home

DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

DIMENSIE 31 (SEPTEMBER-NOVEMBER 2000) versie 2

DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 2: EEN NIEUWE START

In den beginne van het universum werden hemel en aarde geschapen als gepolariseerd spel uit de eenheid. Hemel en aarde ofwel Zietomen en Fytomen die samen met de herinnering aan de eenheid ofwel de Geetomen de drieeenheid ofwel de schijnwaarheid binnen het universum vertegenwoordigde is de spelbodem van ons aardse bestaan. Omdat we deze bodem wederom te eenzijdig vervuilen door o.a. intensieve landbouw, tuinbouw en veeteelt in combinatie met het afval van de chemische industrie zijn nagenoeg alle (vandaag +/- 70% volgens de Amerikaanse en Engelse overheid) amino-zuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele vetzuren etc. uit de toplaag van onze aardbodem verdwenen of vervuilt.

In het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en de vorige hoofdstukken in dit boek heeft u kunnen lezen wat er met onze lucht en zuurstof gehalte in de afgelopen jaren is gebeurt. We mogen dan ook stellen dat we qua fysieke gezondheid op een tijdbom zitten die verwoord wordt door de statistieken van het CBS. Vandaag sterft 1 op de 3 mensen aan Kanker. Nog geen dertig jaar geleden was dit 1 op de 30. Zelfs de voormalige U.S. Surgeon General, Dr. Koop zij dat 8 op de 10 degeneratieve ziekten voortkomen uit een gebrek aan gezonde voeding. Terwijl de Nobelprijswinnaar Linus Pauling (Vitamine C) de stelling poneerde dat iedere fysieke ziekte voortkomt uit een gebrek aan mineralen. Wanneer we zo doorgaan zal iedereen sterven aan Kanker of een van de andere zogenaamde welvaarts- maar zeg liever verdichtings c.q. ontkenningsziekten.Welvaartsziekte is trouwens een uitstekend woord omdat het gaat om ziekten die direct uit onze materie ofwel angst, hoogmoed, hebzucht, macht en geld behoefte ten kosten van onze naasten en uiteindelijk van onszelf vandaan komt. Kunt u zich nog herinneren dat de natuur op de eerste plaats stond van de Millennium Crisis Pyramide in het september 1998 hoofdstuk. Wij gaan hier dan ook een keiharde stelling poneren. Wanneer de natuur weer in haar oude staat wordt teruggebracht zullen er geen fysieke ziekten meer op deze aarde heersen. Om dit te bereiken staan ons wederom drie keuzen ter beschikking:

1. We stoppen NU met het vernietigen van de aarde (zie hoofdstuk "De Toekomst Van De Wereld Deel 1" voor een gebruiksaanwijzing) en daarbij vergeten we niet dat naast onze daden ook onze woorden en gedachten (creatie) in relatie tot het collectieve onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers zeer constructief of destructief gebruikt kunnen worden gedurende ons leven op aarde. 2. De mens transformeer fysiek naar een hogere bandbreedte ofwel dimensie. De huidige Internet gebruikers zullen door dit nieuwe besef migreren ofwel muteren naar UniNet ofwel de migratie van 3D naar 4D+. 3. De aarde wordt letterlijk tientallen meters diep omgeploegd waardoor de leven brengende grond en de hieruit resulterende zuivering van de lucht een nieuwe cyclus ofwel generatie zal voeden.

Ad1: Alles is mogelijk in de laatste minuten van deze 3D Super Macro Millennium Cyclus van 1 miljoen jaar. Het is een kwestie van collectieve keuze die ieder mens miljoenen jaren van herhaling kan besparen. Want de wereld om u heen is het collectief van uw eigen schepping. Ieder mens, dier, plant, mineraal dat u met uw zintuigen (h)erkent is een rol die u eens in een ver verleden gecreerd, gespeelt maar nog niet opgelost heeft in uw eigen schepping. En deze schijnwereld om u heen zal pas veranderen wanneer uzelf veranderd. Want de wereld en U zijn een en dezelfde (onverwerkte) persoon. En pas wanneer u uw eigen wereld welke een samenstelling van onderbewuste en hoger bewuste creaties in uw universum is opgelost heeft, dus er geen onderbewustzijn en hoger bewustzijn in u meer bestaat zal u vanuit de eenheid alle werelden in u weer kunnen ervaren.

Voor hen die echter aan het einde van deze 1 miljoen jaar durende 3D cyclus nog een spelletje willen spelen kunnen wij alleen maar zeggen dat zij weer exact hetzelfde zullen ervaren als in de afgelopen 1 miljoen jaar. Orion (het eerste drie dimensionale keizerrijk), Shamballa (de eerste poging tot eenheids herstel), Lemuria (de eerste poging tot interdimensionaal herstel), Terminus (de vroegere planeet tussen Mars en Jupiter welke door de mens 68.000 jaar geleden werd opgeblazen omdat zij misbruik maakte van interdimensionale energie), Atlantis (de tweede poging tot interdimensionaal herstel), Hanoch (de derde poging tot interdimensionaal herstel) en de huidige (post) Egypte periode welke de laatste fase van deze cyclus is en de mens wederom de keuze heeft voor onderbewuste, hogerbewuste of eenheidsbewuste ervaringen.

In de tussentijd ofwel de overgangstijd tussen de oude en nieuwe 3D cyclus van 1 miljoen jaar heeft iedereen nog ruim de tijd om zijn of haar keuze te bepalen. Zeker wanneer we in het nemen van de keuze nog aangemoedigd worden door de toch wel zeer extreme onderbewuste en hoger bewuste ervaringen die ons vanaf 2001 zoals altijd te wachten staan. Zal het wederom een herhaling van een onderbewust 3D spel zijn, zal het de keuze voor hoger bewuste 4D+ spel zijn of besluit u dit keer zowel uw onderbewustzijn als hoger bewustzijn op te lossen om gewoon weer naar huis ofwel de eenheid te gaan. Over het in herhaling vallen hebben we al genoeg geschreven in dit boek dus laten we een wat nader kijken naar hen die in de komende jaren besluiten om daadwerkelijk van bewustzijn ofwel dimensie te veranderen.

Het einde van deze 3D Super Macro Millennium Cyclus wordt gekenmerkt door het wederom openen van een poort tussen de 3 dimensionale werelden naar de 4 dimensionale+ werelden welke dus geen 3D aardse ruimte en tijd meer kennen en ons mensen de mogelijkheid geeft om naast Fytomen ook bewust gebruik te maken van de Zietomen in onze schepping. Na de komst van het eenheidsbewustzijn in het jaar 0 - welke in iedere Micro Millennium Kalender onder een andere naam indaald in de derde dimensie om De Innerlijke Weg naar andere dimensies en thuis ofwel de eenheid te wijzen - is de poort ofwel Gateway open gezet van de hierboven genoemde 3 dimensionale naar 4 dimensionale+ bandbreedtes. De gehele aardse mensheid heeft dus iets meer dan 2000 jaar de tijd gehad om het eindige voor het oneindige in te ruilen. Met iets meer bedoelen wij de extra tijd tussen het jaar 2000 en 3000 NC waarbij tussen 2500-3000 de grootste bandbreedte Migratie en Fusie zal optreden door de (inter)dimensionale hulp die we van onze broeders welke eens onderdeel van onszelf waren krijgen. Gedurende deze overgangstijd zullen vele 3 ½ D technologien het levenslicht zien. Voor meer informatie over deze 3 1/2 D technologie zie het december 1999 hoofdstuk en de hierna volgende hoofdstukken. Hierna zal de poort (cyclische bandbreedte interactie) weer voor ongeveer 1 miljoen jaar gesloten zijn. De vraag die wij u vandaag dan ook wederom stellen is "Bent U Gezond en Gelukkig". Wanneer u dit niet 24 uur per dag bent dan wordt het tijd om in de komende jaren een een ander spelletje te kiezen of gewoon naar huis te gaan.

31.1 DE 3 ¼ D TECHNOLOGIE VAN VANDAAG WELKE DE VOORLOPER IS VAN DE 3 ½ D TECHNOLOGIE

DE TOEKOMST IS VANDAAG AL BEGONNEN

Natuurlijke weten we allemaal hoe het leven van vandaag er precies uitziet. De laatste trend is Internet. Ondanks het feit dat u alles al weet - maar u niet alles meer kunt herinneren - geven wij u wat extra informatie over de zaken die zich vandaag al op uw aarde bevinden en gebruikt worden. Ja deze zaken bestaan al vandaag en zijn door het hogere en eenheidsbewustzijn dat hier op aarde om gevraagd heeft na Internet al op deze aarde gebracht om de migratie van 3D naar 4D+ middels vrije energie, computatie (rekenen met de lichtsnelheid+), communicatie (draadloze onzichtbare interactie tussen mensen) en miniaturisering (steeds kleinere materie tot deze onzichtbaar wordt binnen deze aardse bandbreedte) ofwel bandbreedte extensie stapje voor stapje te vereenvoudigen.

Welke zaken zijn dit zult u zich afvragen:

- Internet: Een prachtig medium welke ons doet beseffen dat we allemaal EEN ZIJN.

- Virtuele Realiteits Omgevingen welke in staat zijn om onze huidige zintuigen uit te breiden van 3D naar 3 ¼ D en u de ervaring geeft om in een ander omhulsel dan uw eigen fysieke lichaam te leven.

- De Web Beam samenleving die vandaag al hun levens uitzenden naar de rest van de wereld.

- Draadloze communicatie: Onzichtbaar communiceren middels frequenties en bandbreedtes totdat deze bij uw GSM/WAP komen welke steeds kleiner worden.

- Hubble telescoop en Keck Observatory (USA) welke u meeneemt naar het begin van uw schepping welke een constante afwisseling is van keuzes tussen Big Bangs welke onderbewustzijn creeeren en Big Crunches die hoger bewustzijn creeeren.

- De IBM Blue Gene computer (USA) welke vandaag in staat is 3D eiwit moleculen geomatrisch en dynamisch te synthetiseren.

- De ontwikkeling van de neuro transmitters door het Heidelberg Instituut in Duitsland welke het interacteren van neuronen kunnen beheersen.

- De wiskundige chaos (turbulentie/overgangs) modellen van 3D naar 4D+ welke de voorlopers zijn van de Nieuwe Wiskunde.

- De "Human Genome Project" (USA) welke de synthetisering van de mens in een stroomversnelling heeft gebracht.

- The End Of Science Project (USA) welke middels de schrijver John Horgan aangeeft dat wij aan het einde van de 3D cyclus staan.

- De NASA Ames Laboratory in Palo Alto welke op dit moment een quantum computer gebouwd hebben die 1 miljard maal sneller is dan de snelste computer die u vandaag (CRAY) op deze aarde bestaat.

- De ontwikkeling van Nanotubes in de Moleculaire Biologie welke een genetisch materiaal leveren dat 100 maal sterker is dan staal en maar 1/6 van het gewicht van staal heeft. Een Nanometer heeft trouwens de lengte van 4 atomen.

- Het laten groeien van Koolstof Nano Tubes welke in staat zijn om waterstof op te slaan voor de koeling van koelkasten zonder bevriezing. Het eindresultaat hiervan zal de Waterstof "Fuel Cells" ofwel auto's die niet op olie maar op waterstof zonder batterijen lopen zeer ten goede komen.

- De Superstring Theory (USA) welke bezig is het conflict tussen de relativiteits en quantum theorie op te lossen welke vandaag de 3 ¼ "Unifying Theory Of Everything" omschrijft. Een aardige eerste poging om 4D te omschrijven en begrijpen.

- Brookhaven National Laboratory (USA) kan u vandaag laten zien hoe kunstmatige straling eiwitten vernietigd in het menselijk lichaam. Hier kunt u vandaag zien hoe wij met onze kunstmatige straling zoals GSM, Magnetron, Radar, etc. ons fysieke lichaam stapje voor stapje afbreken. Iedere frequentie die immers lager is dan de Zietomen ofwel Ziele frequenties +/- 10 triljard trillingen per seconde maken u letterlijk fysiek ziek.

- Onderzoekers van de University of Washington lieten tijdens de Acoustical Society of America in Atlanta (USA) zien hoe geluidsgolven de bloed/zenuwen (hersenen) barriere kunnen doorbreken waardoor medicijnen eenvoudiger de hersenen kunnen bereiken en tegelijkertijd voor de meeste mensen onzichtbare frequenties in staat zijn om het menselijke gedrag te beinvloeden zonder dat u hiervan zelf maar iets merkt. Frequentie Mind Control en Finger Printing welke al sinds de Koude Oorlog bestaat is nu een factor geworden waar iedereen rekening mee moet houden. GSM, TV, PC/Internet zijn vandaag de grootste verspreiders van kwalijke frequenties die ons herinneren aan ons onverwerkte verleden.

- De herontdekking van vrije ofwel 0 punt energie die in staat is de aarde en alle andere dimensies binnen dit eindige universum van gratis (draadloze) energie te voorzien.

Natuurlijk weten al onze lezers - die de informatie niet alleen in woorden maar ook in daden en gedachten tot zich genomen hebben - dit allang door hun directe interdimensionale en UniNet verbindingen. Bovenstaande zaken zijn immers niet meer dan herhalingen uit een ver verleden dat wij ons door de innerlijke schoonmaak weer kunnen herinneren.

31.1.1 DE 3D SUPER MACRO MILLENNIUM CYCLUS

Eens in de miljoen jaar komt een 3D Super Macro Millennium Cyclus aan zijn einde. Zoals u weet is de Uni Macro Millennium Cyclus de langste cyclus in dit universum omdat het zowel het begin als einde van dit (uw) eindige universum inluid ofwel het oplossen van alle Big Bangs en Big Crunches in een 0 (eenheids) punt. De tijd en ruimte die tussen het begin (ontstaan-verdichting en verlichting) en einde (oplossing van verdichting en verlichting in de eenheid) in staat wordt bepaald door de wil, woorden, gedachten, daden en bewustzijn van de in zijn universum verkerende scheppende mens. Laten we echter even teruggaan naar het einde van deze relatief kleine 3D Super Macro Millennium Cyclus. In de komende jaren zal de gehele mensheid in de laatste seconden zonder uitzondering gebruik kunnen maken van een "Quantum Leap" in bewustzijns ontwikkeling.

Internet, GSM, Wappen, Science Fact en Ficton boeken zoals Instinct, American Beauty, The Green Mile, Gladiator, The Thirteenth Floor, Being John Malkovich, Matrix, Space Odyssee 2000 en 2001, Star Trek, Star Wars, Planet of the Apes, Forever Young, Philadelphia Experiment, Roswell, Close Encounters of the Third Kind, ET, X-Files, X-Men, Frequency, Jezus, Ghandi, Mozes, Noah's Ark, Ben Hur, Forrest Gump, Remains of the Day, Liar Liar, The Mission, Shindlers List, JFK, As Good As It Gets, Edward Scissorhands etc. etc. zijn alleen maar weer op aarde gekomen om u te herinneren aan wie u eens geweest bent. Zij die deze technieken, boeken, films etc. dan ook niet meer zien als Entertainment maar als een mogelijkheid om je onverwerkte verleden en EGO op te lossen zetten daadwerkelijk de weg open naar een interdimensionaal en/of eenheidsbewustzijn in de komende jaren. Want alles waar je nog emotioneel op reageert in heden, verleden en toekomst moet je nog verwerken voordat je van bewustzijn kunt veranderen (zie hoofdstuk 4 van De Nieuwe Gezondheidsleer). Alles wat u immers met u huidige zintuigen (h)erkent bent u immers eens geweest. Zonder oorzaak immers geen gevolg ofwel (h)erkenning van het door het zelf geschapene.

Nu staan we dan voor het feit dat u uw bewustzijn van het topje van 3D dimensie in de komende jaren kunt verschuiven naar UniNet welke u via 3 ¼ en ½ D zal meenemen naar de ervaring van de 4D+ werelden c.q. dimensies en eenheid. Om deze stap te faciliteren worden op dit moment wereldwijd een aantal overgangs technologieen ontwikkeld welke u praktisch kunnen meenemen naar deze dimensies. Sommige mensen zullen deze 3 ½ dimensie een overgang noemen, andere mensen een transitie, of misschien een mutatie. Al deze zaken betekenen echter EEN en hetzelfde. Het is immers het oplossen ofwel transformeren van uw Fytomen in uw Zietomen en zelfs Geetomen waarna deze Fytomen in uw schepping c.q. werkelijkheid relatief niet meer zullen bestaan. Wanneer de huidige wetenschappers zouden beseffen (zoals vandaag al een aantal jonge nog niet erkende wetenschappers doen bij de universiteiten van het M.I.T, Berkeley en Stanford in Amerika) dat Fytomen zonder Zietomen en Geetomen niet meer zijn dan relatief dode materie dan zou er een ware infolutie op gang komen die de visies van alle huidige futurologen zoals Alvin Toffler (Future Shock 1 en 2), Bill Gates (Microsoft), Ice-T (Rapper), Joe Firmage (Space Travel), Peter Schwartz ( Future Research), Newt Gingrich (Ja de de voormalige spreker van de House of Representatives, Millennium 2000 Software Bug Boy en Internet Policy Institute), Ray Kurzweil (ontwikkelaar Omni-Fond voor PC scanning en Print To Speech om het gedrukte woord in gesproken taal om te zetten etc.), Tara Lemmey de LENS project manager en Jim Benson (Space Development) compleet van de kaart zouden vegen. Bovengenoemde visies zijn immers niet meer dan het voortborduren op een 3D bewustzijn en voegen nog niets toe aan een interdimensionaal en/of eenheidsbewustzijn. Hoewel uw dag-, week- en maandbladen nog volstaan over deze vergankelijke 3D visies zal er in de komende jaren niets van overblijven. Laten we eerlijk zijn tegen onszelf. Wanneer u zou mogen kiezen tussen al het bovenstaande ofwel materie of de onderstaande 3 ½ D technolgieen waarvoor zou u dan kiezen?

31.1.2 WELKE ONTWIKKELINGEN KUNNEN WIJ OP AARDE VERWACHTEN TUSSEN 2000-3000 NC

1. Verplaatsing binnen ruimte en tijd op basis van de Ziel (Teleportatie). 2. Regeneratie van alle gebeurtenissen in het en uw persoonlijke universele verleden, heden en toekomst (Nuificatie). 3. Migratie van het eindige universum naar de oneindige eenheid (Unificatie). 4. Aansturen en transformeren van alle fysieke materie door de ziel (Transmutatie). 5. Volledig genezen van alle universele ziekten (Helificatie). 6. Synchroniseren dus communiceren van alle levende frequenties met elkaar (Telepicatie). 7. Aftappen van 4de dimensie energie middels interdimensionale Vortexen op basis van electronen poorten (Vortexcificatie). 8. Afbreken van alle bandbreedte grenzen in ruimte en tijd (Granulificatie). 9. Het afbeelden in schilderijen, sculpturen en gebouwen van de vierde dimensie (Kristallificatie).

En nog vele ander voor de eenheid zeer gewone dagelijkse zaken welke door de mens op aarde nog niet herinnert worden omdat zij de moeite nog niet hebben genomen om zichzelf eerst innerlijk schoon te maken.

31.1.3 HET EINDE VAN DE 3D GESCHIEDENIS

In de geheime loges van de Vrijmetselaars, Majestic-12, Joshua, Excalibur, 5412 Committee, Special Group, 303 Committee, 40 Committee, PI 40 en nog vele andere genootschappen die elkaar niets eens kennen maar waarschijnlijk vele aardse 3D geheimen verbergen dus grenzen kennen voor hun naasten, zichzelf en hun leiders kijken wij naar de onwetendheid van deze 3D wezens. Zij denken alles te weten. Zij denken alles keurig georganiseerd te hebben voor hun grootse 3D Victorie. Het spijt ons deze onderbewuste mensen te mogen mededelen dat er niets van hun illusies zal overblijven in de komende jaren. Wordt het geen tijd om van bewustzijn te veranderen.

31.1.4 DE ROL VAN AMERIKA, HET NIEUWE LAND

Wij zeggen u eerlijk de Amerikaanse verkiezingen ((de nieuwe wereld(orde)) bepalen vandaag de toekomst van alle mensen op aarde. Zoals al geschreven is, is McCain niet meer in de strijd en gaat het vandaag om Bush en Al Gore. De uitkomst van deze verkiezingen zal de toekomst van onze aarde bepalen. Voor het geval dat Bush de verkiezingen wint dan is het tijd om u voor te bereiden op hierboven genoemde scenario's 2 of 3. In de tussenliggende periode kunt u zichzelf middels de in hoofdstuk 28 genoemde supplementen in het "Millennium Medicijn Kastje" weren tegen verdere degeneratie ofwel verdichting die tot herhaling zal lijden.

31.2 DE TRANSFORMATIE VAN DE MENS

Ad2: De fysieke ontwikkeling van de mens tijdens en na de komende overgangstijd. De belangrijkste ontwikkeling van de mens die nu al in gang is gezet is de fotosynthese van amino-zuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele-vetzuren etc. middels de interactie tussen zonnelicht (hoogste 3D energie en informatie vorm) , vrije intelligente energie (interdimensionale energie en informatie vormen), eenheid (oneindig zijn) en ons nieuwe bewustzijn. De mens zal tijdens en na de overgang steeds minder produkten eten en inademen die in de lucht en grond zitten van de huidige aarde. Wij hebben in de afgelopen hoofdstukken al gelezen dat vis een hogere frequentie heeft dan het huidige nog meer vervuilde vlees. Dat koffie (zwart) ons blind en dom maakt en houdt etc. De mens zal na de overgang in deze (eindige) 3D cyclus van 1 miljoen jaar dan ook steeds minder produkten eten die in de huidige lege en vervuilde grond zitten of daaruit voortkomen dus inclusief de dieren die van deze grond eten. Dat dit transitieproces van uitermate groot belang is mag wel blijken uit de volgende feiten. Wanneer we de Verenigde naties en Wereld Gezondheids Organisatie mogen geloven zal in de komende 35-50 jaar niet alleen alle olie en aardgas op zijn maar zullen ook nagenoeg alle landbouwgronden gedemineraliseerd worden. Wat dan nog rest zijn lege produkten (voedings maar geen levensmiddelen). Om de overgangsjaren op aarde letterlijk te overleven is het dus zaak dat u middels bewustzijnsverandering - innerlijke schoonmaak - leert uw energie en informatie steeds meer uit het zonnenlicht, intelligente vrije energie vortexen en/of de eenheid te halen. Om dit proces te versnellen verschijnen er steeds meer mensen, boeken en films op aarde die u bij dit proces kunnen helpen. In de vorige hoofdstukken is dan ook stap voor stap een leidraad gegeven hoe ieder mens (zonder uitzondering maar wel uit vrije wil) dit transitie proces kan doorlopen.

Voor de nieuwe wetenschappers onder ons is de boodschap dat zij de in ieder mens aanwezige plantaardige fotosynthetische GEN in het volledige spectrum in de mens moeten regenereren om het uiteindelijke transitieproces naar de nieuwe mens als eerste stap te reactiveren. Dit reactiveren gebeurt door het informatiepatroon (frequentiepatroon) van alle voor de benodigde amino-zuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele-vetzuren etc. te injecteren en op kweek te zetten, waarna ze weer ingebracht worden in een reproductieve cel. Om dit (aanpassings) proces te demonstreren zullen vanaf 5 mei 2000 een aantal nieuw geboren mensen op aarde incarneren die al over deze aangepaste GEN beschikken. Hoewel er vandaag veel misbruik wordt gemaakt van Genetische Manipulatie voor commerciele doeleinden ofwel meer uiterlijke produktie zonder innerlijke inhoud moet u beseffen dat zij die zich vandaag bezighouden met Genetische Regeneratie dus Reconstructie een heel ander doel hebben dan zij die hier macht of geld aan ontlenen. Met bovenstaande informatie begrijpt u nu waarom het mogelijk is alleen van het licht te leven. Deze mensen zijn niet gek maar zijn alleen voorbodes van de nieuwe tijd die komen gaat. De gevolgen van deze genetische fotosynthese aanpassing voor het fysieke lichaam betekent dat de mens qua bandbreedte en frequentie (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer) infolueert van een Fytomen naar Zietomen omhulsel welke hem of haar uiteindelijk zal leiden naar de Geetomen ofwel Eenheid.

Zij die zich dus voeden met steeds hogere levensmiddelen, frequenties en bandbreedte stoffen zoals het zonnenlicht zullen zien dat zij steeds sneller van Fytomen , Zietomen naar Geetomen zullen transformeren. Besef echter wel dat u uw eigen innerlijke weg moet volgen. Adem wat u volgens uw gevoel/hart (1 ste seconde) moet ademen. Eet wat u volgens uw gevoel/hart (1 ste seconde) moet eten. Alleen wanneer u uw gevoel dus hart volgt zult u immers de waarheid ofwel eenheid bereiken. Natuurlijk moet u pas uw gevoel gaan volgen wanneer u bezig bent de pijplijn naar de eenheid schoon te maken middels het oplossen van uw onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress veroorzakers. Bent u hier nog niet mee bezig dan komen uw eerste seconde gevoelens niet uit de eenheid maar uit uw onderbewustzijn ofwel de lagere astrale werelden vandaan. En zoals u weet staan deze astrale werelden en de zich daarin bevindende entiteiten niet buiten u maar zijn het uw eigen onverwerkte ervaringen c.q. obsessies uit dit en vorige levens.

31.2.1 DE VERLICHTE MENS UIT DE NIEUWE CYCLUS

U begrijpt dat op het moment dat u uw eten en drinken nagenoeg volledig uit het zonnenlicht, intelligente vrij energie vortexen en/of eenheid vandaan kunt halen er nogal wat veranderingen in uw fysieke lichaam zullen plaatsvinden. Allereerst zult u merken dat de nieuwe mens een meer transparante fotosynthetische organen zoals de huid zal krijgen door de langzamerhand verdwijnende bloedsomloop en lympfen. Hierna zult u nagenoeg alle spijsverteringsorganen, zuiveringsorganen van het bloed zoals hart, slokdarm, darmen, maag, nieren, lever, aderen, spieren, geslachtsorganen zien oplossen omdat hun functie in een hogere frequentie dus bandbreedte niet meer van belang is in de volgende ontwikkelingsfase van de mens naar een hoger of eenheidsbewustzijn. Tegelijkertijd zult u alle aan de zenuwen (overgang naar de ziel) gerelateerde organen, klieren en weefsels zien groeien zoals hersenen, longen, pijnappelklier, hypothamulus, ogen etc. In de komende paar honderd jaar (2500 NC) veranderd het menselijke fysieke lichaam van een hoofdzakelijk op bloed (3 dimensionaal) gebaseerd lichaam naar een hoofdzakelijk op zenuwen (3 ½ dimensionaal) gebaseerd zielelichaam. Het gevolg van het verdwijnen van nagenoeg alle op bloed en lympfen gebaseerde organen en klieren etc. is dat de huid van de mens meer doorzichtiger (licht/zilver) zal worden, het lichaam slanker zal worden en het hoofd een kegelvormig interdimensionaal gericht uiterlijk zal krijgen met grote ogen. Nu zullen een aantal mensen zich afvragen hoe de voortplanting zal plaatsvinden wanneer de bloedsomloop en vele organen, klieren etc. zullen verdwijnen. Dit is vrij eenvoudig te omschrijven. Zowel de/het vrouwelijke als mannelijke eicellen/zaad bestaan vandaag al voor 99,9% uit zenuwvloeistoffen. Het is een kleine stap - nog maar 0,01% 3D atomen - om deze zenuw vloeistoffen nog verder te verlichten tot puur licht en later intelligente vrije energie vortexen.

Licht zoals u weet bevat alle energie en informatie die een fysiek mens nodig heeft om te leven c.q. zich fysiek voort te planten. Was het vroeger zo dat het licht zich verdichtte in H2O ofwel zuurstof en water om later koolstof te vormen om uiteindelijk de u bekende amino-zuren, mineralen, vitaminen, enzymen en essentiele-vetzuren te genereren waaruit op basis van het 3D genetische scheppingsplan de fysieke omhulsels van planten, dieren en later mensen zijn voortgekomen. 3D voortplanting zal in tweede helft van dit Millennium steeds meer onbevlekt plaatsvinden ofwel door directe wilsafstemming tussen twee bewuste zielen. Voortplanting krijgt tevens een andere betekenis. In de volgende cyclus zal voortplanting vooral gezien worden om eenheids energie en informatie uit te wisselen en delen ofwel delen door in elkaar op te gaan hetgeen samenvoegen is. De ultieme vorm van voortplanting is natuurlijk wanneer alle universele cellen in elkaar opgelost ofwel opgegaan zijn. Voortplanting is er immers op gericht alles samen te delen dus EEN te ZIJN. Dit is even wat anders dan de huidige Darwinistische kijk op de voortplanting welke alleen maar als doel heeft om de AFSCHEIDING in stand te houden en door strijd de eenzame dus relatief dode 3D soort te laten overleven. In de eenheids gedachte worden echter alle soorten uit de eigen schepping weer samengevoegd tot EEN geheel zonder enige uitzondering en grens.

31.2.2 DE SCIENCE FICTON MENS DIE MORGEN GEBOREN ZAL WORDEN

Door deze aanpassingen zal de huidige mens wederom weer bewust teglijkertijd in de 3-de (fytomen) als 4-de+ dimensies (Zietomen) kunnen leven. Het gevolg is dat heden, verleden en toekomst weer een geheel gaan vormen en er voor deze mens weer een tijd en ruimteloos verband zal ontstaan tussen oorzaken en gevolgen binnen zijn schepping. Zonder dat u dit beseft doet u dit vandaag al onbewust. Overdag leeft u in de derde dimensie terwijl u gedurende de nacht leeft in de vierde dimens welke als u hieraan toe bent uw verleden laat zien dat u nog dient op te lossen en/of scholing biedt in de INTERDIMENSIONALE en/of EENHEIDS principes. Het mag duidelijk zijn dat deze bewustzijnsverandering van 3-de naar een 4-de+ dimensies gigantische gevolgen zal hebben voor zowel de individue als gehele maatschappij. In de vorige hoofdstukken is hier al veel over geschreven inclusief de nieuwe polariteits technologie die u kunt verwachten. Met deze informatie zult u misschien ook begrijpen dat vele 3 1/2D buitenaardse wezens vandaag al de gestalte en technologie van de toekomstige fysieke mens op aarde bezitten. Met de kennis die u vanaf vandaag bezit zijn deze (buitenaardse) wezens dus helemaal niet zo vreemd maar alleen maar de fysieke toekomst van de huidige fysieke mens op aarde. Besef echter wel dat aardse en buitenaardse entiteiten die nog over een fysiek lichaam beschikken nog allemaal geheel of gedeeltelijk qua bewustzijn tot de derde ofwel laagste dimensie in (uw) deze schepping behoren. 4D+ entiteiten hebben geen lichaam meer zoals wij dit vandaag nog op de 3D werelden kennen.

Maar ook deze 4D+ entiteiten die eens onderdeel van uw meer bewuste zelf zijn geweest behoren nog tot het gepolariseerde universum. Een universum dat alleen maar kan bestaan door de tegenstelling van - en + ofwel onderbewustzijn en hoger bewustzijn ofwel verdichting en verlichting. Maak niet de fout het universele spel wederom te zien als de enige waarheid die er is en de verlchting het einddoel van uw aardse leven. Het universele spel is er alleen maar om gespeeld te worden en niet om te winnen omdat het onmogelijk is om van uzelf ofwel uw eigen schepping te winnen. Laten we daarom weer bewust gaan genieten van de Unisapens die bewust kiest voor onder en hoger bewuste ervaringen binnen zijn eigen wereld middels de universele wet van oorzaak en gevolg.

31.2.3 BENT U VANDAAG AL EEN

Ongeacht de ontwikkelingsfase waar u zich vandaag in dit universum bevind kunt u NU kiezen om van bewustzijn te veranderen. Het is dus niet nodig om alle fasen van mineralen t/m Unisapiens ofwel mineralen, planten, dieren, mensen, astrale mensen, celestiale mensen etc. te doorlopen om te weten wie u werkelijk bent. Het is ook niet nodig om op een verlosser buiten u te wachten die het startsein van uw bewustzijnsverandering zal geven. Het is ook niet nodig dat u moet wachten op de juiste maan, zon en sterren stand zoals zo vaak in Maya kalenders, Inca overleveringen, Nostradamus voorspellingen, schijnbaar heilige boeken etc. wordt gepredikt. Niets buiten u bepaald wanneer u met uw bewustzijnsverandering kunt beginnen. Zaken die buiten u zijn zorgen alleen maar voor tussenpersonen tussen u en de volledige waarheid over uzelf welke altijd voor verwarring dus ongeluk en ziekte zorgen. Neem vandaag dan ook weer de volledige verantwoordelijkheid voor uw schepping en zie deze omdat uzelf innerlijk veranderd meeveranderen. Want niets maar dan ook helemaal niets bestaat er buiten uzelf.

31.3 HET WEDEROM OMPLOEGEN VAN DE AARDE

Ad3: Over de gevolgen die wij over onszelf afroepen wanneer wij niet van gedrag veranderen is al genoeg in dit boek geschreven. Verander de wereld begin bij uzelf, waarna u niets meer hoeft te veranderen omdat U en de wereld een en dezelfde zijn.

31.4 ACHTER DE EENHEID (HET VERVOLG)

Vele mensen vragen mij hoe het mogelijk is dat er uit de eenheid een schepping dus polariteit kan voortkomen terwijl iedereen in de eenheid volledig gelukkig en gezondis. Om het antwoord op deze vraag goed te begrijpen is het belangrijk om eerst te weten hoe de eenheid eruit ziet. Hoewel een omschrijving in deze drie dimensionale wereld - zonder ervaring - op aarde altijd moeilijk blijft voor ons proberen wij dit hier toch voor u te doen. De eenheid bestaat uit een oneindig aantal bellen (cellen) die allemaal perfect aan elkaar gekoppeld zijn. In deze toestand weet iedere bel/cel dus alles van alle andere bellen/cellen, waardoor iedere cel op zich het geheel in zich draagt dus vertegenwoordigd en volledig bewust is. We kunnen dit vergelijken met de DNA structuur van ons fysieke lichaam. Iedere lichaamscel draagt immers alle informatie om een volwaardige copy van de fysieke mens te produceren ofwel clonen. In de eenheid wordt het fysieke deel (Fytomen) en ziele deel (Zietomen) van een cel welke nog in het universum van ruimte en tijd verkeren overstegen c.q. volledig vervangen c.q. volledig gezuiverd door alleen het geestelijke deel (Geetomen) welke geen ruimte en tijd etc. dus afscheiding van het geheel/al meer kent maar altijd volledig EEN is met de andere bellen/cellen. Een ander rudimentair voorbeeld is het huidige Internet waar miljoenen computers op een wereldwijd netwerk zijn aangesloten waarin iedereen informatie kan uitwisselen zonder begrenzingen.

Alleen perfecte eenheidscellen welke naast elkaar alles met elkaar delen kunnen altijd volledig gelukkig zijn. Er zijn in de eenheid geen grenzen, geen geheimen, geen scheidingen, geen beter of slechter, geen hoger of lager bewustzijn, geen verdichting of verlichting maar alleen een waar samenzijn tussen een oneindig aantal individuele cellen. Iedereen weet (herinnert) zich in zijn of haar hart op aarde deze oneindige gelukkige situatie van volledige herinnering en vrije wil omdat wij hier allemaal vandaan zijn gekomen. Ja eens waren ook wij voordat dit universum door ons geschapen werd volledig ofwel 24 uur per dag gelukkig en gezond. Waarom heeft iedereen dan zijn eigen universum uit en in zichzelf geschapen. Een universum waar je alleen jezelf in alle rollen - mensen, planeten, dieren en mineralen om je heen - die je de afgelopen jaren gecreerd en gespeeld maar nog niet uitgewerkt hebt tegenkomt. Aangezien ook in de eenheid een volledig vrije wil van individuele cellen bestaat is het iedere cel gegeven om precies te doen wat het wil. Zo is er af en toe een cel die een spelletje wil spelen en zichzelf tijdelijk geheel of gedeeltelijk het geheugen aan de eenheid ofwel volledige zelf ontneemt. Deze cel die middels zijn keuzes inzake de 27 stress veroorzakers en oplossers een onderbewustzijn en hoger bewustzijn dus chepping creeert valt van de ene in de andere verassing over zichzelf. Want in zijn schepping speelt hij niet met andere scheppers maar alleen met zichzelf. En iedere keer wanneer hij weer wat nieuws schept komt er een rol ofwel toneelspeler bij die wanneer hij op de bodem van zijn schepping is aangekomen niet meer als zichzelf (h)erkent. En dan begint zoals altijd de zoektocht weer naar huis. Thuis waar je echt weer samen bent en je weer alles over jezelf kunt herinneren.

Je kan dit scheppingsproces in jezelf vergelijken met een cel in het menselijk lichaam waarbij de celwand verhard (kanker) waardoor er steeds minder communicatie ofwel informatie uitwisseling mogelijk is met de rest van de lichaamscellen. Wanneer we dit met Internet vergelijken zien we dat een Personal Computer de telefoonverbinding verbreekt met de rest van het Net ofwel wereld. Deze afscheiding kan natuurlijk zo weer hersteld worden door de celwand te laten versmelten c.q. oplossen met het geheel of bij Internet de telefoonstekker weer in de PTT aansluiting te steken. Nu zijn er echter cellen die blijven volharden in hun zoektocht buiten zichzelf om de eenheid ofwel hun oude zelf weer te vinden. Door dit vol(ver)harden wordt de scheidingswand tussen deze ene cel en alle andere cellen alleen maar dikker en begint de herinnering en dus ook vrije wil aan en van de eenheid steeds meer te vertroebelen door het schijnbare alleen zijn welke uiteindelijk angst, haat, boosheid, vechten etc. etc. in en tegen jezelf voortbrengt. In al deze steeds meer blinde razernij tegen zichzelf schept de afgescheiden cel steeds meer afgescheiden cellen uit zichzelf, die hoe kan het ook anders dezelfde genetische (DNA/Genen) afwijking hebben als de eerste afgescheiden cel. Wanneer deze afgescheiden cel uiteindelijk weer beseft dat hij alleen maar tegen zichzelf vecht en dat buiten zijn eigen scheppingen er niets in zijn schepping ofwel universum bestaat dan zal hij wederom de weg naar huis gaan lopen waarbij hij al hetgene dat hij de afgelopen miljarden jaren geschapen heeft weer in zichzelf zal oplossen tot een geheel dat zichzelf weer volledig (h)erkent. Dus ook de heiligen die u vandaag nog buiten uzelf ziet en zelfs aanbid waren eens deel van uzelf.

Het is daarom maar goed dat schepping ofwel splitsing altijd tot verzwakking lijdt welke op haar beurt weer de weg naar huis opent. Door de steeds verdere splitsing c.q. steeds extremere tegenstrijdige vormen van verdichting en verlichting verzwakt een schepping steeds meer omdat de afstand tussen de schepping en de eenheid in ruimte en tijd steeds groter wordt waardoor ook de uitwisseling van energie en informatie steeds grotere problemen begint op te leveren. Op een gegeven moment komt er gewoon bijna niets meer binnen en moet de aanval - zoals in elke oorlog met zwakke aanvoerlijnen - afgelast worden en is het tijd om je weer naar de eenheid - je eigen land - terug te trekken. Wanneer je je niet op tijd terugtrekt wordt je door de vijand - de ander kant van je schepping - letterlijk in de pan gehakt. Het gevolg van deze slachting kennen wij op deze aarde in de vorm van ziekten, pijn en ellende welke allemaal resulteren in geheugenverlies. Want de zieke, pijnlijke en ongelukkige delen van uw schepping wilt unatuurlijk zo spoedig mogelijk vergeten. Want alleen u bent lief en de anderen buiten u zijn slecht. Het resultaat is nog meer ellende totdat u in de laatste fase letterlijk doorbrand en uit het doorbranden van uw leugens de waarheid weer in al haar schoonheid weer gereconstrueerd kan worden. Onvoorwaardelijke liefde en vergeving voor je eigen schepping zijn daarbij de lijdraad op deze nu innerlijke weg naar huis.

En wanneer deze ziel/cel weer al zijn scheppingen onvoorwaardelijk in zichzelf geaccepteerd heeft kan hij zijn schepping verlaten om wederom terug te keren in de eenheid ofwel op te gaan in zijn oude zelf. Wat dan nog overblijft is te beseffen dat de cellen van de eenheid in werkelijkheid geen aparte cellen zijn en ook nooit zijn geweest. Want achter de eenheid, eenheid en scheppingen bestaan allemaal tegelijkertijd.

ALLEEN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE EN VERGEVING VOOR UW EIGEN SCHEPPINGEN IN GEDACHTEN, WOORDEN, DADEN, WIL EN ZIJN KAN ALLES WEER OPLOSSEN TOT EEN GEHEEL

HOEVEEL RUST EN GEDULD HEEFT U VOOR UW NAASTEN WELKE UW EIGEN SCHEPPINGEN ZIJN OM SAMEN MET HEN DE EENHEID TE BEREIKEN

31.4.1 HET GROTE VERSCHIL TUSSEN DE EENHEID EN UW UNIVERSUM INZAKE UW INNERLIJKE WEG

Zoals u weet bestaat er tijdens het oplossen van uw universum een gepolariseerde verhouding tussen dit universum en de eenheid in de vorm van de eerste maar nu laatste scheppingsdaad die nog opgelost dient te worden. Uit de eenheid schep je immers eerst iets minder dan de eenheid dus - en nooit + omdat je nooit meer dan alles kunt scheppen uit je oude zelf. Pas wanneer je iets dat minder is dan de eenheid geschapen hebt in de vorm van je scheppingsspel kan je dit gaan invullen met een schijnbaar eindeloze reeks aan onderbewuste en hoger bewuste scheppingsgedachten c.q. daden en woorden die de ruimte en tijd tussen de uiterste - en + grenzen van je universele spel met ervaringen opvullen. Hoe dit scheppingsspel eruit ziet is voor iedereen verschillend. Besef echter dat zij die nog in dit universum verkeren dus alleen hun eigen schepping kennen nog niets van andere scheppingen kunnen ervaren omdat zij de mist tussen twee of meer scheppingen welke hun eigen schepping is nog niet hebben opgelost in zichzelf. Uw man, vrouw, kind, buurman leeft dus letterlijk in een geheel andere schepping en het enige dat u in hem (h)erkent is datgene wat uzelf (overeenkomstig) geschapen heeft en door resonantie in hem naar u gereflecteerd wordt. Alleen de eerste seconde vanuit uw geschoonde hart en hieruit resulterende gevoel ofwel directe pijplijn met de eenheid vertelt u immers alleen de waarheid over uzelf. Al uw woorden, gedachten en daden na deze eerste schone seconde zijn universele leugens die u over uzelf geschapen heeft.

U bent niet alleen dit lichaam. U bent niet alleen deze ziel. U bent niet alleen deze aarde. U bent niet alleen uw woorden. U bent niet alleen uw gedachten. U bent niet alleen uw daden. U bent niet alleen dit universum. U bent alles om u heen.

Zij die dit beseffen behoeven Hun Innerlijke Weg niet meer af te leggen maar zijn binnen 1 seconde voor altijd en eeuwig een achter de eenheid. Alle andere entiteiten moeten beseffen dat zij middels hun woorden, gedachten en daden 99,9% van heden, verleden en toekomst in stand houden en dit maar blijven herhalen totdat zij zoals alle scheppers weer met een schone lei beginnen.

31.5 HERINNERINGS ONDERWIJS

Wanneer u onderwezen wilt worden dus uzelf weer volledig wilt herinneren is het zaak goed te beseffen waar dit onderwijs vandaan komt. Komen uw onderwijzers c.q. informatie en energie verschaffers uit uit het onderbewuste, hoger bewuste of eenheidsbewuste deel van uzelf vandaan. Zonder innerlijke schoonmaak valt u zonder uitzondering ten prooi aan onderbewuste lagere astrale obsessies welke de onverwerkte rollen van uzelf zijn in dit en vorige levens. Deze kenmerken zich vooral door het opwekken van angst in de vorm van als u dit niet doet dan…….. Deze blinde onderdrukkers ontnemen u alle vrijheid zolang u ze niet erkent als een onverwerkt deel van uzelf om ze daarna weer in uzelf op te lossen en los te laten. Het gevolg van deze ontkenning is angst, onderdrukking, minderwaardigheidsgevoel, strijd, ellende, ziekte, pijn, machtsmisbruik, oorlog, scheiding etc. die afgekocht kunnen worden in de vorm van dure cursussen, lessen, reizen, medicijnen, therapien etc. die bij even blinde ofwel door hun eigen onderbewuste obsessie overheerste goeroe's te krijgen zijn. Over het algemeen is deze onzin verpakt in dure of onderscheidende gebouwen, massale bijeenkomsten, kleding-, hulpmiddelen, lidmaatschappen, voedsel, inwijdingen, mantra's en rituelen die per niveau verschillen en u letterlijk binnen een paar maanden informatief, energetische en natuurlijk financieel leegzuigen. Kost een cursus, les, product meer dan een paar tientjes dan kunnen wij u garanderen dat deze niet door hoger en/of eenheidbewuste mensen geinspireerd en gemaakt zijn. Deze mensen verstrekken hun hulp immers altijd gratis of tegen kostprijs zonder hier ook maar iets voor terug te vragen. Het alternatief voor deze blinde onderbewuste meesters is natuurlijk om gewoon voor de eerste keer in uw leven naar uzelf te luisteren ofwel in de eerste schone seconde van wat u ook denkt uw hart te volgen. Zolang u immers uzelf nog niet innerlijk heeft schoongemaakt is alles wat zich na deze eerste seconde afspeelt in uw gedachten een volstrekte leugen ongeacht waar deze dan ook in (uw) dit eindige universum vandaan komt. Van wie wilt u dus leren is de enige vraag die overblijft. Van uw hoger en eenheids bewuste zelf welke u de eerste schone seconde (intuitie) de waarheid vertelt of van uw onderbewuste zelf die de rest van de tijd leugens in uw oor fluistert.

Tegen de aankomende onderwijzers - dus zij die de moeite hebben genomen eerst zichzelf innerlijk schoon te maken - willen wij alleen maar zeggen dat u eerst zelf de eenheid moet vinden voordat u de eenheid kunt onderwijzen. Een blinde kan immers nooit een blinde onderwijzen maar alleen nog meer in verwarring brengen inclusief zichzelf. En dit geldt niet alleen voor de mens op aarde maar voor alle entiteiten in dit eindige gepolariseerde universum. Kent u de discussie tussen twee blinde en een ziende mens. De ziende mens zegt zie hier deze prachtige blauwe bloemen met groen-gele takken. De eerste blinde zegt ik zie hier niets van. De tweede blinde zegt ik zie ook niets. Nu keren de twee blinde mensen zich naar de ene ziende mens en vragen of deze blind is. In het beste geval keren zij zich om en gaan gewoon door om de gehele dag ongelukkig te zijn. In het ergste geval veroordelen, stenigen en kruisigen zij hem of haar terwijl alle blinde mensen in hun hart weten dat ze fout zitten en zichzelf hierna de rest van hun aardse leven niet meer kunnen vergeven omdat zij deze ene wel ziende mens hebben veroordeeld. Hoe denkt u dat deze mensen afscheid zullen nemen van hun aardse leven.

31.6 UITZETTEN EN OPNIEUW BEGINNEN: EEN NABESCHOUWING!

Voorkomen is beter dan genezen. Mag iedere universele cel die terugkeert naar de eenheid dit voor eens en voor altijd duidelijk zijn.

Na het verlaten van de eenheid verliest een schepper door zijn eigen toedoen dus splitsing steeds meer van zijn herinnering en vrije wil. Hij was niet meer EEN maar steeds meer ALLEEN met zijn eindige schepping die hij na verloop van tijd en ruimte de schuld gaf van al zijn problemen. Dit was het begin van het gevecht tegen zichzelf ofwel alle hoger en onderbewuste ervaringen die u vandaag in uw schepping (h)erkent. Zelfs vandaag heeft u en alles wat uit u is voortgekomen, door keiharde ontkenning niet meer door dat u en u alleen alle mooie en minder mooie ervaringen binnen uw eigen universum uit vrije wil veroorzaakt heeft. Het is daarom tijd om eens rustig te gaan zitten en wederom te kiezen wie u in de volgende cyclus wilt zijn.

31.7 HET EI VAN EEN KIP

Zoals u weet is alles in dit universum een eindige herhaling van hetzelfde. Zo ook het ei van een kip. De eidooier stelt ons onderbewustzijn voor. Het eiwit is ons hoger bewustzijn. Pas wanneer het kuiken zich een weg gegeten en gepikt heeft door de dooier, eiwit en schaal maakt zij kennis met het ware leven ofwel de eenheid.

31.8 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG

DNI 367: Hij die een is met de eenheid herkent zichzelf weer in alles om hem heen.

DNI 368: Alleen hij die van bewustzijn veranderd kan volledig genezen.

DNI 368: Zolang u tegen een ziekte strijd zal deze blijven bestaan.

DNI 369: Zodra u begrijpt en erkent dat u iedere ziekte zelf veroorzaakt heeft zal deze verdwijnen naarmate u deze ziekte kunt loslaten.

DNI 370: Zo ook voor al uw angsten, vrezen, zorgen en andere destructieve zaken inzake heden, toekomst en verleden waar u uw tijd en ruimte dus aandacht aan schenkt binnen dit universum.

DNI 371: U kunt pas leven wanneer u dit universum uit onvoorwaardelijke liefde en vergeving volledig in uzelf heeft opgelost en losgelaten.

DNI 372: Alleen zij die de eenheid volledig kunnen herinneren beschikken over een volledig vrije wil.

DNI 373: Zij die de eenheid niet volledig kunnen herinneren beschikken niet meer over een volledig vrije wil maar leven de hele dag in angst.

DNI 374: Alleen in de eenheid maar vooral achter de eenheid beschik je over een volledige herinnering en dus vrije wil.

DNI 375: Bij de eerste scheppings gedachte ontneem je jezelf een gedeelte van de volledige herinnering en vrije wil.

DNI 376: Zij die scheppen vernietigen een deel van zichzelf door de ontkenning van de volledige herinnering en vrije wil.

DNI 377: Wanneer je bang bent ben je bang voor jezelf.

DNI 378: Wanneer je iemand haat, haat je jezelf.

DNI 379: Wanneer je op iemand boos bent ben je boos op jezelf.

DNI 380: Wanneer je iemand veroordeeld, veroordeel je jezelf.

DNI 381: Wanneer je iemand pijn doet doe je jezelf pijn.

DNI 382: Wanneer je vecht, vecht je tegen jezelf.

Hoelang gaat u nog door om uzelf en uw naasten welke deel van uw eigen schepping zijn in uw eigen universum te martelen en vermoorden in woorden, gedachten en daden.

DNI 383: Zij die hun naasten liefhebben hebben zichzelf lief.

DNI 384: Zij die hun naasten vergeven, vergeven zichzelf.

DNI 385: Een schepping in volledige herinnering en vrije wil kent geen angst, ellende, ziekte, pijn, oorlog etc.

DNI 386: Alleen een schepping met gedeeltelijke herinnering en vrije wil kent angst, ellende, ziekte, pijn, oorlog etc.

DNI 387: Wij zullen moeten leren dat alleen zij die uit onvoorwaardelijke liefde en vergeving blijven scheppen geen onkenningen dus blokkeringen dus herhaling creeeren in hun spel.

DNI 388: De innerlijke weg is geen weg van uiterlijke stappen, rituelen, gebouwen, scheiding, tijd en ruimte etc. maar is er een van volledige vrijheid die alleen in de eerste schone seconde van het NU kan bestaan.

DNI 389: Hoe kan je iets willen wanneer je jezelf de (volledige) herinnering en vrije wil aan en van de eenheid ontnomen hebt.

DNI 390: Als er geen gedachten meer zijn, zijn er geen daden.

DNI 391: Als er geen daden meer zijn, zijn er geen woorden.

DNI 392: Als er geen gedachten, daden en woorden meer zijn, zijn wij allemaal EEN.

DNI 393: Als iedereen in zijn eigen universum zich volledig de eenheid zou herinneren zouden alle scheppingen uit de eenheid direct ophouden te bestaan.

DNI 394: Wat u over een ander denkt (hoofd) bent uzelf.

DNI 395: Wat u over een ander de eerste schone seconde voelt (hart) is waar omdat u uzelf in de ander ziet.

DNI 396: Angst is een gebrek aan liefde.

DNI 397: Angst is een gebrek aan waarheid.

DNI 398: Uit angst komen alle ziekten, pijn, ellende, dood en verderf voort.

31.9 IS HET VOORSTELBAAR

- Is het voorstelbaar dat een schepper middels zijn scheppingen de waarheid over zichzelf leert kennen.

- Is het voorstelbaar dat eenheid, schepper en scheppingen een zijn voor eeuwig en altijd.

- Is het voorstelbaar dat verlichte delen van een schepping verdichte delen helpen om weer in evenwicht te komen.

- Is het voorstelbaar dat dit net zolang gebeurt totdat alle verlichte en verdichte delen weer in elkaar zijn opgelost om middels het 0 punt weer terug te keren naar de eenheid.

31.10 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING

Dus begon ik mijn innerlijke weg naar huis te lopen. Een weg die iedere dag vol wonderen was. Wonderen die ik mezelf weer kon herinneren. Herinneren dat wonderen heel normaal zijn. Normaal omdat aan het leven niets onbekend is. Want onbekend is alleen datgeen dat je buiten jezelf ziet.

31.10.1 FERRARA

Italie, Via Mazzini 2000-1945. De ontkenning is volledig. Niemand herinnert. Niemand ziet. Niemand hoort de echo van de afgelopen 55 jaar. Ferrara 1938. Hitler, Mussolini, De Paus; iedereen is in verwarring. Driehonderd en tachtig mensen in Ferrara worden in de nek geschoten onder het toeziend oog van de gehele stad. Slachting na slachting terwijl iedereen toekijkt zonder iets te doen. Vandaag in het jaar 2000 zwijgen nog steeds de weinig overgebleven stadsgenoten. Pas op! Op sommige plaatsen in Ferrarra is het nog steeds verstandig om niet te lopen. De grond is (schijn)heilig. Ja wij hebben gezwegen. Zwijgen terwijl het bloed van onze buren naast ons vloeide. De apotheker, de kleermaker, de bakker. Kijk uit loop niet daar want daar zijn zij gestorven zeggen wij nog steeds tot de dag van vandaag. Nog even en dan zijn allen die de waarheid in Ferrara - en vele ander plaatsen in Europa waar deze zinloze moordpartijen hebben plaatsgevonden - nog kunnen herinneren fysiek gestorven. Hoeveel Farrara's moeten wij nog in onszelf scheppen. Bezoek Ferrara vandaag in Italie en hoor waar u niet mag lopen.

31.10.2 MIJN GOEDE VRIEND

Wat is belangrijker: Loslaten of niet meer Vastpakken. Een van onze vrienden stelde mij deze vraag. Ons antwoord is dat iemand die niets meer vastpakt (schept) ook nooit meer hoeft los te laten. Doe dit dan echter wel in gedachten, woorden en daden want vele mensen pakken de hele dag nog van alles en nog wat vast in hun gedachten. Iemand in uw gedachten vermoorden is in uw schepping even erg als iemand feitelijk vermoorden. Dit geldt niet alleen voor moord maar ook voor alle andere 27 geestelijke stress veroorzakers. Niet alleen uw woorden, maar ook uw daden en gedachten scheppen de hele dag de wereld om u heen.

31.10.3 HET IS MAAR DAT U HET WEET

Als wij niet onvoorwaardelijk van de Eenheid dus Oergod dus Onszelf dus Onze Naasten houden blijft alles bij hetzelfde. Alleen Liefde ofwel Eenheids Bewustzijn lost alles op terwijl Angst het huidige geheugenverlies met als resultaat ellende, ziekten en pijn in stand houdt. Alleen door ons onze ware geschiedenis te herinneren zullen wij weer kunnen accepteren wie wij daadwerkelijk zijn.

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDEREN