home

 

GEZONDHEIDS NIEUWSBRIEF

Speciale Kersteditie Deel 1 van 2, 2000, No. 349

DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT

Ieder jaar onderzoekt de Stichting HealthWave een aantal gezondheids produkten op hun werkzaamheid voor de mens. Ook dit jaar zijn er weer drie winnaars uit de bus gekomen in de categorien: 1. Algemene Gezondheid, 2. Virale/Bacteriele/Parasitaire en Schimmelininfecties en 3. Ontgiftings produkten.

Ad 1. Schindele's Mineralen 
Ad 2. Colloidiaal Zilver
Ad 3. Gestabiliseerde Zuurstof 

Bovenstaande drie produkten zijn geselecteerd op basis van de criteria die u kunt vinden in het handboek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0". Deze criteria zijn o.a. werkzaam binnen 1 week, voor iedereen toepasbaar en voordelig te verkrijgen bij uw apotheek, drogist en/of reformwinkel. In de afgelopen jaren stond de HealthWave Nieuwsbrief aan de wieg van produkten zoals Chlorella, Kava Kava, Sint Janskruid, Ginkgo Biloba, Lichttherapie, Electromagnetische Golf Therapie, Uni-Resonantie Therapie, De 7 Lichamelijke en 27 Geestelijke Stress Veroorzakers Die U Iedere Dag Het Leven Zuur Maken, Een Nieuwe Kijk op Kanker, Hart en Vaatziekten, Reuma en Suikerziekte etc.etc.

IEDERE FYSIEKE ZIEKTE KOMT VOORT UIT EEN TEKORT AAN MINERALEN 

In deze speciale kersteditie willen wij u echter meenemen in de wereld van het mineralen rijk welke de basis vormt van de fysieke ofwel lichamelijke gezondheid van ieder mens, dier en plant op aarde. Zonder mineralen is geen enkel leven mogelijk op deze aarde. Het wordt de hoogste tijd dat wij de huidige kennis over deze mineralen aan een nader onderzoek onderwerpen. Laten we eerst eens kijken wat een tweetal artsen en Nobelprijswinnaar over mineralen te melden hebben:

1. Volgens Dr. Koop "US Surgeon General" zijn 8 van de 10 doden in Amerika het gevolg van onze eet en drinkgewoonten ofwel dieet.
2. Volgens Dr. Linus Pauling "Winnaar van 2 Nobelprijzen" kan je iedere ziekte terugvoeren op een tekort aan mineralen.

De wetenschappelijke onderzoeken die aan bovenstaande uitspraken ten grondslag liggen zijn al tientallen jaren bekend en voor iedereen beschikbaar. Waarom zult u zich afvragen maken van deze wereldwijd bekende informatie geen gebruik en gaan wij door om zieker en zieker te worden. Dit in tegenstellingen tot vele planten en dieren waarbij op de verpakking precies staat vermeld hoeveel mineralen, vitaminen, enzymen essentiele olien een levensmiddel bevat. Ja wij voeren onze dieren (zolang ze niet met de mens mee eten) betere produkten dan dat wij onszelf voorschotelen. 
DE REKENING VAN 100 JAAR MATERIALISME

In nog geen honderd jaar is door intensieve landbouw, tuinbouw en veeteelt in de westerse wereld meer 70% van de minerale voorraden uit onze bodem verdwenen. U begrijpt dat u dus vandaag door hetzelfde te eten maar 30% van de benodigde levensmiddelen binnenkrijgt. Iedere wetenschapper weet dat hij of zij die maar 30% van de dagelijks benodigde mineralen binnenkrijgt vroeg of laat ziek zal worden. Dit is geen voorspelling maar een wetenschappelijk bewezen feit. Aangezien ons lichaam uit ongeveer (afhankelijk van uw leeftijd en wijsheid) uit 70% water en 30% mineralen bestaat mag duidelijk zijn dat een tekort aan mineralen gigantische gevolgen heeft voor uw welzijn. Hierbij hebben wij het nog niet eens over de kwaliteit van het water dat u iedere dag drinkt maar dit is al uitvoerig behandeld in voorgaande nieuwsbrieven. Besef dat zonder de optimale minerale voorraad geen vitaminen, enzymen, essentiele olien, hormonen in uw fysieke lichaam meer optimaal werken. Zonder mineralen stopt uw lichaam stapje voor stapje met functioneren. Dit is zeker het geval tijdens een van de vier overgangen waarmee ieder mens in zijn of haar leven mee te maken krijgt (zie boek De Toekomst Van De Wereld). Dr. Koop en Dr. Pauling hadden het dus bij het juiste eind. Alles wat u vandaag eet en slikt aan vitaminen, enzymen, essentiele olien en nog erger hormonen wordt zonder mineralen gewoon uitgescheiden via uw huid, urine en ontlasting omdat het geen basis vind (catalysator ofwel omzetter) om het om te zetten in een LEVENSmiddel.

GERESPECTEERDE ARTSEN AAN HET WOORD

Wanneer de hierboven genoemde artsen en duizenden collega's dit melden moet er wel iets heel verschrikkelijks mis zijn met onze huidige voeding. Wat weten deze wetenschappers dat u nog niet weet. Allereerst constateren deze artsen dat u vandaag 3 tot 4 keer zoveel brood, groente en fruit moet eten om voldoende mineralen binnen te krijgen om gezond te blijven. Het mag duidelijk zijn dat niemand in onze huidige slankheids en dieet cultuur dit zal doen. Het alternatief is dus het slikken van minerale supplementen in druppel, tablet en capsule vorm. Het probleem van de meeste van deze supplementen is dat ze CHEMISCH ofwel ONNATUURLIJK samengesteld worden. Dit wil zoveel zeggen dat een aantal laboranten die nog niet naar Dr. Koop en Dr. Pauling en collega's geluisterd hebben maar wat door elkaar heen gooien en dit via hun bedrijf voor honderden guldens per pot verkopen als alternatief geneesmiddel. De meerderheid van de Nederlandse bevolking slikt deze dure preparaten zonder enig succes ofwel verbetering van de gezondheid omdat de natuurlijke basis volledig ontbreekt. Een bezoek aan uw huisarts heeft dus meer effect. 

BENT U NOG STEEDS ZIEK NA HONDERDEN KEREN SLIKKEN

De moderne mens van vandaag slikt dan ook honderden chemische regulieren en alternatieve middelen per jaar. Natuurlijk helpen deze middelen even. U geloofd immers tijdelijk aan deze middelen omdat een arts, therapeut en/of alternatieve genezer deze aan u voorschrijft. Zodra uw geloof aan deze middelen echter afneemt begint het effect van symptoom bestrijding ook steeds minder te worden. U kunt uw lichaam immers niet voor de gek houden. Zonder mineralen houdt het simpelweg op te functioneren. Dit proces van uithongering gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Nee, hiervoor zijn jaren van minerale roofbouw op uw lichaam nodig. Zodra uw lichaam een tekort aan mineralen constateert begint het eerst de reserves in uw botten, tanden, haren, nagels, huid, eicellen, zaadcellen etc. aan te spreken. Zodra deze nagenoeg volledig opgebruikt zijn blijft er niets anders over dan onze organen zoals hart, hersenen, nieren, longen, lever, gal, maag, darmen etc. uit te hollen (demineraliseren) waardoor deze essentiele organen op een overlevings scenario overgaan. Het gevolg is stress en depressie fase 1, stress en depressie fase 2 en in extreme gevallen chronische ziekten zoals verdichting, kanker, hart en vaatziekten etc.(zie handboek DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0) opkomen. Dit is natuurlijk nog niet het hele verhaal!

HOE HERKENT U EEN TEKORT AAN MINERALEN

1. Allereerst beginnen in fase 1 uw botten, tanden, haren, nagels, huid, eicellen, zaadcellen steeds zwakker te worden.In deze zaken bevinden zich immers de hoogste concentraties aan natuurlijke mineralen. 
2. Nadat bovenstaande voorraden nagenoeg opgebruikt zijn raakt het lichaam nog verder in verval en ontstaan in fase 2 symptomen als overspannenheid en depressie die zich uiten in verkrampingsverschijnselen zoals spierpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, slechte doorbloeding, zenuwpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, gebrek aan eetlust, tandenknarsen, nachtzweten, slapeloosheid, rusteloosheid, allergieen, chronische vermoeidheid, ME, MS, suikerziekte, schimmelinfecties, agressie, ADHD, diaree, hyperventilatie etc. etc. ofwel allemaal zaken die uw leven aardig weten te verpesten. 
3. Wanneer u ook nu niet naar uw lichaam luistert gaat het pas echt fout. Al uw minerale voorraden zijn nagenoeg op.Vitaminen, enzymen, amino-zuren, essentiele olien, hormonen etc. kunnen niet meer opgenomen, omgezet, aangemaakt of gebruikt worden. In deze laatste fase zijn zoals u al gelezen heeft uw organen aan de beurt. Het gevolg is verblinding, kanker, hart en vaatziekten etc, etc. 

DE HONGERSNOOD IN DE WESTERSE WERELD

Uit het bovenstaande mag blijken dat er niet alleen honger geleden wordt in Afrika, China, Rusland, Zuid Amerika en Azie maar ook in de westerse wereld. In de westerse wereld koopt u vandaag nog alleen voedings- ofwel maagvullings middelen en geen LEVENSmiddelen meer. Iedere graankorrel, maiskorrel, rijstkorrel, tomaat, aardappel, biet, boon, sla etc.bevat nog maar 30% of minder aan mineralen, vitaminen dan uw grootouders eens gewend waren. Deze mensen waren eens gezond en kende als enige vijand virussen, bacterien, parasieten en schimmels.

In onze huidige samenleving kunnen wij de meeste van deze virussen door de nieuwe medische wetenschap oplossen. We zijn alleen vergeten om hierbij gezond te blijven eten en drinken. De keus waar de westerse wereld en specifiek u vandaag voor staat is VERHONGEREN of LEVEN. Vandaag staan alle middelen u ter beschikking. De vraag is echter of u er gebruik van maakt. Ecologische producten die dus relatief veel meer mineralen, vitaminen, amino-zuren etc. bevatten zijn vandaag bij alle reformwinkels en supermarkten te krijgen. Ze kosten misschien vandaag nog 10-20% meer maar leveren 70% meer gezondheid op. 

Voor hen die al enige tijd kampen met gezondheidsproblemen in fase 1,2 en 3 is het echter aan te raden de minerale voorraden extra aan te vullen. Dit doet u niet door een potje synthetisch gefabriceerde mineralen te slikken (welke meer bindmiddelen, conserveringsmiddelen, kleurmiddelen en vulmiddelen bevatten dan echte mineralen) maar alleen gebruik te maken van NATUURLIJKE mineralen. Deze mineralen zijn vandaag voor een paar tientjes per kilo (waar u voor een jaar genoeg aan heeft) te kopen bij uw apotheek, drogist of reformwinkel en komen over het algemeen uit mijnen in Oostenrijk, Roemenie, Salt-Lake en De Dode Zee vandaan. Na een aantal van deze produkten op basis van onze criteria onderzocht te hebben bevelen wij op dit moment een produkt aan genaamd Schindele's Mineralen. Het produkt is volledig natuurlijk, bevat alle voor uw lichaam benodigde mineralen en spoorelementen en beschikt over een POSITIEF geladen electromagentisch veld dat ook wel in vakkringen een Verlichte Vortex Matrix genoemd wordt. Wanneer u een meer gedetailleerde uitleg wilt hebben over deze levensprocessen verwijzen wij u naar het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0". Natuurlijk blijven wij de leveranciers van deze produkten nauwlettend volgen. Wanneer het produkt immers niet meer aan onze standaards voldoet worden onze lezers hier direct over geinformeerd. De vraag die u zichzelf tot slot dient te stellen is of u vandaag de hele dag 100% GELUKKIG en GEZOND bent geweest.

Wanneer dit niet het geval is wordt het tijd om te veranderen. Mensen die immers niet op tijd veranderen blijven immers geloven dat de zon om de aarde draait, de aarde plat is, de mens nooit de maan kan bereiken, pokken, pest, cholera, TBC, Spaanse griep, reuma, kanker, hart en vaatziekten, AIDS etc. ongeneeselijke ziekten zijn. Niet tijdig veranderen is dus uit vrije wil kiezen om ONGELUKKIG en ONGEZOND te blijven.

Voor hen die nog steeds denken dat er in hun leven niets ten goede zal veranderen verwijzen wij naar de boeken over Socrates, Plato, Galileo, Copernicus, Marie Curie, Joseph Lagrange, Nikola Tesla, Max Planck, James Maxwell, Louis Pasteur, Albert Einstein etc. Al deze mensen werden in hun begin jaren in het geheel niet geloofd. Vandaag werkt er geen overheid, ziekenhuis, bedrijf of huisgezin meer zonder de innovatieve ideeen, concepten en technologien van deze uitvinders. De vraag die u zich dan ook vandaag dient te stellen is of u uw zuurverdiende geld in oude achterhaalde kennis, wetenschap en produkten wilt steken of in nieuwe kennis ofwel uw toekomst wilt investeren. Voor meer informatie over de huidige staat van de medische wereld verwijzen wij u wederom naar het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0". Wanneer u vandaag natuurlijk volledig gelukkig en gezond bent hoeft u natuurlijk niets te veranderen. 

8 MAANDEN NAAR EEN OPTIMALE LICHAMELIJKE GEZONDHEID

Acht maanden naar optimale fysieke gezondheid is gekozen omdat al onze lichaamcellen (behalve hersenen) zich iedere acht maanden volledig vernieuwen. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ons gehele fysieke lichaam in acht jaar geheel vernieuwd wordt (4 overgangen). Wanneer iemand die ziek is dus voldoende LEVENSMIDDELEN tot zich zou nemen is de kans zeer groot dat u zich na acht maanden als herboren zult voelen. Dit herboren voelen is natuurlijk vooral het geval voor hen die nog in fase 1 en 2 verkeren en niet zoals de vele mensen die zich in fase 3 hebben laten behandelen door zeer ZURE chemische middelen en/of zware chirurgische ingrepen waarbij organen of delen van organen zijn weggesneden of weggebrand. Voor hen is nog alleen van belang dat zij de weg volgen waar zij volledig in geloven.

Natuurlijk helpt het dat u tijdens dit genezingsproces de consumptie van zure voedingsmiddelen zoals sigaretten, koffie, alcohol, koolzuur houdende frisdranken, witte suiker en deeg produkten en BSE vlees laat staan totdat uw ZUURGRAAD weer in een BASISCHE waarde (pH 7.0 of hoger) is veranderd. Deze verandering kunt u simpelweg meten door uw ochtend (voor ontbijt), middag (voor lunch) en avond (voor diner) urine te meten met een pH staafje welke bij iedere apotheek te krijgen zijn voor F.10-20 per honderd stuks. Doop trouwens deze staafjes eens in uw koffie, thee, wijn, bier, cola, 7-Up etc. U zult schrikken van het resultaat. Wat wij mensen echter vergeten zijn is dagelijkse kost voor iedere boer in Nederland. Deze houdt exact de ZUURtegraad van zijn grond, vee en gewas bij van dag tot dag. Ongezonde gewassen en veestapel produceren immers minder en zijn nagenoeg onverkoopbaar op de markt. De mens gedijt het best bij +/- pH 7.0. Het is maar dat u het weet. 

Tot slot is het tijdstip van inname van deze mineralen van belang. Behalve het feit dat de menselijke cellen zich in een periode van 8 maanden volledig vernieuwen worden tijdens uw slaap ook de nodige reparaties en herstelwerkzaamheden verricht. De slaap duurt bij de meeste mensen gemiddeld 8 uur. Wanneer we de natuur zouden volgen zou u naar bed gaan wanneer het donker is en opstaan wanneer het weer licht wordt. Om praktische redenen gaan wij er echter van uit dat u tussen 21:00-23:00 uur naar bed gaat en tussen 05:00 en 08:00 weer opstaat. Het lichaam weet van nature dat dit het tijdstip is waarop alle reparatie werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer iemand ziek is, is het dus van groot belang om het lichaam hierbij een handje te helpen. Wij adviseren daarom ook iedereen de mineralen (1 kleine theelepel per dag) tussen 21:00-23:00 met een groot glas water (roeren) in te nemen. Het liefst twee uur na uw laatste maaltijd. 

Natuurlijk is het verstandig om gedurende de dag 2 liter water te drinken. De positief geladen mineralen en spoorelementen voeden immers niet alleen uw lichaam met levensenergie maar lossen tevens de afvalstoffen op die zich al tientallen jaren in uw lichaam hebben opgehoopt. Het water zorgt ervoor dat deze gifstoffen zo snel mogelijk via uw bloed en zenuwvloeistoffen uiteindelijk via uw huid, longen, urine en ontlasting uitgeschieden worden. Doet u dit niet dan krijgt u te maken met TIJDELIJKE ontgiftings verschijnselen zoals een opgeblazen gevoel, zweten, hoofdpijn, jeuk, meer stress of depressie, rode ogen (bij het tegelijkertijd drinken van teveel alcohol), versnelde hartslag, zure urine, zwarte ontlasting etc. Dit zijn geen zaken om u zorgen over te maken aangezien dit juist een teken is dat uw lichaam langzaam het gif aan het afvoeren is dat al zovele jaren uw leven letterlijk verzuurt. Binnen 1-2 weken zijn deze verschijnselen voorbij en gaat u zich steeds beter voelen.

DE DOSERING

Zoals u hierboven gezien heeft is het verstandig om rustig en geduldig te beginnen met een KLEINE theelepel voor het slapen gaan. De kosten per dag bedragen dan ongeveer 10 cent. Na twee weken wanneer de eerste ontgifting heeft plaatsgevonden verhoogt u ZO NODIG de dosering naar twee theelepels per dag. Natuurlijk neemt u uiteindelijk de theelepels in wanneer dit voor uw gevoel (1ste seconde) het beste voelt. Na verloop van tijd zult u immers merken dat 1 theelepel voor het slapen gaan u teveel energie geeft en dit is natuurlijk minder bevorderend voor de nachtrust. Wij zien dan ook veel mensen die na 2-4 weken de theelepels niet meer voor het slapen gaan maar juist in de ochtend en middag innemen. Deze dosering wisselt u af met 1 week innemen en 1 week rust totdat de acht maanden voorbij zijn. Rustig aan is hierbij van belang. De gifstoffen die u immers al 30-40-50-60-70 jaar heeft opgebouwd dienen immers rustig en gelijkmatig afgevoerd te worden. 

WAAROM ZIJN ONZE BOSSEN ZIEK

In de afgelopen jaren hebben wij veel in bossen rondgelopen. Wat hierbij opvalt is dat er in de afgelopen tien jaar steeds meer schimmel en kanker vorming (zwarte plekken) voorkomt. De oude wetenschappers wijden dit aan de zure regen. De nieuwe wetenschappers weten beter. Deze weten dat stervende bossen en zieke dieren (zoals BSE) voortkomen uit een combinatie van:

1. Demineralisering van onze landbouw, tuinbouw, veeteelt en bosgronden (pH < 7.0).
2. Onnatuurlijke electromagnetische straling (pH < 7.0).
3. Zure chemische en zware metalen regen (pH < 7.0).

Waanneer een boswachter de moeite zou nemen om 1 hectare bos te mineraliseren, vrij te maken van onnatuurlijke electromagnetische straling (Sterrenwacht Westerbork) dan nemen wij de zure regen op de koop toe. Dit kleine stukje bos zal als voorbeeld dienen voor de volgende generatie. Een goed voorbeeld van Staatsbosbeheer in Nederland doet immers altijd goed volgen. 

MINERALEN EN SPOORELEMENTEN ALS SUPERGELEIDERS

De werkzame mineralen en spoorelementen produkten die wij de afgelopen jaren onderzocht hebben, hebben een aantal zaken gemeen:

1. Zij bevatten een zeer hoog gehalte aan Natuurlijk Kiezelzuur SiO2. Behalve het feit dat kiezelzuur de opname en verwerking van zuurstof in al uw lichaamscellen ten goede komt, celveroudering tegengaat, spieren en gewrichten soepel houdt, de huid een soepele en jeugdige verschijning geeft en de stofwisseling bevorderd waardoor diaree en obstipatie tot het verleden behoren heeft het ook nog een andere wetenschappelijke kant. Kiezelzuur zorgt voor soepele slagaders en is een van de belangrijkste mineralen om Hart en Vaatziekten te voorkomen. Tevens wordt Kiezelzuur (zand) in combinatie met Natuurlijk Aluminiumoxide Al2O2 in uw lichaam gebruikt als supergeleider van al uw zenuw impulsen ofwel het communicatie systeem van uw lichaam. Het mag duidelijk zijn dat wanneer dit communicatie systeem (door verkramping) niet meer optimaal werkt uw organen niet meer tijdig de juiste impulsen krijgen om hun werk te doen. In de computerindustrie wordt deze wetenschap al jarenlang gebruikt in de vorm van Microchips. Deze microchips bestaan voor het grootste gedeelte uit kiezelzuur en aluminiumoxide. Hoe zuiverder deze mineralen zijn hoe sneller de verbindingen en berekeningen (aantal instructies per seconde) uitgevoerd kunnen worden. Bedrijven zoals IBM, Intel, Texas Instruments en AMD maken al tientallen jaren van deze natuurlijke wijsheid gebruik. Een teveel aan Aluminiumoxide wordt door Kiezelzuur geneutraliseerd hetgeen de ziekte van Alzheimer tegengaat. Door nu de natuurlijke balans van Kiezelzuur en Aluminiumoxide in uw lichaam te herstellen herteld u dus ook de communicatie tussen uw hersenen en organen. Besef goed dat verkramping niet alleen uw zenuw- maar ook uw bloedbanen tussen uw hersenen en de rest van uw lichaam afknellen. Vooral ouderen hebben een chronisch tekort aan Kiezelzuur.

De optimale combinatie kiezelzuur en aluminiumoxide heeft trouwens ook nog een
zeer belangrijke nevenfuctie. Door de supergeleidings eigenschappen worden negatieve
electromagnetische golven van Radar, Hoogspanningskabels, TV, PC, Digitale 
Telefoon, GSM etc. zeer snel weer uit uw lichaam afgevoerd. Deze moderne pest
Maakt op dit moment al teveel slachtoffers in deze moderne wereld waar wij onszelf
dag en nacht omringen met negatieve straling die niet alleen onze nachtrust maar ook
onze werkdag verzieken.Voor meer informatie lees het handboek "De Nieuwe
Gezondheidsleer versie 6.0".
2. Zij bevatten in natuurlijke optimale verhoudingen: A. Natuurlijk Kaliumoxide K2O welke de doorbloeding van de (hart)spieren regelt, onze bloeddruk op peil houdt en het overtollige water afvoert hetgeen de mensen die vandaag een of ander dieet volgen wel zal aanspreken. B. Natuurlijk Calciumoxide CaO welke van groot belang is voor sterke botten, tanden, bindweefsel en spiergroei. Tevens is calcium verantwoordelijk voor een regelmatige hartslag en het verzenden van zenuw impulsen. Een gebrek aan natuurlijk calcium veroorzaakt al snel tijdens de menstruatie en overgang bij man en vrouw gevoelens van nervositeit, slapeloosheid en vroegtijdige veroudering. C. Natuurlijk Magnesiumoxide MgO welke de hartslag reguleert, spierverkrampingen voorkomt, bloedstolsel en trombose tegengaat, celgroei stimuleert en rustgevend op de zenuwen werkt. Tevens verlaagt het hoge bloeddruk, stabiliseert het de pH waarde op 7.0. en helpt het nierstenen op te lossen. D. Natuurlijk IJzeroxide Fe2O3 welke ervoor zorgt dat het bloed over voldoende zuurstof beschikt. Een gebrek aan ijzer maakt lusteloos, moe, slap en meer toegankelijk voor virussen, bacterien en schimmels.Vooral vrouwen die nog menstrueren (veel bloed verliezen) hebben hier problemen mee. Maar ook mannen die teveel zaadcellen verliezen kunnen hierover meepraten. E. Natuurlijk Chroom Cr welke de bloeddruk verminderd, bloedvaten verwijderd en tevens de vet- en suikerspiegel reguleert. F. Natuurlijk Zink Zu welke de stofwisseling stimuleert, cellen versterkt, haaruitval tegengaat en tevens de immuniteit tegen virussen, bacterien en schimmels versterkt.G. Natuurlijk Borium B welke verantwoordelijk is voor de opname van calcium in uw beenderen. Zonder Borium kunt u zoveel calcium slikken als uw wilt zonder dat dit enig effect heeft voor uw lichaam. Volgens een onderzoek van het Ministerie van Landbouw in de U.S.A. zorgt Borium ervoor dat vrouwen na de overgang 40% minder calcium, 33% magnesium en een paar procent minder Fosfor verliezen door hun urine. H. Natuurlijk Koper Cu welke verantwoordelijk is voor de formatie van beenderen, hemoglobine, rode bloedlichaampjes en werkt mee aan genezings processen, energie produktie en haar- en huidkleur. Een van de eerste kenmerken van een koper tekort is Osteoporose. I. Molybdeen Mo welke in zeer kleine hoeveelheden nodig is voor stikstof gebruik. Een te lage inname van Molybdeem geeft mond en tandvlees problemen en is de medeveroorzaker van kanker. Fosfor Ph welke verantwoordelijk is voor de opbouw van botten, tanden, celgroei, samentrekken van de hartspier en nierfunctie. Het assisteert tevens in het gebruik van vitaminen en de conversie van voedsel in energie. 
3. Wanneer we hierbij de tekorten aan de overige essentiele mineralen en spoorelementen optellen zoals Mangaan Mn, Kobalt Co, Natrium Na, Nikkel N, Vanadium V, Stikstof KI, Selenium, Zwavel etc. gaat het wel heel erg fout met uw gezondheid. Zeker wanneer u vandaag bezig bent met moderne chemische afval dieeten welke u letterlijk verhongeren en u alle niet werkzame mineralen en vitaminen voorschotelen die u maar kunt bedenken. Nee het wordt weer tijd om naar de natuur te luisteren. Niet in onze laboratoria maar alleen in de natuur worden immers de meest optimale combinaties van mineralen en spoorelementen samengesteld. 

Voor hen die nog steeds niet geloven dat de natuur beter werk doet dan een laboratorium waar men nog niet eens in staat is een graankorrel na te maken de volgende uitdaging. Strooi eens voor vier weken lang 1/8 theelepel per dag van het door u vandaag gebruikte produkt bij een plant. Strooi hierna dezelfde hoeveelheid Schindele's mineralen bij een vergelijkbare plant en zie wat het verschil is. Wij hebben het uitgetest op planten, bomen en kippen met uitermate interessante resultaten. 

Sinds 1985 worden Schindele's mineralen voor menselijke consumptie in Oostenrijk, Zwitserland en Oostenrijk gebruikt met de volgende resultaten. Het hiernavolgende is gebaseerd op de brieven die de heer Schindele de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen van diverse consumenten en wetenschappelijk onderzoek van diverse artsen: Verbetering bij Haren, Huid, Nagels, Menstruatieklachten, Reuma, Migraine, Suikerziekte (zie ook boek DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0), Stofwisselingsziekten, Tandvleesontstekingen, Winderigheid, Stress, Potentieproblemen, Doorbloeding, Leverkwalen, Exceem, Heup en Ruggewrichten, Blaasklachten, Hartkloppingen, Depressie, Overspannenheid, Cholosterol, Neusbloeden, Opgezwollen vingers, Wallen Onder De Ogen, Chronische Vermoeidheid, Honger, Stress, Brandend Maagzuur, Misselijkheid, Concentratie stoornissen, Gewrichtspijn, Geheugen, Beenvliesontsteking, Arthrose, Spijsvertering, Maag en Darmproblemen, Slapeloosheid, Zenuwaandoeningen, Haargroeiproblemen, Hoge Bloeddruk, Ischias, Jicht, Helen van botbreuken, Rimpels, Stralingsletsel etc. 

Innemen of niet innemen dat is de vraag! Hoe snel wilt u herstellen?

NATUURLIJK AFVALLEN IS SLIM 

Natuurlijk heeft iedereen voor het volgende jaar goede voornemens. Naast het stoppen met roken en drinken staat vermageren zeker in de top 3. Wanneer vermageren verhongeren betekent zouden wij u dit ten strengste willen afraden. Bijna alle afval en slankheids produkten bevatten nagenoeg geen natuurlijke mineralen en vitaminen etc. Het gevolg is dat hoe slanker u wordt des te zieker u zich gaat voelen. Na wederom honderden guldens verloren te hebben besluit u om het volgende geldverslindende slankheids (verhonger) produkt te proberen of om eerst uw mineralen en spoorelementen voorraad in balans te brengen. De keus in 2001 is aan U! 

P.S. U kunt de Speciale kersteditie deel 2 genaamd "De Andere Kant Van De Medaille"gratis bij uw apotheek, drogist of reformwinkel krijgen. 

De Stichting HealthWave 2000