DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS
7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21E EEUW 


      home

Inleiding

HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK

De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins en antibiotica in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt wisten toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt. 

Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van stress, kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, reuma, suikerziekte, stralingsziekten etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de huidige medische wetenschap. Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen.

Om het verhaal nog erger te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteriŽn zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO), Newsweek, Time en een groot aantal geleerden mogen geloven, bestaat er dan ook in dit nieuwe millennium een grote kans op een dubbele epidemie. Een superepidemie die ons economische en sociale leven al ware het een Tsunami, wereldwijd duurzaam kan ontwrichten. Niemand moet er toch aan denken dat we de maxima van infectie-, stress-, kanker- en hart en vaatziekten en stralingsziekten bij elkaar moeten optellen. 

De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten en therapieŽn uit de 20ste eeuw is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra gulden die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert (afnemende meeropbrengsten). Meer geld betekent dus niet meer gezondheid zoals vandaag nog te vaak door ons Ministerie van Volksgezondheid gedacht, gedaan en gezegd wordt. Het is zelfs zover gekomen dat we moeten opletten dat deze trend niet omslaat naar minder gezondheid. De risicoís zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens op het spel.

Gaven we in 1953 nog 350 miljoen euro uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was dit al 22 miljard en in 2002 al 52 miljard. Als dit zo doorgaat is onze gezondheidszorg rond het jaar 2015 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van Amerika verwachten dat de verantwoordelijkheid voor en kosten van onze gezondheid volledig worden overgeheveld naar de burger. 

De verantwoordelijkheid om weer helmaal op eigen energie en kosten volledig gezond en gelukkig te worden, zijn en blijven in de 21e eeuw. 

Tussentijds worden overal de noodklokken geluid. Zo waren er de noodkreten van de artsen en specialisten op 28 december 2000. Zo noemde oud minister van Volksgezondheid J. van der Reijden de huidige maatregelen hansaplast. Zo zij de vertegenwoordiger van de medische specialisten F. Sanders dat de patiŽnten geen baat hebben bij een eenheidsworst. Zo gaf de voorzitter van de Academische Ziekenhuizen in Nederland J. Werner aan dat hij al jaren geen nieuwe medische apparatuur kan aanschaffen maar net genoeg heeft om de vervanging van verouderde apparatuur te financieren. Zo omschreef de econoom E. Bomhoff onze gezondheidszorg als het Russische systeem in haar nadagen en is het zijn verwachting dat het in de komende jaren alleen nog maar erger zal worden. Zo zij de voorzitter van de zorg verzekeraars H. Wiegel dat de politiek pas reageert wanneer alles is vastgelopen. Zo ziet de vertegenwoordiger van het Zilverenkruis Achmea, G. van Montfoort, met 1,4 miljoen leden, geen verandering maar een grote vlucht van mensen met geld naar BelgiŽ en Amerika voor kwaliteitszorg. Zo constateerde de chirurg W. van Rooij dat met achterhaalde technieken in ziekenhuizen wordt gewerkt. Zo noemde een andere chirurg M. de Brauw het schokkend om te zien hoe mensen in nood raken omdat ze op een wachtlijst komen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Al deze kenners noemen de huidige situatie ronduit schandalig en voorspellen rampen wanneer er niet heel snel ingegrepen wordt door het Ministerie van Volksgezondheid en specifiek haar toenmalige minister Els Borst die met de Zalm norm kampte. 

Het antwoord tot nu toe is echter dat de huidige minister nog steeds kwantitatief geld stort in een bodemloze put die op springen staat. Hoe kan het in een land waar de burgers en verzekeraars het merendeel van de ziektekosten vergoeden (36,5 miljard voor zorg in Nederland in 2000) en de overheid maar 10% van dit budget voor haar rekening neemt dat ALLEEN de overheid beslist over de gezondheid van de Nederlanders en het gezondheidsbeleid bepaalt. 

Is het niet de hoogste tijd voor directe (democratie) inspraak. Inspraak en eigen verantwoordelijkheid over uw gezondzijn in de 21e eeuw. 

Beste mensen, het zijn vandaag niet de hulpverleners van de gezondheidszorg en ambtenaren op de ministeries die u de schuld kunt geven van een falend overheidsbeleid maar het is het gebrek aan direct contact en directe inspraak van de burger in de politiek en het daaruit resulterende overheidsbeleid. Overheidbeleid dat in de toekomst het directe beleid van ons allemaal zou moeten vertegenwoordigen zonder tussenpersonen, commerciŽle lobby belangen en verborgen agendaís. 

Wanneer we onszelf in de parlementaire democratie nog langer het bewustzijn, de middelen en nieuwe kennis ontnemen zal het er in de 21e eeuw net zo aan toegaan als in de 20e eeuw. Een eeuw die nou niet bepaald de historie in is gegaan als de meest evenwichtige periode van de wereldgeschiedenis.

Het is tijd geworden om allemaal weer het voorbeeld te geven c.q. zijn! 

NOG EVEN WAT EXTRA FEITEN

Als we het uit 1994 daterende CBS rapport genaamd "1899-1994 vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen" bekijken, dan blijkt het volgende per 100.000 van de gemiddelde bevolking. Voor een aantal ziektes werden de metingen voor het eerst pas in de twintiger en dertiger jaren verricht.

 1. Bevolking  Sterfte
  1900  5.104.000 1789,2 (max
  1952  10.328.000  735,4 (minimum)
  1993  15.239.000 901,0

Vanaf 1952 geven de CBS cijfers een bijna constant stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1930 met 909,7.

 1. Het aantal infectieziekten en parasitaire ziekten was in

  1925 - 139,2 (maximum)|
  1978 - 4,1 (minimum)
  1993 - 7,5

Een spectaculair resultaat waarvan we jammer genoeg vanaf 1978 moeten constateren dat er weer een opgaande lijn aan het ontstaan is. De sterfte in 1995 ligt nu weer op het niveau van 1963 met 7,4. Hier komt nog bij dat steeds meer virussen en bacteriŽn van dieren op mensen overspringen. Een uitermate gevaarlijke ontwikkeling die tot de Holocaust van MILJARDEN dieren in 2001 en 2002 heeft geleid! 

 1. Kanker was in

  1905 - 102,2 (minimum)
  1988 - 240,0 (maximum)
  1993 - 238,3

Vanaf 1905 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1991. We zijn dus nog niet zoveel opgeschoten met onze huidige medicamenten en therapieŽn. In de komende jaren zal onderzocht moeten worden of er een oorzakelijk verband bestaat tussen negatieve gedachten, woorden, daden, vaccinatie, onnatuurlijke electromagnetische straling en het ontstaan van welvaartsziekten zoals kanker op latere leeftijd.

 1. Hart- en vaatziekten was in

  1936 - 233,9 (minimum)
  1972 - 392,1 (maximum)
  1993 - 355,1

Vanaf 1936 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt nu weer op het niveau van 1966. We maken hier dus zeer geleidelijk vorderingen maar nog lang niet zo spectaculair als bij de infectie- en parasitaire ziekten.

- WAAR LIGT MOGELIJK HET GROOTSTE PROBLEEM VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG?

Wanneer we hiermee de STG, CBS en GAK cijfers uit 1990 vergelijken inzake procentuele kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte naar diagnosegroep dan mag duidelijk zijn waarom. De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers zich vooral bezighouden met stress/allergie maar zeg maar liever de onevenwichtigheden in mens en samenleving. 

Schattingkosten Ziekteverzuim  Arbeidsongeschiktheid  Sterfte
Psychische stoornissen 26,6 14,7 27,7 0,9
Hart- en vaatziekten 11,7 1,6    8,9   40,1
Spijsvertering  10,2 6,4 2,1  3,6
Bewegingsstelsel   9,3 24,8  28,9 0,6
Nieuwvormingen   6,1 0,5  2,1 27,8
Symptomen   5,7 7,8 10,2 4,2
Uitwendige oorzaken 5,7 10,5 4,6 4,1
Zenuwstelsel   5,1 2,3 5,7  2,1
Zwangerschap   4,6  4,3  0,1 0,0
Ademhalingsziekten    4,1  20,9    3,2  8,3
Urinewegen/geslachtsorganen 3,6 2,0  0,8  2,0
Endocriene ziekten  2,3 0,3 1,6  3,8
Infectieziekten 1,4 1,9 0,8 0,6
Dermatologie 1,2  1,5 0,8 0,5
Perinatale ziekten  1,2 - - 0,5
Congenitale afwijkingen 0,6  0,1 1,9 0,6
Bloedziekten  0,5 0,2 0,1 0,5

De psychische stoornissen (stress/allergie) is immers de grootste groep qua kosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de eerste stap op weg naar de nog destructievere welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten etc.

Hier valt dus het grootste voordeel te behalen wanneer de eerste hypothese waar blijkt te zijn dat lichamelijke overbelasting in de vorm van stress/allergie vooral veroorzaakt wordt door negatieve gedachten, daden en woorden en het daaruit door schuldgevoel resulterende onverwerkte c.q. onderdrukte verleden.

Met lichamelijk bedoelen we alles dat uit materie bestaat dus atomair c.q. stoffelijk is. Aangezien ons hele universum (dus ook uw negatieve gedachten) uit materie bestaat begrijpt u waar we naartoe willen.

Mocht ook de tweede hypothese kloppen dat duurzame stress/allergie dus een opeenstapeling van (onderdrukte en ontkende) negatieve gedachten, daden en woorden de veroorzaker is van alle chronische ziekten, dan zou een informatie campagne en daaruit resulterende bewustzijns verandering wel eens massale voordelen kunnen hebben voor onze nationale gezondheid als geheel en voor de individuele mens in het bijzonder.

Verander de wereld begin bij jezelf is immers het credo van De Organische Gezondheidsleer!

Als derde hypothese zeggen wij dat ieder mens vanaf zijn geboorte drie cycli doorloopt in de fase baby tot puber, puber tot volwassen persoon en van volwassen persoon tot senior.

Deze drie overgangsfasen nemen ongeveer gemiddeld 10 jaar van overgangs- ofwel bewustzijns veranderings turbulentie in zowel lichaam, ziel als geest in beslag. In de volksmond heten deze overgangsfasen: kinderziekten (overgang 1), pubertijd (overgang 2) en De Overgang (overgang 3). Gedurende deze turbulente periodes zijn onze regulatiesystemen zoals het immuunsysteem tijdelijk van slag waardoor wij als mens meer vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Vaak is in deze overgangssituatie geduld, begrip en Wetendheid (Weten-Scheppen) van de menselijke processen meer van belang dan allerlei reguliere, alternatieve en complementaire medicijnen en therapieŽn. 

Wanneer we immers (chemisch, alternatief en/of operatief) ingrijpen in dit natuurlijke proces van baby, puber, volwassene naar oudere dan doen we onze regulatiesystemen meer kwaad dan goed.

Uiteindelijk komt het immers allemaal weer in evenwicht wanneer je gedurende de drie overgangsperioden de juiste levensvragen stelt die tot wetendheid leiden. 

Tot slot poneren wij de stelling dat ieder mens in staat is zichzelf te genezen zodra hij of zij zich weer gaat bezig houden met de oorzaken in plaats van alleen de gevolgen ofwel symptomen van zijn of haar woorden, daden en gedachten. En dat deze oorzaken allemaal in onze genen en energiepatronen verankerd zijn om door onszelf bevraagd te worden middels de vragen des levens weet tegenwoordig ieder kind. 

Ook Albert Einstein zij al dat je problemen die op het ene bewustzijns niveau niet opgelost konden worden alleen maar op te lossen zijn wanneer je als mens eerst zelf van bewustzijn veranderd, dus van wetenschapper weten-schepper wordt. 

- HOE HEEFT HET IN DE AFGELOPEN 100 JAAR ZOVER KUNNEN KOMEN?

Laten we daarom eerst eens kijken hoe het in de afgelopen 100 jaar zover heeft kunnen komen. Hierbij zullen we ons in eerste instantie concentreren op mogelijke fysieke vervuilers die de afgelopen 100 jaar massaal op de markt zijn gekomen en zich kunnen ophopen in uw lichaam. We laten dus de grootste vervuiler in de vorm van niet eenheidsgerichte en onevenwichtige gedachten, daden en woorden welke 24 uur per dag door de mens zelf en de media verspreid worden maar even achter wegen.

De meest mensen zullen het immers makkelijker vinden om eerst uiterlijk te veranderen voordat ze hier innerlijk mee gaan beginnen. De realiteit is echter dat wanneer je eerst begint innerlijk te veranderen de uiterlijke veranderingen automatisch en zonder enige inspanning plaatsvinden.

Stoppen met roken, alcohol, koffie, drugs, suiker, elektromagnetische straling, hoogmoed/deemoed, boosheid/laksheid wordt immers pas echt PERMANENT mogelijk wanneer je de werkelijke oorzaak in je onverwerkte verleden oplost en niet alleen bezig houdt met tijdelijke symptoom bestrijding. Doe je dit niet dan blijft het probleem zich eindeloos herhalen.

De realiteit in onze huidige maatschappij en cultuur vraagt echter eerst om snelle uiterlijke resultaten voordat we in iets meer dan de uiterlijke wereld willen geloven. Daarom de volgende opsomming van uiterlijke stress/allergie veroorzakers. 

Kort samengevat zijn dat:

 1. Electromagnetische straling in de vorm van de meest uiteenlopende onnatuurlijke apparatuur in uw omgeving en de natuurlijke veranderingen in de kosmos.
 2. Chemische producten in de vorm van alcohol, koffie, oplosmiddelen, suiker, medicijnen en sigaretten.
 3. Zware metalen in de vorm van kwik, lood, koper, nikkel, palladium, aluminium etc.
 4. Nieuwe soorten killervirussen, bacteriŽn, schimmels, parasieten en prionen.

Tellen we bij deze mogelijke massale lichamelijke stress-veroorzakers ook nog eens persoonlijke, ouderdoms- en geestelijke stress op – welke ook allemaal veroorzaakt worden door een onverwerkt en onderdrukt verleden - dan kan het door de jaren heen behoorlijk fout gaan met uw gezondheid.

Wat kunnen we hieraan doen?

Het antwoord is alles!

Zij die de weg naar de meest recente informatie kennen hoeven niet meer gestresst en angstig door het leven te gaan. In het handboek “De Organische Gezondheidsleer” worden dan ook op basis van de wereldwijd beschikbare Internet en UniNet informatie de laatste ontwikkelingen op het WetenschAppelijke medische vakgebied omschreven.

Een vakgebied dat steeds meer geïntegreerd zal worden met de nieuwe WetenschEp der natuurkunde, scheikunde, biologie en kosmologie.

Deze integratie heeft vooral te maken met het feit dat het stellen van een diagnose en voorschrijven van een behandeling op meerdere bewustzijns niveau’s (dimensies) kan plaatsvinden.

Dit zijn:

 1. Het eenheids niveau = Oneindig intelligente vrije energie, evenwicht, rust, stilte en zijn.
 2. Het primaire niveau = De polariteit, bandbreedte, frequentie, electromagnetische velden, fotonen, atomen en electronen. De voor de mens en haar huidige hulpmiddelen nog onzichtbare materie.
 3. Het secundaire niveau = De moleculen en cellen huishouding. De voor de mens en haar huidige hulpmiddelen zichtbare materie.
 4. Het tertiaire niveau = De organen en overige lichaamscomponenten. De voor de mens zichtbare materie.

Vooral het eenheids- en primaire niveau zijn vandaag nog de exclusieve vakgebieden van de wetenscheppen der interdimensionale natuurkunde, scheikunde en kosmologie. In deze vakgebieden hebben in de afgelopen jaren grote doorbraken plaatsgevonden. Doorbraken die onze kijk op wie wij zijn (mensen die tussen vele werelden leven) uitermate deskundig in beeld gebracht hebben. Twee van de meest toonaangevende wetenscheppelijke onderzoekorganisaties op dit gebied zijn de NASA en SCSP (Russische NASA). Organisaties die het onmogelijke mogelijk maken en het onzichtbare in beeld brengen met een geheel nieuw instrumentarium aan wetenscheppelijke instrumenten. Zie voor meer info www.nasa.org 

HOE KUNT U HET BOEK “DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS” LEZEN

Wij raden u dan ook aan om “De Nieuwe Bewustzijns Verzorgers” op de volgende manier te lezen:

 • Om direct aan de slag te gaan, leest u eerst de inleiding en dan de praktijkgids van hoofdstuk 4,5 en 6. Hierna kiest u een voor u passend onderwerp uit de inhoudsopgave zoals straling, suiker, gebit, stress, kanker etc. 

 • Wanneer u meer wilt weten over veelvuldig gebruikte woorden zoals startvonk, polariteit, bandbreedte, frequentie, elektromagnetische velden, meridianen, vortexen, fotonen, atomen, elektronen, cellen etc. verwijzen wij u naar de hoofdstukken 9.2.1.1. t/m 9.2.1.2.

 • Om meer achtergrondinformatie te krijgen over de in punt 1 genoemde zaken leest u het desbetreffende hoofdstuk in dit boekje en de referenties.

 • Hoewel de gepresenteerde informatie voor sommige mensen zeer technisch zal zijn, raden wij u toch aan om het boek in de juiste volgorde door te lezen omdat anders het totaalbeeld en inzicht vermindert.

 • Om een ontdekkingsreis in een mogelijke gezondheidstoekomst te maken, vraagt u nadat u dit boekje gelezen heeft naar het boekje genaamd Het Organisch Gezondheidscentrum. Dit boekje neemt u mee in de praktijk!

DE EED VAN "DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS":

De Nieuwe Bewustzijns Verzorger brengt eerst zichzelf innerlijk en uiterlijk in evenwicht voordat hij  beginnen om andere mensen te leren zichzelf te genezen

naar volgende hoofdstuk

inhoudsopgave