home

 

DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

DIMENSIE 32
(DECEMBER 2000)

DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 3: DE NIEUWE 4D+ WETENSCHAP 2000-3000 NC 

 • 32 VOORWOORD
 • 32.1 HET BEGIN VOLGENS DE NIEUWE 4D WETENSCHAP IN 3D TAALGEBRUIK 2
 • 32.1.1 DE MENS ALS GEINTEGREERD 3D EN 4D WEZEN 6
 • 32.1.2 DE PIJPLIJN/CHANNEL 7
 • 32.1.3 EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK 8
 • 32.1.4 HET ADDERTJE ONDER HET GRAS 9
 • 32.1.5 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL 9
 • 32.1.6 DE ANDERE KANT VAN DE VORTEX MEDAILLE 9
 • 32.2 DE LAATSTE SPRONG 10
 • 32.2.1 VOOR HEN DIE NIET MEER LIEGEN 11
 • 32.2.2 DE TWEE BOEKEN VAN ONS LEVEN 12
 • 32.2.4 7 STAPPEN NAAR ONEINDIGE VRIJHEID 13
 • 32.3 OVER DE HEILGE GRAAL, HET GULDEN VLIES EN DE FORCE 14
 • 32.4 HOE LEERT U UW VERLEDEN IN VORIGE LEVENS KENNEN 15
 • 32.4.1 DE LEVENSVRAGEN 15
 • 32.4.2 DE 50% PLUSSERS 17
 • 32.4.3 DE 75% PLUSSERS 18
 • 32.4.4 AFSTEMMEN, ONTVANGEN, ZENDEN, OPSLAAN, TRANSFORMEREN, VERSTERKEN EN GELEIDEN 18
 • 32.4.5 OVER OLIEBARONNEN 22
 • 32.5 NOG MEER INFORMATIE OVER TV, RADIO, TELEFOON, GSM EN PC 23 32.5.1 IEDEREEN IS HELDERZIEND ETC. 25
 • 32.5.2 TEN DIENSTE VAN DE MENSHEID 26
 • 32.6 DE WERELD VAN DE GOOD OLD NEW AGE 27
 • 32.6.1 MAAR ZO BEN IK NIET 29
 • 32.6.2 DE OPVOEDING VAN ONZE KINDEREN 29
 • 32.6.3 WAARVAN U EEN ANDER BESCHULDIGT BENT UZELF 31
 • 32.6.4 BESEF O MENSEN, BESEF DE WAARHEID OVER UZELF 31
 • 32.6.5 DE HELFT VAN DE AARDSE WERELDBEVOLKING 31
 • 32.7 DE NIEUWE PSYCHIATRIE 31
 • 32.7.1 SCHIZOFRENIE, PARANOIA, PSYCHOSEN, FOBIEEN, OBSESSIES
 • 32 32.7.3 EEN LEKKERE BIEFSTUK 34
 • 32.7.4 DE REUNIE DER LEVENS 35
 • 32.7.5 DE VLUCHT VAN HET TWEEDE ONNATUURLIJKE LICHAAM 36
 • 32.7.7 ONDERBEWUSTZIJN, BEWUSTZIJN EN HOGER BEWUSTZIJN 38
 • 32.7.8 DE DlAGNOSE VAN EEN BIJNA HELDERZIENDE 39
 • 32.7.9 WAT MATERIELE TIPS OM U WAT HELDERZIENDER TE MAKEN 39
 • 32.7.10 WAT IS DE WAARHEID 40
 • 32.8 EEN SAMENVATTING 40
 • 32.8.1 WAAROM DENKT U HETGEEN DAT U VANDAAG DENKT 40
 • 32.8.2 VAN EEN GOEDE VRIEND 41 3
 • 2.9 INVLOED VAN EEN TOTALE MAANSVERDUISTERING OP DE MENS 41

DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 3: DE NIEUWE 4D+ WETENSCHAP 2000-3000 NC

VOORWOORD

Wat kunnen wij van de wereld verwachten in de komende 1000 jaar is een veel gestelde vraag. Hoe zien we eruit, wat denken we, wat doen we etc. Wanneer u onze geschriften van de afgelopen 6 jaar gelezen, gedaan en gedacht heeft is u al zeer veel over deze komende 1000 jaar bekend. Nagenoeg alles zal 180 graden qua concept, dimensie en frequentie veranderen. Dit proces van verandering kan net zoals de natuur geleidelijk gaan of door de mens versneld worden. Ongeacht de keus voor geleidelijk of snel zal het eindresultaat hetzelfde blijven. De mensen die ervoor kiezen om van bewustzijn te veranderen zullen zonder uitzondering in de vierde dimensie of hoger t/m de eenheid toe terecht komen.

De vierde dimensie kenmerkt zich door een relatieve vrede en rust welke vandaag onbekend is op deze drie dimensionale aarde. Globaal kunnen we de komende 1000 jaar verdelen in drie perioden. In de eerste 34 jaar zal een geleidelijke of abrupte verandering plaatsvinden. Over deze periode is al zeer veel geschreven in de eerste hoofdstukken. In de tweede periode zullen zij die hiervoor gekozen hebben in woorden, daden maar vooral in scheppende gedachten het tijdperk van de verlichting ofwel 4 dimensionale+ werelden betreden waar tijd en ruimte alleen nog maar relatief zijn. In de derde periode zal een massale bandbreedte ofwel dimensie c.q. frequentie migratie van 3 ¾ D naar 4D+ plaatsvinden waarbij zij die eens leerlingen op aarde waren de leraren maar wij zeggen liever broeders zullen zijn van hen die tijdens deze cyclus van 1 miljoen jaar niet van bewustzijn willen veranderen. Een grote broeder beseft immers altijd dat hij of zij na een bandbreedte migratie weer leerling zal worden in een volgende dimensie met als uitzondering van hen - uw oude eenheidsbewustzijn - die vanuit de eenheid of achter de eenheid tot u gekomen zijn. Natuurlijk is de duur van iedere cyclus o.b.v. uw bewustzijn aan te passen. Niet tijd en ruimte bepalen immers uw ontwikkeling naar en in de 4D+ dimensies maar alleen de mate waarin u derde dimensionale concepten inruilt voor 4D+ concepten en inzichten.

32.1 HET BEGIN VOLGENS DE NIEUWE 4D WETENSCHAP IN 3D TAALGEBRUIK

Direct nadat een van de cellen uit de eenheid (fig 1) besloten had om zichzelf nog beter te leren kennen (spiegeling der 3D materie) verhardde de buitenwand van de cel (fig 2) waardoor er een schijnbare breuk c.q. scheiding ontstond tussen de eenheid en deze cel en het splistings proces op gang kwam (fig 3). Door het steeds verder splitsen en steeds opnieuw verharden werd de energie en dus informatie steeds meer verdeeld over de afzonderlijke verharde cellen. Deze kettingreactie van splitsing nam zoals het woord al zegt de vorm aan van een ketting in de vorm van een dubbele helix zoals wij deze bij DNA kennen (fig 4). Na de eerste kettingreactie besloot de verharde cel zich nog verder te splitsen d.m.v. het verbreken van de DNA keten in meerdere DNA ketens (fig 5). Deze ketting met schakels kan vandaag gezien worden in de vorm van zich steeds meer verhardende bandbreedtes ofwel dimensies binnen dit eindige universum (fig 6). De mens staat vandaag in zijn eigen schepping tussen de meest verdichte en meest verlichte dimensies waarbij het evenwicht de totale oplossing van zijn schepping symboliseert (fig 7). Alleen het evenwichts ofwel 0 punt vertegenwoordigd voor hem de navelstreng waarmee hij met de eenheid verbonden is en waaruit hij alle zuivere energie en informatie ontvangt, ofwel eten en drinken wanneer we dit in 3D taal vertalen. Wanneer hij deze energie en informatie zuiver ontvangt is hij een met de eenheid welke de fontein ofwel volledige koppeling met de eenheid symboliseert (fig 8).

Wanneer we iedere splitsing bekijken dan zien we eigenlijk 2 pure sinus vormen die op elkaar gestapeld en gedraaid zijn in een volmaakte - en + ofwel (herhalings) polariteits pool (fig 9). Dit is het begin van een schepping. Wanneer immers 2 sinusvormen ofwel tegenstrijdige gedachten elkaar kruisen worden deze verhard in daden en woorden welke uiteindelijk de materie vormen (fig 10). Uit de kruising van twee sinus vormen ontstaat een regeneratie c.q. herinnering aan de eenheid (de fontein) of een degeneratie ofwel ontkenning in de vorm van een +/- vortex (draaikolk) die zich verhard in een +/- dimensie (fig 11). Dit degeneratie ofwel ontkenningsproces van de eenheid kan zich vele eindige dimensies voortzetten. Dit kan zelfs zover gaan dat men zich bijna niets meer van de eenheid herinnert hetgeen op onze aarde het geval is.

Wanneer we de sinus vormen verder onderzoeken blijken ze model gestaan te hebben voor vele symbolen zoals het yin/yang teken (fig 12) en vele andere figuren en symbolen die de polariteit en dus verdeeldheid van dit universum aangeven. Hoewel vele mensen vandaag denken dat dit symbolen van de vrede zijn beseft u nu dat zij niet meer dan het scheppende dus verdeel en heersdeel van uw ware eenheids zelf symboliseren. Zeker wanneer door ontkende negatieve ervaringen de vloeiend lopende sinus golven zich gaan vervormen in zaagtand en zelfs blokgolven (fig 13). Zodra sinus golven door ontkende dus onderdrukte negatieve ervaringen in heden en verleden vervormd worden tot zaagtand en blokgolven zijn de poppen aan het dansen hetgeen te zien is in vele runnen tekens waar de meest bekende voor deze generatie wel het hakenkruis is uit de tweede wereldoorlog (fig 14). Maar ook alle andere schijnbaar "beschavingen" over de gehele aardbol in de afgelopen 1 miljoen jaar hebben van deze zaagtand en blokgolf figuren in 2D en 3D gebruik gemaakt om hun onwetendheid en vrijwillige onderdrukking aan te geven. Hoewel de zaagtand golf al een vervormde sinus golf door ontkenning van de waarheid dus eenheid is, is de blokgolf de volledige blokkering van de waarheid en dus alle ongeluk en ziekte op aarde. Zaagtand golven komt u tegen bij stress in de eerste fase (zie het boek De Nieuwe Gezondheidsleer), terwijl u blokgolven tegenkomt bij chronische ziekten zoals kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. Blokgolven zijn de daadwerkelijke oorzaak van verdere splitsing zoals we dit hierboven bij de splitsing van 1 in meerdere DNA strings hebben gezien.

Wanneer we de sinus vorm nog verder analyseren blijken hier ook de elementen tijd en ruimte in te zitten (fig 15). Met deze uitleg wordt in een oogopslag duidelijk dat de frequentie van een sinus golf ofwel het aantal malen dat deze per seconde trilt (Hertz) in combinatie met de amplitude ofwel de uitsIag omhoog en omlaag de in ons universum bekende tijd en ruimte kunnen maximaliseren of minimaliseren. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner de ruimte ofwel hoe sneller je van A naar B kunt reizen (fig 16). Wanneer we in staat zijn om de amplitude ofwel tijd tot 0 te reduceren bestaan zowel ruimte en tijd niet meer omdat deze steeds verder inkrimpen totdat zij weer oneindig ofwel EEN zijn (fig 17).

Hertz wordt in de vierde dimensie ook wel als denken met uw hoofd omschreven omdat iedere gedachte de vloeiende beweging van een ervaring probeert vast te houden en tot het eindige te herhalen. Amplitude wordt in de vierde dimensie ook wel het reactionaire ofwel emotionele component van het menselijk gedrag genoemd. lemand die niet objectief kan zijn reageert subjectief hetgeen door ontkenning van de eigen scheppingen een zeer heftige reactie omhoog of omlaag kan geven in de sinus, zaagtand of blokgolf. Op deze basisprincipes zijn de u vandaag bekende weliswaar primitieve 2-3D EEG, ECG, Leugendetectors etc. apparatuur gebaseerd. Het enige dat dus voor u gebeurt wanneer u de derde voor de vierde dimensie verruild is dat uw frequentie omhoog gaat en uw amplitude omlaag.

Wanneer de schepping van een universum echter maar zou bestaan uit een bewust leven dan zou het verhaal hierbij eindigen. De waarheid is echter dat door het steeds verder afscheiden en polariseren ofwel ontkoppelen van DNA strings welke niet meer zijn dan onderbewuste geheugen patronen uit het verleden welke in het heden tot op de dag van vandaag door u ontkent, onderdrukt dus herhaald worden er iets rampzaligs gebeurt. Na de ontkoppeling van deze ene cel van de eenheid slaat zij nu de weg in om niet alleen de eenheid maar ook zichzelf te ontkennen. Door het ontkennen van het zelf verdwijnen de ervaringen van de afgekoppelde DNA strings (vorige ervaringen c.q. levens). Nu slaat deze cel pas echt op hol en ontstaan er subgolven (fig 18.) welke zich ontkende negatieve ervaring na ontkende negatieve ervaring dus leven na leven opeen gaan stapelen in uw onderbewustzijn ofwel onverwerkte verleden.

De originele sinus golf wordt in uw taal ook wel draaggolf genoemd van de andere subgolven ofwel onverwerkte negatieve ervaringen c.q. gedachten. Positieve gedachten stapelen zich immers nooit op omdat zij altijd een perfecte oplossende sinus golf zonder verleden dus toekomst vertegenwoordigen. Het mag dus duidelijk zijn dat zolang het vloeiende sinus golven ofwel erkende dus positieve ervaring blijven deze altijd oplossen in het niets ofwel eenheid. Zodra deze sinus golven veranderen in zaagtandgolven en blokgolven - welke niet meer dan geblokkeerde negatieve en/of positieve gedachten, ervaringen en levens zijn die door ontkenning blijven bestaan - gaat het goed fout met uw innerlijke en uiterlijke gezondheid en geluk. Het mag nu ook duidelijk worden waarom deze verharde cel de techniek van ontkenning ofwel afkoppeling gebruikt. Op een zeker moment worden er zoveel negatieve ervaringen ontkent dus vastgehouden dat het niet meer mogelijk is om normaal te leven. In plaats van deze negatieve ervaringen te erkennen, dus op te lossen kiest deze desperate en nu al door gebrek aan energie en informatie behoorlijk blinde cel de weg van de schijnbaar minste weerstand. Het stoot alle ontkende dus negatieve ervaringen volledig af (volledige blokkering) en begint gewoon opnieuw in een volgende fase maar zeg liever lagere dimensie ofwel bandbreedte met een nog lagere frequentie. Want door ontkenning kan je alleen maar meer energie en informatie kwijtraken waardoor je steeds meer omlaag valt tot aan de fysieke dimensie waarin deze aarde zich vandaag bevindt. Hoe gaat dit omlaag vallen nu precies wetenschappelijk (Interdimensionale Mechanica) in zijn werk.

Wanneer we de dubbele sinus ofwel dubbele DNA helix van boven bekijken zien we een draaikolk ofwel het begin van een Vortex (fig 19). Een gezonde sinus, DNA structuur ziet eruit als een rechte pijplijn/channel (fig 20). Door ontkenning begint de levende bovenkant van een Votrex welke niet meer dan een bepaalde dimensie ofwel totaal aantal levens en ervaringen binnen deze specifieke dimensie vertegenwoordigd te verkrampen door ontkenning van de negatieve ervaringen. Het gevolg is dat de rechte pijplijn/channel omgevormd wordt tot een kronkelende draaikolk (tornado) die uiteindelijk door de ultieme negatieve ofwel maximaal aantal opgestapelde negatieve ervaringen (ik kan niet meer) in een punt van volledige ontkenning uitmond (fig 21) welke ook wel het oog van de storm of zeg maar liever vortex genoemd wordt. Besef dat in iedere draaikolk twee krachten om elkaar heen bewegen en dat zijn de krachten van erkende dus positieve ervaringen die omhoog bewegen (rechtsom draaien in de draaikolk) dus naar een hogere bandbreedte ofwel dimensie streven en ultiem de eenheid en de ontkende dus negatieve ervaringen die omlaag bewegen (linksom draaien in de draaikolk) dus naar een lagere bandbreedte ofwel dimensie streven en ultiem de materiele ofwel fysieke tijdelijke dood.

Zodra het aantal negatieve ervaringen het aantal positieve ervaringen dramatisch begint te overheersen in een bandbreedte ofwel dimensie vlucht de cel (schepper) door zich niet meer af te splitsen maar letterlijk met deze vreselijk pijnlijke ervaringen te breken welke de ultieme ontkenning van het zelf is. Dit volledig breken met zijn verleden (negatieve levens en ervaringen) ontneemt hem zonder dat hij dit nog in al zijn pijn en ellende kan beseffen de mogelijkheid om zichzelf beter te leren kennen omdat vlucht in een andere lagere dimensie door het oog van de naald c.q. oog van de tornado gelijk staat met volledige ontkenning. Op het moment van een volledige ontkenning dus blokkering in het Vortex overgangspunt naar een andere dimensie ziet u het volgende gebeuren (fig 22). Op het moment van de volledige waanzin ontneemt hij door blokkering alle herinneringen aan vorige levens dus onverwerkte negatieve ervaringen in de hogere dimensie. Op het moment dat hij zichzelf al zijn herinneringen dus bewuste geheugen ontnomen heeft begint hij gewoon opnieuw met het ultieme universele spel der ervaringen maar dan op een lager nivo.

Dit gaat eerst goed omdat er weer met een schijnbaar schone (hoewel lager qua bandbreedte/dimensie dus frequentie) sinus draaggolf begonnen wordt. Na verloop van tijd door gebrek aan energie en informatie vervalt hij echter weer in dezelfde fouten ofwel negatieve levens en ervaringen van de vorige dimensies (fig 23). De vortex die eerst weer open ging gaat nu weer dicht. In uw wereld wordt dit ook wel de "Big Bang" genoemd die opgevolgd wordt door de "Big Crunch". Big Bangs en Big Cruches vinden dus dimensie na dimensie plaats overal in dit en de vele andere melkwegen en universa die zichzelf nog steeds als deel van de eenheid ontkennen.

Nu kan dit proces van vluchten en ontkenning natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Vroeg of laat komt iedere puber zichzelf tegen in de laagste der laagste sferen ofwel dimensies van de materie. In deze materie is nagenoeg geen energie en informatie uit de eenheid meer aanwezig maar wel de oneindig klinkende roep om terug te keren naar huis. Zodra een mineraal welke bijna in het geheel niet meer kan bewegen besluit om de spiraal opwaarts te gaan lopen en hiervoor de hulp inroept van het oude zelf ofwel meer bewuste entiteiten gebeuren er mooie dingen. Het eerste verzoek van deze nu meer bewuste maar nog steeds onderbewust gerichte mineraal wordt beantwoord vanuit alle hogere dimensies in dit universum en de oneindige roep vanuit de eenheid. Hoewel hij het oude zelf vergeten is bestaat dit nog steeds in alle dimensies en de eenheid. Wanneer deze mineraal het voor hem relatief hoog frequentie antwoord of advies middels resonantie opvolgt dan ontstaan uit alle gelijkgestemde ofwel HARMONISCHE mineralen een klontering/samensmelting ofwel omhoog bewegende spiraalnevel die tot plant verder ontwikkeld (fig 24). Uit planten die blijven roepen c.q om hulp vragen ontstaan dieren. Uit dieren die blijven roepen c.q vragen om hulp ontstaan mensen.

De mens krijgt als laagste universele en tegelijkertijd hoogste 3D wezen met een vrije wil de keuze om weer te worden wie hij eens was voordat hij besloot zichzelf beter te leren (h)erkennen. Vandaag staat de mens op aarde wederom voor de keus om zichzelf volledig met al zijn levens en ervaringen in alle door hem geschapen dimensies te erkennen en hiervoor de volle verantwoordelijkheid te nemen waardoor hij door steeds hogere afstemming stap voor stap terugkeert naar de eenheid. Het mag duidelijk zijn dat dit een relatief eenvoudige en brede weg is voor hen die er 100% vertrouwen, geloof en overgave in hebben. Deze worden immers qua energie en informatie voor 99,9% gesteund vanuit hun oude zelf welke de hogere dimensies binnen hun eigen schepping en eenheid zijn. Zij die minder dan 100% investeren in dit afstemmen op een meer geintegreerd dus volledig bewustzijn doorlopen deze weg natuurlijk veel langzamer. Het is een weg waar u ziet wie u in dit en in alle voorgaande bandbreedtes, dimensies c.q. levens qua ontkende dus negatieve ervaringen bent geweest. U bent immers in al uw vorige levens alles geweest waarvan u vandaag uw naasten welke een schepping van uzelf zijn van beschuldigd. Zij die het aankunnen om alle moord, doodslag, ellende en ziekte scenario's ofwel de rijke schakering van de 27 geestelijke stress veroorzakers te erkennen en hiervoor de volledige verantwoordelijkheid op te eisen dus oplossen zijn de ware volwassenen uit deze cyclus.

Wees echter nooit bang om uzelf te confronteren met al deze negatieve levens en ervaringen aangezien deze vergeven zijn zodra u uw scheppingen vergeven heeft. Het enige dat u vandaag van uw volledige oude zelf ofwel de eenheid scheid is het nemen van 100% eigen verantwoordelijkheid en erkennen van uw ervaringen in de vorm van woorden, daden en gedachten in al uw voorgaande levens ofwel bandbreedtes dus dimensies. Natuurlijk bestaan er ook nog andere meer eenvoudige mogelijkheden om weer EEN te worden. Maar ja dan moet u wel even van bewustzijn ofwel dimensie veranderen voordat deze cyclus van 1 miljoen jaar ten einde komt.

32.1.1 DE MENS ALS GEINTEGREERD 3D EN 4D WEZEN

Zo nu we weten hoe de interdimensionale mechanica achter het ontstaan van uw eindige universum eruit ziet wordt het tijd om het 3D deel van de scheppende mens binnen het geheel een plaats te geven. Allereerst mag duidelijk zijn dat de mens tegelijkertijd in de vierde (ziel) als derde (lichaam) dimensie leeft. Je kan eigenlijk zeggen dat de mens na zijn infolutie van mineralen, planten, dieren naar de mens een grens ofwel overgangsgeval is geworden welke te vergelijken is met kokend water dat de overgangsfase tussen water en stoom is. Wanneer we de mens visueel plaatsen in dit universum (fig 25) dan ziet u dat hij middels zijn hoofd/kruin vortex (+) verbonden is met de verlichte 4D+ werelden, met zijn stuit vortex (-) is verbonden met de meer verdichte ofwel aardse 3D werelden en middels zijn hart verbonden is met het 0 punt ofwel eenheid. Deze drie koppelingen zijn de basis ofwel hoofdkoppelingen die de mens op basis van zijn afstemming middels woorden, daden en gedachten verbinden met zijn hemel (hoger bewustzijn), aarde (onderbewustzijn) en eenheid (eenheidsbewustzijn). Tussen de onderbewuste en hoger bewuste vortexen heeft iedere atoom, molecuul, cel, orgaan etc. een eigen vortex die de 3D atomen etc. verbind met haar 4D isotopen welke de toegang zijn tot de vierde dimensie. In uw 3D wereld zien we dat de mens door een bel omgeven wordt met allemaal vortexen ofwel draaikolken van diverse frequenties welke in uw 3D dimensie middels uw zintuigen bekend staan als kleuren, geluiden, geuren en smaken. De ene draaikolk draait naar links (omlaag ofwel 3D gericht) en de andere naar rechts (omhoog ofwel 4D gericht).

ledere draaikolk heeft tevens een andere frequentie, vorm en snelheid. Zodra een draaikolk teveel verstoringen gaat vertonen (fig 26) middels zaagtand- en blokgolven (-) raakt deze draaikolk steeds meer vertopt en begint al stuiptrekkend te kronkelen omdat de eenheids en o.a. vierde dimensie energie en informatie niet meer vloeiend (zonder obstakels en middels de kortste weg in tijd en ruimte) de derde dimensie kan bereiken. Door alle blokkeringen begint de draaikolk ofwel energie en informatie uitwisselaar tussen de vierde en derde dimensie dus steeds meer verstopt te raken. Het gevolg is dat zij steeds meer van haar kleuren, geluiden, geuren en smaken verliest totdat er vaak niet meer overblijft dan een grijze ja zelf zwarte kronkelende pulserende massa. ledereen die in een dimensie gebukt gaat onder fase 1 stress begint dan ook licht grijze vlekken in bepaalde vortexen te vertonen (zaagtandgolven) terwijl mensen die onder fase 2 stress gebukt gaan nagenoeg inktzwarte vortexen (blokgolven) met zich meedragen die bijna tot stilstand zijn gekomen en er gruwelijk vervormd uitzien (zie voor nadere uitleg het boek De Nieuwe Gezondheidsleer).

32.1.2 DE PIJPLIJN/CHANNEL

Zodra een vortex diep grijs /zwart is geworden is de verbinding van deze vortex tussen de vierde en derde dimensie afgesloten. Dit proces is natuurlijk hetzelfde binnen alle dimensies binnen uw eindige universum. We zien hierbij letterlijk dat er een klep dichtslaat tussen de vierde en derde dimensie. U moet hierbij goed begrijpen dat tijdens uw leven op aarde het van groot belang is dat de kleppen van alle vortexen volledig geopend zijn waardoor er een 50/50 balans en uitwisseling bestaat tussen de vierde en derde dimensie en eenheid. Zonder de oorzaak (gedachten) en gevolg (daden en woorden) spiegel van de derde dimensie leert c.q. herinnert u zich immers niets van uw vorige bestaan. Wanneer er steeds meer kleppen gesloten worden verschuift de verhouding 4D/3D steeds meer naar de derde dimensie hetgeen overduidelijk te zien is in het bewustzijn en gedrag van de moderne mens van vandaag. Zijn woorden, daden en gedachten ofwel invulling van een gemiddelde dag worden voor het merendeel bepaald door de 27 geestelijke stress veroorzakers welke vaak tot zeer grote gedragsafwijkingen in de vorm van angsten, waanzin en obsessies lijden.

Wanneer het hierbij om orgaan vortexen ofwel 3D basis vortexen gaat begint het fysieke lichaam af te sterven en treed wanneer niets aan het onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress veroorzakers gedaan wordt al snel de fysieke dood in. Tijdens het stervensproces zien we dan ook dat alle vortexen in een soort kettingreactie beginnen ineen te schrompelen waarna de nog zuivere vier dimensionale ziele isotopen het lichaam via de kruin verlaten om zich te verenigen met hun oude hogere bewustzijn terwijl de nog onderbewuste partikels weer opgenomen worden door de aarde om weer van voren af aan de stadia van mineraal, plant, dier en mens te doorlopen. In deze neerwaarts gerichte spiraal (fig 27) begint de gemiddelde mens dus weer relatief meer dierlijke en plantaardige eigenschappen te vertonen ofwel Darwinistisch instinctief overlevingsgedrag te profileren naar de wereld om hem heen. Natuurlijk verdwijnen de eenheidsbewuste delen nadat zij zich bij het hart verzameld hebben in het niets ofwel de eenheid. Met eenheids bewuste delen worden die ervaringen bedoeld waarbij het onderbewuste en hoger bewuste deel volledig in elkaar tot 0 zijn opgelost.

Aangezien de in de hogere dimensies en eenheid achtergebleven hoger en eenheids gerichte delen van uzelf altijd middels harmonische resonantie proberen zich met u te verenigen om weer heel ofwel een te worden zal vroeg of laat uw gehele schepping ofwel onderbewustzijn en hoger bewustzijn samen via het hart weer opgelost zijn in de eenheid. Om u nog even aan de 27 geestelijke stress veroorzakers en oplossers te herinneren welke u de weg naar een hoger bewustzijn wijzen in woorden, daden maar vooral GEDACHTEN sommen wij deze nogmaals hieronder op.

GEESTELIJKE GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS STRESS OPLOSSERS (VERDICHTING/ANGST/OBSESSIES) (VERLICHTING/LIEFDE) ZIEKTE EN ONGELUK GEZONDHEID EN GELUK ONDERBEWUSTZIJN HOGER BEWUSTZIJN

1. Egoisme en Hoogmoed 1. Liefde en Dienstbaarheid 2. Woede en haat 2. Vergeving en Barmhartigheid 3. Zelfzucht 3. Onbaatzuchtigheid 4. IJdelheid 4. Eenvoud 5. Heerszucht 5. Samenwerking 6. Eigenliefde 6. Naastenliefde 7. Jaloezie 7. Tevredenheid 8. Vloeken 8. Niet vloeken 9. Woeker 9. Vrijgevigheid 10. Liegen en bedrog <EVENWICHTS 0 PUNT> 10. Waarheid en eerlijkheid 11. Diefstal 11. Eerlijke broodwinning 12. Liefdeloosheid 12. Liefdevol 13. (zelf)Moordlust 13. Genade 14. Geilheid en ontucht 14. Reinheid 15. Echtbreuk en hoererij 15. Kuisheid 16. Vraat, Drank en Drugszucht 16. Zuiverheid en Matigheid 17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen 17. Positiviteit 18. Ongeloof en wantrouwen 18. Geloof en vertrouwen 19. Eigenwijsheid 19. Eenheids Gehoorzaamheid 20. Onwetendheid en minderwaardigheid 20. Inzicht en erkenning 21. Onrust 21. Innerlijke rust en geduld 22. Chaos 22. Orde en evenwicht 23. Verstrooiing 23. Richting en Concentratie 24. Traagheid en ledigheid 24. Positieve activiteit 25. Woorden 25. Daden en Gedachten 26. Meerdere geloven 26. Een Eenheid 27. Vervreemding van de Eenheid 27. Eenheidsbewustzijn

32.1.3 EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK

Uit egoisme/hoogmoed, woede en haat komen eigenlijke alle andere hierboven genoemde geestelijke stress/allergie veroorzakers voort welke het onderbewustzijn steeds opnieuw met onverwerkt verleden blijven aanvullen. Zelfzucht, heerszucht, eigenliefde, nijd, afgunst, woeker, bedrog, diefstal, roof, moord, traagheid om het goede te doen, minderwaardigheid t.o.v. een ander, ontucht, hoererij en vervreemding van de Eenheid hebben allemaal te maken met een, EGO en het beter of minder willen zijn dan anderen ten kosten van uzelf of uw naasten welke uzelf zijn. Voor alle duidelijkheid: met liefde wordt bedoeld het soort warme, onbaatzuchtige en vergevende liefde die de meeste ouders voor hun kinderen hebben en absoluut niet de liefde zoals we tegenwoordig in de wereld der volwassenen onder elkaar tegenkomen. Met echtbreuk worden alleen die huwelijken bedoeld die uit het hart c.q. in de geest gesloten zijn en niet die huwelijken welke aangegaan zijn op basis van geld, status, macht, geilheid en ontucht. Deze laatste mensen zijn immers nooit echt (innerlijke) getrouwd geweest. In de vorige boeken en hoofdstukken hebben we allemaal kunnen zien waartoe dit kan leiden. Een constante ontkenning, onderdrukking en vlucht voor uzelf en uw medemens om maar niet geconfronteerd te worden met de door uzelf veroorzaakte pijn en ellende. Want hoe goed of slecht iemand ook mag zijn iedereen beschikt over een hart en geweten. En juist dit hart en geweten blijven u er constant aan herinneren dat er nog zaken zijn die u in dit en al uw vorige levens nog moet rechtzetten voordat u weer helemaal gezond en gelukkig kunt zijn. Ontkennen, onderdrukken en vluchten heeft dus geen enkele zin omdat je immers niet voor jezelf kunt vluchten, zelfs niet in de fysieke dood welke niet meer is dan een andere dimensie waar u weer al deze onderdrukte en dus niet opgeloste ellende tegenkomt en schijnbaar eindeloos blijft herhalen.

Tevens mag het duidelijk zijn dat we vooral het evenwicht tussen positieve en negatieve woorden, daden en gedachten aan het herstellen zijn. Het is vooral dit gebrek aan evenwicht dat ons vandaag zo ziek en ongelukkig in dit levensspel maakt. Iemand die 50/50 gericht is is vele malen gelukkiger, gezonder, vrijer en bewuster dat de gemiddelde mens van vandaag die 99,9% gericht is op onteknde dus negatieve ervaringen en maar 0,01% op erkende dus positieve ervaringen. Het grote probleem is echter dat we alles wat negatief is positief zijn gaan noemen omdat we niet beter meer schijnen te weten. Het is daarom de hoogste tijd om van bewustzijn te veranderen.

32.1.4 HET ADDERTJE ONDER HET GRAS

Wanneer u echter de symptomen van uw negatieve gerichtheid ofwel lijden niet meer zou onderdrukken met vlucht- c.q. verdovingsmiddelen maar de oorzaken zou aanpakken zou het al snel beter met u gaan. Voor iedere geestelijke stress veroorzaker is dan ook hierboven het oplosmiddelen genoemd. Deze oplosmiddelen zijn uitermate effectief en werken altijd om uw klachten te verminderen en meestal helemaal te verhelpen. Het is immers een wetmatigheid dat je niet ziek en ongelukkig kan worden van positieve woorden, daden en gedachten. Maar zullen vele mensen zeggen het is toch bijna onmogelijk om de steeds terugkomende negatieve gedachten te voorkomen. Met de in het boek "De Nieuwe Gezondheidsleer" omschreven "Master Stress Techniek" en de in dit boek omschreven methoden en technieken kunt u voorgoed een einde maken aan al uw onderdrukte dus negatieve gedachten, EGO en onverwerkte verleden.

32.1.5 AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL UW VERLEDEN ACHTERHAALD U WEL

Kunt u zich voorstellen dat al uw ontkende en onderdrukte dus negatieve woorden, daden en gedachten in uw ONDERBEWUSTZIJN opgeslagen worden totdat u deze omzet ofwel oplost in erkende dus positieve woorden, daden en gedachten. De meeste mensen beseffen niet eens dat alles wat zij in hun BEWUSTZIJN zeggen, doen en denken eerst AFGESTEMD wordt met hun onderbewustzijn ofwel de onverwerkte ervaringen uit uw verleden. Zit dit onderbewustzijn nog voor 80-90% vol met negatieve ervaringen dan kunt u begrijpen dat de meeste moderne mensen nogal wat emotioneel, paniekerig, overspannen, depressief (wat allemaal vormen van ontkenning en onderdrukking zijn) zullen reageren op alles wat ze in hun leven tegenkomen. Want alles wat u vandaag tegenkomt en ongeveer lijkt op een onverwerkte negatieve ervaring zal ogenblikkelijk alle stoppen bij een mens doen doorslaan. Zo herhaald de gemiddelde mens duizenden keren dezelfde negatieve ervaringen zonder hier ook maar iets aan te doen.

32.1.6 DE ANDERE KANT VAN DE VORTEX MEDAILLE

Natuurlijk is het ook mogelijk om de innerlijke kant op te ontwikkelen. Hierbij is het niet nodig dat u gaat leven volgens de New Age hogere 3D sferen welke vaak in het geheel niet innerlijk zijn omdat ze hun negatieve gedachten over hun medemensen dus hun oude zelf nog niet 100% vervangen hebben door positieve gedachten, maar alleen de ene materie verruilen voor de andere materie, lagere astrale wereld ofwel trend. Wanneer je lieve woorden zegt, goede daden doet, witte kleren draagt, een grijze baart hebt en je omringd met allerlei kleurrijke zaken en symbolen wil dit nog helemaal niets zeggen over het feit of je al dan niet een innerlijk bewust mens bent geworden. Nee alleen uw gedachten bepalen dit waarna de rest van de bijzaken wel automatisch zullen volgen. Om te zien waar u vandaag op de ladder naar 100% gezondheid en levensgeluk staat behoeft u zich alleen maar objectief in heden en verleden te analyseren ofwel uzelf volledig te herinneren.

32.2 DE LAATSTE SPRONG

De laatste sprong is geen eenvoudige sprong omdat wij u hierbij vragen om 100% in reincarnatie te geloven. Niet alleen reincarnatie op deze aardse wereld maar op alle aardse, astrale en celestiale werelden binnen dit en de vele andere universa. Zij die de boeken van de 7 grote profeten, boodschappers en wijsgeren zoals Manu, Horus, Buddha, Krishna, Shankara, Zoroaster, Jezus, Akhenaton, Johannes, Mozes, Mohammed, Gandhi, Anaxagoras, Socrates, Plato, Pythagoras, Homerus etc. in deze cyclus innerlijk hebben gelezen weten dat zij allen reincarnatie ofwel wederopstanding zien al een feit van ons oneindige leven. Zij die dit nog steeds niet geloven kunnen maar beter stoppen met lezen omdat het volgende uw flexibiliteit en bewustzijn wel heel erg op de proef zal stellen.

Kunt u zich voorstellen dat mensen die hun onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress veroorzakers nog niet opgelost hebben, deze keer op keer in henzelf in de vorm van nog niet opgeloste negatieve gedachten en ervaringen overal in dit universum herhalen totdat ze na zelfanalyse, bezinning, erkenning en loslaten weer allemaal opgelost zijn. Hoe zou u het vinden wanneer u leven na leven dezelfde onverwerkte ellende uit al uw vorige levens moest herhalen, net zolang totdat u ermee stopt om uzelf en uw naasten welke uw eigen scheppingen zijn te mishandelen. Iemand die dit ene levensfeit begrijp zal ogenblikkelijk beginnen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze krankzinnige onwetendheid.

Wij zien sommige mensen dezelfde ellende met hun man, vrouw, kinderen, familie en vrienden die uiteindelijk tot schijnbare scheiding leidt in woorden, daden en gedachten overal in dit universum herhalen. Steeds opnieuw beschuldigen ze elkaar, steeds opnieuw haten ze elkaar, steeds opnieuw zijn ze boos op elkaar, steeds opnieuw verlaten ze elkaar, steeds opnieuw veroordelen ze elkaar, steeds opnieuw vermoorden ze elkaar LETTERLIJK met hun woorden, daden maar vooral de zwijgende gedachten. Vooral deze zwijgende gedachten verraden hun ware bedoelingen die de schijnbaar lieve mens op aarde probeert te camoufleren met mooie woorden en daden zonder inhoud.

O wat bent u vandaag lief volgens uw blinde medemensen in woorden en daden. U zegt de juiste dingen, u doet de juiste dingen maar O,O,O uw gedachten verraden iedere keer uw ware bedoelingen van hoogmoed, woede, haat, leugens, bedrog, hoererij etc. etc. jegens uw partner, kinderen, familie, vrienden, kennissen etc. Wanneer u naar uzelf in volle waarheid zou kijken dan ziet u niet uw uiterlijke woorden en daden maar alleen uw innerlijke iedere seconde scheppende gedachten welke de oorzaak zijn van uw ware woorden en daden. Onderdrukt u uw man nog, speelt u nog steeds dezelfde spelletjes met uw omgeving, geeft u het goede voorbeeld aan uw kinderen in gedachten of volgt u voor de duizendste keer een meester die u nog steeds niet heeft geleerd dat u uzelf moet volgen naar de enige innerlijke waarheid. Al deze en vele andere zaken zien wij leven na leven in uw universum gebeuren. De meeste ofwel 99,9% van uw broeders zullen ook dit keer weer geen afscheid kunnen nemen van het spel dat zij al duizenden keren op exact dezelfde manier herhaald hebben. Steeds staan ze voor de grens van de derde naar de vierde of hogere dimensies en steeds opnieuw zeggen ze ik ben gelukkig en gezond in woorden terwijl zij in gedachten weten dat zij iedere seconde dat zij in de derde dimensie blijven pijn lijden omdat ze pijn veroorzaken. Deze opeenstapeling van pijn ofwel lijden ofwel onverwerkt verleden dat ook wel in uw taalgebruik onderbewustzijn ofwel karma genoemd wordt wordt u in een oogwenk vergeven zodra u de wereld om u heen vergeven heeft. Het probleem echter is dat u de buitenwereld nog steeds ziet als iets dat niet van uzelf is met als gevolg dat u al uw ellende al meer dan 19 miljoen jaar in deze 3D cyclus herhaalt. ledere keer zet u dezelfde grammofoonplaat of nee tegenwoordig CD (hoe zou dit in de toekomst heten) op. ledere keer al duizenden levens lang herhaalt u hetzelfde 3D spelletje. Want niet U maar een of andere dokter, meester of leraar zal u wel de waarheid vertellen wanneer u hem of haar maar volgt in zijn of haar eigen illusies. Wordt het geen tijd om weer volwassen te worden en andere mensen niet meer de schuld te geven van hetgeen u zelf de hele dag veroorzaakt.

En zo volgen onwetende leerlingen en onwetende meesters elkaar al duizenden levens zonder ook maar iets over zichzelf te leren. De echter meester is immers hij die zichzelf door objectieve zelfanalyse heeft leren (h)erkennen. Dat hij bij dit proces van zelfanalyse van een wat meer deel van zijn oude zelf af en toe wat kostenloze hulp en informatie krijgt is hierbij niet erg. Wanneer hij deze hulp en informatie echter niet ten goede toepast en maar blijft wachten totdat hij door iemand anders gered wordt dan gaat het pas echt fout met zijn bewustzijnsontwikkeling naar een gezond en gelukkig leven. U en u alleen bent verantwoordelijk voor uw eigen geluk en gezondheid. Het uitbesteden van deze verantwoordelijkheid aan een ander persoon op deze aarde lijdt alleen maar naar tijdelijke symptoom bestrijding en nooit naar het oplossen van de werkelijke oorzaak achter al uw ziekten en ongeluk.

Vanaf vandaag heten wij dan ook alleen nog maar leerlingen en meesters welkom die meester over zichzelf willen worden en elkaar als gelijken dus zichzelf zien in woorden, daden en gedachten. Alle andere mensen die maar slaaf van elkaar dus zichzelf willen blijven moeten deze informatie maar de prullenmand ingooien omdat zij doof en stom willen blijven in deze cyclus. Deze mensen komen zichzelf de volgende keer wel weer tegen in exact dezelfde omstandigheden met exact dezelfde vragen. Het is maar dat u het weet. O ja voordat wij het vergeten: heeft u uw man of vrouw al de volle waarheid over uw gedachten over hem of haar verteld in dit leven. Zo ja ga door naar de volgende paragraaf. Zo nee dan heeft u niet eens in dit leven uw onderbewustzijn ofwel verleden c.q. karma opgelost omdat u uw man of vrouw ofwel de andere kant van uzelf nog steeds beliegt en bedriegt. Waarom zijn wij zo duidelijk zult u zich afvragen. Het antwoord is vrij simpel: u heeft nog maar een paar seconde voordat het twaalf uur is. Nadat de klok twaalf uur heeft geslagen valt u gewoon weer in herhaling.

32.2.1 VOOR HEN DIE NIET MEER LIEGEN

Ja, het slot van de vorige paragraaf was niet echt leuk en beleefd. Dit zijn wij helemaal met u eens. Wij zijn immers niet de vertegenwoordigers van 3D materiele entertainment, gezelligheid, leuk en beleefd maar vertegenwoordigen alleen de 100% waarheid in onszelf. O, u die nog steeds uw man of vrouw beliegt en bedriegt of het beter weet leest nog steeds mee! Wij kunnen u verzekeren dat u van hetgeen hierna komt niets zult begrijpen omdat u nog steeds uiterlijk en niet innerlijk zult lezen net zoals u vandaag de bijbel en andere heilige geschriften leest. Zo nu alle ongelovigen zijn afgevallen hier de innerlijke waarheid over de laatste sprong. De laatste sprong doet u beseffen dat hetgeen u vandaag zegt, doet en denkt niet alleen afkomstig is uit dit leven maar vooral uit uw verleden ofwel al uw vorige levens. Ja beste mensen als wij de balans opmaken bent u vanaf de schepping van uw eigen universum deelgenoot geweest aan hoogmoed, woede, haat, zelfzucht, ijdelheid, heerszucht, eigenliefde, jaloezie, vloeken, liegen en bedrog, diefstal, liefdeloosheid, (zelf)moordlust, geilheid, ontucht, echtbreuk, hoererij, vraatzucht, kwaadsprekerij en (ver)oordelen, ongeloof, wantrouwen, eigenwijsheid, onwetendheid, minderwaardigheid, onrust, chaos, verstrooiing, traagheid, ledigheid, woorden, meerdere geloven en vervreemding van de Eenheid.

Zij die alleen denken dat DIT leven het enige leven is zullen dit echter blijven ontkennen. Tegen deze mensen zeggen wij: Ga Terug naar AF (hoofdstuk 1) en begin opnieuw in de volgende cyclus. Voor hen die deze innerlijke waarheid vol geloof, vertrouwen en overgave aanvaarden zeggen wij: analyseer uzelf en Ga Door naar de volgende dimensie.

32.2.2 DE TWEE BOEKEN VAN ONS LEVEN

Wij zien vandaag vele mensen goede woorden zeggen en doen. De meeste mensen praten tegenwoordig over liefdadigheid en vrede, organiseren (daden) liefdadigheids en vrede's bijeenkomsten. Maar O,o,o wanneer wij het tweede boek der gedachten bekijken blijft er niets over van deze schijnbaar positieve schijnheilige zaken. Het wordt daarom tijd dat u vandaag een ROOD boekje en een GROEN boekje koopt. In het rode boekje schrijft u gedurende een maand al uw negatieve gedachten (27 geestelijke stress veroorzakers) en in het groene boekje schrijft u alle positieve gedachten (27 geestelijke stress oplossers) op. Nee laten we u het makkelijker maken. Positieve gedachten hoeft u niet op te schrijven omdat deze alleen vandaag bestaan en niet in uw verleden ofwel onderbewustzijn belanden. Het is dus genoeg om 1 maand lang uw rode boekje der ontkende dus negatieve gedachten bij te houden. Natuurlijk schrijft u deze gedachten maar 1 a 2 keer per dag op en niet de hele dag omdat anders het Rode Boekje op zichzelf een obsessie zou worden. Nee u doet dit bijvoorbeeld s'ochtends voor uw dromen en bijvoorbeeld s'avonds voor het slapen gaan of enige ander moment van de dag dat u voelt dat u uw negatieve gedachten maar even kwijt moet. De eerste maand zal er veel ellende op papier komen. Maar ja het is immers beter dat deze ellende op 3D papier komt dan dat deze negatieve gedachten in u hoofd blijven rondcirkelen of letterlijk gaat uitvoeren. Tot tien tellen ofwel de negatieve zaken van u afschrijven kan zeer heilzaam zijn voor vele mensen. Door de maanden heen zult u merken dat u de ene maand veel opschrijft, de andere dag, week of maand weinig, soms terugvalt omdat u denkt dat u al klaar bent en uiteindelijk na een aantal maanden iedere dag met positieve gedachten opstaat en naar bed gaat. Een paar pagina's uit de boeken van Spinoza, Schwedenborg, Lorber of Norman lezen helpt zeker bij het goed opstaan en voor het slapen gaan. Deze boeken bevatten immers de hoogste voor u op aarde beschikbare energie en informatie ofwel frequenties. Uiteindelijk vertelt het Rode Boekje u vandaag wat u nog moet verwerken in uw verleden. Heeft u al een rood boekje! Wanneer zowel uw woorden, daden en gedachten boeken 100% een en hetzelfde zijn geworden bent u weer een met de eenheid.

32.2.3 HOE MAAKT U EEN EINDE AAN UW ONDERDRUKTE EN ONVERWERKTE VERLEDEN ZONDER HIERVOOR NOG LANGER TE VLUCHTEN

Allereerst maakt u een einde aan uw eigen leugens en illusies door eens goed objectief in de spiegel te kijken. Het RODE boekje kan u hierbij flink helpen. En als het goed is wordt u door hetgeen u in dit Rode boekje opschrijft ook steeds eerlijker dus objectiever tegen c.q. over uzelf. Met deze waarheidskennis over uzelf gaat u de volgende ronde in. In deze ronde gaat u een methode gebruiken om uw negatieve overwerkte verleden op te lossen

32.2.4 7 STAPPEN NAAR ONEINDIGE VRIJHEID

1. Vraag vooraf altijd hulp aan uw hoger bewustzijn welke de namen dragen van de grote boodschappers, profeten die deze aarde de afgelopen cyclus van 1 miljoen jaar gekend heeft. 2. Heb 100% vertrouwen, geloof en overgave in de waarheid die u middels het RODE boekje over uzelf leert kennen. 3. Maak de weg naar volledige gezondheid en geluk c.q. eenheid vrij door de 27 geestelijke stress veroorzakers in woorden, daden en gedachten om te vormen in de 27 geestelijke stress oplossers. 4. Analyseer iedere negatieve gedachte - met behulp van uw hogere bewustzijn - die bij u opkomt met de vraag: WAAROM denk ik….. 5. Reageer nooit meer reactief dus emotioneel op een plant, dier, mens, boek, film, muziek etc. etc. omdat dit alleen maar met uw onverwerkte negatieve ervaringen uit het verleden te maken heeft. Vraag ook hierbij steeds om hulp en WAAROM… 6. Besef dat U en U alleen verantwoordelijk bent voor al uw woorden, daden en gedachten ofwel ervaringen in dit en alle voorgaande levens binnen dit universum. 7. (H)erken dat U en U alleen alle pijn, ellende, ziekten, moord en doodslag in dit en al uw vorige levens veroorzaakt heeft.

Hierna zal uw bewustzijn, gezondheid en geluk afhankelijk van uw inzet en doorzettingsvermogen snel of stapje voor stapje veranderen. Tijdens dit proces zult u dan ook zien dat negatieve gedachten, ervaringen en levens steeds minder uw leven van alle dag en nacht zullen gaan beheersen en belasten. Na verloop van tijd kunt u zich niet eens meer voorstellen dat u aan deze negatieve zaken aandacht heeft besteed in uw leven. Iedere keer wanneer u immers een negatief leven c.q. ervaring opgelost heeft zult u zich immers gezonder en gelukkiger voelen.

Ad 1. Zonder de hulp van uw oude bewustzijn bent u kansloos omdat u altijd in de val van uw onderbewustzijn ofwel lagere astrale entiteiten der materiele verleiding terecht zult komen. Afstemmen op het hoogste schermt u altijd af van deze puberale zwartkijkers in uzelf die alleen maar op herhaling van uw ellende uit zijn.

Ad 2. Zonder geloof ofwel het richten op positieve gedachten c.q. hoger- en eenheids bewustzijn werkt niets in dit universum. Hoe meer geloof, vertrouwen en overgave u in deze methode heeft hoe sneller onderstaande proces zal verlopen.

Ad 3. Zonder het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers krijgt u nooit een volledig ofwel 100% contact met uw hogere bewustzijn en hulpverleners omdat u uw onderbewustzijn maar blijft aanvallen met nieuwe onderdrukte dus negatieve ervaringen.

Ad 4. Na deze vraag gesteld en beantwoord te hebben gekregen in de vorm van boeken, films, intuities, dromen, gesprekken met vreemden die wel uit het niets op u af lijken te komen kunt u natuurlijk ook de WAAR, WANNEER, HOE, WIE etc. vragen stellen om nog meer duidelijkheid in uw onverwerkte verleden te krijgen. Wanneer u naar de antwoorden op deze vragen kijkt in de vorm van boeken, films, gesprekken met vreemden, intuitie, dromen etc. die opeens naar u toekomen besef dan dat deze antwoorden van uw hoger- en eenheids bewuste zelf ofwel uw broeders vandaan komen en niet meer van de door uzelf geschapen leugenaars welke de obsessies uit uw onderbewustzijn zijn.

Ad 5. ledere keer wanneer u weer reactief emotioneel op iets reageert (angst, obsessies, schuldgevoel etc.) wordt de negatieve ervaring versterkt en blijft deze keer op keer terugkomen totdat u deze ervaring objectiveert middels zelfanalyse.

Ad 6. Zoals u weet kunt u energie en informatie nooit vernietigen maar alleen transformeren. Vechten tegen negatieve zaken in uzelf heeft dan ook geen enkele zin. Het is vanaf nu verstandig om alle energie die naar u toekomt in de vorm van materie positief i.p.v. negatief te gebruiken. Net zoals een gulden, hebben ook een mes, vuur, water, lucht, aarde etc. twee gebruiks kanten. De verantwoordelijkheid nemen voor u daden betekent niet dat u zich vanaf dat moment zelf gaat afschilderen als de meest slechte mens op aarde. Ja er zijn vele mensen bekend die van het ene in het andere uiterste vervallen waarbij zij weer een nieuw EGO maar nu als schijnbaar bewuste slechterik opbouwen. Beste mensen u bent niet goed of slecht maar alleen door uzelf verleid geweest.

Ad 7. Na het nemen van de 100% verantwoordelijkheid is het zaak om de negatieve gedachten en ervaringen uit uw verleden die u door het stellen van vragen en het vragen om hulp aan uw hogere bewustzijn te zien heeft gekregen niet meer te ontvluchten maar met open vizier te (h)erkennen. Alleen dan zullen deze een voor een voorgoed oplossen en u niet meer overdag en s'nachts in uw dromen (nachtmerries) achtervolgen. Het is hierbij wel zaak dat u deze nu erkende dus opgeloste negatieve ervaringen voorgoed loslaat. Veel bewustzijnsveranderaars worden echter zo verliefd op de spannende avonturen die ze in vorige levens meegemaakt hebben dat zij deze steeds blijven herhalen al ware het een favoriete filmvoorstelling. U begrijpt dat dit averechts werkt. Het bewust herhalen van deze spannende ellende is immers even erg als het onderbewust leven na leven herhalen van deze zaken. Pas op voor deze val. (H)erken en laat los is het advies anders bevrijd u uzelf nooit van het verleden.

Tot slot moet u beseffen dat dit een volcontinue proces zal zijn totdat al uw heden en verleden dus ook toekomst opgelost zal zijn in het erkennen en loslaten van uw heden en verleden.

32.3 OVER DE HEILGE GRAAL, HET GULDEN VLIES EN DE FORCE

Met de hierboven genoemde "7 Stappen Naar Uw Oneindige Vrijheid" heeft u tevens de Heilige Graal en Het Gulden Vlies in hun ware betekenis ontdekt. ledereen kent de legende van King Arthur en de Ridders van de ronde tafel wel die op zoek gingen naar de Heilige Graal. ledereen kent de legende van Jason en de Argonauten wel die op zoek gingen naar het Gulden Vlies. ledereen kent de legende van Star Wars, Luke Skywalker en de Jedi Knights wel die op zoek gingen naar The Force. Het ontdekken van de Heilige Graal, Gulden Vlies of The Force maakte de vinder rijk, gezond, onsterfelijk en onoverwinnelijk. In de afgelopen 100 jaar hebben wij deze verhalen volledig van hun innerlijke betekenis beroofd en zien wij de Heilige Graal, Het Gulden Vlies en The Force alleen nog maar als 3D materiele zaken in de vorm van geld, goud, zilver en macht. Toen deze verhalen echter voor het eerst op aarde verteld werden was dit echter in het geheel niet het geval. Toen en dan praten wij alweer over bijna 1 miljoen jaar geleden was het de zoektocht naar de waarheid en de beantwoording van alle levensvragen. Vandaag zijn deze verhalen dat ook weer in hun oude glorie hersteld.

32.4 HOE LEERT U UW VERLEDEN IN VORIGE LEVENS KENNEN

Dit kunt u zoals u hierboven al gelezen heeft zeer simpel ontdekken door gewoon wat vragen aan DE EENHEID ofwel uw oude zelf te stellen. Dat u hierbij de hulp inroept van de op aarde bekende boodschappers en profeten welke qua bewustzijn eens onderdeel van uw eigen hogere en eenheidsbewustzijn uitmaakte is alleen maar verstandig te noemen omdat zij uw gedachten direct op het hoogste in uzelf richten en trouwens uit een en dezelfde bron antwoorden. Ja je vraagt je vandaag af waarom er godsdienstoorlogen zijn terwijl iedereen uit dezelfde bron vandaan komt. ledereen die om godsdienstige redenen een ander vermoord in woorden, daden en gedachten, vermoord dus een broeder en dus zichzelf. Het is maar dat u het weet. Voor iedereen die dit wil staan deze boodschappers en profeten klaar om hun bewustzijn met u te delen waarna u dit bewustzijn tot het uwe kunt maken om dus stapje voor stapje uw eenheidsbewustzijn waarin alle bewustzijnsniveau's van alle scheppingen wederom geintegreerd zijn.

32.4.1 DE LEVENSVRAGEN

Bij iedere negatieve gedachte (emotionele reactie) vraagt u aan ...... waarom u deze gedachte heeft over mensen, dieren, planten, omgevingen, plaatsen, gebouwen, films, boeken, muziek, kleuren, voedsel, drinken, etc. etc. Het gaat hierbij dus alleen om negatieve gedachten en nooit om positieve gedachten omdat deze vanzelf oplossen en de pijplijn/channel naar de 4D+ dimensies nooit verstoppen kan omdat zij onderdeel zijn van het natuurlijke levenproces dat continue stroomt en nooit blokkeert in de vorm van onderbewustzijn ofwel onverwerkt verleden. De vragen die veelvuldig voor zullen komen zijn o.a.:

- Waarom voel ik me bang, vervelend, ondergeschikt, minderwaardig, allergisch, misselijke bij een bepaald mens, dier, plant, mineraal, apparaat, huis, boek, film, muziek, plek etc. - Waarom haat ik een bepaald mens, dier, plant, mineraal etc. - Waarom wordt ik boos op een bepaald mens, dier, plant, mineraal etc. - Waarom heb ik spijt wanneer ik bepaalde mensen, dieren, planten en mineralen etc. ontmoet. - Waarom etc. zie de overige 27 geestelijke stress veroorzakers.

Wij kunnen u verzekeren dat al deze reactieve emotionele gevoelens uit onverwerkte ervaringen uit dit en vorige levens vandaan komen. Door maar steeds opnieuw aan uw hulpverleners deze vragen te stellen zult u vroeg of laat antwoord op deze vragen krijgen middels directe en/of indirect intuitie, boeken, films, gesprekken, dromen, ervaringen etc. welke vaak uit het schijnbare niets tevoorschijn komen. Hierbij geldt wel dat hoe meer u zich innerlijk schoon maakt - dus u afstemt op het hogere en eenheidsbewustzijn in uw woorden, daden en gedachten - hoe sneller u antwoord krijgt op al uw levensvragen. Wanneer dit bij u steeds meer het geval is ontken deze antwoorden dan ook niet meer. Wanneer u immers al 100-1000-1.000.000 keer of meer in dit universum geleefd heeft is het voorstelbaar dat u in al deze levens wel eens de liefste en aardigste maar ook eens de moorddadigste, martelende, overspelige, hatende, boosaardige, leugenachtige etc. mens bent geweest en vandaag nog steeds bent omdat u uw verleden nog steeds onderdrukt en ontkent.

In dit huidige leven komt u aardige en minder aardige mensen tegen. Met de minder aardige mensen in uw huwelijk (man/of vrouw), kinderschare, vriendenkring, kennissenkring etc. waarop u direct of na verloop van tijd negatief ofwel reactief emotioneel reageert moet u beseffen dat u hiermee nog een UITWERK ofwel ERKENNINGS rekening heeft te vereffenen uit het verleden. Alles wat u in uw verleden geschapen c.q. veroorzaakt heeft blijft u immers net zolang in dit universum achtervolgen (leven na leven) totdat u het met de volledige 100% VERANTWOORDELIJKHEID (IK BEN DE VEROORZAKER) VAN DEZE NEGATIEVE ERVARING, GEANALYSEERT, ERKENT EN LOSGELATEN dus opgelost heeft. Vlucht uw weer voor uw man, vrouw, kinderen, vrienden, kennissen dan begint het hele feest in uw volgende leven opnieuw. ln dit leven kunt u de mensen - welke een reflectie van uw onverwerkte zelf zijn - die u verkeert gedaan heeft bellen en bezoeken om de 100% waarheid te vertellen. Vraag altijd vooraf even hulp voor zo'n bezoekje. Door dit te doen lost u uw negatieve ervaring m.b.t. deze mensen op ongeacht of deze mensen u vergeven of begrijpen. Het gaat er immers niet om dat u deze mensen fysiek weer in u oplost maar het gaat alleen om het onverwerkte dus onderbewuste deel dat zij aan u reflecteren. Wanneer jij dus niet meer op deze mens in woorden, daden en gedachten reageert heb je deze mens, dier, plant, mineraal etc. uitgewerkt em is het niet meer nodig om een evntueel schuldgevoel te blijven herhalen. Het blijven herhalen van schuldgevoel is altijd het gebrek aan loslaten wanneer je een emotionele reactie geanalyseert en erkent maar nog niet losgelaten hebt. Hiermee is deze ervaring ofwel verstoorde zaagtand en/of blokgolf opgelost en kan alles weer gewoon van 3D naar 4D+ doorstromen. Door deze leefwijze actief toe te passen op alles in uw omgeving welke niet meer dan de door u in vorige en dit leven geschapen realiteit is zult u merken dat u steeds minder emotioneel zult reageren op uw omgeving om er uiteindelijk weer deelgenoot van te maken ofwel in op te lossen. Uw herinneringen aan uw Orion, Yu, Lemuria, Atlantis, Egypte, Griekse, Romeinse etc. levens zullen steeds helderder worden en nadat u ze in uzelf opgelost heeft voor een en voor altijd uit uw onderbewustzijn verdwijnen waarna de ruimte die in u is vrijgekomen weer opgevuld kan worden met hoger en/of eenheidsbewustzijn.

Voor hen die dit proces nu nog veel te ingewikkeld vinden is er een alternatief en dat is dat u vanaf NU alles begint OM TE DRAAIEN. Hetgeen zoveel wil zeggen dat u vanaf vandaag beseft dat alles waar u iemand anders de schuld van geeft u zelf eens gedaan dus veroorzaakt heeft. Door dit te analyseren, erkennen en los te laten creerdt u hetzelfde effect als hetgeen hierboven inzake vorige levens omschreven is. Want laten we duidelijk zijn; het is helemaal niet nodig om naar al uw vorige levens en tijdperken te reizen om uw onverwerkte verleden en EGO op te lossen. Uw vorige levens en de daarbij behorende mensen, dieren, planten, mineralen etc. etc. bevinden zich immers vandaag weer om u heen en dit blijft zich maar leven na leven herhalen todat u al de onverwerkte facetten (emotionele reacties) weer in uzelf opgelost heeft. U leeft dus de hele dag letterlijk is uw eigen onverwerkte geschiedenisboek zonder dat de meeste mensen dit op aarde beseffen. Wordt het niet weer eens tijd om dit boek uit te lezen en aan een NIEUW boek c.q. spel te beginnen of gewoon weer naar huis te gaan.

Als u denkt dat dit proces veel tijd in beslag neemt vergist u zich. lemand die de 27 geestelijke stress veroorzakers al voor een groot gedeelte heeft omgezet in de 27 geestelijke stress oplossers en 100% eigen verantwoordelijkheid over zijn of haar leven neemt en alle antwoorden c.q. omdraaiingen uit het hogere en eenheidsbewustzijn inzake zijn onverwerkte verleden als waarheid erkent kan in 1-12 maanden tijd nagenoeg al zijn/haar levens oplossen zonder hierna nog maar een blokkade over te houden. Voor hen die echter nog maar 99,9% of minder vertrouwen, geloven en overgeven in deze nieuwe 4D+ interdimensionale wetenschap duurt dit proces echter aanzienlijk langer. Vaak levenslang.

32.4.2 DE 50% PLUSSERS

Zodra je echter boven de 50% qua vertrouwen, geloof en overgave zit houdt de verwarring steeds meer op en veranderd onwetendheid in wetendheid ofwel het kunnen zien, horen, ruiken, proeven en voelen in de 4D+ dimensies. Maar laten we eerlijk zijn, wanneer u al de hele dag 100% gelukkig en gezond bent in woorden, daden, gedachten en zijn - dus een feest van uw leven gemaakt heeft - is het niet meer nodig om deze brede innerlijke weg te volgen. Dan bent u immers al een met de eenheid. Stel echter dat u uzelf het voordeel van de twijfel wilt geven. Dan kunt u uw eerste vraag vanavond voor het slapen gaan aan uw hulpverleners stellen. Zie hierna wat er binnen een week met u gebeurt in uw omgeving en met uzelf in de vorm van hints c.q. aanwijzingen middels intuities, boeken, gesprekken, dromen etc. die uit het schijnbare niets te voorschijn lijken te komen. Stel dat u bovenstaande vragen de tweede week met 20% vertrouwen, geloof en overgave stelt en de derde week met 30% etc. Dan zult u in de vijfde week ofwel 50%+ wereld de grens van de derde naar de vierde dimensie overschrijden waarbij u voor het eerst in uw leven echt helderwetende, helderziende, helderhorende etc. eigenschappen begint te ontwikkelen in heden, verleden en toekomst dus wat verder leert kijken dan alleen uw onderbewustzijn.

Deze heldere eigenschappen hebben niets te maken met de ervaringen (obsessies) die u herhaalt uit uw onverwerkte verleden welke ook wel astrale ofwel onderbewuste werelden genoemd worden. Dit zijn immers ervaringen van onwetendheid, blindheid en doofheid geheel verpakt in een mooie uiterlijk verpakking van deze aardse wereld. Zij die deze ervaringen hebben zitten nog steeds onderbewust gevangen in hun eigen Universele Spel. Dit is de wereld van de zwarte magie, seances, tarot kaarten, handlezen, horoscopen, spirituele drugs, allerlei soorten rituele yoga, cursussen in uit uw lichaam treden, transcendente meditatie TM en nog meer van dit soort zaken die veel geld en nog meer energie van u hebben gekost zonder dat u ook maar een stap verder in uw bewustzijn, gezondheid en levensgeluk bent gekomen. lemand met een grijze baard, witte jas, oosterse naam, eeuwige glimlach, die op zijn tijd zwijgt en af en toe voor uw cultuur wat onduidelijke en voor meerdere uitleg vatbare woorden bralt hoeft nog niet per definitie een broeder te zijn laat staan een wijsgeer of verlicht mens uit de celestiale werelden of eenheidsbewustzijn uit de eenheid. Zij die niet om hulp vragen aan hun hogere en/of eenheidsbewustzijn - hetgeen alleen mogelijk is wanneer je bent begonnen met de innerlijke schoonmaak in woorden, daden en gedachten - en hun klep naar de 4D+ dimensies nog niet voor 50%+ hebben open gezet beIanden ZONDER UITZONDERING 100% IN DE DOOR HENZELF GECREEERDE LAGERE ASTRALE WERELDEN DER OBSESSIES waarbij zij door hun onverwerkte lagere zelf keer op keer volledig misbruikt en leeggezogen worden van al hun energie, geld en informatie waarover zij op dat moment beschikken. TM, Da Silva, Monroe, Orin & Daben, Swann etc. cursussen voor interdimensionale reizen zijn daarom uitermate gevaarlijk voor hen die nog niet voor 50% of meer met de 4D+ dimensies maar nog liever met de eenheid verbonden zijn.

De 50% plussers zien opeens niet meer de buitenkant van een mineraal, plant, dier of mens maar steeds meer de binnenkant ofwel het geheel. Zij zien en horen niet meer wat u zegt of doet maar weten wat u denkt en wat u eens toen u nog innerlijk met elkaar verbonden was bent geweest. Dit is natuurlijk vreselijk angstig zullen vele mensen zeggen. In uw hoofd verbergt u immers alles uit uw heden verleden en toekomst dat u nog niet eens aan uw man, vrouw of beste vriend(in) verteld heeft. Ja wij praten hier over het opgeven van privacy. Privacy die trouwens nooit bestaan heeft omdat alles over u al bekend is. Zolang u minimaal uw man of vrouw niet de waarheid heeft kunnen vertellen is het toch wel zeer ernstig met u gesteld in dit leven. Uw manier van ontkennen (liegen), onderdrukken en vluchten kost immers zoveel energie en geld dat een normaal gelukkig en gezond leven niet eens meer mogelijk is. Voor hen die zich schamen om de waarheid aan hun partner te vertellen of spijt hebben over het verleden kunnen wij alleen maar zeggen dat uw partner ook geen lieverdje is geweest in dit en vorige levens in relatie tot uw NEGATIEVE gevoelens en ervaringen ten opzichte van hem of haar. Alles wat u uw partner eens heeft aangedaan heeft deze eens in dit en/of vorige levens u aangedaan. Wanneer dit niet het geval zou zijn zou u uw huidige partner immers nooit ontmoet hebben om iets uit te werken ofwel wederom in balans te brengen. Dus waarover zou u zich schamen of spijt hebben kunt u zich nu afvragen. Het mooiste is wanneer u en uw partner samen aan dit proces in alle openheid en eerlijkheid gaan samenwerken.

32.4.3 DE 75% PLUSSERS

Nadat u de 75% grens heeft bereikt wordt u steeds eerlijker tegen uzelf en uw naasten. Boven de 75% is er geen ruimte meer voor duistere ofwel onderbewuste spelletjes, geheimen, angst, obsessies, onwetendheid, ontkenning, onderdrukking, vechten en vluchten. Na de 75% wordt u tot aan de 100% welke de overgang is van de ene naar de andere dimensie van onderbewuste leerling een meer bewuste leraar ofwel broeder die andere mensen - dus zichzelf - wil helpen om de waarheid van de volgende dimensies t/m de eenheid te ontdekken en dus meer een te zijn met de eenheid waaruit iedereen is voortgekomen. De 75% plussers worden ook wel de eerste seconde mensen genoemd. Zij zien in de eerste seconde de volle kernwaarheid en rode draad van een persoon inclusief het onverwerkte verleden c.q. de centrale angst, obsessie die deze persoon keer op keer, leven na leven in dezelfde probIemen brengt.

De 75% plussers beginnen daadwerkelijk te beseffen dat zij niet alleen het goede voorbeeld middels hun WOORDEN en DADEN aan hun medemensen kunnen geven maar dat vooral het instrument der goede GEDACHTEN de sleutel naar de waarheid ofwel eenheid is. Uit uw gedachten komen immers alle daden en woorden voort. Niet alleen goede daden en woorden maar vooral de tegenwoordig moderne negatieve gedachten lijden tot alle vormen van ziekten en ongeluk. Of dit nu gedachten in dit of andere levens zijn maakt hierbij niet uit. Zij die immers denken scheppen nog in hun eindige gepolariseerde universum. ledere 75% plusser weet dat hij/zij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, jaar na jaar, leven na leven niets anders doet dan zijn gedachten AFSTEMMEN, ZENDEN, ONTVANGEN, OPSLAAN, TRANSFORMEREN en VERSTERKEN in lichte of verdichte vormen c.q. scheppingen.

Wie O wie heeft ooit de scheppende 4D+ GEDACHTEN uit de bewuste geschriften van de afgelopen duizenden jaren geschrapt en ze uit geld en machtswellust alleen vervangen door 3D WOORDEN en DADEN. Het antwoord is, zij die door het volledig omdraaien van de waarheid er beter dan hun medemens van konden worden. De medemens die zij zelf eens gewwest zijn en weer zullen worden. Want wat je zaait zul je in dit en/of een volgend leven oogsten.

32.4.4 AFSTEMMEN, ONTVANGEN, ZENDEN, OPSLAAN, TRANSFORMEREN, VERSTERKEN EN GELEIDEN

Laten we eerst een vierde dimensie omschrijving geven van deze zaken:

1. De Afstemmers:

Als mens stemt u zich 24 uur per dag af op de televisie kanalen die bij uw huidige bewustzijn passen. Met televisie kanalen bedoelen wij natuurlijk niet alleen de televisie, video, radio, gameboys, kranten en tijdschriften maar ook mineralen, planten, dieren en vooral mensen, broeders en ervaringen. Ongeveer 50% van de huidige mensheid stemt zich voor het grootste deel van de dag nog steeds af op de kanalen van sex, drugs en rock & roll ofwel de 27 geestelijke stress veroorzakers. Aangezien bij de keuze van televisieprogramma's alleen de kijkcijfers gelden mag duidelijk zijn dat een groot aantal mensen nog steeds kiest voor negatieve woorden, daden en gedachten. Hier heeft de moderne mens een woord voor gevonden genaamd Entertainment ofwel Volksvermaak. Ja dat heette vroeger toch brood en spelen. Het resultaat is dat wij zowel onszelf als onze kinderen omringen c.q. opvoeden met hoogmoed, moord, doodslag, liegen, bedriegen, hoererij, drugs en nog meer van die vermakelijke 3D zaken. Hierbij komt dat hetgeen waarop u zich vandaag afstemt het bewustzijns niveau aangeeft van wie u vandaag bent en morgen wilt zijn. Dat zij deze ellende niet alleen via hun woorden en daden maar vooral middels hun gedachten 24 uur per dag uitzenden in de vorm van het woord GEZELLIGHElD staan de meeste mensen in het geheel niet bij stil. De vraag die wij u dan ook vandaag willen stellen is: WAAR STEMT U ZICHZELF MORGEN OP AF. Door het lezen van verlichtte ofwel hoogfrequente boeken zoals deze door Spinoza, Schwedenborg, Lorber en Norman de afgelopen paar honderd jaar in voor ons te begrijpen taal geschreven zijn stemt u zich dagelijks af op deze relatief zeer hoge frequenties om hierna de deur naar de eenheid weer te openen welke verlichting en verdichting volledig in zichzelf oplost. Al het in gedachten nemen van een van de namen van een van de boodschappers, profeten etc. doet uw innerlijke bewustzijn al met sprongen omhoog gaan. MET WELKE GEDACHTEN WORDT U MQRGEN WAKKER. MET WELKE GEDACHTEN GAAT U VANAVOND SLAPEN. Waar u zich op afstemt bepaald immers wat u ontvangt, uitzend, opslaat, transformeert en versterkt. Waar u zich op afstemt bepaald waar u in uw dagelijkse leven en in uw dromen naartoe gaat. Het resultaat van op de juiste frequentie afstemmen is trouwens heel simpel te meten door een pH staafje in uw urine te dopen na een ervaring. Alles wat rond de 7 of meer aangeeft is hoger bewust. Alles wat ver onder de 7 blijft hangen is onderbewust. Door u steeds bewuster af te stemmen zult u ook gaan realiseren dat al die televise, video, radio, kranten, tijdschriften, mensen, dieren, planten en mineralen om u heen maar een betekenis hebben en dat is het aan u herinneren van uw onverwerkte verleden. Ga dus vanaf vandaag eens anders televisie kijken.

2. De Ontvangers:

Een goede ontvanger zoals u kiest na de grote innerlijke schoonmaak der uitwerkingen alleen voor programma's ofwel frequenties die bij een hoger bewustzijn en/of eenheidsbewustzijn passen. Het grootste probleem waar we vandaag als bewuste ontvanger voor staan is dat de materiele zenders tegenwoordig in schaapskleren aan ons voorgeschoteld worden in de vorm van New Age en vele mysterieuze Oosterse filosofien. Een goede ontvanger past dan ook altijd de hierboven genoemde "7 Stappen Naar Oneindige Vrijheid" toe voordat hij zich weer laat verlijden door onderbewuste zaken die hem uiteindelijk weer even ongezond en ongelukkig maken zoals hij al was voordat hij zich met deze zaken bezighield. Ja beste mensen. Alle New Age en Oosterse meesters - welke ook deel van uw onverwerkte zelf zijn - zijn goed zolang u de emotionele reacties op deze mensen maar in uzelf uitwerkt. Alles is immers goed zolang het u maar gezonder en gelukkiger maakt. Als dit niet het geval is dan wordt het tijd om van bewustzijn ofwel dimensie te veranderen. Zo niet, dan zit u letterlijk voor de zoveelste maal in de val van de materie. Wij kennen teveel van deze meesters en volgers ofwel leerlingen die leven na leven van rol wisselen. De meesters van vandaag zijn immers de volgers van morgen, net zolang totdat meester en leerling begrijpen dat ze alleen maar achter zichzelf zijnde hun onverwerkte verleden aanlopen. Wordt het geen tijd om weer MEESTER OVER ZICHZELF TE WORDEN.

3. De Zenders:

Waar u zich op afstemt dus ontvangt zend u automatisch in woorden, daden en gedachten weer uit in uw omgeving totdat u wederom van bewustzijn veranderd. Zij die nog niet de "7 Stappen Naar Oneindige Vrijheid" doorlopen hebben zenden wel heel eenzijdige scheppende informatie en energie in woorden, daden maar vooral in gedachten uit. Daar heb je er weer een zien de meer (evenwichtig) bewuste onder ons dan. Zo een die weer eens een Science Fiction boekt gelezen heeft, voor veel geld een Reiki Master geworden is (inclusief test ampullen), Geinitieerd is in de een of andere verwarring of nog erger slaaf is geworden van een ander mens. Hoe kan je ins hemelsnaam meester of master worden, laat staan andere mensen helpen of genezen wanneer je nog niet eens master over je eigen gedachten bent dus weet wie je volledig bent. Dan hou je toch jezelf voor de gek en vertel je toch alleen maar eenzijdige onderbewuste onzin die je ook nog eens leven na leven herhaalt.

Ja vooral de materiele slavernij viert vandaag hoogtij. Deze slaven volgen als schapen iedereen die zich maar bezighouden met de 27 geestelijke stress veroorzakers. Dat zij hierbij zichzelf letterlijk leegzuigen qua energie en informatie ofwel geld om daarna uitgeput wakker te worden en thuis te komen bij hun gezin waar deze besmetting voortgezet wordt in nog meer onderbewust uitgezonden onvrede, ongeluk, ziekte en vooroordelen is wel de meest primitieve vorm van zelfverlogening en mishandeling van het zelf en de naaste welke deel van het volledige zelf is. Beste Zenders ga dus terug naar AF ofwel verander de wereld maar begin eerst bij uw volledige zelf. Want zij die niet weten wie zij zijn dus alleen het onderbewustzijn als de enige waarheid in zichzelf erkennen en uitzenden zullen nooit de volledige waarheid over zichzelf leren kennen dus uitzenden zijnde het bewuste gebruik van onderbewustzijn, hoger bewustzijn en eenheids uitzendingen welke nooit blokkeert maar altijd stroomt. Om dit te realiseren in uzelf zijn geduld, rust en een vraag om hulp aan een realtief meer bewuste boodschapper c.q. broeder het beste recept om uzelf en uw man, vrouw, kinderen, vrienden en kennissen - welke deel van uzelf zijn - uit de gevangenis van het onderbewustzijn te bevrijden. Tegen hen die bewust als slavendrijvers in deze wereld staan willen wij alleen maar zeggen: PAS OP! De slavendrijvers van vandaag zullen de slaven van morgen zijn.

4. De Verzamelaars:

De Verzamelaars in dit universum slaan alle negatieve ervaringen ofwel levens over zichzelf op in een grote universele database, onderbewustzijn ofwel Akashic records. Deze verzamelaars der ontkenning en onderdrukking van zichzelf maken zich het leven keer of keer steeds zuurder. Van een aantal Goeroe's krijgen ze dan opeens te horen dat deze Akashic records bestaan en dat het volgen van ZIJN en niet UW weg u hier wel vanaf zal helpen. O wat is dit toch interessant. Wat deze blinden u vergeten te vertellen is dat uw positieve gedachten ofwel ervaringen nergens staan omdat ze onderdeel van uw LEVEN zijn maar alleen uw negatieve gedachten ofwel ervaringen opgeslagen worden in deze database omdat u deze nog niet omgevormd heeft tot positieve dus stromende vrije energie en informatie. Ja deze Akashic records of hoe u deze ook schrijft of noemt in dit eindige universum bevatten alleen die gedachten en ervaringen dus levens die u tot de dag van vandaag onderdrukt heeft en leven na leven herhaalt. Ja daar gaan weer heel wat New Age en Oosterse illusies. Denkt u nu echt dat er ook maar iemand in de eenheid iets opschrijft dat positief is en met positief bedoelen wij natuurlijk alle + en - ervaringen die u niet in uzelf ontkent dus onderdrukt. Wanneer je leeft en geniet heb je toch geen tijd om iets op te schrijven. Nee alleen herhalingen van dezelfde ellende worden opgeschreven omdat u zult weten wat u zichzelf en uw naasten dus indirect uzelf keer op keer aandoet. Deze aardse verzamel wereld van onverwerkte ervaringen is immers alleen maar een illusie wereld die niets met het ware leven te maken heeft.

5. De Transformators:

Wat doet een transformator. Volgens de huidige 3D technologie is dit een apparaat dat stroom vanuit Amerika 110 Volt omzet in stroom van Europa in 220 Volt. Ja dit is al aardig waar wanneer wij naar het bewustzijn van de Nieuwe Wereld naar de Oude Wereld kijken. Maar laten we nog een stapje verder gaan. Een transformator is een mens die beseft dat hij alle 4D+ energie en informatie middels zijn fysieke hersenen omzet in voor hem op dat moment begrijpelijke 3D energie en informatie. Onze hersenen bevatten immers geen enkele intelligentie maar zijn alleen transformators van energie en informatie van 4D naar 3D. Denkt u nu echt dat een paar kronkelende materie substanties de waarheid van het hele universum laat staat de eenheid kunnen bevatten. Nee beste mensen daar is iets meer voor nodig hetgeen ziel (keuze) en geest (eenheid) heet. Over deze zaken is de afgelopen jaren al voldoende vertelt dus lees dit nog eens na ter lering ende vermaak.

6. De Channelaars ofwel Geleiders:

De ultieme ofwel 100% geleiders laten de volledige waarheid zonder tussenkomst vanuit de eenheid 100% per dag tot zichzelf dus ook tot u komen. Dit zeggen, doen en denken zij zonder enkele 3D, 4D++++ tussenkomst. U ziet ze niet, u hoort ze niet, u ruikt ze niet, u proeft ze niet, u voelt ze niet etc. maar ze zijn alleen waar te nemen door hen die al van bewustzijn dus ook zintuigen aan het veranderen zijn. Verheug u op hun aanwezigheid omdat zij het hogere en eenheidsbewustzijn deel van uw oude zelf vertegenwoordigen en dit constant over de hele wereld uitzenden. Alleen zij die bewust voor de zuivere ofwel volledige ware eenheids afstemming, ontvangst, uitzending, opslag, transformatie, versterking en geleiding kiezen zullen zichzelf en de rest van de wereld in hun ware gestalte zien. Zij die nog niet van bewustzijn aan het veranderen zijn zien alleen zichzelf nog maar in andere mensen. Heeft u uw bewustzijn wel eens op eene 4D+ zender of eenheid afgestemd. De 7 stappen naar oneindige vrijheid zijn het begin van de innerlijke weg naar huis.

Een ware Channelaar heeft zich dus allereerst in woorden, daden en gedachten bekwaamd in de 7 stappen naar oneindige vrijheid. Rond de 50-75% slaat echter zijn EGO nog even toe. Dan gaat hij zich identificeren met een of andere heilige. Dit is helemaal niet slecht maar een stap in de ontwikkeling van het bewustzijn van deze persoon. Deze al relatief zeer bewuste channelaars krijgen allerlei boodschappen door van boodschappers, profeten, aartsengelen en andere heiligen. Na verloop van tijd gaan zij zich echter realiseren dat deze heiligen geen personen zijn maar facetten van bewustzijn vertegenwoordigen die zij nog in zichzelf moeten integreren (herinneren) om weer heel te worden. Al snel zullen deze mensen de boodschappen die zij over anderen binnenkrijgen zien als boodschappen over het onverwerkte dus nog niet opgeloste deel in hunzelf welke bestaat uit het interactieve onverwerkte verleden van 2 of meer mensen, dieren, planaten en mineralen die aan een dergelijke channel sessie deelnemen. De ware channelaar is dus uiteindelijk hij die zich niet meer verheft boven zijn eigen schepping maar er weer in opgaat. Dit is voor veel channelaars zeer moeilijk te verkroppen omdat zij zichzelf door dit nieuwe inzicht niet meer als verheven maar als gelijken moeten zien van hen waaraan ze advies geven. Zij die dus van dit laatste stukje EGO ofwel schijnheiligheid afscheid nemen en iedereen en alles om zich heen als zichzelf gaan ervaren krijgt automatisch toegang tot alle bewustzijnsfacetten in zijn eigen schepping en de eenheid. Alle overige channelaars die zichzelf maar blijven verheffen en identificeren met een of meer heiligen zullen dit niveau niet bereiken en door hun begrensdheid ook altijd maar halve waarheden over anderen dus ook zichzelf blijven verkondigen. Bent u er al aan toe om alles en iedereen als uzelf te ervaren.

7. De Ver(ster)kers:

De ver(ster)kers zijn een apart volk. Zij zijn het immers die de waarheid in zichzelf dus ook naar buiten versterken ofwel verkondigen. Dit gebeurt trouwens niet alleen op aarde maar ook in uw zonnenstelsel, melkweg, universum en de vele andere universa die nog niet een zijn met (achter) de eenheid. Wanneer we naar deze melkweg kijken zien we een grote 4D ver(ster)ker onder de naam van Aries (Ram) in de Pleiaden. De Pleiaden staan synoniem voor zevengesternte of zoals ze in de Griekse oudheid zijden de 7 dochters van Atlas (de zoon van Poseidon welke de stichter van Atlantis was) welke zoals u weet onze wereld op zijn schouders nam. En hier kan je van tijd tot tijd behoorlijk moe van worden.

Voor ons op aarde zijn de Pleiaden een zeer belangrijke ver(ster)ker omdat dit sterrenstelsel voor onze gehele melkweg alle voorbereidingen had getroffen voor een massale bandbreedte ofwel dimensie migratie van 3D naar 4D ofwel een stapje dichter naar meer bewustzijn ofwel uw eenheids huis. Zoals u vandaag middels uw telescopen kunt zien draait onze hele melkweg al in een spiraalvorm - waarbij de aarde zich in het meest verdichte deel aan het einde van een van de spiraalarmen bevindt - ofwel vortex welke de voorbode is van deze massale migratie. Eens bewoonden alle aardbewoners de Pleiaden waarbij we het woord Pleiaden moeten zien als synoniem voor bewustzijnsverandering van 3D naar 4D. In de komende jaren krijgt iedereen die zich op een hoger c.q. eenheidsbewustzijn afstemt de mogelijkheid om de gebieden wederom te verkennen en ervaren. Besef hierbij wel de de Pleiaden net zoals Aries maar een stap is in de richting van volledig ofwel eenheid bewustzijn. Er staan nog vele andere interplanetaire (Orion), intergallactische (Luxor) en interdimensionale (Altar) ervaringen op u te wachten in uw eigen schepping.

32.4.5 OVER OLIEBARONNEN

Hoewel op dit moment meer dan 50% van de aardse wereldbevolking het onderbewustzijn en hogerbewustzijn meer in evenwicht aan het brengen zijn - dus niet meer 99,9% onderbewustzijn en 0,01% hoger bewustzijn maar meer een 50/50 verhouding waardoor de innerlijke weg ofwel 0 punt naar het eenheidsbewustzijn geopend wordt - willen wij toch nog even waarschuwen voor de oliebaronnen van uw eigen onderbewustzijn. Dit zijn zelfbenoemde meesters die letterlijk het zwarte goud dag in dag uit, uit de materiele aardse wereld en lagere astrale werelden opboren c.q herhalen om ze hierna uit te storten over hun slaafse leerlingen die eens zelf deze meesters zijn geweest c.q. veroorzaakt hebben. Het eerste wat wij vaak mogen constateren is dat deze zelfbenoemde meester omringd zijn door een onderbewust zwart/grijs veld. Het lijkt wel of ze zich de hele dag in zwarte olie baden. Hun leerlingen die al snel wat van deze zwarte ellende overnemen omdat ze het eens in zichzelf veroorzaakt hebben maar dit feit nog steeds ontkennen dus onderdrukken herhalen dit spelletje waarin ze leven na leven van rol dus van meester in slaaf en omgekeerd wisselen al duizenden jaren. Zonder ook maar een haar gelukkiger en gezonder te zijn geworden waden deze nog onderbewuste mensen die alles buiten zichzelf de schuld geven van hun ziekte, ellende en pijn vooral tijdens deze collectieve onderbewuste bijeenkomsten figuurlijk door een dikke laag zwart/grijze teer die aan hun kleren, handen, voeten, gezichten en ga zo maar door blijven kleven. Na zo'n bijeenkomst zie je dan ook vaak een soort zwarte begrafenisstoet de zaal uitkomen. Besef dat 99,9% van de huidige westerse, oosterse en Indiase onderbewuste meesters nog niet eens een innerlijke witte van een uiterlijke zwarte duif kunnen onderscheiden en zichzelf nog steeds als iets verhevens boven u zien terwijl zij in u alleen maar hun onverwerkte zelf kunnen (h)erkennen. Deze meester en leerlingen beseffen nog steeds niet dat je in de wereld om je heen alleen maar de rollen kan zien die je eens zelf gecreeerd c.q. gespeeld maar nog niet helemaal in jezelf verwerkt ofwel opgelost hebt. Een maandje de 7 stappen naar oneindige vrijheid doen is al genoeg om de meeste schijnmeesters en leerlingen in uzelf te ontmaskeren en oplossen.

Naast de hoger- en eenheidsbewuste boodschappers die de afgelopen 1 miljoen jaar de aarde bezocht hebben zoals Osiris, Ra-Mu, Amon-Ra, Manu, Horus, Akhenaton, Buddha, Krishna, Shankara, Zoroaster, Anaxagoras, Socrates, Jezus, Mohammed etc. is er vandaag geen enkel mens op aarde die alle bewustzijnsfacetten al in zichzelf geintegreerd heeft en dus kan zeggen ik ben een met de eenheid. Alle mensen op aarde zijn meer of mindere mate op weg. Komt u vandaag dus weer iemand fysiek tegen die zichzelf de nieuwe messia's noemt dan weet u dat dit zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben een nog totaal in zijn onderbewustzijn verdwaalde ziel is met hoogmoed als kern. De volgende grote messias zal immers niet fysiek op deze aarde komen maar alleen innerlijk middels bewustzijnsverandering bij iedereen die hierom vraagt en hiernaar begint te handelen ofwel doen en denken. Vraag daarom vandaag aan uw meester wie zijn meester op aarde is en blijf net zolang doorvragen totdat deze meester inziet dat hij met zijn schijverhevenheid in de gaten krijgt dat hij alleen zichzelf voor de gek houdt.

32.5 NOG MEER INFORMATIE OVER TV, RADIO, TELEFOON, GSM EN PC

Allereerst moet u begrijpen dat alles en iedereen in dit eindige universum zoals u hierboven al gelezen heeft onderbewust, hogerbewust of eenheidsbewust met afstemmen, ontvangen, zenden, opslaan, transformeren, versterken en geleiden in woorden, daden en gedachten bezig is. Wanneer het om woorden en daden gaat kan iedereen dit fysiek middels de 3D zintuigen waarnemen en begrijpen. Wanneer we het echter over onze gedachten hebben dan denken wij echter dat deze voor iedereen GEHElM gehouden kunnen worden omdat deze niet door de 3D zintuigen van onze medemensen waar te nemen zijn. O, hoe fout zit u bij deze gedachte aangezien ieder mens hoe jong of oud dan ook onbewust of bewust beschikt over een combinatie van 3D en 4D+ zintuigen.

ledereen die immers een beetje bewust is geworden in de afgelopen 19 miljoen jaar kan qua geweten, intuitie, inspiratie, voorgevoel, dromen haarfijn de gedachten van ieder medemens geheel of gedeeltelijk aanvoelen. Vooral het geweten speelt hierbij een kernrol omdat dit woord op zichzel al alles over uw huidige situatie vertelt. U hebt het immers altijd al GEWETEN maar bent het door uw geheugenverlies VERGETEN. En aangezien je alles wat je eens geweten hebt weer kan herinneren wanneer je begint jezelf innerlijk schoon te maken zijn intuitie, inspiratie, voorgevoel en dromen de hulpmiddelen om de weg naar uw volledige zelf weer vrij te maken. Zonder dat de meeste mensen dit beseffen is dit de eerste stap naar volledige 4D+ herinnering ofwel ware (onderbewustzijn + hogerbewustzijn = eenheidsbewustzijn) helderwetendheid, helderziendheid, helderhorendheid, helderruikendheid, helderproevendheid en heldervoelendheid. ledereen wordt dus in principe met alle 3D en 4D zintuigen geboren maar niet iedereen zal er in dit leven optimaal gebruik van maken. Met onze 3D zintuigen nemen wij alleen het verleden welke de materie om ons heen is waar zonder te begrijpen wat deze materie is en wat deze materie ons wil vertellen, terwijl we met onze 4D+ zintuigen onze toekomst en de oorzaken van ons onverwerkte verleden en EGO aan onszelf openbaren.

De vraag die we ons in dit leven kunnen stellen is welke zintuigen we willen ontwikkelen. Alleen uw aardse 3D zintuigen of ook uw interdimensionale 4D+ en eenheidszintuigen. Jammergenoeg - maar ja iedereen is vrij om te kiezen in zijn eigen schepping - hebben wij in de afgelopen 100 jaar de meeste 4D zintuigen opgeofferd aan de verleiding van de materiele 3D wetenschap. Deze 3D wetenschap is echter zo blind (maar 0,01% van de realiteit) dat zij zich vandaag op het laagste niveau bevind van alle vrije wil wetenschappen in dit gehele universum. Ja zelfs de Romeinen, Grieken en Egyptenaren hadden meer innerlijke 4D+ technologische kennis dan wij vandaag hebben. Met de vernietiging van de grote bibliotheek van Alexandrie is deze 4D+ kennis wederom verloren gegaan en wanen wij onszelf nog steeds als slimmer dan onze voorvaderen. Zij die echter naar hun geweten en hart ofwel 4D+ herinnerings zintuigen luisteren weten echter beter. Al uw uitvindingen en nog veel, veel, veel meer zijn al vanaf het begin van deze schepping bekend bij uw hoger- en eenheidsbewustzijn. Wist u trouwens dat al uw uitvindingen eerst ontwikkeld worden in de astrale en celestiale werelden voordat zij op aarde het licht zien door de bewuste of onbewuste reincarnatie van een innerlijke leider, filosoof, kunstenaar, architect, dokter etc. etc. Zelfs een boer wist 100 jaar gelden al meer van het vier dimensionale leven dan alle 3D wetenschappers vandaag samen.

Bewust en onbewust wisten onze voorvaderen al dat de mens niet alleen uit een lichaam maar ook uit een ziel en geest bestond. In alle innerlijke geschriften van de afgelopen duizenden jaren wordt dit bevestigd. Maar ja, wie leest maar vooral doet en denkt er tegenwoordig nog een van deze geschriften, niemand toch. Onze heilige geschriften zijn RTL 4, RTL 5, ABC, NBC, CNN en de andere materiele 30-100 televisie, radio, kranten etc. zenders die niets anders dan moord, doodslag, ellende, porno, leugens en bedrog etc. in de vorm van Entertainment brengen. Entertainment dat dag in dag uit over u en uw kinderen wordt uitgestrooid en waarvan iedereen nog denkt dat het niks met henzelf te maken heeft (gehad). Een groot deel van de huidige generatie is dan ook nog volledig verdwaald in hun eigen onverwerkte verleden en denken in het beste geval dat verlichting het doel van het leven is terwijl verlichting niets anders is dan een deel van de eigen schepping en verdichting en verlichting pas tot leven leiden wanneer je deze volledig in elkaar in jezelf hebt opgelost.

Omdat onze huidige generatie nagenoeg niets meer weet over vertrouwen, geloof en overgave zien wij het volgende verschijnsel ontstaan wanneer zij ziek of ongelukkig worden. Na alle vrienden en kennissen gehad te hebben die schijnbaar medeleven ( ja wat loop je nu te zeuren denken de meesten) met hun ongezondheid en ongeluk verleggen zij hun grenzen in een laatste wanhoopspoging naar alle reguliere en alternatieve doktoren en therapeuten. Maanden, ja zelfs jaren gaan zij van arts naar arts in de hoop om beter en gelukkiger te worden. Wanneer zij een beetje bewuster zijn komen zij terecht bij een van nieuwe Bewustzijnsverzorgers die hen leren zichzelf te genezen door de volledige waarheid over zichzelf te herinneren en accepteren.

Wanneer zij nog niet bewust zijn belanden zij in het circuit van symptoom bestrijding welke uiteindelijk lijdt naar constante pijn, chronische ziekten en uiteindelijk door ontkenning de tijdelijke fysieke dood. De Nieuwe Bewustzijnsverzorgers weten echter beter. Zij schrijven u het recept van "7 STAPPEN NAAR UW ONEINDIGE VRIJHElD voor die u meenemt op uw eigen innerlijke weg naar huis.

32.5.1 IEDEREEN IS HELDERZIEND ETC.

Ja helderziendheid etc. is geen speciale gave. leder gecombineerd 3D/4D wezen heeft het. Dus iedereen die vandaag denkt dat hij hierdoor speciaal is, veel geld voor een consult vraagt (meer dan 20-30 gulden per uur) en zijn EGO hierdoor vergroot mag nu weer terug naar AF gaan. Want ja wie gelooft er vandaag met alle super 3D technologie nog aan zijn geweten en hart. Snel, snel, snel laten wij nog even wat gaan consumeren want daar worden wij pas echt (tijdelijk) gelukkig van. Geloven in een hogere dimensie ofwel meer geluk en gezondheid zijn natuurlijk uit den boze. En daar maken de schijnhelderzienden natuurlijk welkom gebruik van. Tenminste zolang ze zelf niet verdwalen in hun onderbewustzijn en wederom ziek en ongelukkig worden. Dan houdt immers het feest van lekker geld verdienen aan de onwetendheid van anderen op en wordt dit zuurverdiende geld weer even snel snel uitgegeven aan andere onwetende artsen en therapeuten. Maar ja hoe kan dit ook anders. Bijna niemand weet immers meer wat echt geloven is. Of denkt u dat er vandaag bij u thuis, school, werk, kerk het ware geloof welke de volledige herinnering aan het GEWETENE is onderwezen wordt in GEDACHTEN. Nee verder dan woorden en goede daden zonder enig fundament en antwoord op de vraag: Wie Ben Ik, komt men niet.

Wat is nu precies geloven. Is geloven op de eerste rij in de kerk zitten met ons zondagse pak en een duit in het zakje doen der ongelovigen. Is geloven tegen uw mensen mooie woorden zeggen en goede daden verrichten welke ze wel moeten doen anders dan is het met onze liefde voor deze mensen al snel gedaan. Ja de meeste mensen luisteren niet eens naar hun medemensen en smoren deze in hun eigen EGOistische woorden en daden van dodelijke Liefde ofwel verlangen naar IK heb gelijk. Is geloven dat u denkt dat u slimmer bent dan de rest van de wereld omdat niemand uw ware gedachten kan zien. Is geloven de bijbel 1000 keer lezen (weten) zonder hem te doen en denken dus zijn (begrijpen). Oei, oei, oei dat is dus een probleem. Want al deze (schijnbaar) gelovigen zullen als het hen wat minder gaat qua geluk en gezondheid in stilte maar zeg liever maar in volledige paniek hun SchijnGod om hulp vragen. Deze SchijnGod welke buiten henzelf staat en op een troon zit met zo mogelijk een grijze baard, wit kleed en gouden staf antwoord echter niet. Nee zelfs niet na talloze smeekbedes. Dit komt omdat deze SchijnGod niet bestaat. Maar de schijnheilige gelovige geeft niet zo maar op. Hierbij maakt het niet uit of hij in wat voor SchijnGod dan ook geloofd in Europa, Amerika, Afrika, India, China, Japan etc. Over het algemeen blijven deze schijnheilige gelovigen - die nog steeds in hun gedachten hun medemensen veroordelen en vermoorden - maar bidden en bidden. Niet omdat zij hier echt in geloven maar omdat zij hopen er een 3D materieel (27 geestelijke stress veroorzakers) voordeel uit te zullen halen zo mogelijk met hulp ofwel ingrijpen van hun SchijnGod die de aarde wel even zal zuiveren van het gespuis dat niet hetzelfde uiterlijke schijngeloof heeft als zijzelf. Zelfs na jaren van uiterlijk maar innerlijk nog steeds egoistische goede woorden en daden - de vaak met de bijbel in de linkerhand en het zwaard in de rechterhand verkondigd worden - blijkt er echter niets veranderd te zijn aan hun situatie van ongeluk en ongezondheid. Hoe zou dit nu komen? Het antwoord is hierboven al gegeven. Deze mensen hebben over het algemeen nog geen enkele stap in hun gedachten gemaakt op de weg van de 7 stappen naar oneindige dus innerlijke vrijheid. Wij willen deze mensen alleen maar zeggen dat naastenliefde begint bij alleen maar positieve gedachten over al uw medemensen. Hierna zullen uw daden en woorden vanzelf wel volgen. En wanneer u daarna ook nog eens gaat begrijpen dat uw naasten onderdeel van uw eigen schepping ofwel uzelf zijn dan kan het feest pas weer echt beginnen in uw leven. Wij zien gelukkig vandaag veel mensen twijfelen. Deze mensen vragen zich keer op keer af of alleen goede woorden en daden genoeg zijn om gelukkig en gezond te worden. Deze twijfelende mensen zijn vandaag de mooiste mensen op aarde. Het zijn immers deze mensen die niet alleen meer 3D maar ook 4D+ zijn geworden in hun scheppende bewustzijn veranderende gedachten.

32.5.2 TEN DIENSTE VAN DE MENSHEID

Vele mensen die de eerste verschijnselen van helderziendheid etc. krijgen - dus verder dan alleen hun onderbewustzijn kunnen kijken - vallen al snel weer door hun EGO terug in de blindheid. Dit komt zoals we hierboven al kort gezegd hebben omdat zij nog steeds denken dat deze helderziendheid hen meer of beter maakt dan hun medemensen. Deze gedachte is wel heel egoistisch en hoogmoedig omdat dit het ontvangen van alle energie en informatie uit hogere dimensies ofwel hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn volledig ontkent. En met dit ontkennen sluit de klep naar de vierde en hogere dimensies dus ook eenheid zich vanzelf waardoor de angsten, stress, vrees en paniek weer toeslaat. Nee beste mensen bidden helpt op dat moment niet meer. Iedereen die immers tot dit hoofdstuk in woorden, daden en gedachten gevorderd is bid immers niet meer maar doet en denkt het innerlijke woord. Gelukkig beseffen de meer heldere mensen onder u dat dit EGO trippen u steeds weer in de vertwijfeling stort. En dat is toch ZONDE wanneer u over alle kennis in deze 32 hoofdstukken c.q. dimensies beschikt. U weet immers alles al over de derde en vierde dimensie en zelfs een deel van de eenheid. Het enige dat u nog tegenhoudt om met twee benen de grote stap voorwaards te maken is het gewoon te doen en vooral te gaan (positief) denken. De mensen die dit beseffen zullen zich voor eens en voor altijd verlossen van hun EGO en onverwerkte verleden en vanaf nu niet meer zeggen, doen of denken alsof zij het alleen zijn die hun medemensen helpen maar dat dit samen met hun vergeten hogere- en eenheidsbewustzijn in 4D+ dimensies en de eenheid gebeurt. Zonder deze voor u nu nog onbewuste verbinding met uw volledige zelf zou uw leven er vandaag wel heel triest uitzien. En daarbij behoeven wij alleen maar te zeggen dat de aarde allang niet meer zou bestaan als al uw gedachten waarheid zouden zijn geworden. Dus beste mensen verruil blindheid niet door egoistische helderziendheid maar door dienstbare helderziendheid aan het geheel welke uzelf is. Weten dat je ongelijk hebt in een discussie maar toch iemand die wat minder rap van tong is platlullen met gefabriceerde leugens is wel een van de ergste voorbeelden van EGO verheerlijking ofwel IKKE, IKKE, IKKE en de rest kan STIKKEN. Voor alle duidelijkheid: met helderziendheid bedoelen wij het geintegreerd bewust zijn van al uw ervaringen in heden, verleden en toekomst ofwel onderbewustzijn, hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn en niet de tegenwoordig zo populaire New Age astrale ofwel onderbewuste helderziendheid die niet meer dan de 0,01% illusies en leugens zijn waarmee u zichzelf gevangen houdt in wel een heel kelin stukje van uw eigen schepping uit de eenheid.

32.6 DE WERELD VAN DE GOOD OLD NEW AGE

NEW/OLD AGE zegt ik ben gelukkig en gezond zonder dat ze naar de werkelijke oorzaak van hun problemen in het onverwerkte verleden kijken. Ondanks deze positieve levenshouding worden vele NEW/OLD AGERS geen haar gelukkiger of gezonder hoe vaak ze hun positieve zinnetjes en mantra's ook herhalen. Positief zijn en alleen dit leven oplossen is niet voldoende om volledig gelukkig en gezond te worden.

NEW/OLD AGE verruilt het oude materiele EGO voor een nieuw materieel EGO in een ander jasje. Alleen de uiterlijke woorden, daden, rituelen, kleding, eten, boeken, muziek en beelden etc. zijn anders terwijl er aan het innerlijk nog niets is veranderd.

NEW/OLD AGE verruilt computers voor kristallen, gebeden voor mantra's, toilet verfrissers voor wierrook, auto's voor fietsen, 10.000 gulden kostende vakanties naar Disneyland voor 10.000 gulden kostende healing reizen naar India, algemeen directeuren voor goeroe's, carriere's voor initiaties, schenkingen voor vrij makende afdrachten, de loterij voor luchtkastelen, commercie voor spiritualiteit etc. etc. Ja dat doen ze allemaal zonder ook maar 1% in gedachten te veranderen en ook maar iets in hun verleden op te lossen.

NEW/OLD AGE is nog te vaak een nieuw woord met een oude materiele inhoud waarbij het dus ontbreekt aan innerlijke zuiverheid.

NEW/OLD AGE beseft nog steeds niet dat er voor alles nog steeds twee kanten aan de medaille zitten. Aan deze wijsheid is al sinds het ontstaan van uw universum niets veranderd. Welke kant van de medaille u iedere seconde van de dag kiest in woorden, daden en gedachten bepaald wie u vandaag bent en straks zult zijn.

NEW/OLD AGE is zo trots op haar nieuwe EGO dat zij dit gelijk de kruistochten te vuur en zwaard wil verspreiden en net zoals altijd alleen maar een spoor van angst en schuldgevoelens achterlaat waar zij ook komt.

NEW/OLD AGE laat de mens niet vrij om te kiezen om helemaal zichzelf te zijn want iedereen die geen NEW/OLD AGE volgeling is, is per definitie blind, dom en slecht.

NEW/OLD AGE veroordeeld zich net zoals alle voorgaande op angst, schuld, macht en geld gebaseerde religies tot de uiterlijke waanzin van leugens en bedrog welke uiteindelijk resulteren in nog meer ongeluk en ziekten.

NEW/OLD AGE verheft sex, drugs en rock & roll vaak tot een ware kunst in de vorm van open liefde, tantra, geestverruimende middelen en extreme ervaringen waarbij de deelnemers het niet om de inhoud maar om de uiterlijke bevrediging te doen is welke uiteindelijk tot zware angsten en obsessies zal leiden. Angsten en obsessies die alleen maar nog meer bewustzijns vernietiging tot gevolg hebben.

NEW/OLD AGE is door deze angsten en obsessies richtingloos en stuurloos geworden en kan alleen nog maar meer verdwalen in het eindeloos herhalen van dezelfde lagere astrale leugens en illusies of te kiezen voor een NEW/NEW/OLD AGE of een NEW/NEW/NEW/OLD AGE etc.

NEW/OLD AGE welke nog niet innerlijk bewust is zou dan ook haar handen van de gezondheidszorg moeten afhouden omdat hun handelen niet alleen een gevaar is voor haarzelf maar ook voor die van haar (onwetende) volgelingen die zonder dat ze dit nog weten deel van hunzelf zijn.

NEW/OLD AGE is nog steeds emotioneel reactief gericht zonder dat zij zichzelf afvraagt waarom zij dit waanzinnige gedrag vertoont.

NEW/OLD AGE vecht nog steeds tegen de symptomen en ontkent de werkelijke oorzaak van al haar problemen.

NEW/OLD AGE beschouwt regressie therapie als een spannend tijdverdrijf dus entertainment waar het niet om de innerlijke boodschap gaat maar om het uiterlijke feit dat je je vriend en/of vriendin kunt zeggen dat je in een vorig leven een belangrijk persoon was zoals een koning, prins, ridder, goeroe, wereldveroveraar, generaal, uitvinder etc. etc. Allemaal zeer EGO versterkende zaken waarbij in het geheel voorbij wordt gegaan aan de objectieve feiten achter deze personen. Feiten die over het algemeen niet het daglicht kunnen verdragen.

NEW/OLD AGE ziet zichzelf graag als intelligenter dan de vorige trends en stromingen. Zij vergeet hierbij echter te bedenken dat haar intelligentie alleen te danken is uit de energie en informatie die zij via een schone pijplijn/channel tot zich kan nemen. Zonder een schone pijplijn/channel beschikt NEW/OLD AGE over geen enkele intelligentie maar alleen over een concurrerend EGO en illusies. Deze uit zich vooral in gedachten als: Ik ben de beste, Hoe durf je om niet tegen mij op te kijken, Hoe durf je om niet te bekennen dat ik beter ben, Hoe durf je commentaar op mij te hebben, Hoe durf je mijn ware gedachten over mijzelf te onthullen, Hoe durf je te zeggen dat ik ooit slechte dingen gedaan heb, Ik die altijd lief en aardig ben geweest, Zie je niet dat ik perfect ben al ware ik een God! Wie denkt u wel dat u bent om dit te ontkennen!

NEW/OLD AGE ziet zichzelf ook graag in de vorm van een Engel die haar medemensen komt helpen. In het beste geval zijn deze EGO engelen (die zich met deze hoogmoedige gedachte natuurlijk direct verheven voelen boven hun medemensen) niet meer dan gevallen engelen die nog niet eens de juiste richting naar huis hebben gevonden.

NEW/OLD AGE heeft vaak last van een God complex waar zij zichzelf zelfs boven de enige ware Oergod stelt. Een illusie als je kijkt hoeveel ellende deze mensen al in dit leven over zichzelf en hun naasten hebben afgeroepen. Er is toch geen enkele God en/of Engel die ervoor kiest om zichzelf een heel leven te martelen. Dergelijke onzin kunnen alleen maar hoogmoedige menselijke egotrippers bedenken.

NEW/OLD AGE heeft nog de illusie dat zij het zijn die hun medemensen genezen terwijl hun taak alleen maar is om een zuiver kanaal te leveren waarna 99,9% van de helende energie en informatie uit hogere dimensies en zelfs de eenheid vandaan komt.

NEW/OLD AGE is door deze illusie vaak te hoogmoedig om hulp te vragen aan het hogere en eenheidsbewustzijn in henzelf omdat zij denken dat dit nog buiten henzelf staat. Het gevolg is dat al hun vragen vanuit hun onderbewustzijn ofwel de lagere astrale werelden in henzelf beantwoord worden welke ziekte en ongeluk in stand houden.

NEW/OLD AGE draagt vaak ook nog (in haar praktijken) de jaloezie en concurrentie in zich van wie nu meer of minder helderziend, heldervoelend, helderwetend, helderhorend etc. is. Door dit EGO gedrag vernietigd zij elke vorm van helder zijn in ieder mens.

NEW/OLD AGE leert graag nieuwe geestelijke methoden en technieken. Niet om deze ten dienste van hun medemensen te gebruiken maar om zo snel mogelijk een eigen religie, cultus of sekte te stichten waarbij de goeroe de onbetwiste leider is en net niet de HELE door hem of haar ontvangen waarheid met zijn volgelingen deelt. Het gevolg is charismatisch leiderschap die angst, schuldgevoel en minderwaardigheid uitdraagt welke af te kopen zijn met geld en het opgeven van de eigen identiteit. Raar wanneer je ziet dat zowel goeroe als leerlingen elkaar in dit circus al duizenden malen ontmoet hebben zonder dat een van de twee partijen ook maar een millimeter verder is gekomen qua bewustzijn omdat zij nog steeds denken dat goeroe en leerlingen nog steeds meer dan 1 scheppende persoon is.

NEW/OLD AGE beseft niet dat het innerlijk gebruik van materie even goed is als het innerlijk new/old age gebruik van ziel en geest en dat het uiterlijk ofwel onderdrukte ofwel herhalende gebruik van materie even dom is als het uiterlijk new/old age gebruik van ziel en geest. Het mes blijft immers altijd aan twee kanten snijden. Welke kant u kiest is iedere seconde van de dag aan U!

NEW/OLD AGE veegt haar voeten bij de voordeur en trekt zelfs haar schoenen uit. Wat zij bij binnenkomst echter vergeet is haar EGO en onverwerkte verleden buiten te laten.

32.6.1 MAAR ZO BEN IK NIET

Ik ben altijd gelukkig en gezond en de reactie ZO BEN lK NlET zijn de eerste reactieve emotionele reacties die wij dag in dag uit tegenkomen. De specialisatie van de huidige mens op aarde is immers ontkenning en onderdrukking van het verleden met behulp van een bijna oneindig aantal vluchtwegen. Na enige vragen en opmerkingen zijn twee reacties mogelijk. Ik ga weer gewoon naar huis met al mijn ongeluk en ongezondheid of ik vertel voor het eerst van mijn leven de WAARHEID over mijzelf. Nu moeten wij - bewustzijnsverzorgers - wel zeggen dat een groot aantal mensen ons eerst niet helemaal de waarheid vertellen. Dat is goed. Een halve waarheid die wij al vanaf het begin doorzien is immers beter dan geen enkele waarheid ofwel volledige ontkenning en onderdrukking. Met deze mensen hebben wij geduld en adviseren hen om eerst maar eens de hele waarheid tegen hun hogere- en/of eenheidsbewustzijn te vertellen. Dit is immers voor de meeste mensen makkelijker dan een mens van vlees en bloed. Wij hopen echter dat zij hierna in staat zijn om ook een ander mens de volledige waarheid vertellen. Een waarheid die wij al de eerste seconde wisten over deze mens. In dit doorzien zijn wij echter niet bijzonder. Tijdens ieder gesprek, vergadering, onderhandeling weten beide partijen immers intuitief de eerste seconde al of het goed of fout zit omdat zij de vorige ontmoeting nog (on)bewust kunnen herinneren. Zij die zich de eerste seconde herinneren sluiten altijd de beste deals. Zij die niet naar de eerste seconde luisteren maken van hun huwelijk, opvoeding van hun kinderen, familieleven, werkkring en sociale verkeer een puinhoop van leugens en bedrog.

32.6.2 DE OPVOEDING VAN ONZE KINDEREN

Laten we er eens van uitgaan dat er naast een 3D wereld van woorden en daden ook een 4D+ wereld van gedachten bestaat. In deze wereld zijn woorden, daden en gedachten identiek. Niemand is in deze wereld meer in staat zijn gedachten te verbergen voor een ander omdat iedereen per definitie helderziend etc. is. Op het moment dat een vader of moeder dus iets tegen een kind zegt of doet dat zijzelf niet denken zal een kind direct tegen zijn opvoeders zeggen dat dit niet klopt met de waarheid van hun gedachten. In een dergelijke wereld zal niemand dus meer tegen elkaar liegen en bedriegen omdat het volledig zinloos is. Hiernaast is het verstandig om te beseffen dat onze kinderen eigelijk geen kinderen zijn maar mensen die al duizenden keren eerder geleefd hebben. Met deze wetenschap zal iedere helderziende ouder zich minimaal de eerste 12 jaar van de opvoeding richten op het onderwijzen van de 7 stappen naar oneindige vrijheid en het samen oplossen van het onverwerkte verleden van dit kind waardoor deze niet wederom in herhaling valt.

In onze huidige samenleving ziet het er echter heel anders uit. Wij zeggen onze kinderen dat ze dit en dat niet mogen zeggen en/of doen, maar zeggen, doen en denken het tegelijkertijd zelf wel. Aangezien alle kinderen tot +/- 12 jaar over een zeer grote mate van helderziendheid beschikken, gehoorzamen zij niet omdat zij heel wat anders helderzien in uw gedachten dan hetgeen zij uit uw mond horen en daden zien. Wanneer u deze kinderen echter maar genoeg straft leren zij beetje bij beetje wat liegen en bedriegen is en gaan na verloop van tijd uw woorden, daden en gedachten imiteren. U als ouder bent immers tot ongeveer het 12 de jaar het grote voorbeeld van ieder kind. U zou eens voor de lol in het RODE boekje moeten opschrijven wat u denkt in vergelijking met hetgeen u dagelijks tegen uw kinderen zegt en doet. Geeft u het goede voorbeeld in woorden, daden maar vooral in GEDACHTEN dan zal een kind geen verschil zien in uw woorden, daden en gedachten. Geeft u het slechte voorbeeld dan creeert u een monster in de pubertijd. In de pubertijd (en de andere 3 aardse overgangen) komt deze onderdrukte ellende er echter weer in volle heftigheid naar buiten. De waarheid is immers niet te ontkennen, onderdrukken en ontvluchten. Onze kinderen hebben immers haarfijn 12 jaar de waarheid over hun ouders en grootouders gezien (ja vergeet ook de rest van de familie, vrienden, kennissen en lager school niet) in hun woorden, daden en vooral GEDACHTEN.

Hierna zorgen onze 3D middelbare scholen en universiteiten ervoor dat onze kinderen nagenoeg alle gevoelens inzake de 4D+ werelden ontnomen worden. Alleen wat je ziet en met 3D instrumenten kan meten is waar en wat je voelt is onzin. Zie hier het recept voor een leven lang lijden, ellende, ziekte, leugens, bedrog, ongeluk, moord en doodslag. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen in dit onderwijs. Zoek de 3D/4D+ parels en u zult naar waarheid onderwezen worden.

Rond hun 20-30 jaar zijn nagenoeg al onze kinderen volledig omgebouwd van gecombineerde 3D/4D wezens in 3D wetenschappelijk onderbouwde slaven van een interplanetaire Orion leugen (die zoals u weet allang niet meer bestaat) waartegen zij zich instinctief en gevoelsmatig al vele malen tegen verzet hebben. Aangezien de ontkenning, onderdrukking en vluchtgedrag nu een normaal onderdeel van hun leven is geworden gaan zij hiermee door in hun huwelijk, gezinsleven en carriere. Raar toch wanneer je beseft dat al deze mensen zichzelf voorgenomen hadden het beter te doen dan hun ouders. Hierna slaat echter tussen hun +/- 40-50 jaar wederom een overgang genadeloos toe (zie de toekomst van de wereld deel 1). Wat zij niet beseffen is dat iedere overgang een herinnering aan de waarheid is. Aangezien deze mensen dit allang niet meer weten gaan zij van huisarts naar huisarts, specialist naar specialist, alternatieve genezer naar alternatieve genezer etc. Zij die geluk hebben komen in aanraking met iemand die ze iets vertelt over DE 7 STAPPEN NAAR UW ONEINDIGE VRIJHEID. Zij die niet om deze kennis vragen blijven voor de zoveelste maal hun negatieve ervaringen en gedachten in dit leven tot hun fysieke dood herhalen om daarna na vele lessen in de lagere astrale werelden weer op te staan in een volgend leven waar dan ook in dit of een van de vele andere universa.

Wanneer de oudere generatie zou beseffen dat hun angsten, vrezen, paniek, frustraties, psychosen, obsessies etc. generatie na generatie onderdrukt en ontkent blijven dan zouden de huidige ouders misschien voor het eerst niet meer vluchten en in hun huidige leven beseffen wat HET BETER DOEN DAN HUN OUDERS werkelijk betekent. Mogen wij het DOEN trouwens vervangen door DENKEN. Alle woorden en daden worden immers eerst in onze gedachten geschapen.

32.6.3 WAARVAN U EEN ANDER BESCHULDIGT BENT UZELF

Een 3D mens kan in een 3 1/4, 3 ½ , 3 ¾ en 4D+ mens alleen maar zichzelf terugzien. Zoals we hierboven al gezien hebben kunnen lagere dimensies immers niet verder kijken dan hun eigen dimensie en frequentie. Alleen middels de 7 STAPPEN NAAR ONEINDIGE VRIJHEID is deze frequentie te verhogen in dit 3D universum. Toch gaan ze maar door en door met het indirect zichzelf veroordelen, beschuldigen, kwaad en boos zijn op hun naasten etc. Wij begrijpen deze mensen omdat wij eens ook zoals hen waren. Wij blijven u echter helpen tot de laatste blinde uit dit universum verdwenen zal zijn in de oneindige gezondheid en gelukkigheid.

32.6.4 BESEF O MENSEN, BESEF DE WAARHEID OVER UZELF

Besef dat alle gedachten scheppen. lemand die altijd positieve gedachten heeft over alles en iedereen wordt nooit ziek en ongelukkig. Uw daden en woorden komen voort uit uw gedachten maar worden terwijl u weet dat deze de 3 eenheid vormen ontkoppeld in deze drie dimensionale wereld. Na deze ontkoppeling van woorden en daden van de gedachten ontstaat de leugenachtige wereld van de schone schijn welke uw leugens en bedrog schijnbaar in stand houden.

32.6.5 DE HELFT VAN DE AARDSE WERELDBEVOLKING

De helft van de aardse wereldbevolking heeft er vandaag genoeg van. ledere dag angstig zijn om hetgeen wat andere mensen over onze ware gedachten kunnen ontdekken is toch geen leven. ledere dag bang zijn om uzelf te zijn. ledere dag bang zijn en teveel EGO hebben om hulp te vragen aan uw hoger- en eenheidsbewustzijn is toch geen leven. ledere dag wachten op een meester die nooit komt. Het is toch vreselijk mensen, hoelang u zichzelf veroordeelt om te lijden. STA OP EN VERANDER. STA OP EN VRAAG HULP AAN UW HOGER- EN/OF EENHEIDS BEWUSTZIJN. STA OP EN NEEM UW EIGEN LEVEN IN HANDEN.

32.7 DE NIEUWE PSYCHIATRIE

De nieuwe psychiatrie baseert zich allereerst op de 7 STAPPEN NAAR UW ONEINDIGE VRIJHEID. Schizofrenie en paranoide gedrag zijn zoals u weet gebaseerd op het splitsen van 4D+ en 3D welke bij uw geboorte een waren. Ja beste mensen dit is wel even wat anders dan u op uw 3D universiteiten qua filosofie en psychologie heeft geleerd. Uit schizofrenie en paranoide gedrag ontstaat door steeds verdere ontkenning, onderdrukking en vluchtgedrag fobieen, psychoses en obsessies. Pas wanneer psychoses, fobieen en obsessies doorslaan, hetgeen niet meer wil zeggen dan dat u uit het rijtje der 27 geestelijke stress veroorzakers er 1 of meer heeft gekozen om de hele dag te herhalen in woorden, daden en gedachten dan wordt zowel eerst uw ziel en daarna uw lichaam van nagenoeg alle energie en informatie uit hogere dimensies en uiteindelijk de eenheid beroofd. Aan het einde van dit proces van neerwaarts gerichte vrije wil bent u waarschijnlijk ongelukkig in uw huwelijk c.q. relatie en/of (chronisch) ziek. Uw ziel en lichaam zijn dan voor dit leven nagenoeg opgebrand. Hierna kunt u weer net zoals de vorige keer in alle ontkenning en onderdrukking (fysiek) doodgaan of VANDAAG qua bewustzijn van 3D naar 4D+ veranderen. Wat u ook kiest maakt niet uit omdat het uw schepping is waarin u leeft en u dus zelf iedere seconde van de dag bepaald wat u gelukkig en gezond maakt. En als u dit feestje niet meer prettig vindt dan wordt het tijd om van bewustzijn ofwel feestje te veranderen.

32.7.1 SCHIZOFRENIE, PARANOIA, PSYCHOSEN, FOBIEEN, OBSESSIES

Zoals we hierboven gezien hebben worden schizofrenie (volgens de oude medische wetenschap al 150.000 gevallen in Nederland), paranoia, fobieen en obsessies alleen veroorzaakt door negatieve gedachten (27 geestelijke stress veroorzakers) die zich steeds herhalen dus verdichten (sinus op sinus, zaagtandgolf op zaagtandgolf, blokgolf op blokgolf) tot een tweede onnatuurlijk lichaam. Dit wordt ook wel het tweede verdichte onnatuurlijke lichaam genoemd van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress veroorzakers zijnde uw onderbwustzijn. Dit tweede verdichte lichaam kent een veel lagere bandbreedte dus frequentie dan het eerste verlichtte lichaam waarmee u geboren bent. Vandaag hebben 50% van de mensen op aarde een 1-5% verlicht lichaam en sjouwen zij de rest in een loodzware rugzak (molensteen) dag in dag uit mee.

Net zoals uw verlichte lichaam verzend, ontvangt, slaat op, transformeert, geleid en versterkt uw verdichte lichaam immers energie en informatie binnen dit gehele universum. Aangezien bij de bovengenoemde mensen 95-99% van de (negatieve) energie en (negatieve) informatie uit de lagere astrale werelden vandaan komt ofwel de olieput, wordt deze last steeds zwaarder te dragen. Psychische stoornissen transformeren zich nu in fysieke stoornissen zoals fase 1 stress, fase 2 stress en tegenwoordig al zeer vaak chronische ziekten (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer).

Wanneer wij dit vergelijken met de andere 50% van de aardse bevolking die een steeds meer evenwichtig dus eenheidsgericht lichaam aan het bouwen zijn door bewustzijns ofwel concept transformatie dan zien wij dat deze mensen zich steeds meer afstemmen op hogere frequenties in de vorm van hun hoger- en eenheidsbewustzijn, eenheids gerichte medemensen, dieren, planten, boeken, films, muziek, schilderijen, scholen etc. en de verdichte delen van hun schepping alleen nog maar gebruiken om hun onverwerkte verleden en EGO uit te werken. Door de juiste afstemmingen te kiezen 24 uur per dag en dit vooral te combineren met HULP VRAGEN, OBJECTIEVE ZELFANALYSE, ERKENNEN VAN UW VERLEDEN, 100% VERANTWOORDELIJKHEID OVER ALLE LEVENS ACCEPTEREN OM HET HIERNA LOS TE LATEN EN NOOIT MEER VAST TE PAKKEN OFWEL HERHALEN zal het niet lang meer duren voordat u steeds gelukkiger en gezonder wordt.

32.7.2 OVER HEN DIE VOOR DE VERDICHTE WEG GEKOZEN HEBBEN

Zij die wederom in dit leven de verdichte weg van het EGO en het hieruit resulterende onderbewustzijn hebben gekozen moeten beseffen dat ook deze weg twee kanten heeft. Verdichting (-) is immers pas negatief wanneer je de verdichte ervaringen gaat ontkennen en onderdrukken waardoor je in de valstrik der herhaling terecht komt. Zoals u weet is dit ook het geval bij verlichte ervaringen. Ook deze ervaringen worden pas negatief wanneer je ze niet meer los kunt laten en maar blijft herhalen. Herhaling van maar een beperkt aantal ervaringen beperkt immers de horizon dus ook de levenkracht van de mens. Op aarde welke het meest extreme herhalingsoord in dit melwegstelsel is beperkt de gemiddelde mens zich tot globaal 27 verlichte of 27 verlichte ervaringen waarbij uiterlijk geld, macht en sex de kern vertegenwoordigen. Deze 27+27 ervaringen zijn het "leven" van een mens in de derde dimensie ofwel zijn referentiekader. Wanneer wij hier met het eenheidsbewustzijn naar kijken zien we dat hierdoor niet meer dan 0,01% van de volledige capaciteit van de oneindige intelligente vrije energie gebruikt wordt. Het leven op aarde is dan ook verworden tot wel een heel eenzijdige ervaring in een door ons zelf geschapen onder- en hogerbewustzijns gevangenis.

Wanneer zij die voor de verdichte weg hebben gekozen beseffen dat ook deze weg positief bewandeld kan worden omdat alles in uw schepping positief is zolang je het maar niet gaat ontkennen of onderdrukken wordt een tipje van de volgende dimensie opgelicht. Deze mensen die bewust de weg van de verdichting bewandelen doen dit niet meer om nog meer EGO en onderbewustzijn te creeeren maar doen dit om weer in contact te komen met hun onverwerkte verleden. Hiervoor is het niet nodig dat u deze onderdrukte ervaring nogmaals feitelijk ondergaat maar is het alleen van belang dat u deze (h)erkent, loslaat en niet meer vastpakt. Achter de TV, PC, radio, krant etc. zijn al vele wonderen gebeurt de afgelopen jaren bij mensen die deze media niet meer zien als entertainment maar alleen nog maar als uitwerk hulpmiddelen van een onverwerkt verleden. Bij dit proces hoeft u niet dwangmatig te gaan zoeken naar een uitwerkervaring maar is het alleen nodig om de wens in de kosmos - ofwel uw volledig geintegreerde bewustzijn van onderbewustzijn, hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn samen - te uiten waarna de benodigde hulpmiddelen automatisch op uw pad komen. En aangezien de ontkende en onderdrukte onderbewuste ervaringen vaak harnekkiger zijn dan de zich steeds herhalende hoger bewuste ervaringen heeft u in uw schepping de wereld om u heen geschapen waar alles en iedereen u iedere seconde van de dag herinnert aan hetgeen u nog niet verwerkt heeft. Zodra u de logica van het hierboven gestelde gaat doorgronden dus doen en begrijpen zal de wereld om u heen ten goede veranderen. Want u kunt uw eigen schepping alleen maar veranderen wanneer u zelf veranderd. Wat u in uw vrouw, man, kinderen, vrienden, vijanden, dieren, planten, mineralen etc etc. ziet zijn immers (nog niet) de individuele scheppers die met elkaar energie en informatie uitwisselen maar alleen nog de reflecties van uw onverwerkte verleden toen u nog de rol van uw vrouw, man kinderen, vrienden, vijanden, dieren, planten, mineralen etc. etc. speelde maar nog niet uitgespeeld heeft.

Want alleen bij hen waar alle gepolariseerde ervaringen in hun schepping van onder- en hogerbewustzijn constant zonder enige belemmering doorstromen zullen het ware leven van de eenheid weer ervaren. En dit is alleen te bereiken wanneer u de wereld om u heen weer volledig geaccepteerd heeft als zijnde uzelf om het hierna weer volledig in uzelf op te lossen. Zij die deze waarheid over het zelf begrijpen VECHTEN niet meer tegen het door henzelf gecreeerde, VLUCHTEN niet meer weg voor hun eigen scheppingen maar LOSSEN deze alleen nog maar IN ZICHZELF OP totdat er niets meer tussen henzelf en de eenheid - welke hun vroegere zelf was - staat. En dit hele scheppingsproces van uit- en inademen is hegeel te beleven zonder u ook maar 1 millimeter in ruimte en tijd te verplaatsen. Want niet u maar uw scheppingen bewegen binnen ruimte en tijd totdat u ze weer volledig in uzelf ofwel uw 0 punt heeft opgelost. In dit stadium hebben alle onderbewuste- en hoger bewust ervaringen elkaar geneutraliseert en blijft alleen nog het eenheidsbewustzijn over en weet u weer wie u eens bent geweest voordat u met scheppen van illusies begon.

Maar dit is toch niet leuk zult u zeggen. Ik begon net de eerste en beste in mijn vak te worden. En hierbij praten wij niet alleen over de wereld van commercie maar ook over de huidige commerciele New Age en Science Fiction wereld. Ja ook zelfs in deze meer bewuste werelden lopen mensen rond die denken dat hun huidige energie en kennis hun meer maakt dan hun materiele medemensen. Dom, dom ,dom zeggen wij nogmaals tegen deze meer (on)bewuste mensen die door hun nieuwe New Age EGO weer gelijk de olieput inrollen. Beseft u niet dat alles en iedereen onderdeel van uw eigen schepping is en u dus alleen maar uzelf minder of meer dan uzelf vindt. Wordt het geen tijd om iets meer over uzelf te weten te komen dan de magere 0,01% waarover u vandaag beschikt. Wordt het geen tijd dat u deze nieuwe - maar in werekelijkheid al oeroude - inzichten en concepten weer een in uw dagelijks leven toe te passen en de goeroe's eerst in uzelf op te lossen voordat u besluit om weer iets buiten uzelf te volgen. Hebben uw Goeroe's hierover al iets vertelt of dreunen zij nog steeds het lesje op van wat in iedere uiterlijke bibliotheek op aarde te vinden is. Wanneer u natuurlijk de hele dag al gezond en gelukkig bent en dan bedoelen we INCLUSIEF DE WERELD DIE U OM U HEEN GESCHAPEN HEEFT dan moet u maar lekker doorgaan waarmee u vandaag bezig bent.

32.7.3 EEN LEKKERE BIEFSTUK

Zo nu weer even terug naar hen die de wereld om hen heen nog steeds zien als iets buiten zichzelf en denken dat de keuze in het leven zich alleen maar beperkt tot VECHTEN of VLUCHTEN. Alleen iemand die nog volledig blind is houdt zich met dit soort stompzinnig herhalingsgedrag de hele dag bezig. Deze mensen worden schijnbaar de hele dag door anderen aangevallen. Anderen uit deze aardse werelden, anderen uit de tussenwerelden, anderen uit de astrale werelden, anderen uit de celestiale werelden, anderen uit de geestenwerelden. Tegen deze anderen moet u zich natuurlijk beschermen want zonder bescherming wordt je met huid en haar opgevreten in dit leven waar niemand buiten jezelf te vertrouwen is. Dus kopen we van alles en nog wat dat ons deze anderen maar niet meer hoeft te doen zien. En om al deze produkten en diensten aan te schaffen hebben we een vaste baan nodig. Deze vaste baan biedt ons een volcontinue geldstroom om ons vecht- en vluchtgedrag te financieren. En als we dan een keer ziek of werkeloos worden dan breekt de paniek uit en doen we er alles aan om maar weer zo snel mogelijk beter en/of aan werk te komen. En zo gaan we maar door (over)leven na (over)leven totdat we het een keer loslaten en onszelf niet meer zien als een lekkere biefstuk die wel eens door een ander gestolen en opgegeten kan worden. Want al die anderen zijn alleen maar personen en dingen die u zelf geschapen maar nog niet in uzelf OPGELOST heeft. Alle beren die u op uw weg tegenkomt en alle (astrale en celestiale) apen die u het leven mooi of zuur maken zijn uw eigen beren en apen, meer niet. En zolang u niet van bewustzijn veranderd blijven deze beren en apen middels (dis)harmonische afstemming c.q. resonantie aan u kleven en keer op keer terugkomen. Net zolang totdat u uw eigen biefstuk opgelost heeft. Uw reguliere en New Age doktoren en therapeuten geven elkaar natuurlijk over en weer de schuld van hun onkunde terwijl het feit blijft dat beide partijen onkundig zijn omdat zij de oorzaak nog steeds buiten zichzelf dus ook buiten u zoeken voor al uw problemen. En dit terwijl de werkdruk maar zeg liever obsessiedruk hand over hand toeneemt bij deze reguliere en alternatieve artsen en therapeuten.

Iemand die al een beetje helderziend is voelt al bij zo'n persoon dat deze nou niet echt door een positieve sfeer omgeven wordt. lemand die al 25% helderziend is ziet/voelt dit in de Aura van ieder mens als zwart/grijze vlekken. lemand die 50% helderziend is ziet/voelt een ietwat kronkelende Medusa (Griekse Mythologie) massa van zwarte wormachtige uitstulpingen die het menselijke lichaam belasten. lemand die 75% helderziend dus bewust is gaat gewoon naast deze mensen staan waarop deze uitstulpingen ofwel obsessies ineenkrimpen. Deze entiteiten weten immers dat deze persoon niet meer vecht of vlucht voor zichzelf maar deze slangen c.q. obsessies weer gewoon in zichzelf oplost ofwel neutraliseert. En door deze levenhouding wordt alle macht en kracht aan deze obsessies ontnomen dus verdwijnen zij als sneeuw voor de zon. Voor alle overige mensen die nog steeds tegen de anderen blijven vechten of ervoor vluchten komen deze obsessies zoals we hierboven al gezien hebben keer op keer terug. Het is immers niet de buitenwereld die je kunt veranderen maar alleen de binnenwereld ofwel de wereld die je om jezelf heen geschapen hebt.

32.7.4 DE REUNIE DER LEVENS

Zij die meer dan 50% helderziend zijn zullen ook zien dat mensen die door hun reactieve emotionele gedrag als vrouw en man, kinderen, familie en vrienden keer op keer, leven na leven bij elkaar komen en niet alleen woorden, daden en gedachten maar vooral bloedzuigers ofwel beren en apen zijnde obsessies uitwisselen. Het is dan ook interessant om te zien dat op feestjes (en hierbij bedoelen wij drugs, sex en rock & roll ofwel vlucht c.q. entertainment feestjes) niet alleen vele apen uitgewisseld worden maar er ook vele apen uit het onderbewustzijn (astrale werelden) door afstemming bijkomen. Het is bij deze feestjes een groot vertier voor de apen. Tijdens het hele feest weet je bijna niet meer met wie je vandaag weer naar huis moet gaan om het grootste genot te beleven. Wanneer nu in zo'n feestzaal iemand binnenkomt die nog niet bewust is van dit proces door zijn jeugd of keiharde ontkenning dan worden deze door gebrek aan bewustzijn direct besprongen door allerlei apen. Deze mensen zullen zich dit bespringen al snel ervaren door een gebrek aan energie en informatie. De remedie is nog meer hard en soft drugs ofwel peppers, poppers, koffie, sigaretten en alcohol. Ja aan het einde van zo'n feestavond zie je wel heel spannende dingen als je bij de uitgang staat. Nadat deze nog een beetje mensen buiten zijn gaan zij zich te buiten aan alles en nog wat. Zaken die zij in hun normale leven maar zeg liever lijden nooit zouden doen maar in hun verleden al vele malen gedaan hebben als slachtoffer of dader.

In de daarop volgende 1-2-3 dagen waarna de roes weer afneemt, het geweten en schuldgevoel toeslaan en het gevoel van overleven weer toeneemt worden de apen een voor een afgeschud. ledere keer echter blijven er echter 1 of 2 extra apen (obsessies ofwel zaagtand c.q. blokgolven) achter. En deze hopen zich week na week, maand na maand, jaar na jaar op totdat de lading te zwaar wordt en deze mens letterlijk door de roofbouw die hij op zichzelf pleegt in elkaar stort.Volledig bewuste mensen en we praten hier over de 50% plussers hebben bij deze feesten echter helemaal niets te vrezen. Zij komen in deze poel des verderfs binnen en zien dat alle aanhechtingen, obsessies ofwel astrale en tussenwereld entiteiten c.q apen zich bijna doodschrikken omdat ze (h)erkent worden door deze persoon voor wat ze werkelijk zijn. Je moet voor de lol dan ook eens een van dit soort feesten bezoeken. Je verpest in je eentje de hele sfeer van je nog onverwerkte verleden.

32.7.5 DE VLUCHT VAN HET TWEEDE ONNATUURLIJKE LICHAAM

Nadat u met zich met behulp van de 7 stappen naar oneindige vrijheid heeft kunnen losmaken van nagenoeg alle angsten en obsessies ofwel apen, beren en bloedzuigers is een groot moment aangebroken. Deze apen waren immers verbonden aan het tweede onnatuurlijke lichaam dat u in al uw levens, negatieve ervaring na negatieve ervaring, negatieve gedachten na negatieve gedachten, negatieve daden na negatieve daden, negatieve woorden na negatieve woorden heeft opgebouwd. Deze zwarte roofridder welke even groot is als uw natuurlijke lichaam staat vandaag geheel alleen in u nu al behoorlijk bewuste lichaam, ziel en geest. Het spel is uit en dat weet hij ook. Het moment is gekomen om deze zwarte roofridder weer in uzelf op te lossen. Na het oplossen van (nagenoeg) al uw apen is dit relatief eenvoudig geworden. Dit komt door het feit dat de zwarte roofridder geen energie en informatie in de vorm van afstemming dus aandacht meer krijgt van U. Hij kan dus kiezen om langzaam te verschrompelen of als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Met de hulp die u bij dit oplosproces aan uw hoger- en eenheidsbewustzijn vraagt zal het afscheid over het algemeen zeer rustig verlopen. Zodra de zwarte roofridder in u weet dat hij ontmaskerd is voor wat hij daadwerkelijk is - een onverwerkt deel van uzelf - staat er niets meer in de weg om ook dit deel in uzelf als uzelf te aanvaarden dus op te lossen. Wat laatste stuiptrekkingen en trillingen in de vorm van hoofdpijn, misselijkheid, huilen, buikpijn zijn vaak de laatste zaken die u tijdens het oplossen van de zwarte ridder in u ervaart. En na dit afscheid wordt de nu ontstane leegte door een bewuste eenheidsafstemming al snel weer opgevuld dus intelligente vrije energie.

Wanneer u al voor 50% of meer helderziend bent dan kunt u zien hoe deze zwarte roofridder met de staart tussen zijn benen (ja sommige mensen zien de vorm van een soort zwarte menselijke hagedis) eerst uw hoofd en dan geleidelijk tot aan uw tenen toe in uw eerste natuurlijke lichaam oplost. Als tussenstap kan het ook zijn dat hij tijdelijk door uw hoger- en/of eenheidsbewustzijn meegenomen wordt naar een 4D+ ziekenhuis en/of school om later wanneer de transformatie heeft plaatsgevonden weer terug te keren in uzelf. U en de roofridder uit U zijn nu weer daadwerkelijk een geworden.

Hoe anders echter gaat dit oplosproces wanneer de mens zelf nog niet begonnen is met de 7 stappen naar oneindige vrijheid en geholpen wordt door een relatief blinde 3D paranormale d(h)ealer. Aangezien zowel patient als therapeut nog alleen maar beschikken over het VECHT en VLUCHT bewustzijn breekt er een gigantisch gevecht uit tussen de zwarte roofridder en apen van de patient en die van de in obsessies dealende paranormale therapeut. Het gevolg is zeer heftige reacties in de vorm van extreme schokken, trillen, gillen, stuiptrekkingen etc. Aangezien de paranormale dealer over het algemeen over een sterkere zwarte roofridder en meer apen beschikt dan de patient en de patient naar zo'n sessie was gegaan om door iets buiten hemzelf genezen te worden verliest de zwarte roofridder van de patient het altijd en wordt hij tijdelijk overheerst door de zwarte ridder en obsessies van de paranormale dealer. De patient heeft zichzelf immers ondergeschikt gemaakt aan de blinde dealer en als zodanig tijdelijk zijn vrije wil geheel of gedeeltelijk overgedragen aan deze nog meer dan hijzelf verdwaalde persoon. Het gevolg is dat net zoals bij de hierboven genoemde 3D feestjes dat de patient 1-2-3 dagen in een roes leeft om hierna al weer snel terug te vallen in zijn oude gedrag ofwel ziekte- en ongeluk patroon. Dit soort paranormale dealer sessies die tegenwoordig behoorlijk grote vormen beginnen aan te nemen moeten dan ook niet serieus genomen worden. Alleen zij die hun medemens dus indirect zichzelf leren om zichzelf innerlijk te genezen zijn het waard om serieus genomen te worden. Al het overige is entertainment en dat kunt u zoals u weet op twee manieren gebruiken. Nog meer verdwalen of uitwerken van uw onverwerkte verleden.

Wanneer u vandaag een praktijk heeft op dit gebied dan raden wij u vanaf vandaag aan evenveel tijd te besteden aan het voorzorg, behandelings als nazorg proces. Tijdens het voorzorg of intake gesprek legt u de methoden en technieken aan uw patient uit die u tijdens de behandeling gaat gebruiken. Hierna geeft u hem de INFORMATIE en DOE HET ZELF instructies (nieuwsbrief 349 deel 2) mee naar huis om gedurende minimaal 1 maand in woorden, daden en gedachten in praktijk te brengen. Wanneer de patient hier niet mee instemt behandeld u deze patient NIET!!!. Alleen zij die de tijd, moeite en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven nemen zijn het waard om dit proces stapje voor stapje te doorlopen. Voor deze patienten reserveert u ruimschoots de tijd en controleert u iedere keer voorafgaande aan de behandeling of zij nog steeds verantwoordelijk met dit proces omgaan. Af en toe terugvallen is menselijk zolang de intentie maar juist gericht is. Na maximaal drie gesprekken geeft u de patient te kennen dat hij de rest van het jaar op zichzelf aangewezen is waarbij telefonische ondersteuning natuurlijk inzake het beantwoorden van vragen wel mogelijk blijft. Het is gedurende deze periode de bedoeling dat de patient met behulp van een of meer door hem gekozen boodschappers c.q. hulpverleners uit zijn eigen hoger- en eenheidsbewustzijn zichzelf verder behandeld. Een bewustzijnsverzorger kweekt immers geen afhankelijke patienten die geld in het laatje brengen maar zorgt ervoor dat zijn patient de methoden en technieken geheel zelfstandig kan toepassen. Afhankelijkheid die de plaats inneemt van het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het leven is natuurlijk in iedere praktijk uit den boze.

Nog geen honderd jaar gelden hadden de in die tijd levende nieuwe artsen en priesters zeer probate middelen tegen bovengenoemde zwarte roofridders en apen. Vandaag zijn deze methoden en technieken allang in de vergetelheid geraakt en zien we alleen nog maar de uiterlijke rituelen in onze schijnbare historische films en boeken. Nee nog erger in de huidige 3D literatuur, boeken en films worden deze 4D+ artsen en priesters zelfs zwartgemaakt. Deze zwartmakers kunnen zich waarschijnlijk nog steeds niet hun eigen verleden in Orion Keizerrijk etc. herinneren. Om aan deze verwarring en leugens een einde te maken geven wij hierom wederom de methode en technieken vrij om u van deze onzin en onwetendheid te bevrijden. De lijst met 27 stress oplossers en 7 stappen naar oneindige vrijheid zijn dan ook voor iedereen gratis te gebruiken.

Zo ziet u maar weer hoe eenvoudig en goedkoop het is om 100% gelukkig en gezond te zijn. En wij kunnen u verzekeren dat uw hoger- en eenheidsbewustzijn iedere seconde van de dag, 24 uur per dag, jaar in jaar uit voor u klaarstaan. U hoeft alleen maar uit vrije wil de hulp van uw oude zelf te vragen en een positieve wil, zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen te hebben om gelukkiger en gezonder te worden.

32.7.6 OVER HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST

Moderne 3D psychiaters en psychologen zijn hoe relatief goed ze het ook bedoelen alleen maar bezig met het onderzoeken van het afwijkend gedrag in dit ene leven. Aangezien voor meer dan 99% van de mensen de problemen ontstaan zijn in vorige aardse en interdimensionale levens binnen hun eigen universum is het onmogelijk voor deze psychiaters en psychologen om ook maar iets van de daadwerkelijke oorzaak van de problemen van deze mensen permanent te helpen oplossen. Het grootste probleem van alle psychiaters en psychologen op deze aardse wereld is dan ook dat 99% van hun patienten terugvallen in hun oude gedrag ofwel schizofrenie, paranoia, psychosen en fobieen welke niet meer zijn dan onverwerkte angsten en obsessies uit het verleden.

Wat kan een psychiater en psycholoog doen om hierin verandering te brengen:

1. Hij moet allereerst zichzelf schonen middels de 7 stappen naar oneindige vrijheid. Doet hij dit niet dan kan hij beter zijn praktijk sluiten. Het ruilen van leugens voor veel geld is immers maar een tijdelijke bezigheid op aarde. 2. Hierna moet hij de technieken en methoden leren die in deze en vorige dus totaal 32 nieuwsbrieven en boeken omschreven staan. Natuurlijk kan hij deze waarheden ook leren na zijn fysieke dood. Maar ja wat hebben de meest behoeftige mensen op aarde hieraan. 3. En als hij al deze zaken maar onwetenschappelijk onzin vindt dan verwijzen we hem als laatste hulpmiddel naar zijn meer heldere vakgenoten der Holodynamische Psychologie.

Zij die hiertoe in staat zijn hebben hun eigen EGO overwonnen. Ja deze psychiaters en psychologen zijn de ware 4D+ bewustzijnsverzorgers der 3D mensheid. Het gevolg is dat deze 4D+ wetenschappers voor het eerst in hun leven het gevoel krijgen dat zij daadwerkelijk iemand PERMANENT helpen. Dit zal een grote levensvreugde geven. Er is immers geen grotere vreugde dan de vreugde wanneer je iemand anders daadwerkelijk geholpen hebt. En daadwerkelijk helpen betekent dat je niet de symptomen maar de oorzaak mee helpt op te lossen. Zodra deze nieuwe mensen deze vreugde hebben leren kennen zullen zij grote WONDEREN verrichten en voorstanders worden van het ontmantelen van de huidige gevangenissen, inrichtingen, ziekenhuizen en bejaarden tehuizen etc. Hoe is het immers mogelijk om te genezen wanneer je onbewust omringd wordt door vele zwarte roofridders, beren en apen in de vorm van verdichte woorden, daden en gedachten zenders en ontvangers. In deze fabrieken wordt de al bestaande ellende alleen maar versterkt en in het beste geval tijdelijk verholpen. Wanneer deze mensen weer in een normale familie omgeving gebracht zouden worden (dus waar opa en oma, kinderen en kleinkinderen bij elkaar leven in een buurtschap die lief en leed met elkaar delen in woorden, daden en gedachten) zou het wel heel snel gedaan zijn met hun angsten, obsessies en afwijkend negatief gedrag. Het is daarom niet vreemd dat deze zorgsector maar zeg liever ziektesector met het grootste ziekteverzuim en wachtlijsten in de hele aardse samenleving kampen. De apen en bloedzuigers springen immers niet alleen van patient op patient maar ook van verduisterde verzorger naar verduisterde verzorger en alles wat daar tussenlicht.

32.7.7 ONDERBEWUSTZIJN, BEWUSTZIJN EN HOGER BEWUSTZIJN

Voor veel psychiaters en psychologen is het ook van belang om te weten hoe het onderbewustzijn, eenheidsbewustzijn en hoger bewustzijn in elkaar zit.

Het onderbewustzijn bestaat volledig uit uw onverwerkte verleden ofwel onderdrukte en ontkende negatieve gedachten en ervaringen. Dit onderbewustzijn dat volledig in uw 4D+ ziel huist bevind zich niet op deze 3D aarde ofwel hersenen. Uw hersenen zijn immers niet meer dan transformator welke 4D+ energie en informatie omzetten in 3D energie en informatie en omgekeerd. Uw fysieke hersenen bevatten dus geen enkele (eenheids) intelligentie ofwel EQ (zie vorige hoofdstukken voor nadere uitleg). Wanneer wij vandaag in onze populaire televisie programma's zeggen dat wij maar 30% van onze hersenen gebruiken dan is dit een 3D misverstand. Onze fysieke hersenen zijn immers niet meer dan een twee-weg doorgeefluik naar de plaats waar ons EQ leeft in de vorm van interdimensionale intelligente vrije energie patronen. Omdat de meeste mensen dit doorgeefluik (pijplijn) door hun ontkende en onderdrukte ervaringen voor 99,9% afgesloten hebben kunnen we concluderen dat uw hersenen ofwel transformator van interdimensionale energie en informatie ook maar voor 0,01 functioneren.

Het hogerbewustzijn bestaat volledig uit ervaringen die hoewel u ze wel (h)erkent maar steeds blijft herhalen omdat ze zo leuk zijn. Het gevolg is dat dit ook resulteert in eenzijdig gedrag dat vroeg of laat weer resulteert in ontkenning en onderdrukking. En zo wisselen onderbewuste en hoger bewuste ervaringen elkaar als eb en vloed steeds af in uw schepping. Want als je extreem onderbewust bent wil je weer hogerbewust worden en wanneer je weer extreem hogerbewust wil je weer onderbewust worden.

Het enheidsbewustzijn maakt aan dit schijnbaar eindeloze afwisselingsproces tussen onder- en hoger bewuste ervaringen een einde omdat het beseft dat het vechten tegen en vluchten van de andere kant van jezelf alleen maar resulteert dat je vanzelf deze andere kant wordt dus steeds van rol wisselt. Het eenheidsbewustzijn lost alle in zijn schepping gecreerde onder- en hogerbewuste ervaringen weer in zichzelf op tot 0. Vanuit dit 0 ofwel evenwichtpunt welke de eenheid is kan de schepper weer besluiten om wat anders te scheppen of gewoon te zijn. Zij die ZIJN hebben dus zowel hun volledige onderbewustzijn als hogerbewustzijn weer in zichzelf zijnde de eenheid opgelost tot EEN ZIJN.

32.7.8 DE DlAGNOSE VAN EEN BIJNA HELDERZIENDE

Een bijna volledig helderziende zal de volgende vragen aan zijn broeders stellen:

1. Wat is uw grootste liefde in uw leven wanneer u niet aan geld en macht hoefde te denken. Ofwel wat zou u het liefste de hele dag willen zeggen, doen en denken. 2. Wat zijn uw hobby's in dit leven (geweest). 3. Wat denkt u vandaag over uw vrouw, kinderen, familie en vrienden. 4. Waar geloofd u daadwerkelijk in uw gedachten in. 5. Tot welke mensen, dieren, planten, mineralen, werk, eten, boeken, films, muziek, landen, periode in de geschiedenis voelt u zich het meest aangetrokken. 6. Waar heeft u een grote afkeer van qua zien, horen, ruiken, proeven en voelen. 7. Over welke angsten en obsessies wilt u mij (uzelf) nog meer vertellen.

Vooraf zegt de bewustzijnsverzorger tegen zijn broeder dat alleen het vertellen van de 100% waarheid over het zelf zinvol kan zijn omdat nog nooit iemand van een leugen - al is het maar om bestwil - beter is geworden.

32.7.9 WAT MATERIELE TIPS OM U WAT HELDERZIENDER TE MAKEN

Natuurlijk help het ook dat u tijdens dit proces geen koffie (zwart), sigaretten (zwart), alcohol, vlees (bloed) eet en drinkt omdat deze onderdeel van uw vecht- en vluchtgedrag zijn. Deze materiele zaken hebben op dit moment nog een zeer verblindende fysieke werking op uw lichaam en ziel omdat u de oorzaak van dit gedrag nog niet in uw verleden verwerkt heeft. Los deze dan ook eerst op en de behoefte aan deze zaken zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Meer is niet nodig om te beginnen de objectieve waarheid over uzelf dus de gehele schepping om u heen te zien in heden, verleden en toekomst. En nee het is hierbij niet nodig om te mediteren, eindeloss mantra's te herhalen, witte kleren te dragen, met rode stip op het voorhoofd te lopen, boeken uit uw hoofd te leren, in pijnlijke houdingen te zitten, veel geld te betalen, rituelen uit te voeren etc. ofwel de ene materie voor de andere New Age of Oosterse materie in te verruilen. Of denkt u dat uw eenheidsbewustzijn u ooit verplicht heeft om een voor de meeste mensen onbetaalbare vakantie naar India te boeken om de waarheid te vinden. Of denkt u dat u al uw geld moet weggeven om de waarheid te vinden. Houdt u dit geld nu maar lekker zelf en geef het uit aan zaken die u in uw directe omgeving ten goede kunt veranderen. En als u mensen in uw omgeving tegenkomt die hier hetzelfde over denken en doen dan kan dit natuurlijk altijd in een collectief bewustzijn gebeuren omdat collectieve bewustzijnsverandering altijd krachtiger is dan individuele bewustzijnsverandering in uw eigen schepping.

32.7.10 WAT IS DE WAARHEID

De waarheid dat bent U. Alles wat u de hele dag meemaakt heeft u eens zelf geschapen. Het is dan ook niet de weg van een ander - buiten u - die u de weg naar huis zal wijzen maar alleen uw eigen innerlijke weg die de volledige waarheid over uzelf kent. Iedere schepping uit de eenheid vertegenwoordigd in het begin de gehele waarheid van de eenheid en vertroebelt naar de mate waarin u begint uzelf te ontkennen, onderdrukken en herhalen. Iedereen kent dus DE WAARHEID alleen zijn de meeste mensen door geheugenverlies er zeer grote delen van vergeten.

32.8 EEN SAMENVATTING

Zij die de pijplijn/channel (klep) naar de eenheid hebben dichtgegooid door de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers maar te blijven afwisselen in woorden, daden en gedachten zullen verlopig niet de volledige waarheid over zichzelf leren kennen. Alleen zij die de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers weer in evenwicht brengen ofwel in elkaar oplossen zullen de poort naar de eenheid weer volledig openen. Aangezien de meeste mensen in deze cyclus nogal eenzijdig gericht zijn op de 27 stress veroorzakers is het meer afstemmen op de 27 stress oplossers al een hele grote stap in de goede maar zeg liever meer evenwichtige richting. Na het herstellen van dit evenwicht waardoor u naast onderbewuste nu ook de meer hogerbewuste kant van uzelf gaat ervaren kunt u altijd besluiten c.q. de keuze maken om door te gaan met dit spel, te stoppen of opnieuw te beginnen met een ander spel.

Na dit natuurlijk voor vele mensen absurde "Science Fiction" relaas willen wij u nog een vraag stellen. Van wie heeft u deze innerlijke waarheid eerder gehoord. Als u goed navoelt zult u erkennen dat u het allemaal zeer bekend voorkomt. Dat kan ook niet anders wat er staat niets nieuws in dit boek omdat u alles al eens GEWETEN heeft.

32.8.1 WAAROM DENKT U HETGEEN DAT U VANDAAG DENKT

Laten we beginnen om vanaf de Griekse tijd wat namen te noemen in de filosofie en wetenschap. Anaxagoras - Socrates - Plato - Aristoteles - Pythagoras - Homerus - Galileo - Newton - Legrange - Einstein etc. Zij die wat verder kijken en lezen dan TV journaal en krant kennen deze werken omdat zij gaan over democratie versus dictatuur, 4D+ versus 3D, lichtkracht versus zwaartekracht, eenheid versus relativiteit, combinisme versus reductionisme, eenheids mechanica versus quantum mechanica, vortexen versus deeltjes en golven, zelforganisatie versus chaos theorie, holodynamische psychologie verus freudiaanse psychologie etc. ofwel de vergelijking tussen de zin en onzin in ons huidige leven volgende de 3D en 4D+ wetenschap op aarde. Ja zult u zeggen dat is waar. Maar nu dagen wij u uit met de werken c.q. concepten van Spinoza versus Locke, Leibnitz versus Kant, Schwedenborg versus Spencer en Norman versus de rest van de wereld te lezen en doorgronden in woorden, daden en gedachten om wanneer u deze zaken weer echt begrijpt dus in uzelf heeft opgelost weer eens met wat ervaringen buiten deze 0,01% herhalingswereld te beginnen. Ja wij praten hier over de Tweede Reformatie. Nee laten wij eerlijk zijn over De Reformatie en De Renaissance. Kunt u tijdens de eerste reformatie nog herinneren wie u was en wat u zij, deed en dacht voordat u wederom in herhaling viel. Voor de Nederlanders onder ons is dit de tijd van Calvijn welke ons voorbestemming, hel en verdoemenis bracht als reactie op de Inquisitie van de Rooms Katholieke kerk welke voortkwam uit de hebberigheid en machtslust van de apostelen Peter en Paulus. Als een van de grote boodschappers van de afgelopen 1 miljoen jaar naar de huidige structuren van onze samenleving zou kijken denkt u dan ook niet dat deze boodschapper het gevoel zou hebben de wij op aarde alles omgedraaid hebben. Wordt het vandaag dan ook niet tijd dat we alles weer terugraaien ofwel reconstrueren zoals het eens geweest is in het 0 punt van de eenheid. En voor wie vandaag de daders in zijn schepping wil aanwijzen is het alleen maar zaak om het geld te volgen. Want alleen het misbruikte geld wijst de weg naar de macht ofwel de structuren en mensen die vandaag deze omgekeerde wereld in stand houden zonder dat ze zelf weten wie ze in werkelijkheid zijn. .

32.8.2 VAN EEN GOEDE VRIEND

Onlangs kregen wij van vele goede vrienden het verzoek te bidden voor de vrede in het Midden Oosten. Ons antwoord was dat wij niet bidden maar alleen positieve hulp geven in woorden, daden en gedachten aan hen die hierom vragen. Het probleem met de vele Joden en Arabieren die op dit moment bidden is dat zij niet om vrede bidden maar om hulp vragen bij het verslaan ja zelfs vernietigen van hun tegenstanders.

Weten zij niet dat Jezus en Mohammed een en hetzelfde vertegenwoordigen! U kunt begrijpen dat al deze mensen de deur (klep) naar de eenheid hebben afgesloten en de deur (klep) naar de lagere destructieve astrale werelden in zichzelf wederom wagenwijd hebben openstaan. Op dit moment kunnen wij deze mensen dus niet helpen omdat de overgrote meerderheid heeft gekozen voor haat, moord en doodslag in de regio. Ja zelfs de meerderheid van deze mensen praten over vrede en goede daden maar haten in hun hart ofwel hun gedachten de vijand even erg als zij die er publiek in woorden en daden voor uitkomen. Zodra een handjevol mensen in deze landen de deur (klep) weer naar hun hogere- en eenheidsbewustzijn zouden openen zullen zij direct geholpen worden en zal de vuurhaard doven. Dit geldt trouwens niet alleen voor het Midden Oosten maar voor alle landen, gemeenschappen, huwelijken en mensen die vandaag in moeilijkheden verkeren, Heeft u al om hulp gevraagd aan uw hoger- en/of eenheidsbewuste oude zelf gevraagd.

32.9 INVLOED VAN EEN TOTALE MAANSVERDUISTERING OP DE MENS

Zoals u weet zal er op dinsdag 9 januari 2001 een totale maansverduistering plaatsvinden. Na de totale zonsverduistering van 11 augustus 1999, conjunctie der planeten van 5 mei 2000 is de totale maansverduistering de laatste van de drie grote electromagnetische stappen welke ons letterlijk qua bewustzijn het nieuwe tijdperk der verlichting inslingeren. We mogen hier dan ook zeggen dat de tweede renaissance haar aanvang zal nemen na 9 januari 2001. Wat zullen mensen merken van deze veranderingen. Allereerst zal de intensiteit van de volle maan in combinatie met een totale verduistering zeer grote gevolgen hebben op zowel uw lichamelijke als ziele gesteldheid. Zoals u weet is de innerlijke functie van de volle maan (1X per maand) om de overtollige negatieve energie af te voeren van de aarde. De volle maan op 9 januari doet echter veel meer. Zij die hiervoor gevoelig zijn zullen merken dat rond deze dag niet alleen de algemene negatieve energie van de aarde en alle daarop levende mineralen, planten, dieren en mensen zal wegvloeien maar dat dit van top tot teen zal plaatsvinden. Wanneer u zich dan ook rond deze datum wat ongemakkelijk voelt moet u beseffen dat er niets mis is met u maar dat er alleen een grote schoonmaak zal plaatsvinden. Om een al te grote energie ofwel frequentiedip bij uzelf te voorkomen is het verstandig om uw frequentie middels de geschriften van Spinoza, Schwedenborg, Lorber en Norman te verhogen.

Naast het fysieke aspect zullen deze dagen ook een zeer belangrijk innerlijk aspect kennen. Voor vele van u zal het net lijken of hun gevoel en intuitie met sprongen vooruit gaat. En dan bedoelen we niet alleen kleine sprongen zoals we de afgelopen drie jaar hebben meegemaakt maar mega sprongen. Voor sommige mensen zal dit resulteren in een eerste kennismaking met helderziend, heldervoelend-, helderhorend en helderwetendheid. Zeer belangrijke eigenschappen omdat deze de basis van o.a. de nieuwe technologie en nieuw psychiatrie zullen vormen van dit millennium. Verwonder u dan ook niet dat u even (voor de afstemming op hogere frequenties) niet meer "lekker" in uw vel zult zitten. Dit is niet meer dan een electromagnetisch overgangsproces welke volledig is afgestemd op de nieuwe velden die zich op dit moment rond de aarde in de derde dimensie formeren.

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDEREN