home

 

GEZONDHEIDS NIEUWSBRIEF

Speciale Kersteditie Deel 2 van 2, 2000, No. 349

DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE

Nadat u de eerste resultaten heeft geboekt tijdens het gebruik van Schindele's mineralen en de produkten en therapien die omschreven staan in het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0" is het tijd om u mee te nemen naar de wereld van oorzaak en gevolg. Dit is van groot belang omdat permanente fysieke ofwel lichamelijke genezing zonder geestelijke genezing onmogelijk is in deze wereld. In de fysieke wereld zijn we immers de hele dag bezig met symptoom bestrijding in de vorm van pillen, poeders, therapieen, operaties etc. in zowel de reguliere als alternatieve gezondheidszorg. 

Hoewel deze onze pijn en ellende even kunnen onderdrukken blijft de oorzaak echter bestaan. Hierdoor zijn vandaag honderd duizenden mensen in Nederland genoodzaakt tot aan hun dood bepaalde medicijnen te slikken. Het gevolg van deze slikkerij en andere medische ingrepen is niet alleen een torenhoge rekening aan bijverschijnselen waarvoor nog meer onderdrukkers ofwel medicijnen geslikt moeten worden maar ook de toenemende wachtlijsten in onze ziekenhuizen en de dramatische stijging van het ziekteverzuim onder het verzorgend personeel.

ARTSEN EN OVERHEID AAN HET WOORD

Wanneer wij de rapporten van het CBS, GGD, GAK, RIVM, STG en Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogen geloven (zie het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0" en vorige nieuwsbrieven voor details) stevent Nederland af op een regelrechte ramp, waarbij nog meer kwantitatief geld in een bodemloze put gooien (Minister Els Borst) geen enkele uitwerking zal hebben op de kwaliteit van uw leven. Vandaag leggen dan ook een groot aantal huisartsen, chirurgen en verzorgend personeel het bijltje erbij neer. Het kan zo niet langer roepen zij al jaren tegen dovemans ofwel overheids oren die als reactie alleen nog maar meer gemeenschapsgeld in een zwart gat storten zonder enig resultaat. Het is daarom tijd om het roer drastisch om te gooien of zoals wij al vaker in onze nieuwsbrieven gezegd hebben van bewustzijn ofwel concept te veranderen. Zonder deze bewustzijnsverandering zal het Zorgschip Nederland als een Titanic ten onder gaan. Vandaag hebben we nog net niet de ijsberg geraakt maar we stevenen er wel recht op af. 

Centraal bij deze bewustzijnsverandering is het besef dat gezondheid niet uiterlijk gekocht kan worden maar alleen innerlijk kan groeien door zelfanalyse en de daaruit resulterende positieve verandering in woorden, daden en gedachten. Hiermee willen we zeggen dat alle uiterlijke zaken in zowel de reguliere als alternatieve gezondheids sectoren maar tijdelijke lapmiddeltjes ofwel symptoom bestrijders zijn die geen enkel fundament kennen voor de mens als gelukkig en gezond wezen. Wanneer u zonder innerlijk te veranderen immers stopt met deze middeltjes en therapien valt u binnen een paar dagen weer terug in uw oude pijn en ellende cyclus. U heeft dus geen andere keus dan maar te leren leven met uw pijn en ellende of de bijverschijnselen, wachtlijsten en ziekteverzuim zou u denken.

Met deze conclusie heeft u het echter bij het verkeerde eind. Er is immers een andere weg. Een weg voor mensen die net zoals hun behandelend artsen vandaag voor de keus staan om met de Titanic geheel volgens de regels ten onder te gaan of voor uw eigen gezondheid en geluk te kiezen en de verantwoordelijkheid over uw eigen leven niet meer geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan goedwillende mensen die vandaag ook niet meer weten waar ze aan toe zijn laat staan het tij nog te kunnen keren. Met het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor uw leven bedoelen wij echter niet dat u vanaf vandaag maar zelf gaat experimenteren met medicijnen en alternatieve middeltjes op basis van onduidelijke informatie op bijvoorbeeld het Internet. Nee dit raden wij af. Hoewel Internet vandaag een schat aan informatie bevat blijft het door gebrek aan een nieuwe bewuste medische (eind)redactie vaak bij het zoeken van een speld in een hooiberg. Wij praten hier dus niet over het vervangen van het ene uiterlijke middeltje door het andere uiterlijk middeltje of therapie maar over het toevoegen van een geheel nieuw dimensie aan de huidige gezondheidszorg die u nog gezonder en gelukkiger zal maken. 

Tijdens het lezen van het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0" heeft u al met deze nieuw dimensie in al haar facetten kennis kunnen maken. De conclusie van meer dan 200 pagina's en 16 jaar onderzoek was dat:

ALLE ZIEKTEN VEROORZAAKT WORDEN DOOR NEGATIEVE WOORDEN, DADEN EN GEDACHTEN OVER UZELF EN ANDERE MENSEN

Deze conclusie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Zij die immers de afgelopen jaren de moeite hadden genomen de werken van onze Nobelprijswinnaars te lezen zouden eveneens tot deze conclusie zijn gekomen. Zo ook Albert Einstein die het volgende wist te melden: Wanneer je problemen op het ene bewustzijnsniveau niet kan oplossen dan moet je eerst van bewustzijnsniveau veranderen om de oplossing van het probleem te vinden. 

Albert Einstein vat in een regel samen wat vandaag het dilemma is van onze huidige gezondheidszorg. Nog teveel artsen en overheidsambtenaren proberen nieuwe problemen nog met een oud bewustzijn op te lossen. Het gevolg is dat steeds meer artsen en overheidsfunctionarissen in een overspannen toestand op hun werk in kringetjes om elkaar heen draaien. Het zijn vandaag dus niet alleen meer de patienten die de dupe van ons verouderde overheidbeleid zijn maar ook de uitvoerders van dit totaal blinde beleid wat gestoeld is op een bewustzijn ofwel concepten en inzichten van meer dan 100 jaar geleden. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de overheid haar functie als beschermer weer in ere hersteld door het voorbeeld van een nieuw bewustzijn te geven en uit te dragen. 

DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING

Hoewel vandaag al duizenden artsen bezig zijn om het bewustzijn in hun praktijk te veranderen en honderdduizenden andere wetenschappers bovenstaande conclusie onderbouwd hebben in hun werken en publicaties zullen nog een groot aantal mensen het onderstaande met grote twijfel lezen. Dit zijn dan wel de mensen die de speciale Kersteditie deel 1 en het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0" wel gelezen hebben maar niet in praktijk hebben gebracht. Zij die dit echter wel hebben gedaan zien al een grote verandering in zowel hun lichamelijke als geestelijk gezondheid. Door deze positieve verandering is hun vertrouwen, geloof en overgave in deze meer bewuste manier van gezondheidszorg drastisch toegenomen. Hadden zij eerst nog maar 10% vertrouwen. Vandaag is dit al vaak gestegen naar 25-50% of zelfs meer geloof en vertrouwen in de onderstaande methoden en technieken. Zij die nog steeds twijfelen kunnen wij alleen maar zeggen. Alles is goed zolang u zich er maar gelukkig en gezond bij voelt. Zo niet dan wordt het toch tijd om uw woorden in daden om te zetten!

Toch willen wij u vooraf wel even waarschuwen voordat u met het toepassen van deze nieuw bewuste methoden en technieken begint. Het onderstaande is geen spelletje maar een zeer serieuze aangelegenheid, ja sommige mensen zeggen wel eens het verschil tussen leven en dood. Het is dan ook zaak om het onderstaande in alle rust te bestuderen en in de praktijk stipt volgens de aanwijzingen toe te passen. Hoe meer u zich afstemt op deze zaken qua tijd en ruimte hoe beter het resultaat zal zijn. Hoe minder u dit doet door bijvoorbeeld uzelf nog helemaal met koffie, alcohol, vlees, suiker en drugs vol te gooien, hoe lager het resultaat zal zijn.

METHODEN EN TECHNIEKEN VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN

Goed voor hen die zichzelf 1 maand het voordeel van de twijfel hebben gegeven aangaande De Speciale Kersteditie deel 1 en het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0" het volgende verzoek. Probeer het nu eens op geestelijk vlak ofwel het vlak der positieve woorden, daden en vooral gedachten. Zij die 1 maand van onderstaande methoden en technieken gebruik zullen maken zullen aan den lijve ondervinden hoe het is nog gezonder en gelukkiger te worden zonder ook maar een extra pilletje, poeder, therapie of operatie in te nemen of ondergaan. Wanneer u na deze proefmaand ook nog eens zou besluiten om dit een normaal onderdeel van uw leven te maken dan zult u daadwerkelijk merken dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.

Wat moet u doen zult u zich inmiddels zijn gaan afvragen. Dat is heel simpel. U leest allereerst onderstaande eens rustig door en schrijft achter de 27 geestelijke stress veroorzakers en oplossers hoeveel tijd u hieraan in woorden, daden en gedachten per dag besteed. Hierbij is het wel zaak om 100% eerlijk tegen uzelf te zijn want anders heeft onderstaande geen enkele zin.Voor hen die deze levensstudie echt serieus nemen raden wij aan een ROOD boekje te kopen en naast de tijd ook daadwerkelijk twee keer per dag (bijvoorbeeld direct na het opstaan en vlak voor het slapen gaan) alle NEGATIEVE gedachten van de afgelopen dag uitvoerig op te schrijven. Nee de positieve gedachten hoeven niet omdat deze al positief zijn dus voor geluk en gezondheid zorgen. Zij die heel eerlijk tegen zichzelf zijn zullen merken dat zij in hun woorden, daden maar vooral in hun GEDACHTEN in het begin zeer negatief over zichzelf en andere mensen zijn. Het is in het begin dan ook heel normaal dat u 80-90% negatieve gedachten heeft en maar 10-20% positieve gedachten. En hiermee bedoelen we ook emotionele reactieve gedachten zoals oordelen, veroordelen dus ik ben de beste of ik ben de slechtste etc.

Vooral uw gedachten zijn in uw persoonlijke levens ofwel waarheidsboek van belang omdat al uw daden en woorden uit uw gedachten voortvloeien. Iemand die immers alleen maar positieve gedachten heeft over alles en iedereen zal ook nooit negatieve daden en woorden doen en zeggen. Hoewel u in het begin erg van uw gedachten zult schrikken zult u al snel merken dat de verhoudingen steeds meer naar de positieve kant opschuiven. Het gevolg is dat u van uw twee levensboeken er EEN maakt. De meeste mensen schrijven immers twee boeken in hun leven. Het eerste boek van hun woorden en daden dat vaak vol met leugens en illusies staat en het tweede boek van hun gedachten dat hun enige persoonlijke waarheid in dit leven vertegenwoordigd. In dit leven is het echter de bedoeling dat deze twee boeken samensmelten tot een boek. En aangezien de meeste mensen zich schamen voor hun boek der gedachten en dit camoufleren met het boek der woorden en daden (schone schijn) kunt u begrijpen dat het de hoogste tijd wordt dat u stopt met tegen uzelf en anderen te liegen. Hierdoor schept u in dit leven niet alleen een boek over uzelf maar bent onder druk van uw eigen geweten genoodzaakt om uw negatieve woorden, daden en gedachten om te zetten in positieve woorden, daden en gedachten ofwel energie. Zij die dit niet doen zullen hun hele leven lang door het ontkennen en onderdrukken van en vluchten voor hun eigen waarheid der gedachten in heden en verleden tot aan hun fysieke dood in meer of mindere mate ziek en ongelukkig blijven. Alleen zij die naar eer en geweten hun problemen van heden en verleden (h)erkennen en oplossen zullen zich stapje voor stapje bevrijden van deze aardse pijn en ellende. Zij die hier niet de 100% verantwoordelijkheid voor zullen nemen blijven andere goedwillende mensen opzadelen met hun eigen zorgen, pijn en ellende zonder dat zij hier ook maar een haar beter van worden. 

DE 27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS EN OPLOSSERS 

GEESTELIJKE GEESTELIJKE 
STRESS VEROORZAKERS STRESS ELIMINATORS
(VERDICHTING/ANGST/OBSESSIES) (VERLICHTING/LIEFDE)
ZIEKTE EN ONGELUK GEZONDHEID EN GELUK

1. Egoisme en Hoogmoed 1. Liefde en Dienstbaarheid
2. Woede en haat 2. Vergeving en Barmhartigheid
3. Zelfzucht 3. Onbaatzuchtigheid
4. IJdelheid 4. Eenvoud 
5. Heerszucht 5. Samenwerking
6. Eigenliefde 6. Naastenliefde
7. Jaloezie 7. Tevredenheid 
8. Vloeken 8. Niet vloeken
9. Woeker 9. Vrijgevigheid
10. Liegen en bedrog <LICHAAM| ZIEL> 10. Waarheid en eerlijkheid
11. Diefstal 11. Eerlijke broodwinning
12. Liefdeloosheid 12. Liefdevol 
13. (zelf)Moordlust 13. Genade
14. Geilheid en ontucht 14. Reinheid
15. Echtbreuk en hoererij 15. Kuisheid
16. Vraat, Drank en Drugs zucht 16. Zuiverheid en Matigheid
17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen 17. Positiviteit 
18. Ongeloof en wantrouwen 18. Geloof en vertrouwen
19. Eigenwijsheid 19. Eenheids Gehoorzaamheid
20. Onwetendheid en minderwaardigheid 20. Inzicht en erkenning
21. Onrust 21. Innerlijke rust en geduld
22. Chaos 22. Orde en evenwicht
23. Verstrooiing 23. Richting en Concentratie
24. Traagheid en ledigheid 24. Positieve activiteit
25. Woorden 25. Daden en Gedachten
26. Meerdere geloven 26. Een Eenheid
27. Vervreemding van de Eenheid 27. Eenheidsbewustzijn

Nu zullen een aantal lezers onder u direct opmerken dat zij dit rijtje al eens eerder ergens gezien hebben. Dit klopt. De waarheid blijft immers altijd EEN en dezelfde alleen de leugens kennen miljarden gezichten. 

EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK

Uit egoisme/hoogmoed, woede en haat komen eigenlijke alle andere hierboven genoemde geestelijke stress/allergie veroorzakers voort. Zelfzucht, heerszucht, eigenliefde, nijd, afgunst, woeker, bedrog, diefstal, roof, moord, traagheid om het goede te doen, minderwaardigheid t.o.v. een ander, ontucht, hoererij en vervreemding van de Eenheid hebben allemaal te maken met eer, EGO en het beter of minder willen zijn dan anderen ten kosten van uzelf of uw naasten. Voor alle duidelijkheid: met liefde wordt bedoeld het soort warme, onbaatzuchtige en vergevende liefde die de meeste ouders voor hun kinderen hebben en absoluut niet de liefde zoals we tegenwoordig in de wereld der volwassenen onder elkaar tegenkomen. Met echtbreuk worden alleen die huwelijken bedoeld die uit het hart c.q. in de geest gesloten zijn en niet die huwelijken welke aangegaan zijn op basis van geld, status, macht, geilheid en ontucht. Deze laatste mensen zijn immers nooit echt (innerlijke) getrouwd geweest. We weten allemaal waartoe dit kan leiden. Een constante ontkenning, onderdrukking en vlucht voor uzelf en uw medemens om maar niet geconfronteerd te worden met de door uzelf veroorzaakte pijn en ellende. Want hoe goed of slecht iemand ook mag zijn iedereen beschikt over een hart en geweten. En juist dit hart en geweten blijven u er constant aan herinneren dat er nog zaken zijn die u in uw leven moet rechtzetten voordat u weer helemaal gezond en gelukkig kunt worden. Ontkennen, onderdrukken en vluchten heeft dus geen enkele zin omdat je immers niet voor jezelf kunt vluchten, zelfs niet in de fysieke dood. 

Wanneer u echter de symptomen van uw lijden niet meer zou onderdrukken met vlucht- c.q. verdovingsmiddelen maar de oorzaken zou aanpakken zou het al snel beter met u gaan. Voor iedere geestelijke stress veroorzaker is dan ook het oplosmiddelen genoemd. Deze oplosmiddelen zijn uitermate effectief en werken altijd om uw klachten te verminderen en meestal helemaal te verhelpen. Het is immers een wetmatigheid dat je niet ziek en ongelukkig kan worden van positieve woorden, daden en gedachten. Maar zullen vele mensen zeggen het is toch bijna onmogelijk om de steeds terugkomende negatieve gedachten te voorkomen. Met de in het boek "DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER versie 6.0" omschreven "Master Stress Techniek" en de in deze nieuwsbrief omschreven methoden en technieken kunt u voorgoed een einde maken aan al uw negatieve gedachten. 

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL

Kunt u zich voorstellen dat al uw ontkende en onderdrukte negatieve woorden, daden en gedachten in uw ONDERBEWUSTZIJN opgeslagen worden totdat u deze omzet ofwel oplost in positieve woorden, daden en gedachten. De meeste mensen beseffen niet eens dat alles wat zij in hun BEWUSTZIJN zeggen, doen en denken eerst AFGESTEMD wordt met hun onderbewustzijn ofwel de onverwerkte ervaringen uit uw verleden. Zit dit onderbewustzijn nog voor 80-90% vol met negatieve ervaringen dan kunt u begrijpen dat de meeste moderne mensen nogal wat emotioneel, paniekerig, overspannen, depressief (wat allemaal vormen van ontkenning en onderdrukking zijn) zullen reageren op alles wat ze in hun leven tegenkomen. Want alles wat u vandaag tegenkomt en ongeveer lijkt op een onverwerkte negatieve ervaring zal ogenblikkelijk alle stoppen bij een mens doen doorslaan. Zo herhaald de gemiddelde mens duizenden keren dezelfde negatieve ervaringen zonder hier ook maar iets aan te doen. 

Het lijkt wel alsof sommige mensen de hele dag in hun verleden lijden en geen stap vooruit komen in hun huidige leven. Ze reageren de hele dag emotioneel (reactief) op hun medemensen, dieren, planten, gebouwen, boeken, films, muziek en herhalen deze reacties keer op keer zonder ook maar een keer OBJECTIEF te vragen WAAROM dit nu eigenlijk gebeurt. 
Vandaag is echter het moment aangebroken dat u naast het oplossen van de 27 geestelijke stress factoren ook een einde begint te maken met het steeds maar opnieuw herhalen van negatieve ervaringen uit uw verleden welke dus helemaal niets meer met vandaag te maken hebben. Ja beste mensen wij (ver)oordelen onze medemensen niet o.b.v. objectieve redenen maar nagenoeg alleen om ons eigen onverwerkte verleden.Laten we daarom voor eens en voor altijd duidelijk zijn: Overal waar u anderen de schuld van geeft bent uzelf omdat u nog niet de moed of verantwoordelijkheid heeft genomen om een einde te maken aan deze nog niet opgeloste negatieve ervaringen uit uw verleden. Ze blijven veel mensen maar vechten voor hun Egoistische gelijk terwijl de hele wereld om hen heen veranderd. En zoals u weet wordt er door vechten niets opgelost maar worden de negatieve ervaringen alleen maar versterkt en vaker gedraaid. De CD van uw verleden is immers de populairste CD die we iedere dag opnieuw jaar na jaar opzetten en afdraaien. 

Voor de mensen die het bovenstaande als nieuw bewustzijns concept begrijpen wordt het tijd om wat aan deze CD vol pijn en ellende te doen. Hierbij hoeft u niet gelijk in reincarnatie te geloven. In uw huidige leven heeft u over het algemeen nog genoeg om op te lossen. Kijk alleen maar naar de twee verschillende boeken binnen uw huwelijk, relatie, familie, vrienden- en werkkring. Stel u bent 50 jaar, al een keer gescheiden, ruzie met uw kinderen, mensen die u nooit meer wilt zien, gestresst, allergisch voor allerlei zaken en als de ontkenning en onderdrukking echt goed opgestapeld zijn zelfs al enige tijd chronisch ziek. Dit is trouwens maar een voorbeeld. Er zijn trouwens ook evenveel voor de buitenwereld in woorden en daden gelukkig getrouwde mensen die elkaar in gedachten wel kunnen schieten en dat wel 24 uur per dag jaar in jaar uit. Als negatieve gedachten de voorbode van negatieve daden en woorden zijn dan ziet de wereld eruit; Ja, zoals hij er vandaag uitziet.Voor iedereen die wel eens het journaal kijkt of een krant leest en objectief op zijn eigen leven en relaties terugblikt wordt het dus de hoogste tijd om voor een hoger bewustzijn te kiezen. Dat u hierbij door uw HOGERE BEWUSTZIJN ofwel uw geweten, stem uit uw hart, hogere zelf, al, eenheid, god, jezus, boeddha of een engel etc. etc. geholpen wordt maakt niet uit zolang het u maar gelukkiger en beter doet voelen. 

HOE MAAKT U EEN EINDE AAN UW ONDERDRUKTE EN ONVERWERKTE VERLEDEN ZONDER HIERVOOR NOG LANGER TE VLUCHTEN

Allereerst maakt u een einde aan uw eigen leugens en illusies door eens goed objectief in de spiegel te kijken. Het RODE boekje heeft u hier de afgelopen maand al flink bij geholpen. En als het goed is bent u ook steeds eerlijker dus objectiever tegen c.q. over uzelf geworden. Met deze waarheidskennis over uzelf gaat u de volgende ronde in. In deze ronde gaat u een methode gebruiken om uw negatieve overwerkte verleden op te lossen 

7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN 

1. Heb 100% vertrouwen, geloof en overgave in de waarheid die u nu middels het RODE boekje over uzelf heeft leren kennen.
2. Maak de weg naar volledige gezondheid en geluk vrij door de 27 geestelijke stress veroorzakers in woorden, daden en gedachten om te vormen in de 27 geestelijke stress oplossers. 
3. Analyseer iedere negatieve gedachte - met behulp van uw hogere bewustzijn - die bij u opkomt met de vraag: WAAROM denk ik…..
4. Reageer nooit meer reactief dus emotioneel op een plant, dier, mens, boek, film, muziek etc. etc. omdat dit alleen maar met uw onverwerkte negatieve ervaringen uit het verleden te maken heeft.
5. Besef dat U en U alleen verantwoordelijk bent voor al uw woorden, daden en gedachten ofwel ervaringen in heden en verleden.
6. (H)erken dat U en U alleen alle pijn en ellende in heden en verleden veroorzaakte heeft.
7. Besef dat sommige mensen op aarde geloven dat u meer dan een leven dus verleden heeft gehad. 

Ad 1. Zonder geloof ofwel het richten op positieve gedachten c.q. hoger bewustzijn werkt niets in dit universum. Hoe meer geloof, vertrouwen en overgave u in deze methode heeft hoe sneller onderstaande proces zal verlopen. 
Ad 2. Zonder het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers krijgt u nooit een volledig ofwel 100% contact met uw hogere bewustzijn. 
Ad 3. Na deze vraag gesteld en beantwoord te hebben gekregen in de vorm van boeken, films, intuities, dromen, gesprekken met vreemden die wel uit het niets op u af zijn gekomen kunt u natuurlijk ook de WAAR, WANNEER, HOE, WIE etc. vragen stellen om nog meer duidelijkheid in uw onverwerkte verleden te krijgen. 
Ad 4. ledere keer wanneer u weer reactief emotioneel op iets reageert (angst, obsessies, schuldgevoel etc.) wordt de negatieve ervaring versterkt en blijft deze keer op keer terugkomen totdat u deze ervaring objectiveert middels zelfanalyse. 
Ad 5. Zoals u weet kunt u energie en informatie nooit vernietigen maar alleen transformeren. Vechten tegen negatieve zaken heeft dan ook geen enkele zin. Het is vanaf nu verstandig om alle energie die naar u toekomt in de vorm van materie positief i.p.v. negatief te gebruiken. Net zoals een gulden, hebben ook een mes, vuur, water, lucht, aarde etc. twee gebruiks kanten. 
Ad 6. Na het nemen van de 100% verantwoordelijkheid is het zaak om de negatieve gedachten en ervaringen uit uw verleden die u door het stellen van vragen en het vragen om hulp aan uw hogere bewustzijn te zien heeft gekregen niet meer te ontvluchten maar met open vizier te (h)erkennen. Alleen dan zullen deze een voor een voorgoed oplossen en u niet meer overdag en s'nachts in uw dromen (nachtmerries) achtervolgen. 
Ad 7. Of dit waar of niet waar is moet u zelf maar met behulp van uw hogere bewustzijn bepalen. Feit blijft dat u alleen maar 100% gelukkig en gezond kunt worden wanneer u uw verleden 100% opgelost heeft. Na verloop van tijd kunt u zich niet eens meer voorstellen dat u aan deze negatieve zaken ooit aandacht heeft besteed in uw leven. 

Tot slot moet u beseffen dat dit een volcontinue proces zal zijn totdat uw hele negatieve onderbewustzijn ofwel onderdrukte, onverwerkte verleden opgelost is. Een grote hulp bij dit bewustzijnsontwikkelingsproces is dat u zich op hoog bewuste dus positieve mensen, boeken, films, muziek afstemt hetgeen vooral bij het opstaan en naar bed gaan van uitermate groot belang is om uzelf te richten op de juiste weg naar meer geluk en gezondheid. Besef hierbij dat dit nieuwe bewustzijn vanaf vandaag middels uw positieve gedachten door u uitgezonden zal worden en (on)bewust ontvangen zal worden door hen die nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken in dit proces. Heb geduld met deze mensen en luister eens ECHT naar hen zonder ze in de rede te vallen met uw eigen egoistische gedachten. 

P.S. U kunt de Speciale kersteditie deel 1 genaamd "De Wonderen Zijn De Wereld Nog Niet Uit" gratis bij uw apotheek, drogist of reformwinkel krijgen.

© De Stichting HealthWave 2000