheid nog verder gepolijst wordt vanuit diverse invalshoeken en behoeften, hetgeen in een hoge mate van objectiviteit resulteert.

 

Hierna is het eigenlijk zaak dat de objectieve informatie samengevat wordt met referenties naar de desbetreffende Internet sites en UniNet dimensies en de daarbij behorende frequenties waarna deze via een soort (wetenscheppelijke) postbus 51 en bibliothecair distributiesysteem onder alle lagen van de bevolking verspreid worden.

 

Aangezien dit vandaag nog niet het geval is, en er relatief weinig professionele Internet- en UniNet gebruikers zijn, is er bij ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ voor gekozen om het voorwerk dat in de afgelopen tien jaar verricht is, in de reguliere-, alternatieve en complementaire circuits, voor u samen te brengen in een handboek dat iedere dag verandert op basis van de laatste ontwikkelingen op wetenscheppelijk gebied. Deze veranderingen worden in de GRATIS De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers nieuwsbrief gepubliceerd.

 

Het grote voordeel van deze aanpak is dat u sneller bij het juiste onderwerp terecht komt en de lijdensweg die iedere zieke moet doorlopen voordat de juiste diagnose wordt gesteld, bekort kan worden.

 

Duurde het voor de komst van het Internet en UniNet nog 10-30 jaar voordat objectieve informatie uit onderzoekscentra over de hele wereld bij het grote publiek bekend werden, tegenwoordig is het een kwestie van seconden. Tijdwinst is immers van levensbelang in ieder ziekteproces en omwenteling in de geschiedenis.

 

Aangezien ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ ervan uit gaat dat ieder chronisch en terminaal ziektebeeld (inclusief ongeval, psychische, erfelijke en aangeboren afwijkingen) haar oorsprong kent in onevenwichtige gedachten, daden en woorden en bij onderdrukking het hieruit resulterende  onverwerkt verleden heeft zij zich alleen gespecialiseerd in het zoeken naar informatie die gericht is op het voorkomen, diagnosticeren en oplossen c.q. (zelf) genezen van deze onevenwichtigheden in al haar vormen.

 

Wanneer de onevenwichtige grondoorzaak uit uw leven verdwijnt zullen ook alle stress/allergie en chronische ziekten die hieruit resulteren stap voor stap, onevenwichtige ervaring na onevenwichtige ervaring als sneeuw voor de zon verdwijnen.

 

Zo ziet u dat in het wereldbeeld van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers het in het geheel niet meer nodig is om chronische en terminale ziektebeelden tertiair en secundair aan te pakken wanneer je de daadwerkelijke eenheids- en primaire oorzaak gewoon maar eerst oplost.

 

Om een zo groot resultaat te bereiken wordt alle informatie inzake producten, diensten, methoden en technieken van de De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers gewaardeerd en geselekteerd op basis van de volgende criteria:

 

A.  Binnen een week al werkzaam.

B.   Massaal, voor korte duur en direct toepasbaar.

C.  Gratis of zo goedkoop mogelijk te verkrijgen.

D.  Streven naar een optimale en niet gemiddelde gezondheid.

E.   Wetenscheppelijke onderbouwing door evolutionaire onderzoekers en medici over de hele wereld.

F.   Moet passen binnen de geÔntegreerde (eenheids/primair/secundair/tertiair) aanpak van ziektebeelden waarbij het geheel en niet een onderdeel behandeld wordt om het evenwicht te herstellen.

G.  Zoveel mogelijk op breedspectrum adaptogenen gebaseerd zijn waarbij lichaam zelf kan bepalen wat de optimale evenwichtige samenstelling en dosering op enig moment is.

H.  De opname en aanmaak van harmonische eenheids frequentie, fotonen, atomen, elektronen, aminozuren, mineralen, vitaminen, enzymen, hormonen etc. optimaliseren en de benodigde hoeveelheid verminderen.

I.     De eenheids- evenwichts- geloofs-, overlevings-, compensatie-, immuun- en regeneratiesystemen ofwel regulatiesysteem ondersteunen om de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers op te lossen.

J.     Behalve in acute en chronische stress gevallen werken op natuurlijke basis waardoor de verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen geminimaliseerd worden.

K.  Getest zijn in samenwerking met eenheids-. evenwichts en primaire uni-resonantie producten en therapieŽn.

 

3.2. DE GEDACHTEN ACHTER DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 

Bijna ieder mens wordt geboren met een lichaam dat beschikt over een perfect regulatiesysteem welke in staat is uw lichaam en geest in een optimale conditie te houden. Door de jaren heen kan dit regulatiesysteem door onze (extreem) onevenwichtige woorden, daden en gedachten ofwel leugens steeds verder uit haar evenwicht raken.

 

Om deze onevenwichtigheden weer te herstellen is het zaak de oorzaken te onderzoeken, herkennen, erkennen en op te lossen c.q. de herhalingspatronen die hieraan ten grondslag liggen los te laten.

 

Het is dan ook niet voldoende om alleen de symptomen te bestrijden. Symptoom bestrijding lost niets op en laat de daadwerkelijke oorzaak alleen maar in lichaam, ziel en geest verder woekeren waardoor stress na verloop van ruimte en tijd kan omslaan in allerlei chronische klachten en zelfs terminale ziektebeelden.

 

Het onderzoeken, herkennen, erkennen en oplossen c.q. loslaten van de oorzakelijke en zich steeds herhalende stresspatronen is dan ook altijd de eerste stap die je als mens moet nemen voordat je begint het regulatiesysteem op allerlei mogelijke manieren te versterken.

 

Jammer genoeg zijn we door onze huidige manier van leven nog steeds bezig precies het omgekeerde te doen. We willen immers snel van onze problemen af en zelfonderzoek en de daaruit resulterende zelfkennis horen in het rijtje van snelle resultaten boeken gewoonweg niet thuis.

 

We slikken en drinken dan ook jaarlijks voor miljarden guldens aan chemische en natuurlijke stress symptoom bestrijdingsmiddelen zoals alcohol, koffie, suiker, drugs, aspirine, valeriaan, sint-jans kruid, kava-kava, paracetamol, alcohol etc. zonder de oorzaak van een steeds meer onevenwichtig, vervuild, overbelast en verstoord lichaam oorzakelijk aan te pakken.

 

Door het gebruik van al deze middelen verleggen we constant de angst- en pijngrenzen en ontstaat vaak een kettingreactie van allergische verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen die de situatie alleen nog maar verergeren en de werkelijke oorzaak steeds meer op de achtergrond drukken en onduidelijk maken.

 

Het gevolg is dat we gewoon dag en nacht doorgaan met het extreem belasten van ons regulatiesysteem en de onevenwichtigheden, blokkering, vervuiling en overbelasting van lichaam en geest hand over hand toenemen.

 

Het resultaat is dat uw zenuwstelsel, bloedsomloop, organen en geest steeds minder de ruimte krijgen om zichzelf te herstellen.

 

Wat natuurlijk vroeg of laat tot het letterlijk doorbranden van een of meer zwakke plekken in uw lichaam en/of geest leidt.

 

Hier komt nog bij dat  door dit onnatuurlijke verouderingsproces uw lichaam na het twintigste levensjaar steeds minder essentiŽle stoffen zoals intelligente vrije eenheidsenergie, vortexen, fotonen, zuurstof, aminozuren, vitaminen, hormonen en enzymen opneemt en/of aanmaakt hetgeen het afbraakproces van uw zenuwstelsel, bloed en organen alleen nog maar versnelt.

 

Aangezien je na de vaak extreem onevenwichtige (overgang)periode van de pubertijd ook nog eens in je ďtwentiesĒ en ĒthirtiesĒ te maken krijgt met het opbouwen van een gezin en carriŤre is het dan ook niet verbazingwekkend dat je in deze periode voor het eerst te maken krijgt met stress die niet zomaar meer weg gaat.

 

Stress ontwikkeld zich in deze periode van een onschuldige boodschapper die meld dat er iets niet in evenwicht is in je lichaam en geest tot een chronische boodschapper die je leven aardig kan verzieken.

 

Zij die weten hoe je met deze chronische boodschapper moet omgaan overleven deze jaren dan ook over het algemeen zonder kleerscheuren. Weet je dit niet dan kan je leven in een ware hel veranderen waarbij stress en het verhelpen ervan de kern wordt waar je dagelijkse leven c.q. lijden om draait.

 

En zij die ook in bovenstaande periode niet geleerd hebben om met hun stress om te gaan vervallen over het algemeen in dezelfde onevenwichtige fouten rond hun 50ste levensjaar welke ook wel ďDe OvergangĒ in de volksmond genoemd wordt.

 

Rond deze leeftijd is het echter door het jarenlange misbruik kwalijk gesteld met uw regulatiesysteem en wordt de kans veel groter dat de chronische stress omslaat in allerlei welvaartsziekten zoals kanker, hart-en vaatziekten, astma, reuma, suikerziekte etc. etc.

 

Ziekten die door ons steeds extremer wordende gedrag van de afgelopen jaren op steeds jongere leeftijd beginnen voor te komen.

 

Dat de ontwikkeling van een chronische ziekte soms jarenlang vertraagd kan worden hebben we te danken aan het feit dat ons lichaam naast een regeneratie- compensatie- en immuunsysteem ook nog eens beschikt over een overlevings- en een geloofssysteem welke de andere twee systemen op alle mogelijke manieren assisteren om uw evenwicht ofwel gezondheid in stand te houden.

 

Er moet dus wel heel wat gebeuren voordat u echt ziek wordt.

 

Wanneer u na jarenlang misbuik van uw lichaam en geest dan toch chronisch ziek wordt begint de eindeloze zoektocht naar wederom een snelle oplossing.

 

Omdat het door het slikken van allerlei angst en pijn symptoom bestrijdingsmiddelen al lang niet meer duidelijk is waar nu precies de oorzaak ligt ontaard de zoektocht over het algemeen in een lijdensweg die jarenlang kan duren.

 

Hierbij worden in hoog tempo de huisarts, specialisten en alternatieve geneesheren bezocht.

 

Twee werelden die over het algemeen niets met elkaar te maken willen hebben hetgeen voor het bijkomende probleem zorgt dat de linkerhand niet meer weet wat de rechterhand voorschrijft.

 

Het resultaat is dat een aantal reguliere en alternatieve therapieŽn en medicijnen ongecontroleerd en tegelijkertijd door elkaar heen gebruikt worden hetgeen de diagnose van  wat nu wel en niet werkt sterk bemoeilijkt.

 

Hier komt nog bij dat de meeste patiŽnten het gebruikt van alternatieve therapieŽn en medicijnen niet melden bij hun huisarts of specialist uit angst niet serieus genomen te worden.

 

Dat dit de diagnose nog meer bemoeilijkt, tot complicaties kan leiden en de lijdensweg alleen maar langer maakt, mag duidelijk zijn.

 

Deze strijd tussen reguliere en alternatieve geneeskunst komt de gezondheid van de patiŽnt - en hier doen we het toch uiteindelijk voor - dus absoluut niet ten goede en is ronduit gevaarlijk te noemen.

 

Door al deze onduidelijkheid, verwarring en machtsstrijd is de kans groot dat uw ziekte uw leven en dat van uw naasten gaat beheersen. De maanden worden jaren en de kosten van vooral alternatieve middelen en therapieŽn - die niet door het ziekenfonds vergoed worden - beginnen aardig uit de hand te lopen.

 

Als u geluk heeft vindt u na enige tijd toch een evenwichtige oplossing voor de oorzaak van uw problemen.

 

Heeft u pech, dan blijft het bij symptoom- c.q. angst en pijn bestrijding waar u waarschijnlijk de eerste 5-10 jaar (duur overgangscyclus) niet  meer vanaf komt of nog erger blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

 

Moet u dus maar genoegen nemen met de opmerking ďU moet er maar mee leren levenĒ.

 

NEE, gelukkig zijn er op dit moment een groot aantal meer bewuste huisartsen en specialisten die openstaan voor een wetenscheppelijke manier van genezen volgens de eenheids en evenwichtsprincipes.

 

Deze wetenscheppende specialisten stellen dat de oorzaak van alle ziekten voortkomt uit onevenwichtige woorden, daden en gedachten die wanneer ontkent resulteren in een onderdrukt dus onverwerkt verleden.

 

Wanneer we aan deze basis visie ook nog eens de aanpak van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers koppelen dan kunnen er mooie dingen met uw gezondheid en welzijn gebeuren.

 

We moeten trouwens ook niet vergeten dat de omschrijving van de reguliere-, alternatieve- en complementaire geneeswijzen nogal van land tot land verschillen.

 

In het verre oosten vallen de meeste natuurlijke geneesmiddelen en geneeswijzen onder de reguliere gezondheidszorg en behoren chemische medicijnen vaak tot het alternatieve circuit.

 

In Rusland behoren natuurlijke geneesmiddelen en primaire ofwel uni-resonantie therapieŽn tot de standaard gezondheidszorg en zelfs in Frankrijk en Duitsland is in de afgelopen jaren een scherpe kentering te zien naar combitherapieŽn en geneesmiddelen.

 

Maar ook in Nederland als vooruitstrevend land op dit gebied is er veel veranderd in de afgelopen jaren. De economische realiteit is het westen is trouwens dat er vandaag evenveel geld omgaat in de reguliere als alternatieve gezondheidszorg.

 

Waarom, kan je je dus afvragen, doen we nog zo moeilijk over verschillen die eigenlijk nooit hebben bestaan maar in de afgelopen 100 jaar kunstmatig zijn gecreŽerd door de westerse wereld onder leiding van volledige verouderde wetenschappen en industrieŽn die op uitvindingen uit de 1e en 2e wereldoorlog gebaseerd zijn. Wereldoorlogen die voor iedereen die nog een beetje kan zien toch niet de meest evenwichtige basis zijn geweest om iets nieuws te ontwikkelen.

 

Naast het feit dat de overheid u als burger wil beschermen tegen substanties die niet door de desbetreffende instanties onderzocht en goedgekeurd zijn, is er nog wat anders aan de hand.

 

In de westerse wereld wordt namelijk een zeer sterk onderscheid gemaakt tussen wat wel en niet meetbaar is met het huidige Westerse wetenschappelijke instrumentarium. Is iets niet met dit instrumentarium te meten dan is het per definitie alternatief of speculatief en valt dus automatisch buiten de reguliere gezondheidszorg en vergoeding van het ziekenfonds.

 

En dat is toch raar wanneer je weet dat er in andere, vaak niet westerse landen, weer hele andere zaken gemeten kunnen worden. Natuurlijk is dit omgekeerd ook het geval.

 

Hier komt nog bij dat ALLE medicijnen afgeleid zijn van natuurlijke, dus meer evenwichtige, substanties die om te patenteren veranderd ofwel meer onevenwichtig zijn gemaakt. Dat roept dus wel vragen op zou je zegen wanneer je op onderzoek uitgaat naar de ware stand der medische wetenschap.

 

Wij beginnen ons dan ook langzamerhand af te vragen waar het probleem ligt om deze meetmethoden mondiaal uit te wissel. Aan onze communicatie mogelijkheden zal het zeker niet liggen. Vandaag is iedereen immers middels Internet en UniNet met elkaar verbonden.

 

We houden ons zelf dus op een of andere manier constant voor de gek inzake wat vandaag wel en niet mogelijk is op gezondheidsgebied.

 

Een kwalijke zaak als je er als patiŽnt (te laat) achterkomt dat je ziekte allang te behandelen is in het ene land terwijl er in je eigen land nog niets over bekend is.

 

Om deze rede is door De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers in 1999 een nieuw stelsel voorgesteld waarbinnen zoveel mogelijk mondiale meetinstrumenten, therapieŽn etc. worden samengebracht en zichtbaar gemaakt voor de mensheid als geheel.

 

Een indeling waar de verdeling tussen reguliere en alternatieve gezondheidszorg vervangen wordt door de indeling in een eenheids-, primaire, secundaire en tertiaire gezondheidszorg model waar het streven naar eenheid en evenwicht centraal staat.

 

1. Het eenheids niveau   = De bron van eenheid en evenwicht.

2. Het primaire niveau   = De gematerialiseerde polariteit in de vorm van vortexen,

                                          elektromagnetische velden, fotonen, atomen en elektronen welke

                                          nog niet zichtbaar zijn te maken met het huidige mondiale

                                          meetinstrumentarium. 

3. Het secundaire niveau = De gematerialiseerde polariteit in de vorm van moleculen,

                                            cellen die met het huidige mondiale meetinstrumentarium

                                            zichtbaar te maken zijn. 

4. Het tertiaire niveau     =  De gematerialiseerde polariteit van organen en overige met het

                                            oog zichtbare lichaamscomponenten.                        

 

(*) Het mag duidelijk zijn dat door het voortschrijdende inzicht der mondiale wetenschappen en wetenscheppen er verschuivingen zullen optreden in hetgeen wel en niet meetbaar dus zichtbaar te maken is voor de mens. 

 

Deze nieuwe indeling wordt al jarenlang toegepast door twee van de meest gerenommeerde en vooruitstrevende onderzoek- en meetinstellingen genaamd de NASA en SCSP. Bij deze organisaties zijn ze allang afgestapt van de theorie dat je een mens gezond op de maan kunt zetten met alleen de reguliere of alternatieve medische kennis zonder dat je met schijnbaar onmeetbare zaken zoals vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen etc. rekening houdt.

 

Bij iedere lancering staan immers miljarden op het spel waardoor onwetendheid, kortzichtigheid en vakblindheid al jaren geleden bij de NASA en SCSP zijn uitgebannen en simpelweg bekend staan als incompetent gedrag waarvoor je op staande voet ontslagen kan worden.

 

De missie staat immers centraal en niet een individu die als solist opereert. ďMission-ControlĒ is misschien wel het beste voorbeeld van een geÔntegreerd primair, secundair en tertiair team dat gebruik maakt van de meest geavanceerde (inter)netwerkorganisatie om de combinatie mens en machine gezond en wel op de maan te zetten.

 

Als we de NASA en SCSP wervings- en selektiecriteria voor wetenscheppers zouden hanteren bij het aannemen van artsen en onderzoekers in de reguliere en alternatieve wetenschap en gezondheidszorg dan zouden er heel wat terugverwezen worden naar de schoolbanken.

 

De NASA en SCSP, hoe raar het voor de meeste mensen ook zal klinken, zijn de meest alternatieve en complementair ingestelde wetenscheppelijke instellingen die we vandaag in het Westen en Oost Europa kennen. Hier wordt het onmogelijke nog mogelijk gemaakt omdat er aan de NASA en SCSP wetenscheppers zo min mogelijk dogmatische grenzen in hun werk worden opgelegd.

 

Een onderzoeks- en werkomgeving waar de gemiddelde (uit onwetendheid oordelende) wetenschappers en artsen nog een hoop van kunnen leren.

 

Wist u trouwens dat bij de NASA en SCSP alle levensmiddelen welke de astronauten te eten krijgen op hun energiestructuur worden doorgelicht.

 

Heeft een voedingsmiddel geen structuur die in staat is energie en informatie vast te houden dan wordt zij automatisch afgekeurd en krijgt zij ook het predikaat levensmiddel niet mee.

 

Dat deze technieken niet in onze reguliere voedselindustrie toegepast worden is een raadsel.

 

Waarschijnlijk is dit om te voorkomen dat we ons zullen verbazen over hoe weinig leven er nog in ons dagelijkse eten en drinken aanwezig is.

 

Het is dan ook niet voor niets dat vele wetenscheppers op dit moment bezig zijn om het gebruik van ďLevende Vitaminen en MineralenĒ te promoten. Levende vitaminen en mineralen die niet meer uit een potje, pilletje, tabletje etc. komen maar die jezelf kan kweken en iedere dag kakelvers op tafel staan voor de hele familie. Het tijdperk van de bijna dode vitaminen en mineralen preparaten is immers voorbij. Het tijdperk van de Levende vitaminen, mineralen, enzymen, eiwitten, aminozuren, vetten etc. is begonnen.  

 

3.4. HET UITGANGSPUNT VAN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 

Het uitgangspunt van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers is de hypothese dat optimale gezondheid alleen bereikt kan worden wanneer lichaam, ziel en geest (de drie eenheid) samen naar eenheid en evenwicht streven. Het lichaam wordt door De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers gezien als een op polariteit gebaseerde energie- en informatiefabriek welke door woorden, daden, gedachten en het daaruit door ontkenning en onderdrukking resulterende onverwerkt verleden wordt aangestuurd.  

 

De eenheid vertegenwoordigd hierbij het basisontwerp, programmering en doelstellingen van de structuur.

 

Het primaire niveau zorgt voor de staalconstructie die het gebouw van vortexen, frequenties, fotonen, atomen en elektronen bij elkaar houdt als levende structuur.

 

Het secundaire niveau zorgt voor energie- en informatierijke voeding in de vorm van levende vitaminen, mineralen, enzymen, eiwitten, aminozuren, vetten, koolhydraten, vezels, zuurstof  welke als cement en stenen dienen voor de muren en bouw van machines (organen) binnen de structuur.

 

Het tertiaire niveau zorgt er met behulp van de organen, zenuwstelsel en bloedsomloop voor dat de productie, verwerking en afvoer van levende grondstoffen tot half- en eindfabrikaten op gang blijft.

 

Het regulatiesysteem ofwel geloofs-, overlevings-, immuun-, compensatie- en regeneratiesystemen zorgt als onderdeel hiervan dat de oplos- en herstelwerkzaamheden van de structuur in tact blijven.

 

Door de 7 lichamelijke stress/allergie veroorzakers of stoorzenders genaamd straling, gebits en zware metalen, chemische producten,  virussen/bacteriŽn/schimmels/parasieten, persoonlijkheidsfactoren, ouderdoms en geestelijke stress veroorzakers kan de fysieke fabriek tijdelijke of permanent uit haar evenwicht raken.

 

Omdat het lichaam een natuurlijk oplos- en herstelsysteem heeft ingebouwd zal volgens De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers de eerste alarmreactie in fase 0 er altijd een van innerlijke Stress ofwel innerlijke Allergie zijn.

 

Pas waarna de innerlijke signalen genegeerd worden zal het lichaam in fase 1 pas haar fysieke Stress en Allergie signalen laten horen in de vorm van verkramping, vermoeidheid, nek- en schouderpijn, agressie, diarree, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, schimmelinfecties, slapeloosheid, zweten, borstpijn, tandenknarsen, rusteloosheid etc.

 

Jammergenoeg grijpt de huidige medische wetenschap pas in bij fase 1 symptomen en niet bij de fase 0 daadwerkelijke oorzaak.

 

Afhankelijk van de lichamelijke, zielmatige en geestelijke gesteldheid van ieder mens in een overgangscyclus, zal zonder aanpassing van de situatie en levenswijze op een zeker moment een lichamelijk en/of geestelijk breekpunt bereikt worden, waarbij zowel geestelijke, zielmatige als lichamelijke Stress/Allergie in fase 2 omslaat in een chronische ofwel klinische Stress/Allergie.

 

Deze vorm van Stress/Allergie kan resulteren in geestelijke, zielmatige en lichamelijke overbelasting zoals depressie, overspannenheid,  kanker, hart en vaatziekten etc.

 

Verandert de mens ook in deze fase niet haar patronen dan gaat chronische Stress/Allergie in fase 3 over naar terminale Stress/Allergie.

 

Uit dit alles mag blijken hoe belangrijk het is om al in fase 0 in te grijpen. In deze fase is de onevenwichtigheid van zowel lichaam, ziel en geest nog relatief eenvoudig herkenbaar en omkeerbaar wanneer je over de juiste energie, informatie en instrumentarium beschikt.

 

Grijp je hier niet in dan hopen de ontkennings en onderdrukkings lagen zich steeds meer op waardoor jezelf en de goedbedoelende arts, met een 20ste eeuws bewustzijn, al in het geheel niet meer in staat is door de bomen het bos te zien.

 

De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers gaan er dus vanuit dat eerst de eenheids en primaire oorzaak aangepakt dient te worden om een blijvend herstel te bewerkstelligen van fase 1 en 2 symptomen.

 

Omdat de meeste mensen vandaag nog grote moeite hebben met het accepteren van het feit dat alle ziekten ontstaan door niet eenheidsgerichte en onevenwichtige woorden, daden, gedachten en het daaruit door ontkenning en onderdrukking resulterende onverwerkte verleden nemen wij u in de volgende twee hoofdstukken eerst mee naar het levende rijk der mineralen welke HET FUNDAMENT vormt van uw lichamelijk gezondheid> Hierna houden wij u de spiegel voor van wie u daadwerkelijk bent en hoe dit allemaal zover heeft kunnen komen.

 

Pas wanneer u beide kanten van de gezondheidsmedaille heeft gelezen maar vooral in de PRAKTIJK heeft gedaan gaan we terug naar een gedetailleerde uitleg van de 7 lichamelijk stress/allergie veroorzakers.

 

Centaal bij uw genezingsproces staat de bereidheid om van patroon c.q. bewustzijn te veranderen. Zou dit niet veranderen krijgen immers meer van hetzelfde tot de fysieke dood erop volgt.

 

We moeten hierbij niet vergeten dat iedereen in staat is om, met behulp van de eenheids, primaire en secundaire diagnose apparatuur en hulpmiddelen, na te gaan welke veranderingen er ongeveer hebben plaatsgevonden voordat u zich ziek begon te voelen.

 

Let in deze fase ook op de kleinste details en volg uw intuÔtie.

 

Gemodificeerde eiwitten, zuivelproducten, granen/gluten, suiker, chemisch geprepareerde voedingsmiddelen, elektromagnetische straling (Hoogspanningsmasten, GSM, DECT, UMTS etc.) ruzie, woede, haat, hoogmoed, deemoed etc. staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze bij veel mensen allergische reacties veroorzaken.

 

Ook overdosering lijdt vaak tot een allergische reactie.

 

Zaken waaraan u qua eten, drinken, onzekerheid, schuldgevoel, minderwaardigheidscomplex etc. verslaafd bent zijn per definitie stress/allergie veroorzakers.

 

Het aanschaffen van een elektrische wekkerradio of DECT telefoon voor de slaapkamer (welke dus permanent 8 uur per nacht onevenwichtig stralen) zorgt vaak door overdosering voor slapeloze nachten, agressie, hoofd- en spierpijn.

 

Restauratiewerkzaamheden aan uw gebit kunnen door een amalgaam (kwik) overdosering, welke 24 uur per dag uw lichaam belasten, voor allerlei vervelende bijverschijnselen, zoals verkramping, geheugenverlies etc., zorgen.

 

Het mag duidelijk zijn dat deze zelfanalyse fase, ondanks de hulp van de doe-het-zelf-diagnose, veel tijd kan kosten en het vaak nodig is om gespecialiseerde hulp in te roepen.

 

In de tussentijd zit u dus nog steeds met lichamelijk stress/allergie.

 

Om nu te voorkomen dat u in de vicieuze cirkel van symptoom schillen bestrijding terecht komt met alle verslavings-, bij-, en ontwenningsverschijnselen van dien, is het zaak om al in fase 0 op een zo natuurlijke ofwel lichaamseigen manier in te grijpen en de 7 lichamelijke  stress/allergieveroorzakers zo goedkoop en effectief mogelijk te minimaliseren, oplossen of neutraliseren.

 

De methode die hiervoor ontwikkeld is, bestaat uit 7 lichamelijke en 27 geestelijke stappen waarbij de 27 geestelijke cruciaal zijn bij het verhelpen van de werkelijke oorzaak in de 0 fase.


4. WANNEER HEEFT U VOOR HET LAATST ZUIVER WATER GEDRONKEN

 

Water de combinatie van zuurstof en waterstof is een zeer belangrijke schakel in het fysieke energie, verbrandings en ontgiftings proces binnen ons lichaam. Dit komt niet alleen door het feit dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat maar tevens omdat water een overgangs substantie is tussen de stoffelijke (vloeistof) en fijnestoffelijke (gas) wereld in ons lichaam.

 

Wanneer we dus te weinig en ook nog eens vervuilt water drinken is het lichaam steeds minder in staat haar afvalstoffen via o.a. de nieren, huid etc. af te voeren.

 

Tevens raken de uitwisselings membramen tussen uw bloedsomloop en zenuwen netwerk verstopt waardoor er geen goede communicatie en stapsgewijze ontgifting (zenuwen en organen richting het bloed) meer kan plaatsvinden.

 

Wanneer we dit ontgiftings proces ook nog eens versnellen (vastenkuren e.d.) mag wel duidelijk zijn dat het lichaam de grote toevoer van afvalstoffen niet meer aankan en reageert door allerlei ontgiftingsverschijnselen zoals hoofdpijn, hartkloppingen, zweten, jeuk etc etc.

 

Allemaal zaken die voorkomen hadden kunnen worden wanneer u voldoende kwalitatief water per dag zou drinken.

 

Het is daarom altijd raadzaam om eerst de kwaliteit van het water in uw lichaam weer op orde te brengen voordat u met wat voor (ontgiftings) therapie dan ook begint.

 

Water is bij nog sterk vervuilde mensen (chronische zieken) van levensbelang om het genezings- c.q. ontgiftingsproces te bevorderen en optimaliseren.

 

Aangezien uw watervoorraad iedere 5-10 dagen volledig ververst wordt is het dus verstandig om iedere dag zoveel mogelijk (1,5-2 liter per dag) zuiver water te drinken om bovenstaande ontgiftingsverschijnselen te voorkomen.

 

Het leidingwater in de meeste landen echter van uitermate slechte kwaliteit. Dit komt omdat de bron waar de meeste waterleidingbedrijven hun water vandaan halen zodanig vervuilt is dat geen enkele chemische zuivering meer in staat is om schoon water op te leveren.

 

Al onze grote rivieren en meren zijn immers door de industrie en intensieve land- en tuinbouw niet alleen zwaar chemisch maar ook informatief vervuild in de afgelopen 100 jaar.

 

Door nu ook nog eens chloor en allerlei andere chemische reinigingsmiddelen in te zetten krijgen we weliswaar een schijnbaar drinkbaar maar nog steeds informatief giftig eindproduct.

 

Het chloor dood immers de meeste virussen en bacteriŽn maar levert als bijproduct allerlei genetische mutaties en kankerverwekkende stoffen op zoals trihalomethanes (THMSs), dichloro acedic acid (DCA), MX en chloroforms.

 

Wanneer we dit water ook nog eens door allerlei leidingen van koper, lood en plastic laten lopen die door de tand des tijds zijn aangetast zijn dan is er niet veel goeds bij de kraan en douchekop te verwachten.

 

We vermelden ook speciaal het water waarmee u zich wast omdat de huid niet alleen een van de grootste ademhalings organen is maar ook in staat is water en allerlei andere stoffen in uw omgeving op te nemen.

 

Vooral bij een warme douche staan de poriŽn zo wijd open dat een douche van 10 minuten gelijk staat aan het absorberen van de hoeveelheid chloor en zuren van 8 glazen leidingwater. Een filter dat u aan de douchekop kunt monteren is tegenwoordig dan ook geen overbodige luxe meer. Verder gebruikt u water ook om allerlei levensmiddelen ďschoonĒ te maken of te bereiden.

 

Hoe vervuilt uw leidingwater is kan eenvoudig gemeten worden met een pH meter en andere apparatuur. De pH meter of pH staafjes welke bij iedere apotheek en tuinspecialist te verkrijgen zijn meten de zuurgraad van uw water.

 

Wanneer uw leidingwater een pH waarde heeft die lager ligt dan 7 is het verstandig om over te stappen op bronwater uit flessen of containers.

 

U moet echter wel onthouden dat deze pH test een algemene test is en niet een test waar alle vervuilende factoren gespecificeerd worden. Voor dit soort analyses zijn geheel andere apparaten nodig.

 

De pH test is dus een huis tuin en keuken middel waarmee iedereen in Nederland Ė niet in het buitenland - op een globale manier de kwaliteit van zijn kraan en badwater kan bepalen.

 

Wanneer u heeft besloten om in het vervolg alleen bronwater te gebruiken moet u bij de aanschaf op de volgende zaken letten:

 

1. Het bedrijf mag zijn water niet van het waterleidingbedrijf betrekken

2. Het bedrijf moet minimaal gebruik maken van omgekeerde osmose filters

3. Het bedrijf mag het bronwater niet demineraliseren waardoor de pH waarde onder de 7

    komt

4. Het bedrijf moet onder toezicht staan van het ministerie van volksgezondheid

5. Het bedrijf mag haar bron niet in een stad of industriegebied hebben staan

6. De bron zelf moet afgedekt zijn met diverse klei, zand en grindlagen om vervuiling van

    buiten af zoveel mogelijk tegen te gaan en voorfiltratie te optimaliseren.

7. De was- en desinfectiestraat mag voor flessen geen gebruik maken van chemische

     middelen

 

Waneer u ook uw douche en badwater wilt zuiveren van allerlei onrechtmatigheden dan schaft u een omgekeerde osmose filter aan die u tussen de waterleiding en uw kraan en/of douchekop plaatst.

 

 O ja en voordat we het vergeten. De behoefte aan water is direct gerelateerd aan de mate waarin uw lichaam vervuilt is. Sterk vervuilde lichamen hebben veel water nodig. Schone lichamen hebben bijna geen water nodig. Het is maar dat u het weet.

 

 

 

 

 

5. DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT

 

Ieder jaar onderzoeken De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers een aantal gezondzijns producten op hun werkzaamheid voor de mens. Deze producten worden geselekteerd op basis van de criteria die u kunt vinden in het handboek ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ hoofdstuk 3.1.

 

Deze criteria zijn o.a. werkzaam binnen 1 week, voor iedereen toepasbaar en voordelig te verkrijgen bij uw apotheek, drogist en/of reformwinkel.

 

In de afgelopen jaren stond De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers Nieuwsbrief aan de wieg van producten zoals Schindeleís Mineralen, Hunza Zout, EM-X, Noni, Chlorella, Kava Kava, Sint Janskruid, Ginkgo Biloba, Colloidaal Goud, Colloidaal Zilver, Lichttherapie, Uni-Resonantie Therapie, De 7 Lichamelijke en 27 Geestelijke Stress etc. etc.

 

Een aantal van deze producten worden in de volgende hoofdstukken behandeld.

 

5.1 IEDERE FYSIEKE ZIEKTE KOMT VOORT UIT EEN TEKORT AAN MINERALEN

 

In dit hoofdstuk willen wij u meenemen in de wereld van het mineralen rijk, welke de basis vormt van de fysieke ofwel lichamelijke gezondheid van ieder mens, dier en plant op aarde.

 

Zonder mineralen is geen enkel fysiek leven mogelijk op deze aarde.

 

Het wordt dan ook de hoogste tijd dat wij de huidige kennis over mineralen aan een nader onderzoek onderwerpen.

 

Laten we eerst eens kijken wat een tweetal artsen en Nobelprijswinnaar over mineralen te melden hebben:

 

Volgens Dr. Koop ďUS Surgeon GeneralĒ zijn 8 van de 10 doden in Amerika het gevolg van onze eet en drinkgewoonten ofwel dieet.

 

Volgens Dr. Linus Pauling ďWinnaar van 2 NobelprijzenĒ kan je iedere ziekte terugvoeren op een tekort aan mineralen.

 

De WetenschEppelijke onderzoeken die aan bovenstaande uitspraken ten grondslag liggen zijn al tientallen jaren bekend en voor iedereen beschikbaar.

 

Waarom zult u zich afvragen maken wij van deze wereldwijd bekende informatie geen gebruik en gaan wij door om zieker en zieker te worden.

 

Dit in tegenstellingen tot vele planten en dieren waarbij op de verpakking precies staat vermeld hoeveel mineralen, vitaminen, enzymen essentiŽle oliŽn een levensmiddel bevat.

 

Ja, wij voeren onze huisdieren (zolang ze niet met de mens mee eten)  betere producten dan dat wij onszelf voorschotelen.

 

5.2 DE REKENING VAN 100 JAAR MATERIALISME

 

In nog geen honderd jaar is door intensieve landbouw, tuinbouw en veeteelt in de westerse wereld meer dan 70% van de minerale voorraden uit onze aardbodem verdwenen.

 

U begrijpt dat u dus steeds meer moet eten om benodigde hoeveelheid mineralen binnen te krijgen.

 

Iedere wetenschapper weet dat hij of zij die maar 30% van de dagelijks benodigde mineralen binnenkrijgt vroeg of laat ziek zal worden.

 

Dit is geen voorspelling maar een wetenschappelijk bewezen feit.

 

Aangezien ons lichaam uit ongeveer (afhankelijk van uw leeftijd en wijsheid) uit 70% water en 30% mineralen bestaat mag duidelijk zijn dat een tekort aan mineralen gigantische gevolgen heeft voor uw welzijn.

 

Besef dat zonder een optimale minerale voorraad uw vitaminen, enzymen, essentiŽle oliŽn, hormonen hun werk niet meer kunnen doen in uw lichaam.

 

Zonder mineralen stopt uw lichaam stapje voor stapje met functioneren.

 

Dit is zeker het geval tijdens een van de vier overgangen waarmee ieder mens in zijn of haar leven mee te maken krijgt (zie het boek ďDe Toekomst Van De Wereld Gezien Door De Ogen Van Onze KinderenĒ).

 

Dr. Koop en Dr. Pauling hadden het dus bij het juiste eind.

 

Alles wat u vandaag eet en slikt aan vitaminen, enzymen, essentiŽle oliŽn en nog erger hormonen wordt zonder mineralen gewoon uitgescheiden via uw huid, urine en ontlasting omdat het geen basis vind (katalysator) om het om te zetten in een LEVENSmiddel.

 

5.3 GERESPECTEERDE ARTSEN AAN HET WOORD

 

Wanneer de hierboven genoemde artsen en duizenden collegaís dit melden moet er wel iets heel verschrikkelijks mis zijn met onze huidige voeding.

 

Wat weten deze WetenschEppers dat u nog niet weet.

 

Allereerst constateren deze artsen dat u vandaag 3 tot 4 keer zoveel brood, groente en fruit moet eten om voldoende mineralen binnen te krijgen om gezond te blijven.

 

Het mag duidelijk zijn dat niemand in onze huidige slankheids en dieet cultuur dit zal doen.

 

Het alternatief is dus het slikken van minerale supplementen in druppel, tablet en capsule vorm.

 

Het probleem van de meeste van deze supplementen is dat ze CHEMISCH ofwel ONNATUURLIJK samengesteld worden.

 

Dit wil zoveel zeggen dat een aantal laboranten die nog niet naar Dr. Koop en Dr. Pauling en collegaís geluisterd hebben maar wat door elkaar heen gooien en dit via hun bedrijf voor honderden guldens per pot verkopen als alternatief geneesmiddel.

 

De meerderheid van de Nederlandse bevolking slikt deze dure preparaten zonder enig succes ofwel verbetering van de gezondheid omdat de natuurlijke basis volledig ontbreekt.

 

Levende vitaminen en mineralen hebben dus veel meer effect..

 

5.4 BENT U NOG STEEDS ZIEK NA HONDERDEN KEREN SLIKKEN

 

De moderne mens van vandaag slikt dan ook honderden chemische regulieren en alternatieve middelen per jaar. Natuurlijk helpen deze middelen even. U gelooft immers tijdelijk aan deze middelen omdat een arts, therapeut en/of alternatieve genezer deze aan u voorschrijft.

 

Zodra uw geloof aan deze middelen echter afneemt begint het effect van symptoom bestrijding ook steeds minder te worden.

 

U kunt uw lichaam immers niet voor de gek houden.

 

Zonder mineralen houdt het simpelweg op te functioneren.

 

Dit proces van uithongering gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag.

 

Nee, hiervoor zijn jaren van minerale roofbouw op uw lichaam nodig.

 

Zodra uw lichaam een tekort aan mineralen constateert begint het eerst de reserves in uw botten, tanden, haren, nagels, huid, eicellen, zaadcellen etc. aan te spreken.

 

Zodra deze nagenoeg volledig opgebruikt zijn blijft er niets anders over dan onze organen zoals hart, hersenen, nieren, longen, lever, gal, maag, darmen etc. uit te hollen (demineraliseren) waardoor deze essentiŽle organen op een overlevings scenario overgaan.

 

Het gevolg is stress en depressie fase 1, stress en depressie fase 2 en in extreme gevallen chronische ziekten zoals kanker, hart en vaatziekten etc. Dit is natuurlijk nog niet het hele verhaal!

 

5.5 HOE HERKENT U EEN TEKORT AAN MINERALEN

 

-         Allereerst beginnen in fase 1 uw botten, tanden, haren, nagels, huid, eicellen, zaadcellen (onvruchtbaarheid) steeds zwakker te worden. In deze zaken bevinden zich immers de hoogste concentraties aan levende mineralen.

-         Nadat bovenstaande voorraden nagenoeg opgebruikt zijn raakt het lichaam nog verder in verval en ontstaan in fase 2 symptomen als overspannenheid en depressie die zich uiten in verkrampingverschijnselen zoals spierpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, slechte doorbloeding, zenuwpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, gebrek aan eetlust, tandenknarsen, nachtzweten, slapeloosheid, rusteloosheid, allergieŽn, chronische vermoeidheid, ME, MS, suikerziekte, schimmelinfecties, agressie, ADHD, diaree, hyperventilatie etc. etc. ofwel allemaal zaken die uw leven aardig weten te verpesten.

-         Wanneer u ook nu niet naar uw lichaam luistert gaat het pas echt fout. Al uw minerale voorraden zijn immers nagenoeg opgebruikt. Vitaminen, enzymen, aminozuren, essentiŽle oliŽn, hormonen etc. kunnen niet meer opgenomen, omgezet, aangemaakt of gebruikt worden. In deze laatste fase zijn zoals u al gelezen heeft uw organen aan de beurt. Het gevolg is kanker, hart en vaatziekten etc, etc.

 

5.6 DE HONGERSNOOD IN DE WESTERSE WERELD

 

Uit het bovenstaande mag blijken dat er niet alleen honger geleden wordt in Afrika, China, Rusland, Zuid Amerika en AziŽ maar ook in de westerse wereld.

 

In de westerse wereld koopt u vandaag nog alleen voedings- ofwel maagvullings middelen en geen LEVENSmiddelen meer.

 

Iedere graankorrel, maiskorrel, rijstkorrel, tomaat, aardappel, biet, boon, sla etc. van onze westerse akkers bevat nog maar 30% of minder aan mineralen, vitaminen dan uw grootouders eens gewend waren. Deze mensen waren eens gezond en kende als enige vijand virussen, bacteriŽn, parasieten en schimmels.

 

In onze huidige samenleving kunnen wij de meeste van deze virussen door de nieuwe medische wetenschep oplossen.

 

We zijn alleen vergeten om hierbij gezond te blijven eten en drinken.

 

De keus waar de westerse wereld en specifiek u vandaag voor staat is VERHONGEREN of LEVEN. Vandaag staan alle middelen u ter beschikking. De vraag is echter maakt u ervan gebruik gaat maken. Ecologische producten die dus relatief veel meer mineralen, vitaminen, amino-zuren etc. bevatten zijn vandaag bij alle reformwinkels en supermarkten te krijgen.

 

Ze kosten misschien vandaag nog 10-20% meer maar leveren 70% meer gezondheid op.

 

Voor hen die al enige tijd kampen met gezondheidsproblemen in fase 1,2 en 3 is het echter aan te raden de minerale voorraden extra aan te vullen. Dit doet u niet door een potje synthetisch gefabriceerde mineralen te slikken (welke meer bindmiddelen, conserveringsmiddelen, kleurmiddelen en vulmiddelen bevatten dan echte mineralen) maar alleen gebruik te maken van natuurlijke mineralen.

 

Deze mineralen zijn vandaag voor een paar tientjes per kilo (waar u voor een jaar genoeg aan heeft) te kopen bij uw apotheek, drogist of reformwinkel en komen over het algemeen uit mijnen in Oostenrijk, Roemenie, Salt-Lake, De Dode Zee en Himalayaís vandaan.

 

Na een aantal van deze producten op basis van onze criteria onderzocht te informeren wij op dit moment over een tweetal producten genaamd Schindeleís Mineralen en Hunza Crystaline zout uit de Himalayaís.

 

Deze twee producten zijn volledig natuurlijk, bevatten alle voor uw lichaam benodigde mineralen en spoorelementen en beschikken over een EVENWICHTIG geladen elektromagnetisch veld dat ook wel in vakkringen een Unity Vortex Matrix genoemd wordt.

 

Wanneer u een meer gedetailleerde uitleg wilt hebben over deze levensprocessen verwijzen wij u naar de onderzoeken die u op het Internet en UniNet kunt vinden.

 

Natuurlijk blijven wij de leveranciers van deze producten nauwlettend volgen. Wanneer het product immers niet meer aan onze standaards voldoet worden onze lezers hier direct over geÔnformeerd.

 

De vraag die u zichzelf tot slot dient te stellen is of u vandaag de hele dag 100% GELUKKIG en GEZOND bent geweest.

 

Wanneer dit niet het geval is wordt het tijd om van patroon te veranderen.

 

Mensen die immers niet op tijd veranderen blijven immers geloven dat de zon om de aarde draait, de aarde plat is, de mens nooit de maan kan bereiken, pokken, pest, cholera, TBC, Spaanse griep, reuma, kanker, hart en vaatziekten, AIDS, SARS etc. ongeneeslijke ziekten zijn.

 

Niet tijdig veranderen is dus uit vrije wil kiezen om ONGELUKKIG en ONGEZOND te blijven.

 

Voor hen die nog steeds denken dat er in hun leven niets ten evenwicht zal veranderen verwijzen wij naar de boeken over Socrates, Plato, Galileo, Copernicus, Marie Curie, Joseph Lagrange, Nikola Tesla, Max Planck, James Maxwell, Louis Pasteur, Albert Einstein etc.

 

Al deze mensen werden in hun begin jaren in het geheel niet geloofd.

 

Vandaag werkt er geen overheid, ziekenhuis, bedrijf of huisgezin meer zonder de innovatieve ideeŽn, concepten en technologieŽn van deze uitvinders.

 

De vraag die u zich dan ook vandaag dient te stellen is of u uw zuurverdiende geld in oude achterhaalde kennis, wetenschap en producten wilt steken of in wetenscheppelijke kennis ofwel uw toekomst wilt investeren.

 

Wanneer u vandaag natuurlijk volledig gelukkig en gezond bent hoeft u natuurlijk niets te veranderen.

 

5.7 WAAROM ZIJN ONZE BOSSEN ZIEK

 

In de afgelopen jaren hebben wij veel in bossen rondgelopen. Wat hierbij opvalt is dat er in de afgelopen tien jaar steeds meer schimmel en kanker vorming (zwarte plekken) voorkomt.

 

De oude wetenschappers uit de 20ste eeuw wijden dit aan de zure regen.

 

De nieuwe wetenschEppers weten echter beter.

 

Deze weten dat stervende bossen en zieke dieren (zoals BSE) voortkomen uit een combinatie van:

 

1. Demineralisering van onze landbouw, tuinbouw, veeteelt en bosgronden (pH < 7.0).

2. Onnatuurlijke elektromagnetische straling (pH < 7.0).

3. Zure chemische en zware metalen regen (pH < 7.0) etc.

 

Waanneer een boswachter de moeite zou nemen om 1 hectare bos te mineraliseren, vrij te maken van onnatuurlijke elektromagnetische straling (Sterrenwacht Westerbork) dan nemen wij de zure regen op de koop toe.

 

Dit kleine stukje bos zal als voorbeeld dienen voor de volgende generatie. Een goed voorbeeld van Staatsbosbeheer in Nederland doet immers altijd goed volgen.

 

5.8 MINERALEN EN SPOORELEMENTEN ALS SUPERGELEIDERS

 

De werkzame mineralen en spoorelementen producten die wij de afgelopen jaren onderzocht hebben, hebben een aantal zaken gemeen:

 

1. Zij bevatten een zeer hoog gehalte aan Natuurlijk Kiezelzuur SiO2. Behalve het feit dat kiezelzuur de opname en verwerking van zuurstof in al uw lichaamscellen ten goede komt, celveroudering tegengaat, spieren en gewrichten soepel houdt, de huid een soepele en jeugdige verschijning geeft en de stofwisseling bevorderd waardoor diaree en obstipatie tot het verleden behoren heeft het ook nog een andere wetenscheppelijke kant.

 

Kiezelzuur zorgt voor soepele slagaders en is een van de belangrijkste mineralen om Hart en Vaatziekten te voorkomen. Tevens wordt Kiezelzuur (zand) in combinatie met Natuurlijk Aluminiumoxide Al2O2 in uw lichaam gebruikt als supergeleider van al uw zenuw impulsen ofwel het communicatie systeem van uw lichaam.

 

Het mag duidelijk zijn dat wanneer dit communicatie systeem (door verkramping) niet meer optimaal werkt uw organen niet meer tijdig de juiste impulsen krijgen om hun werk te doen.

 

In de computerindustrie wordt deze wetenschap al jarenlang gebruikt in de vorm van Microchips.

 

Deze microchips bestaan voor het grootste gedeelte uit kiezelzuur en aluminiumoxide. Hoe zuiverder deze mineralen zijn hoe sneller de verbindingen en berekeningen (aantal instructies per seconde) uitgevoerd kunnen worden.

 

Bedrijven zoals IBM, Intel, Texas Instruments en AMD  maken al tientallen jaren van deze natuurlijke wijsheid gebruik.

 

Een teveel aan Aluminiumoxide wordt door Kiezelzuur geneutraliseerd hetgeen de ziekte van Alzheimer tegengaat. Door nu de natuurlijke balans van Kiezelzuur en Aluminiumoxide in uw lichaam te herstellen herteld u dus ook de communicatie tussen uw hersenen en organen.

 

Besef goed dat verkramping niet allen uw zenuw- maar ook uw bloedbanen tussen uw hersenen en de rest van uw lichaam afknellen. Vooral ouderen hebben een chronisch tekort aan Kiezelzuur.

 

De optimale combinatie kiezelzuur en aluminiumoxide heeft trouwens ook nog een zeer belangrijke nevenfunctie.

 

Door de supergeleidings eigenschappen worden negatieve elektromagnetische golven van Radar, Hoogspanningskabels, TV, PC, DECT, GSM, UMTS etc. zeer snel weer uit uw lichaam afgevoerd.

 

Deze moderne pest maakt op dit moment al teveel slachtoffers in deze moderne wereld. Een wereld waar wij onszelf dag en nacht omringen met onevenwichtige straling die niet alleen onze nachtrust maar ook onze werkdag verzieken.

 

2. Zij bevatten in natuurlijke optimale verhoudingen:

 

A. Natuurlijk Kaliumoxide K2O welke de doorbloeding van de (hart)spieren regelt, onze bloeddruk op peil houdt en het overtollige water afvoert hetgeen de mensen die vandaag een of ander dieet volgen wel zal aanspreken.

 

B. Natuurlijk Calciumoxide CaO welke van groot belang is voor sterke botten, tanden, bindweefsel en spiergroei. Tevens is calcium verantwoordelijk voor een regelmatige hartslag en het verzenden van zenuw impulsen. Een gebrek aan natuurlijk calcium veroorzaakt al snel tijdens de menstruatie en overgang bij man en vrouw gevoelens van nervositeit, slapeloosheid en vroegtijdige veroudering.

 

C. Natuurlijk Magnesiumoxide MgO welke de hartslag reguleert, spierverkrampingen voorkomt, bloedstolsel en trombose tegengaat, celgroei stimuleert en rustgevend op de zenuwen werkt. Tevens verlaagt het hoge bloeddruk, stabiliseert het de pH waarde op 7.0. en helpt het nierstenen op te lossen.

 

D. Natuurlijk IJzeroxide Fe2O3 welke ervoor zorgt dat het bloed over voldoende zuurstof beschikt. Een gebrek aan ijzer maakt lusteloos, moe, slap en meer toegankelijk voor virussen, bacteriŽn en schimmels. Vooral vrouwen die nog menstrueren (veel bloed verliezen) hebben hier problemen mee. Maar ook mannen die teveel zaadcellen verliezen kunnen hierover meepraten.

 

E. Natuurlijk Chroom Cr welke de bloeddruk verminderd, bloedvaten verwijderd en tevens de vet- en suikerspiegel reguleert.

 

F. Natuurlijk Zink Zu welke de stofwisseling stimuleert, cellen versterkt, haaruitval tegengaat en tevens de immuniteit tegen virussen, bacteriŽn en schimmels versterkt.

 

G. Natuurlijk Borium B welke verantwoordelijk is voor de opname van calcium in uw beenderen. Zonder Borium kunt u zoveel calcium slikken als u wilt zonder dat dit enig effect heeft voor uw lichaam. Volgens een onderzoek van het Ministerie van Landbouw in de U.S.A. zorgt Borium ervoor dat vrouwen na de overgang 40% minder calcium, 33% magnesium en een paar procent minder Fosfor verliezen door hun urine.

 

H. Natuurlijk Koper Cu welke verantwoordelijk is voor de formatie van beenderen, hemoglobine, rode bloedlichaampjes en werkt mee aan genezings processen, energie productie en haar- en huidkleur. Een van de eerste kenmerken van een koper tekort is Osteoporose.

 

I. Molybdeen Mo welke in zeer kleine hoeveelheden nodig is voor stikstof gebruik. Een te lage inname van Molybdeem geeft mond en tandvlees problemen en is de medeveroorzaker van kanker. Fosfor Ph welke verantwoordelijk is voor de opbouw van botten, tanden, celgroei, samentrekken van de hartspier en nierfunctie. Het assisteert tevens in het gebruik van vitaminen en de conversie van voedsel in energie.

 

3. Wanneer we hierbij de tekorten aan de overige essentiŽle mineralen en spoorelementen optellen zoals Mangaan Mn, Kobalt Co, Natrium Na, Nikkel N, Vanadium V, Stikstof KI,  Selenium, Zwavel etc. gaat het wel heel erg mis met uw gezondheid.

 

Zeker wanneer u vandaag bezig bent met moderne chemische afval diŽten welke u letterlijk verhongeren en u alle niet werkzame mineralen en vitaminen voorschotelen die u maar kunt bedenken.

 

Nee, het wordt weer tijd om naar de natuur te luisteren. Niet in onze laboratoria maar alleen in de natuur worden immers de meest optimale evenwichtige combinaties van mineralen en spoorelementen samengesteld.

 

Voor hen die nog steeds niet geloven dat de natuur beter werk doet dan een laboratorium, waar men nog niet eens in staat is een graankorrel na te maken, de volgende uitdaging.

 

Giet elke dag gedurende vier weken 1/8 (in water opgeloste) theelepel Schindeleís  bij een plant en zet er een vergelijkbare plant naast die u gewoon leidingwater geeft.

 

Wij hebben het uitgetest op planten, bomen en kippen met uitermate interessante resultaten.

 

Sinds 1985 worden Schindeleís mineralen voor menselijke consumptie in Oostenrijk en Zwitserland gebruikt met de volgende resultaten.

 

Het hiernavolgende is gebaseerd op de brieven die de heer Schindele de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen van diverse consumenten en wetenschappelijk onderzoek van diverse artsen:

 

Verbetering bij Haren, Huid, Nagels, Menstruatieklachten, Reuma, Migraine, Suikerziekte, Stofwisselingsziekten, Tandvleesontstekingen, Winderigheid, Stress, Potentieproblemen, Doorbloeding, Leverkwalen, Eczeem, Heup en Ruggewrichten, Blaasklachten, Hartkloppingen, Depressie, Overspannenheid, Cholesterol, Neusbloeden, Opgezwollen vingers, Wallen Onder De Ogen, Chronische Vermoeidheid, Honger, Brandend Maagzuur, Misselijkheid, Concentratie stoornissen, Gewrichtspijn, Geheugen,  Beenvliesontsteking, Artrose, Spijsvertering, Maag en Darmproblemen, Slapeloosheid, Zenuwaandoeningen, Haargroeiproblemen, Hoge Bloeddruk, Ischias, Jicht, Helen van botbreuken, Rimpels,  Stralingsletsel etc.

 

Inzake het Himalaya zout ontvangen wij ongeveer dezelfde berichten.

 

Innemen of niet innemen dat is de vraag! Hoe snel wilt u herstellen?

 

5.9   8 MAANDEN NAAR EEN OPTIMALE LICHAMELIJKE GEZONDHEID

   

Acht maanden naar optimale fysieke gezondheid is gekozen omdat al onze lichaamcellen zich iedere acht maanden volledig vernieuwen. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ons gehele fysieke lichaam in acht jaar geheel vernieuwd wordt (3 overgangen).

 

Wanneer iemand die ziek is dus voldoende LEVENSMIDDELEN tot zich zou nemen is de kans zeer groot dat u zich na acht maanden als herboren zult voelen. Dit herboren voelen is natuurlijk vooral het geval voor hen die nog in fase 1 en 2 verkeren en niet zoals de vele mensen die zich in fase 3 hebben laten behandelen door zeer ZURE chemische middelen en/of zware chirurgische ingrepen waarbij organen of delen van organen zijn weggesneden of weggebrand.

 

Voor hen is nog alleen van belang dat zij de weg volgen waar zij volledig in geloven.

 

Natuurlijk helpt het dat u tijdens dit genezingsproces de consumptie van extreem zure voedingsmiddelen zoals sigaretten, koffie, alcohol, koolzuur houdende frisdranken, witte suiker en deeg producten en BSE vlees (tijdelijk) laat staan totdat uw ZUURGRAAD weer in een BASISCHE waarde van pH 7.0 is veranderd.

 

Deze verandering kunt u simpelweg meten door uw ochtend (voor ontbijt), middag (voor lunch) en avond (voor diner) urine te meten met een pH staafje welke bij iedere apotheek te krijgen zijn voor F.10-20 per honderd stuks.

 

Doop trouwens deze staafjes eens in uw koffie, thee, wijn, bier, cola, 7-Up etc.

 

U zult schrikken van het resultaat. Wat wij mensen echter vergeten zijn is dagelijkse kost voor iedere boer in Nederland. Deze houdt exact de ZUURtegraad van zijn grond, vee en gewas bij van dag tot dag. Ongezonde gewassen en veestapel produceren immers minder en zijn nagenoeg onverkoopbaar op de markt.

 

De mens gedijt het best bij +/- pH 7.0. Het is maar dat u het weet.

 

Tot slot is het tijdstip van inname van deze mineralen van belang. Behalve het feit dat de menselijke cellen zich in een periode van 8 maanden volledig vernieuwen worden tijdens uw slaap ook de nodige reparaties en herstelwerkzaamheden verricht.

 

De slaap duurt bij de meeste mensen gemiddeld 8 uur.

 

Wanneer we de natuur zouden volgen zou u naar bed gaan wanneer het donker is en opstaan wanneer het weer licht wordt.

 

Om praktische redenen gaan wij er echter van uit dat u tussen 21:00-23:00 uur naar bed gaat en tussen 05:00 en 08:00 weer opstaat.

 

Wanneer iemand ziek is, is het dus van groot belang om het lichaam hierbij een handje te helpen.

 

Wij adviseren daarom ook iedereen de mineralen (1 kleine theelepel per dag) tussen 21:00-23:00 met een groot glas water in te nemen. Het liefst twee uur na uw laatste maaltijd.

    

Natuurlijk is het verstandig om gedurende dag 2 liter bronwater te drinken.

 

De evenwichtig geladen mineralen en spoorelementen voeden immers niet alleen uw lichaam met levensenergie maar lossen tevens (neutraliseren) de afvalstoffen in het bronwater op. Afvalstoffen die vaak al tientallen jaren in uw lichaam hebben opgehoopt.

 

Het bronwater zorgt er hierna voor dat deze gifstoffen zo snel mogelijk via uw bloed en zenuwvloeistoffen uiteindelijk via uw huid, longen, urine en ontlasting uitgeschieden worden.

 

Drink u te weinig bronwater dan krijgt u te maken met TIJDELIJKE ontgiftings verschijnselen zoals een opgeblazen gevoel, zweten, hoofdpijn, meer stress of depressie, rode ogen (bij het tegelijkertijd drinken van teveel alcohol), versnelde hartslag, zure urine, zwarte ontlasting etc.

 

Dit zijn geen zaken om u zorgen over te maken aangezien dit juist een teken is dat uw lichaam langzaam het gif aan het afvoeren is dat al zovele jaren uw leven letterlijk verzuurt.

 

Wanneer u voldoende bronwater drinkt komen deze ontgiftingsverschijnselen nagenoeg niet voor.

 

5.10 DE DOSERING

 

Zoals u hierboven gezien heeft is het verstandig om rustig en geduldig te beginnen met een KLEINE theelepel voor het slapen gaan.

 

De kosten per dag bedragen dan ongeveer 10 cent.

 

Na twee weken wanneer de eerste ontgifting heeft plaatsgevonden verhoogt u ZO NODIG de dosering naar twee theelepels per dag.

 

Natuurlijk neemt u uiteindelijk de theelepels in wanneer dit voor uw gevoel (0de  seconde) het beste voelt.

 

Na verloop van tijd zult u immers merken dat 1 theelepel voor het slapen gaan u teveel energie geeft en dit is natuurlijk minder bevorderend voor de nachtrust.

 

Wij zien dan ook veel mensen die na 2-4 weken de theelepels niet meer voor het slapen gaan maar juist in de ochtend en middag innemen.

 

Deze dosering wisselt u af met 1 maand innemen en 1 week rust totdat de acht maanden voorbij zijn.

 

Rustig aan is hierbij van belang. De gifstoffen die u immers al 30-40-50-60-70 jaar heeft opgebouwd dienen immers rustig en gelijkmatig afgevoerd te worden.

*

5.11 NATUURLIJK AFVALLEN IS SLIM

 

Natuurlijk heeft iedereen voor het volgende jaar goede voornemens. Naast het stoppen met roken en drinken staat vermageren zeker in de top 3. Wanneer vermageren verhongeren betekent zouden wij u dit ten strengste willen afraden.

 

Bijna alle afval en slankheids producten bevatten nagenoeg geen natuurlijke mineralen en vitaminen etc.

 

Het gevolg is dat hoe slanker u wordt des te zieker u zich gaat voelen.

 

Na wederom honderden guldens verloren te hebben besluit u om het volgende geldverslindende slankheids (verhonger) product te proberen of om eerst uw mineralen en spoorelementen voorraad in balans te brengen. De keus in 2005 is aan U! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LEVENDE MINERALEN EN VITAMINEN HEBBEN DE TOEKOMST

 

Zoals u al in eerdere hoofdstukken gelezen heeft is het tijdperk van de vitaminen en mineralen uit een potje voorbij. De wetenscheppers van de 21e eeuw hebben immers ontdekt dat door de  intensieve manier van zaaien, oogsten en fabriceren deze pillen, poeders en tabletten nagenoeg geen LEVENSENERGIE meer bevatten. In de 21e eeuw zullen we dan ook steeds meer overgaan tot het zelf zaaien, oogsten en direct (echt vers) gebruiken van LEVENDE mineralen, vitaminen, aminozuren, enzymen, vetten, eiwitten, vezels etc.

 

Wat zijn levende mineralen en vitaminen etc. nu precies. Dit zijn levensmiddelen die direct na de oogst gegeten worden. Het resultaat is dat u als consument niet alleen het fysieke product tot u neemt maar ook het veld van energie wat deze producten nog doordringt en omringt. Een paar minuten na de oogst begint de levensenergie van een plant immers al te verzwakken. Na een paar uur is de levensenergie al voor het grootste deel verdwenen en na een paar dagen bijna helemaal weg. En het is juist deze levensenergie die van een voedingsmiddel een levensmiddel maakt.

 

Zelfs ecologisch, biologisch en/of biodynamisch geteelde groenten en fruit bevatten bijna geen levensenergie meer als ze niet direct worden gegeten. Het feit is en blijft dat door alle tussenstappen (tussenpersonen) het eindproduct vaak pas dagen soms zelfs weken en maanden later in de winkel ligt. Producten die er door koeling en conserveringsmiddelen nog wel aan de buitenkant gezond uitzien maar dit in feite allang niet meer optimaal zijn. Het is dan ook niet voor niets dat de supermarkten en natuurwinkels er bij hun leveranciers steeds meer op aandringen om snel te leveren. De beste dus verste methode is echter om zelf uw levensenergie fabriek te gaan verbouwen.

 

6. 1 BOUW JE EIGEN LEVENSENERGIE FABRIEK VOOR HET RAAM

 

Iedere Nederlander is echter in staat om dit tekort aan levensenergie op te vullen door zelf te gaan zaaien, oogsten en direct te consumeren. Hoe gaat dit in zijn werk. Het is eigenlijke heel simpel. Je koopt wat ecologisch kiemzaad bij uw locale boer, natuurwinkel of supermarkt. U laat deze zaden een nacht in bronwater weken. Hierna legt u de zaden in een kiembakje welke u in de vensterbank plaatst (iedere dag met bronwater spoelen) en na 3-5 dagen heb je een fantastische zonovergoten oogst. Een oogst waar je maar een klein handje per dag van nodig hebt om je levensenergietekort mee aan te vullen. Levensenergie die ook de meest optimale ofwel natuurlijke verhouding van levende vitaminen, mineralen, aminozuren, enzymen, vetten, eiwitten, vezels etc. bevat ofwel nagenoeg alles wat een mens maar ook dier nodig heeft om van te leven.

 

En voor de mensen die dit laatste nog niet helemaal geloven het volgende:

 

- Wanneer heeft u voor het laatste een olifant gezien die iets anders dan verse planten at.

- Wanneer heeft u voor het laatste een gorilla gezien die iets anders dan verse planten at.

- Wanneer heeft u voor het laatste een walvis gezien die iets anders dan plankton at.

 

Wanneer was dat ook alweer. Nou nooit dus. En al deze planteneters komen niets tekort, gaan nooit naar de dokter, tandarts, fysiotherapeut en beschikken over oersterke lichamen. Tenminste zolang ze niet met de mens meedoen en mee-eten.

 

Waarom eten wij mensen vandaag dan iets anders dan verse planten. Omdat we dit nodig hebben. Omdat we dit gewend zijn. Omdat we omnivoren zijn. Omdat de schijf van vijf dit voorschrijft. Omdat. Ja waarom eigenlijk. Dat weet niemand eigenlijk meer. Dat zijn we gewoon vergeten.

 

6.2 MELK IS GOED VOOR ELK. OfÖ.

 

En nu we het toch nog even over eetgewoonten hebben het volgende. Kent u enig dier op aarde dat na de zoogtijd nog melk drinkt. Niet een dus. De mens is echter na de 2e wereldoorlog opgegroeid met ďMelk is goed voor elkĒ. Tenminste, dat was zo totdat de medische wetenschap erachter kwam dat de melk die uit de intensieve veeteelt voorkwam meer allergische reacties voortbracht dan dat het de consument goed deed. In de nieuwste schijf van vijf is de melk dan ook bijna verdwenen. Je hele leven melk drinken is volstrekt onnodig en draagt niets bij aan je gezondheid. Het doet zelfs afbreuk aan je gezondheid. Eind januari 2005 kwam immers een rapport vrij waarin omschreven werd op welke manier onze veestapel gebruikt wordt om chemisch afval te verwerken. Onze dieren krijgen veevoeding te eten die vol met medicijnen, pesticiden, zware metalen etc. zit. Waarom? Omdat het goedkoper is om ons chemisch afval aan koeien, schapen en varkens te voeren dan dat we het ergens moeten storten of laten verwerken. Dus weet wat u drinkt en eet. Het afval van de mensheid. Hier komt nog bij dat melk in duizenden producten verwerkt is die u in uw supermarkt kunt kopen. We eten dus eigenlijk deze hele dag ons eigen (chemische) afval op.  Het is maar dat u het weet. Melk en suiker zijn namelijk de belangrijkste vulmiddelen van ieder voedingsmiddel waar bijna geen levensenergie meer in te bekennen is.

 

6.3 ONS DAGELIJKS BROOD

 

Na onze melk is er natuurlijk ook ons dagelijks brood. En daar is niets mis mee zolang we het op een ecologische, biologische en/of biodynamische manier verbouwen, zelf verwerken en direct consumeren. Dus zonder al die wederom chemische bestrijdings, veredelings-, houdbaarheidsmiddelen. Want laten we even duidelijk zijn. Ons huidige dagelijks brood staat stijf van de ellende. We eten meer chemische middelen dan dat we brood consumeren. Tellen we hier ook nog even de gist bij die zich als een, door melk en suiker gevoede, razende storm door ons lichaam verplaatst dan hebben we het recept geschreven voor de volgende turbo fysieke stress c.q. allergie veroorzaker die wij vandaag in het rijke westen kennen.

 

Echt brood maak jezelf. Hiervoor ga je naar de ecologische, biologische en/of biodynamische boer bij jou in de buurt. Daar koop je het graan. Het verse graan dat nog vol levensenergie zit. Hierna maak je er zelf brood van zonder enige toevoeging. Dat is pas levensbrood.

 

En laten we voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Alles waaraan door menselijke tussenkomst onnatuurlijke zaken en/of afval aan zijn toegevoegd ontnemen u uw levensenergie waardoor u steeds meer moet eten om te overleven.

 

Na dit kleine uitstapje weer even terug naar het zelf kiemen.

 

6.4 AL KIEMEND OP WEG NAAR GEZONDZIJN EN LEVENSGELUK

 

Nadat u week lang een klein handje vol gekiemde zaden gegeten heeft gaat u het volgende merken:

 

1. U krijgt steeds minder snel honger.

2. U krijgt steeds meer levensenergie.

3. U krijgt steeds minder vreetbuien.

4. U valt op een heel natuurlijke manier af zonder strijd.

5. Uw huid gaat er stralend uitzien.

 

En wat kost dit wondermiddel:

 

Nou ongeveer 10-20 cent per dag per persoon.

 

Ofwel hetzelfde dat u vandaag uitgeeft aan een familie zak chips.

 

En wat krijgt u ervoor terug. Een groot deel van uw gezondzijn en levensgeluk.

 

Welke soorten kiemen zijn er:

 

Er zijn honderden soorten kiemen. Begin maar eens met Mungbonen (taugť) en/of bruine bonen en bouw je assortiment door de maanden heen langzaam uit en test welke kiemen het beste vallen.

 

Ook bij kiemen geldt: rustig aan opbouwen. Dus een klein handje vol, een tot drie keer per dag voor of tijdens de maaltijd, is alles wat je lichaam nodig heeft om fysiek gezond te blijven. Let er bij het eten van de kiemen tevens op dat deze ook grote schoonmakers van je lichaam zijn. Neem je teveel dan zal je dit direct merken aan de hoeveelheid ontlasting en kleur van je urine.

 

Dus doe het rustig aan en drink voldoende water om je lichaam evenwicht te ontgiften en energetisch te herstellen in de komende weken en maanden.

 

Welkom in de Levende vitaminen en mineralen wereld van de 21e eeuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EM-X DE WONDERBAARLIJKE FRISDRANK UIT HET VERRE OOSTEN

 

DE MISSING LINK

 

Nadat u het fundament (waterhuishouding, mineralen en levensenergie) van uw fysieke lichaam weer op orde heeft gebracht door gebruik te maken van (Bronwater, Schindeleís Mineralen en Kiemen) is het tijd geworden om ook de rest van uw lichaamshuishouding weer eens op orde te brengen.

 

Als bouwstoffen voor dit huis zullen de meeste mensen gelijk aan vitaminen, mineralen, amino-zuren, enzymen, essentiŽle oliŽn, eiwitten etc. denken ofwel al die zaken die vandaag veelvuldig in de media besproken worden.

 

Wonderbaarlijk is het echter om te constateren dat de micro-organismen bijna altijd buiten beschouwing gelaten worden - als het over gezondheid gaat - omdat deze al van oudsher een negatieve betekenis hebben meegekregen in onze opvoeding naar volwassenheid.

 

Virussen, bacteriŽn, schimmels, zuren etc. worden dan ook tot de dag van vandaag eenzijdig veroordeeld als ziekteverwekkers die zo snel mogelijk vernietigd moeten worden om maar weer gezond te worden. Dit terwijl uw gezondheid voor een groot gedeelte afhangt van het bestaan van deze micro-organismen in uw lichaam.

 

- Wat zou er immers met uw voedsel gebeuren als er in uw maag en darmen geen

   evenwichtige bacteriŽn, schimmels en zuren aanwezig zouden zijn. Uw voedsel zou

   simpelweg niet verteerd worden waarna het ongebruikt uw lichaam verlaat.

 

- Wat zou er immers gebeuren wanneer in uw bloed geen evenwichtige bacteriŽn, schimmels

   en zuren aanwezig waren. Uw voedsel zou niet optimaal getransporteerd en geconserveerd

   worden op weg naar haar bestemming welke o.a. uw organen zijn.

 

- Wat zou er immers gebeuren wanneer in uw organen en weefsels geen evenwichtige

   bacteriŽn, schimmels en zuren aanwezig waren. Uw ongebruikte etensresten zouden gaan

   rotten waardoor allerlei ontstekingen in uw lichaam ontstaan waardoor (chronische) ziekten

   de kop op kunnen steken.

 

- Wat zou er immers gebeuren wanneer in uw cellen geen evenwichtige bacteriŽn, schimmels

   en zuren aanwezig waren. Uw voedsel zou niet optimaal verbrand ofwel omgezet kunnen

   worden in levensenergie.

 

- Wat zou er immers gebeuren wanneer uw micro-organismen geen zuurstof, stikstof, water,

   vitaminen, aminozuren, enzymen, anti-oxidanten etc. meer in uw lichaam zouden

   uitscheiden. Uw lichaam zou letterlijk stoppen met functioneren.

 

Het mag nu duidelijk zijn dat een te eenzijdige manier van naar micro-organismen kijken grote gevolgen heeft voor uw levensenergie en de hieruit resulterende levensvreugde. Bij de bestrijding van micro-organismen wordt immers nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen onevenwichtige en evenwichtige micro-organismen met als gevolg dat bij vele medische behandelingen zoals bestraling, chemotherapie, antibiotica, hormoon preparaten niet alleen de ziekteverwekker maar ook het zelfgenezend vermogen van het lichaam vernietigd wordt.

 

Het resultaat is een algehele verzwakking van het lichaam waardoor het bij een tweede aanval nog langzamer of in het geheel niet meer zal herstellen.

 

Maar in ernstige gevallen kunnen we niet anders wordt wel eens beweerd.

 

Deze opmerking wordt alleen gemaakt door hen die niet verder kijken dan hun eenzijdige  medische boeken en theorieŽn, van de afgelopen 100 jaar, lang zijn.

 

De Chinese/Indiase geneeskunst - waar meer dan de helft van de wereldbevolking van gebruik maakt en al 3000 jaar oud is - zegt echter dat je eerst het zelfgenezend potentieel van het lichaam op orde moet brengen voordat je met de behandeling begint.

 

Wanneer we dit in Westerse termen vertalen zou dit betekenen dat we eerst onze water, mineralen, vitaminen, enzymen, aminozuren, eiwitten, vetten en levensenergie huishouding weer op een peil moeten brengen voordat we met de behandeling beginnen.  

 

Wanneer we aan de Oosterse en Westerse geneeskunde de evolutionaire ontdekkingen zouden toevoegen inzake micro-organismen dan is een recept voor een bijna onverwoestbare fysieke gezondheid geschreven die beter werkt naarmate je er eerder in je leven aan begint.

 

Preventieve geneeskunde staat echter wereldwijd nog maar in de kinderschoenen met als gevolg dat men over het algemeen de put pas dempt als het kalf (bijna) verdronken is. En iedereen die eens (chronisch) ziek is geweest weet hoe lang het kan duren voordat je uit deze put van ellende geklommen bent voordat je het levenslicht weer kan aanschouwen.

 

7.1 EEN EVENWICHTIGE AANPAK

 

Zodra de mens in staat is om alles in zijn leven uit evenwicht te gaan bezien, doen en zijn is de basis gelegd voor een leven zonder lichamelijke klachten.

 

Nu zullen er gelijk mensen opstaan die zeggen dat vele ziekten erfelijk ofwel genetisch bepaald zijn.

 

Deze mensen vergeten dat al deze erfelijke ziekten pas de kop opsteken zodra zij ďgetriggeredĒ ofwel geactiveerd worden door een bepaalde stof of omstandigheid.

 

Het is net als bij een allergie.

 

Wanneer de patiŽnt bijvoorbeeld niet in contact komt met stoffen waarvoor hij allergisch is zoals chemicaliŽn, brood (zemelen), gist, melk, witte suiker, stuifmeel etc. dan gebeurt er niets ondanks het feit dat hij de ziekte- verwekker, als onverwerkt verleden, nog in zich draagt.

 

Ditzelfde geldt voor erfelijke ziekten.

 

Zonder oorzaak kan er immers geen gevolg bestaan.

 

Tevens weten we dat hoe frequenter en heftiger we aan de allergie verwekker worden blootgesteld hoe langduriger en ernstiger de reactie zal zijn en deze reactie alleen maar zal intensiveren wanneer wij op enig moment over een zwakke gezondheid beschikken. Hieruit kunnen wij concluderen dat de eerste stap naar een volledige fysieke gezondheid die van een basis evenwicht ofwel basis gezondheid is.

 

Hierna is het zaak om niet te vaak extreem in herhaling te vallen ofwel jezelf bloot te stellen aan die patronen die ongewenste reacties veroorzaken. Nog beter is het natuurlijk om deze onevenwichtige patronen in jezelf op te lossen waardoor de reactie stopt.

 

7.2 HET BASIS RECEPT VOOR EEN ONVERWOESTBARE FYSIEKE GEZONDHEID

 

Het basis recept voor een onverwoestbare fysieke gezondheid bestaat maar uit maar drie basis uitgangspunten:

 

1. Voorkom stress door evenwicht die dingen te doen die je zelf echt leuk vindt.

 

2. Eet en drink dagelijks verse ecologische producten met een hoge levensenergie.

 

3. Zorg voor een goede water, mineralen, vitaminen, micro-organismen etc. huishouding.

 

Natuurlijk is er naast deze drie basis uitgangspunten nog veel meer nodig voor een optimale gezondheid. In de hierop volgende hoofdstukken van het boek ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ wordt hier nog uitgebreid op ingegaan.

 

7.3 DE FABELTJES OVER ZUURSTOF EN ANTIOXIDANTEN

 

Uw lichaam heeft zuurstof nodig om van te leven. Deze zuurstof zorgt ervoor dat de vaste component van de levensmiddelen (de levensenergie zelf hoeft immers niet meer omgezet te worden omdat deze al direct klaar is voor gebruik) in uw maag en darmen omgezet wordt in vloeistoffen en levensenergie. Hierna worden deze vloeistoffen en levensenergie door het bloed en zenuwen getransporteerd naar de desbetreffende cellen en organen die hier behoefte aan hebben op enig moment van de dag. Met behulp van wederom zuurstof worden de laatste vloeistoffen in de cellen omgezet in wederom levensenergie. Het mag duidelijk zijn dat hoe meer directe levensenergie uw lichaam tot zich neemt (o.a. verse kiemen) hoe minder zuurstof en energie het lichaam nodig heeft om vaste producten en vloeistoffen om te zetten in levensenergie.

 

Wanneer de lichaamscellen door (erfelijke) vervuiling niet meer in staat zijn de vaste producten en levensvloeistoffen optimaal ofwel volledig te transformeren in levensenergie ontstaan er afvalproducten. Deze afvalproducten moeten uw lichaam zo spoedig mogelijk verlaten om storingen in het functioneren van uw lichaam te voorkomen. Niet afgevoerde afvalproducten gaan zich immers ophopen op diverse plaatsen in uw lichaam (o.a. uw organen) waardoor een blokkerings en/of rottingsproces (gebrek aan zuurstof en levensenergie) opgang komt welke tot allerlei ziekten kunnen lijden.

 

De populaire woorden uit de 20e eeuw zoals vrije radicalen en antioxidanten worden in de 21e eeuw niet meer gebruikt omdat zij voorbijgaan aan het feit dat de essentie van het lichaam gebaseerd is op levensenergie en de mate waarin het lichaam hierover beschikt. Overactieve zuurstof en vervuiling van het lichaam kan dan ook alleen maar voorkomen wanneer er een tekort aan levensenergie is. Het is zelf zo dat een lichaam welke over een optimale hoeveelheid levensenergie beschikt geen afvalstoffen meer produceert.

 

In de praktijk is dit echter een geheel ander verhaal. De meeste mensen nemen immers geen levensmiddelen c.q. levensenergie meer tot zich en consumeren grote hoeveelheden onnatuurlijke straling, chloor, uitlaatgassen, amalgaam, vinylchloride (plastic), dioxine, pesticiden, chemische verbindingen, kleurstoffen, geurstoffen, conserveringsmiddelen, bleekstoffen, schimmelverwijderaars, medicijnen, gist, suiker, tabak, koffie, alcohol etc. etc. Allemaal zaken die het lichamelijke schoonmaak-, herstel- en levensproces bemoeilijken.

 

De levende micro-organismen van EM-X stimuleren de transformatie van vaste producten en vloeistoffen in levensenergie m.b.v. a-tocoferolen, flavonoÔden, y-oryzanol, ubichinon, lycopenen en bio-actieve stoffen.

 

Door sommige artsen wordt zelfs beweerd dat EM-X honderdmaal werkzamer is dan de bekende vrije radicalenoplossers zoals Vitamine C, bŤtacarotine, vitamine E en flavonoiden.

 

7.4 DE NANO FABRIEKEN

 

Wanneer we vandaag de medische vakliteratuur opslaan komen we vaak het woord Nano technologie tegen. Met Nano technologie worden bijna oneindig kleine robots bedoeld die in staat zijn een probleem in ons lichaam te corrigeren.

 

Wat de medische wetenschap echter al jaren over het hoofd ziet Ė aan niet te patenteren zaken valt immers niets te verdienen Ė is dat deze Nano robots al vanaf het begin der tijden op onze planeet bestaan in de vorm van micro-organismen. Het waren immers deze Nano robots die het fysieke leven eerst anaŽrobe (zonder zuurstof) en later aŽrobe (met zuurstof) onze vorm gegeven hebben. Vandaag vormen deze aŽrobe en anaŽrobe micro-organismen een Gestructureerde Cyclische CoŽxistentie (GCC).

 

Hiermee wordt bedoeld dat de aŽrobe micro-organismen leven van de afvalstoffen (zuurstof, stikstof, water en voedingsmiddelen) van de anaŽrobe micro-organismen en omgekeerd. De GCC zorgt ervoor dat de aarde en alles wat daarop leeft in evenwicht blijft zolang de mens niet al te extreem ingrijpt in dit cyclische uitwisselingsproces.

 

Vandaag kunnen wij de GCC nog goed bekijken tussen planten die stikstof opnemen en zuurstof afgeven terwijl dieren en planten het omgekeerde doen.

 

7.5 WAT IS EM-X

 

EM is de afkorting van voor Effectieve Micro-organismen welke al zolang de mens op aarde bestaat gebruikt worden bij het bereiden en bewaren van levensmiddelen. Yoghurt, kaas, alcoholische dranken en vele andere levensmiddelen zouden niet kunnen bestaan zonder deze micro-organismen.

 

Effectieve Micro-organismen werden ongeveer 25 jaar geleden voor het eerst toegepast in de landbouw en veeteelt om de problemen met pesticiden, kunstmest en antibiotica het hoofd te kunnen bieden. EM is immers in staat om het gebruik van deze chemische middelen drastisch te verlagen en in vele gevallen volledig te vervangen. Een bijkomend resultaat was dat de opbrengst van de oogst 10-25% toenam en het water in de omringende gebieden van haar (organische) vervuiling ontdaan werd.

 

Het duurde dan ook niet al te lang voordat men na de uitstekende resultaten in de veeteelt begon om het middel ook voor de mens beschikbaar te stellen. Omdat EM vooral werkte bij de schoonmaak en reactivering van de darmen (volgens een oude Chinese wijsheid begint iedere ziekte in de darmen) werd tevens naar een product gezocht dat direct door de maag opgenomen kon worden en waarbij een hoge concentratie van levensenergie aanwezig was.

 

Na veel onderzoek werd 10 jaar na de introductie van EM het product EM-X als levende frisdrank op de markt gepresenteerd. Een frisdrank, geŽxtraheerd uit rijstzemelen, zeewieren, spoorelementen en EM die een ware evolutie zou betekenen in het Verre Oosten en specifiek Japan.

 

Het unieke aan het EM product was dat de uitvinder Prof. Dr. Teruo Higa uit Japan is staat was zowel aŽrobe als anaŽrobe micro-organismen in een vloeistof samen te brengen, dus in staat was het GCC proces in het klein te simuleren. Hiermee had hij dus als het ware de fysieke materialisatie van de schepping op het gebied van micro-organismen effectief samengebracht. Het resultaat was een levend dus evenwichtig product dat dus niet een kant maar beide kanten van het micro-organismen potentieel praktisch ter beschikking van de mensheid stelde.

 

EM-X wordt uitsluitend gemaakt van die stoffen die in natuurlijke fermentatie processen worden geproduceerd en is rijk aan levende organismen dus levensenergie, 40 soorten mineralen en spoorelementen en bio-actieve stoffen: zoals NAD (nicotinamide dinucleotiden), FMN (flavine-mononucleotiden) en aminozuren, zoals L-analine en L-glutamine. EM-X heeft door haar micro-organismen levensenergie een sterke werking om allergische kettingreacties te stoppen, die aanvankelijk worden veroorzaakt door onvolledige verbranding ofwel rottingsprocessen in het lichaam.

 

7.6 HET PRODUKT EM-X

 

EM-X is een smaak- en reukloze heldere vloeistof met een gouden tint en heeft enige unieke fysisch/natuurlijke eigenschappen: De scheikundige formule van water is H2O. Wanneer men de fysische eigenschappen van water bestudeert, dan wordt water beschouwd als (H2O)n, dat een cluster vormt met vele watermoleculen.

 

Zeventig procent van het menselijke lichaam bestaat uit water, dat bestaat uit clusters verbonden met verschillende stoffen. De grootte van de cluster vertegenwoordigt de activatie graad van water.

 

Wanneer drie soorten water (water met EM-X, leidingwater en zuiver water) gebruikt worden  om halfgeleiders te reinigen en we het resultaat meten met een nucleaire magnetische resonantiemeter (NMR) dan geeft een cluster in het EM-X water, in vergelijking met leidingwater, ongeveer de helft van de NMR meetwaarde aan en is even klein als de NMR meetwaarde van het zuivere water.

 

In aanvulling hierop werden metingen doorgevoerd op een moleculaire vibratietester, Raman spectroscopie, om de eigenschappen van water te analyseren. De meetresultaten bevestigden dat de eigenschappen van EM-X water sterk overeenkomen met die van zuiver water. Dezelfde meting bevestigde ook de sterke luminescentie (levensenergiestraling), die aangeeft dat EM-X vele verschillende levende organismen bevat.

 

In het algemeen kan men zeggen dat hoe meer stoffen water bevat hoe groter de clusters worden. Echter de cluster in EM-X-water blijft zeer klein, flexibel en mobiel. Door deze eigenschap kan het menselijke lichaam gemakkelijk EM-X met al zijn levensenergie, bio-actieve stoffen en mineralen absorberen.

 

7.7 EM VERSUS EM-X

 

Zoals we al hierboven gezien hebben werkt EM vooral op de darmen (de oorsprong van uw gezondheid) terwijl EM-X vooral direct op de maag en daarbijbehorende bloed en zenuwen werkt met natuurlijk alle daarop aangesloten organen, weefsels, cellen etc.

 

De vraag die iedereen zich dan ook zal stellen is of men eerst met EM, EM-X of allebei tegelijkertijd zou moeten beginnen voor het bereiken van een optimale fysieke gezondheid.

 

Wanneer de kosten geen rol zouden spelen kiest men natuurlijk voor beide tegelijkertijd.

 

Jammergenoeg zijn de kosten voor EM-X in de meeste landen buiten Japan nog extreem hoog. Dit komt vooral omdat EM-X nog niet lokaal gefabriceerd wordt maar uit Japan geÔmporteerd moet worden, hetgeen het product vele malen duurder maakt voor diverse lokale markten. Dit in tegenstelling tot EM dat lokaal gefabriceerd wordt en voor een paar gulden per liter door uzelf aangemaakt kan worden.

 

Wij hopen dat deze situatie in de komende maanden weer in evenwicht gebracht zal worden aangezien het Prof. Dr. Teruo Higa meer te doen is om de kwaliteit dan de kwantiteit van het leven.

 

Ons uitgangspunt is dat micro-organismen niet meer dan 10 cent per dosis per persoon per dag mogen kosten en deze door uzelf net zoals bij EM thuis bereid kunnen worden voor directe consumptie.

 

7.8 TOEPASSINGSGEBIEDEN EN RESULTATEN

 

Honderdduizenden mensen in meer dan 100 landen hebben in de afgelopen 25 jaar gebruik gemaakt van EM en EM-X produkten. Uit de duizenden referenties sommen wij de meest kenmerkende toepassingsgebieden op met vaak wonderbaarlijke resultaten.

 

1. Kanker.

2. Hart Ėen Vaatziekten.

3. Reuma

4. Multiple-sclerosen

5. Astma.

6. Suikerziekte.

7. Lever- en nieraandoeningen.

8. Alzheimer

9. Zenuwstelsel.

10. Huidproblemen.

11. AllergieŽn en versterking immuunsysteem .

12. Diepe rustige slaap.

13. Minder vaak urineren.

14. Rustige ongesteldheid en warmere voeten en handen.

15. Sneller herstel bij operaties.

16. Versnelde afbraak van alcohol en drugs.

17. Minder aanslag op de tong.

18. Varkenspest en uierontsteking.

19. Herstel oorspronkelijke haarkleur.

20. Verjonging door regeneratie organen.

21. Afvallen door betere verbranding.

22. Minder bijwerkingen van medicijnen.

23. Opereren zonder operatie.

 

EM en EM-X kunt u gerust naast andere middelen en medicijnen gebruiken omdat het om gewoon in de natuur voorkomende substanties gaat waarbij tot nu toe geen bijwerkingen geconstateerd zijn (Drew Universiteit van Californie) en het herstellen van het zelfgenezend vermogen van het lichaam bij deze producten centraal staat. In feite stimuleren EM en EM-X het transformatieproces van vaste producten en vloeistoffen in levensenergie zodat er minder blokkerings- en rottingsprocessen in het lichaam kunnen ontstaan. .

 

5.9 DOSERING EN INNAME

 

Zowel bij EM als EM-X is het zaak de dosering rustig op te bouwen. Er wordt dan ook aanbevolen om de beginnen met 10 ML per dag. Na drie dagen kunt u de dosering verdubbelen en verdelen over drie inname momenten (ontbijt/lunch/diner) per dag. In ernstige gevallen worden zelfs doseringen tot 210 ML (3 maal 70 ML) per dag gebruikt.

 

EM en EM-X kunnen gewoon tegelijkertijd met uw maaltijd ingenomen worden. Uw lichaamstemperatuur, eten en drinken zorgen immers voor de voeding c.q. het optimale leef- en werkklimaat van uw micro-organismen.

 

Voor ernstige gevallen of voor patiŽnten die aan maag- en darmstoornissen lijden kan EM-X middels een infuus ingebracht worden. Bij deze methode begint men met het toedienen van 2 milliliter om deze stapsgewijs met 0,5 milliliter te verhogen totdat het optimale resultaat is bereikt. Het mag voor zich spreken dat deze methode alleen toegepast mag worden in overleg met een Nieuwe Dokter.

 

Iedere ziekte kent haar omslagpunt. Dit is het punt dat beide kanten van uw organisme weer in evenwicht komen. Voor iedereen zal dit punt verschillend zijn. Voor de een zal het 1 dag, voor de ander 1 week, voor de volgende 1 maand of meer/minder duren. Wel staat vast dat wanneer u uw omslagpunt bereikt heeft uw leven al ware het een donderslag bij heldere hemel veranderd. Uw lijden veranderd na het omslagpunt immers weer in leven.

 

Natuurlijk moet wel vermeld worden dat niet alle mensen op dezelfde manier en in gelijke mate op EM en EM-X reageren. Er zijn zelfs gevallen bekend (1 op 100) waar EM en EM-X in het geheel geen aanwijsbaar resultaat opleveren. Wanneer EM en EM-X gedurende de kuur van 3 maanden dan ook geen meetbaar c.q. voelbaar resultaat oplevert dan stopt u de inname van EM en/of EM-X. Wanneer u echter eerst de stappen van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers doorloopt (zuiver water, mineralen, kiemen) is dit natuurlijk veel minder het geval.

 

7.10 TIJDELIJKE ONTGIFTINGSVERSCHIJSELEN

 

Net zoals bij alle middelen die het lichaam schoonmaken, regenereren en weer in balans brengen kunnen ook EM en EM-X tijdelijke ontgiftingsverschijnselen veroorzaken. Drink daarom minimaal 1 tot 1,5 liter zuiver water per dag. Constateert u bij uzelf dan ook een van de onderstaande verschijnselen besef dan allereerst dat bij u de schoonmaak is begonnen.

 

Houden de ontgiftingsverschijnselen aan dan kunt u de dosering verlagen tot bijvoorbeeld de helft van uw dagelijkse dosering en dit net zolang totdat u geen ontgiftingsverschijnselen meer heeft. Besef echter wel dat wanneer u volledig zou stoppen met EM of EM-X u helemaal opnieuw kunt beginnen omdat u lichaam weer gewoon terugvalt in haar oude ziektepatroon.

 

- Slaperigheid (doe even een dutje tussendoor).

- Winderigheid.

- Hoofdpijn.

- Stinkende (diarree) ontlasting en adem.

- Jeuken van de huid.

- Brandend gevoel in/over een deel of hele lichaam.

- Lichte of donkere ontlasting.

- Misselijkheid en/of overgeven.

- Zweten.

- Verkoudheid.

- Onstabiel zweverig gevoel (ga even zitten).

- Pijn in de nieren, lever, eierstokken.

- Opspelen oude beenbreuken.

- Stijging bloedsuikergehalte.

- Tijdelijke verergering van ziekte. 

- Minder slaap nodig (vooral bij inname voor slapengaan)

 

Wanneer u zich aan bovenstaande toepassingswijze houdt zullen de ontgiftingsverschijnselen binnen een paar dagen ophouden waarna u de dosering wanneer dit voor u nodig is weer kunt verhogen tot het niveau dat voor u het meest evenwichtig c.q. optimaal aanvoelt. Deze weerstandsreacties van het lichaam zijn immers de snelste manier om zich te ontdoen van schadelijke stoffen.

 

EM en EM-X probeer het eens. Maar dan wel in de juiste volgorde!

 

Want laten we eerlijk zijn wat heeft u naast de pijn en ellende van een ziekte te verliezen.

Chinese spreuk: Wie lacht en vriendelijk is, blijft jong, boosheid en verbittering versnelt de ouderdom.

 

Westerse spreuk: Ziekte ontstaat eerst in uw gedachten, dan in uw daden, dan in uw woorden om zich ten slotte in uw lichaam te manifesteren. 

 

Eenheids spreuk: Uw onverwerkte verleden, EGO en OGE veroorzaken alle ziekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE

 

Nadat u de eerste resultaten heeft geboekt tijdens het gebruik van zuiver water, Schindeleís mineralen, kiemen en EM-X is het tijd om u mee te nemen naar de wereld van oorzaak en gevolg. Dit is van groot belang omdat permanente fysieke ofwel lichamelijke genezing zonder geestelijke genezing onmogelijk is in deze wereld. In de fysieke wereld zijn we immers de hele dag bezig met symptoom bestrijding in de vorm van pillen, poeders, therapieŽn, operaties etc. in zowel de reguliere als alternatieve gezondheidszorg.

 

Hoewel deze onze pijn en ellende even kunnen verlichten blijft de werkelijke oorzaak echter bestaan. Hierdoor zijn vandaag honderdduizenden mensen in Nederland genoodzaakt tot aan hun dood bepaalde medicijnen te slikken.

 

Het gevolg van deze slikkerij en andere medische ingrepen is niet alleen een torenhoge rekening aan bijverschijnselen waarvoor nog meer onderdrukkers ofwel medicijnen geslikt moeten worden maar ook de toenemende wachtlijsten in onze ziekenhuizen en de dramatische stijging van het ziekteverzuim onder het verzorgend personeel.

 

8.1 ARTSEN EN OVERHEID AAN HET WOORD

 

Wanneer wij de rapporten van het CBS, GGD, GAK, RIVM, STG en Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogen geloven stevent Nederland af op een regelrechte ramp, waarbij steeds meer kwantitatief geld in een bodemloze put gegooid wordt zonder dat dit de kwaliteit van ons leven ook maar iets verbeterd.

 

Vandaag leggen dan ook een groot aantal huisartsen, chirurgen en verzorgend personeel het bijltje erbij neer.

 

Het kan zo niet langer roepen zij al jaren tegen dovemans oren, die als reactie alleen nog maar meer gemeenschapsgeld in een zwart gat storten zonder enig resultaat.

 

Het is daarom tijd om het roer drastisch om te gooien of zoals wij al vaker in onze nieuwsbrieven gezegd hebben van bewustzijn ofwel inzicht te veranderen.

 

Zonder deze bewustzijnsverandering zal het Zorgschip Nederland als een Titanic ten onder gaan. Vandaag hebben we nog net niet de ijsberg geraakt maar we stevenen er wel recht op af.

 

Centraal bij deze bewustzijnsverandering is het besef dat gezondheid niet uiterlijk gekocht kan worden maar alleen innerlijk kan groeien door zelfanalyse (ken uzelf) en de daaruit resulterende evenwichtige verandering in woorden, daden en gedachten.

 

Hiermee willen we zeggen dat alle uiterlijke zaken in zowel de reguliere als alternatieve gezondheids sectoren maar tijdelijke lapmiddeltjes ofwel symptoom bestrijders zijn die geen enkel fundament kennen voor de mens als gelukkig en gezond wezen.

 

Wanneer u zonder innerlijk te veranderen immers stopt met deze middeltjes en therapieŽn valt u binnen een paar dagen weer terug in uw oude patronen ofwel pijn, ellende en vlucht cycli.

 

De meeste mensen denken dan ook dat ze geen andere keus hebben dan te leren leven met hun pijn, ellende, vluchtgedrag, bijverschijnselen, wachtlijsten en ziekteverzuim etc.

 

Niets is echter minder waar Er is immers een andere weg. Een weg voor mensen die, net zoals De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers, voor de keus hebben gestaan om met de Titanic geheel volgens de 20e eeuwse regels, waarden en normen ten onder te gaan of hun gezondheid en levensgeluk weer in eigen hand te nemen in de 21e eeuw. Gezondheid en levensgeluk die er wel om vragen dat je weer de volledige verantwoordelijkheid voor uw eigen leven neemt. Volledige verantwoordelijkheid die het begin is van de reis naar volledige zelfkennis dus ook volledige gezondheid. Een reis waar u stap voor stap geleerd wordt om uzelf volledig te genezen.  

 

Met het nemen van volledige eigen verantwoordelijkheid voor uw leven bedoelen wij echter niet dat u vanaf vandaag maar zelf gaat experimenteren met medicijnen en alternatieve middeltjes op basis van onduidelijke informatie op bijvoorbeeld het Internet.

 

Nee. dit raden wij U af.

 

Hoewel Internet vandaag een schat aan informatie bevat blijft het door gebrek aan een eenheidsgerichte en evenwichtige medische (eind)redactie vaak bij het zoeken van een speld in een hooiberg.

 

Wij praten hier dus niet over het vervangen van het ene uiterlijke middeltje door het andere uiterlijk middeltje of therapie maar over het toevoegen van een geheel nieuwe dimensie aan de huidige gezondheidszorg die u nog gezonder en gelukkiger kan maken.

 

Tijdens het lezen van het begin van dit handboek heeft u al met deze nieuwe dimensie in al haar facetten kennis kunnen maken. De conclusie van 45 jaar zelfonderzoek was dat:

 

ALLE ZIEKTEN VEROORZAAKT WORDEN DOOR ONEVENWICHTIGE WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN OVER UZELF EN ANDERE MENSEN EN HET HIERUIT RESULTERENDE ONVERWERKTE VERLEDEN

 

Deze conclusie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Zij die immers de afgelopen jaren de moeite hadden genomen de werken van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers en Nobelprijswinnaars te lezen zouden eveneens tot deze conclusie zijn gekomen. Zo ook Albert Einstein die het volgende wist te melden:

 

Wanneer je problemen op het ene bewustzijnsniveau niet kan oplossen dan moet je eerst van bewustzijn veranderen om de oplossing van het probleem te vinden.

 

Albert Einstein vat in een regel samen wat vandaag het dilemma is van onze huidige gezondheidszorg. Nog teveel artsen, overheidsambtenaren en patiŽnten proberen nieuwe problemen nog met een oud ofwel 20e eeuws bewustzijn op te lossen.

 

Het wordt dan ook de hoogste tijd dat we van inzicht c.q. bewustzijn veranderen voordat het echt te laat is om het tij te keren. Laten we daarom beginnen om zelf weer de volledige verantwoordelijkheid voor onze gezondheid te nemen en deze niet meer af te schuiven op anonieme overheidsfunctionarissen, ziekenfondsen en ziekenhuizen die totaal geen kijk meer hebben op onze individuele behoeften. Gezond zijn en gezond blijven bepaal je voortaan zelf. Dus ook de keus bij wie je om assistentie vraagt tijdens je zelfgenezingsproces. De eenheidskoek der reguliere gezondheidszorg zal dan ook volledig verdwijnen in de 21e eeuw.

 

8.2 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING

 

Hoewel er vandaag al duizenden Nieuwe Dokters bezig zijn om dit nieuwe bewustzijn in praktijk te brengen zal het zoals altijd nog wel even duren voordat iedereen hieraan toe is.

 

De twijfelaars lezen, dus weten wel veel, maar begrijpen door het gebrek aan DOEN van dit weten nog helemaal niets. En dat kost tijd. Kostbare tijd die we eigenlijk helemaal niet meer hebben in de komende jaren.

 

Zij die echter al met het grote DOEN van het weten zijn begonnen in de 20ste eeuw zullen grote transformaties ondergaan in de 21ste eeuw.

 

Door dit naar eenheid en evenwicht strevende handelen is hun vertrouwen, geloof en overgave in deze meer bewuste manier van gezondzijn drastisch toegenomen in de afgelopen jaren.

 

Zij die nog steeds twijfelen kunnen wij alleen maar zeggen.

 

Alles is goed zolang u zich er maar gelukkig en gezond bij voelt.

 

Zo niet dan wordt het toch tijd om uw woorden in daden en gedachten om te zetten!

 

Toch willen wij u vooraf wel even waarschuwen voordat u met het toepassen van deze nieuw bewuste methoden en technieken begint.

 

Het onderstaande is geen spelletje maar een zeer serieuze aangelegenheid, ja sommige mensen zeggen wel eens het verschil tussen leven en dood. Het is dan ook zaak om het onderstaande in alle rust te bestuderen en in de praktijk stipt volgens uw gevoel en verstand in evenwicht toe te passen.

 

Hoe meer u zich afstemt op deze zaken qua tijd en ruimte hoe beter het resultaat zal zijn.

 

Hoe minder u dit doet door bijvoorbeeld uzelf nog helemaal met vlees, melk, graan, koffie, alcohol, suiker en drugs vol te gooien, hoe lager het resultaat zal zijn.

 

8.3 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN

 

Voor hen die zichzelf 1 maand het voordeel van de twijfel hebben gegeven aangaande het gebruik van zuiver water, schindeleís mineralen, kiemen en EM-X het volgende verzoek.

 

Probeer het nu eens op eenheids vlak ofwel het vlak der evenwichtige woorden, daden en vooral gedachten.

 

Zij die 1 maand van onderstaande methoden en technieken gebruik maken zullen aan den lijve ondervinden hoe het is om nog gezonder en gelukkiger te worden zonder ook maar een extra pilletje, poeder, therapie of operatie in te nemen of ondergaan. Wanneer u na deze proefmaand ook nog eens zou besluiten om dit een normaal onderdeel van uw leven te maken dan zult u daadwerkelijk merken dat de wonderen de wereld nog niet uitzijn.

 

Wat kunt u doen zult u zich inmiddels zijn gaan afvragen.

 

Dat is heel simpel.

 

U leest allereerst onderstaande eens rustig door en schrijft achter de 27+27 geestelijke stress veroorzakers hoeveel tijd u hieraan in woorden, daden en gedachten per dag besteed.

 

Hierbij is het wel zaak om 100% eerlijk tegen uzelf te zijn want anders heeft onderstaande geen enkele zin.

 

Voor hen die deze ken uzelf ofwel levensstudie echt serieus nemen raden wij aan een ROOD boekje te kopen en naast de tijd ook daadwerkelijk twee keer per dag (bijvoorbeeld direct na het opstaan en vlak voor het slapen gaan) alle NEGATIEVE en POSITIEVE gedachten van de afgelopen dag uitvoerig op te schrijven.

 

Zij die heel eerlijk tegen zichzelf zijn zullen merken dat zij in hun woorden, daden maar vooral in hun GEDACHTEN in het begin vooral zeer negatief over zichzelf en andere mensen oordelen.

 

Het is in het begin dan ook heel normaal dat u 80-90% negatieve gedachten heeft en maar 10-20% positieve gedachten. En hiermee bedoelen we ook emotionele reactieve gedachten zoals oordelen, veroordelen dus ik ben de beste of ik ben de slechtste etc.

 

Vooral uw gedachten zijn in uw persoonlijke levens ofwel waarheidsboek van belang omdat al uw daden en woorden uit uw gedachten voortvloeien.

 

Iemand die immers alleen maar evenwichtige ďdus niet oordelendeĒ gedachten heeft over alles en iedereen zal ook nooit uit balans raken dus ziek worden.  

 

Hoewel u in het begin erg van uw gedachten zult schrikken moet u beseffen dat het niet om de gedachten zelf gaat maar om de voortdurende strijd tussen uw goede en kwade gedachten. Het zijn immers niet de gedachten maar het oordeel over deze gedachten die iedere mens ziek en ongelukkig maken en houden.  

 

Na verloop van tijd zult u merken dat uw drie levensboeken (goed/waarheid/kwaad) steeds meer in een boek zullen opgaan.

 

Het boek dat de volledige waarheid zonder enig oordeel over uzelf vertelt.  

 

Zij die dit niet doen zullen hun hele leven lang door het ontkennen en onderdrukken van en vluchten voor hun eigen waarheid der gedachten in heden en verleden tot aan hun fysieke dood in meer of mindere mate ziek en ongelukkig blijven.

 

Alleen zij die naar geweten ((want u weet alles (o)nbewust nog)) hun problemen van heden en verleden (h)erkennen en oplossen zullen zich stapje voor stapje bevrijden van deze aardse pijn en ellende.

 

Zij die in dit proces niet de volledige 100% verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen zullen tot het einde der tijden blijven ronddolen in een wereld van onwetendheid.

 

8.4 DE WAARHEID OVER UZELF LIGT IN HET MIDDEN VAN DE 27+27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS

 

                 NEGATIEVE GEESTELIJKE                            POSITIEVE GEESTELIJKE

                  STRESS VEROORZAKERS                             STRESS VEROORZAKERS

             (DE STRIJD DER VERDICHTING)                  (DE STRIJD DER VERLICHTING)

                  

           1. EgoÔsme en Hoogmoed                                                 1. Ogeisme en Deemoed

           2. Woede en haat                                                            2. Vergeving en Barmhartigheid

           3. Zelfzucht                                                                       3. Onbaatzuchtigheid

           4. IJdelheid                                                                       4. Eenvoud 

           5. Heerszucht                                                                   5. Samenwerking

           6. Eigenliefde                                                                    6. Naastenliefde

           7. Jaloezie                                                                        7. Tevredenheid     

           8. Vloeken                                                                       8. Niet vloeken

           9. Woeker                                                                        9. Vrijgevigheid

           10. Liegen en bedrog              <LICHAAM | GEEST>  10. Waarheid en eerlijkheid

           11. Diefstal                                                                      11. Eerlijke broodwinning

           12. Liefdeloosheid                                                           12. Liefdevol

           13. (zelf)Moordlust                                                          13. Genade

           14. Geilheid en ontucht                                         14. Reinheid

           15. Echtbreuk en hoererij                                                 15. Kuisheid

           16. Vraat, Drank en Drugs zucht                                      16. Zuiverheid en Matigheid

           17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen                  17. Positiviteit

           18. Ongeloof en wantrouwen                                         18. Geloof en vertrouwen

           19. Eigenwijsheid                                                             19. Eenheids Gehoorzaamheid

           20. Onwetendheid en minderwaardigheid                          20. Inzicht en erkenning

           21. Onrust                                                                        21. Innerlijke rust en geduld

           22. Chaos                                                                        22. Orde en evenwicht

           23. Verstrooiing                                                                23. Richting en Concentratie

            24. Traagheid en ledigheid                                                24. Positieve activiteit

           25. Woorden                                                                    25. Daden en Gedachten

           26. Meerdere geloven                                                       26. Een Geloof

           27. Onderbewustzijn                                             27. Hogerbewustzijn

 

Nu zullen een aantal lezers onder u direct opmerken dat zij dit rijtje al eens eerder ergens gezien hebben. Dit klopt. De waarheid blijft immers altijd EEN en dezelfde alleen de leugens kennen miljarden positieve en negatieve gezichten. We gaan u vanaf vandaag echter niet vragen om alleen maar een GOED mens te worden. We gaan u vragen om in woorden, daden en gedachten te stoppen met de strijd tussen goed en kwaad. De strijd en het oordeel die u altijd hebben afgehouden van uw ware gezonde en gelukkige leven. 

 

8.5 EGOISME EN OGEISME DE OORZAAK VAN VELE ZIEKTEN EN ONGELUK

 

Uit de strijd tussen extreem egoÔsme/hoogmoed, woede en haat en ogeisme/deemoed, vergeving en barmhartigheid komen eigenlijke alle andere hierboven genoemde stress/allergie veroorzakers voort.

 

Zelfzucht versus onbaatzuchtigheid, heerszucht versus samenwerking, geilheid versus reinheid etc. het zijn allemaal woorden zonder betekenis die wij eens door de ontkenning van ons ware zelf en het hieruit resulterende onverwerkte verleden een emotionele lading mee gegeven hebben waardoor deze woorden opeens een (emotionele) betekenis voor ons hebben gekregen.

 

Een betekenis die in het begin helemaal niet bestond totdat wij ons volledige zelf als goede en tegelijkertijd slechte mensen in onszelf gingen ontkennen.

 

Wij wilden eens alleen maar goed zijn waardoor we uiteindelijk slecht zijn geworden.

 

En zolang deze strijd tussen goed en slecht zal blijven voortduren zal er niets in en om u heen veranderen.

 

En we weten allemaal waartoe dit kan leiden.

 

Een constante ontkenning, onderdrukking en vlucht voor uzelf en uw medemens om maar niet geconfronteerd te worden met de door uzelf veroorzaakte pijn en ellende.

 

Want hoe goed of slecht iemand ook mag zijn iedereen beschikt over een geweten. En juist dit  geweten blijft u er constant aan herinneren dat er nog zaken zijn die u in uw leven nog in evenwicht moet brengen voordat u weer helemaal gezond en gelukkig kunt zijn.

 

Ontkennen, onderdrukken en vluchten heeft dus geen enkele zin omdat je immers niet voor jezelf kunt vluchten, zelfs niet in de fysieke dood.

 

Wanneer u echter de symptomen van uw lijden niet meer zou onderdrukken met vlucht- c.q. verdovingsmiddelen maar de oorzaak zou aanpakken zou het al snel beter met u gaan.

 

Staak de strijd en het oordeel in en om uzelf.

 

Maar zullen vele mensen zeggen het is toch bijna onmogelijk om de steeds terugkomende extreem negatieve en positieve gedachten te voorkomen.

 

Met de in dit handboekboek omschreven ĒMaster Stress TechniekĒ en de in dit hoofdstuk omschreven methoden en technieken kunt u voorgoed een einde maken aan al uw extreem strijdende gedachten.

 

Extreem omdat u er 80-90% van de dag mee vult!

 

Dus laten we de verhouding tussen negatieve en positieve woorden, daden en gedachten weer meer in evenwicht (50/50) met elkaar brengen. Net zolang totdat ze weer volledig in elkaar zijn opgelost tot niets. Het niets waar het allemaal eens begonnen is. 

 

 

8.6 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL

 

Kunt u zich voorstellen dat al uw ontkende en onderdrukte extreem onevenwichtige woorden, daden en gedachten in uw ONDERBEWUSTZIJN opgeslagen worden totdat u deze omzet ofwel oplost in meer evenwichtige woorden, daden en gedachten.

 

De meeste mensen beseffen niet eens dat alles wat zij in hun BEWUSTZIJN zeggen, doen en denken eerst AFGESTEMD wordt met hun onderbewustzijn ofwel de onverwerkte dus ontkende ervaringen uit uw verleden.

 

Zit dit onderbewustzijn nog voor 80-90% vol met extreem onevenwichtige onverwerkte ontkende ervaringen dan kunt u begrijpen dat de meeste moderne mensen behoorlijk emotioneel, paniekerig, overspannen, depressief (wat allemaal vormen van ontkenning en onderdrukking zijn) kunnen reageren op de dingen die in hun leven/lijden gebeuren.

 

Want alles wat u vandaag tegenkomt en ongeveer lijkt op een onverwerkte ontkende ervaring zal ogenblikkelijk en geheel automatisch alle stoppen bij een mens doen doorslaan.

 

Zo herhaalt de gemiddelde mens duizenden keren dezelfde onverwerkte ervaringen zonder hier ook maar iets aan te doen.

 

Het lijkt wel alsof sommige mensen de hele dag in hun verleden leven/lijden en geen stap vooruit komen in hun huidige leven.

 

Ze reageren de hele dag emotioneel (reactief) op hun medemensen, dieren, planten, gebouwen, boeken, films, muziek en herhalen deze reacties keer op keer zonder ook maar een keer OBJECTIEF te vragen WAAROM ze dit keer op keer doen.

 

Vandaag is echter het moment aangebroken dat u naast het oplossen van de 27+27 geestelijke stress factoren ook een einde begint te maken met het steeds maar opnieuw herhalen van extreem onevenwichtige ervaringen uit uw verleden welke dus helemaal niets meer met vandaag te maken hebben.

 

Ja, beste mensen wij (ver)oordelen onze medemensen niet op basis van objectieve redenen maar wij (ver)oordelen hen alleen omdat we het onverwerkte verleden jegens hen nog niet in onszelf verwerkt hebben.  

 

Laten we daarom voor eens en voor altijd duidelijk zijn: Overal waar u anderen de schuld van geeft bent uzelf omdat u nog niet de volledige verantwoordelijkheid heeft genomen om een einde te maken aan deze nog niet opgeloste extreem onevenwichtige ervaringen uit uw verleden.

 

Zo blijven veel mensen maar vechten voor hun Egoistische of Ogeistische gelijk terwijl de hele wereld om hen heen veranderd.

 

En zoals u weet wordt er door vechten niets opgelost maar worden de extreem onevenwichtige ervaringen alleen maar versterkt en vaker gedraaid.

 

De CD van uw onverwerkte verleden is immers de populairste CD die we iedere dag opnieuw jaar na jaar opzetten en afdraaien.

 

De mensheid leeft niet Vandaag maar nagenoeg helemaal in haar Onverwerkte verleden.

 

Voor de mensen die het bovenstaande als nieuw bewustzijns concept begrijpen wordt het tijd om wat aan deze CD vol pijn en ellende te doen.

 

Hierbij hoeft u niet gelijk in reÔncarnatie te geloven.

 

In uw huidige leven heeft u over het algemeen nog genoeg om op te lossen.

 

Kijk alleen maar naar de twee verschillende boeken binnen uw huwelijk, relatie, familie, vrienden- en werkkring.

 

Stel, u bent 50 jaar, al een keer gescheiden, ruzie met uw kinderen, mensen die u nooit meer wilt zien, gestresst, allergisch voor allerlei zaken en als de ontkenning en onderdrukking echt goed opgestapeld zijn zelfs al enige tijd chronisch ziek.

 

Dit is trouwens maar een voorbeeld.

 

Er zijn trouwens ook evenveel voor de buitenwereld in woorden en daden gelukkig getrouwde mensen die elkaar in gedachten wel kunnen schieten en dat wel 24 uur per dag jaar in jaar uit.

 

Als onevenwichtige gedachten de voorbode van onevenwichtige daden en woorden zijn dan ziet de wereld eruit; Ja, zoals hij er vandaag uitziet.

 

Voor iedereen die wel eens het journaal kijkt of een krant leest en objectief op zijn eigen leven en relaties terugblikt wordt het dus de hoogste tijd om voor een meer evenwichtig bewustzijn te kiezen.

 

Dat u bij dit veranderingsproces de hulp in roept van een nog onzichtbare entiteit zoals Al, Eenheid, God, Jezus, Mohammed, Krishna, Boeddha, Engel etc. etc. maakt niet uit zolang deze entiteit u maar richt (afstemt) op meer eenheid en evenwicht in uw leven.

 

HOE MAAKT U EEN EINDE AAN UW ONVERWERKTE ONTKENDE ONDERDRUKTE VERLEDEN ZONDER HIERVOOR NOG LANGER TE VLUCHTEN

 

Allereerst maakt u een einde aan uw eigen leugens en illusies door eens evenwichtig objectief in de spiegel te kijken. Het RODE boekje heeft u hier de afgelopen maand al flink bij geholpen. En als het goed is bent u ook steeds eerlijker dus objectiever tegen c.q. over uzelf geworden.

 

Met deze waarheidskennis over uzelf gaat u de volgende ronde in.

 

In deze ronde gaat u een methode gebruiken om uw extreem onevenwichtige overwerkte verleden op te lossen 

 

8.7   7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN

 

-         Heb 100% vertrouwen, geloof en overgave in de waarheid die u nu middels het RODE boekje over uzelf heeft leren kennen.

 

-         Maak de weg naar meer gezondheid en geluk vrij door de 27+27 geestelijke stress veroorzakers in woorden, daden en gedachten met elkaar in evenwicht te brengen..

 

-         Analyseer iedere negatieve en positieve gedachte Ė met behulp van uw eenheids bewustzijn - die bij u opkomt met de vraag: WAAROM denk ikÖ..

 

-         Besef dat U en U alleen volledig verantwoordelijk bent voor al uw woorden, daden en gedachten ofwel ervaringen in heden, verleden en toekomst.

 

-         (H)erken dat U en U alleen alle pijn en ellende in heden en verleden veroorzaakt heeft.

 

-         Besef dat sommige mensen op aarde geloven dat u meer dan een leven dus verleden heeft gehad.

 

-         Besef dat iedere emotionele reactie op een plant, dier, mens, woord, boek, film, muziek etc. alleen maar te maken heeft met uw onverwerkte ervaringen uit het verleden.

 

Ad 1. Zonder geloof ofwel het richten op eenheids en evenwicht gerichte gedachten c.q. eenheidsbewustzijn werkt niets in dit universum. Hoe meer geloof, vertrouwen en overgave u in deze methode heeft hoe sneller het onderstaande proces zal verlopen.

 

Ad 2. Zonder het in evenwicht brengen van de 27+27 stress veroorzakers krijgt u nooit een volledig ofwel 100% contact met uw eenheids- ofwel volledige bewustzijn.

 

Ad 3. Na deze vraag gesteld en beantwoord te hebben gekregen in de vorm van boeken, films, intuÔties, dromen, gesprekken met vreemden, die al ware het uit het niets op uw pad zijn gekomen, kunt u natuurlijk ook de WAAR, WANNEER, HOE, WIE etc. vragen stellen om nog meer duidelijkheid over uw onverwerkte verleden te krijgen. Dit heet het objectiveren van uw ervaring middels zelfanalyse.

 

Ad 4. Zoals u weet kunt u energie en informatie nooit vernietigen maar alleen transformeren. Vechten tegen negatieve of positieve zaken heeft dan ook geen enkele zin. Het is vanaf nu verstandig om alle energie die naar u toekomt in de vorm van materie meer eenheidsgericht en evenwichtig te gebruiken. Net zoals een gulden, hebben ook een mes, vuur, water, lucht, aarde etc. drie gebruikers kanten. Waarbij u als gebruiker natuurlijk iedere keer kiest voor welke kant u dit keer in uw leven wilt toepassen.

 

Ad 5. Hierbij is het van belang dat u de ANTWOORDEN die u middels uw vragen aan het eenheidsbewustzijn intuÔtief heeft gekregen niet meer te ontvluchten maar recht in het gezicht te kijken, (h)erkennen en loslaten. Alleen op deze manier zullen uw nachtmerries een voor een oplossen al ware ze er nooit geweest.

 

Vooral het loslaten is de kern van het verhaal. Zonder loslaten blijft u immers deze extreem onevenwichtige ervaringen steeds opnieuw analyseren, objectiveren, (h)erkennen totdat u er moedeloos van wordt.

 

Dit gedrag komen wij vaak tegen bij mensen die ZICHZELF maar niet kunnen vergeven voor hun vroegere extreem onevenwichtige woorden, daden en gedachten.

 

Laat het los en blijf er hierna vanaf anders valt u wederom in herhaling.

 

Ad 6. Of dit waar of niet waar is moet u zelf maar met behulp van uw eenheidsbewustzijn bepalen. Feit blijft dat u alleen maar 100% gelukkig en gezond kunt worden wanneer u uw onverwerkte verleden 100% heeft opgelost.

 

Ad 7. ledere keer wanneer u nu nog steeds reactief emotioneel op iets reageert (angst, obsessies, schuldgevoel etc.) wordt de extreem onevenwichtige ervaring versterkt en blijft deze keer op keer terugkomen. Dit geeft tevens aan dat u de verantwoordelijkheids, zelfanalyse, erkennings en loslaat fases van deze onevenwichtige ervaring nog niet 100% doorlopen heeft.

 

Tot slot moet u beseffen dat dit een volcontinue proces zal zijn totdat uw hele onevenwichtige onder- en hogerbewustzijn ofwel ontkende, onderdrukte, onverwerkte verleden volledig opgelost is. En voor alle duidelijkheid. De strijd tussen hoger- en onderbewustzijn is hetzelfde als de strijd tussen goed en kwaad of de strijd tussen de celestiale en astrale werelden.

 

Een grote hulp bij dit bewustzijnsontwikkelingsproces is dat u zich op steeds meer eenheidsgerichte en evenwichtige mensen, boeken, films, muziek in uw omgeving afstemt.

 

Hetgeen vooral bij het opstaan en naar bed gaan van uitermate groot belang is om uzelf te richten op de voor u juiste weg naar meer geluk en gezondheid.

 

Besef hierbij dat dit nieuwe bewustzijn vanaf vandaag middels uw meer evenwichtige gedachten door u uitgezonden zal worden en (on)bewust wordt ontvangen door de mensen om u heen.

 

Uw verandering zal de verandering van de wereld om u heen betekenen.

 

Heb gedurende dit veranderingsproces geduld met de mensen om u heen.

 

Uw eenheidsbewustzijn heeft immers ook een eindeloos geduld met U gehad!

 

 

 

 

 

 

WANNEER U HET BOVENSTAANDE ZOU DOEN IS HET NIET MEER NODIG OM DE REST VAN HET BOEK TE LEZEN!

 

DE REST ZAL U IMMERS OP DE WEG NAAR UW VOLLEDIGE ZELF GESCHONKEN WORDEN!

 

 

 

 

9. FYSIEKE STRESS/ALLERGIE EN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

 

Voor iedereen die alles geprobeerd heeft om van zijn fysieke stress/allergie en de daarbij behorende vage klachten en symptomen zoals verkrampingsverschijnselen (spierpijn, slechte doorbloeding en zenuwpijn), vermoeidheid, schimmelinfecties, agressie, rugpijn, diarree, buikpijn, hyperventilatie, duizeligheid, hoofdpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, gebrek aan eetlust, tandenknarsen, nachtzweten, slapeloosheid, borstpijn, rusteloosheid etc. af te komen zijn er nu ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ. En ja, het is verstandig dat u een Nieuwe Dokter raadpleegt voordat u met deze nieuwe informatie aan de slag gaat. En nee, het is niet verstandig om naast de adviezen van uw Nieuwe Dokter en de informatie in dit boekje ook nog eens andere producten en therapieŽn te gebruiken omdat dit de ellende alleen maar vergroot en u achterlaat met een lege portemonnee.

 

Het grootste probleem van fysieke Stress/Allergie is het feit dat wanneer deze situatie te lang voortduurt de (pijn) symptomen door spierverkrampingen steeds meer verergeren en je dan over het algemeen gaat denken dat er meer aan de hand is. Deze verkramping van de spieren als versterker van het ziektebeeld moet niet onderschat worden. Zowel verkramping van uw spieren als een asymmetrische lichaamshouding door kaak, heup en beenlengte problemen zorgen er immers voor dat uw bloedvaten, zenuw- en energiebanen afgekneld kunnen raken. Vooral in de nek-schouderpartij kan dit voor heel vervelende bijverschijnselen zorgen omdat hier de belangrijkste zenuw- energie- en bloedbanen bij elkaar komen en via hele kleine spier- en botopeningen naar uw hersens gaan.

 

Via een huis-, tuin- en keukenmethode kunt u bij uzelf nagaan of dit ook bij u het geval is wanneer u loopt, ligt of zit. Voel met uw hand of bepaalde plaatsen op uw schouders, nek en gezicht koud aanvoelen. Is dit het geval en komt dit vaak voor dan is er een grote kans dat u aan een chronische spier verkramping en/of verkeerde lichaamshouding lijdt met alle gevolgen van dien. Wanneer je niet over deze zelfkennis beschikt is het dan ook heel normaal dat je bij vage klachten die steeds terugkomen denkt aan hart- en vaatziekten, bij stekende pijn in de borst of hoofd aan een beroerte en bij zeurende pijn denkt aan kanker of wat voor vreselijke ziekten dan ook. Het gevolg is dat je in een steeds sterkere onevenwichtige  gedachten spiraal terecht komt. Je trekt je dan ook steeds meer in jezelf terug en een donkere kamer met bed wordt je beste vriend.

 

Om deze onevenwichtige spiraal te doorbreken zeggen ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ dan ook dat eerst de stress, pijn (geheugen), verkrampings, angst, vrees en paniek gerelateerde symptomen zoveel mogelijk weggenomen dienen te worden, alvorens de gemiddelde mens overtuigd raakt van het nut van de aanpak van ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ. Hoewel we bij deze aanpak dus eigenlijk de wereld omdraaien (eerst uiterlijke hulp en dan pas innerlijke hulp) hebben ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ in de praktijk gemerkt dat de meeste mensen vandaag eerst uiterlijke resultaten willen zien voordat ze aan innerlijke zaken serieus aandacht gaan besteden. Merkt u echter in uw praktijk dat iemand NU al klaar is voor het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden schroom dan niet om de rest van dit hoofdstuk over te slaan.

 

HET 7 STAPPEN PLAN

 

Voor hen die echter nog niet geloven dat alles allereerst een innerlijke oorzaak heeft is een simpel zeven-stappenplan ontwikkeld binnen de hierboven genoemde selektie- en waarderingscriteria op basis van voor iedereen beschikbare en verifieerbare Internet en UniNet informatie. Bij stap 1 worden lichaam en geest tot rust gebracht. Bij stap 2 , ontgifting, worden de 7 fysieke massa stressveroorzakers opgelost. Hierna gaan we bij stap 3,  energieherstel, regeneratie en optimalisatie over tot de reconstructie van uw lichaam. Tot slot zijn er de innerlijke stappen; 4 bandbreedte harmonisatie, 5 bandbreedte synchronisatie, 6 bandbreedte transformatie en 7 eenheids fusie die te maken hebben met het individuele en collectieve samenspel van alle opeenvolgende verdichte en verlichte bandbreedtes om tot de eenheid te komen. De stappen 4 t/m 7 worden uitgebreid behandeld in de delen 2 t/m 7 van de grote bewustzijnsverandering. Met de eerste drie stappen kan iedereen vandaag al beginnen.             

 

Het is bij deze drie stappen niet eens belangrijk dat u de juiste volgorde aanhoudt. Aangezien alle kleine beetjes helpen is het belangrijker dat je NU begint dan dat je wacht totdat je alles perfect voor elkaar hebt. Iedere dag met minder stress/allergie is immers mooi meegenomen. Alleen als de stappen 1 en 2 voor u geresulteerd hebben in minder stress dan raden wij u aan de optimalisatie van stap 3 te beginnen. Voor deze optimalisatie moet u zich eerst uitermate goed laten voorlichten door hierin gespecialiseerDe Nieuwe Bewustzijns Verzorgers waarna u met deze specialisten een gemeenschappelijk plan van aanpak opstelt. Ga hier dus absoluut nooit zelf experimenteren. De uitdrukking: baat het niet dan schaad het nietĒ. Is hier dus niet op zijn plaats.

 

Bij een verkeerde (onevenwichtige) aanpak zonder bewuste begeleiding kan het middel erger zijn dan de kwaal. De hierop volgende 4 geestelijke stappen zijn alleen voor hen die de eerste 3 stappen succesvol hebben doorlopen. Het heeft dus absoluut geen zin om met stap 4 te beginnen voordat je alle voorgaande stappen fundamenteel in de praktijk hebt doorlopen. Het even snel doorlopen van de eerste 3 stappen om dan maar snel met no. 4 te kunnen beginnen levert geen enkel resultaat op en heeft dan ook absoluut geen zin. Dit komt door het simpele feit dat er nog teveel fysieke sluiers tussen je lichaam en geest hangen waardoor de volledige waarheid over het zelf nog niet (h)erkent kan worden laat staan geweten.  

 

Als we de onderzoeken erop naslaan mag u bij de eerste drie stappen binnen 1 - 4 weken al een mooi resultaat verwachten die een einde maakt aan volksvijand nummer 1 genaamd fysieke Stress/Allergie. Besef echter wel dat alle fysiek gerichte methoden blijven werken zolang je het product blijft slikken en/of de therapie blijft toepassen. Alleen het oplossen van de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden kan de oorzaken voor eens en voor altijd verhelpen.

 

9.1. STAP 1: HET TOT RUST BRENGEN VAN UW FYSIEKE BANDBREEDTE LICHAAM

 

In deze fase gaan we ervan uit dat de meeste mensen alleen in een situatie van evenwicht en rust in staat zijn veranderingen door te voeren in zijn of haar leven. Deze situatie is het  eenvoudigst te bereiken door gebruik te maken van natuurlijke preparaten. Voor de bestrijding van de basis fysieke stress-symptomen zoals verkramping, spierpijn, diarree, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, agressie, angstaanvallen, slapeloosheid, borstpijn, zweten, rusteloosheid etc. blijkt het natuurproduct Kava Kava de beste kaarten in handen te hebben.

 

Dit komt omdat Kava Kava ervoor zorgt dat er geen pijngeheugen opgebouwd wordt, waardoor de duur van uw stressperiode bekort wordt, de verkrampingsverschijnselen verminderen waardoor uw aderen en zenuwen niet afgekneld worden, de aanmaak van Cortisol en Adrenaline beperkt worden, waardoor er geen zure regen meer door uw lichaam raast en bij normale dosering geen vergiftigings-, verslavings-, bij- of ontwenningsverschijnselen optreden hetgeen wel het geval is bij langdurig gebruik van chemische middelen. Aangezien Kava Kava direct werkt, maar pas haar optimale werking na 1-2 weken bereikt kan het in acute stress aanvallen aan te raden zijn om toch tijdelijk gebruik te maken van de bekende chemische middelen zoals Oxazepan, Xanax, Valium, Aspirine en Paracetamol en deze in 1-2 weken langzamerhand te vervangen door Kava Kava.

 

Vergeet nooit dat veel chemische middelen na 2-4 weken gebruik allerlei vervelende bijverschijnselen kunnen vertonen zoals hoofdpijn, hyperventilatie, trillen, diarree, maagzweren, buikpijn, hartkloppingen (zie bijsluiters) etc. Allemaal zaken waartegen u eigenlijk deze medicijnen in eerste instantie slikte. Het chemische middel kan bij langdurig gebruik dus soms erger zijn dan de kwaal. Wij verwachten dan ook dat een aantal fabrikanten met combi-preparaten op de markt zullen komen die de voordelen van beide middelen versterken en de nadelen minimaliseren. Tevens is het mogelijk deze chemische middelen met behulp van een Uni-resonantie therapie (produceren van een tegengolf) weer uit het lichaam te verwijderen waardoor het gevaar van bij- ontwennings-, verslavings-, en vergiftigingsverschijnselen beperkt blijven. Een aantal zeer grote farmaceutische bedrijven is al bezig met de ontwikkeling van deze gecombineerde producten en therapieŽn. Wanneer zij immers in staat zijn de 50% mensen die vandaag afhaken door de bijverschijnselen als trouwe klant kunnen behouden betekent dit een grote omzet en winstgroei waarbij het welzijn van de patiŽnt ook nog eens centraal gesteld wordt.

 

In Duitsland hebben de Medizinische Klinik, Theodor-Kutzer-Ufer te Mannheim, Medizinische Hochschule te Hannover, Krankenhauses Moersenbroi-Rath te DŁsseldorf, Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim te Ludwigshafen, Medizinische Klinik te Mannheim de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar natuurlijke alternatieven voor de hierboven genoemde natuurproducten.

 

Het resultaat is zoals we hierboven gezien hebben een kruid genaamd Kava Kava (Piper methysticum) een familielid van de ons al bekende peper familie. Deze fraaie groene plant met bladeren in hartvorm wordt wel drie meter groot voordat hij geoogst wordt door de eilandbewoner van de Stille Zuidzee. De eilanders drinken het sap van de Kava Kava in de plaats van alcohol in cafťs. Ze nemen Kava Kava in plaats van koffie pauzes. De ouderen drinken kava kava om hun geestelijke helderheid te verhogen en tegelijkertijd de spieren te ontspannen.

 

Kava Kava blijkt uit deze onderzoeken niet alleen even krachtig te zijn als Oxazepan maar heeft als voordeel dat het niet verslavend is, bij tijdelijk gebruik geen bijverschijnselen kent, de pijn verdrijft en het concentratievermogen niet beÔnvloedt. In een dubbelblind studie met Kava Kava en een placebo gedurende vier weken met 58 patiŽnten in Duitsland bleken de patiŽnten die Kava Kava kregen al binnen 7 dagen een aanzienlijk verlichting in hun klachten waar te nemen. Hoewel Kava Kava in Nederland zo goed als onbekend is kan het toch bij een aantal apotheken en drogisterijen verkregen worden.

 

Het probleem met de meeste Kava Kava is zoals bij zoveel natuurproducten dat ze:

 

1.             Onvoldoende werkzame stoffen (bij Kava Kava kavalactonen genaamd) in de juiste verhouding bevatten.

2.             Tijdens de  productie-, transport-, en opslag  verontreinigd zijn met oplos-, schoonmaak- en  ontsmettingsmiddelen en in aanraking zijn gekomen met vocht, licht en elektromagnetische golven.

3.             Op chemische basis gesynthetiseerd zijn dus geen directe energie meer bevatten.

4.             Van onzuivere grondstoffen gemaakt zijn.

5.             Geoogst worden in een gebied waar de essentiŽle grondstoffen allang uit de bodem zijn verdwenen.

6.             Niet vers zijn omdat ze te lang op de plank bij de importeur, groothandel en winkelier hebben gestaan.

7.             Niet door deskundige mensen zijn samengesteld, geprepareerd en gecontroleerd.

8.             In ongekoelde containers zijn getransporteerd van de fabrikant naar de importeur.

9.             Verpakt worden in materiaal dat giftige stoffen kan afscheiden.

10.         In niet op allergie geteste capsules zijn verpakt.

11.    Niet getest zijn in samenwerking met primaire Uni-resonantie producten en therapieŽn.

 

Het gevolg is dat de meeste Kava Kava producten totaal niet werken. Je kan er dus van slikken wat je wilt, zonder enig evenwichtig resultaat te bemerken.

 

Wij hopen dat alle leveranciers van Kava Kava zich in de toekomst zullen conformeren aan bovengenoemde richtlijnen om de belangen van hun klanten nog beter te behartigen. Buiten de hierboven genoemde voordelen past de snelle werking ook binnen het huidige levens- en denkpatroon van de meeste mensen. Slaat het middel niet aan dan is er bijna geen tijd verloren om nogmaals naar de (huis)arts te gaan om wederom van de op chemische basis samengestelde medicijnen gebruik te maken.

 

Door op deze manier te werk te gaan wordt de schade aan het lichaam door een stress/allergie situatie beperkt en voorkomt men dat stress door nog meer negatieve gedachten in fase 2 omslaat in een chronische ziekte zoals overspannenheid, depressiviteit, kanker, hart-en vaatziekten, beroerten waarbij het lichaam door de continu stress zo uitgeput raakt dat het alle energiereserves verbruikt en we dus bloot staan aan allerlei chronische ziektes. Dit laatste is zeer belangrijk. Wanneer de stress situatie namelijk te lang voortduurt wordt er zoveel energie in de vorm van gedachten, fotonen, elektronen, aminozuren, vitaminen, enzymen en mineralen verbrand en ongebruikt uitgescheiden dat er tekorten ontstaan die de al verstoorde balans nog verder verstoren en de herstelperiode aanmerkelijk zal verlengen.

 

Het is echter, net zoals bij reguliere medicijnen, niet de bedoeling dat u Kava Kava maandenlang gaat slikken. Kava Kava is immers net zoals de chemische middelen hoofdzakelijk een symptoombestrijder en lost niet de oorzaak van uw probleem op. Hoe u het ook draait of keert u komt uiteindelijk allemaal bij het oplossen van de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het onverwerkte verleden uit voor een definitieve oplossing van uw problemen. Zo nu u dit weet gaan we aan de slag. Allereerst stopt u met alle andere alternatieve stressmiddeltjes die u tot nu toe heeft geslikt en overlegt u met uw huisarts en/of specialist wat u moet doen met de aan u voorgeschreven reguliere stresstherapieŽn en medicijnen. Doet u dit niet dan heeft verder lezen geen zin!

 

9.1.1. DE DOSERING VAN KAVA KAVA

 

Voor een optimaal resultaat  is de kwaliteit, dosering en tijdstip van innemen van Kava Kava van groot belang. Behalve het gewicht van de mens hebben ook het opname- uitstoot- reactievermogen en persoonlijke bandbreedte een grote invloed op de effectiviteit van Kava Kava. Kava Kava werkt dus nog beter wanneer u de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers al aan het oplossen bent. Het mag duidelijk zijn dat er qua gewicht een algemeen advies gegeven kan worden, maar dat dit niet mogelijk is in relatie tot het individuele opname- uitstoot-  reactievermogen en persoonlijke bandbreedte (overgang 1-2-3-4) van het lichaam aangezien deze teveel van persoon tot persoon kunnen verschillen. Het is dan ook voor iedereen belangrijk goed naar het eigen lichaam te luisteren en zo nodig de dosering naar individuele behoefte aan te passen. Raadpleeg uw Nieuwe Dokter.

 

Het algemene advies qua gewicht is dan ook:

 

Personen tot 60 Kg:                            3 x 1 capsule per dag gedurende de eerste 4 weken.

Personen zwaarder dan 60Kg: 3 x 2 capsules per dag gedurende de eerste 4weken.

 

Afhankelijk van het resultaat in de eerste week inzake opname-, uitstoot- en reactievermogen doet u in week 2 een stapje terug of een stapje hoger. Dus u gaat dan van 3 X 1 naar 3 X 2 of van 3 X 2 naar 3 X 1 ongeacht wat uw gewicht is. Na deze tweede week beslist u voor uzelf wat de beste dosering was er hiermee gaat u door in week 3 en 4. Hoewel er bij Kava Kava (zonder alcohol gebruik) geen verslaving en/of bijwerkingen zijn geconstateerd tijdens een aantal dubbelblind onderzoeken in vergelijking met Oxazepan en placeboís raden wij u aan om de dagelijkse dosering niet boven de 8 - 10 capsules te verhogen. De reden hiervoor is dat wanneer deze dosering geen effect oogst in relatie tot uw lichaam het volledig zinloos is om met Kava Kava door te gaan aangezien het niet geschikt blijkt te zijn voor u als persoon.

 

Na de vierde week kan het van belang zijn om met een onderhoudsdosering door te gaan. De onderhoudsdosering zal wederom van individu tot individu verschillen en er wordt dan ook aangeraden om na de vierde week de dosering per dag met 1 capsule te verminderen om de twee dagen. De volgorde waarin u met deze afbouw start is eerst de capsules voor het diner (mits u niet aan slapeloosheid lijdt), dan die van de lunch om tot slot te eindigen met het ontbijt. Uw lichaam zal zelf aangeven wanneer de optimale onderhoudsdosering voor u als persoon bereikt is. Probeer hierna iedere twee maanden opnieuw op de hierboven omschreven manier de dosering te verlagen. Kava Kava moet net als ieder ander medicijn en/of natuurlijk middel immers geen gewoonte worden maar een tijdelijke aanvulling om uw lichaam weer in balans te brengen voor het bereiken van de optimale gezondheid. Het verminderen van de inname van Kava Kava heeft ook een andere reden. Door het verminderen merk je pas echt of het oplossen van de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden ook daadwerkelijk gewerkt heeft zonder dat je een pijn- of stress geheugen opbouwt

 

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

 

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Kava Kava goed tot zeer goed wordt verdragen is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 

1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner

2.  Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

 

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is dan neemt u de volgende keer de Kava Kava tijdens of na de maaltijd in. Voor vele mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 1 of 2 capsules in te nemen. Heeft u echter last van plotseling opkomende verkramping, stress, transpiratie of paniekaanvallen dan kunnen sporadisch 3-5 capsules in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

 

Voor het slapen gaan:

 

Zoals u hierboven ziet worden alle doseringen door de specialisten voor het ontbijt, lunch en diner voorgeschreven. Heeft u echter ook last van slapeloosheid dan kunt u besluiten de dosering voor het diner over te slaan en deze 30-60 minuten voor het slapen gaan in te nemen voor een prettige, ongestoorde en natuurlijke nachtrust. 

 

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

 

Bij overdosering kan net zoals bij zoveel kruiden preparaten extra vochtafdrijving plaatsvinden. Dit gaat niet alleen via de urine maar kan ook uw (speeksel) klieren over stimuleren hetgeen voor druk op de tanden en tandvlees kan zorgen. Tevens is er met alles waarvan u teveel inneemt of eet een allergische reactie mogelijk.

 

Overige mogelijkheden:

 

Door de rustgevende en spierontspannende werking van Kava Kava zou het een uitstekend middel kunnen zijn om van alcohol-, rook-, eet- en vele andere verslavingen te verminderen. Neem 1-2 kava kavaís zodra de drang om iets te drinken, roken of eten opkomt.  Wij houden de onderzoeken op het Internet en UniNet inzake Kava Kava inzake bovengenoemde gebieden voor u in de gaten en zullen de resultaten direct in onze nieuwsbrief vermelden. Neem nooit Kava Kava in combinatie met alcohol aangezien dit elkaars effect kan versterken en over het algemeen bij een hoge dosering voor knikkende knieŽn en allergieŽn kan zorgen.

 

Mocht Kava Kava onverhoopt niet meer te krijgen zijn in een bepaald land dan kunt u overstappen op Sint Janskruid dat een ongeveer vergelijkbare werking heeft. Veel beter dan Kava Kava of Sint Janskruid zijn natuurlijk zuiver, water, Schindeleís mineralen, Kiemen en EM-X. Die pakken immers pas echt de lichamelijke oorzaken c.q. lichamelijke tekorten aan.

 

9.1.2. WANNEER FASE 1 STRESS/ALLERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 1 LICHAMELIJKE OVERBELASTING GENAAMD OVERSPANNENHEID

 

Zoals we hierboven gezien hebben kan stress in fase 2 overgaan in een chronische ziekte zoals type 1 lichamelijke overbelasting. Bij ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ zijn de woorden overspannenheid en depressie vervangen door chronische innerlijke/geestelijke, met de daaruit resulterende lichamelijke, overbelasting type 1 en type 2.

 

Zoals u weet kunnen uw lichaam en geest volgens het evenwichts- en polariteitsbeginsel maar naar twee kanten doorslaan. U bent dus op een bepaald moment hoofdzakelijk een Type 1 of een Type 2 individu. 

 

Het mag duidelijk zijn dat type 1, lichamelijke (7) en geestelijke (27-) overbelasting net zoals type 2 lichamelijke (7) en geestelijke (27+) overbelasting voor het grootste deel haar oorzaak vinden in onevenwichtige woorden, daden en gedachten welke door strijd, oordelen en ontkenning resulteren in een chronisch onverwerkt verleden. Dit chronische onverwerkte verlden wordt de hele dag gevoed door onze tegenstrijdige angsten, schuldgevoelens, onzekerheid, minder- of meerderwaardigheids complexen en pijn welke de stroom van eenheids intelligente en vrije energie steeds meer (interdimensionaal) blokkeren. Zodra begonnen wordt de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stressveroorzakers en het onverwerkte verleden op te lossen zien we dat de meeste mensen steeds minder op de vlucht gaan voor zichzelf. De meeste mensen zullen dan ook zeer veel baat hebben bij het volgen van de:

 

ď7 stappen naar een gelukkig en gezond levenĒ

 

9.1.2.1. OVERSPANNENHEID IN DE PRAKTIJK

 

Vele Nieuwe Dokters herkennen de symptomen uit duizenden. Over het algemeen hebben ze bij hun binnenkomst geen tijd om een normaal gesprek te voeren, is de eerste vraag die ze stellen hoe snel ze weer beter zullen zijn omdat ze nog een project moeten afmaken en het volgende er alweer aankomt. Als De Nieuwe Dokter ze confronteert met het feit dat ze zwaar lichamelijk en geestelijk overbelast zijn is het antwoord steevast dat wanneer ze nu maar een middeltje krijgen om de spierpijn, angstaanvallen, hoofdpijn en buikpijn te onderdrukken, het wel een stuk beter zal gaan. De hierboven geschetste ontkenningsfase is heel gewoon bij mensen die lichamelijk en geestelijk extreem gepolariseerd zijn. Zij ervaren de diagnose van De Nieuwe Dokter dan ook als foutief omdat ze veel pijnklachten hebben en nog niet inzien dat de oorzaak van deze klachten te maken heeft met de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stressveroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden.

 

In deze eerste ontkenningsfase van de lichamelijke en geestelijke overbelasting gaat het er vooral om, dat de mens, de angst om aangezien te worden als een ďpsychisch wrakĒ die afgeschreven is voor de maatschappij loslaat. Dit is vrij eenvoudig omdat alle 16 miljoen Nederlanders er minimaal 6 keer in meer of mindere mate mee te maken krijgen in hun leven. De overgang van de vorige cyclus naar dat van een baby, van baby naar kind, van kind naar puber, van puber naar volwassenen, van volwassene naar senior (De Overgang) en van senior naar de volgende cyclus. Hoe extremer c.q. tegenstrijdiger u bent in uw woorden, daden en gedachten des te heftiger het er in de 6 overgangen op weg naar (volledige) zelfkennis aan toe zal gaan.

 

In veel gevallen moet de mens dan ook eerst letterlijk lichamelijk en/of geestelijk instorten voordat hij daadwerkelijk weer inziet dat het zo niet verder kan. En dat is geen prettige ervaring omdat je bij het ineenstorten van lichaam en/of geest opeens de totale controle over je strijdende schijnzelf (EGO/OGE) verliest. Het zelfvertrouwen krijgt een deuk en de angst begint de dag te regeren. Angst voor alles en iedereen. En zolang de mens niet de moeite neemt om in zichzelf te kijken als enige veroorzaker van alle ellende kan de angst steeds meer omslaan in een verlammende ziekte waarbij zelfs de meest eenvoudige dingen zoals autorijden, boodschappen doen, lezen niet meer mogelijk zijn. Je hoort dan ook vaak: ik durf de deur of mijn bed niet meer uit omdat ik bang ben om dood te gaan.

 

De enige manier om deze ontkenningsfase te doorbreken is om direct te beginnen om de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers op te lossen en de beerput van uw onverwerkte c.q. onderdrukte verleden op te lossen. De manier waarop u dit kunt doen staat keurig stap voor stap in het handboek van ďDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ. Hierbij is het verstandig dat je met je Nieuwe Dokter, vrouw, man of  goede vriend(in) openhartig over deze aanpak praat om op deze manier een extra (objectieve) second opinion te krijgen die u alleen maar zal helpen bij het oplossen van uw lichamelijke en geestelijke overbelasting.

 

Zodra u actief met de hulp van een aantal mensen aan uw lichamelijke en geestelijke probleem Ė welke niet meer is dan uw onverwerkte verleden - gaat werken valt er een zeer grote last van u af en zult u zich met de dag beter voelen. Wanneer u na verloop van tijd de kring waarmee u uw gevoelens deelt groter maakt (uw omgeving is ook niet gek) blijkt dat u niet de enige op de wereld bent die last heeft van stress/allergie c.q. lichamelijke en geestelijke overbelasting. Uw baas, collegaís en vrienden waarvan u het nooit had verwacht, blijken er allemaal last van te hebben (gehad). U bent dus niet alleen en zoals u zult constateren is het bij de meeste weer goed gekomen. Stress/allergie en lichamelijke/geestelijke overbelasting zijn dan ook volledig te genezen mits je maar wat aan de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke  stressveroorzakers en onverwerkte verleden doet.

 

Het geheim om het niet nog eens op te lopen is door je lichaam en geest in de toekomst niet meer zoveel met de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers en de door ontkenning en onderdrukking daaruit resulterende verleden te belasten. Verzorg in het vervolg uw lichaam en geest als uw auto. Ga regelmatig naar de garage voor een ďTune-UpĒ waarbij vooral de olie (eenheids energie en informatie) ververst wordt. Het gevolg zal zijn dat de kwaliteit van uw werk en leven zullen verbeteren en de relatie met uw partner, kinderen en collegaís een metamorfose zal ondergaan. In de jaren naar lichamelijke en geestelijke overbelasting heeft u immers heel hard in een tunnel zonder zijdeuren gerend waar geen tijd was voor man, vrouw, kinderen, vrienden of wat dan ook. Het voortbestaan van de wereld hing immers van u (EGO/OGE) af. De kwaliteit van uw leven heeft hier heel erg onder geleden zonder dat u het zelf in de gaten had.

 

Het resultaat van het oplossen van uw stress/allergie lichamelijke en geestelijke overbelasting is dat u voor het eerst in al die jaren heeft kunnen nadenken en navoelen over wat er nu echt belangrijk is in uw leven. En na dit inzicht c.q. bewustzijn kunt u zich niet meer voorstellen dat u eens als een onwetende blinde idioot door het leven heeft gerend. Verheffen we lichamelijke en geestelijke overbelasting nu tot iets moois wat iedereen mee zou moeten maken? Nee,  lichamelijke en geestelijke overbelasting type 1 en 2 zijn waarschijnlijk de meest dramatische en beangstigende zaken die een mens ooit in zijn of haar leven kan meemaken omdat het de keiharde confrontatie is met wie wij op dat moment echt zijn.

 

Dat het aantal lichamelijk en geestelijk overbelaste mensen in de komende jaren dramatisch zal toenemen blijkt niet alleen uit de cijfers van het CBS maar tevens uit de tendens dat alles sneller en extremer moet worden om nog enigszins als leuk ervaren te worden op deze aarde. Dit extremisme zal er uiteindelijk voor zorgen dat meer dan de helft van alle Nederlanders ziek thuis zal zitten. De gevolgen hiervan laten zich op een hand uittellen.

 

De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zijn dan ook al in 1996 begonnen om Nederland te informeren over hoe het ook anders kan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 

Voor hen die echter al in de valkuil der strijdende woorden, daden en gedachten en onverwerkte verleden zijn beland en vandaag overbelast  thuis zitten het volgende:

 

1.             Erken dat je lichamelijk (7) en geestelijk (27+27) overbelast bent (zelfkennis).

2.             Los de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden zoveel mogelijk op in je leven. (op evenwicht gerichte actie).

3.             Aanvaard dat je het niet alleen kan oplossen (eenheidsgerichte aanvaarding)

4.             Praat met anderen die in dezelfde situatie hebben gezeten over wat je aan deze situatie kunt doen (ik hoef niet meer alleen alles op te lossen).

5.             Geeft de strijd in jezelf op om onevenwichtige zaken te behouden en bouw een meer evenwichtig individueel, zakelijk, sociaal en privť/familie op (transformatie).

6.             Maak onderscheid tussen de hoofd- (tijdloos) en bijzaken (tijdelijk) in uw leven (levensweg optimalisatie)

7.             Leer nee te zeggen tegen bijzaken die uw leven iedere keer opnieuw vergallen (maak duidelijke keuzes).

8.             Stop met strijden, oordeel niet meer, los conflicten op, ga door de knieŽn als u ongelijk heeft en vergeef zowel uzelf als uw medemensen. Iedereen is immers op weg naar zijn of haar volledige zelf (herstel harmonie op aarde).

9.             Neem afscheid van alles wat TE extreem is in uw leven (verankering).

10.         Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wereld van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers (de weg naar volledige zelfkennis).

 

Voor de hiervoor genoemde zaken heeft u minimaal 3-6 maanden nodig om de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden te (h)erkennen en op te lossen. Het heeft geen enkele zin om dit even snel te doen. Uw lichaam en geest zijn  hier namelijk niet toe in staat en zal u iedere keer wanneer u het wel even snel probeert te doen keihard corrigeren. 

 

9.1.3. WANNEER  FASE 1 STRESS/ALERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 2 LICHAMELIJKE OVERBELASTING GENAAMD DEPRESSIVITEIT

 

Stress kan volgens het evenwichts- en polariteitsbeginsel ook in fase 2 omslaan in type 2 lichamelijke- en geestelijke overbelasting. We krijgen een volledig tegenovergesteld reactie wanneer we dit vergelijken met type 1 lichamelijke en geestelijke overbelasting. In plaats van dat u op bijna alles overactief reageert doen uw lichaam en geest nu precies het tegenovergesteld. Het gevolg is een algeheel gevoel van lusteloosheid, neerslachtig, afsluiten van de buitenwereld, (zelf)verwijten, geen zelfvertrouwen, faalangst, ongeÔnteresseerdheid, doemdenken, apathisch gedrag, ik zie het niet meer zitten en in het ergste geval het gevoel om er maar een einde aan te maken.  

 

In een aantal onderzoeken wordt depressiviteit ook wel eens gezien in relatie tot migraine, PMS, hoofdpijn etc. Het is dan ook altijd belangrijk om te constateren tot welk van de twee groepen u behoort. Voor type 2 mensen helpen zaken als Kava Kava en/of Sint Janskruid niet optimaal. Hier moet dus een ander (natuurlijk) middel gebruikt worden. Gelukkig zijn ook op dit gebied in de laatste jaren grote vorderingen gemaakt en is het vandaag mogelijk om aan type 2 lichamelijke en geestelijke overbelasting en de daarbij behorende (pijn) symptomen op een geheel natuurlijke of onnatuurlijke manier tijdelijk te verlichten.

 

Wanneer we de onderzoeken van diverse universiteiten mogen geloven is er zelfs een geheel lichaamseigen middel gevonden dat niet alleen een einde maakt aan de hierboven genoemde problemen maar ook helpt om de pijn bij migraine, reuma, artritis, PMS, whiplash, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, napijn bij operaties etc. te verminderen en zelfs op te heffen. Dit middel kan zelf zeer goed in combinatie met pijnstillers als aspirine, paracetamol, ibuprofen, matrin, demerol, percodan en morfine geslikt worden. Er wordt door deze onderzoekers zelfs beweerd dat het sterker is dan morfine en veiliger dan aspirine. Bij de FDA (Federal Drug Administration) in Amerika staat dit middel zelfs op de ďGRASĒ lijst hetgeen wil zeggen dat het als algemeen veilig erkend wordt. De FDA is een van de strengste controle instituten in de wereld die o.a. het medicijngebruik en de gevolgen hiervan scherp in de gaten houden.

 

Om het verhaal nog indrukwekkender te maken schijnt de werkingsduur niet 2, 4 of 6 uur te zijn zoals dat bij de meeste pijnstillers geldt maar ongeveer 5 dagen. Er bestaat zover onderzocht geen gevaar voor overdosering en is tevens niet belastend voor de maag (een van de grootste problemen van mensen die veel pijnstillers slikken. Tevens kent het net zoals Kava Kava geen verslavings-, bij-, en ontwenningsverschijnselen en is het bijzonder goedkoop. Tot slot kreeg dit middel genaamd XP-100 (dl-Phenylalanine) als tijdelijke  pijnoplosser het cijfer 10 van een bekende onderzoeker en arts uit Amerika. Wel wordt ontraden dit middel te slikken tijdens de zwangerschap, periode van borstvoeding, kinderen onder de 14 jaar, mensen met PKU (Phenylkatonuria), te hoge bloeddruk en mensen die aan stress Type 1 symptomen leiden zoals angst, benauwdheid, rusteloosheid etc. 

 

Deze infolutionaire ontdekking, hoewel niet helemaal passend in ons stressverhaal, wilde wij u niet onthouden. Overleg met uw huisarts of dit natuurlijke middel ook wat voor u is en onthoud goed dat u op een bepaald moment maar tot een van de twee stresstypes kunt behoren. Wanneer u  zich op de top van een sinus golf bevind kunt u zich immers niet tegelijkertijd in het dal bevinden. Slik dit middel dus nooit als u tot het stress-Type 1 behoort omdat het uw symptomen alleen maar zal verergeren.

 

Het mag tot slot duidelijk zijn dat net zoals bij type 1 lichamelijke en geestelijke overbelasting de 7 lichamelijke en 27+ 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden opgelost dient te worden om een permanent resultaat te bereiken. Alle middeltjes hoe chemisch of natuurlijk dan ook zijn en blijven tijdelijke lapmiddeltjes die uiteindelijk niet aan de werkelijk oorzaak van uw onevenwichtigheid wat doen.  

 

9.2. STAP 2: ONTGIFTEN EN LOSLATEN

 

Zo, uw lichaam is na Stap 1 weer enigszins tot rust gekomen en de aan stress/allergie gerelateerde pijn is verdwenen. We kunnen nu uit deze meer evenwichtige situatie gaan beginnen met het opsporen en verhelpen van de werkelijke oorzaken van uw stress/allergie problemen. Zoals u weet zijn alle stressveroorzakers globaal te verdelen in 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stresscategorieŽn en het daaruit voortkomende onverwerkt verleden. Deze 7 lichamelijke en 27+ 27 geestelijke stress/allergie categorieŽn zijn tevens te verdelen in externe en interne stressveroorzakers.

 

DE OMGEVING ALS STOORZENDER

 

Voordat je met het ontgiften en loslaten van je lichaam begint is het verstandig om je omgeving in kaart te brengen. Wij bedoelen hier vooral de slaapkamer, de auto & werkplek en huiskamer waar je gemiddeld 3x8=24 uur in doorbrengt. Wanneer op een van deze plaatsen een stoorzender voorkomt is het zaak om deze eerst te verwijderen c.q. op te lossen voordat je met de rest van het programma begint.

 

Bij de hierboven genoemde omgevingen letten we vooral op clustervorming. Clustervorming wil zeggen dat er in vergelijking tot andere gebieden bij u in de omgeving meer gevallen van een bepaald ziektebeeld voorkomen. Bekende clusters inzake kanker waren Sint Vincent de Paul en Maryville in Amerika. Hier bleek dat er zeer hoge concentraties van leukemie voorkwamen bij scholen en fabrieken die naast een hoogspanningshuisje stonden en/of naast een chemisch vervuilde rivier lagen. Maar ook dichter bij huis zoals in Den Haag, Amsterdam, Groningen, Lelystad, Rotterdam, Lekkerkerk, Slochteren, Zwolle etc. zijn clusters gevonden die de bewoners van een bepaalde buurt of wijk uitermate ziek hebben gemaakt in de afgelopen jaren. Vooral de bouw van Hoogspanningsmasten, GSM en UMTS straalzenders in woonwijken hebben hier de afgelopen jaren toe bijgedragen.

 

Om goed inzicht te krijgen in de nationale volksgezondheid zouden deze chemische en straalzender clusters dan ook allemaal in kaart gebracht moeten worden om de kosten van onze gezondheidszorg niet nog verder te laten stijgen in de komende jaren. Het zal niet de eerste keer zijn dat je van je stress/allergie af bent alleen maar doordat je van leefomgeving verandert. En wat je je leefomgeving geldt is natuurlijk ook van toepassing op je andere dagelijkse patronen c.q. (eet)gewoonten. Let er dus altijd op of uw klachten op bepaalde plaatsen en bij bepaalde gewoonten toe of afnemen.

 

Voorbeeld:

 

Stel, u staat iedere dag misselijk en met stijve nek en schouders op. Wanneer u echter naar de keuken gaat om uw ontbijt klaar te maken verdwijnen deze klachten opeens weer. U kunt nu twee dingen doen. Gewoon doorgaan met dit patroon iedere dag te herhalen waardoor de klachten steeds meer verergeren en zelfs doorslaan naar Fase 2. Of ingrijpen nu het nog kan. Omdat veel mensen van deze omgevingsanalyse niets weten gaan zij net zolang door totdat zij in bed belanden. En als de stoorzender nu net in hun slaapkamer staat krijgen zij geen dosis van 8 uur maar van 24 uur per dag. En dan dames en heren is het hek van de dam.

 

Ook de donkere dagen van de herfst en winter kunnen tot verergering van de problemen leiden. Dit zijn immers precies de dagen wanneer u veel op een bepaalde plaats zoals de huiskamer en slaapkamer verblijft. Bent u verslaafd aan bepaalde voedingsmiddelen (overdosering) dan kan dit best de oorzaak zijn van uw stress/allergie. Naast de drie hierboven genoemde plaatsen zijn er natuurlijk ook personen, dieren, planten, televisieprogrammaís etc. die bij u een stress/allergie reactie kunnen veroorzaken. Deze reacties zijn nagenoeg allemaal terug te voeren op een onverwerkt verleden. Het is dus zaak om deze emotionele reacties te analyseren en op te lossen. Vermijden heeft geen zin omdat je dan alleen maar in herhaling valt.

 

Alleen De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers maken naast de inventarisatie van uw persoonlijke klachten ook een inventarisatie van uw omgeving.

 

 

DE 7 LICHAMELIJKE STRESS/ALLERGIE VEROORZAKERS  DIE U HET LEVEN ZUUR KUNNEN MAKEN

 

Zo, om dan nu maar gelijk met de deur in huis te vallen. Naast een onverwerkt verleden en de 27+27 geestelijke stress veroorzakers waartoe ook erfelijke factoren, ongevallen, psychische stoornissen etc. behoren zijn er maar 7 lichamelijke factoren die stress/allergie in uw leven kunnen veroorzaken. Dit zijn:

 

Extern:

 

- stralings-, chemische- en virale/bacteriŽle/ schimmel/parasieten stress.

 

Intern:

 

- gebit/spieren/kaken-, persoonlijke- ouderdoms- en materie stress.

 

 

Natuurlijk weten De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers dat deze 7 lichamelijke stress/allergie veroorzakers ook hun oorzaak in een onverwerkt verleden hebben. Iets wat je immers verwerkt hebt komt niet meer op je pad om je te belasten. Dit concept gaat echter te ver voor onderstaande verhaal. 

 

Deze 7 lichamelijke stressveroorzakers tasten eerst uw polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen, elektromagnetische velden, zenuwstelsel, bloedbaan., hormonen en enzymen huishouding aan waardoor de communicatie (levensenergie en informatie) stromen binnen uw lichaam en geest langzaam verstoord raken. Je kan het vergelijken met een verstrooide postbode die de ene dag wel en de andere dag niet uw brievenbus kan vinden en aan het eind van de dag de overgebleven brieven als afval ziet. Aangezien uw lichaam uit miljarden brievenbussen en postbodes bestaat heeft het ontvangen van steeds minder post (levensenergie en informatie) grote gevolgen voor het optimaal functioneren van uw lichaam en de daarbij behorende organen. Ze krijgen simpelweg niet meer te horen wat ze moeten doen en geen energie meer om het werk uit te voeren. Door deze communicatie storing wordt dus de werking van uw zenuwen, immuun-, compensatie- en regeneratiesysteem steeds meer verstoord waardoor steeds minder essentiŽle voedingsstoffen (levensenergie en informatie) opgenomen kunnen worden door uw lichaam en geest. Je bent dus niet wat je eet maar wat je op basis van de toestand van je communicatiesysteem nog in staat bent om op te nemen via je vortexen, elektromagnetische velden, elektriciteits netwerk, huid, spijsverteringskanalen, longen, zenuwen en bloed. En aangezien alle organen afhankelijk zijn van het functioneren van dit communicatiesysteem mag het duidelijk zijn dat de organen die historisch gezien tot de zwakke plekken van uw lichaam behoren het eerst aan de beurt zijn om aangetast te worden.

 

DE EERSTE MENSELIJKE REACTIE

 

De eerste reactie van de meeste mensen is om de stress/allergie symptomen van een specifiek orgaan te bestrijden. Aspirine, paracetamol, Kava Kava, Sint Janskruid, valeriaan zijn dan ook een van de meest populaire voedingssupplementen ter wereld geworden. Dat dit uiteindelijk op de lange termijn niets helpt mag duidelijk zijn. De kwaal herhaalt zich steeds vaker en de lichamelijke uitputtingsverschijnselen nemen toe. Het is dan ook een kwestie van tijd (vooral in een overgangscyclus) totdat deze vage klachten omslaan in chronische klachten waarna de bezoeken aan de huisarts, specialist en alternatieve genezers elkaar in hoog tempo opvolgen.

 

Wanneer we het roer nu eens radicaal omgooien en niet meer kijken hoe we tijdelijk de stress/allergie symptomen bestrijden maar terug gaan naar het verhelpen van de werkelijke oorzaak: de aantasting van het communicatiesysteem waardoor levensenergie en informatie tussen de eenheid en de mens op aarde weer vrijelijk kan stromen, dan zou dit vandaag een werkelijke omslag kunnen betekenen in de manier waarop wij morgen met onze gezondheid zullen omgaan. Natuurlijk is dit een geheel nieuwe benadering waar de meeste mensen nog wel even aan zullen moeten wennen. Als je buik- of hoofdpijn hebt denk je immers niet direct aan een stuk onverwerkt verleden en/of een verstoord eenheids-, primair en secundair communicatiesysteem en levensenergievoorziening.

 

Wanneer de producten, therapieŽn en technieken van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers echter binnen een week resultaat opleveren zal het vertrouwen in bovenstaande zaken drastisch toenemen in de komende jaren. Wanneer uw ziektebeeld echter als is doorgeslagen naar Fase 2 lichamelijke en geestelijke Type 1 en 2 overbelasting zal het herstelproces langer op zich doen wachten.  Wanneer het zenuwstelsel en bloedbanen letterlijk zijn doorgebrand op bepaalde plekken in uw lichaam dan heeft het vaak jaren (overgangstijd 5-10 jaar) nodig om weer geheel te herstellen. Dit trage herstel is vooral te wijten aan het feit dat de 20e eeuwse wetenschap nagenoeg geen enkel belang hecht aan het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het hieruit resulterende onverwerkt verleden. Hierdoor blijft de mens gevangen in een patroon dat zijn of haar ziektebeeld eindeloos in stand kan houden. Dit terwijl het oplossen van 27+27 geestelijke stress/allergie uw ziekte vaak op een wonderbaarlijke manier kan genezen.    

 

In vergelijking tot het zenuwstelsel hebben organen over het algemeen niet meer dan een paar weken of maanden nodig om geheel te herstellen. Een goed voorbeeld hiervan is het herstel van de lever in een paar maanden wanneer gestopt wordt met het drinken van alcohol of het herstel van de longen nadat men gestopt is met roken en/of het drinken van alcohol. 

 

De aanpak die De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers voorstaat om fysiek gezond te blijven is om eerst te kijken naar wat de massa vergiftigers, ofwel stress/allergie veroorzakers (die dus voor iedereen gelden) van deze tijd zijn en waar, wanneer, hoe en hoe vaak we aan deze zaken blootgesteld worden. Hierna ontgiften wij uw lichaam met een breed-spectrum aanpak waardoor uw lichamelijke klachten stapje voor stapje oplossen. De geselekteerde breed-spectrum aanpak heeft over het algemeen al binnen een paar dagen een evenwichtige invloed op uw stress/allergie gerelateerde gezondheid. Het  voordeel van deze manier van werken is dat het een massaal evenwichtig effect zal hebben op de bevolking dus ook volksgezondheid als geheel. Wat individueel overblijft aan lichamelijke stress/allergie klachten kan hierna in overleg met een Nieuwe Dokter verder onderzocht en behandeld worden.

 

9.2.1. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 1: STRALINGS STRESS, DE NIEUWE PEST

 

Stralings stress is na uw onverwerkte verleden de meest belangrijke stress/allergie en epidemie-veroorzaker van de 21e eeuw. Gelukkig is er voldoende informatie beschikbaar die iedereen de mogelijkheid biedt om stralings vrij te leven.

 

Vooral de onderzoeken van het National Aeronautics and Space Administration (NASA), Soviet Cosmonaut Space Program (SCSP) en aanverwante instellingen zoals de National Science Foundation, U.S. Department of Energy, Office of Naval Research en de Air Force Office of Scientific Research hebben onnoemelijke veel praktijkkennis opgeleverd over hoe de mens zich in de meest extreme stralings omgevingen in leven kan houden. Het waren deze instellingen die voor het eerst de onderzoeken en uitvindingen van Tesla, Curie, Einstein, RŲntgen, Zeeman, Ryle/Hewish, Rubbia, van der Meer, Maxwell, Planck, Bordet, Marconi etc. tussen 1901 en 2001 combineerde in een nieuwe WetenschEp. De WetenschEp der interdimensionale heelkunde.

 

Bovengenoemde instanties zien natuurkunde, scheikunde, kosmologie, fysiologie, en geneeskunde niet meer als aparte vakgebieden maar onderdeel van een gehele ofwel alles omvattende interdiciplinare WetenschEp met als doel om voor de mens een leefbare omgeving te creŽren op en buiten onze aarde. De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers die in deze instellingen rondlopen zijn halve elektrotechnici en stralingsspecialisten geworden en hebben de trend naar de primaire gezondheidszorg gezet waar de medische wetenschap in de komende 100 jaar naar toe zal infolueren.  

 

Tussen 1965-1966 (Gemini) hielden we het nog geen 8 dagen vol in de ruimte. In de periode 1995-1996 (MIR) was dit al 438 dagen. In de 21e eeuw is het de verwachting dat de mens zonder bijverschijnselen permanent tussen de sterren en planeten kan gaan wonen. Om aan deze verwachting gehoor te kunnen geven zal echter nog een hoop onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten van straling en gewichtloosheid op het menselijk lichaam en geest. Een astronaut wordt immers 24 uur per dag blootgesteld aan de meest extreme stralingsbronnen binnen en buiten zijn cabine. Bij de lopende onderzoeken is het opvallend dat de Russen het nog steeds 2.3 keer langer in de ruimte uithouden dan de Amerikanen. Zou dit nu komen door het verschil in doelstellingen en risico standaards of heeft dit vooral te maken met de interdimensionale heelkunde die in de afgelopen decennia zeer ver in Rusland ontwikkeld is. Hieronder leest u hoe u op aarde van deze kennis gebruik kunt maken om een beter, gezonder maar vooral ook een stralings-armer leven te leiden.

 

9.2.1.1. DE STARTVONK EN POLARITEITS TRILLING ALS BEGIN VAN AL HET LEVEN

 

Eerst even de theorie (ga voor de praktijk naar de volgende paragraaf):

 

De Startvonk is het begin van alle polariteit dus ook beweging in het heelal. Zonder polariteit ook wel +/-, goed/slecht, 4D/3D, celestiaal/astraal, hogerbewustzijn/onderbewustzijn, licht/donker genoemd is er geen beweging mogelijk en kan er ook geen tijd en ruimte ofwel materie ontstaan. Aangezien al het leven in een universum uit gepolariseerde materie bestaat is het belangrijk om hier verder onderzoek naar te doen. Gepolariseerde materie wordt in het heelal continu gecreŽerd op basis van zich steeds herhalende scheppings concepten en tegenstrijdige gedachten. Een schepping wordt hierna in stand gehouden door de scheppings gedachten en daaruit voorkomende daden en woorden volcontinue te polariseren. Zonder volcontinue strijd kan een schepping immers niet bestaan. Zonder strijd tussen goed en kwaad verdwijnt alles weer in de eenheid ofwel het 0 punt waar zij eens uit voortgekomen is. Ziekte kan dus alleen maar ontstaan in een gepolariseerde ofwel strijdende omgeving. Zodra het contact tussen de eenheid en haar schepping weer volledig herstelt is verdwijnen niet alleen alle ziekten maar ook de schepping als geheel. De schepping wordt dan immers weer onderdeel van de eenheid al ware zij altijd een geweest. Sommige wetenscheppers zeggen wel eens dat de eenheid scheppingen in- en uitademt om zichzelf beter te leren kennen.  

 

Op aarde is het dan ook verstandig om in de 21e eeuw het bewustzijn van zowel lichaam

(- onderbewustzijn), geest (+ hogerbewustzijn) en eenheid (0-puntsbewustzijn) in kaart te brengen. Onze kennis over de verschillen in bewustzijn bepaalt immers het aantal mogelijkheden van de interdimensionale heelkunde in de 21e eeuw.

 

 

HET LICHT IS ZO LICHT NOG NIET

 

Op deze aarde wordt het licht als hoogste bron van leven en snelheid gezien terwijl dit in werkelijkheid Ė dus vanuit de eenheid gezien Ė niet meer dan een verdichte vorm van hogerbewustzijn is. Een vorm die wanneer zij nog meer verdicht zelfs in atomen kan veranderen. Een vorm die wanneer zij nog meer verlicht de lichtsnelheid vele malen kan overstijgen en tot de uiterste hogerbewuste extremiteiten van deze schepping kan komen. En wat voor het licht geldt geld ook voor de duisternis maar dan precies omgekeerd. En dit alles met dien verstande dat iedere schepping altijd in evenwicht is. Dus wanneer er veel extreem hogerbewuste mensen in een universum geschapen worden, worden er tegelijkertijd evenveel extreem onderbewuste mensen in een universum geschapen. Iedereen die dit laatste zinnetje naar waarheid c.q. eenheid begrijpt zal vanaf vandaag heel anders naar goed en kwaad gaan kijken. Goed en kwaad zijn namelijk volledig van elkaar afhankelijk. Zonder kwaad kan er geen goed bestaan en zonder goed kan er geen kwaad bestaan. De tegenstelling tussen goed en kwaad in de menselijke betekenis van het woord bestaat in de eenheid dus niet. Ze zijn namelijk allebei goed en kwaad tegelijkertijd omdat beide partijen de keuze hebben om te blijven strijden of in vrede naast elkaar te leven. Goed en kwaad hebben op deze aarde ook veel te maken met aan welke kant van de grens je woont, je wit of zwart bent, mooi of lelijk, dik of dun, rijk of arm en ga zo maar door tot het eind der scheppingstijden. Alleen de eenheid in uzelf is onveranderlijk.

 

Maar laten wij het in deel 1 nog niet te ingewikkeld maken en voorlopig het gepolariseerde universum met een tussen 3D en 4D levende mens analyseren. Licht is voor de 3D/4D mens de allerhoogste trilling (beweging/frequentie) die mogelijk is binnen het universum. 4D licht veroorzaakt door steeds verder gaande verdichtingen geluid, geur, smaak en tast in ons 3D onderbewustzijn. Door steeds trager te gaan trillen verandert het 4D licht in steeds meer 3D duisternis. De vereenvoudigde oerformule van een universum is E = P (Eenheid = Polariteit). De oerformule verandert wanneer er steeds meer tegenstrijdig in woorden, daden en gedachten geschapen wordt met als resultaat E = -P + P en nog verder E = -(RT) + (RT) en nog verder E = -(WDG) + (WDG).

 

DE WERELD DER GOLVEN

 

Zoals u weet bestaat communicatie uit trillingen (frequenties) ofwel golven. Hoewel we ze niet kunnen zien maken we iedere dag van deze trillingen gebruik als we praten (geluid), naar de televisie kijken, naar de radio luisteren, de stekker in het stopcontact steken of een telefoongesprek voeren etc. Ook ons taalgebruik is doorweven met woorden en uitdrukkingen zoals ďin de stemming zijn, op de juiste golflengte zitten, iets met elkaar afstemmen, ergens gestoord van wordenĒ die allemaal teruggrijpen op de leer van de trillingen. Gaan we echter een stap verder dan blijkt dat alle vortexen, elektromagnetische straling, fotonen, atomen, elektronen, moleculen, menselijke cellen etc. uit gepolariseerde ofwel verlichte of verdichte trillingen bestaan. Het hele universum bestaat dus uit gepolariseerde trillingen die meer of minder tegenstrijdig in ruimte en tijd bewegen. Hoe trager iets trilt hoe beter wij het binnen ons menselijke 3D/4D spectrum der verdichte 5 zintuigen kunnen waarnemen.

 

 

DE WERELD DER KLEUREN

 

Allereerst zijn daar de witte licht fotonen die uiteenvallen in alle kleuren van de regenboog. Op het moment dat de kleurfotonen steeds langzamer gaan trillen begint hun kleur in geluid te veranderen. Hierna kunnen geluiden in geuren veranderen. Geuren in smaken en smaken in fysiek gevoel. In feite blijft het allemaal licht. Afhankelijk van het trillingsgetal geven we er echter een andere naam aan. Geluid is dus licht met een lager trillingsgetal.

 

Hoe verandert licht in kleuren, geluiden, geuren, smaken en fysiek gevoel. Dat gebeurt op basis van frequentie- en amplitudewisseling ofwel het aantal malen dat iets met een bepaalde snelheid en uitslag omhoog en omlaag in tijd en ruimte trilt. Misschien is het voor de uitleg duidelijker wanneer we praten over temperatuurswisseling. Des te hoger de temperatuur des te sneller iets trilt. Des te lager de temperatuur des te langzamer iets trilt. De temperatuur bepaald dus het aantal variaties van licht. Deze variaties van licht kunnen ervaren worden op basis van onze zintuigen. Hoe meer zintuigen u heeft hoe meer u van de variaties van het licht kunt ervaren in de 3D/4D werelden. Hoe groter de reikwijdte (bandbreedte/dimensie) van uw zintuigen hoe meer u van de variaties van het licht kunt ervaren. Op aarde overlappen miljarden zintuigelijke bandbreedtes/dimensies van mensen, dieren, planten en mineralen elkaar. Mensen, dieren, planten en mineralen leven dus allemaal in hun eigen wereld en tegelijkertijd door elkaar heen. Een hond bijvoorbeeld kan veel meer horen dan een mens. Maar ook tussen mensen onderling zijn er grote verschillen. Je kunt een mens, dier, plant en mineraal dus pas echt begrijpen wanneer je over dezelfde zintuigen en bandbreedtes beschikt. Alleen de eenheid in alles beschikt over alle zintuigen en bandbreedtes. De eenheid die in alle mensen, dieren, planten en mineralen is.

 

Laten we een voorbeeld nemen: Op aarde kennen we het fenomeen dat bij een bepaalde temperatuur waterstof (H) en zuurstof (O) veranderen in water (H2O). Water bestaat echter alleen maar voor hen die over zintuigen beschikken die de bandbreedte van water kunnen waarnemen. Voor vele wezens in het universum zal water dus geen enkele betekenis hebben omdat water in hun zintuigelijke dimensie niet bestaat. En wat voor water geldt, geldt ook voor alle andere variaties van verdicht en verlicht licht.

 

WAT U NIET KUNT ZIEN, HOREN, RUIKEN, PROEVEN EN VOELEN

BESTAAT TOCH

 

Alle mensen op aarde beschikken potentieel over een oneindig aantal zintuigen en bandbreedtes. De meeste mensen zijn echter van kinds af aan geconditioneerd dat we er niet meer dan 5 mogen hebben. Heb je er meer dan vijf dan hoor je er niet meer bij. En dat is vreemd wanneer je weet dat de natuur om ons heen over miljarden zintuigen en bandbreedtes beschikt. Hier komt nog bij dat we onze zintuigen de hele dag zodanig vervuilen (verstoppen) dat de bandbreedtes waarbinnen we kunnen waarnemen nog verder beperkt worden. In de extreem gepolariseerde wereld waarin wij vandaag leven lopen dan ook steeds meer blinden rond. Blinden zijn mensen die bijna niets meer zien, horen, ruiken, proeven en voelen laat staan begrijpen. Het gevolg hiervan is dat we steeds vaker ziek worden omdat we dingen denken, doen en zeggen die niets meer met de waarheid over ons ware zelf te maken hebben. Een van deze waarheden is dat je een mens die binnen een bepaalde bandbreedte leeft niet zomaar kan verplaatsen naar een andere bandbreedte. Je hand in het vuur steken doet nog steeds pijn hoe je het ook draait of keert. Van jongs af aan hebben we van onze vaders en moeders geleerd dat we dan ook niet met vuur moeten spelen. Wat we echter niet van onze ouders geleerd hebben is dat het niet verstandig is om in een magnetron te leven. Tegenwoordig hebben we allemaal een magnetron in huis. Wat de meeste mensen echter niet beseffen is dat we met al onze satellieten, GSM, UMTS en DECT installaties de wereld aan het omtoveren zijn in een gigantische magnetron. Een magnetron die de mensheid in de komende jaren tot het kookpunt van krankzinnigheid zal brengen als we niet vandaag ingrijpen.   

 

9.2.1.1.1. EINSTEINS KWANTUM FYSICA IN EEN NIEUW EN GEZOND DAGLICHT

 

Allereerst de in 1905 door Einstein gepubliceerde formule genaamd E=mc2 (E=Energie, m = massa en c=lichtsnelheid). Deze verouderde 3D formule stelt dat een geringe massa omgezet kan worden in een enorme hoeveelheid energie. Einstein was de eerste in zijn tijd die dus met het vernieuwende concept kwam dat informatie ofwel massa (ruimte) en energie ofwel intentie (tijd) uitwisselbaar zijn. Een absolute doorbraak in deze tijd waar zelfs de 3D wetenschap nog helemaal in de kinderschoenen stond.

 

Deze theorie werd pas in 1977 bewezen toen een Amerikaanse kunstmaan met atoomklokken aan boord in een baan om de aarde werd gebracht. Bij terugkomst werden deze klokken vergeleken met die van het Naval Research Laboratory in Washington. De klokken van de kunstmaan bleken iets langzamer (relatieve bandbreedte tijd en ruimte) te hebben gelopen dan die op aarde. Hier komt nog bij dat de massa dus ook de energie zal toenemen met de snelheid  van een voorwerp. Dit is makkelijk voor te stellen wanneer u met een auto die 10 km per uur of 100 km tegen een muur rijdt. In het eerste geval heeft u een deukje, in het tweede geval is uw auto total-loss. Dus ook de mens kan in zichzelf een deukje maken of zichzelf extreem total-loss rijden.

 

Door deze theorie kon men verklaren hoe de zon schijnt (kernfusie/inademen). Door deze theorie kon men verklaren hoe je een atoombom kon maken (kernsplitsing/uitademen). Vooral de theorie der kernsplitsing is door vele Nederlandse, Engelse, Franse, Amerikaanse, Russische en Chinese wetenschappers in praktijk uitgetest. Het grote ofwel extreem gepolariseerde uitademen was begonnen.

 

Het schijnt dat de neuronenbom met haar Elektro Magnetic Pulse (EMP golven) alle chips, computers en daarmee de hele maatschappij in een oogwenk kan lamleggen. Het schijnt dat de neutronenbom geen sporen nalaat op deze wereld. Maar alle sporen worden geteld vanaf het begin tot het einde van een schepping in uw onverwerkte verleden.

 

9.2.1.1.2. HOE FOTONEN, ATOMEN EN ELEKTRONEN UW GEZONDHEID BEŌNVLOEDEN

 

Gebruiken we deze kennis ten tweede om het begrip elektriciteit Ė de gepolariseerde vorm van oneindige vrije levensenergie - uit te leggen dan komen we op het volgende. Een elektrische stroom ontstaat doordat elektronen losraken van atomen. Hoe meer elektronen door een stress/allergie reactie met grote snelheid loslaten des te groter de stroomsterkte. Waterstof heeft bijvoorbeeld maar een elektron per atoom terwijl koper er bijvoorbeeld 29 verdeeld over vier schillen heeft. De kern van een atoom heeft een positieve lading terwijl de elektronen een negatieve lading hebben. Wanneer ze samen zijn is er dus een constante onbalans die nog meer ruimte en tijd kan creŽren of oplossen. De creatie of oplossing van tijd en ruimte wordt geregisseerd door de temperatuur zoals we in de vorige paragraaf al gezien hebben.   

 

Een atoom dat elektronen verliest of aantrekt waardoor het evenwicht verstoord wordt heeft als resultante een elektrische lading ook wel ion (stress/allergie) genoemd. Een ion wordt positief geladen als het elektronen aantrekt (Type 1 lichamelijke overbelasting) en negatief geladen als het elektronen verliest (Type 2 lichamelijke overbelasting). De losgeraakt elektronen zullen echter pas gaan stromen wanneer er een aantal onevenwichtige ionen in de buurt zijn hetgeen een spannings- ofwel potentiaalverschil (onevenwichtigheid dus ziekte ofwel stress/allergie) oplevert dat uitgedrukt wordt in volts. Aangezien metalen ontzettend veel loszittende elektronen bevatten mag duidelijk zijn dat dit uitstekende geleiders maar ook stroomopwekkers zijn. Koperdraad geleidt dus niet alleen de stroom maar veroorzaakt en houdt de stroom mede in stand door het grote aantal loszittende onevenwichtige elektronen. Leuk detail is dat de stroom nooit door het koperdraad stroomt maar altijd langs de buitenkant van het draad.

 

Dat rubber een slechte geleider c.q. stroomopwekker is, is te danken aan het feit dat het rubber atoom door haar verdichte vorm over weinig elektronen beschikt die tevens heel moeilijk van hun plaats te krijgen zijn. De sturing van de elektrische stroom wordt, ja u raadt het al, geregeld door de verandering van het elektromagnetische veld van de magneet in de generator van de energiecentrale. We mogen dan ook concluderen dat alles in een schepping uit gepolariseerde energie en informatie bestaat waarbij de atoomkern en elektronen elkaar de hele dag om de macht beconcurreren. In een elektromagnetisch veld kunnen we deze elektronen manipuleren. Op deze manier kunnen we het energieniveau van een atoom verhogen (uitademen van energie en informatie), verlagen (inademen van energie en informatie) of neutraliseren in de eenheid.

 

De atoomklok is hier een goed voorbeeld van. Deze klokken houden de tijd bij door de trillingen van cesium atomen die meer dan negen miljard keer per seconde trillen. In de vacuŁmbuis van de atoomklok wordt een klein stukje cesium verdampt. Deze damp wordt in een resonator blootgesteld aan elektromagnetische energie waarbij precies een frequentie van 9.192.631.770 hertz ontstaat. Precies bij deze frequentie veranderen de cesium atomen van energie- en informatieniveau. Hierna wordt een aangepaste kwartsklok gebruikt om de resonator op deze frequentie te houden. Standaard kwartsklokken trillen immers maar 100.000 maal per seconde. Zolang de aan de atoomklok verbonden kwartsklok maar nauwkeurig blijft lopen zullen de cesium atomen dus allemaal gelijk resoneren. Dit wordt in de gaten gehouden door een metertje die iedere verandering registreert en aan een computer doorgeeft waarna de kwartsklok elektronisch gecorrigeerd wordt.

 

Aangezien alle materie, dus ook uw lichaam en geest, opgebouwd zijn uit de eenheid, startvonk, vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen en elektriciteit en we nu gezien hebben dat de mens allang in staat is deze door haar veranderende concepten, idee, gedachten, intentie en aandacht te veranderen mag duidelijk zijn dat de stap naar de ontwikkeling van evenwichtige uni-resonantie gezondzijnapparatuur een hele kleine is geworden. Zeker toen in 1956 door Erwin Wilhelm Muller van de Pennsylvania University in staat was de gepolariseerde beweging atomen via een veld-ionenmicroscoop zichtbaar te maken. Dat dit geen eenvoudige opgave was mag wel blijken uit het feit dat de gepolariseerde beweging van een atoom niet groter is dan gemiddeld een twintig miljoenste millimeter. Dit in vergelijking tot cellen die ongeveer een honderdste millimeter groot zijn. En alles wat maar kleiner is dan de opvolgende stap kan deze tot eenheid brengen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de eenheid in ons allen aanwezig is. De eenheid is in alle startvonken, vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen en elektriciteit aanwezig als hoofdbestanddeel. Het hele universum bestaat immers uit 99,99999999999% uit eenheid en de rest ofwel 0,00000000001% uit schepping.

 

In de tachtiger jaren wordt een minuscuul gedeelte van de schepping in beeld gebracht door de 3D uitvinding van de Scanning Tunnelling Microscoop (STM) door IBM te Zurich. Het grote voordeel van de STM microscoop t.o.v. de Elektronenmicroscoop is dat de monsters niet beschadigd of gedood worden. Dat dit niet alleen zeer belangrijk is bij het in beeld brengen van de apex (de 3D vortex kop van een atoom) maar nog meer bij het gedrag van cellen en de interactie met andere cellen, virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten mag duidelijk zijn. Levende organismen bestuderen is immers veel nuttiger dan het onderzoeken van dode of beschadigde materie welke niet meer over voldoende gepolariseerde energie en informatie beschikken. Het mag nu duidelijk zijn dat niet alleen batterijen maar alles wat uit gepolariseerde vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen en elektriciteit is opgebouwd in staat is energie op te slaan, te absorberen en uit te stralen. Dat een onbalans in het lichaam (warme-neutrale-koude plekken) eigenlijk een verstoring (blokkering) is in het interdimensionale evenwicht is wordt nu duidelijk.

 

Zoals we echter al in vorige hoofdstukken gezien hebben kwam de daadwerkelijke doorbraak van de nieuwe wetenschap toen in 1997 door een aantal fysici van de Rochester, Princeton, Stanford en Tennesee universiteiten bewezen werd dat ook licht ofwel fotonen gewoon uit materie bestaan welke gewoon weer om te zetten zijn in grovere deeltjes zoals atomen, elektronen en positronen. Deze ontdekking was alleen mogelijk door gebruik te maken van de SLAC (Stanford Liniear Accelarator Center) een drie kilometer lange deeltjesversneller van de Stanford Universiteit. Tijdens het onderzoek lieten de onderzoekers gebundeld groen laser licht met een vermogen van 1000 miljard Watt botsen met elektronen die in de SLAC versneller bijna de snelheid van het licht hadden bereikt. Bij deze botsingen worden de fotonen met onvoorstelbare kracht teruggekaatst waardoor zij tegen andere fotonen aanbotsen waardoor zij samensmelten tot elektronen en positronen etc. Ook bij deze experimenten werd wederom niet het atoom maar de apex van de interdimensionale energie vortex in beeld gebracht. In de komende jaren zal nog veel van deze botsingen geleerd worden en ook de definitie van de lichtsnelheid op de helling komen te staan. Het uiteindelijke doel van deze experimenten is het bereiken van de eenheid waar geen tijd en ruimte meer bestaan. Hiervoor moet de 3D wetenschap dan wel haar concepten inzake atomen etc. drastisch veranderen.

 

Wanneer uw lichaam dus op bepaalde plekken die over het algemeen corresponderen met specifieke organen teveel negatieve of positieve energie uitzenden of absorberen gaat het als deze situatie te lang duurt verkeert met uw gezondheid en raakt uw lichaam in de stress/allergie (elektronen gaan op hol in uw lichaam). Om deze stress op te heffen is het dus zaak de atomen en elektronen huishouding weer op orde c.q. in evenwicht te brengen. Verandering in concepten, idee, intentie, gedachten, daden, woorden kunnen wanneer eenheidsbewust toegepast ingezet worden om ieder probleem in het menselijk lichaam op te lossen. Deze middelen zorgen dus voor evenwicht en extra directe eenheids levensenergie hetgeen geheel anders is dan de indirecte energie die je via gepolariseerd eten, drinken en ademen binnenkrijgt.  Een goed voorbeeld van deze directe energie is uw innerlijke eenheidsbewustzijn. Deze zorgt ervoor dat uw lichaamstemperatuur in evenwicht blijft waardoor uw lichaam zelfs minder drinken en voedsel nodig heeft om te leven.

9.2.1.1.3. THE DUTCH CONNECTION

 

Ten derde leggen wij u het verband uit tussen atomen, elektronen en (menselijke) cellen. Wanneer je onderzoek naar het gedrag van cellen doet, mag je nooit vergeten dat deze uiteindelijk allemaal opgebouwd zijn uit de startvonk, vortexen, elektromagnetische golven, fotonen, atomen en elektronen. Aangezien er heel veel soorten vortexen, elektromagnetische golven, fotonen, atomen bestaan (elementen) die in een bijna oneindig aantal combinaties kunnen samenklonteren tot moleculen, cellen en organen mag duidelijk zijn dat een Nieuwe Dokter dus zowel verstand van natuurkunde, scheikunde, kosmologie en biologie moet hebben om zijn werk goed te doen. Hoe kan je immers zonder deze kennis een objectieve diagnoses stellen en een passende behandeling voorschrijven.

 

 Zo, nu we weten dat onze cellen allemaal bestaan uit combinaties van de startvonk, elektromagnetische straling, vortexen, fotonen, atomen en elektronen gaan we proberen de overige geheimen van ons celleven te ontsluieren. Ons lichaam bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen die over het algemeen niet groter zijn dan een honderdste millimeter. Ter vergelijking. Een virus of bacterie bestaat uit maar een cel. Deze informatie kunnen we straks gebruiken bij het oplossen van virussen en bacteriŽn. Een gezond lichaam met 50 biljoen complex gestructureerd en samenwerkende cellen moet in theorie immers altijd in staat zijn aanvallen van miljoenen en zelfs miljarden virussen en bacteriŽn op te lossen. Het is zelfs mogelijk om een paar miljard eigen cellen op te offeren om de onevenwichtigheid in een bepaalde bandbreedte op te lossen te verslaan zonder dat een gezond lichaam hier echt last van heeft. Van dit voordeel in massa en coŲrdinatie maken onze antibiotica, vibriotica en combiotica dan ook gebruik bij het oplossen van onevenwichtige bacteriŽle ofwel niet in de menselijke bandbreedte passende scheppingen.

 

Het bestaan van cellen werd voor het eerst in 1665 door Robert Hooke ontdekt toen hij door een microscoop een stukje kurk bestudeerde. Na de eenheid (eenheids niveau), vortexen, elektromagnetische velden, atomen en elektronen (primaire niveau) zijn onze cellen (secondaire niveau) de meest wezenlijke bouwstenen van ons lichaam. Elke cel is een levend wezen. Het is in staat te eten, drinken, adem te halen, ontlasten, muteren, zich te verdedigen en vermenigvuldigen. Waarschijnlijk zijn al onze 50 biljoen cellen door de miljoenen jaren van infolutie na eindeloos experimenteren wel bij elkaar gekomen om iedere keer weer geheel nieuwe levensvormen te creŽren met behulp van de eenheids en interdimensionale heelkunde waardoor ze samen beter in staat waren om in een bepaalde bandbreedte te (over)leven. Voor het bestuderen van een cel hebben we een microscoop nodig. Hierbij kunnen we kleurstoffen als kristalviolet gebruiken om de diverse delen van een cel te onderscheiden. Een basis cel bestaat uit een kern met chromosomen die drijft in een voedingsvloeistof genaamd cytoplasma welke omgeven wordt door het celmembraan die het geheel beschermd tegen een andere bandbreedte. 

 

Cellen en de celweking zijn goed te bestuderen met een microscoop. Optische microscopen kunnen ongeveer tot 2500 maal vergroten terwijl elektronen (TEM en REM) en STM microscopen in staat zijn een cel een miljoen maal te vergroten waardoor we dus niet alleen meer de cel maar ook de moleculen ofwel bouwstenen in beeld kunnen brengen. Soms kan je aan de vorm van bepaalde cellen zien wat voor functie ze in uw lichaam vervullen. Is dit niet mogelijk dan zullen de cellen gesplitst moeten worden in onderdelen waaruit ze samengesteld zijn. Dit kan gedaan worden door de cellen in een mixer te stoppen. Door centrifuge worden van zwaar naar licht de onderdelen gescheiden. Het bezinksel kan hierna worden bestudeerd. In de toekomst is het trouwens mogelijk om dit onderscheid via harmonische resonantie tot stand te brengen via de unieke frequenties van de verschillende celonderdelen. Iedere vortex, elektromagnetische golf, foton, atoom trilt immers ook zoals we al gezien hebben op een unieke frequentie binnen een bepaalde bandbreedte.

 

Wanneer een cel zich gaat delen verzamelen de chromosomen zich eerst in het centrum.

In de tweede fase beginnen de chromosomen zich te delen in twee groepen waarna in de derde fase er twee aparte cellen zijn ontstaan. De chemische samenstelling van de cellen werd in 1869 voor het eerst onderzocht door Friedrich Miescher. Hij gebruikte pepsine (spijsverteringsenzym) om de cellen hierbij op te lossen. Uit zijn bevindingen bleek dat de celkern o.a. fosfor, koolstof, en zuurstof bevat. Deze wetenschap werd later aangevuld met het feit dat het hoofdbestanddeel van de celkern nucleÔnezuur is en dat dit zuur uit twee zuren bestaat genaamd ribonucleÔnezuur (RNA) en desoxyribonucleinezuur (DNA). DNA bevat de erfelijke eigenschappen van de mens zeggen onze 3D wetenschappers. Feit is echter dat niet de uit atomen bestaande DNA de erfelijke eigenschappen van de mens bevat maar het eenheidsbewustzijn dat ieder mens in zich draagt. DNA op zichzelf is dus in het geheel niet intelligent en bevat ook geen erfelijke eigenschappen. Wanneer we de wetenschap dat celkernen bestaan uit RNA en DNA en dat deze op hun beurt weer bestaan uit moleculen, atomen, elektronen, elektromagnetische velden en vortexen loslaten en begrijpen dat alle voorgaande zaken voor 99,99999999999% gevoed worden door vrije intelligente levensenergie uit de eenheid dan komen we alweer een stap dichterbij de waarheid.

 

Waar kan je het best ingrijpen om lichamelijke stress/allergie te oplossen. Op eenheids-, primair-, secundair-, of tertiair (organen) niveau. Logischerwijs is het beter om op eenheids- en primair niveau in te grijpen omdat het secondaire en tertiaire niveau nog complexer zijn dan het primaire niveau en tevens over nog minder vrije intelligente levensenergie beschikken dan de meer evenwichtige bandbreedtes waardoor de kans op het stellen van een foute diagnose en geven van een verkeerde behandeling steeds groter wordt. Het ingrijpen op het tertiaire of organen niveau is trouwens het allergevaarlijkst en jammer genoeg vandaag nog steeds het gebied waarop we ons het meest bij alle medische diagnoses en behandelingen op concentreren. Dit niveau is voor een 3D wetenschapper zo complex dat zelfs de huidige stand van de (holistische) 3D wetenschap nog maar het topje van de ijsberg kan bevatten. Ons advies is terug te gaan naar het zoeken van oplossingen op minimaal secundair en zo mogelijk primair en eenheids (27+27 geestelijke stress veroorzakers) niveau. Op dit niveau is immers alleen de diagnose van belang welke plekken van uw lichaam teveel (te warm) of te weinig (te koud) levensenergie en informatie bevatten en waar de blokkeringen in het zenuwstelsel en/of bloedbaan door allerlei verkrampingen en asymmetrie liggen. Een zieke boom in de woestijn behandel je toch ook niet door steeds meer takken af te zagen terwijl hij met zijn wortels droog staat.

 

9.2.1.1.4. DE UNIVERSELE KOPPELAARS EN BOUWMEESTERS

 

Ten vierde is het belangrijk iets meer te weten over magnetisme en elektromagnetische golven en velden. Zoals u weet is alles binnen het 3D universum aan elkaar gekoppeld met behulp van elektromagnetische velden. Maar hoe ontstaat deze structuur nu precies. We moeten dan terug gaan naar het begin. Magnetisme kan alleen bestaan wanneer iets een noord- en zuidpool heeft ofwel een + en - kant die een aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen. Van school weet u nog dat +/- elkaar aantrekken en twee plussen of twee minnen elkaar afstoten. Deze aantrekkingskracht zorgt er dus voor dat het geheel bij elkaar gehouden wordt. De + en - kant, ook wel polariteit genoemd, kan alleen ontstaan in een situatie van beweging ofwel onevenwichtigheid binnen ruimte en tijd. Als iets dus niet zou bewegen zoals bijvoorbeeld de Basics/Eenheid (zie theorie van De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 en 3) dan bestaat er ook geen polariteit, dus ook geen magnetisme, elektromagnetische golven en velden etc. Om ervoor te zorgen dat onze wereld met alles erop en eraan niet letterlijk uit elkaar valt, moet er dus een infolutionair interdimensionaal polariteitsverschil bestaan in alles wat op deze aarde en in andere dimensies aanwezig is om uiteindelijk weer tot de eenheid te komen.. Niet alleen de aarde zelf heeft dus een noord- en zuidpool maar alle vortexen, fotonen, atomen, cellen, mensen hebben het nodig om zichzelf in stand te houden. Zonder polariteit is het niet mogelijk dat er materie c.q. ruimte en tijd gevormd kan worden. Magnetisme ofwel een magneet kan je ook wel zien al twee dimensies die bij elkaar komen en gescheiden zijn door een 0 punt waar geen magnetisme en zwaartekracht meer aanwezig zijn. Dit laatste punt zal veelvuldig gebruikt worden bij de constructie van vrije energie apparatuur in het volgende millennium.

 

Alles wat we om ons heen zien zijn dus eigenlijk samenstellingen van kleine magneetjes. Zoals u weet zijn er nogal wat verschillen in magneten. Afhankelijk van de sterkte (potentiering) van de elektrische stroom kan een magneet sterk of zwak zijn. Wanneer we naar onze menselijke cellen kijken dan zien we dat de binnenkant negatief geladen is en de buitenkant positief geladen is. Een gezonde cel heeft ongeveer een elektrische spanning van tussen de 60-100 millivolt (mV). Wanneer de gezondheid van een cel afneemt door bijvoorbeeld de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers, dan kunnen we dit gelijk zien aan een afname in de spanning. Bij mensen die bijvoorbeeld aan kanker lijden, kan deze spanning zelfs onder de 20 millivolt komen. Wat gebeurt er met een cel waarvan de spanning steeds lager wordt. De eens zo weldadig doorstromende vrije energie wordt steeds onstabieler en geblokkeerder waardoor allerlei vijandige chemische stoffen en zware metalen de kans krijgen om in de cel achter te blijven en als sediment met haar verwoestende werk te beginnen. In de praktijk besteden we echter zeer weinig aandacht aan bovengenoemde principes wanneer het om onze gezondheid gaat.

 

Dit is echter heel anders wanneer we over elektromagnetische gebruiksvoorwerpen zoals bandrecorders, videorecorders, walkmans etc. praten. IJzer en ijzerlegeringen zijn van nature magnetisch dus trekken ze andere magnetische stoffen die zich in hun buurt bevinden aan, waardoor een zogenaamd magnetisch veld ontstaat. Wanneer we een ijzeren staaf in een metalen spoel (winding van draad) plaatsen waar een elektrische stroom doorheen loopt, kan dit elektromagnetische veld vele malen versterkt worden. Dit komt doordat een elektrische stroom een magnetisch veld heeft dat haaks staat op de stroomrichting. Deze elektromagneten kunnen anders dan in de natuur voorkomende magnetische metalen en kristallen makkelijk aan en uit gezet worden door een elektrische stroom toe te voeren (potentieren) of te verbreken.

 

In 1831 ontdekte Michale Faraday zelfs dat wanneer je een metalen staafje op en neer in een spoel bewoog, dit op zijn beurt een elektrische stroom kon opwekken (elektromagnetische inductie). Dit is hoe vandaag niet alleen een elektrische generator werkt maar ook hoe intelligente energie interdimensionaal middels inductie wordt uitgewisseld. Met de wetenschap dat ijzervijlsel zich altijd in een bepaald patroon om een magneet rangschikt, stond bovengenoemde ontdekking  niets meer in de weg om een groot scala aan informatiedragers zoals bandrecorders en videorecorders te ontwikkelen. Bij een videorecorder word op de band een patroon van gemagnetiseerde metaaldeeltjes gevormd dat overeenkomt met de geluiden en beelden van de opgenomen scŤne. De band bestaat uit een dun laagje metaal zoals ijzer en chroomdioxiden in een kunststof deklaagje. De opnamekop is een elektromagneet. De drukgolven (geluid) en beelden worden met behulp van een microfoon en camera omgezet in zwakkere elektrische signalen. Hierna worden deze signalen door een versterker gestuurd naar de opnamekop.

 

Door de steeds veranderende elektrische stroom verandert het hierdoor opgewekte elektromagnetische veld constant. Aangezien de band gelijkmatig langs de opnamekop loopt worden de ijzerdeeltjes in een steeds wisselende en van sterkte variŽrend patroon gemagnetiseerd. De band kan hierna met behulp van de afspeelkop, hetgeen ook een elektromagneet is, opnieuw afgespeeld worden. Het hele proces wordt dus omgekeerd en de film verschijnt op uw TV. Wanneer u een nieuwe film over de oude wilt opnemen zorgt de wiskop er met behulp van een hoogfrequente (allergie) stroom voor dat de bestaande rangschikking van de ijzerdeeltjes verstoord wordt, waarna een nieuw patroon opgenomen kan worden. Door de magnetisatie van de band kan echter achtergrondruis ontstaan. Om dit te onderdrukken wordt vaak gebruik gemaakt van de door Thomas Dolby ontwikkelde ruisonderdrukker. Bij rustige passages in de muziek versterken de elektronische circuits de signalen automatisch voordat ze de opnamekop bereiken. Hierdoor wordt de ruis onderdrukt. Bij het afspelen worden de signalen weer tot hun normale sterkte teruggebracht.

 

Na deze uitleg zullen een aantal lezers zich langzamerhand gaan afvragen of we hier nu met gezondheidszorg of meer met natuurkunde en scheikunde bezig zijn. Het antwoord is dat natuurkunde, scheikunde en kosmologie de grondleggers zijn van interdimensionale heelunde en de daarmee samenhangende Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 t/m 7. Aangezien u weet dat alles op deze aarde bij elkaar gehouden wordt door 4D/3D magnetische velden en heel veel mensen gedurende hun leven door hun onverwerkte verleden dus geblokkeerde c.q. vervuilde cellen een onverantwoorde hoeveelheid (magnetische) zware metalen hebben opgeslagen in hun botten, spieren, hersenen, spijsverteringsorganen, bindweefsels, meredianen, vortexen etc. mag duidelijk zijn dat ons lichaam in de afgelopen jaren  een speelbal op de golven van de onnatuurlijke alles doordringende elektromagnetische golven is geworden. Vooral de opgenomen zware metalen zijn de boosdoeners aangezien deze vele malen makkelijker te programmeren zijn dan de in uw lichaam voorkomende natuurlijke vortexen, fotonen, atomen en cellen.

 

We bewegen ons dus de hele dag en nacht in elektromagnetische en elektrische velden die uw vortexen, fotonen, atomen, cellen, chemische stoffen en zware metalen constant programmeren en herprogrammeren. Wanneer dit proces van opnemen, afspelen en wissen in uw lichaam nu nog gestructureerd zou plaatsvinden dan zou het geheel nog wel begrijpelijk en beheersbaar blijven. We weten als mens echter in het geheel niet in wat voor soort (onnatuurlijke) onzichtbare straling we de hele dag rondlopen. Wat voor beeld zou uw televisie geven wanneer u tijdens de opname van een film geen afspraken heeft gemaakt over wie wanneer wat mag zeggen en doen. Het resultaat is chaos, storing en ruis. Dit is de wereld waarin we vandaag overleven.

 

9.2.1.1.5. DE MENS ALS WANDELENDE BATTERIJ

 

Ten vijfde moet u weten dat de mens alle trillende materie ofwel frequenties heeft verdeeld in categorieŽn ook wel spectra of bandbreedtes genoemd. We moeten goed beseffen dat deze verdelingen gebaseerd zijn op het zeer beperkte zintuiglijke vermogen en instrumentarium waarover de 3D mensheid vandaag beschikt. Wij mensen leven immers ook in een spectrum en proberen wat buiten dit spectrum valt terug te vertalen naar de voor ons kenbare wereld. Hoewel het fysieke spectrum van een kat of hond maar een heel klein beetje verschilt van die van de mens is het al niet meer mogelijk om op een normale manier met elkaar te communiceren c.q. energie en informatie uit te wisselen. Laat staan wanneer we het gehele spectrum met al haar verlichte en verdichte bandbreedtes van een kat of hond met die van een mens zouden vergelijken.  Een kat of hond ervaren geluid en kleuren door hun lagere trillingsgetal (wanneer de mens niet geblokkeerd zou zijn) heel anders dan wij dat doen. Maar ook het onderscheid tussen alleen maar instinct en de combinatie van instinct en intelligentie ofwel de wil om vrij te kunnen handelen vindt in geheel verschillende bandbreedtes plaats. We kunnen dit aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Wanneer je een mens vraagt een waterdruppel te bestuderen en de ene dit met het blote oog laat doen en de andere een microscoop ter beschikking stelt waardoor zijn frequentie gebied vergroot wordt zullen beide personen een waterdruppel geheel anders zien en beleven. Niet het soort oog bepaald wat je ziet maar het frequentie gebied waarin dit oog en het daaraan verbonden lichaam trilt bepaald de relatieve waarheid voor die specifieke bandbreedte. Zie De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 en 3 voor verdere uitleg.

 

Wanneer we nog een stapje omlaag gaan naar een virus, bacterie, schimmel, worm dan is alleen nog maar van een minimaal begrip en vrije wil  sprake. Het wordt nog veel erger wanneer we het menselijk spectrum met dat van het hoger gelegen 3D licht en geluid vergelijken. Licht en geluid zijn voor de mens simpelweg licht en geluid en daar is het verhaal mee afgedaan. We vergeten echter dat ook licht een spectrum van kleuren kent en geluid een spectrum van octaven c.q. trillingen kent  en een vorm van elektrische communicatie die evengoed is opgebouwd uit nog kleinere deeltjes dan atomen en elektronen etc. Het is dus zeer moeilijk om communicatie te bewerkstelligen tussen twee bandbreedtes. Dit kunnen we al zien binnen het menselijke spectrum. Deze is niet voor ieder mens gelijk. Ieder mens beschikt over een unieke combinatie van frequenties en bandbreedtes, waardoor onze samenleving zo kleurrijk als de regenboog op piano is. Hoe verder ze uit elkaar liggen hoe moeilijker de communicatie wordt. We kunnen de naast elkaar liggende bandbreedtes dan ook het beste zien als geheel aparte werelden die hun eigen waarden, normen en spelregels kennen.

 

Afhankelijk van de gevoeligheid van een mens en het door hem gebruikte (meet)instrumentarium is het echter mogelijk om de grenzen te overschrijden. Goede voorbeelden zijn de microscoop, telescoop, heldervoelend-, horend- en ziendheid.

Dit wil echter nog niet zeggen dan we hetgeen we nu kunnen zien ook allemaal begrijpen. Toch maken we dagelijks gebruik van dit grensverleggende instrumentarium zonder ook maar enige feitelijke onderbouwing van het geheel te hebben. Zouden de stappen in onze infolutie trouwens gelijk lopen met het frequentie bereik wat we als mens kunnen bevatten? Wanneer we deze spectra verdelen naar  frequentie en golflengte (hoe korter de golf hoe hoger de frequentie) komen we tot de volgende hoofd- en subverdelingen:

 

1. Hoofdverdeling

 

A. De Eenheid

B. De Startvonk ofwel niet gepolariseerde Basics c.q. concepten.

C1. De verlichte gepolariseerde trillingen ofwel Elementaries c.q. vortexen

C2. De verdichte gepolariseerde trillingen ofwel fotonen, atomen, elektronen, moleculen,

      cellen, organen etc.

 

Aangezien A en B een geheel vormen (zie De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2) kan deze niet verdeeld worden in sub-  categorieŽn. C1 en C2 kunnen echter wel verder onderverdeeld worden binnen de op dit moment voor de mens bekende en beschikbare zintuigen en meetinstrumenten. We zullen ons in Deel 1 echter beperken tot de uitleg van C1 en C2.

 

C1 . Subverdeling

 

De verdichte en op dit moment door de mens en haar hulpmiddelen zichtbare trillingen kunnen verdeeld worden in:

 

A. Onzichtbare straling (subtiele materie)

B. Levende organismen (vloeibare materie)

C. Stenen, kristallen en mineralen (vaste materie)

 

Deze drie subcategorieŽn zijn weer verder onder te verdelen in sub-sub categorieŽn:

 

C1A.   Onzichtbare straling (fotonen, atomen en elektronen)

 

A.        Kosmische straling (10 triljard trillingen per seconde)

B.        Gammastraling (100 triljoen trillingen per seconde)

C.        RŲntgenstraling (1 triljoen trillingen per seconde)

D.        Zonlicht (10 biljard trillingen per seconde)

E.         Infrarode straling (100 biljoen trillingen per seconde)

F.         Radar (1 biljoen trillingen per seconde)

G.        Televisie (10 miljard trillingen per seconde)

H.        Radio (100 miljoen trillingen per seconde)

 

Aan deze bovenstaande globale indeling valt al op te merken dat de snelheid van het (zon)licht nog maar het begin is van de maximaal te bereiken snelheid en de daarmee direct samenhangende tijd en ruimte vraagstukken.

 

C1B.    Moleculen (aantal trillingen afhankelijk van de soort en combinaties)

            Cellen (aantal trillingen afhankelijk van de soort en combinaties)

Organen (aantal trillingen afhankelijk van de soort en combinaties)

 

C1C.   Vaste materie (aantal trillingen afhankelijk van de soort en combinaties)

 

Maar ook deze sub-sub-categorieŽn zijn weer te verdelen in spectra. Het mooiste voorbeeld is het spectrum van het licht. Normaal gesproken is wit licht voor de mens onzichtbaar. Wanneer het echter gebroken wordt door een regendruppel (regenboog) of prisma dan ontstaan er opeens 7 kleuren. Elke kleur kent een unieke frequentie en golflengte. Hoe korter de golflengte, des te meer de golf door de regendruppel of prisma wordt afgebogen. Violet licht heeft de kortste en rood de langste golflengte. Rood licht wordt dan ook door de nieuwe wetenschap gezien als de overgangsfase tussen subtiele en vloeibare (organische) materie en is daarom ook in het menselijke spectrum zo goed toepasbaar bij het verhelpen van een aantal fysieke problemen. Je verhoogt met het rode licht dat pal boven de fysieke lichaams bandbreedte ligt de lichaamsfrequentie waardoor er meer energie en informatie door het lichaam opgenomen kan worden. Beter is het natuurlijk wanneer je eerst je onverwerkte verleden oplost alvorens je met dit soort zaken aan de gang gaat. Het blijven immers symptoom bestrijders. Dit weldadige effect dat bij een korte gebruiksduur bereikt wordt - je gaat immers ook niet urenlang in de zon liggen om te verbranden - wordt niet bereikt wanneer je een onnatuurlijke stralingsbron of zeer hoge frequentie gebruikt waaraan het menselijke lichaam nog niet gewend is. Omdat alle kleuren van de regenboog dus een andere frequentie en golflengte hebben kunnen we ze van elkaar scheiden voor allerlei praktische doeleinden zoals bijvoorbeeld een stoplicht en het beeld van uw TV.

 

Maar ook in de verfindustrie wordt dagelijks van deze kennis gebruik gemaakt. Het mengen van verf is dus eigelijk niets anders dan het combineren van materie frequenties waardoor een bijna eindeloos aantal kleurencombinaties bereikt kan worden. Het indelen van frequenties in categorieŽn is dus eigenlijk een universele wetmatigheid die het mogelijk maakt het gehele 3D universum in beeld te brengen. Het is immers onmogelijk om een radio- of TV uitzending te verzorgen als er geen afspraken zijn wie er wanneer van welke frequenties gebruik mag maken. Het zou een grote chaos van geluid worden. Daarom kennen we de AM en FM-banden. De AM banden worden gebruikt voor uitzendingen over grote afstanden op golflengten tussen de 10 en 2000 meter (lang 1000-2000, midden 187-577 en kort 10-100). Deze AM golven kunnen zich vanaf het radio of TV station duizenden kilometers voortplanten. Dit komt vooral door het feit dat deze golven weerkaatst worden door zowel de aarde als de elektrisch geladen atmosferische lagen (ionosfeer/Van Allen Belts) op 130-160 km boven de aarde. Dit kaatsspel tussen hemel en aarde zorgt dus voor de grote afstanden die deze AM golven zoals de Wereldomroep kunnen afleggen. In vergelijking hiermee zijn de FM signalen vele malen korter. Dit is vooral te zien aan het frequentie spectrum waarin ze zich bewegen namelijk: VHF 87-108 Mhz en UHF 450-855Mhz. Deze korte golven moeten dus constant versterkt worden. Een FM installatie kan je dus al snel herkennen door het grote aantal (hoge) masten dat je in het landschap tegenkomt. In de komende jaren zullen we de wetenschEp der vrije energie gaan gebruiken in combinatie met de ionosfeer en Van Allen Belts om niet alleen beeld en geluid te versturen maar ook om vrije energie waar dan ook ter wereld te distribueren.

 

Waarom gaan we nu zo diep in op zaken als trillingen en spectra. We doen dit alleen maar om aan te geven dat we vandaag al over bijna alle benodigde kennis beschikken om wat voor frequenties en bandbreedtes dan ook te meten, in kaart te brengen, kwalitatief door te geven en te ontstoren. Ondertussen lopen we als mens nog steeds de hele dag in een steeds groter aantal (stoor)zenders waarvan niemand meer weet wat hiervan de gevolgen zijn op organismen zoals het menselijk lichaam. We kunnen u echter verzekeren dat wanneer we onze radio en TV uitzendingen hetzelfde zouden behandelen als we vandaag met ons lichaam doen iedereen de hele dag alleen maar ruis zou ontvangen. Je gaat je dan ook afvragen waarom we wel voor de radio en TV maar niet voor de omgeving waarin we als mens de hele dag leven dit soort afspraken kunnen maken om deze verstoringen en de hieruit resulterende allergieen, ziekten te voorkomen.

 

Hoewel we dus uitstekend weten wat de frequenties zijn van de onzichtbare straling, ontbreekt nog voor een groot deel de wetenschEppelijk onderbouwde frequentie indeling van de materie in al haar verlichte en verdichte vormen. Dit houdt de ontwikkeling van de eenheids- en primaire niveauís op grote schaal tegen en onze mogelijkheid om de menselijke bandbreedte waarin we ons kunnen bewegen te begrijpen en verder uit te breiden. De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zijn dan ook begonnen met het vastleggen van een periodiek stelsel van bandbreedte frequenties voor alle eenheids-, vortexen, fotonen, atomen, elektronen, cellen, organen en lichamen die een menselijke omgevingsrelatie hebben. Het uiteindelijke resultaat dat nog vele decennia op zich zal laten wachten zal een volledige kaart of weg zijn waarin alle frequenties en bandbreedte in volgorde van trillingsgetal opeenvolgend worden omschreven van de meest verdichte tot de meest verlichte trilling binnen en buiten dit universum.

 

9.2.1.1.6. HET TIJDSPROBLEEM IN RELATIE TOT ONZE GEZONDHEID

 

Ten zesde is de huidige wetenschap nog niet in staat superultralange en superultra-korte golven te meten. We zijn er bijvoorbeeld pas sinds kort achter dat vleermuizen, walvissen en dolfijnen gebruik maken van een ingebouwde (sidescan) sonar die in de tijd een echo vertraagde 3D interpretatie van objecten kan geven. Vleermuizen zenden bijvoorbeeld uit op 100 kHz terwijl ze de informatie met 400 Hz ontvangen en verwerken. De huidige meetinstrumenten zijn dus alleen maar in staat een gedeelte van het gehele trillings spectrum te registreren en interpreteren. Dit komt vooral omdat de meetinstrumenten nog niet gevoelig genoeg zijn, we de resultaten nog onvoldoende kunnen interpreteren en we het probleem tijd en ruimte hebben. Een wetenschEpper die gebruikt maakt van UniNet heeft deze beperkingen gelukkig niet.

 

Vooral dit laatste probleem is een wezenlijke in de oplossing van de vele mysteries die de mensheid vandaag nog kent. Sommige superultralange trillingen zijn qua golflengte zo lang dat een cyclus ((een golfbeweging van explosie (splitsing) en implosie (fusie)) miljarden jaren kan duren. Het tegenovergesteld zijn de superultrakorte  trillingen die qua golfleng zo kort zijn dat ze 1 miljardste seconde kunnen duren. Wat voor een zeer hoge bandbreedte een paar seconde is  kan voor een lage bandbreedte relatief miljoenen jaren duren. Deze zaken zijn binnen een fysiek mensenleven in het geheel niet te bevatten laat staan te meten. De enige manier om dit probleem op te lossen is onze individuele bandbreedte te vergroten en/of de kennis en registratiemogelijkheden in een collectief zoals de eenheid (UniNet) onder te brengen dat tijdloos is. Je zou het kunnen vergelijken met een collectief computer netwerk zoals Internet waar alle kennis van de mensheid in een database wordt opgeslagen en die voor alle generaties na ons draadloos te raadplegen valt. Zowaar geen makkelijk probleem om op te lossen in de komende decennia wanneer je nog een verdicht mens bent. Mensen die dan ook nog niet de moeite hebben genomen hun onverwerkte verleden c.q. onderbewustzijn c.q. EGO op te lossen zullen dan ook voorlopig genoegen moeten nemen met dat gedeelte van het hele trillingsspectrum wat we vandaag kunnen meten en door de generaties heen kunnen uitbreiden.

 

Tegelijkertijd maken we gebruik van secundaire test en meet methoden zoals pH-, bloedsuiker- en allergie testers om de gaten in ons primaire meetinstrumentarium te dichten. We gaan dus primaire en secundaire maar zelfs ook tertiaire hulpmiddelen gebruiken om het geheel zo goed mogelijk in kaart te brengen. Trillingsverschijnselen die buiten het meetbare spectrum vallen zullen we dus niet wetenschappelijk van de hand moeten doen met opmerkingen als onmogelijk of science fiction omdat dit alleen maar de onwetendheid van de desbetreffende persoon onderstreept en de ontwikkeling in het uitbreiden van ons spectrum vertraagt. We leven immers niet meer in de Middeleeuwen waar ieder onverklaarbaar verschijnsel als tovenarij werd afgedaan. Alles is immers verklaarbaar mits je maar bereid bent van concept ofwel bewustzijn te veranderen.!

 

Nu we weten wat het probleem is bij het meten en uitbreiden van het trillingsspectrum kunnen we naar praktische oplossingen zoeken. Voor praktische toepassingen hoef je trouwens niet altijd te weten hoe iets werkt als het maar werkt. Vandaag de dag rijdt toch ook iedereen in een auto zonder ook maar bij benadering te weten hoe en waarom de auto nu precies functioneert. Je hoeft alleen maar te weten waar het gaspedaal, koppeling, rem en stuur zit en op tijd brandstof te tanken de rest laat je aan een collectief van automonteurs over. Het is dus mogelijk gebruik te maken van de theorie van superultralange en superultrakorte trillingen zonder te weten hoe deze nu precies in elkaar zit. Voor hen die echter in de komende jaren de nieuwe generatie vrije energie-, communicatie-, diagnose- en meetapparatuur zullen gaan ontwikkelen is het wel eerst nodig om het onverwerkte verleden vooraf op te lossen omdat geen enkele wetenschapper in staat zal zijn iets interdimensionaals te creeren wanneer hij of zij nog niet in staat om buiten deze dimensies te opereren c.q. te werken en communiceren. 

 

9.2.1.1.7. WAT U NIET KAN ZIEN BESTAAT TOCH

 

Ten zevende is er een verschil tussen de voor de mens en haar hulpmiddelen zichtbare en onzichtbare trillingen. Zoals u weet heeft ieder mens en dier een beperking in hetgeen hij wel en niet kan zien. Dit geldt trouwens ook voor de andere zintuigen zoals horen, voelen, proeven en ruiken. We hebben in de afgelopen decennia geleerd dat iets toch kan bestaan ondanks het feit dat je het niet met een van de zintuigen kan waarnemen en we weten ook dat de ene mens beter kan zien of horen dan de andere mens. De wetenschap heeft er immers voor gezorgd dat we door nieuwe (meet)apparatuur de zintuiglijke mogelijkheden van de mens zeer ver hebben kunnen uitbreiden. De telescoop en microscoop zijn hier goede voorbeelden van en de ontwikkeling van deze zintuig-uitbreiders gaat nog iedere dag door. Hier komt nog bij dat door het minimaliseren, elimineren of neutraliseren van de 7 lichemelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en oplossen van uw onverwerkte verleden uw 5 fysieke zintuigen niet alleen scherper worden maar ook met vele zintuigen uitgebreid kunnen worden, hetgeen extra dimensies aan uw leven op aarde en daarbuiten geeft. Het is dus heel goed mogelijk dat iets wat vandaag nog science-fiction is morgen omdat we het kunnen meten of voelen science fact ofwel de gewoonste zaak van de wereld is geworden. In de wetenschap van de trillingen gaan we er dan ook vanuit dat alles binnen en buiten dit universum eens meetbaar zal zijn dus mechanistisch en fysisch te verklaren is.

 

9.2.1.1.8. DE NATUURKUNDIGE KRISTALLEN TOVENAARS

 

Ten achtste moet u iets meer weten over kristallen. In 1888 toonde Heinrich Hertz aan dat elektrische energie door de lucht kan worden overgebracht. Dit is trouwens ook de tijd dat Nikola Tesla apparatuur uitvond om vrije energie op te wekken, distribueren en ontvangen. Het is raadselachtig dat we toen niet gewoon door hebben gezet met deze wetenscheppElijke ontwikkelingen. Maar ja hoogmoed, geld en macht in de vorm van olie en aardgas waren in die tijd nog belangrijker dan menselijke progressieve evolutie. Guglielmo Marconi maakt van deze kennis gebruik om in de daaropvolgende jaren een methode voor het verzenden van morsesignalen te ontwikkelen op basis van deze hertzgolven. Door Reginals Aubrey Fessenden werd uiteindelijk een manier gevonden om de signalen van een microfoon te combineren met een elektromagnetische golf. Het resultaat werd ďradioĒ genoemd. De eerste radio-uitzending vond plaats in 1906. Voor de ontvangst werd gebruik gemaakt van kristallen. In die tijd werden zeer veel experimenten gedaan met allerlei soorten kristallen.

 

Kristallen zijn gewoon verdichte vormen van trillingen en unieke combinaties van interdimensionale elementen. Afhankelijk van de samenstelling (combinatie van elementen), vorm, grootte, breukvlakken etc. had ieder kristal zo zijn unieke eigenschappen. Onze beperkte kennis over vortexen, fotonen, atomen, elektronen en elementen in die tijd maakte het echter onmogelijk om betrouwbare en eenvoudig te vermenigvuldigen kristallen te produceren. Het gevolg was dat de kristallen door meer beheersbare componenten zoals diodebuizen, triodebuizen en later transistors werden vervangen. De unieke eigenschappen van kristallen werden echter niet vergeten hetgeen uiteindelijk resulteerde in de ontwikkeling van de microchip. Microchips maken gebruik van kwartskristallen en siliciumkristallen. De kwartskristallen zorgen ervoor dat er een zeer precieze en constante trilling (frequentie) bereikt wordt.

 

Het belang van deze constante trillingen hebben we al eerder gezien bij de uitleg over atoomklokken. Het silicium- ofwel zandkristal wordt gebruikt voor het met lichtsnelheid koppelen van minuscule aan- en uitschakelaars (0 en 1) ofwel transistors. Aangezien silicium van zichzelf minimale elektriciteit geleidt, wordt het vermengd met borium of fosfor waardoor een (half)geleider van zwakke stroom ontstaat die in staat is om de transistors zeer nauwkeurig te controleren en aan te sturen. Dit verfijnde aansturen is niet mogelijk met metalen. Tijdens het vervaardigen van chips wordt een kleine hoeveelheid fosforgas aan het siliciumkristal toegevoegd waardoor sommige fosfor en silicium atomen een verbinding aangaan. Vier elektronen in de buitenste lagen van elk atoom vormen paren, waarbij een fosfor elektron overblijft dat in staat is een elektrische stroom op te wekken als er een potentiaal of spanningsverschil optreedt. Aangezien elektronen negatief geladen zijn, noemt men dit soort kristal een halfgeleider van het n-type.

 

Wanneer we borium gaan mengen met silicium, gebeurt precies het omgekeerde. In plaats dat er een elektron over is ontbreekt er een waardoor een gat ontstaat waarin zich vrije elektronen kunnen nestelen. Gaten die niet opgevuld zijn zorgen voor een positieve lading waardoor men deze kristallen een halfgeleider van het p-type noemt. Een transistor bestaat uit twee eilandjes van het n-type op een basis van het p-type. Wanneer de transistor uit staat  springen de vrije elektronen uit de n-lagen naar de p-laag en vullen ze de beschikbare gaten. Boven de p-basis bevindt zich een aluminium poortje. Zodra er stroom op deze aluminium poort wordt gezet worden de vrije elektronen van de p-basis naar deze poort getrokken. Hierdoor vormen ze een brug tussen de twee n-eilandjes, waardoor er een stroompje kan vloeien (aan-stand ). Wanneer de stroom onderbroken wordt staat de transistor ofwel schakelaar weer uit. De vrije elektronen vloeien dan heel simpel terug naar de p-basis en worden weer opgenomen door de gaten. Dit proces kan in een gecontroleerde omgeving van een microchip eindeloos herhaald worden.

 

De huidige generaties microchips kunnen miljoenen tot miljarden van deze transistors ofwel schakelaars per vierkante centimeter bevatten. Vandaag worden we dus omringd door kristallen in combinatie met aluminium poorten. Computers, radioís, Tvís, klokken, wasmachines, autoís, meetapparatuur, pacemakers, bijna alles heeft we een chip in zich die van deze twee materialen gebruik maakt. Al deze zaken zijn zelf potentieel onnatuurlijke Primaire, Elektromagnetische, Stress Transmitters (PEST) die wanneer u geblokkeerde afvalstoffen in uw lichaam draagt uw gezondheid kunnen aantasten, terwijl ze ook zelf zeer gevoelig zijn voor andere PEST- of EMP golven. Onbegrijpelijk wanneer we weten dat we vandaag met onze kennis heel goed in staat zijn gezonde computers, TVís en GSM toestellen te produceren. Wat de meeste mensen echter niet beseffen is dat we bij deze micro-elektronica bijna alleen maar gebruik maken van kwarts en silicium kristallen terwijl er tientallen ander soorten kristallen zoals Perikon (zincite-chalcoprite), Carborundum-Steel, Zincite-Tellurium, Silicon-Steel, Molybdenite-Copper, Galena-Graphite zijn met allemaal unieke elektromagnetische en lichtbrekende eigenschappen die in combinatie met bepaalde metalen zoals aluminium voor zeer spectaculaire resultaten in de gezondheidszorg en vrije energie sector kunnen zorgen bij de ontwikkeling van uni-resonantie apparatuur. Dat de gemiddelde 3D wetenschapper in het geheel niet weet dat de rectificerende (een weg ontvangende) eigenschap van een kristal deze zo belangrijk maakt in combinatie met de consoliderende eigenschap van aluminium om vrije energie te ontvangen en op te slaan is toch wel heel treurig te noemen. Wanneer we ook nog eens gebruik maken van diverse coils en spiralen om interdimensionale vrije energie te ontvangen en te verzenden is het een raadsel hoe we het de afgelopen 100 jaar voor elkaar hebben gekregen GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE VRIJE LEVENSENERGIE TERWIJL DEZE LETTERLIJK VOOR HET OPRAPEN LIGT.

 

Helemaal onbegrijpelijk is het feit dat de huidige semi-conductor industrie zomaar voorbij loopt aan hybride vortexen, fotonen, atomen en elctronen nano-chips die de capaciteit en verwerkingssnelheid in vergelijking met de huidige 500 Mhz pentium chips miljoenen malen kunnen vergroten (Nano-Chips). Als bijkomend voordeel van deze technologie is dat ze in het geheel niet gevoelig zijn voor van wat voor Elektro Magnetic Pulse (EMP) of andere frequentie interferentie dan ook. Dit laatste is van uitermate groot belang wanneer wij weten dat we in de komende jaren met zeer grote natuurlijke en onnatuurlijke elektromagnetische pulsen te maken krijgen die letterlijk al onze 3D elektronica zal doorbranden en de daarvan gebruikmakende apparatuur zal lamleggen. Stel u in de komende jaren een maatschappij (ziekenhuis) voor waar niets meer werkt dat gebruik maakt van de verouderde 3D chips. Om de hieruit voortkomende chaos te voorkomen is het van uitermate groot belang alle 3D chips door organische chips te vervangen.   

 

9.2.1.1.9. HET VERSCHIL TUSSEN PEST EN HULPGOLVEN

 

Ten negende is er een verschil tussen natuurlijke en onnatuurlijke trillingen. Natuurlijke trillingen (energie en informatie) zijn afkomstig van de eenheid en de dimensies binnen dit universum waarbij de zon, maan, aarde, mensen, planten, dieren, minerale ofwel de natuur de derde dimensie vertegenwoordigen. Wist u trouwens dat onze melkweg, zon, maan, aarde net zoals een atoom ook alleen maar het voor de materie zintuigen zichtbare deel van een interdimensionale vortex voorstellen. We noemen de positieve natuurlijke trillingen ook wel Harmoniserende Universele Lichamelijke Pulsen, ofwel HULPgolven. Onnatuurlijke trillingen worden voortgebracht door elektronische apparatuur die in de laatste honderd jaar door de mens zijn voortgebracht. Deze worden ook wel ALLERGIE/PESTgolven genoemd. Zowel natuurlijke als onnatuurlijke bronnen zenden dus trillingen uit die elkaar constant in positieve of negatieve zin kunnen beÔnvloeden. Deze beÔnvloeding hangt af van het feit hoe gevoelig (vervuilt) je als mens bent voor deze (on)natuurlijke trillingen.

 

Iedereen die iets weet van natuurkunde of elektrotechniek is op de hoogte van het feit dat alle materie een antenne met zend, ontvang en opslag (accu) functie heeft. Mensen zijn dus eigenlijke wandelende accu-antenneís die constant energie en informatie bewust of onbewust uitwisselen (communiceren) met hun omgeving. De mate van uitwisseling hangt af van de gevoeligheid en afstemmingsmogelijkheden van de ontvanger en de sterkte en mogelijkheden van de zender. Een radio (station) is eigenlijk als we dit met ons lichaam vergelijken een uiterst primitieve zender en ontvanger. Toch begrijpt iedereen hoe een radio werkt maar beseffen we niet dat we eigenlijk zelf ook over een zeer geavanceerde Radio/TV beschikken tot op eenheids-, vortex, foton, atomair en celniveau toe. Het is ook voor iedereen duidelijk dat je eerst de antenne moet richten (afstemmen) voordat je met ontvangen of zenden kan beginnen om hierna met de zenderknop het juiste kanaal te kiezen. Afstemmen op de eenheid en/of hogere dimensies c.q. intelligente energieen is hierbij zeer belangrijk. Tot slot bepaalt het samenspel van de elektronica in de radio, antenne en de volumeknop de kwaliteit, mogelijkheden en sterke van het signaal. We begrijpen ook dat de muziek niet in de radio zelf gemaakt wordt door een klein mannetje maar door een collectief genaamd radiostation dat duizenden kilometers van de radio zelf verwijderd kan zijn.

 

Met deze wetenschap kunt u zich misschien voorstellen dat ook de mens in staat is om allerlei signalen uit het universum en de eenheid uit te zenden en te ontvangen. En aangezien er grote verschillen zijn tussen mensen qua gevoeligheid en bandbreedte zullen er ook grote verschillen bestaan in de zend- en ontvangst mogelijkheden. Metafysische ofwel paranormale verschijnselen zullen dan ook in de toekomst gewoon mechanistisch en fysisch verklaard worden zodra de wetenschap beschikt over de juiste meetapparatuur en interpretatie methode van de verkregen gegevens. Je hebt immers pas wat aan data als je het in informatie kan omzetten die je begrijpt. Tot 1997 hebben heel veel geleerden zich belachelijk gemaakt door te beweren  dat licht ofwel fotonen niet gedeeltelijk uit materie zouden bestaan. Door al deze illusies blijft dit echter een moeizaam proces van veel experimenteren dus vallen en opstaan. Wat zou het mooi zijn wanneer 3D wetenschappers eens de moeite zouden nemen eerst hun onverwerkte verleden op te lossen voordat zij iets gaan bedenken maar zeg liever materiel fantaseren ten koste van mens en milieu.

 

Hoewel we de afgelopen jaren steeds meer apparatuur ter beschikkingen hebben gekregen om trillingen van allerlei frequenties etc. te meten zoals Elektrocardiografen (ECG-Hartgolven), Polygrafen (Leugendetectors-Huidgolven), Elektro-encefalografen (EEG-Hersengolven), Pestografen (URG-Uni-Resonantiegolven) Infrarood cameraís en ultraviolet sensoren (bio-energie), kirlian fotografie (Bio-energie/Auraís), MRT, Kinesiologie, Elektronen-, Donker-Veld en STM Microscopen en kosmische stralen detectors etc., hebben we nog een lange weg te gaan voordat we de gehele interactie-bandbreedte van de mens en haar omgeving in kaart hebben gebracht en meetbaar gemaakt hebben. Het begrip dat alles binnen dit universum uit polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen en elektromagnetische velden bestaat zal hopelijk dit proces in de komende jaren drastisch versnellen. Een crisis kan hierna de rest doen.  Jammer genoeg zullen we ons in de komende jaren moeten concentreren op die zaken die we vandaag wel kunnen beÔnvloeden, begrijpen en meten.

 

We zullen ons dan ook tot 1 januari 2001 beperken tot de mens als geleider en opslagmedium van elektromagnetische signalen ofwel de samenstelling van de antenne en accu. Wanneer de antenne veel water, mineralen en metalen bevat zal zij beter geleiden (ontvangen/zenden) dan een lichaam dat weinig van deze zaken bevat. We weten allemaal nog van school dat water en metalen uitstekende geleiders zijn maar ook mineralen zoals zouten (kristallen) behoren tot deze categorie. Onze handpalmen, voetzolen en hoofd worden hierbij ingezet als contactpunten omdat op deze plaatsen de zenuwen en energiebanen die net zoals de hersenen over een geheugen beschikken het meest geconcentreerd zijn en het dichts bij het oppervlakte komen. Door bloed, urine of speeksel af te nemen (secundair) of een uni-resonantie MRT, Kinesiologie diagnose (primair) te ondergaan is keurig na te gaan of u onder of boven de norm zit die voor deze zaken gelden. Mocht u niet aan uw individuele eenheids norm voldoen dan zijn er voldoende middelen en therapieŽn die eventuele afwijkingen in een paar dagen of weken kunnen normaliseren binnen uw overgangsfase.

 

Mensen die dus veel van deze zaken in hun lichaam hebben kan je ook wel onbewuste supergeleiders of superantenneís noemen die heel snel hun accu met positieve of negatieve energie kunnen opladen of ontladen. Zij zijn over het algemeen zeer gevoelig voor (on)natuurlijke straling en laden zich dus zonder het te beseffen constant op met positieve en/of negatieve trillingen. U kunt misschien nu ook begrijpen waarom een Nieuwe Dokter altijd voor en na de behandeling zijn handen (handpalmen) wast. Dit doet hij niet alleen om bacteriŽn en andere ongewenste zaken af te spoelen maar ook om zichzelf van negatieve energie te ontladen voordat hij met de behandeling begint. Het zou nog beter zijn wanneer hij zijn korte termijn geheugen inzake gedachten-, ideeen-, wil en aandacht zou wissen m.b.t. deze en vorige patienten. Positieve ofwel gewennings- c.q. evenwichtsstraling komt over het algemeen uit de natuur voort maar kan ook door uni-resonantie medicatie gesimuleerd worden. Ons lichaam is er door de miljoenen jaren van infolutie zo aan gewend geraakt dat het in evenwicht met deze straling heeft leren leven en het zelfs nodig heeft om te overleven.

 

Een goed voorbeeld hiervan is de zon. De zon zorgt voor licht, warmte en zelfs de aanmaak van vitamine D. Zelfs onze huidskleur heeft zich aangepast, afhankelijk van de plaats waar we op deze aarde leven. Bij de onnatuurlijke straling ligt dit anders. Om aan deze nieuwe stralingsbronnen te wennen heeft de mens nog geen honderd jaar de tijd gehad. Vooral in de afgelopen 50 jaar hebben we allerlei elektromagnetische producten in huis gehaald zonder te beseffen wat hiervan de gevolgen op de lang duur voor onze gezondheid zouden zijn. Iedereen die vandaag rond de 60 jaar is weet nog dat toen de televisie op grote schaal in de 50-60íer jaren geÔntroduceerd werd een zeer groot aantal mensen opeens last kreeg van hoofdpijn, zere ogen, duizeligheid en misselijkheid. Dit kan ook niet anders want de televisies waren in die tijd echte stralingsmonsters zonder enige bescherming. Deze volksepidemie is vandaag jammer genoeg al lang weer vergeten maar opa en oma kunnen het zich nog herinneren.

 

Is men bij medicijnen nog verplicht relatief diepgaand onderzoek te verrichten en een bijsluiter toe te voegen, bij de elektromagnetische massaconsumptieproducten zoals computers, radioís, tvís etc. is dit nagenoeg niet het geval. Toch zijn de gevolgen van negatieve elektromagnetische PEST straling vele malen groter voor ons lichaam dan die van chemische producten. Dit komt door het feit dat de overheid een steeds betere wet- en regelgeving heeft ontwikkelt om chemische producten op de verpakking en bijsluiters zichtbaar te maken terwijl dit bij consumentenelektronica in relatie tot gezondheidseffecten bijna niet het geval is. Hier komt nog bij dat chemische producten over het algemeen tastbaar zijn en elektromagnetische golven niet. Zonder het te weten loopt de mens dus de hele dag onbewust rond in allerlei soorten onevenwichtige elektromagnetische ALLERGIE/PEST velden die zijn gezondheid onevenwichtig kunnen beÔnvloeden wanneer hij of zij nog niet optimaal doorstromen qua energie en informatie. Tot slot worden voedsel en medicijnen over het algemeen meer bewust geconsumeerd. De mens maakt dus bij het nuttigen van een aspirine, hamburger of biertje een keuze op basis van de hem op dat moment beschikbare informatie en kan globaal afwegen wat de voor en nadelen zijn. Het resultaat van al deze elektromagnetische onwetendheid en het ontbreken van een goede voorlichting mag u raden.

 

Omdat het lichaam nog niet gewend is aan dit soort onnatuurlijke straling en wij niet op de hoogte zijn van de gevaren reageren onze gevoelige organen onmiddellijk in de vorm van een allergie c.q. alarmreactie. Gevoelige mensen ervaren elektromagnetische PEST straling onmiddellijk, doordat er direct een gesuis in het hoofd of oren en/of tinteling in de ledematen optreedt zodra men te dicht in de buurt van een negatieve stralingsbron komt. Dieren zijn nog gevoeliger en hoewel zo over een iets ander trillingsspectrum en vrije wil beschikken toch een goede indicatie van waar het wel of niet goed toeven is voor de mens. Kat Ė en Hond + etc.

 

Omdat we dus niet weten wat de oorzaak is grijpen we in al onze onwetendheid naar chemische en natuurlijke middelen die de situatie bij te lang gebruik alleen nog maar verergeren. De vicieuze cirkel is vooral binnen een overgangsfase een feit en het is dan alleen nog maar een kwestie van tijd voordat we echt chronisch ziek worden.

 

9.2.1.2. ONS LICHAAM ALS FLIPPERKAST

 

Het lichaam kan je in deze ALLERGIE/PEST toestand dan ook een beetje vergelijken met een oude flipperkast waar je een magneet tegenaan houdt. Het resultaat is dat de elektronica volledig op hol slaat en je van alles en nog wat kan verwachten. Nu valt dit in de praktijk echter allemaal heel erg mee en is een uurtje televisie kijken, computeren of GSMíen helemaal niet erg. Pas wanneer we ons lichaam -waar door de jaren heen grote hoeveelheden virussen, bacteriŽn, schimmels, zware metalen en chemische middelen in de botten, spieren en bindweefsels zijn opgeslagen- voor lange duur aan een hoge intensiteitsstralingsbron blootstellen gaat het fout. De plekken waar dit vooral voorkomt zijn de slaapkamer waar u ongeveer acht uur in dezelfde houding ligt, de huiskamer waar het stikt van de elektronica en menig gezinslid vaak urenlang op nog geen meter afstand van de televisie, video en stereotoren zit, de auto die een bron van ALLERGIE/PEST straling en geleiding is en de werkplek van vooral mensen met een elektrotechnisch beroep of mensen die bijna de hele dag  onder een TL balk achter een computerscherm zitten.

 

Wanneer je dus de hele nacht naast een elektrische wekkerradio ligt die acht uur lang onnatuurlijke elektromagnetische ALLERGIE/PESTgolven door je hoofd heen blaast, kan het behoorlijk fout gaan met je nachtrust en gezondheid. Een extra gevaar tijdens je slaap is het feit dat het bewuste zenuwstelsel gedurende de slaap fysiek op non-actief staat en alleen het onbewuste of autonome zenuwstelsel actief is. Het autonome zenuwstelsel dat gecoŲrdineerd wordt door de hypothalamus zorgt via uploaden en downloaden ervoor dat alle zaken die nodig zijn om uw lichaam in stand te houden gewoon door blijven functioneren wanneer u slaapt zoals hartslag, ademhaling en regeneratie van uw organen. Als dit autonome zenuwstelsel zonder de hulp van het bewuste zenuwstelsel dus de hele nacht overbelast wordt door een elektrische wekkerradio, heeft het dus nagenoeg geen tijd meer om de o zo nodige reparatiewerkzaamheden te verrichten om er de volgende dag weer fris tegenaan te kunnen gaan. Dit kan dus afhankelijk van uw gevoeligheid dus lichamelijke vervuiling op de lange duur en zeker binnen de drie overgangsfasen tot vreemde ziekteverschijnselen lijden.

 

Een simpele manier om zelf globaal te ondervinden wat de spanningsverschillen zijn tussen die van uw natuurlijke lichaam en die van onnatuurlijke producten is door een millivoltmeter of nog beter, een ALLERGIE/PESTmeter aan te schaffen (iedere stroom zorgt immers automatisch voor een magnetisch ofwel allergie veld). Als u de spanning van uw huid met een millivoltmeter meet komt u ongeveer afhankelijk van uw leeftijd, tijdstip en gezondheidstoestand op een waarde van tussen de 0.1 tot 2.0 millivolt uit. Een gemiddelde lamp of snoer in uw huiskamer zendt al gauw 30-60 millivolt uit en wanneer we apparatuur doormeten waar een batterij, beeldbuis, transformator in zit, komen we al snel in het bereik van de volts in plaats van millivolts. Wanneer we van de 2 dimensionale Pestmeter gebruik maken, meten we vooral uw omgeving en de zich daarin bevindende elektromagnetische en microgolven apparatuur. Bij een waarde van 0-300 nT bestaat er een minimale belasting. Bij een waarde van 300-1000 nT een gemiddelde belasting en bij een waarde van 1000+ nT een maximale belasting. Hoe gestresster (verdichter) u bent, hoe lager de waardes en verblijfsduur mogen zijn.

 

Kort samengevat wordt uw lichaam geconfronteerd met spanningen (allergieen) die tientallen tot zelfs duizenden malen hoger liggen dan de spanningen die in de natuur voorkomen. Hier komt nog bij dat we ons steeds meer opsluiten in elektromagnetische kooien van Faraday waar geen elektromagnetische straling meer naar binnen of naar buiten kan en waar de negatieve straling de hele dag net zoals bij een luidsprekerbox en atmosfeer van muur tot muur of van laag tot laag kaatst. Uw huis en kantoor van gewapend beton en uw metalen auto zijn prachtige voorbeelden van het feit dat we de gezonde ofwel gewenningsstraling geen kans meer geven om binnen te komen en de ongezonde straling geen kans meer geven om naar buiten te gaan. Maar ook de aarde en luchtlagen en sferen begint door de vele satellieten, (militaire) straalzenders, HAARP experimenten, GSM torens, radio- en televisie masten ook al aardig op een magnetron voor menselijk vlees te lijken. Iedereen met een beetje gevoel weet dat er tussen 8:00 en 9:00 tijdens de opstart en/of versterking van de meeste elektromagnetische apparatuur een golf  van ellende over het land heen spoelt die tussen 17:00 en 18:00 weer langzaam afgebouwd wordt en pas  rond middernacht minimaal wordt wanneer men de PCís, TVís maar jammer genoeg niet de GSMís, wekkerradioís en batterijopladers uitzet om rustig te kunnen slapen. We zitten dus midden in een door onszelf geconstrueerde elektromagnetische ALLERGIE/PEST val (luidsprekerbox) waar we de hele dag binnen en buiten en vele mensen ook sínachts in vertoeven. De meest moderne  en trendy PEST golven zijn de GSM golven. Het verraderlijke in deze golven zit hem in het feit dat de reclame iedereen zo gek heeft gekregen  om de toestellen maar de hele dag letterlijk op je lichaam te dragen hetgeen voor een zeer groot aantal stress en endocrine systeem gerelateerde ziekten zal leiden in de komende 10 jaar. Tevens heeft de overheid ook maar gelijk toestemmingen gegeven om het hele land met diverse concurrerende GSM palen vol te zetten die net als in de tijd van het ijzeren gordijn (militaire straalzenders) voor een behoorlijk stuk ontbossing zullen zorgen. Maar vergeet de normale (digitale) telefoon- en elektriciteits centrales niet. Deze (inter)nationale netwerken vormen de grootste antenne die de mens ooit gebouwd heeft om onnatuurlijke en kosmische straling in gigantische hoeveelheden de huiskamer in te pompen waarna ze via de CV, Waterleiding, TV, Telefoon,  Elektra ofwel de vele koperdraden en glasvezels etc. over de rest van het huis verspreid worden. Het is een schande dat de mensheid die al lang beschikt over de kennis om deze onnatuurlijke straling te neutraliseren of minimaliseren hier in het geheel geen gebruik van maakt en zelf het kind van de kortzichtige rekening wordt. Nee de mensheid heeft helemaal geen economische of door de natuur gecreŽerde ramp nodig om er een eind aan te maken. We zijn al hard op weg om onszelf met de beste bestrijdingsmiddelen te decimeren. Hier komt nog het gevaar bij dat in de afgelopen 50 jaar de steeds toenemende kosmische straling is gaan fungeren als draaggolf en versterker van de onnatuurlijke ALLERGIE/PEST straling hetgeen de ellende alleen nog maar erger zal maken in de komende 10 jaar. Niet alle elektromagnetische straling is gevaarlijk zoals we al gezien hebben. Bij de onnatuurlijke straling moeten we vooral oppassen voor trillingen met een bepaalde frequentie die ons lichaam, organen of cellen in negatieve resonantie brengen. Dit wil zeggen dat er bepaalde lichaamscellen gaan meetrillen met deze externe (on)natuurlijke stralingsbron. Zij die echter de 27 geestelijke stress veroorzakers en hun onverwerkte verleden al opgelost hebben kunnen veel beter tegen de 7 lichamelijke stress veroorzakers omdat de geestelijke frequenties vele malen hoger liggen dan de lichamelijke frequenties.

 

U kent misschien de reclame nog wel waar Ella Fitzgerald een glas kapot zong hetgeen gewoon akoestische trillingen zijn die ervoor zorgen dat het glas steeds sneller ging meetrillen totdat het uit elkaar barste. Als de intensiteit en duur van bestraling dus maar hoog genoeg wordt opgevoerd, de wanden van uw huis-, slaap-, en werkkamer de straling maar genoeg heen en weer kaatsten en de frequentie overeenkomt met die van de bandbreedte van ons lichaam en of specifieke organen dan verdampen of ontploffen deze cellen letterlijk en wordt er dus een onnoemelijke schade aangericht in uw lichaam. U kunt dit vergelijken met wanneer u koorts heeft. Door een aanval van bacteriŽn bijvoorbeeld worden door frequnetie verhoging van uw lichaam de ongezonde cellen tijdens de confrontatie opgeblazen waardoor warmte vrijkomt. Maar ook een magnetron (in meer extreme vorm) werkt op deze manier. Door de straling die versterkt wordt door het weerkaatsen tegen de wanden, worden de ongezonde cellen van het voedsel (magnetron) heel snel opgeblazen waardoor uw eten ďlekkerĒ snel warm wordt. Gaat dit verwarmingsproces te snel dan ontstaat er een acute verbranding of ontploffing zoals gebeurt wanneer je je vinger in de vlam van een kaars houdt of een tomaat in de magnetron zet. Het enige verschil is dat je de vlam wel, maar de elektromagnetische straling niet kan zien en het iets langer duurt voordat je de negatieve effecten opmerkt.

 

Dat je iets niet kan zien of voelen maakt het niet minder gevaarlijk. Kijk maar naar de verschrikkelijke gevolgen die een overdosis alfa-, beta-, gamma-, en rŲntgenstraling kunnen veroorzaken in de ruimtevaart. Het heeft dus allemaal met combinaties van trillingen te maken die elkaar kunnen verstreken, neutraliseren of verzwakken. Wanneer we dus te lang in combinaties van onevenwichtige ALLERGIE/PEST stralingen vertoeven die het hierboven genoemde menselijke fysieke spectrum onevenwichtig kunnen beÔnvloeden dan gaan we net zoals een piano vals klinken. De piano kan opnieuw gestemd worden met een (eenheids) stemvork die gehanteerd wordt door een professionele stemmer c.q. bewustzijns verzorger. Dit zijn gewoon professionals die op het gebied van muziek een meer dan gemiddelde gevoeligheid hebben dan de gemiddelde mens. Het resultaat is dat uw piano weer fantastisch klinkt. Hoe het precies werkt is voor mensen die niet over dit muzikale oor beschikken een raadsel maar dat het werkt staat al eeuwen vast. 

 

Wat zou er echter gebeuren als we van ieder gezond orgaan exact zouden weten (het periodiek stelsel van bandbreedte frequenties van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers) wat de trillingsfrequentie, intensiteit etc. zou zijn en we gaan zieke organen in positieve uni-resonantie brengen. In theorie zouden de zieke organen dan gaan meetrillen met de gezonde trillingen (gezonde resonantie) en dus weer beter moeten worden. Dit is ook de reden waarom homeopathie en celtherapie tijdelijk werken. Bij homeopathie komen door het verdunnen en schudden steeds meer elektronen van een bepaald element vrij, die in de vloeistof worden opgenomen. Aangezien elektronen uit veel minder verdichte trillingen bestaan dan de atoomkernen zelf, is het lichaam in staat deze directe energie heel snel op te nemen in het lichaam op de plaats waarmee deze trilling een bepaalde afstemming heeft. Voor de lezers van dit boekje is dus nu duidelijk, dat door schijnbaar minder te gebruiken, je toch meer resultaat kan krijgen. Hoe meer verdicht een trilling is, hoe trager het opname- en benuttingsproces binnen uw lichaam.

 

Bij celtherapie worden gezond trillende cellen van een bepaald orgaan afkomstig van een schaap, koe of menselijke placenta ingebracht in een ziek lichaam. Omdat deze specifieke cellen allemaal een eigen frequentie en bandbreedte kennen zijn ze in staat middels harmonische resonantie afstemming binnen 24 uur (een aanpassingscyclus)  soortgelijke, maar zieke cellen c.q. organen op te zoeken waar zij dan hun heilzame werking kunnen verrichten. Ze overstemmen als het ware de zieke cellen. Maar ook op acupunctuur, acupressuur en elektromagnetisch gebied zijn er in de afgelopen honderd jaar grote stappen voorwaarts gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld uni-resonantie generators de frequenties en elektromagnetische velden van diverse vortexen, fotonen, atomen, cellen en organen nabootsen waardoor deze weer in een gezonde resonantie gebracht worden met het hele lichaam. Maar deze frequenties kunt u ook gebruiken om niet alleen ongewenste virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten op te lossen maar ook om uw energiebanen weer vrijelijk te laten stromen. Vergeet echter niet dat al deze hierboven genoemde middelen en therapien tijdelijk werken omdat zij niet de oorzaak zijnde het onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers hebben opgelost.

 

Voor het meten van positieve en negatieve (organische) frequenties kunt u een frequentiemeter aanschaffen die minimaal over een bereik (spectrum) tussen de 10 Hertz en 1 megahertz moet beschikken en waar een geavanceerde ruisonderdrukker is ingebouwd. Na deze uitleg zal u duidelijk zijn geworden dat we met deze kennis een groot aantal tot nu toe onoplosbare problemen van de secundaire en tertiaire gezondheidszorg in een nieuw daglicht kunnen stellen. We moeten echter niet vergeten dat we bij deze eenheids- en primaire Gezondzijnsleer nog in de kinderschoenen staan. We kunnen het wel vergelijken met de begindagen van Tesla, Hertz, Marconi en Edison. Toch zijn er vandaag al een aantal diagnose en therapeutische uni-resonantie apparaten en middelen beschikbaar die hun werkzaamheid binnen een bepaald spectrum bewezen hebben. Het is echter wel gewenst dat deze onderzoeken grootschaliger en het liefst wereldwijd worden aangepakt door een geÔntegreerd team bestaande uit Nieuwe Dokters ofwel wetenschEppers. Het enige dat de evolutie van de mens bepaald is immers de op dat moment beschikbare objectieve en interdisciplinair uitgewisselde kennis over een bepaald onderwerp binnen het op dat moment voor de infolutionaire mens kenbare en begrijpelijke spectrum.

 

Tot nu toe hebben we door de duizenden jaren heen uiteindelijk alle problemen waarmee de mensheid geconfronteerd werd kunnen oplossen en iedere aanval op ons lichaam afgeslagen. Ook het adaptie of gewenningsvermogen van het menselijke lichaam en de constante vibricinatie van ons leidingwater speelt hierbij een grote rol. Wanneer we ons lichaam maar lang genoeg de tijd geven om te wennen aan een nieuwe realiteit - zoals dit bij alle cycli in ons universum het geval is - dan zal ons lichaam zelf in staat zijn om zich aan deze nieuwe situatie aan te passen. Door het hoge tempo van nieuwe technische- en chemische ontwikkelingen krijgen we echter steeds minder tijd om dit natuurlijke aanpassingsproces te laten plaatsvinden. We doen er echter verstandig aan om van onze evolutie geen revolutie in ons lichaam te maken. Natuurlijk kunnen we onze huidige technische en chemische kennis ook gebruiken om voor ieder ALLERGIE/PEST-producerend apparaat en chemisch preparaat een neutralisator  en/of eliminator (tegengolf) te ontwikkelen en dit verplicht te stellen bij de introductie van ieder nieuw product. Fabriceer je dus een TV dan zou je dus tegelijkertijd een apparaatje moeten bouwen dat de negatieve straling van deze TV kan neutraliseren overstemmen of elimineren. Hierdoor blijft het gezondheidsevenwicht in stand en verlengen we met behulp van deze technologische en chemische innovaties de tijd die we hebben om aan deze nieuwe zaken te wennen. Doen we dit niet, dan zal de prijs die de mensheid zal moeten betalen in levens onaanvaardbaar hoog zijn in de komende jaren. We krijgen dan daadwerkelijk met een nieuwe ALLERGIE/PEST-epidemie te maken voor hen die niet met de eenheid verbonden zijn.

9.2.1.3. WAT KUNT U VANDAAG TEGEN DE NIEUWE PEST DOEN?

 

Een manier waarop we vandaag ons lichaam al kunnen laten wennen aan de nieuwe realiteit is door ons af te stemmen op de eenheid (27+27 geestelijke stress oplossers en onverwerkte verleden)

 

 OF

 

een millivoltmeter en/of ALLERGIE/PESTmeter aan te schaffen en simpelweg de raad van de energiebedrijven op te volgen en iedere avond ALLE STEKKERS UIT HET STOPCONTACT TE TREKKEN VOORDAT U GAAT SLAPEN. NOG BETER IS OM DE STOPPEN UIT DE METERKAST TE DRAAIEN VOORDAT U GAAT SLAPEN. Vooral de stekkers van de TV, PC, GSM toestellen, stereoís, batterij opladers in alle vormen en maten zijn hierbij van uitermate groot belang. Het aantal batterij opladers en transformators dat gemiddeld in een westers huisgezin aanwezig is voor lampen, kruimeldieven, faxen, telefoons, pcís etc. etc. neemt op dit moment epidemische vormen aan. De transformatoren en opladers in combinatie met uw elektriciteits- en telefoonnet toveren uw huis EN DAT VAN UW BUREN om in een super magnetron waar de gezinsleden letterlijk dag in dag uit gekookt worden. Dus alle stekkers er minimaal sínachts uit en overdag minimaal gebruiken. Dit bespaart niet alleen energie en geld maar is de eenvoudigste en goedkoopste manier om minder gestresst door het leven te gaan wanneer u noch verdicht bent. Uw slaapplaats is immers de plek waar u gemiddeld acht uur lang in dezelfde positie bestraald wordt door televisies, PCís, wekkerradioís, elektrische dekens, halogeen lampen, automatisch rug- en voetensteunen, verwarmingselementen van waterbedden, hoogtezonnen, lampen etc. etc. dus bij uitstek geschikt om het eens te proberen. En nee, het uitzetten van de elektronica met de schakelaar is niet voldoende omdat de meeste apparatuur en snoeren dan nog rustig door blijven stralen. De tijd dat u slaapt is bedoeld om uw lichaam te herstellen (regenereren) en niet om het nog eens acht uur te pesten. Als dit helpt gaat u verder door in de overige kamers van uw huis, auto en werkplek de stekkers van apparatuur eruit te halen die u op dat moment toch niet gebruikt.

 

Binnen een paar dagen moet u de eerste resultaten al merken. De meeste mensen merken al na een nacht het positieve resultaat. Lijdt u aan ťťn van de volgende slaap ofwel trillingsproblemen en verdwijnen deze klachten na het opstaan, dan is het bovenstaande een sterke aanrader: zweten, nachtmerries, tandenknarsen, slapende of tintelende handen, oorsuizen, agressie, irritatie, kramp in de voeten of kuiten, constante aandrang tot urineren, stijf gevoel, hyperventilatie, hartkloppingen, keelpijn, knorrende maag. Mocht u trouwens toe zijn aan een nieuwe televisie, stereo, videorecorder, personal computer etc. let er dan vooral op dat hij voldoet aan de strengste normen op het gebied van straling, dus neem uw Allergie/Pestmeter mee!

 

9.2.1.4. WAAR KOMT DE GEZONDSTE APPARATUUR VANDAAN?

 

Wie trouwens hele gezonde apparatuur wil kopen, moet eens in het voormalige oostblok gaan winkelen. De Russische elektronica industrie hanteert de allerstrengste normen ter wereld als het om straling gaat. De grenswaarde voor microgolven (magnetrons, mobilofoon, GSM, communicatiesatellieten, snelheidscontroleapparatuur, radarnavigatie, radiografische verbindingen, politieradioís, militaire zendinstallaties etc.) bijvoorbeeld ligt in Rusland op 0,01 mW/cm2 terwijl dit in de voorgestelde EEG richtlijnen 10 mW/cm2 is, ofwel 1000 maal hoger dan wat in Rusland maximaal toegestaan is. Zelfs landen als Zweden lopen zo lang het nog duurt ver bij Rusland achter.

 

Uit onderzoek is gebleken dat microgolven, ook een vorm van elektromagnetische golven,  voor het afsterven van weefsel kan zorgen. Ook is bekend dat virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten zich sneller ontwikkelen door de vernietiging van uw endocrine stelsel (organen) onder invloed van microgolven. Maar ook de hormoon- en enzymen huishouding (welke naast de zenuwen zeer belangrijk is bij de communicatie in uw lichaam) van de mens kan danig in de war geschopt worden waardoor de stress alarmfase al snel doorslaat naar de weerstands- en uitputtingsfase. Wat hier dus geconstateerd wordt is dat negatieve straling ons communicatie-, immuun- en regeneratiesysteem kan aantasten met alle gevolgen van dien.

 

9.2.1.5. WESTERSE KNOW-HOW MET RUSSISCHE NORMEN

 

Een door de westerse wetenschEppelijke industrie vormgegeven televisie en kwaliteitsgarantie op basis van Russische elektronica specificaties zou dus zowaar de eerste ECO televisie op kunnen leveren. Leveren we dan ook nog eens standaard een uni-resonantie neutralisatie, overstemmings- of eliminatie-apparaatje mee dan kunnen we gewoon net zolang blijven bellen en televisie kijken als we maar willen zonder dat onze gezondheid hierdoor aangetast wordt. Natuurlijk mag een stralingsbijsluiter in de toekomst niet meer ontbreken bij enig elektronisch apparaat.

 

De eerste fabrikant die hiermee begint zou best wel eens een gat in de markt gevonden kunnen hebben. Voor hen die veel van portable computers en GSM toetsellen gebruik maken is het aan te raden om tijdens het werk deze nooit op het lichtnet aan te sluiten. De transformator is gewoon een te hoge bron van straling en vliegt volledig uit de schaal bij een meting. De batterijen die meegeleverd worden hebben dit probleem niet. Gelijkstroom (batterijen) is dus relatief gezonder dan wisselstroom ofwel polariteit (220 volt 50Hz stopcontact) en iedereen doet er dan ook verstandig aan om de computerbatterijen overdag als er niemand thuis is op een neutrale plek op te laden en overdag alleen de batterijen te gebruiken. Bij het gebruik van computers moet u trouwens ook weten dat de straling niet alleen van het beeldscherm afkomstig is maar voor een zeer groot deel via het toetsenbord uw lichaam bereikt. Dit ďDirect-Contact-Pest-SyndroomĒ (DCPS) is vrij simpel te verhelpen door het toetsenbord en snoer beter via een grondkabel te isoleren. Jammer genoeg zijn toetsenborden vandaag nog steeds sluitposten op de begroting van veel computer fabrikanten. 

 

Naast het DCPS-syndroom bestaat er ook het ďRight-Side-Contact-Syndrome (RSCS). Bij heel veel zaken maakt u met uw rechterkant (voet/hand) langdurig contact met de ALLERGIE/PEST-veroorzaker. In uw auto zit uw rechtervoet bijvoorbeeld constant op het gaspedaal en zit uw been naast de console waar alle airco, CD-, radio-, mobiele telefoon apparatuur is ingebouwd. Ook bij veel portable en notebook PC zitten de transformators en harde schijven aan de rechterkant. Maar ook de trendy meubels van metaal (staal) die je tegenwoordig in ieder kantoor en huiskamer vindt, zijn uitstekende geleiders en versterkers van elektromagnetische en microgolf straling. Al deze zaken zijn extreme bronnen (1000+ waarde) van Peststraling.

 

Wat trouwens ook een uitstekende manier is om de elektromagnetische straling te beperken als de stekker toch in het stopcontact zit is om met uw millivoltmeter te meten of de stekker ER OP DE JUISTE MANIER INZIT. Hiermee bedoelen we dat de elektra in uw huis zodanig geconstrueerd is dat er maar door een draad tot de schakelaar stroom begint te lopen als de stekker in het stopcontact zit. Met de millivoltmeter kunt u meten wat de beste manier van de stekker in het stopcontact steken is. Deze simpele truc scheelt al snel 50-75% van de elektromagnetische straling van apparatuur die aan staat. Verder zou het natuurlijk helemaal prettig zijn wanneer de normale stroomsnoeren vervangen zouden worden door beter geÔsoleerde snoeren zoals COAX of grondkabel welke door alle kabelexploitanten gebruikt wordt om uw televisie aan te sluiten. Tot slot is het natuurlijk iedereen aan te raden om af en toe de Faraday-Luidspeakerbox  te verlaten en de natuur (bos heeft dempende en absorberende werking) in te trekken. Behalve de frisse lucht en beweging is het altijd prettig om af en toe weer eens opgeladen te worden door positieve natuurlijke (kosmos en aarde) trillingen die er al duizenden jaren voor zorgen dat we gezond blijven. De natuur is ook een uitstekende plek om de negatieve trillingen uit uw lichaam te ontladen. Zoals we allemaal weten, geleiden water, handpalmen en blote voeten het best. Dus een vakantie aan het strand en een duik in een niet verontreinigde zee doen wonderen. Dichter bij huis is de ochtend en/of avond douche of bad met een beetje zout ook een uitstekend middel om de negatieve spanningen kwijt te raken. Het water in de meeste steden is echter informatie-technisch zo sterk vervuild dat alleen de Ph waarde nog OK is van 7.0.

 

Dit is dus geen oproep om alle elektronica de deur uit te gooien maar om verstandig om te gaan met elektromagnetische stralingen, het milieu en energie in relatie tot uw gezondheid. Naast elektromagnetische stralingen zijn er natuurlijk nog veel meer stralingen die door de aarde, maan, zon, kosmos, akoestisch, burger- en militaire straalzenders etc. uitgezonden worden en die een positieve of negatieve invloed op ons lichaam kunnen hebben. Dit zijn o.a. het groot orthogonaal net, groot diagonaal net, waterstromen, breuklijnen, hertzkabels, radarresonanties, microgolfzenders, satellieten, GSM palen, kamerresonanties (luidsprekerbox-effect) etc. De manier waarop deze zaken als stoorzenders kunnen optreden, is wanneer deze negatieve trillingen tegen de muren gaan weerkaatsen en/of elkaar gaan kruisen op resonantie brandpunten. Hoe meer van deze negatieve stralingen op brandpunten bij elkaar komen hoe gevaarlijker het voor uw gezondheid is. U kunt dit met een vergrootglas vergelijken dat u in de zon houdt. Als u maar voldoende zonnestralen samenbrengt begint de veter te branden. Wanneer er dus in uw slaapkamer van deze onzichtbare brandpunten (wateraders, straalzenders, GSM palen, aardstralen, militaire zenders etc.) aanwezig zijn met een bepaalde voor uw lichaam ongezonde frequentie en resonantie, dan liggen uw cellen op deze brandpunten dus 8 uur per dag lekker te sudderen. Chronische ziekten zijn dan alleen nog maar een kwestie van tijd wanneer u nog afgestemd bent op de eenheid.

 

Maar ook in de natuur leveren deze brandpunten een groot gevaar op. We praten wel elke dag over het CO2 broeikaseffect, wat eigenlijk verstikkingseffect zou moeten heten omdat het de zuurstofopname in het menselijk lichaam steeds verder omlaag brengt. Uw grootvader kreeg 20% meer zuurstof binnen toen hij net zo oud was als u. Maar als we alle (on) natuurlijke brandpunten in de natuur zouden concentreren op de noord- en zuidpool dan zou al het ijs in heel korte tijd weggesmolten zijn. Om dichter bij huis te blijven kunnen we ook even naar onze bossen kijken. Hoewel iedereen over de zure regen praat weten de Duitsers beter.

 

Na de tweede wereldoorlog is dit land tijdens de Koude Oorlog vooral aan de grens met de voormalige DDR propvol gezet met microgolfzenders in alle soorten en maten. De onderzoeken die in 1982 en 1984 gedaan werden in Duitsland leverde het volgende op. In nog geen twee jaar nam de schade aan de bossen van 8 naar 50% toe zonder dat tegelijkertijd meer chemisch afval uit de schoorstenen van de industrie kwam. Het aantal microgolfzenders en satellieten was echter wel drastisch toegenomen. Na het verdwijnen van De Berlijnse Muur en de militaire straalzenders zijn deze in hoog tempo vervangen door een gigantisch bos aan ALLERGIE/PEST creŽerende GSM palen in geheel de wereld. De gevolgen van dit GSM netwerk - welke de overheid de hoogste volksgezondheids rekening aller tijden zal presenteren - is dat de gezondheid van de mens de grootste klap in haar bestaansgeschiedenis zal krijgen die even onzichtbaar is als de PEST in het begin van vorige millennium. Toen konden we de PEST NIET meten vandaag kunnen we WEL de nieuwe PEST meten. Dat bepaalde bomen gevoeliger zijn voor deze straling door andere heeft vooral te maken met het verschil in antennewerking van de bladeren, naalden en takken. Iedereen die nog een antenne of satellietontvanger  op het huis heeft staan weet hoe belangrijk de hoogte en de richting zijn voor het krijgen van een goede ontvangst.

 

Maar ook de onderlinge afstand tussen de diverse elementen is zeer belangrijk voor de juiste afstemming ofwel resonantie. De naaldlengte van de Den (+/- 2 cm) bijvoorbeeld komt precies overeen met het golflengtebereik van Intelsat 5 (golflengte 2,7 tot 2,1 cm). Er zou dus naast het CO2 effect veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar het stralingsbrandpunten effect. Om deze zaken te constateren of ze ook in uw huis, auto of kantoor voorkomen kunt u gebruik maken van de doe-het-zelf-Pestograaf of van zeer gespecialiseerde apparatuur en elektrotechnische specialisten die met deze apparatuur weten om te gaan. Op dit vakgebied is er net zoals bij pianostemmers veel kaf onder het koren. Ga dus nooit zelf klussen en schakel nooit iemand in die wel een beetje elektrotechniek gestudeerd heeft. Met bovenstaande stralingen valt niet te spotten. Het verhaal baat het niet dan schaadt het niet, gaat dan ook voor dit vakgebied niet op. Wanneer uw klachten toch gedeeltelijk blijven bestaan nadat u alle elektromagnetische en microgolf stoorzenders met uw millivoltmeter, frequentiemeter en Pestometer heeft opgespoord en geneutraliseerd, wordt het dus zaak om professionele wetenschEppelijke hulp in te schakelen. Aangezien dit tot hoge kosten kan stuiten raden wij u echter eerst aan de andere 6 stressveroorzakers te neutraliseren voordat u hiermee begint.

 

Natuurlijk is het ondoenlijk om al deze stoorzenders (energievervuilers) de hele dag en nacht te ontlopen. Daarom mogen wij concluderend stellen dat het veel beter en goedkoper is om de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden op te lossen dan in de bovengenoemde onnatuurlijke ANGST kronkels door het leven te bewegen.

 

HERKENT U DEZE STRALING GERELATEERDE STRESS/ALLERGIE SYMPTOMEN?

 

Uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat de volgende symptomen veelvuldig voorkomen bij mensen die te lang zijn blootgesteld aan onnatuurlijke elektromagnetische- en microgolfstraling:

 

Algemeen:

 

Hoofdpijn, suizende oren, vermoeidheid, spierverkrampingen, duizeligheid, slaapstoornissen, misselijkheid, brandende ogen, potentiestoornissen, reactiesnelheid, brandende benen, plotselinge lichaamstemperatuurwisselingen, pH, bloedsuikerspiegel en insuline verstoringen.

 

Hart- en bloedvaten:

 

Spasmen, cardiovasculaire storingen, hypotonie, hypertonie, tachycardie, bradycardie, veranderingen in samenstelling bloed, reticulocyten, neutrocyten. 

 

Zenuwstelsel:

 

Zweten, trillende vingers, vermindering concentratievermogen, agressie, rusteloosheid, verandering in uitslagen EEG, fluctuerende polsslag en bloeddruk, functiestoringen.

 

Deze symptomenlijst laat zien dat er zeer veel overeenkomsten zijn met symptomen die we bij stress en lichamelijke overbelasting naar voren zien komen. Er mag dus geconcludeerd worden dat er een mogelijk verband bestaat tussen deze zaken. Zou het dan toch waar zijn dat stress geen geestelijke maar vooral lichamelijke oorzaak heeft.

 

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en niet verwerkte verleden helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

Uitleg van een aantal technische begrippen uit de elektronica en Uni-resonantie leer:

 

Eenheid: Oneindige intelligente vrije energie, evenwicht, rust en stilte waarnaar alle gepolariseerde frequenties zullen terugkeren wanneer zij beseffen wie zij uit vrije wil zijn geweest. 

 

Startvonk: De scheppende initialisatie en instandhouding van alle polariteit en de daaruit voortkomende gepolariseerde energie en informatie om via scholing  de enige (innerlijke) weg terug naar de eenheid te wijzen.

 

Polariteit: Het verschil tussen +/-, goed en slecht, allergie en geen allergie, positief en negatief en de daardoor gecreŽerde ruimte en tijd welke in directe oorzakelijke relatie staat tot energie en informatie.

 

Stress/Allergie: Paniekreactie van het lichaam op situaties van onevenwichtigheid welke uit de overbelasting c.q. overconsumptie van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress/allergie veroorzakers en onverwerkt verleden voortkomt. Voor een permanente oplossing zal de paniekreactie als stof  uit het lichaam (sub-programma) en als herinnering (gedachten, idee, wil en aandacht) uit de ziel (hoofdprogramma) verwijderd dienen te worden op basis van de eenheids informatie.

 

Tijd: Een volledig van de trillings frequentie afhankelijke  variabel die alleen in een gepolariseerde wereld kan bestaan.

 

Ruimte: Een volledig van de trillings frequentie afhankelijke variabel die binnen de factor tijd diverse groottes kan aannemen.

 

Materie: Alle gepolariseerde verlichte en verdichte bandbreedte frequenties in het gehele universum .

 

Vortex: De draaiende pulserende intelligente energie die zich interdimensionaal vanuit de eenheid tot in de derde dimensie voortbeweegt en alle dimensies van leven ofwel oneindige vrije intelligente energie voorziet.

 

Atoom: Het door de vijf zintuigen zichtbare verdichte deel van de vortex in de derde dimensie als apex van de vortex. 

 

Bandbreedte: Een exact afgebakend gebied  waarbinnen een bepaalde (levens)vorm van materie zichzelf in stand kan houden om te leren.

 

Bandbreedte breekpunt: Het overgangsgebied tussen 2 bandbreedtes welke gekenmerkt wordt door overgangs turbulentie welke bij de mens uit drie overgangsperiodes bestaat.

 

Potentiering: Het verhogen van de werkzaamheid van energie en informatie door de fusie van lage in steeds hogere bandbreedte frequenties.

 

Draaggolf: Trilling of frequentie die fungeert als transporteur en versterker van andere golven en trillingen om een andere bandbreedte te bereiken.

 

Elektrische spanning: Het potentieel (allergie) verschil in volts (V) gemeten tussen twee punten.

 

Elektrisch veld: Een situatie die opgewekt wordt door elektrische ladingen en/of magneetvelden. Elektrische velden kunnen elkaar beÔnvloeden en in de tijd veranderen. De veldsterkte wordt gemeten in volt per meter (V/m).

 

Elektromagnetische golven: Elektromagnetische golven ontstaan wanneer 2 of meer interdimensionale vortexen elkaar kruisen en energie en informatie beginnen uit te wisselen. Door elke vloeiende stroom wordt een magneetveld(allergie) opgewekt. De inductiewet zegt tevens dat elk zich in de tijd veranderend magnetisch veld een elektromotorische kracht opwekt, die in staat is om een elektrische lading in beweging te brengen ofwel een elektrische stroom op gang te brengen. Deze wisselwerking tussen elektrische, magnetische en dan weer elektrische velden planten zich voort in de interdimensionale ruimte en tijd. Deze elektromagnetische golven planten zich met een bepaalde frequentie als een sinus(golf)vorm voort in de tijd. De voortplantingssnelheid van deze elektromagnetische golven is in de derde diemnsie gelijk aan die van het licht ofwel 300.000 km/s. Buiten de derde dimensie planten elektromagnetische golven met grotere snelheden voort omdat het gecombineerde ofwel interdimensionale 3D/4D golven c.q. inductie ofwel overgangsgolven zijn. Het mag duidelijk zijn dat diverse soorten trillingen andere voortplantingssnelheden kennen. Lees dit nogmaals omdat het de basis vormt van trillingscommunicatie en beÔnvloeding van trillingen en velden onderling.

 

Alfa, Beta en Gammastraling: In het lichaamsweefsel ionen producerende elektromagnetische straling die ontstaat als een atoomkern radioactief uiteenvalt in alfa (heliumkernen), beta (elektronen) en extreem korte golven genaamd gamma straling (elektromagnetische straling). Gammastraling doordringt het menselijk lichaam volledig, Beta straling dringt, afhankelijk van de sterkte van de bron, een aantal centimeters door in het lichaam. Alfa heeft minimale doordringbaarheid maar kunnen wel via voedsel, lucht etc. opgenomen worden en schade toebrengen aan het DNA welke de apex van een aantal samengestelde atomaire vrije energie vortexen is.

 

Frequentie: Het aantal trillingen per seconde gemeten in hertz (Hz). Bij dit trillingsgetal moet ook nog vermeld worden of het om gelijkstroom, wisselstroom, een elektrisch signaal , wisselveld etc. gaat.

 

Energie: Een combinatie van trillingen die afhankelijk van het soort combinatie specifieke eigenschappen bezit en arbeid kan verrichte. Zo kennen we eenheids, interdimensionale, potentiŽle, inductie, kinetische, magnetische, elektrische, chemische, thermische en atomaire combinatie energieŽn. In de toekomst zullen nieuwe energie combinaties gemeten kunnen worden, waardoor wederom de trillingscommunicatie en beÔnvloeding tussen materie en organismen beter begrepen worden.

 

Afstemmen: Een organisme is afgestemd op een bepaalde frequentie, als het veel gevoeliger is voor die specifieke frequentie dan voor anderen. Wanneer je met een radio dus een zender zoekt, ben je dus aan het afstemmen op een specifieke zender temidden van alle andere zenders. Afstemming wordt bereikt door harmonische resonantie van de antenne op deze specifieke trilling. Aangezien de mens veel complexer is dan een radio, is zij in staat om op verschillende frequenties tegelijkertijd af te stemmen voor bepaalde delen van het lichaam. Ieder orgaan en zelfs cel is immers zowel een ontvanger als zender met een unieke frequentie. De ultieme frequentie is die van de eenheid ofwel 0 c.q. vrije intelligente energie frequentie.

 

DNA: Bevat alle individuele geplariseerde informatie in de celkern ofwel apex van de vrije intelligente energie vortex. Deze reuzenmolecuul kan door (elektromagnetische) straling welke uit interdimensionale kruisingen van vortexen voortkomt in zowel positieve als negatieve zin beÔnvloed en zelfs door resonantie ge(her)programmeerd worden. Zoals alles in een gezond lichaam bezit ook DNA een immuun- en regeneratiesysteem.

 

Stralingsdosis: De  hoeveelheid stralingingsenergie in rad of  gray (Gy) die per gewichtshoeveelheid door biologisch weefsel  geabsorbeerd wordt. Aangezien dit nog niets zegt over de schadelijkheid van de straling (dit hangt namelijk van de verdichting van het weefsel af) zijn hier later nieuwe meeteenheden aan toegevoegd waarin deze schadelijkheid wel is verwerkt. Zo hebben we bijvoorbeeld rem of sievert (Sv) uitgedrukt in een dosisequivalent. Maar we hebben ook rŲntgen R of coulomb per kilogram (C/kg) die het ioniserende effect op een bepaalde hoeveelheid lucht als basis hebben. De dosisequivalent is de vermenigvuldiging van gray met een bepaalde factor die afhangt van het soort straling. Aangezien het meetinstrumentarium en spectrum hiervan in de komende jaren sterk uitgebreid zal worden is het de verwachting dat het aantal meetbare factoren zoals de P ofwel Pestdosis in nT, mW/cm2 en H2 ook sterk zal toenemen.    

 

Magnetisch veld: In alles waardoor een stroom loopt ontstaat een magnetisch (allergie) veld. Alles wat magnetisch is, is in staat elektriciteit op te wekken. De magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in ampŤre per meter (A/m). De magnetische veldsterkte veroorzaakt een magnetische stroom. Deze stroom is afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt en wordt uitgedrukt in weber (Wb). De stroomdichtheid per vierkante meter wordt inductie genoemd en uitgedrukt in weber per vierkante meter (Wb/m2) of Tesla (T). Vroeger werd de stroomdichtheid per vierkante meter ook wel weergegeven in Gauss. 10.000 Gauss is 1 Tesla. 

 

Ampere: De kracht van een elektrische stroom wordt in ampere ( I ) uitgedrukt. Deze kracht of puls kan binnen het elektromagnetische veld gevarieerd worden.

 

Ohm: De elektrische weerstand ( R) die een stroom ondervindt wanneer het door een bepaald materiaal stroomt. Zowel het soort materiaal, dikte als omgeving bepaald wat de uiteindelijk weerstand wordt.

 

Watt: De hoeveelheid arbeid per seconde wordt uitgedrukt in Watt ( W ).

 

Amplitude: De grootste uitslag die een trilling binnen een bepaald gemeten tijdssegment kan bereiken.

 

Interferentie: De verstorende werking in de vorm van versterking, verzwakking en/of neutralisering die kan optreden wanneer in een ruimte meerdere trillingen van verschillende bronnen samen komen. Dit kan zeer verstorend werken op het meetinstrumentarium dat in deze ruimte gebruikt wordt en de herhaalbaarheid van experimenten zwaar bemoeilijken.  Interferentie kan zowel fysiek (7) als geestelijk (27) als vanuit het onverwerkte verleden plaatsvinden..

 

Resonantie: Wanneer golven van dezelfde frequentie met elkaar gaan meetrillen. Resonantie is te verdelen in positieve (lichaamseigen) ofwel gezonde harmonische  resonantie en negatieve (lichaamsvreemde) ongezonde disharmonische resonantie.

 

Ruis: Ruis ontstaat door de apparatuur waarmee de opname, opslag, weergave en metingen van de trillingen verricht worden en/of door het bijvoorbeeld door interferentie ongecontroleerd veranderen van vortexen, elektromagnetische golven en velden etc. in een bepaalde omgeving. 

 

Mumetaal: Een metaal dat in staat is zaken fysiek maar niet geestelijk af te schermen van elektromagnetische straling. 

 

Aardmagneetveld: Het door de polariteit tussen noord- en zuidpool in combinatie met de in de aarde aanwezige elementen opgewekte elektromagnetische veld van ongeveer 0,5 Gaus. Dit elektromagnetische veld wordt beÔnvloed door de relatie die de aarde heeft met andere elektromagnetische velden en vortexen zoals van de maan en de zon. Door deze wisselwerkingen ontstaan er in de ionosfeer regelmatig ionen stromingen die het communicatieverkeer op aarde kunnen verstoren en beÔnvloeden.

 

Microgolven: Elektromagnetische golven met een frequentie van 1000 Mhz tot  ongeveer 100 biljoen trillingen per seconde. Deze grens is zeer belangrijk omdat vanaf de 1000 Mhz een gedeelte van de elektromagnetische energie wordt omgezet in warmte. In dit boekje worden microgolven vaak naast elektromagnetische straling genoemd om aan te geven dat deze straling het menselijk lichaam op een andere manier positief/negatief kan beÔnvloeden dan elektromagnetische straling van een andere frequentie. Hoe hoger de frequentie hoe meer de elektromagnetische straling in hitte omgezet wordt.

 

Gray: De energiedosis voor ioniserende straling. 1 gray is hetzelfde als 100 rad of de hoeveelheid energie van 1 joule per kilogram bestraald materiaal.

 

Rem: De waarde waarin het biologische effect op het (menselijk) lichaam van diverse stralingen wordt uitgedrukt. 1 rad gammastraling kent bijvoorbeeld de dosis 1 rem, 1 rad alfastraling geeft een dosis van 10 rem. Deze verschillen zitten in de mate van gevaar die ieder soort straling oplevert voor het (menselijk) lichaam. 

 

9.2.2. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 2: HET GEBIT EN ZWARE METALEN

 

VAN EXTRAHERENDE NAAR CONSERVERENDE TANDHEELKUNDE

 

Wanneer u vroeger kiespijn had, ging u naar de kapper en daar werd de boosdoener  simpelweg getrokken. Het zal u dan ook niet verbazen dat er in die tijd geen sprake was van een frisse adem of prettige aanblik van het overgebleven fietsenrek. De roep om een betere maar vooral ook mooiere oplossing werd dus steeds sterker. Het antwoord op deze vraag door de medische wetenschap was de ontwikkeling van de ďconserverendeĒ en ďrestauratieveĒ tandheelkunde. Ofwel het zolang mogelijk behouden van je eigen gebit waardoor het dragen van een kunstgebit werd uitgesteld. Een kunstgebit is immers geen pretje. Behalve de kans op allergische reacties door de gebruikte onnatuurlijke materialen -waaraan u dus 24 uur per dag wordt blootgesteld - hebben sommige mensen last met kauwen, bijten en bestaat er een grote kans dat het kaakbot en tandvlees zich langzaam terugtrekt. Geen prettig vooruitzicht dus.

 

Begin van deze eeuw werd er dus naar duurzame materialen gezocht om de gaten te dichten en geheel nieuwe technieken ontwikkeld om ontstekings c.q. storingshaarden te neutraliseren. Het resultaat was dat amalgaam, palladium, goud, keramische, composiet, staal, etc. materialen uitverkoren werden om uw gaten te dichten en implantaten in te brengen. Maar ook voor  wortelkanaalbehandelingen en apex resecties die toegepast werden om ontstekingen te verhelpen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van amalgaam, IRM-cement of gutta percha om de wortelpunten te dichten en de gaten in uw kaak op te vullen. Nu moet u weten dat wanneer we over amalgaam, goud en andere vulmaterialen praten dit legeringen zijn waar voor de stevigheid ook zink, nikkel, koper, tin etc. aan toegevoegd zijn ofwel een hele batterij aan zware metalen. En aangezien er tientallen soorten legeringen bestaan weet je nooit precies wat er nu wel en niet aan zware metalen in je mond zit.

 

Over het algemeen komen we in een amalgaam vulling 48-55% kwik en 33-35% koper, tin en zink tegen. Vraag je tandarts dan ook altijd naar de exacte samenstelling van de legering en bewaar altijd alle vullingen en andere materialen die uit je mond verwijderd worden. Deze tip geldt trouwens ook voor alle medicijnen en vaccins die u in uw leven geslikt hebt of toegediend heeft gekregen. Deze zaken kunnen immers gebruikt worden bij de primaire uni-resonantie diagnostiek en therapie inzake het produceren van oplossende tegengolven. In de afgelopen honderd jaar zijn dus ongeveer 2-3 generaties mensen volgestopt met zware metalen. Zware metalen die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar in uw mond aanwezig zijn en waarvan bekend is dat bijvoorbeeld kwik (onderdeel amalgaam legering) na plutonium - waar dus ook atoombommen van gemaakt worden - de meest giftige stof op aarde is.

 

Het zal u dan ook niet verbazen dat het gebruik van amalgaam in ScandinaviŽ, Japan en volgend jaar Duitsland verboden is of wordt. Maar ook landen als Amerika, Frankrijk, Engeland overwegen dezelfde stap. In Duitsland is het trouwens al een aantal jaren verboden om bij meisjes en zwangere vrouwen amalgaam toe te passen inzake de erfelijke belasting zoals DNA beschadiging die deze materialen kunnen meegeven. Moeten we dus allemaal in paniek raken en onze amalgaam vullingen morgen laten verwijderen. Het antwoord op deze vraag is uit praktische overwegingen NEE. Laten we u eerst uitleggen hoe de zware metalen uit onze vullingen loskomen en hun vernietigende weg in uw lichaam en dat van uw nageslacht begint.

 

Het verhaal begint bij het woord corrosie of roest. Over het algemeen zijn uw vullingen redelijk stabiel en is uw regulatiesysteem in staat om deze zware metalen uit uw lichaam te verwijderen voordat ze echt kwaad kunnen doen. Het gaat echter fout wanneer er teveel roestvorming optreed. De hoeveelheid zware metalen wordt dan zo groot dat onze verwerkingscapaciteit tekort schiet en deze metalen zich gaan nestelen en ophopen (metalen c.q. zoutpilaren) in uw botten, gewrichten, spieren, (bind)weefsels en vet en aldaar voor allerlei ontstekingen en allergieŽn kunnen zorgen. Door deze verspreiding ontstaat een fijnmazig elektromagnetisch netwerk van zware metalen over uw hele lichaam die als superontvanger van (negatieve en positieve) straling gaat fungeren. Het tweede verdichte en onnatuurlijke fysieke lichaam is geboren. Aangezien iedere cel omgeven wordt door een losmazig bindweefsel, het neurale, humerale en hormonale systeem is het dus mogelijk dat ieder orgaan in uw lichaam aangetast kan worden door deze zware metalen. Het is dus zaak om allereerst de roestveroorzakers te neutraliseren voordat we allerlei vaak zeer dure tandheelkundige ingrepen laten doen die bij de verwijdering van amalgaam nog gevaarlijk kunnen zijn ook.

 

Wat veroorzaakt roestvorming van uw vullingen. Allereerst is daar de elektromagnetische straling. Wanneer uw lichaam te lang aan negatieve stralingsbronnen wordt blootgesteld gaan uw vullingen gewoon meetrillen (resoneren) en laten ze dus langzaam los waardoor er ruimte ontstaat tussen de originele tand (kaak) en de vulling. Van deze minuscule openingen en scheurtjes maken alcohol, suiker, chemische middelen, bacteriŽn, schimmels etc. direct gebruik om zich te nestelen en vermenigvuldigen. Tevens zijn zware metalen uitstekende opslagplaatsen van elektromagnetische straling. Wanneer je eenmaal in de buurt van zoín bron bent geweest kan het soms minuten, uren zelfs dagen duren voordat deze metalen weer ontlaten zijn. Wanneer je hoofdstuk 5 in de praktijk inzake onverwerkt verleden toepast is het natuurlijk direct en permanent te verhelpen zonder trucjes als handen wassen, douchen, spoelen etc. 

 

Het mag nu duidelijk zijn dat ook griep en een zwangerschap verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de onstabiliteit in uw gebit. De druk wordt groter met als gevolg dat de scheurtjes en roestvorming steeds ergere vorm aannemen. Dit is te vergelijken met een rots waar een scheurtje inzit. Na verloop van tijd komt er door de regen water in het spleetje waarna zich van allerlei mos en plantensoorten kunnen vestigen. De wortels zorgen ervoor dat de scheur steeds groter wordt waarna het water dat uitzet bij warm weer en inkrimpt bij koud weer de rest doet. Dag berg maar ook dag tand. Doen we hier nog ontstoken tandvlees, verkrampte spieren en een beetje tandenknarsen bij, hetgeen heel normaal is bij mensen die aan stress/allergie lijden dan gaat het proces nog sneller. Tussen het ontstoken tandvlees en kaakbeen ontstaan immers ruimtes (pockets) waar de hierboven genoemde zaken zich nog verder kunnen vermenigvuldigen.

 

Het resultaat van al deze aanvallen is niet alleen dat er steeds meer zware metalen in uw lichaam terecht komen maar dat er in uw mond van metaal ook nog eens zuren gevormd worden die voor een soort accubak effect zorgen. Zie uw met metaal gevulde tanden en kaken als de platen in een accu en de chemische middelen en afvalstoffen die virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten uitscheiden (verzuring van uw bloed pH) als het accuzuur waardoor stroom opgeslagen en geleid kan worden. Zoals u weet fungeert metaal ook nog eens als een uitstekende antenne, opslag en geleider waardoor de accubak constant door externe stralingsbronnen wordt opgeladen.

 

We krijgen nu een heel apart maar uitermate gevaarlijk effect. Uw gebit wordt een negatieve interne stralingsbron waarbij de accu constant wordt opgeladen waardoor de spanningen in uw hoofd zo hoog kunnen oplopen dat uw hele (centrale) zenuwstelsel welke onderdeel uitmaakt van uw geheugen aangetast kan worden. Veel mensen met teveel zware metalen in hun lichaam lijden dan ook aan geheugenverlies, verwarring en in het ergste geval beginnende *Altzheimer. Dit komt niet alleen door de elektromagnetische straling en elektrische stromen van en langs uw gebit maar ook omdat er kwik depots gevormd worden in de hersenen en buikgebied. De Stortebaker Foundation in Zweden beweert zelfs dat de versleping van zware metalen identiek verloopt aan de uitzaaiing van primaire tumoren. Dit kan wel kloppen aangezien de zwaarte van een element en dosering (blootstelling en/of inname) hiervan de hevigheid van de stress/allergie reactie bepaald welke weer gekoppeld is aan de verspreidingssnelheid over uw lichaam en de verwijdering van de stof uit uw lichaam.  Deze opeenhoping van zware metalen in uw hersenen wordt ook nog eens constant in  resonantie gebracht door zowel de externe maar nu ook interne negatieve elektromagnetische straling en elektrische stromen. *Altzheimer zelf heeft natuurlijk te maken met het volledig ontkennen van je onverwerkte verleden. Hierdoor blokkeren zowel je korte, midden-, als lange termijn geheugen volledig na verloop van tijd.

 

Het mag duidelijk zijn dat dit hele rare effecten kan hebben op uw belangrijkste communicaties- en geheugen systeem genaamd de hersenen welke een onderdeel van uw zenuwstelsel en fysieke herinnering vormt. Uw daadwerkelijke geheugen zit natuurlijk in de intelligente vrije energie vortexen welke uw positieve gedachten vastleggen in allerlei golfpatronen die doorstromen (hoger bewustzijn) of blokkeren (onderbewustzijn) en niet in de atomaire hersenen aangezien deze niet meer dan transformators zijn van uw hogere bewustzijn, bewustzijn naar uw onderbewustzijn. Wanneer we trouwens naar het hele lichaam kijken, hebben we gezien dat door de jaren heen een fijnmazig netwerk van zware metalen ontstaat dat verweven is met onze bindweefsels en cellen. We gaan dan ook steeds meer fungeren als een soort magneet die steeds gevoeliger wordt voor zowel de interne als externe straling en een sterke gelijkenis gaat vertonen met een batterij die constant opgeladen en ontladen wordt. Het mag duidelijk zijn dat het lichaam zo spoedig mogelijk ontgiftigt moet worden wanneer het teveel zware metalen bevat.

 

Hoe kan je dit meten. Over het algemeen wordt er een bloed of urinemonster genomen. Deze metingen zijn echter absoluut onvoldoende omdat de meeste metalen in de weefsels zijn opgeslagen en dus bijna niet terug te vinden zijn in de bloed, urine of speeksel monsters. Voor alle zekerheid wordt dan ook wel overgegaan om naast bovengenoemde onderzoeken een primair stoorveldonderzoek te doen op basis van een Kinesiologie, MRT en/of uni-resonantie diagnose. Mocht blijken dat uw weefsels teveel zware metalen bevatten dan kan overgegaan worden tot een Basis Ontgiftings en Afvoer Uni-Resonantie behandeling waardoor de zware metalen lostrillen middels gepolariseerde tegengolven van de weefsels. Met het drinken van veel water en het gebruik van een ontgiftingsmiddel zoals Chlorella + kunnen hierna de vrijgekomen zware metalen uit het lichaam verwijderd worden.

 

Tevens moet u weten dat een zwaar metaal zoals kwik bij detoxificatie uitgescheiden wordt in twee fasen. De 2-waardige kwik verbinding wordt in de eerste 3-4 weken via de urine uitgescheiden. Dit verminderd over het algemeen de toxische en lichamelijke klachten. Het uitscheiden van de 3-waardige verbindingen gebeurt echter pas na 12-14 weken waarna ook de allergische belasting en daarbij behorende klachten afnemen. Het is dan ook uitermate belangrijk  dat verder wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar gedragsveranderingen door de accubak-zware metalen depots-hersenen/zenuwstelsel/herinnerings connectie. De veel gebruikte opmerking dat stress tussen de oren zit zou wel eens heel letterlijk genomen moeten worden in de toekomst. Tenminste wanneer het over de fysieke uiterlijke belasting van uw lichaam gaat en niet om de innerlijke belasting welke de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en uw onverwerkte verleden is. Misschien begrijpt u nu ook beter waarom u in een vliegtuig bij de start en landing geen GSM toestellen of portable computers mag gebruiken. De ruimte- en luchtvaart weet allang dat de interferentie van dit soort apparatuur de computers van het vliegtuig en commandotoren behoorlijk kan verstoren.

 

Hoe kom je er nu achter of je met een accubak in je mond loopt. Heel simpel, je pakt de millivoltmeter - die je ook al gebruikt hebt om samen met de Pestmeter de elektromagnetische straling in je huis op te meten - en zet de rode en zwarte pen steeds op twee aparte tanden of kwadranten (uw gebit is verdeeld in 4 kwadranten). Meet deze waarden trouwens gedurende een paar dagen in de ochtend, middag en avond. Herhaal de metingen ook binnen en buiten uw huis. Wanneer u immers dicht in de buurt van een elektronisch apparaat of straalzender staat wordt niet de waarde van uw gebit maar dat van deze apparatuur gemeten (uw lichaam geleid immers de straling en de millivoltmeter neemt ook nog eens de omgevingsstraling op). Blijkt de waarde aanzienlijk (30 millivolt of meer) boven dat van uw lichaam uit te komen dan wordt het tijd om de hulp van een hierin gespecialiseerde tandarts in te roepen. Deze tandarts zal met zijn eigen apparatuur nogmaals de metingen uitvoeren , rŲntgenfotoís van het gebit maken en zo nodig een speeksel of bloedtest uitvoeren om er achter te komen hoeveel zware metalen er ongeveer in uw lichaam zitten. De rŲntgen fotoís worden zowel van uw gebit , kaken als kaakkopjes genomen.

 

Waarom nemen we ook nog eens rŲntgenfotoís. Om te voorkomen dat we een aantal chronische ontstekingshaarden en afwijkingen in het gebit over het hoofd zien. Met de Uni-resonantie  therapie is het trouwens mogelijk om deze onnatuurlijke straling weer uit het lichaam te verwijderen. De rŲntgen fotoís geven ons allereerst aan hoeveel wortelkanaal- en apex behandelingen u in uw leven heeft gehad (zijn uw stress/allergie klachten trouwens begonnen na een wortelkanaal of apex behandeling?) en wat voor soort afsluitmateriaal hierbij gebruikt is. Hierna wordt bekeken of een van deze gebieden ontstoken is. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan scheefzittende en ingegroeide tanden en verstandskiezen die onnodige druk op uw zenuwen veroorzaken. Tot slot wordt gekeken of uw gebit wel goed sluit en of er bepaalde tanden en kiezen niet teveel belast worden. Het steunen van uw hele gebit op 1 a 2 tanden kan voor behoorlijk geÔrriteerde zenuwen in dat gebied zorgen en uw spieren, kaakkopjes en nekwervels zwaar overbelasten. Aangezien de meeste stressers ook tandenknarsers zijn is het immers heel goed mogelijk dat uw hele gebit scheef staat en uw kaken niet meer normaal sluiten. Dit levert trouwens een zeer interessante stress/allergie veroorzaker op. Een niet goed sluitend gebit kan uw arm-, schouder-, nek-, aangezicht-, kauw-, kaak-, oog-, oor- , hoofdspieren, nekwervels, bloedbaan en zenuwbanen en energiebanen zodanig belasten en irriteren dat het lijkt alsof u aan een of beide kanten een verlammend gevoel krijgt met overal uitstralende pijn. Dit wordt ook wel het Cranio-Mandibulair-Dysfunctie syndroom genoemd (CMD). Door deze belastingen en irritaties worden vaak uw bloed- en zenuwbanen in de nek tussen hoofd en lichaam afgeknepen waardoor de informatie, communicatie en brandstofvoorziening in het lichaam gedeeltelijk uitvalt. 

 

Er ontstaan dus allerlei blokkeringen in uw bloedbaan, zenuwstelsel, energiebanen en vortexen. Dit is trouwens goed te zien wanneer er door een injectie met een lokaal verdovingsmiddel bepaalde spieren stilgelegd worden. Iedereen die aan stress/allergie lijdt en zich in de hier bovenstaande spier c.q. verkrampingspijn symptomen herkent, zou dan ook eerst dit door een hierin gespecialiseerde tandarts annex gnatholoog moeten laten onderzoeken alvorens hij ENIGE ANDERE INGREEP LAAT UITVOEREN IN ZIJN GEBIT. Spierpijn op deze plaatsen kan immers verdacht veel op kiespijn lijken. Maar ook de ontregeling van de speekselklieren waardoor de druk op de tanden en het tandvlees behoorlijk kan toenemen kan voor dit effect zorgen. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand een wortelkanaalbehandeling of een extractie ondergaat terwijl het gewoon om een speekselklier probleem of  verrekte kaak en kauwspier gaat.

 

Het gaat er dus om dat u eerst de verkrampingshaarden neutraliseert voordat er op andere gebieden aan uw gebit gesleuteld wordt. Chronische verkramping is vaak het gevolg van elektromagnetische overbelasting, negatieve elektrische stromen en/of een scheefzittend of slecht sluitend gebit. Bij sommige mensen kan het elimineren van deze stoorzenders al veel van de fysieke uiterlijke stress oorzaken verhelpen. Begin daarom altijd eerst met het elimineren of neutraliseren van de elektromagnetische en elektrische storingen in uw omgeving. Het klachtenbeeld heeft immers sterke overeenkomsten met functionele-, anatomische- en psychische problemen. Ter behandeling worden vaak een aantal oefeningen voorgeschreven en/of een splint (soort tijdelijk beugeltje) en/of een verhoging (opbouw) aan een kant van uw gebit om de balans te herstellen.

 

Tevens is het aan te raden om tegelijkertijd een Axiografisch onderzoek bij uw tandarts of Academisch Ziekenhuis te laten verrichten. Dit onderzoek legt alle bewegingsproblemen en stoorzenders van het kauwstelsel vast. Bij het laten vervaardigen van een beugeltje moet u er trouwens goed op letten van wat voor materiaal deze gemaakt is. Zowel metaal, kunststof en opgebrachte harsen kunnen allerlei allergische reacties veroorzaken. Metaal wordt trouwens helemaal niet aangeraden wanneer uw gebit al een accubak is. Het effect wordt dan alleen nog maar versterkt. Eigenlijk zou ieder mens de materialen die hij voor langere tijd in zijn lichaam moet dragen eerst op persoonlijke allergie en elektromagnetische veldverstrekking moeten laten testen (elektromagnetisch en elektrisch hypo-allergeen).

 

Het Higgens Centre in Colorado Springs is een instituut dat hierin al jarenlang gespecialiseerd is maar ook een aantal Nederlandse en Duitse tandartsen annex gnathologen zijn een uitstekend aanspreekpunt.

 

Laten we nu nog even teruggaan naar wortelkanaal- en apex behandelingen. Wanneer deze vakkundig zijn uitgevoerd, niet lekken of ontstoken zijn voorlopig gewoon laten zitten.  We moeten echter wel beseffen dat door de hier bovengenoemde invloeden (roest) de kans groot is dat de vullingen vroeg of laat toch gaan lekken. Wortelkanaalbehandelingen en apex ingrepen moeten dan ook minimaal om de vijf jaar gecontroleerd worden op lekkage en ontsteking. Waarom is dit belangrijk. Hoewel de zenuwen uit uw tand zijn verwijderd, is de tand zelf nog helemaal niet dood. Het poreuze tand en kaakbeen bestaat uit duizenden minuscule buisjes waarin allerlei bacteriŽn, schimmels etc. kunnen huizen. Dit is ook de reden waarom uw tandarts na een wortelkanaalbehandeling het kanaal met een chloorachtige substantie schoonmaakt Ė colloidaal zilver is natuurlijk beter - voordat hij het hermetisch afsluit van de buitenwereld. Wanneer dit werk goed verricht is en uw immuunsysteem goed functioneert is er dus niets aan de hand.

 

Zoals we echter gezien hebben, is de kans echter zeer groot dat er door de corrosie scheurtjes gaan optreden. Wanneer dit het geval is, beginnen de bacteriŽn zich in hoog tempo te vermenigvuldigen zonder dat u dit in de gaten heeft. We hebben immers de postbus en postbode (zenuwen/geheugen) in het postcodegebied van de desbetreffende tand of kies naar huis gestuurd. Het rottingsproces kan dus ongestoord doorgaan zonder dat u er ook maar iets van merkt. Dat dit op den duur grote gevolgen kan hebben mag duidelijk zijn. Zeker wanneer u weet dat deze aangetaste gebieden via de vortexen, energiebanen, bloedsomloop, lymfesysteem en kaakzenuwen in direct contact staan met de rest van uw innerlijke en uiterlijke lichaam. Tanden en kiezen staan ook in direct stofwisselingscontact met het kaakbot. De hele dag worden uw bloed en lymfen dan ook aangevuld met een constante stroom van gif in een zeer grote verscheidenheid. Het ontlastings- en oplosmiddel gif van virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten etc. verspreidt zich door het hele lichaam en tast natuurlijk de zwakste organen het eerst aan.

 

Dr. Billings van de beroemde Mayo Kliniek zegt bijvoorbeeld dat deze processen niet of nauwelijks lokale klachten geven, maar op afstand de vernietigingskracht uitermate groot is. Tevens geeft hij aan dat door onderzoek is aangetoond dat door radicale verwijdering van dergelijke haardprocessen (focale infecties) het uiterlijke ziektebeeld volledig in remissie te brengen is. Dr. Vill internist verklaart: Het niet onderkennen, herkennen en elimineren van haard- en stoorveldactiviteiten, maakt de gebruikelijke therapieŽn zo ineffectief dat de patiŽnt - de beste symptomatische behandelingen ten spijt - tot een voortdurend lijden wordt veroordeeld.  De uitwerking van een gebitshaard wordt tevens niet bepaald door de grootte van de storing maar door de permanente aanwezigheid ervan in het kaakbot. Hou er ook rekening mee dat ďdodeĒ tanden in het lichaam constant afstotingsreacties oproepen wat de irritatie alleen maar doet toenemen.

 

Door deze chronische irritatie/allergie ontstaat zoals Dr. Ziegelgansberg wel noemt een pijngeheugen (wind-up). Hetgeen zoveel wil zeggen dat de zenuwen/hersenen pijn blijven voelen ook als is de ontstekingshaard verdwenen. Dit pijngeheugen of zeg maar constante herinnering aan de pijn moet dus niet alleen als feitelijke stof uit het lichaam (sub-programma ) verwijderd worden maar ook als concept gedachte, idee, wil en aandacht ofwel hoofdprogramma in uw onderbewustzijn. Dit verwijderen van de pijnherinnering in het hoofdprogramma kan bereikt worden door het tijdelijk verdoven van de desbetreffende zenuw in uw lichaam waardoor er geen stimulus response reactie meer plaatsvindt. Verdoven kan tijdelijk middels een vloeistof zoals procaine maar ook via accupunctuur of accupressuur geschieden op de juiste meredianen op uw lichaam en vooral ruggenwervel.  Het is dan ook zeer belangrijk dat chronische ontstekingen en herinneringen voorkomen worden omdat dit anders het ziekteproces aanmerkelijk kan verlengen. Alle negatieve onderdrukte ervaringen worden immers in uw onderbewustzijn opgeslagen totdat u ze analyseert, erkent, oplost en loslaat. Verdovingen, acupunctuur etc. zijn dus tijdelijke lapmiddeltjes, alleen het oplossen van de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden (onderbewustzijn) helpt permanent.

 

U begrijpt nu ook dat er bij stress en pijn direct Kava Kava + (secundair) en een Basis Pijn (Stof en Herinnering), Deblokkerings en Ontspannings uni-resonantie therapie (primair) voorschreven word. Dit is dus niet alleen om de stress/allergie en pijn te minimaliseren maar ook bedoeld om te voorkomen dat er een pijngeheugen (nog meer onverwerkt verleden) opgebouwd wordt. Naast Kava Kava + wordt trouwens zoals we hierboven al gezien hebben veel gebruik gemaakt van lokale verdoving (opiaten), accupunctuur en accupressuur die in de perifere zenuwen ingespoten worden en/of de zenuwen via druk tijdelijk verlammen waardoor er geen signalen meer naar het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg, hersenen en vortexen) gaan. Hierdoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld de zenuwen in uw arm, gezicht, kaak etc. tijdelijk uitgeschakeld worden.

 

Om het gevaar van wortelkanaalbehandelingen nogmaals te onderstrepen geven wij aan dat bijvoorbeeld in Duitsland een aantal hartchirurgen pertinent weigert om de operatie uit te voeren wanneer en nog  op deze manier behandelde tanden en kiezen in uw mond aanwezig zijn. Deze ontstekingshaarden kunnen immers tijdens de operatie zo explosief groeien dat er levensgevaar voor de patiŽnt ontstaat. Ook deze ontstekingshaarden met (lijk)giffen zoals endotoxinen, mercaptanum en thio-ether zitten weer net zoals bij de interne elektromagnetische straling en elektrische stromen van de accubak en kwikdepots veel te dicht bij de hersenen. Een slecht onderhouden, behandeld en/of gerestaureerd gebit kan dus een chronische aanval op uw centrale zenuwstelsel veroorzaken waarbij stress/allergie nog maar het minste probleem is. Tijdens de controle zult u dan ook met uw tandarts moeten beslissen of het geen tijd wordt voor een extractie. Elke 5 jaar een standaard Kinesiologie, MRT en/of uni-resonantie diagnose van uw gebit voor een betere diagnose van de ontstekingshaarden zou trouwens geen overbodige luxe zijn. Een tand minder in uw gebit is natuurlijk niet echt geweldig maar om nu voor de uiterlijke schijn de hele dag vergiftigd te worden is wel het laatste waarop uw lichaam en vooral uw hersenen en immuunsysteem zitten te wachten.

 

Bij de extractie van een tand of kies moet u op een aantal zaken letten. Allereerst zal bij de verwijdering niet alleen de tand maar ook een ruime marge van het ontstoken kaakbot verwijderd moeten worden (nettoyage), bijvoorbeeld volgens de methode van Rost en Tuerk. Doet de chirurg dit niet dan zweert het bod gewoon door en geneest de wond niet of zeer traag. Bij het verwijderen moet de chirurg er dan ook op letten dat er geen tand of kaaksplinter achterblijven aangezien deze het ontstekingsproces alleen maar verergeren. Zodra de wond is schoongemaakt wordt hij met zijden dichtgenaaid om vervolgens ingespoten te worden met water waaraan ozon of colloidaal zilver is toegevoegd.

 

Ozon of colloidaal zilver zorgen ervoor dat eventuele achtergebleven giftige substanties gedood worden. Hierna kan het nog belangrijk zijn om een post-operatieve behandeling met laser modulatie en/of neuraal c.q. uni-resonantie therapeutische deblokkering te ondergaan om de pijn te verminderen, de polariteit (+/-) tussen de binnenkant van de wond en tandvlees te herstellen en de genezing te bespoedigen. Hoewel er voor een getrokken kies zes maanden staat om te genezen vinden de meeste mensen het toch prettiger wanneer dit proces versneld zou kunnen worden. Dit helpt niet alleen bij het eten maar vermindert het probleem van herinfectie aanzienlijk.

 

We weten allemaal dat botten sneller genezen wanneer ze aan een elektromagnetische behandeling in het ziekenhuis worden blootgesteld. Na het dichtnaaien wordt u ook nog aangeraden minimaal een week niet te roken of alcohol te drinken en tevens saunaís, zonnebankcentra en zwembaden te ontlopen aangezien deze het infectiegevaar met bacteriŽn etc. alleen maar vergroten. Tevens wordt u aangeraden om de wond niet met uw vingers of tong aan te raken en een week lang geen melkproducten of varkensvlees te eten. Allemaal om het infectiegevaar van virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten te minimaliseren. Laten we er nu van uitgaan dat u de elektromagnetische en microgolf stoorhaarden in uw omgeving heeft geneutraliseerd en uw gebit weer recht staat waardoor de verkrampingsverschijnselen zijn verdwenen. De zware metalen uit uw lichaam (excl. het gebit zelf) zijn verwijderd en zo nodig de aangetaste tanden en kiezen zijn getrokken. Blijft nog over het metaal in uw mond.

 

U ziet, we zijn niet eerst begonnen met het metaal maar hebben eerst de andere mogelijk probleemgebieden in uw mond en lichaam geneutraliseerd. Dit komt omdat het bij het verwijderen van amalgaam om een behoorlijk gevaarlijke ingreep gaat die alleen door een deskundige mag worden uitgevoerd.

 

Allereerst test u wederom met uw millivoltmeter of de spanning nog steeds aanwezig is en laat u de specialist dit ook wederom onderzoeken. Wanneer uit deze metingen blijkt dat de accubak nog steeds onverantwoordelijk hoge spanningen aangeeft, wordt het tijd om uw gebit op metaalgebied te saneren. Het eerste wat nu gedaan moet worden is een afdruk te maken van uw huidige (rechte) gebit. Dit doen we omdat er anders het gevaar bestaat dat na het verwijderen van de metalen uw gebit wederom weer scheef staat en alle spierpijn en (energie) blokkades weer terug kunnen komen.

 

Goed, we hebben dus een afdruk gemaakt van uw gebit. Hierna wordt er per tand, kies en kwadrant gemeten waar de spanning het hoogst is. In de volgorde van de hoogste spanning (kwadrant met de hoogste spanning eerst) naar de kleinste spanning worden vervolgens de metalen verwijderd. Per behandeling niet meer dan een kwadrant behandelen omdat er anders de kans bestaat op een giftige reactie in uw lichaam. Vooral bij het verwijderen van amalgaam en palladium vullingen komen zoveel zware metalen vrij dat dit zeer negatieve gevolgen voor uw lichaam kan hebben. Voordat het metaal verwijderd wordt neemt uw tandarts de volgende voorzorgsmaatregelen. Hij zorgt dat ervoor dat de met zware metalen vervuilde lucht en speeksel constant afgezogen worden. De tandarts maakt gebruik van een traag draaiende boor zodat het gif niet in een zeer hoog tempo uw mond en de luchtpijp in geslingerd wordt. Tevens brengt hij om de tand die behandeld wordt een hypoallergene rubberen brug (cofferdam) aan. Deze brug vangt het grootste deel van de zware metalen tijdens het boren op. Na iedere tand laat de tandarts u goed spoelen waarna pas aan de volgende tand begonnen wordt. Tijdens het boren probeert u niet het speeksel door te slikken.

 

De voorzorgsmaatregel die uzelf neemt zijn de volgende. Een week voordat u met de behandeling begint slikt u een ontgiftigsmiddel zoals Chlorella +. Een uur voor en een uur na de behandeling slikt u 6 tabletten Norit (koolstof absorbeert de zware metalen). Tevens drinkt u op de dag zelf en de dag erna minstens 1 Ĺ liter bronwater (pH 7.0) om de geabsorbeerde zware metalen zo snel mogelijk uit uw lichaam af te voeren. Hierna zal de tandarts op basis van de gemaakte afdruk uw tanden en kiezen opnieuw vullen met een niet metaal houdende substantie zoals glas. Dat deze substantie er op het oog wit uitziet, wil nog lang niet zeggen dat er geen zware metalen inzitten.

 

Jammer genoeg worden er in veel witte, composiet en keramische etc. vullingen nog steeds zware metalen gebruikt om ze te verstevigen. Vraag uw tandarts dan ook altijd om raad en de samenstelling van het vulmiddel (bijsluiter). Tot slot kunnen wij u alleen het advies geven om u te houden aan de controle-afspraken bij uw tandarts. Zoals u gezien heeft, kan een slecht gebit voor een groot aantal gezondheidsproblemen zorgen. De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zien het gebit en kaken dan ook als de potentieel zeer gevaarlijke interne stoorzender van uw lichaam die veel verwarring kan veroorzaken bij de diagnose van een chronische ziekte. Laat bij stress/allergie dan ook altijd uw gebit grondig controleren nadat u de elektromagnetische en elektrische stoorzenders in uw omgeving verwijderd heeft. Dit zal u veel tijd en ellende besparen bij de strijd tegen deze vaak lichamelijke ziekte. Uw gebit draagt u immers 24 uur per dag.

9.2.2.1. HERKENT U DEZE GEBITS GERELATEERDE STRESS SYMPTOMEN?

 

De hieronder door Dr. M. Daunderer; Dr. M. Ziff en Dr. P. Reichert samengestelde symptomenlijst inzake fysieke gebitsproblemen laat zien dat er zeer veel overeenkomsten zijn met symptomen die we bij stress/allergie en lichamelijke overbelasting naar voren zien komen. Er mag dus geconcludeerd worden dat er een mogelijk verband bestaat tussen deze zaken.

 

Psychisch/neurologisch - constant gespannen zijn, angsten, prikkelbaarheid, moeilijke controle over gedrag, geen interesse meer voor het leven, oververmoeidheid, migraine-achtige hoofdpijn, gezichtsverlamming, multiple sclerose, gehele of gedeeltelijke verlamming van andere aard, verminderd bevattingsvermogen, concentratiestoringen, verhoogde behoefte aan slaap, geheugenverlies, gevoel oud te zijn.

 

Mond en luchtwegen - steeds terugkerende ontsteking van de bovenste luchtwegen, slikmoeilijkheden, verhoogde of verlaagde speekselproductie, astmatische ademhalingsproblemen,  speekselklierontstekingen, brandende tong, tandvleesontstekingen, rode, geÔrriteerde keel. 

 

Ogen - zwak gezichtsvermogen, droge ogen, blindheid, niet in staat te fixeren, ongecontroleerde oogbewegingen, film over de ogen, netvliesbloedingen, zwak gezichtsvermogen.

 

Overige - onregelmatige hartslag, pijn rond de lever, eczeem, jeuk, dermatitis, maag-en darmirritaties, misselijkheid, scherpe pijnen in de lymfeknopen, gewrichtspijnen, netelroos, allergische aandoeningen, kanker, ernstige afwijkingen immuunsysteem, reumatische klachten, lage rugpijnen, spierzwakte, pijn in linker deel van de borst.

 9.2.2.2. DE ZWARE METALEN WATER CONNECTIE

 

Niet alleen de zware metalen in uw gebit zorgen voor een constante stroom van zware metalen in uw lichaam. Wanneer uw huis nog beschikt over koperen of loden waterleidingen en u veel water uit de kraan drinkt bestaat er de kans dat ook via deze weg teveel (hoewel niet 24 uur per dag zoals dit bij uw gebit wel het geval is) van deze stoffen binnenkrijgt. Hoewel de chemische kwaliteit van ons water  uitermate streng gecontroleerd wordt door de overheid is de controle op informatie, polariteits, bandbreedte frequenties en elektromagnetische velden en elektrische stromen vervuiling tijdens het productieproces, transport- en opslag nog nauwelijks op gang gekomen. Vooral in de ochtend wanneer het water acht of meer uren in een koperen of loden buis heeft gestaan zijn de eerste liters aardig vergeven van de zware metalen die door allerlei resonanties in de omgeving van deze leidingen hebben losgelaten. Waterleidingen die bijvoorbeeld naast transformators of enige andere vorm van elektromagnetische en elektrische vervuilers liggen  maken veel teveel elektronen los uit deze metalen waardoor uw (ochtend)water zeer giftig is geworden. Maar ook watertanks die naast een elektriciteitsgenerator staan zijn vergaarbakken van zware metalen geworden. Aangezien ons waterleidingbedrijf alleen de zuivering van chemische stoffen, microben en zware metalen toepast en nog geen primaire Uni-resonantie zuivering is de kans groot dat er ongewenste fijne materie stoffen in de vorm van energie en informatie achterblijven in ons drinkwater. De Elektromagnetische en elektrische zuivering van ons drinkwater is een van de grootste uitdagingen waarvoor we in de komende zullen staan. Een uitdaging waarvoor de wetenschEppelijke natuurkunde vandaag al een oplossing voor heeft. We moeten immers beseffen dat de mens voor +/- 70% uit water en +/- 30% uit mineralen bestaat. Een gecombineerde chemische en elektromagnetische/elektrische zuivering van ons (leiding) water zal dan ook een massaal effect hebben op onze volksgezondheid. Wanneer 70% + 30% van je lichaam immers bestaat uit gezonde vortexen, fotonen, atomen en elektronen volgt de rest van je fysieke lichaam bijna vanzelf. Waarom zoín haast met dit gezond maken van het leidingwater. Zoals u straks nog zult lezen muteren virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen door hun infolutie naar steeds hogere of steeds lagere frequentie gebieden (bandbreedtes) waardoor ze nog niet in kaart gebracht zijn of zelfs in het geheel niet meer  te detecteren en elimineren zijn door ons secundaire en tertiaire instrumentarium. Wanneer we dus in een situatie terecht zouden komen dat ons waterleidingnetwerk vervuild zou worden met deze microben dan creŽeren we na het telekommunicatienetwerk het grootste ziekte verspreidende netwerk op aarde. Dat dit niet de eerste keer zou zijn blijkt veelvuldig uit de geschiedenis. Onwetendheid en/of te laat ingrijpen is altijd de oorzaak geweest van een epidemie.          

 

Het advies is dan ook om wanneer u over koperen of loden buizen beschikt Ďs ochtends vroeg het water even te laten doorstromen voordat u er koffie maar liever thee van zet. Voor een watertank is het enige advies deze schoon te maken en te verplaatsen naar een stralingsvrij zone in uw huis of bedrijf. Drinkt u nooit leidingwater maar altijd bronwater dan is dit gevaar afhankelijk van het door de fabrikant gehanteerde fabricage proces veel minder. Jammer genoeg krijgen de meeste mineraal- en bronwatertjes tijdens het lopende metalen band transport en bottelarij nog een aardige elektromagnetische en elektrische klap mee waardoor het o zo gezonde bronwater in luttele seconden vervuild. Naast deze gevaren is het natuurlijk altijd zaak dat de fabrikant van mineraal- en bronwater geen chemische oplossings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt in zijn fabricage proces. Het voordeel van ons gewone leidingwater is trouwens dat het behalve in de nacht constant in beweging is. We hebben al gezien hoe belangrijk dit is omdat energie en informatie bestaat uit verdichte fotonen, atomen en elektronen waarbij de snelheid of beweging voor extra energie zorgt die u lichaam weer kan opnemen. Een waterval of draaikolk (vortex) zijn door hun beweging (implosie en explosie) de ultieme vormen van levend water met een zeer hoge graad van energie (o.a. 3D ionen) die niet alleen het water maar ook de lucht verfrissen. Van een stilstaand beekje weten we allemaal dat het water steeds meer gaat stinken en het leven langzamerhand uitsterft door gebrek aan zuurstof, vermenigvuldiging van ongewenste micro-organismen en opeenstapeling van zware metalen en chemische middelen. Beweging zorgt dus voor de opname van extra en de afvoer van een teveel aan energie om hierdoor het eeuwige zoeken van uw lichaam naar evenwicht te herstellen. In de huidige (levend) water cultus wordt op dit moment echter teveel de aandacht gevestigd op rechtsdraaiend ofwel energie concentrerend (implosie) water terwijl het linksdraaiende ofwel energie afvoerende (explosie) water slecht voor uw gezondheid zou zijn. In de gepolariseerde natuur (buiten de eenheid dus) zijn + en Ė echter allebei tegelijkertijd positief/negatief  en gaat het alleen maar om het feit of deze + en Ė evenwichtig gebruik worden en in evenwicht blijven. De gebruiker (U) bepaald immers altijd of iets onevenwichtig (positief/negatief) of evenwichtig gebruikt wordt en niet het object, ervaring etc. zelf. Wanneer je dus te positief geladen bent is het nodig om je te ontladen en vice versa. Negatief is alleen maar de toestand waarin het evenwicht verstoord is richting de + of - kant. Hoewel in de meeste gevallen rechtsdraaiend water de voorkeur geniet boven linksdraaiend water (omdat er nog maar zo weinig van is) is het vaak zo dat wanneer je te lang in een zwaar geladen elektromagnetische, elektrische omgeving hebt gezeten (overpotentierings gevaar bij PC, TV en GSM gebruik) het verstandig is dit teveel aan onnatuurlijke energie af te voeren. Dit doe je dan niet door ook nog eens implosief water te drinken maar door een (koude) douche te nemen waardoor het teveel aan onnatuurlijke energie en informatie snel afgevoerd wordt. Hierna neem je pas een glaasje met het natuurlijke energie verrijkende water. Iedere wetenschapper en pionier op het gebied van polariteit, bandbreedte frequenties, vortexen en elektromagnetische velden weet dat een douche na het oplossen van zijn onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers zijn beste vriend is wanneer er weer eens een experiment uit de hand is gelopen waardoor er teveel straling is vrijgekomen.  

 

Voor de volledigheid vermelden we ook nog even de uitlaatgassen van ons verkeer. Hoewel het lood nu zo goed al verbannen is, blijft er een grote uitstoot van zware metalen en andere chemische producten bestaan die levensgevaarlijk voor uw fysieke gezondheid zijn omdat tegenwoordig bijna iedereen wel 1-2 uurtjes per dag in de auto zit. We vergeten hierbij nog maar even voor het gemak de vervuiling van ons asfalt welke nog te vaak gebruikt wordt als chemische vuilnisstortplaats voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Voor schepen die dit doen bestaat een zeer geavanceerd detectie en opsporingssysteem. Voor autoís bussen en vrachtwagens is de wet- en regelgeving nog ver te zoeken. Iedere keer wanneer het verkeer over dit afval heen raast wordt het weer losgemaakt en komt vrijelijk uw auto binnen via de LUCHTVERVERSING maar zelf liever LUCHTVERVUILER? Waarom hebben we niet zoals in Zweden de mogelijkheid om onze autoís met een standaard luchtfilter uit te rusten.

 

Behalve dat opeenhopingen van zware metalen voor allerlei ontstekingen en allergie kunnen zorgen neemt ook het gewicht en verstoring van uw cellen toe. Zware metalen kunnen dus net zoals allerlei chemicaliŽn en andere ongewenste stoffen  zorgen voor een toename van uw lichaamsgewicht dus verdichting van uw lichaam. Deze verdichtingen resulteren middels de bekende metalen c.q. zoutpilaren op hun beurt weer in gezwellen (kanker), verstoppingen (hart en vaatziekten) en ontstekingen (reuma).  Hier komt nog bij dat chemicaliŽn en de oplosmiddelen die virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten uitscheiden voor corrosie ofwel roestvorming kunnen zorgen. Binnen uw cellen ontstaan dus ook nog eens chemische reacties die het evenwicht in uw cellen nog verder verstoren. 

 

 9.2.2.3. DE ZWARE METALEN - STRALINGS CONNECTIE

 

Zware metalen zijn levensgevaarlijk voor uw gezondheid wanneer u ze de hele dag zoals in uw gebit ongecontroleerd in uw lichaam meedraagt. Met onze kennis over trillingen, vortexen, fotonen, atomen, elektronen en cellen gaan we hier echter een eind aan maken. Hoe krijgen we dit voor elkaar zult u zich afvragen. Zoals u weet stapelen zware metalen zich door de jaren op in uw lichaam. Er ontstaat dan ook een steeds fijnmaziger zware metalen netwerk in uw cellen, botten, gewrichten, spieren en bindweefsels. Deze opeenstapeling van zware metalen is niet alleen het gevolg van de massale aanvoer van deze zware metalen door uw eten, drinken, lucht en gebit maar ook omdat uw lichaam door de andere stressveroorzakers zodanig aangetast is dat de opname en afvoer van giftige zaken volledig ontregeld is. Hierover in het volgende hoofdstuk meer. We zitten dus met het feit dat bijna ieder mens langzamerhand verwordt tot een man of vrouw van metaal. En iedereen die vroeger de stripalbums van ďArchie De Man van StaalĒ heeft gelezen weet wat de zwakke plek van een man van staal is. Namelijk (elektromagnetische) straling. We weten ook dat zware metalen over de meest loszittende elektronen beschikken van alle materie die er om ons heen bestaat. Dit houdt in dat zware metalen het makkelijkst beÔnvloed kunnen worden door (elektromagnetische) straling. Zie het verhaal over atoomklokken en bandrecorders in de vorige hoofdstukken.

 

Door de consumptie en opeenstapeling van zware metalen wordt ons lichaam dus overgevoelig voor stralingsinvloeden van buiten- en binnen af. Iedere  keer wanneer een door zware metalen vervuild lichaam zich in de buurt van een stralingsbron bevindt slaat het op hol. De elektronen laten immers los en beginnen door het spanningsverschil (potentieelverschil) tussen de stralingsbron en uw lichaam heen en weer te stromen. Dat deze zware metalen elektronen hiervoor eerst dwars door uw cellen, organen etc. moeten gaan voordat er een evenwicht bereikt wordt tussen u en de stralingsbron maakt het effect alleen maar erger. Hier komt nog bij dat dit evenwicht steeds trager hersteld wordt naarmate u in een van de drie overgangen, ouder of zieker bent. Wanneer ons lichaam dus de hele dag in een steeds hoger tempo door elkaar geschud wordt zijn naast stress/allergie de chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, beroerten etc gewoon niet meer te voorkomen.

 

Maar wat doen we na een operatie. Ja u raad het al we gaan gewoon weer in dezelfde negatieve gedachten, stralings en chemische kooi zitten die ons in eerste instantie ziek heeft gemaakt en binnen een paar maanden of jaren begint de ellende opnieuw. Maar dokter ik eet tegenwoordig veel gezonder en slik zelfs vitaminen. De patiŽnt vergeet echter te vermelden dat hij zijn vrouw nog steeds haat, boos is op zijn baas, schuldgevoelens heeft jegens zijn kinderen, een sex obsessie heeft, zijn GSM toestel nog steeds in zijn borstzak draagt, sínachts slaapt op een waterbed met aan het hoofdeinde een elektrische radio en GSM oplader en de hele dag onder de TL buizen voor een PC zit om er síavonds nog eens 4 uur TV kijken bij op te tellen en in het geheel nog niets gedaan heeft om zijn onverwerkte verleden op te lossen. En dan nog vreemd opkijken dat het weer fout gaat.   

 

Het constante streven van de natuur om evenwicht te bereiken werkt dus zwaar tegen u wanneer u vol zit met negatieve gedachten en zware metalen. De negatieve gedachten blokkerings golven en zware metalen elektronen schieten dus als ongeleide projectielen dwars door uw hele lichaam terwijl de overige golven en elektronen en atoomkernen wel heel erg irritant gaan bewegen op de plaats waar ze zich genesteld hebben. Maar ja wie had er ooit gedacht dat we ons na onze geboorte zouden volproppen met negatieve gedachten en metaal. Vooral in de buurt van uw hersenen/zenuwen, gewrichten en maag-darmkanaal waar veel van deze zware metalen zich hebben opgestapeld kan dit tot uitermate ongezonde gevolgen leiden. We kunnen dus nu wel zeggen voorkom dat u in de buurt van negatieve stralingsbronnen verkeert maar dat is in onze huidige samenleving niet praktisch meer. De enige manier waarop we deze constante belasting (ja als u in de buurt van een TV/GSM toestel bent begint het verhaal al) gedeeltelijk kunnen elimineren is door het lichaam te ontgiftigen van deze zware metalen waardoor de regulatiesystemen versterkt worden.

 

Hiervoor zijn een aantal methoden ontwikkeld waarbij chelatie maar vooral de uni-resonantie therapie toch wel het meest effectief gebleken is omdat het direct ingrijpt op het primaire niveau om het metaal en vele andere stoffen permanent uit uw lichaam te verwijderen. De meeste methoden verwijderen het metaal immers alleen uit uw bloed en vergeten gemakshalve dat de grootste voorraden in uw beenderen, spieren, bindweefsel en onverwerkte verleden in de vorm van blokkerings golven (onderbewustzijn) aanwezig zijn. Nogmaals, alle fysieke zaken hebben een innerlijke vortex afdruk ofwel golfpatroon dat kan doorstromen of blokkeren. Als je deze dus niet met de juiste frequentie, concepten, gedachten, idee, wil en aandacht lostrilt, neutraliseerd en verwijderd verdwijnen de klachten alleen maar tijdelijk bij een bloedzuiveringstherapie. Nadat we ons lichaam gezuiverd hebben van ongewenste zware metalen en straks ook chemische middelen, is het zaak om niet opnieuw vervuilt te raken. Tevens zult u merken dat alle (elektromagnetische) stralingsapparatuur waarmee we ons vandaag de hele dag omringen steeds minder invloed heeft op uw gezondheid wanneer we de zware metalen en de daarbij behorende vortex blokgolven verwijderd hebben. Het is immers veel moeilijker voor deze straling om uw lichaamseigen ofwel natuurlijke vortexen, atomen en elektronen te ontregelen aangezien deze veel minder elektronen bevatten die nog eens beter vast zitten ook. Vergelijkt u maar eens de structuur van uw cellen die bestaan uit fosfor, koolstof, zuurstof, DNA en RNA atomen met die van zware metalen of chemische producten. Wanneer we van deze kennis optimaal gebruik willen maken vereist dit een complete omwenteling in ons denken over wat wel en wat geen gevaarlijke stoffen zijn voor ons lichaam. De gevaarlijkste stof is en blijft uw negatieve gedachten. Deze zijn de oorzaak van alle 7 lichamelijke stress veroorzakers maar zeg liever vluchtpogingen voor uw ware zelf.  Met die kanttekening dat alles waar je teveel van neemt (overdosering/blootstelling = stress/allergie) natuurlijk ook schade kan toebrengen.

 

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers  en niet verwerkte verleden helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

9.2.3 EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 3: CHEMISCHE STRESS

 

Goed, u heeft dus de stralings-, gebits- en zware metalen stress voor een groot deel uit uw lichaam verwijderd. De kans is groot dat u zich al een stuk beter voelt en minder gestresst door het leven gaat. Het kan echter allemaal nog veel beter. Chemische producten en omgevingen (alle producten en omgevingen die door menselijke tussenkomst op een onnatuurlijke c.q. geforceerde manier veranderd zijn) zijn een goede derde in het veroorzaken van lichamelijke stress. Ook bij chemische stress kijken we weer naar de massavervuilers waar u van dag tot dag het meest aan blootgesteld wordt. Net zoals bij de ontwikkeling van elektronica in de afgelopen honderd jaar is ook de chemische industrie pas in deze eeuw tot grote bloei gekomen. Behalve de schijnbare zegen van massaproductie van consumptie- en genotmiddelen (vluchtmiddelen) heeft deze industrie ook haar keerzijde in de vorm van overmatig gebruik van genetisch gemanipuleerde producten, geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, groeihormonen, antibiotica, oplos-, schoonmaak en ontsmettingsmiddelen, gassen, zware metalen etc.  Allemaal zaken die we tegenwoordig in bijna alle niet ECO producten en omgevingen in grote hoeveelheden dagelijks naar binnen krijgen.

 

Over het algemeen is ons lichaam wanneer haar regulatiesystemen goed werken bestand tegen al deze chemische aanvallen van buitenaf en zal het door de jaren heen steeds betere manieren vinden om deze stoffen te elimineren, neutraliseren en af te voeren. Wanneer ons  communicatiesysteem, vortexen,  fotonen, atomen, elektronen, cellen en organen al aangetast zijn door negatieve gedachten en straling is de kans echter groot dat deze chemische stoffen steeds vaker door de verdediging van ons immuun- compensatie- en regeneratiesysteem kunnen heen dringen. Een verstoord spanningsveld van een of meerdere atomen en cellen is immers vragen om moeilijkheden. Hieronder sommen we de belangrijkste chemische stressveroorzakers op. De volgorde van gevaar hangt af van de mate waarin u de onderstaande zaken consumeert c.q. zich er qua gedachten (obsessie) op afstemt. Zoals u weet worden bijna alle stres/allergieen immers veroorzaakt door die zaken waar u zich het meest aan blootstelt en consumeert (vaak uw lievelingseten). Voor het gemak hebben we tabak, koffie, drugs en medicijnen weggelaten omdat de gevaren hiervan al genoeglijk bekend zijn.

 

1. Alcohol

2. Oplos-, schoonmaak-, en ontsmettingsmiddelen

3. Suiker

9.2.3.1 ALCOHOL, DE UITHOLLER VAN UW LICHAAM

 

Aangezien het lichaam door de vorige twee stressveroorzakers in een stresstoestand is beland, zoekt het compensatie in de vorm van genotsmiddelen die de pijn (uiterlijk en innerlijk/lichaam en ziel) even doen vergeten maar bij grote hoeveelheden meer gaan lijken op vluchtmiddelen. Dit constante vluchten wordt alleen maar veroorzaakt doordat het lichaam niet in evenwicht is en constant door elkaar geschud wordt door de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers. Hierdoor vluchten steeds meer mensen in verdichte materie die een kortstondige ontsnapping mogelijk maken uit alle ellende maar eigenlijk een moderne kooi van vrijwillige slavernij vertegenwoordigen waar we steeds meer van afhankelijk worden om te overleven.  Het gezellige wijntje of biertje dat we tijdens het diner drinken wordt na verloop van tijd een fles of krat of meer per avond. Omdat het lichaam steeds meer aan de alcohol gaat wennen en ons overlevingssysteem met behulp van de lever en nieren de alcohol steeds sneller verwerkt kan dit in extreme gevallen leiden tot een 24 uur per dag drinkgedrag. Het effect blijft hetzelfde alleen de benodigde hoeveelheid om dit effect te bereiken wordt steeds groter. Iedereen die ooit gestopt is met het drinken van alcohol  weet dat hij na 2-3 maanden hetzelfde lekkere gevoel kan bereiken met 2 glazen i.p.v. een fles. Hoezo gewenning. Dat alcohol in kleine hoeveelheden een uitstekende tijdelijke stress/allergie en pijnstiller is weet iedereen. Het gaat pas fout wanneer u van een gezelligheidsdrinker in een gewoontedrinker veranderd en niet meer in staat bent de fles te laten staan.

 

Naast het feit dat alcohol alleen tijdelijk de pijn en verkrampingssympthomen van de stress weghaalt en niet de werkelijke oorzaak aanpakt (welke in de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden zit) heeft alcohol in grote hoeveelheden ook nog een aantal andere vaak nog onbekende maar zeer gevaarlijke bijwerkingen. Alcohol is namelijk een van de beste oplosmiddelen die er op deze aarde bestaan. Bijna ieder kruiden extract wordt bijvoorbeeld gemaakt door de kruiden in de alcohol te laten weken totdat alle werkzame bestanddelen zijn opgelost en verwerkt kunnen worden in preparaten die u als mens kunt innemen tegen allerlei kwalen. Mensen die dus constant grote hoeveelheden alcohol nuttigen zijn dus gewoon bezig alle voedingsstoffen (aminozuren, mineralen, enzymen, vitaminen, essentiŽle oliŽn etc.) uit hun lichaam los te weken om ze vervolgens via de ontlasting, urine en zweet ongebruikt af te voeren. Dit is dus pure roofbouw op uw lichaam. Uw energiereserves raken dan ook steeds meer uitgeput hetgeen weer gevolgen heeft voor uw organen en immuunsysteem. Een motor zonder benzine staat op een gegeven moment gewoon stil. Uw regeneratiesysteem krijgt het trouwens ook zwaar te verduren. Iedereen weet dat na een avondje gezellig drinken je maar beter een fles water naast je bed kan zetten omdat je minstens drie keer per nacht geconfronteerd wordt met wat in de volksmond ďNadorstĒ heet. Behalve dat dit een noodkreet van het lichaam is om zo snel mogelijk de afvalstoffen te verwijderen is het ook vernietigend voor uw nachtrust. Door het steeds wakker worden en nachtzweten krijgt uw lichaam geen enkele kans om tot rust te komen en zich te herstellen van een zware dag.

 

Hier komt nog bij dat de alcohol ook nog eens de vettige membraanwand rondom de (zenuw)cellen oplost waardoor vijandige aanvallers zoals straling, chemische stoffen maar ook virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten ongehinderd hun gang kunnen gaan. Dit gebeurt omdat de alcohol als eerste de atomen, elektronen, moleculen en cellen van de slokdarm, maag en darmflora aantast hetgeen nu net de laatste verdedigingslinie van uw lichaam is tussen de vijandige buitenwereld en uw bloed. Zware drinkers sturen dus constant de douane naar huis en geven smokkelaars ruim de kans om van alles en nog wat uw lichaam binnen te voeren. Nadat al deze ongewenste stoffen de laatste verdedigingslinie hebben doorbroken komen ze in de bloedbaan terecht waar ze overal hun destructieve werk kunnen verrichten. Alleen uw uitgeputte en vaak in paniek overreagerende immuun-, compensatie- en regeneratiesysteem zijn dan nog in staat de vijand op te lossen. Hoewel de hele wereld vandaag dan ook praat over het versterken van uw immuunsysteem is het zaak dit ALTIJD in combinatie te doen met het verstreken van uw maag en darmen. Een gezond spijsverteringskanaal is immers een garantie dat er optimale hoeveelheden essentiŽle voedingsstoffen opgenomen worden, geen ongewenste indringers binnen kunnen komen en dat uw immuunsysteem ontlast wordt bij haar toch al drukke werkzaamheden.

 

Tot slot bevat alcohol grote hoeveelheden suiker. Hoewel we hier straks nog uitgebreid op terugkomen willen we toch even kwijt dat de paar virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten die uw maag rijk is door deze overvloed aan suiker binnen een paar uur veranderen in een heus leger. Een leger dat ook nog eens zijn eigen chemische wapens in de vorm van afvalstoffen en oplosmiddelen produceert. Schimmels produceren een rijke schakering aan mycotoxins. BacteriŽn en parasieten produceren grote hoeveelheden ammonia. Twee stoffen die uw lever en nieren zodanig kunnen belasten dat ze tijdelijk stil komen te liggen en hun werk gewoon niet meer kunnen doen. Als uw urine dus naar ammonia ruikt is er dus behoorlijk wat mis met uw zuiveringsinstallatie. Voor virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten is uw lichaam niets meer of minder dan een beschermengel die ook nog eens zorgt voor voldoende voedsel en een openbaar riool.

 

Hier komt nog bij dat omdat het om lichaamsvreemde vreemde stoffen gaat onze hersenen en zenuwstelsel hier helemaal geen wapens tegen hebben en dus heel raar kunnen reageren. De toch al verzwakte maag- en darmwand wordt nog verder doorbroken waarna deze ongewenste entiteiten via uw bloed de orgie overal in het lichaam kunnen voortzetten. Het zal u dan ook niet verbazen dat veel mensen na een avondje flink stappen de volgende dag verkouden zijn. Met een verkoudheid kunt u leven maar met een volledig op hol geslagen slaapritme, zenuwstelsel, hartritme-stoornissen, water in de longen (stikken), water achter de oren (doofheid), zwaarlijvigheid door omzetting alcohol/suiker in vet, maag-darmkanaal en immuun- en regeneratiesysteem niet. En dan maar naar de dokter gaan voor een pilletje om de volgende nacht weer letterlijk te stikken omdat er weer water in de longen komt door overmatig alcoholgebruik. Laten we dan ook van de gi(f)stfabriek in ons maagdarmkanaal een energiefabriek maken die ons lichaam ontlast in plaats van belast.

 

9.2.3.2. OPLOS-, SCHOONMAAK-, EN ONTSMETTINGSMIDDELEN

 

Naast alcohol bestaan er nog een aantal andere oplos-, schoonmaak-, en ontsmettingsmiddelen die soortgelijke effecten bewerkstelligen zoals alcohol en hieraan nog een aantal giftige elementen toevoegen. De middelen die hieronder opgesomd worden, zouden dan ook op de zwarte lijst van de minister moeten komen te staan of qua normering voor blootstelling aangescherpt dienen te worden. De Gezondheidsraad is op de goede weg. Recentelijk stelde zij aan de kamer voor om de normering van dioxinen aan te scherpen. Bij het samenstellen van de lijst hebben we wederom naar massagebruik gekeken. Wat ons als eerste opviel, is dat het met de wet- en regelgeving inzake de fabricage van producten en de schoonmaak (hoofdzakelijk oplossen van vet en elimineren van bacteriŽn en schimmels) van machines, flessen, potten en blikken nog slecht gesteld is. Bij de fabricage, schoonmaak en verpakking worden immers nog geheel volgens de wet  een groot aantal van de hieronder staande oplos-, schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen gebruik gemaakt. Dit terwijl voor al deze giftige stoffen vandaag al uitstekende natuurlijke alternatieven beschikbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld houtolie en goudsbloemolie ter vervanging van oplosmiddelen in de verfindustrie gebruikt worden. Hieronder staan zeven van de meest gebruikte chemische middelen die in het gebruikt beperkt zouden moeten worden.

 

1. Benzeen

2. Propyl-alcohol

3. Thinner

4. Tolueen

5. Terpentine

6. Methyleen Chloride

7. Trichloroetheen (TCE) etc.

 

Op iedere verpakking zou dan ook moeten staan of deze stoffen in het fabricage, verpakkings- of schoonmaakproces gebruikt zijn. Nog beter is het om deze stoffen te verbieden.

 

Naast de bovenstaande middelen moeten we ook nog opletten voor:

 

8.   Formaldehyde                     - wordt gebruikt bij de productie van schuimrubber voor

matrassen en kussens. Deze stof blijft ongeveer 2 jaar werkzaam en kan uw gedurende uw 8 uur slaap als allergische reactie de longen irriteren en aantasten.

 

9.   Freon of CFCs                   - wordt gebruikt in koelkasten en airconditioning. CFCís worden

ervan verdacht dat ze andere vergiften aantrekken en de uitscheiding bemoeilijken.

 

10.Polychlorinated biphenyls (PCBs)   - olieachtige substantie die nog wel eens

                                                           gebruikt wordt bij de samenstelling van zeep en

                                                           verdelgingsmiddelen.

 

10. Arsenicum                         - wordt gebruikt als pesticide en als zodanig in bijna

 iedere schuur of aanrechtkastje te vinden.

 

11. Asbest, fiberglas   - minuscule stukjes glas die zich letterlijk door uw longen

Glaswol                               heen uw lichaam inzagen en daar voor chronische ontstekingen

  zorgen. Glaswol heeft nu asbest vervangen als grote ziekmaker

  omdat het nog niet wettelijk verboden is.

 

12. Co2                                  - De toename van koolmonoxyde in onze atmosfeer heeft tot

gevolg dat de zuurstofopname in ons lichaam steeds meer

beperkt wordt. Dit komt omdat koolmonoxyde zich veel

eenvoudiger aan de transporteur van zuurstof, genaamd

hemoglobine, kan koppelen dan de zuurstof zelf. Het gevolg is

dat de hemoglobinebus al vol is wanneer je als zuurstofmolecuul

een ritje wil maken naar een cel c.q. orgaan dat zuurstof nodig

heeft . Dit heeft zeer grote gevolgen voor onze gezondheid en

energiehuishouding en is naar ons gevoel een van de

hoofdveroorzakers van stress en het chronische

vermoeidheidssyndroom. Co2 is een sluipend gif dat qua

concentratie in de afgelopen jaren schrikbarend is toegenomen.

 

13. Plasticine                           - Plasticine zijn op basis van (aard)olie en chemische

verbindingen vervaardigde kunststoffen. Deze duurzame

kunststoffen, die moeilijk af te breken zijn in de natuur, vormen

niet direct voor ons een gevaar zolang ze zich maar niet in onze

levensmiddelencyclus bevinden. Het probleem is echter dat

steeds meer verpakkingen gebruik maken van deze plasticine.

Plastic van hoge kwaliteit (weinig loszittende elektronen) zorgt

ervoor dat de levensmiddelen en plastic niet met elkaar reageren

ofwel oxyderen, waardoor er geen plasticine in uw eten en

drinken terecht komen. Plastic van lage kwaliteit vermengt zich

echter met uw voedsel waardoor het bij een zwakke gezondheid

in uw bloedbaan terecht kan komen. Aangezien deze zaken

slecht afbreekbaar zijn, vaak bestaan uit complexe

chemische verbindingen en moeilijk te traceren zijn,  kunnen

ze bij massaal gebruik in de komende jaren een probleem voor

de volksgezondheid opleveren. 

9.2.3.3. GERAFFINEERDE SUIKER, HET LEKKERSTE GIF OP AARDE

 

In 1957 werd aan Dr. William Coda Marin gevraagd wat het verschil is tussen voedsel en gif. Het antwoord van Dr. Martin was dat medisch gezien onder gif alle substanties worden verstaan die op, in of door het lichaam gemaakt of gebruikt worden welke ziektes veroorzaken. Lichamelijk gezien zijn het alle substanties die de activiteit van een katalysator (omzetter) verstoren of tegengaan in ons lichaam zoals enzymen, hormonen etc. In het woordenboek wordt onder gif verstaan iets dat negatieve werking heeft of tweedracht zaait.

 

Geraffineerde suiker voldoet al deze bovengenoemde criteria omdat het net zoals we boven bij alcohol Ė welke voor het grootste deel uit suiker bestaat Ė gezien hebben alle voedingsstoffen zoals aminozuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele olieen etc. uit het lichaam verwijderen, een gigantische zuur producerende werking heeft door de uitscheidings- en afvalstoffen van virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen welke suiker als hoofdvoedsel kennen, de basis oorzaak van vele van onze gebitsproblemen is, je dik en vet maakt en alles op zijn baan door het lichaam kapotmaakt en vernietigd. Geraffineerde suiker is na elektromagnetische straling en elektrische golven het gevaarlijkste middel dat ooit door de mensheid ontwikkeld is en in nagenoeg al onze voedingsmiddelen (geen levensmiddelen) wordt gebruikt als smaakmaker en conserveringsmiddel. Wij voorspellen dat iedereen die vandaag last heeft van stress, allergie en/of chronisch ziek is zeer snel (binnen 2-6 weken) opknapt wanneer hij VOLLEDIG stopt met het eten of drinken van suiker houdende producten. Gebruik tijdens deze periode ook geen natuurlijke suikers uit fruit welke te snel zijn. Groenten etc. bevatten voldoende natuurlijke suikers om in uw dagelijkse behoefte te voorzien. Na de periode van 2-6 weken kunt u langzamerhand weer fruit toevoegen zolang dit maar goed valt.

 

Alle bekende ziekten zoals ADHD, Reuma, Kanker, Hart en Vaatziekten, Suikerziekte, Geheugenverlies, Verslavingen etc. etc. etc. hebben fysiek als basis de inname van geraffineerde suiker. Koop eens voor twee tot vier weken alleen produkten bij uw reform of Eko winkel in de buurt. Wanneer u hierbij ook nog eens de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden begint op te lossen dan zult u waarlijk zien dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Of je allergisch voor geraffineerde suiker bent kan simpelweg getest worden in het ziekenhuis m.b.v. een glucose tolerantie test. De hele medische 3D wetenschap en voedselindustrie zal net zoals de tabaksindustrie op haar grondvesten schudden wanneer de uitslagen van deze testen in de openbaarheid gebracht worden. Suiker maakt meer slachtoffers per dag dan alle doden en gewonden van oorlogen en ongevallen p/d bij elkaar opgeteld.  

 

In de afgelopen jaren is geraffineerde suiker voor ons het belangrijkste voedingsmiddel geworden. In bijna ieder product dat u tegenwoordig koopt zit geraffineerde (dode) suiker. We zijn opgevoed met de illusie dat suiker snel energie verschaft, gezond en lekker is. Het resultaat is dat bijna de hele wereldbevolking verslaafd is geraakt aan een van de meest giftige chemische stoffen die ons lichaam tot zich kan nemen. Door het massale gebruik van suiker wordt zelfs verondersteld dat de negatieve gevolgen groter zijn dan die van tabak en alcohol samen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) ziet tandbederf - een regelrecht gevolg van suikerconsumptie - zelfs als de derde volksziekte na kanker en hart- en vaatziekten. Vooral onze jeugd die al extreem blootgesteld wordt aan de andere stress/allergieveroorzakers is de grootste klant van de suikerindustrie. Gaat er wel eens een dag voorbij dat uw kinderen niet volgestopt worden met alle vormen van suiker die er maar bestaan. Het zal ons dan ook niet verbazen dat niet de ouderen maar de jeugd straks de grootste chronische kostenpost van de gezondheidszorg wordt. Het tempo waarmee onze jeugd gifdepots in het lichaam aan het vormen is, is vele malen hoger dan de vorige generaties.

 

Waarom is suiker zo gevaarlijk voor onze gezondheid.

 

Ten eerste zorgt het voor tandbederf. We hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien wat hiervan de desastreuze gevolgen kunnen zijn.

 

Ten tweede is het net zoals tabak, koffie en alcohol uitermate verslavend. Probeer maar eens drie dagen geen suiker te eten. De afkick-verschijnselen zoals stress, trillen, irritatie, zweten etc. voel je door het hele lichaam heen. Dit is trouwens ook het probleem van de meeste dieet. Veel mensen kunnen wel tegen het feit dat ze minder van bepaalde zaken moeten eten maar worden de eerste dagen van het diŽten constant geconfronteerd met het feit dat het lichaam om een suiker ďshotĒ vraagt en ontgiftingsverschijnselen gaat vertonen. Deze behoefte neemt vaak pas na 3-7 dagen af. Misschien zou Kava Kava + hier tijdelijk uitkomst kunnen bieden om de vervelende afkick- ofwel herinneringsverschijnselen van vermageren te neutraliseren. Het suiker behoefte geheugen van het lichaam wordt op deze manier tijdelijk stilgelegd. Natuurlijk heeft u geen last van afkick verschijnselen wanneer u de daadwerkelijk oorzaak van uw suiker verslaving oplost middels het neutraliseren van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Wist u trouwens dat wanneer je de innerlijke oorzaak van je suiker, alcohol, koffie, drugs, medicijnen, tabak verslavingen eerst innerlijk oplost je automatisch stopt met het uiterlijke gebruik van deze ziekmakende en vaak dodelijke substanties. Dus zijn er ook geen goede voornemens en wilskracht meer nodig om te stoppen met dergelijke substanties.  

 

Ten derde veroorzaakt suiker hypoglycaemie. Om de werking van hypoglycaemie op uw lichaam te begrijpen leggen we u eerst uit welk oorzakelijk verband er tussen levensmiddelen en hypoglycaemie kan bestaan. Onze organische en anorganische voeding bestaat vooral uit:

 

-         eiwitten (ketens van aminozuren) welke vooral in dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zoals vlees, vis, melkproducten, peulvruchten en eieren voorkomen.

 

-         vetten welke zowel in dierlijke als plantaardige producten zoals vlees, boter, kaas, olie, vis etc. voorkomen.

 

-         koolhydraten of gluciden (koolstof, waterstof en zuurstof  moleculen) die vooral in suiker of zetmeel houdende producten zoals fruit, aardappelen, brood, rijst, snoep, honing etc. voorkomen.

 

-         voedingsvezels die we vinden in verse groenten zoals sla, prei, spinazie, witlof, fruit, peulvruchten en onbewerkte granen.

 

Vooral de koolhydraten zorgen voor de problemen. Na het eten van koolhydraten schiet door de productie van glucose - naast de directe primaire energie de belangrijkste indirecte brandstof van uw lichaam - uw bloedsuikerspiegel na ongeveer een half uur omhoog. De alvleesklier zorgt hierna voor de aanmaak van het hormoon insuline waardoor de glucose kan doordringen in ons weefsel waarna de bloedsuikerspiegel weer omlaag gaat. De opgenomen glucose kan nu als energie gebruikt worden. Wanneer er meer insuline door een verstoorde alvleesklier geproduceerd wordt dan nodig is om de glucose te verwerken wordt het in de voeding aanwezige vet opgeslagen als vetreserves.

 

We kennen twee soorten koolhydraten. Snelle en langzame.  Snelle koolhydraten waartoe geraffineerde suiker, honing, fruit glucose en sacharose behoren worden snel door het lichaam opgenomen (snelle energie) en langzame koolhydraten zoals zetmeel welke een verandering moeten ondergaan in het spijsverteringsproces voordat ze omgezet kunnen worden tot enkelvoudige suikers (glucose). Tegenwoordig worden koolhydraten dan ook ingedeeld in een glycemische index hetgeen het vermogen om glucose te produceren en de bloedsuikerspiegel te verhogen aangeeft. Is de glycemische index hoger dan 50 dan praten we over slechte koolhydraten. Is deze lager dan 50, dan spreken we over goede koolhydraten. In de slechte categorie vallen suiker in al haar vormen (dus ook alcohol) en witte zetmeel producten. Vooral wanneer slechte koolhydraten gecombineerd gegeten worden met vetten worden er constant vetreserves opgebouwd.

 

Wanneer je dus echt dik wilt worden moet je constant combinaties van slechte koolhydraten en vet eten. Voedingsvezels hierintegen, zorgen naast de instandhouding van een gezond maag-darmkanaal dus spijsvertering voor een verlaging van het glucosegehalte in uw bloed. Eiwitten en vetten hebben we het hardst nodig in onze voeding vanwege een aantal aminozuren en vetzuren die ons lichaam niet zelf kan aanmaken. Eiwitten beschermen de spieren tegen cortisone ofwel verzurings aanvallen welke het spier en bindweefsel afbreken. Verkrampte mensen zouden dit tekort dan ook moeten aanvullen met bijvoorbeeld bonen. Koolhydraten zijn van veel minder belang aangezien ons lichaam zelf in staat is uit onze vetreserves glucose aan te maken. Mochten uw reservevetten nu helemaal op zijn en uw lichaam weer op zijn oude gewicht zitten dan maakt het lichaam geheel zelfstandig een minimale reserve voorraad aan op basis van haar overlevings- en compensatie systemen. Deze overlevings en compensatie systemen hebben er tijdens de tweede wereldoorlog voor gezorgd dat mensen in concentratiekampen in staat waren op nog geen 700 calorieŽn (normaal 2500) per dag jarenlang te overleven.

 

Wanneer een mens dit soort extreem lage hoeveelheden voedsel binnenkrijgt zal het lichaam na verloop van tijd haar behoefte aan calorieŽn automatisch verlagen. Wanneer je dan opeens weer normaal gaat eten - hetgeen veel voorkomt met mensen die met een dieet stoppen - zal het overlevingssysteem direct vetreserves gaan opbouwen om op de volgende honger periode voorbereid te zijn. U zult nu ook begrijpen dat de meeste diŽten niet werken omdat door het steeds opnieuw beginnen en stoppen van een dieet er steeds grotere vetreserves opgebouwd worden door uw lichaam. Dit wordt ook wel de grote calorie valkuil genoemd. Wanneer u dus zou stoppen met het eten van suiker en witte zetmeel producten en tevens geen vetten meer in combinatie met de overige koolhydraten eet is naast uw suiker ook pas uw vetzucht probleem opgelost. Over het algemeen stoppen nu de populaire boekjes die op de glycemische index gebaseerd zijn met hun adviezen. Dat een door de 7 lichamelijke, 27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkt verleden verstoorde alvleesklier wel eens een veel groter probleem kan zijn wordt voor het gemak dan ook bijna altijd vergeten.

 

Pas wanneer we de 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkt verleden geneutraliseerd hebben zal ook de alvleesklier net zoals de andere organen in staat zijn weer optimaal te functioneren. We pakken op deze manier dan ook de daadwerkelijke oorzaak van teveel suikeropname en dik worden aan en hoeven ons op deze manier veel minder druk te maken over wat we wel en niet mogen eten en drinken. Bij een door de alvleesklier gereguleerde optimale insuline afscheiding worden immers geen vetreserves meer opgebouwd en zullen tevens de overtollige suiker en zetmeel producten keurig door uw lichaam worden uitgescheiden zonder dat ze u lichaam onnodig met deze giftige stoffen zullen bezwaren. Maar wat heeft dit hele verhaal met hypoglycaemie te maken en waarom is dit zo belangrijk. Wanneer door het niet functioneren van de alvleesklier en de constante glucose toevloed een permanente overproductie aan insuline (hyperinsulinisme) ontstaat heeft u steeds een te lage bloedsuikerspiegel. De symptomen van een te lage bloedsuikerspiegel passen weer prachtig in het rijtje van stress symptomen. GeÔrriteerdheid, vermoeidheid, angst, hoofdpijn, overmatig zweten, klamme handen, braakneigingen etc. Mensen die aan deze symptomen lijden grijpen dan ook snel naar snoep of alcohol. Middelen die de bloedsuikerspiegel weer snel op peil brengen. Het probleem is echter dat deze mensen in een vicieuze cirkel van hyperinsulinisme en vraatzucht en/of alcoholisme terecht komen waarbij het van kwaad tot erger gaat. In de huidige suiker samenleving is de bloedsuikerspiegel van bijna alle mensen chronisch te laag en is hypoglycaemie een van de grootste volksziekten aan het worden.

 

De enige oplossing is de 7 + 27 stress en onverwerkt verleden veroorzakers te elimineren en/of ons voedingspatroon te veranderen (geen consumptie van wit producten, geraffineerde suiker, koffie, sterke thee,  softdrinks, alcohol en gedroogd fruit) waardoor het lichaam na een paar weken (2-6) het automatisme van insuline overproductie langzaam terug brengt naar een evenwichtige waarde tussen glucose en insuline. Toevallig ontdekte wij ook de connectie tussen hypoglycaemie en ouderdoms stress. Het klink misschien tegenstrijdig maar bij een aantal mensen die ouder (40-45 jaar) worden neemt de overproduktie van insuline door de verminderde hormonen aanmaak en de daaruit resulterende lage bloedsuikerspiegel af. Hierdoor is het mogelijk dat de stress sympthomen vanzelf langzamerhand 5-10 jaar verdwijnen. Deze leeftijd valt trouwens ook samen met overgangsfase 3 van ieder mens. Gedurende deze overgangsfasen zijn al uw regulatiesystemen al flink op hol (bandbreedte migratie) en bent u meer vatbaar voor ziekten. De meeste mensen willen echter niet 5-10 jaar wachten voordat hun lichaam zelf het evenwicht weer gevonden heeft en terecht. Drie maal in je leven 5-10 jaar in absolute lichamelijke chaos te verkeren is soms weleens teveel gevraagd om met opgeheven hoofd te dragen. De wetenschap echter dat dit bij iedereen in meer of mindere mate drie keer zal voorkomen zal de manier waarop we naar ziekte en gezondheid kijken echter drastisch veranderen.    

 

Ten vierde veroorzaakt suiker een tekort aan o.a. vitamine B. Dit komt omdat vitamine B nodig is voor het opnemen van koolhydraten waaruit suikers dus voor het grootste gedeelte bestaan. Aangezien suiker zelf net zoals alle andere geraffineerde zetmeel of ďWITĒ producten zoals witte pastaís, witte rijst, witte bloem, witbrood etc. helemaal geen B vitaminen bevatten staat dit dus gelijk op roofbouw op uw zenuwstelsel. De B vitamines zijn naast calcium en magnesium immers van vitaal belang voor het goed functioneren van dit communicatiesysteem. Maar ook aan stress gerelateerde symptomen zoals chronische vermoeidheid, leermoeilijkheden, concentratie en geheugen problemen kunnen door deze tekorten veroorzaakt worden.

 

Het vijfde en vaak meest onderschatte probleem is de relatie tussen suiker en schimmelvorming, waarbij vooral Candida Albicans een centrale rol speelt. Wordt de balans tussen goede en slechte schimmels al behoorlijk verstoord door het overmatige gebruik van antibiotica, anticonceptie-pillen, amalgaam en straling dan doen we er met suiker nog een behoorlijke schep bovenop. Zoals we al gezien hebben, vermenigvuldigen virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten zich in hoog tempo wanneer de suikerconsumptie door ons lichaam wordt opgevoerd. Doe de test maar eens als je griep hebt. Eet de ene dag geen suiker (alcohol) en de volgende dag wel. De snotter, keelpijn, zweten, trillen en hoofdpijn symptomen zullen drastisch toenemen als je suiker tijdens de griepperiode gebruikt. Heb je dus al een verstoorde balans en immuunsysteem door de andere stressveroorzakers dan is het net alsof je benzine op het vuur gooit wanneer je suiker eet. Dit komt zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien door de extreme hoeveelheid afvalstoffen (ontlasting en oplosmiddelen) die deze schimmels in uw bloedbaan, zenuwstelsel en lymfensysteem brengen. Virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten produceren net zoals een mug of vlieg oplosmiddelen waardoor het makkelijker is uw weefsel op te lossen voordat het opgegeten en verteerd kan worden. Nu verschillen schimmels van virussen en bacteriŽn op een hele speciale manier. Virussen en bacteriŽn zijn eencellige dierlijke organismen terwijl schimmels tot het plantenrijk behoren. Hier komt nog bij dat schimmels zich gedragen als een soort sprinkhanenkolonie dat maar een doel heeft en dat is het koloniseren en leegvreten van uw lichaam. In hun gedrag verschillen schimmels dus niet veel van mensen in het koloniale tijdperk. Alles wat ook maar enigszins eetbaar is wordt door deze schimmels aangevallen en opgegeten. De afvalstoffen en oplosmiddelen zorgen voor ontstekingen en allergieŽn in onze organen, gewrichten, weefsels, cellen etc.

 

Hoewel deze schimmels al sinds mensenheugenis vertoeven in uw maag-darmkanaal hebben ze zich altijd vrij rustig gehouden omdat ons immuunsysteem meestal op tijd kon ingrijpen. De schimmel op zich is dan ook niet zo gevaarlijk als we dit vergelijken met virussen en bacteriŽn. Het grote gevaar schuilt in het feit dat ze in staat zijn zich explosief te vermenigvuldigen waardoor ze door hun massale aantal gewoon niet meer te remmen zijn bij de kolonisatie van uw lichaam en de daarbij behorende productie van afvalstoffen. Het is net een mierenkolonie die blindelings miljarden soortgenoten opoffert om een rivier over te steken om zo maar het einddoel te behalen. De 7 + 27 stressveroorzakers en onverwerkte verleden waarbij ook de vervalsing van de menselijke geschiedenis in onze geschiedenisboeken bij hoort hebben er echter voor gezorgd dat we deze beer in de afgelopen 100 jaar steeds meer hebben losgelaten in ons lichaam.

 

Wanneer de miljarden schimmelkolonisten niet in het maag-darmkanaal geneutraliseerd worden slaan zij toe in uw hele lichaam en veroorzaken wederom een groot aantal stress/allergie gerelateerde symptomen. Een chronische schimmelinfectie is misschien niet fataal maar kan u extreem ziek maken omdat het zich in uw hele lichaam kan nestelen. De reden waarom schimmels lichamelijke en de hieruit schijnbaar voortvloeiende  geestelijke problemen kunnen veroorzaken, is gelegen aan het feit dat ze zich ook massaal in uw hersenen en zenuwstelsel vestigen, waardoor de communicatie verstoord wordt en ook de normale enzymen en hormoon productie van o.a. endorphine achterblijft. Dit hormoon zorgt ervoor dat u zich goed voelt. Dit is anders dan andere stressveroorzakers die over het algemeen alleen de zwakste of de voor hen meest aangename plekken in uw lichaam uitkiezen om zich te nestelen en vermenigvuldigen. Een schimmel is absoluut niet kieskeurig en voedt zich met alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Een van de belangrijkste schimmel bestrijders naast geen suiker meer eten is een vriendelijke bacterie die smult van deze voor hen overheerlijke zaken. Lactobacilles Acidophilus (zes soorten) zorgt ervoor nadat u de andere stressveroorzakers geŽlimineerd heeft dat de schimmel geen kans meer krijgt om zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en de maag-darmwand te overschrijden.

 

Wanneer u Lactobacilles Acidophilus wilt aanschaffen volgt u weer het advies dat we ook bij Kava Kava + hebben gegeven. Maar ook verse yoghurt is in staat om dit werk uitstekend te ondersteunen. Zij die echter een allergie hebben voor zuivelproducten hebben dus altijd nog Lactobacilles Acidophilis om het werk te doen. Naast deze vriendelijke bacterie zijn er nog een aantal andere op de natuur gebaseerde producten die de werking van het hierboven genoemde product nog verder kan ondersteunen. In de nieuwsbrieven leest u hier meer over. Tot slot is het natuurlijk veel verstandiger om uw eet- en leefgewoonten te veranderen dan om bovenstaande tijdelijke lapmiddeltjes te gebruiken. U raad het al, voorlopig geen geraffineerde suiker, alcohol, wit, gist, varkens- en kalfsvlees, pindaís, schimmel houdende en onnatuurlijke producten meer en als u echt slim bent lost u de werkelijke oorzaken achter uw suikerverslaving op. Wist u trouwens dat uw amandelen en appendix een uitermate belangrijke rol spelen bij het bestrijden van deze schimmels. De amandelen zijn een onderdeel van uw immuunsysteem en uw appendix zorgt ervoor dat de darmen gesmeerd blijven tijdens de vertering en opname van uw voedsel. 

 

WAAROM HEBBEN WE GEEN SUIKER NODIG

 

Tijdens de kruistochten werden de Europeanen in het Midden-Oosten pas voor het eerst met suiker geconfronteerd in de vorm van suikerriet. Pas nadat de Spanjaarden en Fransen dit genotmiddel meenamen naar huis begon in de achttiende eeuw de suikercultuur zoals we die vandaag kennen. Suiker was net als kruidnagelen, peper en zout goud waard en werd dan ook tot statussymbool verheven. Pas wanneer je suiker kon betalen hoorde je er in die tijd pas echt bij. Omdat de vraag het aanbod verre overtrof  besloot Napoleon om de productie van suikerbieten te verhogen waardoor de oorlogskas steeds kon worden aangevuld en de soldaten volledig afhankelijk werden van deze drug. Na de ontdekking van het suiker extractie-procede in 1812 door Benjamin Delessert kwam de massaproductie echter pas goed op gang. De prijs van suiker ging al snel omlaag maar het gevoel van rijkdom is tot de dag van vandaag gebleven. Het resultaat is dat de suikerconsumptie in de afgelopen 200 jaar van 1 kilo naar bijna 50 kilo per persoon per jaar is gestegen. Hierbij tellen we dan nog niet eens het indirecte suikergebruik in kant-en-klaar maaltijden, dranken, ijs, fastfood, snoepgoed en conserven. Hoewel er tegenwoordig succesvol campagne wordt gevoerd tegen het directe gebruik van suiker neemt de consumptie van de indirecte suikers tot op de dag van vandaag nog steeds toe. Een glas frisdrank bevat al snel 4-5 klontjes suiker. Allemaal zaken die vooral door de jeugd in steeds grotere hoeveelheden genuttigd worden.

 

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en niet verwerkte verleden helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

9.2.4. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 4: VIRALE, BACTERIňLE, SCHIMMEL, PARASIETEN EN PRIONEN STRESS

 

Zo we hebben zowel de stralings-, gebits-, zware metalen en chemische stress uit ons leven en lichaam verwijderd. Het regulatiesysteem is als gevolg hiervan weer in staat om hun normale werk te doen. Werk dat broodnodig is bij de aanval van steeds veranderende virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen. Stap 4 is tevens de eerste keer dat we tot het oplossen overgaan met behulp van combiotica, vibriotica, goedaardige virussen, bacteriŽn en microscopische zilveren en gouden kogels etc. Allemaal zaken die afhankelijk van waar u in de wereld woont bekend of onbekend zijn. Hoewel er tegenwoordig veel te doen is over secundaire antibiotica en vaccins inzake het steeds resistenter worden van virussen en bacteriŽn moeten we niet vergeten dat deze misschien wat verouderde medicijnen nog steeds miljoenen levens per jaar redden en we tegenwoordig met de Uni-resonantie therapie in staat zijn binnen 1-2 maanden deze gewoon weer uit ons lichaam te verwijderen nadat ze hun werk gedaan hebben. 

 

We weten allemaal nog uit de geschiedenisboekjes dat rond de eeuwwisseling ziekten als longontsteking, bloedvergiftiging, griep, TBC, pokken, pest, mazelen, cholera, gele koorts en complicaties van gewone infecties nog voor de meeste doden in een land zorgden. Naast de Spaanse griep zorgde de pokken in 1966 zelfs nog voor 2.5 miljoen doden per jaar. Allemaal zaken die dank zij wereldwijde vaccinatie en gebruik van antibiotica vandaag tijdelijk tot het verleden behoren. We staan dan ook veel te snel klaar met ons oordeel over vaccins en antibiotica. Het is beter om deze zaken gewoon te blijven gebruiken totdat er een volgende generatie virus-, bacterie-, schimmel-, parasiet- en prionenbestrijders op de markt komt. Dat dit hard nodig is mag wel blijken uit het volgende.

 

Miljarden nieuwe bacteriŽn en virussen reproduceren en muteren op het ogenblik zo snel dat de huidige medische wetenschap het antwoord steeds vaker schuldig moet blijven. Wereldwijd gelezen  bladen waarschuwen ons al jaren voor de gevaren. Time ďRevenge of the Killer MicrobesĒ  some microbes can reproduce in just 20 minutes. The price of doing nothing will be millions of lives, 12 september 1994, Newsweek ďAntibiotics the end of a miracle drugs?Ē In 1992, 13.300 hospital patiŽnts died of infections that resisted every drug doctors tried, 28 maart 1994 etc. Al deze bladen waarschuwen ons voor het feit dat er de afgelopen 30 jaar geen fundamenteel nieuwe antibiotica en vaccins op de markt zijn gekomen terwijl er volledig nieuwe generaties virussen, bacteriŽn overal ter wereld in opkomst zijn. Het is dan ook niet zozeer een aanval tegen de vaccins en antibiotica maar het feit dat het wetenschappelijk onderzoek te lang heeft stilgestaan. Dit komt over het algemeen niet door de onwil van de farmaceutische industrie maar door de kosten die om de hoek komen kijken om een nieuw medicijn te ontwikkelen, goedgekeurd te krijgen door de bevoegde overheidsdienst en wereldwijd te marketen en distribueren. Natuurlijk moeten we hierbij het patent probleem om meer geld te kunnen verdienen ook niet uit het oog verliezen. Door het combineren van frequenties en chemische combinaties zijn deze patent problemen trouwens volledig verleden tijd omdat dit soort Coca Cola geheimen voor de meeste geneesmiddelen fabrikanten geheel niet te begrijpen laat staan te copieren zijn. 

 

Vooral de Amerikaanse controledienst de FDA heeft vaak terecht zulke strenge regels ontwikkeld dat het ontwikkelen van een nieuw medicijn bijna onbetaalbaar is geworden. Het resultaat is dat de farmaceutische industrie steeds meer ďop aanvraagĒ zal gaan leveren, hetgeen zoveel wil zeggen dat het kalf eerst verdronken moet zijn voordat men de put dempt. Er zit dus een spanningsveld tussen de belangen van commerciŽle bedrijven en de overheid. Hoewel dit spanningsveld uitermate gezond is voor de burger heeft het een groot nadeel met de naam TIJD. Op het moment dat er daadwerkelijk een nieuwe (griep) epidemie uitbreekt, duurt het gemiddeld 1-10 jaar voordat er een nieuw medicijn gevonden wordt. Gedurende deze 1-10 jaar is een epidemie in staat ons economische en sociale (familie) leven volledig te ontwrichten. We praten dan nog niet eens over de tijd die het kost om een nieuw medicijn wereldwijd te verspreiden.

 

Als goed voorbeeld hiervan kunnen we de uitvinding in 1928 van penicilline door Sir Alexander Fleming. Deze penicilline en de daaruit voortkomende antibiotica werden pas in de zestiger en zeventiger jaren wereldwijd ingezet. Hetzelfde verhaal kan ook verteld worden over de uitvinding van diverse vaccins. Dit is ook de reden waarom de meeste overheden en Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) zich vandaag grote zorgen maken over bovenstaande zaken. De centrale vraag die ze hierbij moeten oplossen is hoe ze de tijdsduur tussen de uitbraak van een epidemie en het ontwikkelen en wereldwijd verspreiden van een nieuw  medicijn kunnen minimaliseren. Hoewel er vandaag koortsachtig onderhandeld wordt tussen de WGO, overheden en farmaceutische industrie om dit tijdprobleem op te lossen bestaat de kans dat het vandaag of morgen raak is. Iedereen die geabonneerd is op de gezondheids nieuwsbrief weet dat er in de komende jaren nogal wat te gebeuren staat. Zaken die de behoefte aan nieuwe medicijnen dramatisch zullen versnellen. Zodra een virus, bacterie, schimmel immers door mutatie ((ook zij kennen drie overgangsfasen in hun leven welke na iedere 80 jaar (dezelfde duur als een mensenleven) een volledig nieuwe mutatie opleveren)) zijn frequentie verhoogd komt deze steeds dichter bij het fysieke menselijke spectrum waardoor aan het einde van een 80 jaar cyclus de aanvallen steeds heftiger en gevaarlijker worden. Wanneer de mens op haar beurt zijn frequentie verlaagt is het gewoon vragen om moeilijkheden. Ondanks alle goedbedoelde experimenten in de farmaceutische ofwel chemische industrie zijn er maar twee bedrijven in de wereld die vandaag met vibricins aan de slag zijn gegaan. De meeste laboratoria zitten nog volledig vastgeroest in het verouderde tertiaire chemische denken.     

 

Voor deze tussenliggende periode zullen dus tussenliggende oplossingen aangeboden moeten worden om er in ieder geval voor te zorgen dat de wereldbevolking niet voor de zoveelste maal wordt uitgedund zoals bij de pest en de Spaanse griep het geval was. Dat dit geen bangmakerij is, mag wel blijken uit het feit dat er de afgelopen jaren teveel vreemde virussen en bacteriŽn in opmars zijn. De varkenspest heeft er al voor gezorgd dat de varkensstapel in ons land al met 25% is afgenomen. Daarvoor was het Ďde gekke koeien ziekteí, waar een massale slachting heeft plaatsgevonden. In september 1997 wordt in Hongkong een nieuw type griepvirus ontdekt genaamd ďH5N1Ē waar geen enkel medicijn tegen bestand is. Maar wat denkt u van de al bekende Marburg-, Ebola-, Krim-Kongo bloed- en Hantavirussen waar nog steeds geen medicijnen voor gevonden zijn. Zelfs ziekten zoals TBC, gonoreu, sinusitus, bloedvergiftiging, miltvuur, meningitis, longontsteking waarvan we al lang dachten dat we ze overwonnen hadden komen weer terug in geheel nieuwe gedaanten waarvoor nog geen medicamenten bestaan.

 

 - In Engeland is meer dan 60% van de staphylococus infecties welke longontsteking

   en huidinfecties veroorzaken resistent tegen de meeste normale antibiotica. Zelfs

   het laatste redmiddel genaamd Vancomycin schijnt niet meer te helpen.

 

- In Zuid-Afrika is 95% van de in ziekenhuizen opgedane strep infecties resistent

   tegen penicilline. 

 

- In de zeventiger jaren was een penicilline-injectie voldoende om gonoreu te

  genezen. Tegenwoordig is penicilline nutteloos tegen 77,9% van alle gonoreu

  gevallen in Hongkong. In de Filipijnen zijn alle gonoreu soorten bestand tegen alle

  vormen van penicilline. Dat betekent dus de verspreiding ervan niet meer te

  stoppen is.   

 

- In New York wordt meer dan 1/3 van de TBC gevallen veroorzaakt door bacteriŽn

  die bestand zijn tegen antibiotica. Wanneer je besmet zou worden door een van

  deze TBC bacillen heb je een 50/50 kans om te overleven. Dit is trouwens dezelfde

  kans als in de tijd toen er nog geen antibiotica voor TBC bestonden.

 

- Tegen biologische wapens zijn we in het geheel niet bestand. Behalve het feit dat er bijna

   geen werkende geneesmiddelen zijn hebben onze ziekenhuizen ook geen voorraden

   aangelegd om een eventuele verspreiding ervan het hoofd te bieden.

 

Waar is deze plotselinge opmars aan te danken. Virussen en bacteriŽn hebben de neiging om ongeveer iedere tachtig jaar in een geheel nieuwe vorm te verschijnen. Dit komt door het feit dat virussen, bacteriŽn, schimmels net zoals mensen ook hun bandbreedte frequenties kunnen verhogen of verlagen. En als we deze tachtig jaar optellen bij de uitbraak van de Spaanse griep in 1918 wordt het dus aftellen. Zelfs Hollywood staat in het teken van de nieuwe rampen films zoals ďBreak OutĒ, ďVirusĒ etc. waarbij de snelheid van verspreiding en zeer korte incubatietijd van gemuteerde bacteriŽn en virussen over het algemeen het hoofdthema van de film vormt. Het probleem met al deze ziekten is dat ze even besmettelijk zijn als een griepje en je er pas later of te laat achter komt dat het om een nog onbekende ziekte gaat. Net als een griepje begint het vaak met rillingen over je hele lichaam, vermoeidheid, misselijkheid.Zaken waar je normaal niet eens voor naar de dokter zou gaan. De vraag is dus niet of het fout gaat maar wanneer dit gaat gebeuren. Wat vandaag in Afrika, Amerika en het Verre Oosten gebeurt kan immers morgen bij ons het nieuws van de dag zijn. In januari 1997 heeft het journaal al herhaalde malen melding gemaakt van nieuwe ziekten in scholen in Amsterdam zuidoost, nekkramp in het oosten van ons land,  longontsteking die niet meer te genezen is en dat AZT voor 15% van de HIV patiŽnten al niet meer werkt. BacteriŽn en virussen passen zich namelijk vele malen sneller (frequentie mutatie) aan vijandige omstandigheden aan dan het door de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden belaste lichaam of de chemische medicijnen die bedacht worden om deze te bestrijden aan het einde van een cyclus.

 

Wat is er nu precies veranderd met 30 jaar geleden. Zoals we al gezien hebben gebruiken we nog steeds globaal dezelfde op de chemie gebaseerde vaccins en antibiotica van 30 jaar geleden, staat ons lichaam door de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden steeds meer onder druk waardoor het natuurlijke afweermechanisme in de vorm van het immuun- compensatie- en regeneratiesysteem niet meer in staat is welke aanval dan ook af te slaan en hebben we een tijdsprobleem. Vandaag zijn we in Nederland nog veilig, maar met al het internationale vliegverkeer is het misschien verstandig om aan de grens iets meer dan het paspoort te controleren. Het licht dan ook in de lijn der verwachtingen dat deze ďsmart bugsĒ de komende jaren kanker en hart- en vaatziekten van de eerste en tweede plaats van de meest gevreesde volksziekten zullen verdringen. Hoewel we ons vandaag terecht ontzettend druk maken om verdichtings ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en beroerten moeten we niet vergeten dat een nieuw virus en/of bacterie vele malen gevaarlijker is. Dit komt door de snelle frequentie verlaging, besmettelijkheidsfactor, het hieraan gekoppelde wereldwijde snelle verspreidingsgevaar via lucht en water en het feit dat tussen de besmetting en overlijden vaak niet meer dan een paar dagen hooguit weken ligt. Hier komt nog bij dat iemand die aan een van de ons bekende welvaartsziekten leidt veel eerder de kans loopt om besmet te raken dan iemand die beschikt over een perfect hoog frequent immuun- compensatie- en regeneratiesysteem. De strijd zal dus opnieuw gestreden moeten worden waarbij we al van tevoren weten dat de mens er als winnaar uit zal komen.

 

Waarom zeggen we dit. Ten eerste omdat we in de afgelopen duizenden jaren iedere epidemie het hoofd hebben kunnen bieden en ten tweede omdat  er naast de nieuw te ontwikkelen vaccins en antibiotica een aantal primaire en secundaire infolutionaire ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 100 jaar die als tussentijdse of permanente oplossingen gepresenteerd kunnen worden bij de bestrijding van deze nieuwe virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen. Na onderzoek binnen de interdimensionale heelkunde kwamen een aantal geheel nieuwe inzichten naar voren.

 

1.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen in hun ontwikkeling naar volwassenheid net zoals bij een mens, vlinder of kikkervisje van vorm c.q. bandbreedte frequentie kunnen veranderen (pleomorfisme) en dat in deze ontwikkelingsfasen virussen op bacteriŽn etc. en omgekeerd kunnen lijken.

 

2.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we weten dat parasieten de dragers zijn van zowel menselijke als dierlijke virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen waarbij deze laatste dit extra omhulsel gebruiken om zonder problemen in uw bloedbaan terecht te komen waardoor ze over uw hele lichaam worden uitgezaaid. 

 

3.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat ieder organisme over een unieke frequentie, vortex, elektromagnetisch veld  en bandbreedte beschikt waardoor het mogelijk is kwaadaardige virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen binnen haar eigen bandbreedte m.b.v. uni-resonantie selektief te diagnostiseren en op te lossen zonder dat het menselijke weefsel zelf beschadigd wordt door het simpele feit dat ons lichaam over een andere frequentie en bandbreedte beschikt. Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe generatie van primaire vibriotica en vibricins.

 

4.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat wanneer je  antibiotica en virusbestrijders zou combineren met natuurlijke antibiotica en vaccins de werking en mutatievermogen ervan zou versterken en verbeteren zonder dat je in patent problemen terecht komt.  Met als bijkomend voordeel dat het de bij- verslavings- en ontwenningsproblemen minimaliseert. Hierdoor ontstaat een geheel nieuwe generatie van secundaire combiotica en combicins.

 

5.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat er goedaardige virussen bestaan die in staat zijn bijna alle bacteriŽn letterlijk op te eten en even snel veranderen (frequentie mutatie) als de bacteriŽn die ze moeten aanvallen. Zouden er misschien ook goedaardige bacteriŽn bestaan die op hun beurt de kwaadaardige virussen kunnen aanvallen etc.  

 

6.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat er microscopisch kleine zilveren en gouden kogels zouden bestaan die virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen letterlijk door frequentieverhoging de adem kunnen benemen waardoor ze dus gewoon stikken en de werking van de vibriotica en vibricins verstreken.

 

7.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat er positieve schimmels zouden zijn die uw immuunsysteem 400% zouden versterken en zich in razend tempo door uw lichaam verspreiden.  

 

8.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat er vandaag produkten aanwezig zijn die uw immuunsysteem volledig kunnen herstellen van alle vervuilingen door het te herinneren aan de tijd toen u net geboren was.

 

9.    Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat iedere bandbreedte over + en Ė krachten beschikt welke meer ervaren en gespecialiseerd zijn in deze bandbreedte dan + en Ė wezens uit andere bandbreedten om onevenwichtigheden c.q. stress/allergieen/ziekten te bestrijden.

 

10.Zouden we het probleem anders aanpakken wanneer we zouden weten dat alleen bij het wijzigen van het hoofdprogramma (27+27 geestelijke stress veroorzakers en oplossen onverwerkt verleden) een ziekte volledig en niet gedeeltelijk en  tijdelijk zoals bij materie sub-programmaís verholpen kan worden.   

 

Ad1. Toen Pierre Bechamp in de 19e eeuw met het in die tijd volkomen belachelijke  idee kwam dat organismen zoals virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten in hun levenscyclus verschillende vormen ( 4 levensvormen en 3 overgangsfasen van baby, puber, volwassene naar oudere) konden aannemen werd hij als fantast afgeschilderd. Pas nadat mevrouw Victor Henri van het Pasteur Instituut dit in 1914 bevestigde ging vond er een kentering in het wetenschappelijke 3D denken plaats. Maar Bechamp ging nog veel verder. Hij beweerde ook dat bacteriŽn gedurende hun levensloop niet alleen hun vorm maar ook hun grootte konden veranderen (microzyma). Door andere pleomorfistische bacteriologen wordt zelfs beweerd dat het niet de bacteriŽn zelf zijn die de ziekte veroorzaken maar de afvalstoffen en oplosmiddelen, die deze organismen produceren en uitscheiden en welke inwerken op het niet gebalanceerde celmetabolisme van het menselijk lichaam. Chronische ziekten zouden dus veroorzaakt worden door opeenhopingen van giftige stoffen in onze botten, spieren, bindweefsel etc. Voor ons is dit allemaal wel duidelijk wanneer we het vergelijken met de levensloop van een vlinder, kikkervisje maar ook mens.

 

Rond 1900 was dit echter volledig in tegenspraak met wat in die tijd de conservatieve 3D medische wetenschap geloofde. In 1969 beweerde Dr. Virginia Livingston en Dr. Eleanor Alexander-Jackson zelfs dat er een kanker microzyma zou bestaan en dat de reden dat de onderzoekers dit niet zouden kunnen vinden was omdat het van vorm veranderde. In verschillende fasen van de levenscyclus lijkt het op een virus, micrococ, diptheroid, bacil en schimmel. Als we hierbij beseffen dat sommige vira en bacteriŽn in seconden en minuten alle levens- c.q. frequentiecycli kunnen doorlopen mag duidelijk zijn voor wat voor problemen de secundaire en tertiaire medische wetenschap tegenwoordig gesteld wordt om een medicament of therapie te vinden tegen specifieke virussen, bacteriŽn etc. Hier kwam nog bij dat pas recent door een aantal Nobelprijswinnaars microscopen zijn ontwikkeld die in staat waren deze stadia levend in beeld te brengen. De overbekende elektronenmicroscoop vernietigt bij het vergroten immers al het organisch leven. Wanneer we ook nog rekening houden met het feit dat ook de kleuren van de regenboog een eigen frequentie (licht, geluid en vortex, elektromagnetische straling hebben immers allemaal een unieke frequentie) hebben, is het door de frequentiecombinaties, kleuridentificatie en lichtbrekingsverschillen zelfs mogelijk de diverse virussen, bacteriŽn en hun stadia in diverse kleuren in te delen en via een daarvoor aangepaste microscoop te bekijken. De kleuring van de virussen vindt dan op exact dezelfde manier plaats zoals we tegenwoordig de kleuren van een televisie afstemmen. Maar laten we gewoon weer terug gaan naar de algemene virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen die stress kunnen veroorzaken. Wanneer je met deze wetenschap dit soort stressveroorzakers wil vernietigen is het dus zaak een breedspectrum middel te vinden dat niet alleen een groot aantal virussen of bacteriŽn oplost maar ook de hele bandbreedte van de levenscyclus meeneemt in het neutralisatieproces. Hierbij moet je dan ook nog eens oppassen dat de middelen die je gebruikt niet de schimmelontwikkeling (extra stress/allergie) in het lichaam bevorderen en/of teveel verslavings- en bijwerkingen veroorzaken. Beter is natuurlijk om simpelweg de regulatiesystemen te versterken waardoor ons lichaam dit werk zelf kan verrichten. Een gemakkelijke opgave dus voor de onderzoekers uit de infolutionaire medische wereld.

 

Ad2. Hoewel bijna iedereen het heeft over killer virussen, bacteriŽn en schimmels horen we tegenwoordig nog maar heel weinig over parasieten. We moeten echter beseffen dat parasieten een relatief groot aantal laag frequente dierlijke en menselijke virussen, bacteriŽn, schimmels en prionen meedragen en als een soort tank beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Deze tank heeft het over het algemeen een stuk makkelijker dan de individuele en onbeschermde virussen en bacteriŽn om u toch al verzwakte maag-darmwand te doorbreken of via speeksel, vieze handen in de mond en bloed contact uw lichaam binnen te komen. Eenmaal binnen nestelt het zich na door uw bloed en zenuwen naar de juiste plaats vervoerd te zijn op een voor deze parasiet geschikte plaats. Zo hebben we gespecialiseerde lever-, alvleesklier-, darm-, maagparasieten en wormen in alle soorten, vormen en maten. Parasieten kennen net zoals virussen en bacteriŽn een levenscyclus waar hun vorm en grootte constant verandert. Via de ei, miracidia, redia, cercaria, metacercaria ontwikkelt het zich tenslotte tot een volwassen exemplaar. Zodra ze zich bijvoorbeeld aan uw lever vastgehecht hebben onttrekken ze allerlei levensmiddelen (energie en informatie) uit uw lichaam en scheiden als bedankje allerlei menselijke en dierlijke virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en zelfs grote hoeveelheden giftige stoffen zoals oplosmiddelen en amonia uit.

 

Misschien kunt u nu begrijpen dat het  zeer moeilijk is om de gekke koeien ziekte of varkenspest te bestrijden. Je moet immers niet alleen de virussen en bacteriŽn in al hun stadia bestrijden, maar ook de parasieten die zowel door het beest maar ook door de mens tijdelijk gedragen kunnen worden. Een dierlijke parasiet kan zich bijvoorbeeld tijdelijk ophouden in uw mond, bloed en/of maagdarmkanaal waarna het, nadat het uitgescheiden is, weer vrolijk concentreert op zijn voorkeurvoedsel. Bij gebrek aan beter zijn bepaalde virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten, net zoals mensen, niet meer zo kieskeurig in wat ze eten en waar dit vandaan komt. Het is alleen voor ons te hopen dat het aan het einde van deze 80 jaar cyclus geen gewoonte wordt.  Hier komt bij dat een virus of bacterie over het algemeen een desinfecterend voetbad na het verlaten van de varkensstal niet overleeft maar een parasiet door zijn extra bescherming een veel betere overlevingskans heeft. Dus op naar de volgende boerderij en het ďfeestĒ gaat opnieuw beginnen. Dat de boerderij en uw lichaam qua besmettelijkheid en overdraagbaarheid figuurlijk niet veel van elkaar verschillen mag duidelijk zijn.  Het is dus zaak bij een nieuw te ontwikkelen medicament of therapie niet alleen het virus, bacterie of schimmel aan te pakken maar ook de deze zaken dragende parasieten te doden. Bij het oplossen van de parasiet moeten we dan ook nog rekening houden met het feit dat na neutralisatie er opeens allerlei virussen, bacteriŽn, schimmels en andere parasieten in diverse stadia vrijkomen die op hun beurt ook weer chemisch (verdichte trillingen) en elektromagnetisch (verlichte trillingen) geŽlimineerd moeten worden.  Ook hier is het advies om eerst uw regulatiesystemen te versterken voordat u met het regulier of alternatief vernietigen begint.

 

Ad3. Als we dit zo allemaal aankijken is de taak van de infolutionaire medische wetenschap er in de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Einstein kwam echter met een oplossing. Hij zij dat alles in het leven resoneerde en dat al deze resonanties in verhouding tot elkaar staan. Wanneer we dus van alle organismen exact zouden weten op welke frequentie binnen welke vortexen, elektromagnetische velden en bandbreedte deze qua polariteit resoneren (incl. stroomsterkte,  frequentie respons, aantal impulsen per tijdseenheid, vorm van toepassing, eenheids informatie etc.) dan zouden we het principe van selektieve diagnose, versterking en/of oplossing kunnen toepassen. Je kan dit een beetje vergelijken met een antibioticum dat specifiek ontwikkeld is voor de bestrijding van EEN bacterie. Het verschil is echter dat je hiervoor geen pillen moet innemen maar via een primaire uni-resonantie therapie blootgesteld wordt aan een resonantie waar deze specifieke bacterie absoluut niet tegen kan.

 

We kunnen dit vergelijken met ultrasone (geluids) zuivering die op dit moment in veel industrieŽn gebruikt wordt. Nicole Tesla de uitvinder van de wisselstroom en een groot aantal andere wetenschappers hebben deze resonantie- theorie in de afgelopen 100 jaar verder uitgewerkt. De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zijn op dit moment nog bezig al deze zaken in het ďPeriodiek StelselĒ van materie frequenties, bandbreedtes en eenheids informatie onder te brengen. Met behulp van dit stelsel kunnen straks de meest uiteenlopende stressveroorzakers geŽlimineerd worden. Tijdens de onderzoeken bleek dat alle schimmels, bacteriŽn, virussen, wormen en mijten, planten, dieren, mensen, over een unieke maar jammer genoeg voor ons mensen over een relatief steeds hoger wordende mutatie frequentie beschikken aan het einde van deze cylus. Virussen, bacterien, schimmels, parasieten, prionen beginnen dus met mensen te concurreren om het menselijke levens- ofwel bandbreedte gebied. Aangezien de bandbreedte van deze frequenties nog ver genoeg uit elkaar liggen moet het dus mogelijk zijn het principe van de selektieve versterking en/of oplossing toe te passen. Voor een gedetailleerde uitleg over de gehanteerde meetmethoden en onderzoeksresultaten van diverse onderzoekscentra verwijzen wij u naar de nieuwsbrief.

 

Wanneer je dus een apparaat  of preparaat construeert zorg je ervoor dat hij in een bepaalde tijd het gehele spectrum van de ziekteverwekker doorloopt. Dit spectrum moet natuurlijk door de mutaties wel steeds bijgesteld worden. Als voeding gebruik je gelijkstroom in de vorm van een standaard batterij welke een stroompje opwekt dat u niet eens voelt of nog liever de straling die je uit de kosmos, hogere dimensies of eenheid kan opvangen net zoals een radiotelescoop dat tegenwoordig doet. Uit onderzoek is verder gebleken dat drie behandelingen van een per ziektebeeld vast te stellen aantal minuten die om de zoveel minuten plaatsvindt het meest effectief is. Dit komt door het bekende feit dat er bij de eerste behandeling allerlei virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten uit de dode parasieten vrijkomen die pas bij de tweede behandeling vernietigd kunnen worden. De derde en laatste behandeling is er dan alleen nog voor de zekerheid. Besef echter wel dat materie therapieen alleen het sub-programma en niet het hoofd- c.q. herinneringprogramma veranderen welke alleen via eenheids informatie en resonantie mogelijk is. 

 

Voor de beste resultaten moet dit apparaat over o.a. drie sets elektroden of ďWide Area BeamerĒ beschikken die op diverse plaatsen op het lichaam geplaatst of afgestemd dienen te worden. Dit komt door het feit dat het bereik van 1 set elektroden niet het gehele lichaam dekt waardoor de fysieke ziekteverwekkers niet allemaal tegelijkertijd worden aangepakt. Bij de herhalingsfrequentie moet er tevens op gelet worden dat dit niet vaker gebeurt dan een maal in de een tot drie dagen. Het lichaam moet immers de tijd krijgen om de dode en afstervende virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten via het lymfesysteem, zenuwen en bloed te absorberen en af te voeren. Herhaal je de behandeling te vaak dan kan dit in het extreme geval een giftige reactie tot gevolg hebben omdat o.a. uw klieren, lever en nieren niet meer in staat zijn deze overvloed aan giftige stoffen te verwerken.

 

Mensen die chronisch ziek zijn, moeten dus nooit zelf gaan experimenteren omdat bij een ondeskundige behandeling er teveel giftige stoffen vrij kunnen komen.  Dit wordt ook wel het syndroom van Herxheimer genoemd. Het is in alle gevallen dan ook goed om minimaal 1 Ĺ liter bronwater per dag te drinken in combinatie met Chlorella + tabletten om deze giftige stoffen zo snel mogelijk te absorberen en uit uw lichaam te verwijderen. Tevens is het aan te bevelen om drie uur na de behandeling wat ECO yoghurt te drinken om de goedaardige bacteriŽn balans (darmflora) in de maag en darmen te herstellen. Wanneer u allergisch bent voor melkproducten, kunt u als alternatief ook organische Acidophilus capsules slikken. Deze goedaardige bacteriestammen bereiken hetzelfde resultaat als yoghurt. Wel bleek dat de op basis van deze bevindingen gefabriceerde apparatuur niet alle virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten gedood werden. Zoals uw weet wordt stroom via oppervlakte van materialen geleid. Zo ook in uw lichaam. Het stroompje gaat bijvoorbeeld wel langs uw ingewanden, nierstenen, ogen en parasieten, maar komt niet bij de inhoud van uw maag, darmen en nierstenen. Hier komt nog bij dat de 27+27 geestelijke stress/allergie veroorzakers en onverwerkt verleden ook nog niet geelimineerd zijn waardoor het hoofdprogramma dus nog steeds de pijnreactie c.q. herinnering aan deze ziekmakers bevat en het sub-programma steeds opnieuw geinfecteerd kan worden.

 

Om ook de hier aanwezige virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten op te lossen moet de behandeling dus regelmatig herhaald worden en/of een aantal chemische of natuurlijke middelen gebruikt worden om ook op deze plaats de laatste vijanden op te ruimen. Diverse organische kruiden en specifieke Uni-resonantie behandelingen zijn hier uitermate geschikt voor. Zodra de onderzoeken op dit gebied zijn afgerond, hoort u hier meer over in de nieuwsbrief. Wanneer u deze zaken wilt aanschaffen, houdt u bij de selektie van deze producten de richtlijnen van Kava Kava + aan. Voor de juiste hoeveelheden neemt u contact op met een hierin gespecialiseerde Nieuwe Dokter. Het zou trouwens aardig zijn om deze aanpak wetenschappelijk te testen op de gekke koeien ziekte en varkenspest.

 

Ad 4. Hoe snel we ook in de laboratoria nieuwe medicijnen ontwikkelen, het feit is dat we steeds verder achterlopen bij de nieuwe soorten virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen die ieder jaar uit het schijnbare niets ontstaan. Gelukkig is er een aantal wetenschappers die de huidige vaccin en antibiotica kennis proberen te combineren met natuurlijke producten die van oudsher bekend staan als natuurlijke antibiotica en virusbestrijders. Deze natuurlijke antibiotica zijn vele malen complexer dan welke door de mens ontwikkeld antibioticum of vaccin dan ook. We kennen natuurlijk allemaal knoflook ook wel ďRussische PenicillineĒ genoemd voor het feit dat het in de eerste en tweede wereldoorlog door de russen werd gebruikt als natuurlijk antibioticum.

 

Maar kent u ook Calcium-Elenolate welke uit de bladeren van een boom in het Middellandse zeegebied gewonnen wordt, Siberische Ginseng, Lavendel en Chlorella +. Naast het feit dat deze natuurlijke antibiotica en vaccins zeer complex zijn, hebben ze ook nog als voordeel dat ze uit organisch materiaal bestaan. Mits bewaard in de koelkast en snel bij u thuis zijn deze levende organische bestanddelen in staat om de mutatiestrijd met de vijand (welke zich in dezelfde bandbreedte bevind) aan te gaan. Bij combiotica krijgen bacteriŽn dus niet alleen meer te maken met een directe hoge doserings-aanval van een beperkt aantal chemische elementen maar worden tegelijkertijd met een breed scala (frequentie spectrum) van aanvallers geconfronteerd dat ze geen tijd meer krijgen om zich te muteren. Gebeurt dit toch, dan krijgen ze als genadeslag te maken met de organische component van de combiotica die even snel mee muteert als de bacterie zelf. Combiotica en combicins vallen de bacteriŽn en virussen dus niet meer op een manier maar op drie (overgangsfasen) manieren aan waarbij het bijkomende grote voordeel is dat ze met hun eigen (bandbreedte mutatie) wapens bestreden worden. Combineren we deze combiotica ook nog eens met goedaardige levende virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen die ook in dezelfde +/- bandbreedte leven dan wordt het wel heel erg moeilijk om nog kwaad te doen in ons lichaam. Zeker als we door versterking al beschikken over een gezond immuun- compensatie- en regeneratiesysteem. De strijd tegen nieuwe gemuteerde bacteriŽn en virussen is dan ook nog lang niet verloren. Het is echter wel zaak dat de wetenschap haar horizon verbreedt en zo spoedig mogelijk gebruik maakt van die zaken die moeder natuur ons al duizenden jaren biedt in haar strijd tegen deze ongewilde bacillen. 

 

Ad 5 t/m 10. De informatie die we hierover aan het verzamelen zijn, is nog niet volledig. Hieronder vindt u de voorlopige bevindingen inzake Coloidaal Zilver en Goud welke waarschijnlijk de enige twee redmiddelen zijn wanneer er plotseling een grootschalige epidemie uitbreekt zoals bij het gebruik van een biologische wapens. 

 

Wist u trouwens dat alle virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen in werkelijkheid de materiele c.q. atomaire vormen zijn van blokgolven ook wel obsessies in de psychiatrie en psychologie genoemd en dat deze blokgolven alleen opgelost kunnen worden wanneer u uw onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress veroorzakers oplost. De 7 lichamelijke stress oplossers neutraliseren immers alleen de atomaire kant van het ziektebeeld  terwijl de 27 geestelijke stress oplossers plus de methode om het onverwerkte verleden op te lossen de isotopische ofwel blokgolven die zich in een vortex bevinden oplossen waardoor de vrije eenheids en interdimensionale intelligente energie weer vrijelijk kan doorstromen.  

 

9.2.4.1 COLLOIDAAL ZILVER, HET EERSTE REDMIDDEL BIJ VIRUSSEN, BACTERIEN, SCHIMMELS, PARASIETEN EN PRIONEN

 

Iedere cowboy die een paar honder jaar geleden naar het wilde westen van Amerika trok wist dat hij altijd een zilveren dollar bij zich moest hebben om te overleven in de woestenij. Niet omdat hij hiervoor onderweg de broodnodige zaken kon kopen om te overleven maar omdat hij deze zilveren dollar gebruikte om zijn water en melk te zuiveren. Zilver staat namelijk al sinds mens heugenis bekend als het beste antibioticum tegen virussen, bacterieen, schimmels, parasieten en prionen dat er op aarde fysiek bestaat. Zover nu bekend zijn er meer dan 1000 

infectie ziekten die niet tegen zilver bestand zijn. Over hoe zilver nu precies werkt lopen de meningen uiteen. Dus laten we maar gelijk de werking van zilver wetenschEppelijk belichten en de rest van de 3D onwetendheid achter ons laten. Zuiver zilver (+99,9%) is na goud het meest hoog frequente element wat we op onze aarde kennen.  Dit komt omdat dit element atomair nog bijna zuiver gekoppeld is met de achter dit atoom liggende isotopische vortex van vrije energie. Zuiver zilver laat eenheids en interdimensionale vrije energie dus het beste door in deze derde dimensie. Het gevolg is dat wanneer iedere zilver atoom in contact komt met een laagfrequente infectie bron deze daadwerkelijk letterlijk verlicht wordt waardoor de verdichtingen ofwel blokgolven letterlijk oplossen in deze hoog frequente vrije energie vortex. Virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen kunnen dus nooit resistent worden tegen colloidaal zilver. Het is immers niet het atomaire zilver dat het werk doet maar de vrije energie die door de interdimensionale poort de zieke (atomen) cellen binnenkomt. Zilver is dus een interdimensionale bruggenbouwer tussen onvrije atomaire en vrije isotopische intelligente energie. Tevens zal zilver de goede virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen in ons lichaam niet doden omdat deze bij het gezonde spectrum/dimensie/bandbreedte van een gezond mens passen dus al over voldoende vrije energie beschikken. Om het zuivere zilver zo goed mogelijk over uw hele lichaam te verspreiden is het zaak om het in zodanig kleine deeltjes (colloidale deeltjes) toe te dienen dat ze makkelijk de celmembramen kunnen passeren om hun verlichtende werk aldaar uit te voeren. Vandaag is het middels elektrolyse mogelijk om microscopisch (colloidaal) kleine deeltjes van een zuiver zilver staafje in water los te weken waar het direkt zowel intern als extern voor uw fysieke lichaam gebruikt kan worden.

 

Voor de meeste mensen zal bovenstaande uitleg waarschijnlijk wat te diepgaand zijn, daarom hieronder een lijst van virussen, bacterien, schimmels, parasieten en prionen waartegen colloidaal zilver vandaag gebruikt kan worden.

 

        Anthrax Bacilli

        Appendicitis

        Axillae and blind boils of the neck

        B. Coli, Communis, Dysentry, Tuberculosis

        Bacillary Dysentery

        Bladder Irritation

        Blepharitis

        Boils

        Bromidrosis in axillae, in feet

        Burns and wounds of the cornea

        Cerebro-spinal Meningitis

        Chronic Cystitis

        Chronic Eczema of anterior nares, metus of ear

        Colitus

        Cystitis

        Dacrycystitis

        Dermatitis suggestive of toxaemia

        Diarrhoea

        Diptheria

        Dysentery

        Ear Infections

        Enlarged Prostate

        Epidtymitis

        Erysipelas

        Eustachian (potency restored)

        Follicular Tonsilitis

        Furunculosis

        Gonococcus

        Gonorrhoea, conjunctivitis, ophthalimia, prostratic gleet

        Haemorrhoids

        Hypopyon ulcers

        Impetigo

        Infantile Disease

        Infected ulcers of the cornea

        Inflammatory Rheumatism

        Influenza

        Interstitial Keratitis

        Intestinal troubles

        Lesion Healing

        Leucorrhoea

        Menierís Syndrome

        Nasal Catarrh

        Nasopharyngeal Catarrh

        Oedematous enlargement

        Offensive discharge of chronic suppuration in Otitis Media

        Ophthalmology

        Opthalmic practices

        Para-Typhoid

        Paramecium

        Perineal  Eczema

        Phelgmons

        Phlyctenular Conjunctivitis

        Pneumococci

        Pruritis Ani

        Puerperal Septicaemia

        Purulent Ophthalmia of infants

        Pustular Eczema of scalp

        Pyorrhoea Alveolaris (Riggs Disease)

        Quisies

        Rhinitis

        Ringworm of the body

        Scarlatina

        Sepsis

        Septic Tonsillitis

        Septic Ulcers of the legs

        Septicaemia

        Shingles

        Soft Sores

        Spring Catarrh

        Sprue

        Staphyloclysin  (inhibits)

        Staphylococcus Pyogenea, Pyogens Albus, Pyogens Aureus

        Streptococci

        Subdues inflammation

        Suppurative Appendicitis (post-op)

        Tinea Versicolor

        Tonsolitis

        Typhoid

        Typhoid Bacillus

        Ulcerative Urticaria

        Urticaria suggestive of toxemia

        Valsavaís inflammation

        Vincentís Angina

        Vorticella

        Warts

        Whooping Cough

 

             RECENTE BEVINDINGEN

 

        Adenovirus

        Aspergillus Niger

        Bacillius Typhosus

        Bovine Rotovirus

        Candida Albicans

        Endamoeba Histolytica (cysts)

        Escherichia Coli

        Legionella Pneumophila

        Mad Cow Disease (BSE/MKZ)

        Poliovirus 1 (Sabin strain)

        Pseudomonas Aeruginosa

         Salmonella

        Spore-forming Bacteria

        Staphylococcus Aureus

        Streptococcus Faecalis

        Vegetative B. Cereus cells

 

              NOG LOPEND ONDERZOEK IN COMBINATIE MET COLLOIDAAL GOUD

 

        Citrobacter Freundii

        Enterobacter Cloacae

        Enterobacteriaceae

        Escherichia Coli

        Klebsiella Pneumoniae

        P. Stutzeri

        Proteus Mirabilis

        Etc etc. etc.

 

Bronnen: The use of colloids in health and disease (1919) by Alfred B. Searle, Colloids in biology and medicine (1919) by H. Bechhold en Index-Catalogue of the library of the surgeon generalís office of the United States Army (1931) U.S. Printing Office, Washington D.C. 

 

Nadat u bovenstaande lijst, die zelfs door de Amerikaanse overheid in 1931 (voor de opkomst van penicilline en de farmaceutische industrie) werd uitgegeven gelezen heeft zult de handen in het haar slaan met de vraag waarom wij vandaag allemaal chemische troep met vele bijverschijnselen slikken terwijl het antwoord op vele (infectie) ziekten simpelweg het zeer goedkope colloidaal zilver is. Het antwoord is: er wordt te weinig verdiend aan colloidaal zilver en je kan het als bedrijf niet patenteren. Je gaat je dan ook steeds meer afvragen wat voor soort mensen het zijn die vandaag aan het hoofd van onze ziekenhuizen staan en we praten hierbij niet over de artsen maar over de directie en het management die het (inkoop)beleid bepalen.  

 

9.2.4.1.1. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR COLLOIDAAL ZILVER

 

Wanneer u Colloidaal Silver gebruikt (zie gebruiksaanwijzing leveranciers) is het belangrijk om te weten dat het direct in contact brengen van het Colloidaal Silver (ofwel een hogere frequentie) met het probleem gebied zeer belangrijk is. Zit het probleem in uw zenuwen en bloed dan drinkt u (1 eetlepel tot 1-2 longdrink glazen per dag voor maximaal 7 dagen waarbij u de vloeistof minimaal 3 minuten lang slokje voor slokje spoelt in uw mond totdat uw tong weer de rode zuivere kleur krijgt). Zit het probleem in uw holtes, neus, longen, oren of ogen dan druppelt u 3 X 2-3 druppels per dag in. Zit het probleem op uw huid (inclusief brandwonden) dan spuit u het met een bruin 30 ml spuitflesje welke voor F. 2,50 bij uw apotheek te verkrijgen is op uw huid en laat het 5 minuten intrekken. Zit het probleem bij uw voortplantingsorganen dan is het zaak deze naast de orale inname te versterken met het bespuiten (intern/extern) met Collidial Silver voor wederom een periode van 7 dagen. Verdere toepassingen zijn het zuiveren van uw drinkwater, het vers houden van uw groenten en fruit middels een plantenverstuiver (koelkast effect), het schoonmaken van uw vloeren, wanden en plafonds middels een plantenverstuiver als schoonmaakmiddel, het besprenkelen of bestuiven van uw voeten en/of sokken om schimmelinfecties te voorkomen en het inhaleren via de neus van 3 pufjes colloidaal silver per neusgat om ook uw longen te beschermen tegen virale, bacteriele en biologische zaken zoals biologische wapens die via de lucht ingeademd kunnen worden. Colloidaal zilver (water) in combinatie met lavendel etherische olie (lucht) is trouwens helemaal perfect bij BSE en MKZ in de stal. De onderhoudingsdosis voor preventie is een theelepel of  soeplepel per dag voor het slapen gaan op een nuchtere maag. 

 

Colloidaal Silver kunt u maken door het apparaat 10-15 minuten (afhankelijk van de sterkte van de zon of batterij) te houden in een GLAZEN maatbeker met 1 liter water. Dit water kan zowel kraanwater zijn of gedestilleerd water. Kraanwater is 1 week houdbaar, terwijl gedestilleerd water wel tot 6 maanden houdbaar is. Met gedistilleerd water duurt het proces 25-45 minuten i.p.v. 10-15 minuten.

 

De meeste apparaten kunnen binnen 10-15 minuten een liter Colloidaal Silver voor 5 cent

aanmaken welke een winkelwaarde heeft van F. 100-200,00 die niet alleen uw gezin

maar vele van uw vrienden kunnen beschermen tegen alle hierboven genoemde

ziekten. Ga ook eens bij uw apotheek of drogist langs om 1 liter bruine of paarse GLAZEN bewaarflessen te kopen of 30 ml glazen druppelaars en verstuivers. Tevens is het aan te raden om Gedestilleerde Colloidaal Silver te gebruiken bij bloed transfusie waardoor direct het hele lichaam van virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten geschoond wordt.   

 

9.2.4.2 COLLOIDAAL GOUD EN HET GEHEIM VAN DE FARAOíS

 

Wat colloidaal zilver voor het lichaam is, is colloidaal goud voor de ziel. Dit komt omdat colloidaal goud een vele malen hoger frequentie bereik heeft dan colloidaal zilver. Als niets meer helpt dan wordt colloidaal goud ingezet en dit geld niet alleen voor stress fase 1 maar ook in fase 2 bij kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. Colloidaal goud mag zelfs wel het overgangselement tussen de derde en vierde dimensie genoemd worden. Het bevat een uitermate hoge geleiding van vrije eenheids c.q. interdimensionale energie en kan gezien worden als een atomaire/isotopische koppeling op het interdimensionale vlak. Deze wetenschap kan in de toekomst ook gebruikt worden bij de bouw van vrije energie apparatuur in combinatie met koperdraad, kristallen en aluminium zoals we in vorige hoofdstukken al gezien hebben. Wist u trouwens dat colloidaal goud een paarse kleur krijgt welke zoals u allemaal weet de zeer hoog frequente kleur der genezing is.

 

Maar nu toch nog even terug naar uw innerlijke gezondheid. Colloidaal goud mag waarlijk gezien worden als eerste stap op weg naar innerlijke gezondheid ofwel de eerste stap voor het bewust oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Colloidaal goud verwijderd namelijk de mist der onwetendheid van de mens laag na laag zonder dat hij hierbij in eerste instantie een grote wils inspanning voor moet doen. Zo worden de volgende obsessieve leugenachtige sluiers die vaak al jaren c.q. levens lang het onderbewustzijn van de mens bevolken en hem weerhouden het hoger bewustzijn wederom te bereiken omgezet in waarheid.

 

        Angst Ė Liefde

        Innerlijke ziekte Ė Innerlijk geluk

        Ongeluk - Geluk

        Depressiviteit Ė Levensvreugde

        Stress Ė Relax

        Paniek Ė Balans

        Drukte - Rust

        Ongeduld - Geduld

        Onvrede - Vrede

        Immoraliteit - Moraliteit

        Negatieve houding Ė Positieve Houding

        Domheid IQ Ė Eenheids bewustzijn EQ

        Humeurigheid  - Glimlachen

        Kwaadaardigheid Ė Naastenliefde

        Pijn Ė Evenwicht*

 

* Op dit moment wordt colloidaal goud vaak gebruikt als pijnbestrijder i.p.v. morfine, aspirine en paracetamol etc.

 

 

Natuurlijk werken deze transformatie zaken alleen maar zolang u colloidaal goud blijft slikken. Een veel betere oplossing is natuurlijk om tijdens het tijdelijk slikken van colloidaal goud gelijk te beginnen met het oplossen van de 27 stress veroorzakers en het onverwerkte verleden. Zie hoofdstuk 5.

 

Zuiver goud (+99,9%) werd al in de tijd van de Faraoís in Egypte gebruikt als wondermiddel om vele ziekten te verlichten en genezen. Het winnen van goud in de mijnen van Egypte en Soedan was dan ook het monopolie van de Faraoís  van Egypte. Vele van deze Faraoís met de uitzondering van Osiris, Hatshepsut en Akhenaton waren dan ook ware dictators in de toenmalige gezondheidszorg. Door de aarde te beroven van haar goud voorraden nam het gehalte aan goud in de Nijl  - dus ook in de gewassen en dieren - steeds sterker af. Door deze  afname werd het volk steeds onwetender en dommer en ontstonden de eerste lapmiddeltjes in de vorm van allerlei kwakzalverij. Deze kwakzalverij die vaak gemonopoliseerd werd door de Priester kasten in Egypte zorgde ervoor dat de bevolking volledig afhankelijk werd van zowel Farao en Priesters. Slavernij was het gevolg. Slavernij ontstaat immers alleen maar wanneer de heersende EGO kaste de bevolking haar vrijheid dus wetendheid ontneemt om haar ondergeschikt te maken aan de hoogmoedige waanzin van een of andere tijdelijk dorpsgek die denkt dat hij meer of beter is dan de rest van de wereld. Dit model van hoogmoedswaanzin is door de eeuwen heen keurig opgevolgd door zowel vele Griekse, Romeinse, Indiase, Afrikaanse, Spaanse (Incaís), Franse, Engelse, Nederlandse, Germaanse etc. etc. kolonialisten.

 

Wat de moderne kolonialisten echter zijn vergeten is dat goud en trouwens ook zilver niet alleen macht en geld betekenen maar nog meer gezondheid en interdimensionale vrijheid. De huidige ďmoderneĒ wereld heeft door haar goud en zilver voorraden welke nu dood in haar kluizen ligt haarzelf letterlijk het zicht ontnomen op de eerste relatief eenvoudige stap naar een meer evenwichtige wereld welke de eenheid is. Een wereld waar geen ziekten, ongeluk en vreugdeloosheid meer bestaan. Het wordt weer de hoogste tijd om een kleine dosis colloidaal goud (1 eetlepel per dag voor het slapen gaan en 3 minuten spoelen) in te nemen voor de broodnodige helderheid en interdimensionale vrijheid. 

 

De hierboven genoemde inzichten worden vandaag al in een groot aantal landen en Nieuwe Dokters praktijken toegepast maar zijn over het algemeen totaal niet bekend bij het grote (westerse) publiek. Moeten we nu hoera roepen omdat we al beschikken over een heel tussentijds arsenaal van middelen en therapieŽn om de meeste virussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen te bestrijden.  Aan de ene kant wel. Mocht er een epidemie uitbreken - en dat zit er in de komende 10 jaar dik in - dan hebben we tenminste iets om de aanval direct in te zetten waardoor er waarschijnlijk een groot aantal mensenlevens gespaard kunnen blijven. Aan de andere kant zitten we met een probleem. Omdat het om nog niet wereldwijd gestandaardiseerde middelen en therapieŽn gaat is de kans klein dat ze door de WGO en nationale overheden massaal ingezet zullen worden. Wat in Amerika door de FDA is goedgekeurd is in China afgekeurd. Wat in Rusland een reguliere behandeling is, is in Europa een alternatieve behandeling. Maar zelfs in Europa zijn de verschillen groot tussen wat regulier, alternatief en speculatief genoemd mag en kan worden. Deze internationale chaos in wetgeving, waarbij we natuurlijk ook nog een aantal economische belangen moeten optellen, is nou niet echt bevorderlijk voor uw gezondheid, zeker niet wanneer het om leven en dood gaat zoals bij het uitbreken van een wereldwijde epidemie.

 

Hoewel Nederland een uitermate flexibel en innovatief land is als het om gezondheidszorg gaat kan het in bepaalde gevallen toch verstandig zijn om even een vakantie te boeken naar Amerika, Rusland, Duitsland of China waar een bepaalde voor u belangrijke stress/allergietherapie al wel goedgekeurd is en massaal in de praktijk wordt toegepast. De hoop is echter dat de WGO deze versnipperde tussentijdse oplossingen zal centraliseren en standaardiseren om niet alleen een bepaalde bevolkingsgroep maar de hele wereld de mogelijkheid te geven om van deze ďnieuweĒ zaken gebruik te maken als dit nodig mocht blijken te zijn. Voor de farmaceutische industrie bieden bovenstaande ontwikkelingen zeer veel nieuwe mogelijkheden om primaire en secundaire producten en therapieŽn te patenteren en formules voor bijvoorbeeld natuurlijke, combi als chemische producten op de Coca Cola manier te beschermen. Voor de zekerheid is het natuurlijk altijd verstandig om voor een paar tientjes een Colloidaal Zilver generator aan te schaffen. Later zal dit de beste materiele aanschaf in uw leven blijken te zijn.

 

9.2.4.1. WAAROM ZIJN BACTERIňN EN VIRUSSEN ZO SNEL RESISTENT GEWORDEN

 

De mens van vandaag vraagt om snelle oplossingen voor haar problemen. Deze snelle oplossingen bestrijden over het algemeen alleen maar tijdelijk de symptomen en doen niets aan de feitelijke klachten die de daadwerkelijke oorzaak zijn. Een 3D/4D (huis)arts weet dat mensen die met vage klachten binnenkomen vaak niet luisteren naar goedbedoelde adviezen maar snel een recept voor een wonderpil willen hebben om snel van de symptomen af te komen. Een Nieuwe Dokter zal een patiŽnt echter duidelijk maken dat bijvoorbeeld antibiotica helemaal niet helpen tegen een virus zoals de griep en ook geen enkel nut hebben bij de bestrijding van vage stressklachten. De Nieuwe Dokter zal dan ook altijd eerst via het stellen van een aantal gerichte vragen achter de oorzaak van de klachten proberen te komen en niet direct een recept moeten uitschrijven dat alleen de (pijn) symptomen behandeld of nog erger dient als een nutteloos zoethoudertje. De mens van vandaag wil echter snel resultaat en de kans is dan ook vrij groot dat hij door te blijven aandringen toch met een (chemische) pijnstiller of antibiotica de praktijk verlaat. Het is natuurlijk helemaal niet erg dat je af en toe voor 1-2 weken deze chemische medicijnen slikt. Een gezond lichaam kan dit allemaal keurig aan en we kunnen deze medicijnen keurig met de Uni-resonantie therapie weer snel uit ons lichaam verwijderen. Maar waarom zou je chemische troep slikken als je vandaag beschikt over colloidaal zilver en goud.

.

Het wordt echter anders wanneer je hiervan een gewoonte maakt en medicijnen zoals antibiotica geslikt worden voor zaken waarvoor ze helemaal niet bedoeld zijn. Antibiotica zijn immers uitgevonden om te helpen bij acute en levensbedreigende situaties. De realiteit van vandaag is dat ze al door kinderen als snoepgoed geslikt worden in allerlei omstandigheden. Dit heeft tot gevolg dat wanneer u het eens echt nodig heeft de bacteriŽn door bandbreedte migratie allang resistent zijn tegen deze antibiotica en een lange lijdensweg voor de patiŽnt begint. Voor mensen die aan stress/allergie leiden die niet het gevolg is van een bacteriŽle ontsteking kan het slikken van antibiotica alleen maar stress/allergie verhogend werken aangezien deze antibiotica niet alleen de slechte maar ook een groot aantal van de goede bacteriŽn doden in uw lichaam. Dit heeft tot gevolg dat vooral schimmels zich ongehinderd kunnen gaan vermenigvuldigen. Als we de vakliteratuur erop nalezen blijken de klachten van schimmelinfecties voor een deel overeen te komen met stress klachten zoals chronische vermoeidheid, buikpijn, allergie etc. Schimmelinfecties worden tegenwoordig ook wel gezien als een van de meest sluipende epidemieŽn die onze samenleving vandaag kent, waarbij het nutteloze gebruik van antibiotica als een van de hoofdveroorzakers wordt gezien. Maar ook als we antibiotica alleen nog maar zouden slikken in die gevallen waarvoor deze medicijnen bedoeld zijn loert er nog steeds gevaar uit een wat minder bekende hoek.

 

Iedereen die geen ECO vlees eet loopt een zeer groot risico om met elke biefstuk ook een portie antibiotica naar binnen te krijgen. De veestapel wordt tegenwoordig net zoals de mens overspoeld met dit soort medicijnen met als gevolg dat we bijna iedere dag blootgesteld worden aan deze antibiotica hetgeen de bacteriŽn in ons lichaam nog resistenter maakt tegen wat voor antibiotica dan ook. En wat voor antibiotica geldt is ook van toepassing voor virus, schimmel en parasieten bestrijders in onze veestapel met als extra toevoeging hormonen in iedere vorm die u maar kan bedenken. Wat denkt uw dat er met uw lichaam gebeurt wanneer u iedere dag een portie van deze zaken naar binnen krijgt. Uw hele interne (hormoon)huishouding slaat volledig op hol. Vooral tijdens een van de drie overgangsfasen kan dit tot vervelende consequenties lijden. Als dit zo doorgaat kan het niet anders dat over nog geen tien jaar geen enkel medicijn meer helpt tegen wat voor infectieziekte dan ook.  Tellen we hierbij de effecten op van (elektromagnetische) straling, chemische middelen, zware metalen en gebit-stress, MKZ en BSE waarmee we de hele dag thuis, op het werk en in de auto geconfronteerd worden dan mag wel duidelijk zijn dat ons lichaam het in deze welvaartsmaatschappij steeds zwaarder te verduren krijgt.

 

9.2.4.2. DE TERUGKEER VAN POLIO IN ONZE SAMENLEVING

 

Hoewel het poliovaccin de poliostrains 1 -3 heeft overwonnen, zijn er in de afgelopen jaren meer dan 69 polio strains bijgekomen waarvoor nog geen enkel vaccin bestaat. In China wordt zelfs een verband verondersteld tussen het gebruik van het orale poliovaccin en als gevolg daarvan de toename van het Guillain-Barre Syndrome (The Lancet,  8 oktober 1994). Met andere woorden; door polio te bestrijden wordt de weg vrijgemaakt voor een ander verlammend virus waar nog geen medicijn voor bestaat. Door het grote aantal mutaties kan iemand die geÔnfecteerd is jarenlang zonder noemenswaardige klachten blijven lopen met het virus in zijn bloedstroom welke wanneer de natuurlijke weerstand (frequentie) van het lichaam afneemt opeens toeslaat en als we diverse wetenschappers mogen geloven kan resulteren in het Chronische Vermoeidheids Syndroom. Dit syndroom staat vooral bekend om zijn vage klachten als vermoeidheid, allergie, gewichtsverlies, algemene zwakheid etc. Volgens experts wordt CVS naast schimmelinfecties de stress/allergie veroorzakende ziekte van de 21st eeuw. U als lezer van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers weet echter dat CVS veroorzaakt wordt door de 7 lichamelijke, 27+27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden waardoor de poort naar de vrije intelligente energie steeds meer gesloten wordt. Willen we dus van het CVS afkomen dan zult u niet alleen de stress/allergie veroorzakende stof (sub-programmaís) maar ook de stress/allergie veroorzakende herinneringen (hoofdprogramma) uit uw lichaam en ziel (onderbewustzijn) permanent moeten verwijderen.  Het is dus zaak de natuurlijke weerstand en frequentie van het lichaam zo optimaal mogelijk dus eenheids gericht te houden waardoor dit virus geen kans krijgt om toe te slaan.      

 

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.  Zie hoofdstuk 5. 

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

9.2.5. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 5: PERSOONLIJKE STRESS

 

Hoewel deze stresscategorie eigenlijk op de tweede plaats had moeten staan, is uit praktische overwegingen besloten om het voorlopig toch maar op de vijfde plaats te zetten. De moderne mens wil immers eerst resultaat zien, voordat hij ergens in kan geloven. Aangezien u de eerste resultaten van de vorige vier lichamelijk stress-eliminators al aan den lijve heeft ondervonden, is de kans groot dat u ook voor de aanpak van deze stress/allergieveroorzaker zal openstaan. Stress/allergie is namelijk door een positieve instelling en geloof voor een groot deel te verhelpen. Hierdoor wordt namelijk niet alleen je fysieke frequentie verhoogd en dus de aanmaak van o.a. hormonen zoals Melatonine en DHEA bevorderd maar kan de vrije eenheids en interdimensionale intelligente energie weer de atomen instromen. Het zal niet de eerste keer zijn, dat mensen die weken, soms maanden zonder eten of drinken op zee rondgedobberd hebben, in de woestijn zijn verdwaald of op de noordpool zijn komen vast te zitten, het er toch levend vanaf brengen. Het moet dus mogelijk zijn om door een evenwichtige levensinstelling en geloof dat men zal overleven uw vortexen, fotonen, atomen, elektronen, cellen, hormonen, enzymen etc. huishouding evenwichtig te richten op de eenheid, hetgeen zijn weerslag heeft op uw regulatiesystemen. Het resultaat van deze evenwichtige richting c.q. afstemming is, dat uw cellen weer evenwichtig i.p.v. onevenwichtig gaan trillen, resoneren en communiceren. En u weet dat iemand die al zijn onverwerkte verleden heeft opgelost en hierna ook nog eens alleen maar evenwichtig gaat gaat denken, doen en spreken nooit meer ziek kan worden.

 

Nog geen tien jaar geleden trokken we onze schouders op voor dit soort beweringen. Vandaag zijn bovenstaande zaken echter wetenschappelijk bewezen en worden ze dagelijks gebruikt in een aantal westerse ziekenhuizen in Amerika, Duitsland en Engeland. Er bestaat dus daadwerkelijk een verband tussen verlichte en verdichte materie. Het echtpaar Glaser, arts en psycholoog begon vijftien jaar geleden in Amerika met hun onderzoek om deze relatie te onderzoeken en wetenschappelijk te bewijzen. Via het feit dat stress/allergie van invloed is op ons immuunsysteem, redeneerden en experimenteerden zij verder dat het mogelijk moest zijn om jezelf zodanig te programmeren ofwel conditioneren (concepten, gedachten, idee, wil en aandacht) om bijvoorbeeld meer killercellen aan te maken. Dr. Leslie Walker ontwikkelde op basis van de Glacer informatie een relaxtherapie, die gebruikt werd om mensen na een operatie sneller te laten genezen ofwel weer sneller een optimale frequentie en polariteits evenwicht te bereiken. Oleg Eremin kwam hierna op het idee de activiteit van deze killercellen in beeld te brengen onder een microscoop. Hij nam van 96 patiŽnten bloed af en vergeleek de activiteit van de cellen voor en na de relaxtherapie. De resultaten waren opzienbarend. Het bleek dat de hersenen (intelligente energie in vortexen) opdracht gaven om bepaalde hormonen aan te maken die het aantal witte bloedlichaampjes konden vermeerderen of verminderen.

 

Tegenwoordig noemen we deze wetenschap de Psychoneurone Immunologie. We zullen in de komende jaren nog veel horen van deze nieuwe wetenschap aangezien het naast het stimuleren van de aanmaak van killercellen ook mogelijk moet zijn om andere stoffen aan te maken ter bestrijding van allerlei ziektebeelden en de opname en afvoer van diverse stoffen te reguleren. In combinatie met de uni-resonantieproducten en therapieŽn, neutralisatie van de andere 7+27 stressveroorzakers en oplossen van het onverwerkte verleden denken wij dat de door bovenstaande onderzoekers bereikte resultaten in de komende jaren nog vele malen verbeterd kunnen worden.

9.2.5.1. OOST-WEST THUIS BEST?

 

Al eeuwen lang worden lichaam, ziel en geest door een groot aantal landen als een onlosmakelijk geheel beschouwd. Alleen de westerse beschavingen hebben in de afgelopen eeuwen geprobeerd lichaam, ziel en geest los te koppelen en te vervangen door puur op het lichaam gebaseerde 3D wetenschappelijke theorieŽn en idealen. Dit op materie en evolutieleer van Darwin gebaseerde westerse model is na de tweede wereldoorlog zowel door Amerika (kapitalisme) en Rusland (communisme) voor eigen gewin herschreven waarna het versneld mondiaal is uitgedragen en vandaag door de meeste beschavingen wordt gezien als de enige manier om in de huidige materiŽle wereld als mens en natie te evolueren en overleven. Maar laten we hier duidelijk zijn dat het ďSurvival Of The FittestĒ concept een vrijheid berovend, ziekmakend, en polariserend 3D/4D concept was dat door een aantal koningen, priesters en technologen door hun hoog- en deemoedswaanzin de plaats innam van het eenheids weten. Vandaag leven we dus eigenlijk door het onevenwichtige ingrijpen van de mens in de omgekeerde wereld. Wat we vandaag om ons heen zien is niet het resultaat meer van een oneindige schepping maar wat de mens er zelf in de afgelopen miljoenen jaren van gemaakt heeft. Het is dan ook uw taak om de originele schepping van VOLLEDIG VERTROUWEN, VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN VOLLEDIGE VRIJHEID te RECREEREN en alle onevenwichtige concepten, gedachten, daden en woorden om te zetten in evenwichtige concepten, gedachten, daden en woorden. Na deze grote schoonmaak zal de oneindige schepping van vrije intelligente lebvensenergie weer in al haar glorie het daglicht zien. Tot het zover is, is het van uitermate groot belang niet meer een ander maar onszelf verantwoordelijk te stellen voor deze RE-CREATIE van het originele concept.

 

Het communisme was het meest extreme voorbeeld van het ďSurvival Of The FittestĒ concept, waarbij technologie zelfs verheven werd tot godsdienst en deze laatste dan ook als zodanig onderdrukt en verboden werd. We weten allemaal dat dit model met de val van het ijzeren gordijn nagenoeg niet meer bestaat maar wel ten koste van veel mensenlevens een unieke erfenis aan ECO technologie heeft achtergelaten waar de gehele westerse wereld het nakijken heeft. Ook het kapitalistische model, hoewel niet zo extreem als het communisme in het propageren van technologie,  heeft haar sporen van ellende achtergelaten. Bijna iedereen die vandaag in de westerse wereld leeft, is opgevoed met op de materie gebaseerde idealen, waarbij het geestelijke erfgoed een steeds meer ondergeschikte rol is gaan spelen. Lichaam, ziel en geest (ook drie overgangsfases) worden door de westerse mens niet meer gezien als in elkaars verlengde liggende bandbreedtes, maar als volledig van elkaar losstaande zaken. Vreemd als je bedenkt dat het enige verschil tussen lichaam, ziel en geest alleen de frequenties zijn waarop de materie trilt en de overschreiding van de ďFysical Boarder ZoneĒ ofwel het breekpunt der breekpunten tussen de Elementaries en Basics naar de Eenheid. Het gevolg van deze illusie is, dat naarmate men ouder wordt, het gat tussen de werkelijke- en aan onszelf opgelegde kunstmatige identiteit, steeds groter wordt, waardoor een constant gevoel van onevenwichtigheid ontstaat die uiteindelijk kan resulteren in allerlei geestelijke c.q. psychische klachten en zaken zoals de mid-life crises. ďWie ben ik werkelijk en waar doe ik het allemaal voor?íí vragen de meeste dertigers en veertigers ďOfwel De Zoekers Naar De Enige (Innerlijke) Weg Der WaarheidĒ zich dan ook dagelijks af.

 

Het steeds verdringen van je geweten (hart) en gevoel in ruil voor steeds meer materie, is dan ook een van de belangrijkste stressveroorzakers van de afgelopen decennia geworden. Het uiterlijk (hoofd) heeft de plaats van het innerlijk (hart) overgenomen. Op basis van Amerikaans onderzoek worden meer dan 80% van de (chronische) ziektebeelden geweten aan stress/allergie. De landen die deze materialistische en evolutionaire technologie- cultus in het extreme hebben doorgevoerd, zijn echter niet West-Europa of Amerika maar de ďAsian TigersĒ zoals Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Het is hier heel normaal dat je je als werknemer letterlijk dood werkt. Hoe heeft het in nog geen honderd jaar zover kunnen komen dat duizenden jaren van kennis over lichaam, ziel en geest en de huidige kennis over polariteit, bandbreedte frequenties en elektromagnetische velden in de westerse wereld zover kunnen komen. De evolutie theorie van Darwin is allang achterhaald en zo verschrikkelijk verminkt door Marx en Lenin dat Darwin zich in zijn graf zou omdraaien als hij vandaag alle uit zijn naam opgeschreven leugens vandaag zou kunnen lezen. Darwin heeft zelfs aan het einde van zijn leven verklaard dat zijn theorie niet klopte hetgeen beaamd werd door o.a. Einstein en Max Planck. Alle door hem en zijn aanhangers gezochte ďmissing linksĒ zijn nooit gevonden voor wat voor planten-, dieren- of mensensoorten dan ook. Er is simpelweg geen enkel verband tussen de aap en de mens behalve dat er misschien wat uiterlijke en instinctmatige overeenkomsten zijn. Met het einde van de 3D evolutieleer komt ook de illusie van het recht der sterkste op losse schroeven te staan. Een sterk en oorlogszuchtig ras is geen uitverkoren ras maar roeit zichzelf namelijk altijd na verloop van tijd volledig uit. Het enige dat na de catastrofe overblijft zijn een aantal misvormde mutanten die ook na verloop van tijd van de aardbol verdwijnen. Op al onze scholen wordt jammer genoeg nog steeds de evolutie theorie onderwezen als een soort dogmatische massa-psychose terwijl bijna de gehele wetenschappelijke wereld er al tientallen jaren afscheid van heeft genomen. Misschien hebben we het nog niet in de gaten maar het hele fundament waarop het Communisme en Kapitalisme zijn gebouwd is allang naar het land der fabeltjes verwezen.

 

Als mensheid bevinden wij ons op dit moment op een bandbreedte breekpunt ofwel het einde van een cyclus welke gekenmerkt wordt door allerlei turbulentie zoals economische, natuurlijke, kosmische en ook gezondsheids chaos in de vorm van stress/allergie en allerlei chronische ziekten. Zie deel 2 van De Grote Bewustzijnsverandering voor meer informatie. Het is dus tijd dat u als mens de keuze maakt meer mens te worden of voor de rest van uw leven als een soort blinde 3D mutant door het leven te gaan. Hopelijk maakt u deze keuze voor 2001 omdat het hierna echt spannende tijden zullen worden. Hoe kunnen we ondanks een wereld, die constant bezig is oude achterhaalde waarheden te ventileren, het nieuwe maar vooral ook positieve hoofd boven water houden. Hiervoor is een Anti-Stress/Allergie techniek ontwikkeld, die iedereen zich in 5 minuten kan aanleren. Deze techniek is gebaseerd op de volgende stappen:

 

9.2.5.2. DE ďMASTER-STRESS/ALLERGIEĒ TECHNIEK VAN DE NIEUWE WEG

 

1. Stop de onevenwichtige langspeelplaat.

 

Iedere keer wanneer u in een stressvolle, dus onevenwichtige situatie geraakt zegt u STOP. Door STOP tegen uzelf te zeggen voorkomt u dat u in de eeuwenoude fout vervalt om een negatieve situatie die u ooit heeft meegemaakt als een langspeelplaat eindeloos te herhalen en steeds opnieuw qua concept, gedachten, idee, wil en aandacht in dezelfde fout te vervallen. Het afspelen van deze plaat heeft absoluut geen zin meer en zorgt er alleen maar voor, dat u een onnodig vervelend gevoel krijgt, dat niets met de huidige situatie te maken heeft en uw relatie met anderen direct vernietigend de grond in boort. Voorbeelden van dit soort situaties zijn file-stress, werk-stress, geld-stress, huwelijk-stress, kinder-stress etc.

 

2. Start direct de evenwichtige langspeelplaat.

 

Direct nadat u STOP tegen uzelf heeft gezegd, concentreert u zich op een evenwichtige herinnering uit uw verleden ofwel u zet een positieve langspeelplaat op. Dit kan bijvoorbeeld de glimlach van uw kind zijn, een succes wat u geboekt heeft, een goede daad uit het hart voor uw medemens, een hobby die u graag doet etc. Herhaal deze evenwichtige langspeelplaat in detail totdat uzelf tot rust bent gekomen.

 

3. Stel de belangrijk of onbelangrijk vraag.

 

Nadat u tot rust bent gekomen, vraagt u zich af of het om een voor u belangrijke of onbelangrijke stress/allergieveroorzaker gaat en of u er NU wat aan kunt doen. Hou hierbij rekening met het feit dat stress/allergie een kwestie van INDIVIDUELE PERCEPTIE is, ofwel hoe U een bepaalde situatie ziet. De een kan van het tikken van een klok knettergek worden, terwijl de ander de klok niet eens hoort. De een kan al bezwijken aan een taak die iets meer tijd vraagt dan verwacht, terwijl de ander twaalf taken tegelijkertijd kan uitvoeren door zich flexibel en infoluerend op te stellen. Vraag je dan ook altijd eerst af of je de stress/allergie-situatie op een andere manier kan bekijken. Over het algemeen verdwijnen de meeste (onbelangrijke) stress/allergie-situaties dan als sneeuw voor de zon. In de file bijvoorbeeld kan je je iedere dag natuurlijk weer ontzettend opwinden of gewoon een lekker muziekje, motiverende of leerzame cassette opzetten. Gaat het voor uw gevoel toch om iets belangrijks, schrijf dit dan op papier.

 

4. Stel de ďBen Ik Een Trendy OververzorgerĒ vraag.

 

Neem iedere dag even de tijd voor uzelf en vraag u nogmaals af of hetgeen u opgeschreven heeft, werkelijk belangrijk voor u is. Een van de grootste problemen waar de meeste mensen mee kampen, is namelijk het feit dat ze zichzelf en hun omgeving door OVERVERZORGING ten gronde richten. Deze oververzorgingsplichten die we onszelf meestal opleggen op basis van steeds veranderende normen en waarden in de vorm van sociale en economische trends in de maatschappij, zorgen voor veel gevoelens van schuld, angst, vrees en spijt. Dat niemand zich aan deze  trendy zaken houdt,  behalve hen die aan deze massapsychose deelnemen of hieraan geld verdienen of macht aan ontlenen, vraagt bijna niemand zich meer af. Is het trendy om uw kind iedere keer uit bed te halen wanneer het maar even huilt, of staat u in het vervolg alleen klaar wanneer het werkelijk nodig is. Is het trendy om 16 uur per dag te werken of managed u uw tijd in het vervolg beter. Is het trendy om als ziekenverzorger de ellende van anderen mee naar huis te nemen of  steekt u in het vervolg deze voor u nutteloze energie overdag in uw werk. Is het trendy om uw familie iedere maand in de nieuwe kleren te steken of is het beter om zonder schulden te leven. Bent u een trendy oververzorger, dan moet u zich afvragen wie hier nu eigenlijk bij gebaat is. Over het algemeen zal blijken dat het uw kinderen, man, vrouw, baas etc. niet eens opvalt  wat u wel allemaal niet voor hen doet, maar alleen maar resulteert in irritatie. Het resultaat is dat u binnen de kortste keren gestresst en oververmoeid bent, hetgeen de kwaliteit van de werkelijk belangrijke verzorgingsaspecten in uw leven ook nog eens in gevaar brengt. Volgens grootmoeder kwamen dit soort trendy zaken trouwens vroeger (100 jaar gelden) in het geheel niet voor.

 

5. De nieuwe aanpak.

 

De overgebleven, voor u werkelijk belangrijke stress/allergie-zaken, schrijft u op papier waarbij u tevens vermeldt hoe u deze situatie in het vervolg anders zou kunnen aanpakken. Deze nieuwe aanpak moet overeenkomen met het uiteindelijke lange termijn doel om stapje voor stapje uw kunstmatige op de materie en verdichting gebaseerde persoonlijkheid af te bouwen (pellen) naar uw werkelijke eenheidsgerichte persoonlijkheid. Wanneer u immers nog langer doorgaat met het op materie beluste vluchtgedrag, barst vroeg of laat de illusiebom met zoín kracht uit elkaar, dat u de daaropvolgende jaren alleen maar bezig bent de geestelijke en materiŽle schade op te ruimen en helemaal geen leven meer heeft. Praat over deze nieuwe aanpak met uw vrouw of goede vriend, zet de alternatieven op papier en test deze nieuwe aanpak bij de eerstvolgende stress/allergie-situatie uit.

 

Natuurlijk nadat u de stappen 1, 2, 3, 4 en 5 doorlopen heeft. Blijkt ook deze nieuwe aanpak niet te werken dan wordt het tijd voor een meer drastische ingreep. Misschien past het werk dat u bijvoorbeeld doet in het geheel niet bij uw persoonlijkheid en belemmert het uw geestelijke groei. Misschien staat uw huis onder een elektriciteitsmast of GSM paal waardoor het de hoogste tijd wordt om te verhuizen.

 

9.2.5.3. WAT BEREIKT U MET DEZE ANTI-STRESS/ALLERGIE TECHNIEK

 

Allereerst gaat u de wereld op een heel andere manier bekijken (van uiterlijk naar innerlijk) en vertaalt u de situaties waarmee u geconfronteerd wordt eerst op een positieve manier. Dit heeft gelijk zijn weerslag op uw gezondheid omdat de regulatiesystemen versterkt worden. Dit komt door het feit dat de opname en aanmaak van eenheids informatie, zuurstof, aminozuren, vitaminen, mineralen, enzymen en hormonen genormaliseerd en geoptimaliseerd worden. Zo is bijvoorbeeld van Melatonine en DHEA de anti-verouderingshormonen bekend, dat de aanmaak met 50% toeneemt bij evenwichtig ingestelde en niet meer gestresste mensen. In de nieuwsbrief komen we nog uitgebreid terug op de zin en onzin over Melatonine en DHEA als verjongings-hormonen en de choline, insuline, pH waarde, melatonine, DHEA connectie.

 

Maar ook bij zaken als de eenheid, vortexen, zuurstof, cholesterol, aminozuren, hormonen, enzymen, vitaminen, mineralen, pH en Insuline waarde van uw lichaam, verandert de opname en aanmaak drastisch wanneer u uw instelling verandert. Over de pH waarde willen wij u nu alvast wat meer vertellen omdat het zeer sterk gerelateerd is aan stress Type1 en stress Type 2. De pH ofwel de mate van aanwezige kalk in uw lichaam varieert bij een gezond mens net zoals dat bij de hormonen het geval is op basis van het dag-, nachtritme en de drie overgangsfasen. Overdag heeft u meestal een waarde van tussen de 4.5-5.5 (zuur) en Ďs nachts ligt dit tussen de 6.5-7.5 (alkalisch). De pH waarde komt ook overeen met het type mens. Mensen met een hoge pH waarde zijn meestal rustig, terwijl mensen met een lage pH waarde actiever zijn. Ook ons eten heeft invloed op de pH waarde. Zo verlagen brood en vlees de pH waarde (verzuring van het lichaam), terwijl fruit en groente de pH waarde (alkalisering van uw lichaam) verhoogt. Hetzelfde gaat op voor de insuline produktie in ons lichaam zoals we al in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien. In de drie overgangsfasen slaan zoals u weet gedurende 5-10 alle waarden op hol om een nieuw evenwicht in de nieuwe bandbreedte te bereiken.

 

Zoals u weet, zijn mineralen (zoutpilaren) en zware metalen uitstekende geleiders en opslagplaatsen van positieve en negatieve elektromagnetische straling. Dus een combinatie van een te hoge pH waarde gedurende de nacht in combinatie met een wekkerradio kan behoorlijk vervelende stress/allergieverschijnselen opleveren. Door de 7 + 27 stressveroorzakers, onverwerkte verleden en eetgewoonten kan de pH en Insuline balans volledig verstoord raken, waardoor de aanmaak en opname van essentiŽle voedingsstoffen niet of in veel mindere mate plaatsvindt. Deze verstoring is te constateren omdat zieke mensen over het algemeen een constante verzuring of alkalisering gedurende de gehele dag of nacht aangeven op het pH teststaafje. De symptomen van een te lage pH waarde komen overeen met Type 1 stress en een te hoge pH waarde komt overeen met Type 2 stress. Iemand die aan type 1 stress lijdt, zal zich dus beter voelen naarmate de pH waarde en suikerspiegel stijgt, terwijl iemand die aan Type 2 stress leidt, zich beter zal voelen naarmate de pH waarde en suikerspiegel daalt. Of dit bij u het geval is, kan simpelweg gemeten worden met een pH staafje en bloedsuikerspiegel meter dat bij iedere apotheek te verkrijgen is en welke u ís ochtends, símiddags en Ďs avonds of Ďs nachts volgens de gebruiksaanwijzing toepast.

 

Deze verstoorde balans is te verhelpen door o.a. het veranderen van uw eetgewoonte, het slikken of niet slikken van specifieke organische mineralen (secundair) en het ondergaan van de uni-resonantietherapie (primair).  De Uni-resonantie-apparatuur en prepararten zijn tevens in staat een groot aantal van de hierboven genoemde factoren inzake opnamen en aanmaak te normaliseren, waardoor de stress/allergie afneemt. Hierover meer in het hoofdstuk Ontgifting en Energieherstel.

 

Ten tweede bereikt u met deze Master Stress techniek dat u de stress/allergie-response aanmaak van o.a. Cortisol in uw lichaam minimaliseert. Cortisol en adrenaline (norepinephrine) zijn de belangrijkste hormonen van het vecht- of vluchtsyndroom en zorgen voor een vernauwing van uw bloedvaten. Deze vernauwingen beperken de doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling nog sterker. In normale situaties worden deze hormonen tijdelijk aangemaakt om aan gevaar te ontsnappen. Wanneer het gevaar geweken is, gaat het lichaam weer over tot de orde van de dag en kan het zich herstellen van deze turbobenzine. Je kunt Cortisol en adrenaline dan ook vergelijken met kerosine (vliegtuigen) dat tijdelijk in de tank van uw auto gepompt wordt. Het effect is dat u met uw Opeltje opeens in 3 seconde de 100 haalt en de teller makkelijk 200 kan aangeven als u een beetje doortrekt. Het probleem is echter dat wanneer je dit te vaak en te lang doet, de motor in de prak loopt en de remmen volledig versleten zijn. Hetzelfde gebeurt binnen ons lichaam en dan vooral in de drie overgangsfasen.

 

Af en toe een beetje Cortisol is geen probleem maar wanneer het constant door je lichaam raast,  is het te vergelijken met een zure regen, die alles op zijn weg letterlijk wegbrand. Aangezien de mens van vandaag bijna de hele dag wordt aangevallen door een of meer van de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden, mag duidelijk zijn dat dit op de lange duur zeer negatieve gevolgen heeft voor uw lichaam en ziel. Heeft u in de vorige hoofdstukken kunnen lezen dat de staalconstructie, stenen en cement van uw lichaam al aangetast zijn door (elektromagnetische) straling en oplosmiddelen, dan krijgen we hierboven ook nog eens te maken met een snijbrander in de vorm van Cortisol die bij overdosering letterlijk door de (zenuw)cellen en celwanden heen kan branden. Hierdoor vallen ook de welbekende gaten in uw geheugen. Wanneer deze drie zaken tegelijkertijd voorkomen is de kans dus wel zeer groot dat chemische, zware metalen, virale, bacteriŽle, schimmel en parasitaire ziekteverwekkers hun werk optimaal kunnen doen en u als gevolg hiervan uitermate ziek kunt worden. Gelukkig neemt het lichaam een aantal natuurlijke tegen maatregelen om de werking van Cortisol en adrenaline te stimuleren of tegen te gaan in de vorm van neurotransmitters die door de zenuwcellen worden uitgescheiden. Wanneer we ons lichaam echter te lang aan een of meerdere stress/allergie veroorzakers blootstellen kan uw lichaam het niet meer aan en verschrompelen uw organen letterlijk hetgeen lijkt op vervroegd verouderen. Zowel mannen en vrouwen kunnen op deze manier eerder in de overgang (3) raken dan normaal het geval zou zijn. Want overgang is niets anders dan een versnelde afbraak van uw organen door de afname van hormonen, enzymen etc. produktie in uw lichaam. Deze begint statistisch gezien bij de derde overgang tussen het 40 en 45 levensjaar. Een mens is echter geen statistiek. Dus u kan de 1, 2, 3 overgang van 5-10 jaar eerder of later bereiken. Door de 7 lichamelijke en 27+27  stress veroorzakers en onverwerkte verleden zijn al veel mensen rond hun dertigste in de derde overgang. Wij raden dan ook iedereen aan om bij zijn huisarts minimaal de hormoon-spiegels te laten controleren wanneer het om vage (overgangs)klachten gaat. Deze vage overgangsklachten zoals zweten, paniekaanvallen, opvliegers etc. lijken trouwens verdacht veel op overspannenheid en depressie. Vreemd dat dezelfde lichamelijke onbalans voor iedere leeftijd een andere naam kent terwijl de oorzaak dezelfde is namelijk LICHAMELIJKE OVERBELASTING en niets anders. Vele zaken zoals we straks zullen zien kunnen veel van deze zogenaamde overgangsklachten verminderen en zelfs voorkomen. Pas wel op wat u koopt en raadpleeg eerst uw Nieuwe Dokter. Met vele zaken zoals hormonen valt immers niet te spotten vooral wanneer het gaat om schildklier hormonen en op chemische basis samengestelde hormonen waarbij de natuurlijke samenstelling is veranderd om maar voor een patent in aanmerking te komen. Bijna al het slechte nieuws over hormonen komt uit deze hoek vandaan. Het is ons nog steeds een raadsel hoe een bedrijf een perfect werkend hormoon zodanig durft te veranderen dat er opeens allerlei bijverschijnselen ontstaan terwijl het natuurlijke product hier absoluut geen last van heeft.       

 

Ter stimulering van de zenuwen wordt Acetylcholine en/of Dopamine uitgescheiden (Type 2/Neuro-S) en ter vermindering wordt Aminobutyric acid (GABA) en/of Serotonine geproduceerd (Type 1/Neuro-R). Een lichaam dat niet blootgesteld wordt aan de eerste 4 stress/allergieveroorzakers zal over het algemeen deze twee soorten neurotransmitters in evenwicht houden. Jammer genoeg is dit tijdens de drie overgangsfasen bijna nooit het geval. Het gevolg is een over of onder stimulering van het zenuwstelsel met als resultaat lichamelijk overbelaste mensen. Mensen die aan Type 1 stress leiden, moeten dus zeer voorzichtig zijn met voedingsmiddelen en supplementen waar Acetylcholine of Dopamine inzit. In veel multivitamine en vitamine B complexpreparaten zit een onverantwoorde hoeveelheid Choline. Choline wordt in het lichaam omgezet in Acetylcholine net zoals Dopa wordt omgezet in Dopamine. U denkt dus dat u er goed aan doet deze preparaten te slikken omdat de vitamine Bís er bijvoorbeeld om bekend staan een Type 1 stress verlagende werking te hebben terwijl de Choline en Dopa dit hele effect teniet doet. Nu zult u misschien denken: maar dan slikken we toch gewoon wat GABA of Serotonine om dit effect op te heffen. Dit raden wij u niet aan omdat aminozuren constant in een zeer complexe concurrentiestrijd met elkaar voeren bij de bloedhersen- en zenuwen barriŤre. Wanneer je over onvoldoende kennis op dit gebied beschikt, kan het op eigen houtje experimenteren met aminozuren een zeer averechts effect opleveren. We komen bij stap 3, genaamd Ontgifting en Energieherstel nog terug op het gebruik van aminozuren en de rol die ze bij uw gezondheid spelen. Kava Kava + is trouwens op korte termijn verreweg superieur bij het tijdelijk aanpakken van stress Type 1 symptomen.

 

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat mensen die niet aan persoonlijke stress lijden, langer, gelukkiger en gezonder leven. Persoonlijke stress is echter in een van de drie overgangsfasen nagenoeg niet te voorkomen, tenminste als je niet op de hoogte bent van wat De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers te vertellen hebben. Vast staat wel dat evenwichtig denken, doen en praten de eerste stap naar een gezonder en gelukkiger leven is. Er is echter meer nodig om permanent gezond en gelukkig te blijven.

 

9.2.5.4. DE HARDE WERKELIJHEID INZAKE DE NEW AGE.

 

De bovenstaande ďMaster-StressĒ techniek staat model voor ons huidige ďNew AgeĒ denken van, we moeten in het NU leven en positief en lief tegen elkaar zijn. Dit model is met de komst van het oplossen van de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden achterhaald. Het is namelijk in het geheel niet mogelijk om in het NU te leven wanneer je de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers (EGO/OGE) en je onverwerkte verleden (onder- en hogerbewustzijn) nog niet helemaal hebt opgelost. Hoe kan je ins hemelsnaam lief en aardig tegen elkaar zijn als je nog over een super EGO (onderbewustzijn) of OGE (hogerbewustzijn beschikt. Dat is totaal onmogelijk en brengt je in de wereld van de bijbedoelingen. Vele New Agers zeggen en doen het ene maar denken iets geheel anders. Hierdoor ontaard liefde vaak in geilheid en ontucht, naastenliefde in een soort goeroe achtig leiderschap en mededogen in het overbekende ďNew AgeĒ gedrag van ik ben een betere helderziende/kristallentovenaar/gelovige/barmhartige/verlichte dan jij bent. Dit soort gedrag kan alleen maar voorkomen bij mensen die in het NU leven zonder zich eerst innerlijk en uiterlijk in heden, verleden en toekomst te hebben schoon gemaakt. Nagenoeg de hele ďNew AgeĒ wereld van vandaag loopt achter 6 milljard leugens aan zonder te beseffen dat de enige weg naar je ware zelf ofwel de eenheid de innerlijke weg is. Een weg die niets kost, geen leiders, goeroeís, rituelen, inwijdingen, extra vitaminen, homeopathie, hormoon preparaten, klankschalen, speciale kleding, gebouwen, kristallen, kwakzalverij  etc. kent maar alleen vraagt om de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen scheppingen te nemen in heden, verleden en toekomst.  New Age gedrag is vaak de eerste stap naar naastenliefde. Het oplossen van de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte verleden is de stap naar oneindige liefde. De eerste stap is tijdelijk en zorgt voor herhaling van dezelfde fouten, terwijl de tweede stap oneindig en permanent is. Voor welke stap kiest u na vandaag?

 

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en niet verwerkte verleden helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.  

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

9.2.6. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 6: OUDERDOMS-STRESS

 

Ouderdom wordt tegelijkertijd bepaald door onze geestelijke, ziele en lichamelijke klok. De geestelijke klok is oneindig en wordt ook wel omschreven als uw hoger bewustzijn. De ziele klok bepaald de lengte van uw leven in dit  gepolariseerde universum en heet ook wel bewustzijn. De ziel kiest iedere seconde van de dag op basis van haar geweten voor ervaringen van een hoger bewustzijn of lager ofwel onderbewustzijn. De lichamelijke klok bepaalt de lengte van uw fysieke leven op aarde welke een spiegel is van uw onverwerkte verleden ofwel onderbewustzijn. Aan alle klokken kunnen wij mensen alles of niets doen door onze keuze vrijheid dus vrije wil. Wij zullen het echter in Deel 1 van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers alleen hebben over het beÔnvloeden van de kwaliteitsklok van uw fysieke leven. De overige twee klokken komen in deel 2 t/m 7 uitgebreid aan de beurt.

 

Iedereen wil er jong en gezond uitzien en zo lang mogelijk fysiek leven. Het feit is echter dat we direct na onze geboorte aan de slag gaan om ons fysieke lichaam zoveel mogelijk te vervuilen, waardoor onze cellen en organen steeds minder in staat zijn optimale hoeveelheden levensmiddelen c.q. vrije energie op te nemen, aan te maken en afvalstoffen uit te scheiden waardoor de lichamelijke frequenties steeds verder omlaag gaan, het polariteitsevenwicht steeds langzamer hersteld en de verdichting toeslaat. Deze vervuiling wordt, zoals we gezien hebben, hoofdzakelijk veroorzaakt door de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stressveroorzakers en een onverwerkt verleden. Door de jaren heen hopen zich dan ook steeds meer van deze verdichte atomaire afvalstoffen in de vorm van onverwerkte herinneringen op in uw lichaam.

 

Lichamelijke veroudering is dan ook een direct gevolg van de steeds erger wordende vervuiling c.q. materie verdichting en de daaruit resulterende genen (DNA/RNA) beschadiging. Aangezien cellen zich ook na uw geboorte constant blijven delen, neemt het aantal vervuilde c.q. verdichte cellen in vergelijking tot gezonde c.q. verlichte cellen relatief steeds meer toe. We noemen dit ook wel het ďPyramidale Vervuilings SyndroomĒ  ofwel: een vervuilde cel splitst zich in twee vervuilde cellen, die op hun beurt nog meer vervuilen en zich weer delen in uiteindelijk super vervuilde cellen. De vervuilde en beschadigde cellen nemen dus door de jaren explosief toe. Van 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. maal het aantal vervuilde cellen. Het mag duidelijk zijn, dat deze Pyramidale Vervuiling uitermate slecht voor uw gezondheid is, en dat van uw nageslacht.

 

Maar het verhaal wordt nog erger. Alle energie die u direct of indirect ontvangt, aanmaakt en absorbeert, wordt voor ongeveer 99,9% gebruikt om de polariteit (+/-) van uw celmembranen in stand te houden. Deze celmembramen zorgen er op cellulair niveau voor dat de oneindige vrije energie door uw fysieke atomaire lichaam blijft stromen Zoals we al in vorige hoofdstukken gezien hebben, wordt iedere van de miljarden cellen omgeven door een celmembraan dat constant een elektromagnetisch veld en elektrische stroom (spanning van 60-100 millivolt) nodig heeft om gezond te blijven functioneren en haar beschermende en tegelijkertijd vrije energie geleidende omhulsel in stand te houden. Het spanningsverschil tussen de binnenkant (-) en buitenkant (+) zorgt er dus voor dat uw cellen niet in elkaar klappen en de vrije intelligente energie de mogelijkheid krijgt om vrijelijk door uw cellen heen te stromen en verdichte atomen te voeden. Een gezond mens bestaat dus voor 99,9% uit vrije energie en 0,01% uit materie atomen. Zuivere lucht, water en levensmiddelen Ė welke ook voor 99,9% uit vrije energie bestaan - worden door ons fysieke atomaire lichaam stap voor stap geabsorbeerd en omgezet in diverse voor ons lichaam benodigde frequenties ofwel levensenergie. Onzuivere lucht, water en voedingsmiddelen Ė welke niet meer voor 99,9 uit vrije energie bestaan maar steeds meer verdichte materie c.q. atomen bevatten Ė zorgen voor een steeds verdere vervuiling en belasting van het fysieke lichaam.  De 7 + 27 stressveroorzakers en uw onverwerkte verleden hebben dus een zeer destructieve werking op de geleiding en absorptie van vrije energie door onze (cel)membranen. Hierdoor schrompelt ons lichaam en de daarin zich bevindende organen steeds verder in elkaar.

 

Het bovenstaande is de werkelijke rede waarom uw lichaam veroudert, we ons steeds minder gezond gaan voelen en er steeds rimpeliger uit gaan zien? Wanneer je immers steeds minder vrije energie en informatie ter beschikking hebt om je polariteit in evenwicht te houden en je bandbreedte frequenties op een optimaal nivo te ijken dan wordt je wel vanzelf ziek en oud. Lichamelijke ouderdom is dan ook niets anders dan een zeer traag verlopend afbraak en ziekteproces van ons lichaam door het ontkoppelen van de derde en vierde dimensie atomen met de oneindige vrije levensenergie.

 

Afhankelijk van waar de zwakste plek in uw lichaam zit, zal daar als eerste door vervuiling en blokkering het energie- en polariteitsevenwicht verstoord raken. Wanneer het op deze plek ook nog eens om een essentieel orgaan zoals uw hart gaat, hebben we de poppen aan het dansen. Uw levenskaartenhuis zakt letterlijk in elkaar. Gelukkig beschikken uw lichaam over een regulatiesysteem en startvonk (geweten) dat eventuele schommelingen opvangt. Zodra er te weinig energie en informatie over is om van te leven, zal zij aan de instandhouding van de diverse steeds organen minder vrije energie toewijzen. Natuurlijk kan deze situatie door ontkenning van de waarheid niet eindeloos voort blijven bestaan, omdat anders de vrije energietoevoer naar de cellen volledig in elkaar stort en er allerlei ziektes en mutaties kunnen ontstaan.

 

Om deze onevenwichtige energie- en informatieverdeling weer te normaliseren is de  ďPyramidale Uni-Regeneratie ResonantieĒ (PURR) therapie ontwikkeld. Deze basis primaire therapie is in staat om gestresste cellen te deblokkeren, ontgiften, herstellen en regenereren c.q. recreeren/omvormen van Ė naar + . Het voordeel ten opzichte van secundaire en tertiaire therapieŽn is dat we het herstel in een minimum van de tijd kunnen bewerkstelligen omdat we voor alle negatieve frequenties een positieve frequentie in de plaats brengen. Hoe verder het periodieke stelsel van frequenties en bandbreedtes uitgebreid wordt hoe beter we in de komende jaren in staat zullen zijn het fysieke lichaam te saneren. Hoe mooi deze basis primaire  technology ook is, we moeten blijven beseffen dat alleen het oplossen van de 7+27 stress veroorzaker en het onverwerkte verleden als enige permanent werkt. Iemand die immers met de PURR therapie genezen wordt en in herhaling valt omdat hij zijn innerlijke en uiterlijk gedrag nog niet heeft veranderd zit natuurlijk om de zoveel tijd om een herhalings recept te vragen. PURR therapien zijn dus al een grote stap op de goede weg maar zijn nog niet het einddoel van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers. Een grote verbetering zou zijn wanneer aan de huidige PURR therapien zoals Mora de negatieve resonanties in beeld zouden kunnen worden gebracht. Wanneer iemand immers op een televisiescherm de beelden van een onverwerkte negatieve ervaring ziet dan zal hij veel sneller tot permanente erkenning en oplossing overgaan dan op basis van een op dit moment toch voor de meeste mensen toch wel heel onzichtbare PURR behandeling.

 

Hoe eerder u dus in uw leven tijdens de drie overgangsfasen van deze therapieŽn gebruik gaat maken, hoe langer u er innerlijk en uiterlijk jong en gezond uit zal blijven zien. Zou het dan toch mogelijk zijn om gezond 120 jaar oud te worden? Voor mensen die ooit blootgesteld zijn aan chemische en/of negatieve stralingsmiddelen die de regulatiesystemen hebben aangetast of vernietigd, gelden deze bovengenoemde vuistregels in veel mindere mate. Zeker wanneer deze mensen de voorgaande hoofdstukken nog teveel als science fiction en niet als science fact zien. Dit komt door het feit dat ĒDe Nieuwe Bewustzijns VerzorgersĒ er altijd vanuit gaan dat zij alleen maar informatie verstrekken en mensen het eerste duwtje in de rug geven naar hun ware zelf. Hierna is het de volledige verantwoordelijkheid van de mensen zelf om hun leven c.q. scheppingen weer in eigen hand te nemen. De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers genezen dus niet maar leren mensen alleen zichzelf te genezen op basis van op eenheid en evenwicht gebaseerde concepten. 

 

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen.  

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

9.2.7. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 7: GEESTELIJKE-STRESS

 

Het machtigste maar minst gebruikte wapen tegen iedere ziekte. In het hoofdstuk over persoonlijke-stress hebben wel al gezien dat een positieve instelling veel kan doen in het bereiken of behouden van een optimale gezondheid. Dit is met een redelijke mate van inspanning voor iedereen mogelijk en vraagt om een minimaal aantal offers in uw dagelijkse leven. Om een einde te maken aan de materie-stress is echter geen plaats voor half werk. Je doet het wel of je doet het niet en daarmee is de kous af. De waarheid is immers altijd 100%. 99,9% van de waarheid is immers al geen waarheid maar een gedeeltelijke leugen. Het streven is dan ook altijd om 100% te bereiken ofwel om alle 3D/4D atomen om te zetten in 100% oneindige vrije levensenergie. De waarheid/eenheid onderhandeld daarom ook nooit met de leugen. Het is alles of niks en er is geen tussenweg of WIN/WIN c.q. 50/50 afspraken. Het is toch afschuwelijk om mensen tijdelijk van hun problemen af te helpen wanneer je weet hoe je ze er permanent vanaf kunt helpen. De meeste mensen kunnen vandaag jammer genoeg nog geen onderscheid maken tussen naastenliefde en oneindige liefde en verzanden in het eindeloos verhelpen van steeds dezelfde kwalen. 

 

Het beŽindigen van de materie-stress vraagt u als mens de gouden materie handboeien van schijnbaar geluk voorgoed af te doen en voor de rest van uw leven volgens uw innerlijke gevoel en geweten te handelen richting uw medemens en uzelf. Dit is niet makkelijk omdat wij in een wereld zijn opgegroeid waar het uiterlijk belangrijker is dan het innerlijk en leugen, list en bedrog hoogtij vieren. Maar laten we u uit deze droom helpen. Het tegen uw gevoel en geweten in uw medemens en uzelf bedonderen is niet normaal. Het dompelt u alleen maar onder in een poel van ellende waar alleen de vlucht in allerlei materiele zaken zoals luxe goederen, geld, overdreven hard werken, alcohol, sigaretten, snoep en geilheid etc.uw geweten tijdelijk kan sussen of zeg liever verdoven. Dit komt omdat u zelf maar al te goed weet dat uw slimme plannetjes en schijnheilige zelfrechtvaardiging het daglicht niet kunnen verdragen en uw gevoel en geweten constant in de weg zitten. Want al is de leugen nog zo snel de waarheid (eenheid) achterhaald hem wel.

 

Deze levenswijze waar we allemaal in meer of mindere mate aan meedoen is uitermate vermoeiend en nutteloos. Want zodra u denkt dat u er bent en het hoogste materiele geluk heeft bereikt door andere mensen te onderdrukken en uit te buiten dan blijkt er altijd weer net iemand slimmer en/of slechter te zijn dan u. Het hele luchtkasteel valt als een kaartenhuis in elkaar en u kunt weer voor de zoveelste keer van voren af aan beginnen. Maar zult u zeggen ZO BEN IK NIET dat zijn andere mensen. Wees eens eerlijk tegen uzelf. Kunt u met de hand op uw hart in de spiegel zeggen dat alles wat u doet met wat anders te maken heeft gehad dan met ikke, ikke, ikke en de rest kan ....Voor geld, macht, carriere, ego, eerzucht, status, boosheid, wraak en nog meer van dat soort tijdelijke illusies wordt de waarheid maar al te gemakkelijk opzij gezet of tijdelijk weggedronken. Deze constante vlucht voor uzelf zorgt voor de grootste onbalans in uw lichaam omdat het monster van de materie u letterlijk de hele dag als een vampier aan het leegzuigen is. Wordt het geen tijd om vanaf nu de gouden kooi van vrijwillige slaverij te verlaten. De 3 primaire basis sleutels die u hiervoor kunt gebruiken zijn:

 

DAT U IN HET VERVOLG HANDELT NAAR UW HART, GEVOEL EN GEWETEN

 

DAT U UW MEDEMENS BEHANDELD ZOALS UZELF BEHANDELD WILT WORDEN

 

BEKENT DAT U EN U ALLEEN DE OORZAAK BENT GEWEEST VAN ALLE ELLENDE EN ONGELUK DIE U IN UW LEVEN IS OVERKOMEN

 

Wanneer u dit oprecht en vanuit uw hart doet zal uw leven in zeer korte tijd ten goed veranderen. Is het daarbij erg dat u vroeger de grootste misstappen heeft begaan. Nee, uw nieuwe positieve handelen en oplossen van uw onverwerkte verleden zal al deze misstappen vanzelf doen oplossen. Niets en niemand op deze aarde, universum en eenheid zijn immers werkelijk in staat over u te oordelen, dat doet u zelf al dag in dag uit door de steeds opnieuw de meest grote ellende te creŽren, herhalen en over u af te roepen. Begrijp goed dat we het hier hebben over zowel doen, denken als zeggen. Positieve woorden en daden zonder positieve gedachten zijn niets waard omdat het de gedachten zijn die het doen en praten veroorzaken.  Probeer het eens voor een week!

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon doorgaan met uw huidige leven, maar stel dan wel de vragen:

 

- Hoe vaak u nog moet vluchten in de alcohol, sigaretten, drugs en suiker omdat u geen

   uitweg  meer  ziet uit alle ellende.

- Hoe lang u nog denkt ziek te blijven omdat u te eigenwijs, koppig, woedend, kortzichtig en

   wraakzuchtig bent om ook maar iets ten goede te veranderen.

- Hoe vaak nog zult u achter schijnbaar wijze boeken en mensen aanlopen die uiteindelijk

   alleen maar hun eigen belang centraal stellen.

- Hoe vaak nog maakt u misbruik van de enige waarheid door deze voor eigen gewin en

   eerzucht te vervalsen en achter te houden. 

- Hoe vaak nog maakt u misbruik van het vertrouwen van anderen om er zelf tijdelijk beter

   van te worden.

- Hoe vaak nog houdt u zichzelf voor de gek door te denken dat het altijd de anderen zijn die

   het gedaan hebben.

-  Hoe vaak nog moet u uzelf rechtvaardigen wanneer u weer eens iets tegen uw hart,

   gevoel en geweten in gedaan heeft.

- Hoe vaak nog moet u uzelf door list en bedrog uit situaties redden die uzelf veroorzaakt

   heeft.

- Hoe vaak nog moet u slimme plannetjes bedenken om andere mensen te slim af te zijn, de

   loef af te steken en beter te zijn dan de rest.

- Hoe vaak nog legt u anderen regels op waaraan u uzelf in het geheel niet houdt.

- Hoe vaak nog moet u síavonds wakker liggen omdat uw geweten u niet met rust laat.

- Hoe vaak nog zult u de controle verliezen omdat u weer eens iets opgebouwd heeft op basis

   van hoogmoed, geld, macht, dwang, ego en eerzucht.

- Hoe vaak nog zult u zich door uw onmenselijke handelswijze eenzaam, slecht, ongelukkig,

   angstig en ellendig voelen.

- Hoe vaak nog maakt u misbruik van de schijnbaar minder slimme mensen in de samenleving

  om u daarna te rechtvaardigen dat ze het ook hadden kunnen weten. Welke vader beschaamd

   het blindelings vertrouwen van zijn kind dat nog moet leren. 

- Hoe vaak nog moet u zich nog zorgen maken over het teveel uitgegeven geld om uw

   constante vluchtpogingen te financieren.

- Hoe vaak nog belooft u uzelf echt te gaan veranderen zonder hieraan daadwerkelijk iets te

   doen.

- Hoe vaak nog zult u bang zijn dat uw slimme plannetjes ontdekt zullen worden.

- Hoe lang nog probeert u uw onzekerheid nog te verbergen achter de 7 lichamelijke en 27  

   geestelijke stress  veroorzakers.

 

Hoe vaak nog!  

  

Natuurlijk helpen de hierboven genoemde fysieke zaken tijdelijk, alleen het oplossen van de 27+27 geestelijke stress veroorzakers (EGO) en niet verwerkte verleden (onderbewustzijn) helpen permanent. Lost u alleen de 7 lichamelijke stress veroorzakers op dan blijft u keer op keer, leven na leven in herhaling vallen. 

 

Bij stress/allergie zijn de vortexen, elektromagnetische velden, fotonen, atomen, elektronen, (zenuw)cellen, celwanden (membranen) en organen zodanig door de onevenwichtige 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en het daaruit resulterende onverwerkte verleden verstoord geraakt dat zij steeds minder in staat zijn de oneindige vrije levensenergie en informatie uit de eenheid te absorberen. Het gevolg is dat er steeds meer blokkades in zowel lichaam als geest ontstaan waardoor onevenwichtigheid ofwel ziekte ontstaat in het leven van de mens op aarde.

 

 

9.3. STAP 3: PRACTISCHE ONTGIFTING, ENERGIEHERSTEL EN OPTIMALISATIE

 

Voordat u met deze stap begint, is het absoluut noodzakelijk dat u al begonnen bent met het elimineren, minimaliseren en neutraliseren van de in de vorige hoofdstukken genoemde 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers en onverwerkte verleden op basis van de in desbetreffende hoofdstukken genoemde tips. Wanneer u alleen maar gebruik maakt van de in dit hoofdstuk genoemde informatie, dan pakt u de stress/allergie maar voor de helft aan. Het gevolg is, dat er geen optimale gezondheidssituatie bereikt kan worden. Alleen met een totaalaanpak is dit mogelijk.

 

We zijn nu toegekomen aan de practische tips en adviezen die voor iedereen vandaag toepasbaar zijn en een snel resultaat opleveren. Noem het meer een eerste relatief eenvoudige stap in de goede richting. Deze secundaire producten en therapieŽn zijn geen wondermiddelen, maar kunnen wel in korte tijd wonderbaarlijke tijdelijke (zolang u ze gebruikt) resultaten opleveren mits u niet eigenwijs bent. Wanneer je immers in staat bent om secundair lichaam en ziel tot rust te brengen, van extra hoogwaardige energie te voorzien en de doorbloeding en zuurstofopname te reguleren en stimuleren, heb je het fundament gelegd waarop uw regulatiesystemen (immuun-, compensatie-, en regeneratiesystemen) weer zelf in staat zijn om optimaal te functioneren en de stap naar primaire therapieŽn eenvoudiger gezet kan worden. Tevens vindt u een korte omschrijving van primaire producten en therapieŽn die op dit moment door een groot aantal pioniers en wetenschEppers onderzocht worden en waarvan de verwachting is dat ze in tussen 1998-2008 op de markt zullen komen.

 9.3.1. A. SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN

 

Na het vergelijken van honderden secundaire producten en therapieŽn in de afgelopen 21 jaar kwamen de volgende secundaire producten als beste uit de bus bij het elimineren, neutraliseren en minimaliseren van de 7 lichamelijke stressveroorzakers en het herstellen, reguleren en optimaliseren van de immuun-, compensatie-, en regeneratiesystemen ofwel de energiehuishouding van uw lichaam.

 

1. Diagnose                                                                                        = pH test, Kinesiologie test,

                                                                                                          MRT, bloedsuikerspiegel

                                                                                                          test, glucose test, allergie

                                                                                                          en polsfrequentie test,

                                                                                                          pendels en wichelroeden.

2. Rust, ontkramping/deblokkering en pijnstillend                                = Kava Kava +

3. Ontgifting en Energieherstel                                                 = Chlorella +

4.   Betere doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling                    = Ginkgo Biloba +

5.   Regeneratie, energieboosters, optimalisators en verjonging  = Colloidaal Zilver en Goud

  

 

Hieronder vindt u de gepopulariseerde omschrijving van bovengenoemde secundaire producten:

 

Ad 1. PH, bloedsuikerspiegel, MRT, Kinesiologie, bloedsuikerspiegel, glucose, allergie, lichaamstemperatuur en polsfrequentie test.

 

Door de medische en organische wetenschap en scheikunde gestandaardiseerde testen die tegenwoordig ook thuis gedaan kunnen worden met behulp van doe het zelf test-sets. Deze secundaire testen zijn ook prima te gebruiken om de resultaten van de primaire therapieŽn te meten.

Ad 2. Kava Kava +

 

Stress en pijn verdwijnen met Kava Kava + binnen 7 dagen als sneeuw voor de zon.

Stress verschuift in hoog tempo naar de eerste plaats als volksziekte No.1 in Nederland. Stress is ook vaak de veroorzaker van een groot aantal klachten zoals vermoeidheid, verkrampingen, slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, diarree,  duizeligheid, hoge bloeddruk, borstpijn, rusteloosheid, paniekaanvallen, allergieŽn en een overspannen gevoel. Bijna iedereen maakt jaarlijks gebruik van Aspirine, Paracetamol en benzodiazepines zoals Oxazepan om nog enigszins een normaal leven te kunnen leiden. Het probleem met deze medicijnen is echter dat ze bij langdurig gebruik zeer verslavend zijn en een groot aantal vervelende bijverschijnselen veroorzaken zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, diarree, hartkloppingen etc. Deze chemische middelen zijn dus op de lange duur erger dan de kwaal. In Amerika en Duitsland hebben een aantal doktoren de afgelopen 5 jaar onderzoek gedaan naar natuurlijke alternatieven voor de hierboven genoemde medicijnen. Het resultaat is een kruid genaamd Kava Kava (Piper methysticum), een familielid van de ons al bekende peperfamilie. Deze fraaie groene plant met bladeren in hartvorm wordt wel drie meter groot voordat hij geoogst wordt door de eilandbewoner van de Stille Zuidzee. De eilanders drinken het sap van de Kava Kava in de plaats van alcohol in cafťs. Ze nemen Kava Kava in plaats van koffiepauzes. De ouderen drinken Kava Kava om hun geestelijke helderheid te verhogen en tegelijkertijd de spieren te ontspannen. Kava Kava blijkt niet alleen even krachtig te zijn als Oxazepam maar heeft als voordeel dat het niet verslavend is, geen bijverschijnselen kent, de pijn verdrijft en het concentratievermogen niet beÔnvloedt. In een dubbelblind studie met Kava Kava en een placebo gedurende vier weken met 58 patiŽnten, bleken bij de patiŽnten die Kava Kava kregen, al binnen 7 dagen een aanzienlijk verlichting in hun klachten waar te nemen.

 

DE DOSERING VAN KAVA KAVA

 

Voor een optimaal resultaat  is de kwaliteit, dosering en tijdstip van innemen van Kava Kava van groot belang. Behalve het gewicht van de mens hebben ook het opname- uitstoot- en reactievermogen een grote invloed op de effectiviteit van Kava Kava. Kava Kava werkt dus nog beter wanneer u de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stressveroorzakers al heeft geŽlimineerd. Het mag duidelijk zijn dat er qua gewicht een algemeen advies gegeven kan worden, maar dat dit niet mogelijk is in relatie tot het individuele opname- uitstoot- en reactievermogen van het lichaam aangezien deze teveel van persoon tot persoon kunnen verschillen. Het is dan ook voor iedereen belangrijk goed naar het eigen lichaam te luisteren en zo nodig de dosering naar individuele behoefte aan te passen. Raadpleeg uw huisarts of therapeut.

 

Het algemene advies qua gewicht is dan ook:

 

Personen tot 60 Kg                  : 3 X 1 capsule per dag gedurende de eerste 4 weken.

Personen zwaarder dan 60Kg  : 3 X 2 capsules per dag gedurende de eerste 4weken.

 

Afhankelijk van het resultaat in de eerste week inzake opname-, uitstoot- en reactievermogen doet u in week 2 een stapje terug of een stapje hoger. Dus u gaat dan van 3 X 1 naar 3 X 2 of van 3 X 2 naar 3 X 1 ongeacht wat uw gewicht is. Na deze tweede week beslist u voor uzelf wat de beste dosering was en u gaat hiermee door in week 3 en 4. Hoewel er bij Kava Kava geen verslaving en/of bijwerkingen zijn geconstateerd tijdens een aantal dubbelblind onderzoeken in vergelijking met Oxazepan en placeboís raden wij u aan om de dagelijkse dosering niet boven de 8 - 10 capsules te verhogen. De reden hiervoor is dat wanneer deze dosering geen effect oogst in relatie tot uw lichaam het volledig zinloos is om met Kava Kava door te gaan aangezien het niet geschikt blijkt te zijn voor u als persoon in zijn huidige ontwikkeling.   

 

Na de vierde week kan het van belang zijn om met een onderhoudsdosering door te gaan. De onderhoudsdosering zal wederom van individu tot individu verschillen en wij raden u dan ook aan om na de vierde week de dosering per dag met 1 capsule te verminderen om de twee dagen. De volgorde waarin u met deze afbouw start is eerst de capsules voor het diner (mits u niet aan slapeloosheid lijdt) , dan die van de lunch om tot slot te eindigen met het ontbijt. Uw lichaam zal zelf aangeven wanneer de optimale onderhoudsdosering voor u als persoon bereikt is.  Probeer hierna iedere twee maanden opnieuw op de hierboven omschreven manier de dosering te verlagen.  Kava Kava moet net als ieder ander medicijn en/of natuurlijk middel immers geen gewoonte worden maar een tijdelijke aanvulling om uw lichaam weer in balans te brengen voor het bereiken van de optimale gezondheid. Het verminderen van de inname van Kava Kava heeft ook een andere reden. Door het verminderen merk je pas echt of de eliminatie, neutralisatie en minimalisatie van de 7 lichamelijke en  27+27 geestelijke stressveroorzakers ook daadwerkelijk gewerkt heeft zonder dat je een pijn-of stressgeheugen opbouwt.

 

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

 

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Kava Kava + goed tot zeer goed wordt verdragen, is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven, aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 

1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner

2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

 

Gemiddeld gaat het middel voor inname-methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname-methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is, dan neemt u de volgende keer de Kava Kava + tijdens of na de maaltijd in. Voor veel mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 1 of 2 capsules in te nemen. Heeft u echter last van plotseling opkomende verkrampingen, stress, transpiratie of paniekaanvallen dan kunnen sporadisch 3-5 capsules in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

 

Frequentie van innemen:

 

Het wordt aangeraden om Kava Kava + verspreid over de dag in te nemen. Drie maal daags 1 capsule is veel beter dan een maal daags 3 capsules.

 

Voor het slapen gaan:

 

Zoals u hierboven ziet, worden alle doseringen door de specialisten voor het ontbijt, lunch en diner voorgeschreven. Heeft u echter ook last van slapeloosheid dan kunt u besluiten de dosering voor het diner over te slaan en deze 30-60 minuten voor het slapen gaan in te nemen voor een prettige, ongestoorde en natuurlijke nachtrust. 

 

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

 

Bij overdosering kan, net zoals bij zoveel kruidenpreparaten, extra vochtafdrijving plaatsvinden. Dit gaat niet alleen via de urine, maar kan ook uw (speeksel)klieren over stimuleren hetgeen vooral in combinatie met alcohol druk op de tanden en tandvlees kan zorgen.

 

Overige mogelijkheden:

 

Door de rustgevende en spierontspannende werking van Kava Kava + zou het een uitstekend middel kunnen zijn om van alcohol-, rook-, eet- en vele andere verslavingen af te komen zonder te maken te krijgen met ontwenningsverschijnselen. Neem 1-2 Kava Kavaís zodra de drang om iets te drinken, roken of eten opkomt.  Wij houden de onderzoeken op het Internet inzake Kava Kava inzake bovengenoemde gebieden voor u in de gaten en zullen de resultaten direct in onze nieuwsbrief vermelden. Neem nooit Kava Kava + in combinatie met alcohol aangezien dit elkaars effect kan versterken en over het algemeen bij een hoge dosering voor knikkende knieŽn kan zorgen.

 

Ad3. Chlorella +

 

Nooit meer moe, lusteloos en uitgeblust door gebruik te maken van een 1 miljard jaar oud geheim. Raak tevens overtollige kiloís kwijt zonder afslankkuur te volgen en zorg voor een stralende huid zonder dag of nachtcrŤmes. In de huidige jachtige samenleving voelen steeds meer mensen zich moe, lusteloos en uitgeblust. Van dag tot dag slepen zij zich voort door het leven. De fut is eruit.  Wanneer we hierbij ook nog eens de stress, giftige stoffen en ongezonde manier van eten optellen, waaraan we iedere dag worden blootgesteld, dan kan het niet anders dat u vroeg of laat uitgeput op de bank neervalt. Uw energie is letterlijk  op. Valt er iets te doen aan deze situatie zonder dat u uw hele leven moet veranderen? Ja, stress en vermoeidheid zijn op een eenvoudige manier te verhelpen. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat een meer dan 1 miljard jaar oud organisme de oplossing biedt. De naam hiervan is Chlorella +. Dit microscopisch kleine eencellige groene organisme dat lijkt op plankton, (het enige voedsel van walvissen) is een alles in ťťn wondermiddel. Het stimuleert de spijsvertering, vermindert het hongergevoel, is door het kleine formaat makkelijk door te slikken of te kauwen, belast de maag niet omdat het voor 100% uit natuurlijk  materiaal bestaat, wat direct opgenomen wordt in het bloed, versterkt uw immuunsysteem en bevat meer dan 20 essentiŽle vitaminen, mineralen en aminozuren zoals B1, B2, B3, B6, B12, Calcium, Magnesium (antistress), C, E,  Lysine, Tryptofaan, Arginine etc.  Chlorella + bevat ook het hoogste percentage (7%) Chlorofyl op aarde.

 

Chlorofyl staat erom bekend, dat het ťťn van de aller sterkste ontgiftingsmiddelen is, die de mensheid kent. Wanneer uw cellen ontgift worden van chemicaliŽn en zware metalen, stoppen ze met zwellen en houden minder water en oliŽn vast. Ze krimpen dus als het ware weer tot hun oude gezonde formaat, hetgeen de nodige pondjes op uw gewicht kan schelen. In vergelijking bevat Spirulina bijvoorbeeld maar 7,6 gram Chlorofyl per kilogram, terwijl in Chlorella meer dan 20-25 gram per kilogram aanwezig is. Ook de hoeveelheid ijzer, die zorgt voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes, die de zuurstof door uw lichaam vervoeren, is in Chlorella 12 maal hoger dan in Spirulina. Tevens bevat Chlorella + 50-60% aan eiwitten. Eiwitten zijn nodig om uw vezels zoals de huid van uw handen en gezicht mooi en gezond te houden en zo nodig snel te repareren. Chlorella + is tevens rijk aan DNA en RNA, waardoor uw cellen zich beter kunnen beschermen tegen aanvallen van virussen, bacteriŽn, schimmels en parasieten. Zo krijgen ze gewoon veel minder kans om uw ziek te maken.

 

Het grootste geheim van Chlorella + is waarschijnlijk de ďChlorella Groei FactorĒ. Volgens de wetenschap is dit waarschijnlijk een van de sleutels tot de eeuwige jeugd. Chlorella is immers al meer dan 1 miljard jaar in staat zichzelf constant aan te passen, verjongen en herstellen in deze vijandige wereld. Tot voor kort was het onmogelijk om door de buitenste celwand van het eencellige Chlorella organisme heen te dringen. Je kon dus zoveel Chlorella als je wilde slikken maar het kwam onverteerd weer naar buiten. Pas recentelijk is er in Japan (het land waar Chlorella No.1 staat op de lijst van voedingssupplementen) een uniek proces ontwikkeld waarmee het nu mogelijk is zonder hitte of chemische middelen de celwand te verpulveren. Alle hierboven genoemde voordelen staan u dan ook pas sinds vandaag ter beschikking. Chlorella + wordt dan ook optimaal opgenomen door het lichaam en is gegarandeerd werkzaam binnen 7 dagen. 

 

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

 

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Chlorella + goed tot zeer goed wordt verdragen, is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven, aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 

1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner

2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

 

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is, neemt u de volgende keer de Chlorella + tijdens of na de maaltijd in. Voor veel mensen is het dan ook verstandig om gelijk na het opstaan 2 tot 4 tabletten in te nemen. Heeft u echter last van een plotseling opkomend energietekort, griep en/of algeheel gevoel van zwakte, dan kunnen sporadisch 6 tabletten in een keer ingenomen worden. Er wordt dan ook aangeraden dit alleen te doen wanneer uw lichaam aan het middel gewend is.

 

Frequentie van innemen:

 

Het wordt aangeraden om Chlorella + verspreid over de dag in te nemen. Drie maal daags 2-4 tabletten is veel beter dan een maal daags 6-12 tabletten.

 

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

 

Bij overdosering kan het mogelijk zijn dat uw lichaam teveel energie toegevoerd krijgt, waardoor een enigszins licht gevoel op kan treden.

 

Ad 4. Ginkgo Biloba +

 

Geef uw hersenen en organen voldoende zuurstof om als een Einstein te denken en als een topsporter te presteren. Door de jaren heen krijgt uw bloedsomloop het steeds zwaarder te stellen door allerlei vormen van vervuiling waaraan uw lichaam wordt blootgesteld. Problemen als geheugenverlies, oorsuizen, dichtslibbende  en verharde aderen, depressie, lagere lichamelijke prestaties, impotentie, bloedpropjes, hartritme-stoornissen, diabetische problemen, tijdelijke vertroebeling van het gezichtsvermogen en de ziekte van Altzheimer worden allemaal in verband gebracht met een slechte zuurstofopname, doorbloeding en stofwisseling. Ginko Biloba kan behulpzaam zijn bij het normaliseren van deze situatie. Het gebruik van Ginko Biloba dateert al van 2800 voor Christus en wordt gewonnen uit de bladeren van een boom die meer dan 1000 jaar oud kan worden. In China wordt Ginkgo Biloba dan ook al eeuwenlang gebruikt ter stimulering van de hersenen omdat het de bloedvaten verwijdt waardoor de doorstroomsnelheid van het bloed wordt bevorderd.

 

Onderzoek heeft dan ook uitgewezen dat Ginkgo Biloba door de normalisering en optimalisering van de doorbloeding en zuurstofopname in staat is alle organen te voeden, beschermen en giftige stoffen af te voeren, waardoor er minder kans op beschadiging bestaat. Wanneer de doorstroming van uw bloed op een bepaalde plaats in uw lichaam beperkt wordt, vindt er een chemische reactie plaats waarbij giftige chemicaliŽn, zware metalen en vrije radicalen zich gaan ophopen en voor ontstekingen, allergieŽn en verkrampingen zorgen. Mensen die regelmatig Ginkgo Biloba gebruiken, merken dan ook dat deze problemen verminderen waardoor ze beter in staat zijn langere afstanden zonder pijn te lopen. Als een anti-oxidant  beschermt het tevens de cellen van uw lichaam tegen de beschadiging door vrije-radicalen. Deze vrije radicalen zorgen immers voor de roestvorming en slijtage in uw lichaam. Het herstel van de bloedcirculatie kunt u direct voelen omdat uw handen en voeten warmer gaan aanvoelen dan normaal.

 

Alsof dit niet genoeg is, zorgt Ginkgo Biloba er ook voor dat bloedplaatjes minder aan elkaar gaan klonteren, waardoor er minder kans bestaat op levensgevaarlijke bloedpropjes. In wetenschappelijke termen heet dit het voorkomen van de ďplatelet activation factorĒ (PAF). PAF is betrokken bij veel ontstekings- en allergische reacties in uw lichaam die astma etc. kunnen veroorzaken. Een recent onderzoek vond dat een van de belangrijkste ingrediŽnten van Ginkgo Biloba, ginkolide B, ervoor zorgde dat hartritme stoornissen, die door zuurstofgebrek veroorzaakt worden, verminderd kunnen worden. Hartritme- stoornissen ontstaan, zoals u weet, wanneer de bloedvaten verstopt zijn of de bloedvaten (spastisch) samentrekken. Hoewel mensen van middelbare leeftijd het meeste baat bij Ginkgo Biloba hebben, bleek uit een Duits onderzoek dat ook het korte-termijn geheugen van jonge gezonde vrijwilligers beduidend verbeterd werd, na het gebruik ervan. Sommige studies beweren zelfs, dat de snelheid waarmee boodschappen tussen zenuwcellen verstuurd worden, toeneemt. Deze onderzoeken werden bevestigd door de proefpersonen op een elektro-encefalogram (EEG) aan te sluiten welke de hersenactiviteit meet. Een studie van 60 patiŽnten met impotentie- problemen vond dat deze problemen bij 50% van de proefpersonen verdween wanneer 60 milligram Ginko Biloba gebruikt werd gedurende 6 maanden. Een andere groep van 20% verbeterde, toen Ginko Biloba samen met een medicijn geslikt werd, dat zonder Ginkgo Biloba niet werkte. Door toevoeging van valkruid, meidoorn, guldenroede, zuurbes, wolfsklauw en valeriaanextracten etc. is het mogelijk de werking van Ginkgo Biloba + nog meer te versterken. Ook deze kruiden staan bekend om hun regulerende werking op hersenen, hart en bloedvaten. Het mag tot slot duidelijk zijn dat met een betere doorbloeding en zuurstofopname de stofwisseling en energievoorziening veel beter zal gaan werken. Producten als Chlorella + en Kava Kava + worden dus beter benut in combinatie met Ginkgo Biloba.        

 

Verdraagzaamheid en tijdstip van innemen:

 

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Ginkgo Biloba + goed tot zeer goed wordt verdragen is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven aangezien ieder mens weer net wat anders is . Er wordt dan ook aangeraden als volgt te werk te gaan:

 

1. 15 minuten voor het ontbijt, lunch en diner

2. Tijdens of 15 minuten na het ontbijt, lunch, diner

 

Gemiddeld gaat het middel voor inname methode 1 binnen 30-45 minuten werken en voor inname methode 2 binnen 60-90 minuten. Sommige zeer gevoelige mensen kunnen bij methode 1 even last krijgen van een rommelend of misselijk gevoel in de maag. Als dit bij u het geval is dan neemt u de volgende keer de Ginkgo Biloba + tijdens of na de maaltijd in. 

 

Frequentie van innemen:

 

Het wordt aangeraden om Ginkgo Biloba + ťťn maal per dag Ďs avonds in te nemen voor minimaal een periode van 12 weken om een optimaal resultaat te bereiken. 

 

Verslavings-, bij- en ontwenningsverschijnselen:

 

Omdat Ginko Biloba het samenklonteren van bloedplaatjes vermindert, moeten mensen die lijden aan dit probleem (bloeders) geen gebruik maken van Ginkgo Biloba +.  Bij overdosering kan misselijkheid, hoofdpijn en geÔrriteerdheid ontstaan. Ga dus nooit direct met Ginkgo Biloba + beginnen in combinatie met Kava Kava +. 

 

Hoewel Kava Kava +, Chlorella + en Ginkgo Biloba +  in Nederland zo goed als onbekend zijn, kan het toch bij een aantal apotheken, natuurwinkels en drogisterijen verkregen worden. Het probleem met de meeste van deze producten is echter dat ze:

 

1.   Onvoldoende werkzame stoffen (bij Kava Kava kavalactonen genaamd) in de

      juiste verhouding bevatten.

2.   In het fabricageproces verontreinigd zijn met oplos-, schoonmaak- en

      ontsmettingsmiddelen.

6.   Op chemische basis gesynthetiseerd zijn, dus geen directe energie meer

      bevatten.

4.   Van onzuivere grondstoffen gemaakt zijn.

5.   Geoogst worden in een gebied waar de essentiŽle grondstoffen allang uit de

      bodem zijn verdwenen.

6.   Niet vers zijn omdat ze te lang op de plank bij de importeur, groothandel en

      winkelier hebben gestaan.

7.   Niet door deskundige mensen zijn samengesteld, geprepareerd en     

      gecontroleerd.

8.   In ongekoelde containers zijn getransporteerd van de fabrikant naar de

      importeur.

9.   Verpakt worden in materiaal dat giftige stoffen kan afscheiden.

10. In niet op allergie geteste capsules zijn verpakt.

11. Niet getest zijn in samenwerking met primaire Uni-resonantie producten en therapieŽn.

 

De meeste Kava Kava, Chlorella en Ginkgo Biloba producten leveren dus geen enkel of maar matig resultaat. Zoek dus altijd naar een apotheek, natuurwinkel en/of drogisterij die bovengenoemde +++ kwaliteit in combinatie met een Ē niet goed geld terug garantie ď van minimaal 7 dagen kan geven.

 

Kava Kava +, Chlorella+ en Ginkgo Biloba + vormen bij De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers in combinatie met Coloidaal Zilver en Goud de secundaire GOUDEN VIJFHOEK. Dit wil zeggen dat deze producten het totale functioneren van uw lichaam, herstellen en optimaliseren. Iedereen die aan Stress Type 1 (overspannen gevoel) lijdt, wordt aangeraden om eerst met Kava Kava + en Chlorella + te beginnen voor de eerste 14 dagen. Hierna kan men ook Ginkgo Biloba+ eens proberen. Hoewel Ginkgo Biloba + een groot aantal positieve werkingen kent, moeten Type 1 stress personen toch oppassen voor een te hoge dosering. Dit kan namelijk de Type 1 stress doen toenemen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat Kava Kava+ en Chlorella+ nogal wat afvalstoffen uit uw lichaam vrijmaken. Wanneer dit in de eerste weken te snel gebeurt omdat u ook Ginkgo Biloba + slikt, dat erom bekend staat de doorbloeding, zuurstofopname en stofwisseling extra te stimuleren, kan het gebeuren dat er teveel afvalstoffen tegelijkertijd door uw lever en nieren afgebroken moeten worden. Het gevolg is dat een aantal mensen zich misselijk,  kortademig, vermoeid, jeukerig en snotterig kan gaan voelen, in combinatie met een lichte hoofdpijn. Dit heeft dus niets met de producten zelf te maken, maar is alleen een reactie op de verwerking van de afvalstoffen die het lichaam in hoog tempo moet verwerken. Bij Stress Type 2 geldt echter precies het omgekeerde. Dus eerst Ginkgo Biloba en Chlorella en pas later eventueel Kava Kava. Na enige tijd ervaring opgedaan te hebben met Kava Kava, Chlorella en/of Ginkgo Biloba kunt u beginnen met Colloidaal Zilver en Goud omdat de ontgifting dus ook ontgiftings reacties toenemen naarmate de frequentie van een product omhoog gaat t.o.v. het vervuilde lichaam. Vele mensen hebben vaak al aan 1-3 theelepels Colloidaal zilver en goud voldoende om zienderogen op te knappen.

 

Het drinken van minimaal 1 Ĺ liter bron- of gevitaliseerd water per dag kan de ontgiftings  problemen trouwens voor een groot deel voorkomen. De afvalstoffen worden door dit water immers verdund, waardoor de lever en nieren veel gelijkmatiger de gifstoffen kunnen verwerken. Het advies blijft echter, luister naar uw eigen lichaam, begin rustig aan en bouw het langzaam op. Worden de ontgiftings reacties te hevig dan verminder je de ingenomen hoeveelheid tot dat de ontgiftings reacties niet meer voorkomen. 

9.3.2. PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN

 

Het is aan te raden om pas met de producten en therapieŽn van de primaire uni-resonantieleer te beginnen wanneer u al 3-6 maanden gebruik heeft gemaakt van de secundaire producten zoals Kava Kava +, Chlorella + , Ginkgo Biloba +, Colloidaal zilver en goud. Alleen op deze manier heeft uw lichaam op een rustige en gelijkmatige manier kunnen wennen aan de nieuwe realiteit. Nadat deze 3-6 maanden afgelopen zijn stopt u met het gebruik van de secundaire middelen alvorens u begint met de primaire producten en therapieŽn. Dit advies wordt gegeven omdat er anders een te snelle ontgifting van uw lichaam kan plaatsvinden hetgeen negatieve gevolgen voor uw lichaam kan hebben. ďMaar waarom zou ik met producten stoppen die me de afgelopen 3-6 maanden hebben geholpen?Ē zult u zich afvragen. Het feit is dat u eigenlijk helemaal niet stopt.

 

De elektromagnetische velden en frequenties zijn namelijk zodanig gekozen dat ze ongeveer hetzelfde effect hebben (in dezelfde bandbreedte opereren) als  Kava Kava +, Chlorella +  Ginkgo Biloba+, Colloidaal zilver en goud. Alles in dit universum heeft immers een unieke bandbreedte en frequentie. Het enige verschil dat u merkt, is dat u geen voedingssupplementen meer hoeft te slikken, uw lichaam sneller reageert op de behandeling en dat het uiteindelijk per behandeling goedkoper is. Hoe hoger de frequentie hoe goedkoper de behandeling is een vuistregel waarbij uiteindelijk de vrije energie en informatie uit de eenheid via UniNet niets meer kost. Een apparaat is een eenmalige aanschaf terwijl je de tabletten, capsules en vloeistoffen steeds opnieuw moet kopen. Maar waarom beginnen we dan niet gelijk met de primaire uni-resonantie producten en therapieŽn. Ten eerste geloven de meeste mensen nog niet in dingen die ze niet kunnen zijn. Dit is trouwens wel heel raar omdat de moderne mens wel de hele dag van GSM, satteliet, PC en TV gebruik maakt waarvan de stralings golven ook onzichtbaar zijn voor de 5 zintuigen. Ten tweede werken deze primaire zaken veel directer en is bij ondeskundig gebruik de kans op te snelle ontgifting groter.

 

Wanneer we uw lichaam echter langzaam hebben laten wennen aan deze frequentie verhoging is het beter in staat om optimaal gebruik te maken van alle voordelen die deze apparatuur biedt. Voor hen die hun prestatievermogen nog verder willen optimaliseren zoals topsporters, managers etc. bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om de primaire en secundaire producten en therapieŽn te combineren. Dit combineren mag alleen gebeuren in overleg met een hierin gespecialiseerde Nieuwe Dokter. We praten hier echt over energyboosters en turbo behandelingen die de prestaties van de mens op een groot aantal gebieden sterk kunnen verbeteren. Maar ook hier geldt dat dit soort zaken gelijkmatig en evenwichtig opgebouwd moeten worden. De echte Die-Hards gaan natuurlijk gelijk door naar de Eenheid door het oplossen van hun onverwerkte verleden en 7+27 stress veroorzakers omdat dit de kortste weg naar optimale gezondheid is. Tertiaire, secundaire en primaire middelen en therapien zijn natuurlijk niets in vergelijking met de Eenheids resonantie. 

 

9.3.2.1. DE ZES BASIS UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN

 

De zes basis uitgangspunten voor het gebruik van primaire uni-resonantie producten en therapieŽn zijn de volgende:

 

-                GEZONDHEID WORDT BEPAALD DOOR DE MATE WAARIN UW VORTEXEN, FOTONEN, ATOMEN, ELEKTRONEN EN CELLEN VRIJE ENERGIE BINNENLATEN EN DE SNELHEID WAARMEE HET POLARITEITS EVENWICHT HERSTELD WORDT NA EEN STRESS/ALLERGIE AANVAL.

 

-                HOE EVENWICHTIGER DE LICHAAMSEIGEN TRILLINGSGETALLEN (FREQUENTIES) BINNEN De MENSELIJKE BANDBREEDTE ZIJN HOE MEER VRIJE ENERGIE EN INFORMATIE U HEEFT OM VAN TE LEVEN.

 

-                ENERGIE EN INFORMATIE KUNNEN ZOWEL DIRECT (PRIMAIRE  FREQUENTIES) ALS INDIRECT (SECUNDAIRE FREQUENTIES) GECONSUMEERD WORDEN.

 

-                ANDERS DAN BIJ SECUNDAIRE PRODUCTEN WORDEN DE PRIMAIRE FREQUENTIES ZONDER ENERGIEVERLIES DIRECT OVERGEDRAGEN OP UW VORTEXEN, FOTONEN, ATOMEN, ELEKTRONEN EN CELLEN.

 

-                EEN ONTGIFTIGD EN VERLICHT LICHAAM KAN OVER MEER VRIJE ENERGIE OM VAN TE LEVEN BESCHIKKEN DAN EEN DOOR DE 7 LICHAMELIJKE EN 27+27 GEESTELIJKE STRESSVEROORZAKERS VERGIFTIGD VERDICHT LICHAAM.

 

-                EEN LICHAAM DAT OVER VOLDOENDE VRIJE ENERGIE EN INFORMATIE BESCHIKT ZAL NIET GESTRESST ZIJN OFWEL NIET MEER MEERESONEREN MET DE ONEVENWICHTIGE ZIEKTEVERWEKKERS.

 

Het mag duidelijk zijn dat het hierboven om nogal gedurfde stellingen gaat. Iedereen die echter de voorgaande hoofdstukken heeft gelezen en in praktijk heeft gebracht qua woorden, daden en gedachten weet dat het niets minder dan uw nieuwe waarheid is. Ja de waarheid kent vele gezichten maar uiteindelijk maar een doel en dat is de eenheid. Uw individuele waarheid ligt immers in uw persoonlijke onverwerkte verleden en dat is voor ieder mens anders. Loop dan ook altijd uw eigen weg (oplossen persoonlijke onevenwichtigheden) naar huis ofwel de eenheid. Methoden, technieken om de eenheid te bereiken zijn hetzelfde maar de innerlijke weg zal voor iedereen anders zijn.

 

Zij die niet verder gekomen zijn dan lezen c.q. doorbladeren van De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zijn geen stap verder gekomen met hun 3D bewustzijn omdat wijsheid alleen in weten kan worden omgezet wanneer je iets ervaren hebt. Zonder ervaring bestaat het trouwens ook niet dat je in iets nieuws kunt geloven. Maar om het te ervaren moet je wel eerst het lef hebben om de oude ziekmakende 3D onzin over boord te gooien, al is het maar voor 1 week.

 

Op eenheid en evenwicht gebaseerde technologie, geloof, overheid, filosofie, kunst, onderwijs, gezondheid worden in de komende jaren een geÔntegreerd en onlosmakelijk geheel van elkaar met als resultaat dat onze gezondheid en levensverwachting met sprongen vooruit zal gaan. Aangezien er vooral bij de primaire (Tesla) producten en therapieŽn nog veel kaf onder het koren zit hebben we besloten om de officiŽle informatie verstrekking inzake de daadwerk