home

 

DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING 

DEEL1

DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

 

Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid!


 1. Medicijnen en therapieŽn van de toekomst vandaag bij u thuis.
 2. Is een onverwerkt verleden de oorzaak van alle ziekten?
 3. Suiker, het lekkerste gif op aarde.
 4. De twee beste natuurlijke stress- en pijnbestrijders in de wereld.
 5. Hoe kunnen Internet en UniNet u gezond en gelukkig maken?
 6. Waar ligt het interdimensionale geheim van de eeuwige jeugd?
 7. De stralings Pest die miljoenen slachtoffers per jaar eist.
 8. Colloidaal goud en het geheim van de Faraoís.
 9. De magische zilveren kogel.
 10. Vrije intelligente energie de basis van uw gezondheid.
 11. Killer-virussen en bacteriŽn verliezen altijd: Weet u waarom?

IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

ZONDER GEZONDHEID ONTAARDT LEVEN IN EINDELOOS LIJDEN. NATUURLIJK HOPEN WE ALLEMAAL DAT DIT ONS NOOIT ZAL OVERKOMEN.

ALS WE DE STATISTIEKEN ER ECHTER OP NASLAAN BLIJKT DAT BIJNA IEDEREEN ER VROEG OF LAAT MEE TE MAKEN ZAL KRIJGEN.

DE MEESTE MENSEN HEBBEN TROUWENS AL EEN ERVARING GEHAD, WAARBIJ EEN FAMILIELID OF VRIEND CHRONISCH OF TERMINAAL ZIEK WERD.

MOCHT DIT UZELF VROEG OF LAAT OOK OVERKOMEN EN WILT U VOORKOMEN DAT U MAANDENLANG OP ZOEK MOET NAAR EEN REGULIERE, COMPLEMENTAIRE OF ALTERNATIEVE GENEESWIJZE, DAN KAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER EEN GEHEEL NIEUW LICHT WERPEN OP DE MOGELIJKHEDEN DIE VANDAAG TOT UW BESCHIKKING STAAN.

ALLES IN DIT LEVEN HEEFT IMMERS TWEE KANTEN, WAARBIJ WE MOETEN BESEFFEN DAT HET NOOIT DE MAKER MAAR ALTIJD DE GEBRUIKER IS DIE IETS GOED OF SLECHT MAAKT..

IEDER MOMENT VAN DE DAG HEEFT U DUS DE KEUZE OM GEZONDER OF ZIEKER TE WORDEN.

BIJ DIT KEUZE PROCES IS UW GEWETEN DE LEIDRAAD!


DE DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER

Het tijdig via UniNet en Internet verzamelen, selecteren en distribueren van wereldwijde aan de nieuwe gezondheidszorg gerelateerde informatie.

Het op basis van deze informatie ontwikkelen van nieuwe ideeŽn, concepten, hypothesen, theorieŽn en inzichten.

Het stimuleren van experimenten en product- c.q. therapie-ontwikkeling door derden die van deze nieuwe inzichten gebruik willen maken.

Het centraal stellen van informatie die kan helpen bij het verhelpen van de oorzaak en niet de symptomen.

 

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang er maar geen letter aan de tekst wordt veranderd.


Gedachten:

***

DE LANGE REIS VAN HET ONTWAKEN IS NA UW GEBOORTE OP AARDE BEGONNEN

***

ONWETENDHEID IS ANGST, SLAPEN, VOOROORDELEN EN DE WEG VAN ZIEKTE, ELLENDE EN PIJN.

***

ALLEEN DOOR ZELFONDERZOEK, INZICHT EN BEWUSTZIJNS VERANDERING IS EEN EINDE TE MAKEN AAN DEZE VERWARRING EN WAANZIN.

***

DE UITERLIJKE WAARHEDEN VAN VANDAAG KUNNEN DE ILLUSIES VAN MORGEN ZIJN.

***

OMDAT IEDEREEN HET DOET, ZEGT HET NOG NIETS OVER DE INNERLIJKE WERKZAAMHEID.

***

ALLES WAAR U ZONDER ANDEREN SCHADE TOE TE BRENGEN NAAR GEWETEN IN GELOOFT IS GOED, WANT ZONDER GELOOF WERKT NIETS.

***

ALLEEN WAT VOOR U WERKT BEPAALT UW PERSOONLIJKE BEHOEFTE.

***

DE SLAAFSE MENS DIE ZIJN KOPPELING MET DE UNIVERSUM COMPUTER VERBREEKT IS WAARLIJK EEN VRIJ MENS GEWORDEN.

***

ONTHECHTING, WIJSHEID EN NAASTENLIEFDE VANUIT HET HART IS NAAST DE LIEFDE VOOR DE EENHEID DE ESSENTIE EN ZIN VAN ALLE MENSELIJKE ONTWIKKELING


Inhoudsopgave

Conclusies *

Voorwoord *

INLEIDING: HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK *

- WAAR LIGT MOGELIJK HET GROOTSTE PROBLEEM VAN ONZE GEZONDHEIDSZORG? *
- HOE HEEFT HET IN DE AFGELOPEN 100 JAAR ZOVER KUNNEN KOMEN? *

Hoofdstuk 1: WAAROM WE IEDERE KEER DEZELFDE FOUT MAKEN *

Hoofdstuk 2: 100 JAAR EXPERIMENTEREN *

- GOED OF SLECHT, HET BLIJFT DE KEUS VAN DE GEBRUIKER *

Hoofdstuk 3: DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *

3.1. INFOLUTIELEER ALS NIEUWE WETENSCHAP EN KIJK OP GEZONDHEID *
3.2. DE 4D WEG VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *
3.3. DE GEDACHTEN ACHTER DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *
3.4. HET UITGANGSPUNT VAN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *

Hoofdstuk 4: DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT *

4.1 IEDERE FYSIEKE ZIEKTE KOMT VOORT UIT EEN TEKORT AAN MINERALEN *
4.2 DE REKENING VAN 100 JAAR MATERIALISME *
4.3 GERESPECTEERDE ARTSEN AAN HET WOORD *
4.4 BENT U NOG STEEDS ZIEK NA HONDERDEN KEREN SLIKKEN *
4.5 HOE HERKENT U EEN TEKORT AAN MINERALEN *
4.6 DE HONGERSNOOD IN DE WESTERSE WERELD *
4.7 8 MAANDEN NAAR EEN OPTIMALE LICHAMELIJKE GEZONDHEID *
4.8 DE DOSERING *
4.9 WAAROM ZIJN ONZE BOSSEN ZIEK *
4.10 MINERALEN EN SPOORELEMENTEN ALS SUPERGELEIDERS *
4.11 NATUURLIJK AFVALLEN IS SLIM *

Hoofdstuk 5: DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE *

5.1 ARTSEN EN OVERHEID AAN HET WOORD *
5.2 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING *
5.3 METHODEN EN TECHNIEKEN VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN *
5.4 DE 27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS EN OPLOSSERS *
5.5 EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK *
5.6 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL *
5.7 7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN *

Hoofdstuk 6: FYSIEKE STRESS/ALLERGIE EN DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER *

HET 7 STAPPEN PLAN *
6.1. STAP 1: HET TOT RUST BRENGEN VAN UW FYSIEKE BANDBREEDTE LICHAAM *
6.1.1. DE DOSERING VAN KAVA KAVA *
6.1.2. WANNEER FASE 1 STRESS/ALLERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 1 LICHAMELIJKE OVERBELASTING *
6.1.2.1. OVERSPANNENHEID IN DE PRAKTIJK *
6.1.3. WANNEER FASE 1 STRESS/ALERGIE OMSLAAT IN FASE 2 TYPE 2 LICHAMELIJKE OVERBELASTING *
6.2. STAP 2: MINIMALISATIE, ELIMINATIE EN NEUTRALISATIE *

- DE 7 LICHAMELIJKE STRESS/ALLERGIE VEROORZAKERS DIE U HET LEVEN ZUUR MAKEN *

6.2.1. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 1: STRALINGS STRESS, DE NIEUWE PEST *
6.2.1.1. DE STARTVONK EN POLARITEITS TRILLING ALS BEGIN VAN AL HET LEVEN *
6.2.1.1.1. EINSTEINS KWANTUM FYSICA IN EEN NIEUW EN GEZOND DAGLICHT *
6.2.1.1.2. HOE FOTONEN, ATOMEN EN ELECTRONEN UW GEZONDHEID BEŌNVLOEDEN *
6.2.1.1.3. THE DUTCH CONNECTION *
6.2.1.1.4. DE UNIVERSELE KOPPELAARS EN BOUWMEESTERS *
6.2.1.1.5. DE MENS ALS WANDELENDE BATTERIJ *
6.2.1.1.6. HET TIJDSPROBLEEM IN RELATIE TOT ONZE GEZONDHEID *
6.2.1.1.7. WAT U NIET KAN ZIEN BESTAAT TOCH *
6.2.1.1.8. DE NATUURKUNDIGE KRISTALLEN TOVENAARS *
6.2.1.1.9. HET VERSCHIL TUSSEN PEST EN HULPGOLVEN *
6.2.1.2. ONS LICHAAM ALS FLIPPERKAST *
6.2.1.3. WAT KUNT U VANDAAG TEGEN DE NIEUWE PEST DOEN? *
6.2.1.4. WAAR KOMT DE GEZONDSTE APPARATUUR VANDAAN? *
6.2.1.5. WESTERSE KNOW-HOW MET RUSSISCHE NORMEN *

HERKENT U DEZE STRALING GERELATEERDE STRESS/ALLERGIE SYMPTOMEN? *

6.2.2. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 2: HET GEBIT EN ZWARE METALEN *
6.2.2.1. HERKENT U DEZE GEBITS GERELATEERDE STRESS SYMPTOMEN? *
6.2.2.2. DE ZWARE METALEN WATER CONNECTIE *
6.2.2.3. DE ZWARE METALEN - STRALINGS CONNECTIE *

6.2.3. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 3: CHEMISCHE STRESS *
6.2.3.1 ALCOHOL, DE UITHOLLER VAN UW LICHAAM *
6.2.3.2. OPLOS-, SCHOONMAAK-, EN ONTSMETTINGSMIDDELEN *
6.2.3.3. GERAFFINEERDE SUIKER, HET LEKKERSTE GIF OP AARDE *

- WAAROM HEBBEN WE GEEN SUIKER NODIG *

6.2.4. EXTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 4: VIRALE, BACTERIňLE, SCHIMMEL, PARASIETEN EN PRIONEN STRESS *
6.2.4.1 COLLOIDAAL ZILVER, HET EERSTE REDMIDDEL BIJ VIRUSSEN, BACTERIEN, SCHIMMELS, PARASIETEN EN PRIONEN *
6.2.4.1.1. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR COLLOIDAAL ZILVER *
6.2.4.2 COLLOIDAAL GOUD EN HET GEHEIM VAN DE FARAOíS *
6.2.4.1. WAAROM ZIJN BACTERIňN EN VIRUSSEN ZO SNEL RESISTENT GEWORDEN *
6.2.4.2. DE TERUGKEER VAN POLIO IN ONZE SAMENLEVING *

6.2.5. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 5: PERSOONLIJKE STRESS *
6.2.5.1. OOST-WEST THUIS BEST? *
6.2.5.2. DE "MASTER-STRESS/ALLERGIE" TECHNIEK VAN DE NIEUWE WEG *
6.2.5.3. WAT BEREIKT U MET DEZE ANTI-STRESS/ALLERGIE TECHNIEK *
6.2.5.4. DE HARDE WERKELIJHEID INZAKE DE NEW AGE. *

6.2.6. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 6: OUDERDOMS-STRESS *

6.2.7. INTERNE STRESS/ALLERGIE CATEGORIE 7: GEESTELIJKE-STRESS *
6.3. STAP 3: PRACTISCHE ONTGIFTING, ENERGIEHERSTEL EN OPTIMALISATIE *
6.3.1. A. SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN *
Ad 1. PH, bloedsuikerspiegel, MRT, Kinesiologie, bloedsuikerspiegel, glucose, allergie, lichaamstemperatuur en polsfrequentie test. *
Ad 2. Kava Kava + *
Ad 4. Ginkgo Biloba + *

6.3.2. PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN *
6.3.2.1. DE ZES BASIS UITGANGSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN *
6.3.2.2. DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATEN
*
Ad 1. Uni-resonantie diagnose apparatuur. *
6.3.2.2.1. HET STELLEN VAN EEN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE *
6.3.2.2.2. Ad 2-5. UNI-RESONANTIE BEHANDELINGS APPARATUUR *
6.3.2.3. DE VOORDELEN VAN DE PRIMAIRE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN *
6.3.2.4. AFSLANKEN ZONDER AFSLANKKUUR *
6.3.2.5. OVERIGE VOORDELEN VAN DE UNI-RESONANTIE PRODUCTEN EN THERAPIEňN *
6.3.2.6. HET ONTWIKKELEN EN BOUWEN VAN UNI-RESONANTIE DIAGNOSE EN BEHANDELINGS APPARATUUR *
6.3.2.7. DE GEBODEN BIJ DE FABRICAGE VAN PRIMAIRE UNI-RESONANTIE APPARATUUR *
6.3.2.8. HET VERSCHIL TUSSEN, BIO-RESONANTIE, UNI-RESONANTIE EN EENHEIDS RESONANTIE. *
6.3.3. HET VERSCHIL TUSSEN EENHEID, PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE THERAPIEňN *
6.3.4. HET TOPJE VAN DE ALLERGIE-IJSBERG *
6.3.5. LOPER, SLEUTEL OF BREEKIJZER: AAN U DE KEUS *
6.3.6. DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE UNI-RESONANTIE *

Hoofdstuk 7: HET IS TWEE VOOR TWAALF ALS HET OVER ONZE GEZONDHEID GAAT *

Referenties Kava Kava: *
Referenties Chlorella; *
Referenties NOBELPRIJSWINNAARS 1901-1996 *


Conclusies

 1. DE MENS BESTAAT UIT 0,01% EINDIGE 3D NEGATIEVE MATERIE EN 99,9% ONEINDIGE POSITIEVE 4D+ VRIJE ENERGIE. DE GEMIDDELDE MENS HOUDT ZICH NAGENOEG 100% VAN DE DAG BEZIG MET MATERIE EN NIET MET VRIJE OFWEL GEZONDE EN ONBEGRENSDE LEVENSENERGIE.
 2. AANGEZIEN ALLE ZIEKTEN WORDEN VEROORZAAKT DOOR NEGATIEVE WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN (EGO) EN HET DAARUIT RESULTERENDE ONVERWERKTE GEBLOKKEERDE VERLEDEN (ONDERBEWUSTZIJN), KIEZEN DE MEESTE MENSEN OP AARDE (ON)BEWUST VOOR DE ZIEKTE EN DE MATERIEELE DOOD.
 3. DOOR AL DEZE BLOKKERINGEN KAN DE ONEINDIGE VRIJE INTELLIGENTE ENERGIE NIET MEER INTERDIMENSIONAAL DOORSTROMEN WAARDOOR HET LEVEN STEEDS MEER AFSTERFT.
 4. DE MENS VAN DE TOEKOMST ZAL BEWUST AAN DE SLAG GAAN OM HAAR NEGATIEVE GEDACHTEN (EGO) EN ONVERWERKTE VERLEDEN (ONDERBEWUSTZIJN TE DEBLOKKEREN OFWEL TRANSFORMEREN C.Q. REGENEREREN IN POSITIEVE LEVENSENERGIE.

Voorwoord

Dit Eerste Deel, van de bewustzijnsveranderings boeken genaamd de "De Nieuwe Gezondheidsleer", bestaat uit een oneindig idee, concept, theorie, weg c.q. stappenplan, formules, waarderings- en productselectie-criteria. De producten, therapieŽn, methoden en technieken zijn afkomstig uit de nieuwe 4D+ natuurkunde, scheikunde, biologie, kosmologie en gezondheidszorg. De meeste mensen zijn echter niet bekend met deze nieuwe of soms al zeer oude maar vergeten producten en therapieŽn. Toch worden deze zaken vandaag al wereldwijd op kleine schaal met succes toegepast door 4D+ artsen en onderzoekers.

 • De Nieuwe Gezondheidsleer moet dan ook gezien worden als een complementaire leer en niet als een directe vervanger van de huidige gezondheidsleer. Te snelle veranderingen brengen immers alleen maar chaos en paniek en dat zijn zaken waar vandaag niemand op zit te wachten. We bouwen dus voort op de reeds aanwezige kennis, producten, methoden en technieken. Voor het verkrijgen van deze additionele informatie maakt De Nieuwe Gezondheidsleer vooral gebruik van UniNet en Internet. Het UniNet biedt iedere bewuste gebruiker toegang tot 4D+ tijd en ruimteloze informatie terwijl het Internet hetzelfde doet maar dan binnen dit aan tijd en ruimte gebonden Universum. Iedere lezer die dus meer wil weten over de in dit handboek besproken zaken kan dus kiezen tussen UniNet of Internet om zijn of haar kennis nog verder te verdiepen. Kennis die voor de komst van UniNet en het Internet het exclusieve domein was van de 3D wetenschappers en onderzoekers. UniNet en Internet maken dus openbaar wat vroeger voor de meeste mensen verborgen was.

Alle in dit handboek verstrekte informatie is niet alleen te staven door publicaties in de hierin gespecialiseerde bibliotheken maar tevens op het UniNet en Internet wanneer u over toegang, juiste afstemming, zoekstrategie, methoden en technieken beschikt. Voordat u het weet ligt uw bewustzijn en bureau vol met achtergrondinformatie die direct toepasbaar is voor uw persoonlijke situatie en weg naar volledige gezondheid en geluk. De virtuele second opinion is met de komst van UniNet en Internet een feit geworden.

Het Tweede Deel van de serie bewustzijnsveranderings nieuwsbrieven genaamd "De Grote Bewustzijnsverandering; Van Duisternis Naar Licht", moet u meer zien als het begin van een spectaculaire reis door uw huidige 3D bewustzijn op weg naar de vierde dimensie ofwel 4D. Tijdens deze reis wordt niet nagelaten om alle bestaande heilige huisjes aan de kaak te stellen want wij gaan er nog steeds van uit dat alleen zaken die u PERMANENT gelukkiger en gezonder maken het waard zijn om het daglicht te zien en verspreid te worden. Wij pretenderen in dit deel echter niet de enige waarheid te verkondigen maar alleen de lezer de andere kant van de medaille van zijn of haar leven te laten zien waardoor hij/zij zijn/haar eigen unieke weg weer naar huis kan lopen. De uiteindelijke beslissing om voor links of rechts te kiezen blijft immers uw eigen verantwoordelijkheid en van niemand anders.

Het Derde Deel van de serie bewustzijnsveranderings nieuwsbrieven genaamd "De Grote Bewustzijnsveranderding; Van Licht Naar Eenheid" is het laatste deel in de serie van drie. In dit deel wordt u hoofdzakelijk met beelden en 4D+ ervaringen meegenomen in heden, verleden en toekomst om te ontdekken wie u eens bent geweest en wie u na de grote innerlijke en daaruit automatisch volgende uiterlijke schoonmaak van uzelf weer kunt zijn. Dit laatste deel is alleen te begrijpen wanneer u de eerste twee delen niet alleen gelezen heeft maar vooral ook GEDAAN heeft. Zonder het doen is het immers nooit mogelijk om iets te ervaren laat staan het te ZIJN. Geloof in iets begint altijd bij de ervaring welke het echte innerlijke weten is en nooit met het lezen omdat deze alleen maar de uiterlijke component ofwel wijsheid inhoudt. Wijsheid zonder inhoud ofwel liefde is gedoemd te eindigen in ziekte en ongeluk.

Voor hen die deel 2 en 3 uiterlijk lezen zal de gepresenteerde informatie meer lijken op science fiction boeken zoals die van Jules Verne of 2001 "A Space Odessy" van Arthur C. Clarke dan op 4D+ wetenschappelijk science facts. De feiten achter de nieuwe 4D+ wetenschap zullen echter alleen ervaren worden door hen die in deze cyclus de moeite nemen om het gelezene ook daadwerkelijk 99,99999999999% of nog liever 100% van de dag in praktijk brengen.

Wij raden u dan ook aan om Deel 1 "De Nieuwe Gezondheidsleer" op de volgende manier te lezen:

 1. Om direct aan de slag te gaan, leest u eerst de inleiding en dan de praktijkgids van hoofdstuk 4,5 en 6. Hierna kiest u een voor u passend onderwerp uit de inhoudsopgave zoals straling, gebit, stress, kanker en zeker het onderwerp: Geraffineerde Suiker Het Lekkerste Gif Op Aarde etc.
 2. Wanneer u meer wilt weten over veelvuldig gebruikte woorden zoals startvonk, polariteit, bandbreedte, frequentie, electromagnetische velden, meridianen, vortexen, fotonen, atomen, electronen, cellen etc. verwijzen wij u naar de hoofdstukken 6.2.1.1. t/m 6.2.1.2.
 3. Om meer achtergrondinformatie te krijgen over de in punt 1 genoemde zaken leest u het desbetreffende hoofdstuk in dit boekje en de referenties.
 4. Hoewel de gepresenteerde informatie voor sommige mensen zeer technisch zal zijn, raden wij u toch aan om het boek in de juiste volgorde door te lezen omdat anders het totaalbeeld en inzicht vermindert.
 5. Om een ontdekkingsreis in een mogelijke gezondheidstoekomst te maken, vraagt u nadat u deel 1 naar geweten in praktijk heeft gebracht naar de nieuwsbrieven van deel 2 en pas daarna naar deel 3.

 

lees meer in het HTML document (736kb)

of in het gezipte MS-Word document (246kb)

of het ongezipte MS-Word document (733kb)

of in het gezipte PDF document (1043kb)

of het ongezipte PDF document (1343kb)