DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

Het huidige aardse 3D-/4D+ spel der tegenstrijdige gedachten dat op dit moment door miljarden mensen gespeeld wordt bestaat globaal uit 33 tegengestelde verdichte en verlichte modules die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden om de illusie van macht in hun eigen scheppingen.

Aangezien mensen die tegen zichzelf vechten door oorzaak en gevolg constant in herhaling vallen omdat dader en slachtoffer steeds van rol wisselen, houden zij hun eigen schepping schijnbaar eindeloos in stand.

Mensen die vandaag dan ook nog over een EGO (onderbewustzijn) en OGE (hogerbewustzijn) en het daaruit resulterende onverwerkte verleden en toekomst beschikken doen de hele dag dus niets nieuws.

Alle uitvindingen zijn immers al uitgevonden, alle huwelijken zijn al duizenden keren gesloten, alle oorlogen hebben al duizenden keren plaatsgevonden, alle ziektes hebben we al duizenden keren ervaren etc. etc. etc.

De vraag die ieder weldenkend mens zich vandaag zou moeten stellen is of hij wil doorgaan met dit eindeloze herhalen van positieve en negatieve ervaringen of kiest om zijn universele spel weer bewust te spelen of te verlaten en wederom in de eenheid te beginnen met zijn bewuste leven.

Wat u ook kiest, het is allemaal goed omdat u en de wereld om u heen een zijn. 

U bent immers iedere seconde van de dag in woorden, daden en gedachten bewust of onbewust de schepper, speler en toeschouwer van uw eigen wereld. 

HTML files   bekijk de bezoekersgegevens dpwnloadbare  documenten

De Grote Bewustzijnsverandering


DGB deel 2 bijlage

HTML 2,31Mb

versie 2
1997-2000
Het boek der verwarring - Opdat wij niet meer in herhaling zullen vallen!
Alle dimensies 1 t/ 33 (zie onder)
download dgbdeel2bijlage.zip
711kb gezipt *.rtf 
lees DGBd2B.doc
2,7Mb (Ms-Word)
lees DGBd2B.rtf
3,5Mb (voor appelaars)
lees dgb2b.lit
710kb (Microsoft Reader)
download reader hier

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF BEWUST VOOR HET LEVEN TE KIEZEN

 DE KEUS IS WEDEROM AAN U EN U ALLEEN

 

home


hier nog een interessante link http://www.eenheids.net/ met veel nederlandstalig leesvoer!

en voor de vlamingen: http://www.spirituelestartpagina.be/ 

 en voor beide www.spiritueel.startpagina.nl 

We Gaan Naar Huis - SiteMap