Hoofdstuk 5:
EM-X DE WONDERBAARLIJKE FRISDRANK UIT HET VERRE OOSTEN

DE MISSING LINK: lees meer bij HOG hoofdstuk 7

Nadat u het fundament van uw fysieke lichaam weer op orde heeft gebracht door gebruik te maken van (Schindele's) mineralen is het tijd geworden om een gezond huis te laten verrijzen op deze evenwichtige basis. Als bouwstoffen voor dit huis zullen de meeste mensen gelijk aan vitaminen, amino-zuren, enzymen, essentiele olien, eiwitten etc. denken ofwel al die zaken die vandaag veelvuldig in de media besproken worden.

Wonderbaarlijk is het echter om te constateren dat de Micro-Organismen bijna altijd buiten beschouwing gelaten worden - als het over gezondheid gaat - omdat deze al van oudsher een negatieve betekenis hebben meegekregen in onze opvoeding naar volwassenheid. Virussen, bacterien, schimmels, zuren etc. worden dan ook tot de dag van vandaag eenzijdig veroordeeld als ziekteverwekkers die zo snel mogelijk vernietigd moeten worden om maar weer gezond te worden. Dit terwijl uw gezondheid voor een zeer groot gedeelte afhangt van het bestaan van deze micro-organismen in uw lichaam.

- Wat zou er immers met uw voedsel gebeuren als er in uw maag en darmen geen positieve bacterien, schimmels en zuren aanwezig waren. Uw voedsel zou simpelweg niet verteerd worden waarna het ongebruikt uw lichaam zou verlaten.

- Wat zou er immers gebeuren wanneer in uw bloed geen positieve bacterien, schimmels en zuren aanwezig waren. Uw voedsel zou niet optimaal getransporteerd en geconserveerd worden op weg naar haar bestemming welke o.a. uw organen zijn.

- Wat zou er immers gebeuren wanneer in uw organen en weefsels geen positieve bacterien, schimmels en zuren aanwezig waren. Uw ongebruikte etensresten zouden gaan rotten waardoor allerlei ontstekingen in uw lichaam ontstaan waardoor allerlei (chronische) ziekten de kop op kunnen steken.

- Wat zou er immers gebeuren wanneer in uw cellen geen positieve bacterien, schimmels en zuren aanwezig waren. Uw voedsel zou niet optimaal verbrand ofwel omgezet kunnen worden in levensenergie.

- Wat zou er immers gebeuren wanneer uw Micro-Organismen geen zuurstof, stikstof, water, vitaminen, amino-zuren, enzymen, anti-oxidanten etc. meer in uw lichaam zouden uitscheiden. Uw lichaam zou letterlijk stoppen met bestaan.

Het mag nu duidelijk zijn dat een te eenzijdige manier van naar micro-organismen kijken grote gevolgen heeft voor uw levensenergie en de hieruit resulterende levensvreugde. Bij de bestrijding van micro-organismen wordt immers nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen goede en kwade micro-organismen met als gevolg dat bij vele medische behandelingen zoals bestraling, chemotherapie, antbiotica, hormoon preparaten niet alleen de ziekteverwekker maar ook het zelfgenezend vermogen van het lichaam vernietigd wordt. Het resultaat is een algehele verzwakking van het lichaam waardoor het bij een tweede aanval nog langzamer of in het geheel niet meer zal herstellen. Maar in ernstige gevallen kunnen we niet anders wordt wel eens beweerd. Deze opmerking wordt alleen gemaakt door hen die niet verder kijken dan hun eenzijdige Westerse medische boeken en theorien welke voor het grootste deel niet ouder dan 100 jaar zijn. De Chinese/Indiase geneeskunst - waar meer dan de helft van de wereldbevolking van gebruik maakt en al 3000 jaar oud is - zegt echter dat je eerst het zelfgenezend potentiel van het lichaam op orde moet brengen voordat je met de behandeling begint. Wanneer we dit in Westerse termen vertalen zou dit betekenen dat we eerst onze mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele olien, eiwitten, levensvreugde etc. voorraden weer op een levensvatbaar niveau moeten terugbrengen. Wanneer we aan de Oosterse en Westerse geneeskunde de revolutionaire ontdekkingen zouden toevoegen inzake micro-organismen dan is een recept voor een bijna onverwoestbare fysieke gezondheid geschreven die beter werkt naarmate je er eerder in je leven aan begint. Preventieve geneeskunde staat echter wereldwijd nog maar in de kinderschoenen met als gevolg dat men over het algemeen de put pas dempt als het kalf (bijna) verdronken is. En iedereen die eens (chronisch) ziek is geweest weet hoe lang het kan duren voordat je uit deze put van ellende geklommen bent voordat je het levenslicht weer kan aanschouwen.

EEN EVENWICHTIGE AANPAK

Zodra de mens in staat is om alles in zijn leven uit evenwicht te gaan bezien, doen en zijn is de basis gelegd voor een leven zonder lichamelijke klachten. Nu zullen er gelijk mensen opstaan die zeggen dat vele ziekten erfelijk ofwel genetisch bepaald zijn. Deze mensen vergeten dat al deze erfelijke ziekten pas de kop opsteken zodra zij "getriggered" ofwel geactiveerd worden door een bepaalde stof of omstandigheid. Het is net als bij een allergie. Wanneer de patient bijvoorbeeld niet in contact komt met stoffen waarvoor hij allergisch is zoals brood (zemelen), melk, witte suiker, stuifmeel etc. dan gebeurt er niets ondanks het feit dat hij de ziekte- verwekker in zich draagt. Ditzelfde geldt voor erfelijke ziekten welke we ook wel als een allergie uit het onverwerkte verleden kunnen beschouwen. Zonder oorzaak kan er immers geen gevolg bestaan. Tevens weten we dat hoe frequenter en heftiger we aan de allergie verwekker worden blootgesteld hoe langduriger en ernstiger de reactie zal zijn en deze reactie alleen maar zal intensiveren wanneer wij op enig moment over een zwakke gezondheid beschikken. Hieruit kunnen wij concluderen dat de eerste stap naar een volledige fysieke gezondheid die van een basis evenwicht ofwel gezondheid is. Hierna is het zaak om niet te vaak extreem in herhaling te vallen ofwel jezelf bloot te stellen aan die dingen die ongewenste reacties veroorzaken.

HET BASIS RECEPT VOOR EEN ONVERWOESTBARE FYSIEKE GEZONDHEID

Het basis recept voor een onverwoestbare fysieke gezondheid bestaat maar uit maar drie basis uitgangspunten:

1. Eet en drink dagelijks verse ecologische produkten met een hoge organische levenswaarde.

2. Zorg voor een goede mineralen en micro-organismen huishouding.

3. Voorkom stress door zoveel mogelijk evenwichtig te leven en doen wat je echt leuk vindt.

Natuurlijk is er naast deze basis uitgangspunten nog veel meer nodig voor een optimale gezondheid. In de hierop volgende hoofdstukken van het boek De Nieuwe Gezondheidsleer wordt hier dan ook uitgebreid op ingegaan. ZUURSTOF EN ANTIOXIDANTEN

Uw lichaam heeft zuurstof nodig om van te leven. Deze zuurstof zorgt ervoor dat levensmiddelen - die in uw maag en darmen omgezet worden in vloeistoffen welke door uw bloed en zenuwen over uw hele lichaam getransporteerd worden - in uw cellen door verbranding (oxidatie) omgezet worden in levensenergie. Wanneer de lichaamscellen door (erfelijke) vervuiling niet meer in staat zijn de levensvloeistoffen optimaal ofwel volledig te verbranden ontstaan er afvalprodukten c.q. vrije radicalen. Deze vrije radicalen moeten uw lichaam zo spoedig mogelijk verlaten om storingen in het functioneren van uw lichaam te voorkomen. Niet afgevoerde afvalprodukten gaan zich immers ophopen op diverse plaatsen in uw lichaam (o.a uw organen) waardoor een blokkerings en/of rottingsproces (gebrek aan zuurstof) opgang komt welke tot allerlei ziekten kunnen lijden.

Bij dit opruimproces spelen lichaamseigen antioxidanten genaamd Super Oxide Dismutase (SOD) een grote rol. SOD kan alleen maar gevormd worden wanneer er voldoende mineralen, vitaminen, enzymen, eiwitten etc. aanwezig zijn in het lichaam. Het woord antioxidanten is trouwens niet geheel juist omdat het vaak niet de overactieve zuurstof is dat tot problemen leidt maar de onvolledige verbranding (oxidatie) van de levensvloeistoffen met de daaruit resulterende afvalstoffen. Zuurstof wordt in het lichaam pas overactief c.q. agressief wanneer een lichaam chronisch vervuilt is of (onnodig) geopereerd wordt en niet omgekeerd. In een gezond dus niet vervuild lichaam worden er voldoende stoffen geproduceerd die een radicalisering van zuurstof voorkomen. Antivrijeradicalen zou dan ook een beter woord zijn voor de functies van deze schoonmakers.

Hoe meer uw lichaam dus door de jaren heen vervuilt is geraakt - verouderd - door onnatuurlijke voedings-middelen zoals straling, chloor, uitlaatgassen, amalgaan, vinylchloride (plastic), dioxine, pesticiden, chemische verbindingen, kleurstoffen, geurstoffen, conserveringsmiddelen, bleekstoffen, schimmelverwijderaars, medicijnen, tabak, koffie, alcohol etc. etc. hoe moeilijker het ermee zal hebben om dit schoonmaakproces optimaal te verrichten. In onze Westerse maatschappij ontkomt bijna niemand er meer aan om extra Antivrijeradicalen te drinken c.q. slikken om het evenwicht in het lichaam te behouden.

De belangrijke Anti(oxidanten)vrijeradicalen in EM-X zijn a-tocoferolen, flavono´den, y-oryzanol, ubichinon en lycopenen. In aanvulling op zulke Anti(oxidanten)vrijeradicalen bevat EM-X verschillende bio-actieve stoffen en mineralen. Door sommige artsen wordt zelfs beweerd dat EM-X hondermaal werkzamer is dan de bekende Anti(oxidanten)vrijeradicalen zoals Vitamine C, Betacarotine, vitamine E en flavonoiden.

DE NANO FABRIEKEN

Wanneer we vandaag de medische vakliteratuur opslaan komen we vaak het woord Nano technologie tegen. Met Nano technologie worden bijna oneindig kleine robots bedoeld die in staat zijn een probleem in ons lichaam te corrigeren. Wat de medische wetenschap echter al jaren over het hoofd ziet - aan niet te patenteren zaken valt niets te verdienen - is dat deze Nano robots al vanaf het begin der tijden op onze planeet bestaan in de vorm van micro-organismen. Het waren immers deze Nano robots die het fysieke leven eerst anaerobe (zonder zuurstof) en later aerobe (met zuurstof) onze vorm gegeven hebben. Vandaag vormen deze aerobe en anaerobe micro-organismen een Gesloten Cyclische Coexistentie (GCC). Hiermee wordt bedoeld dat de aerobe micro-organismen leven van de afvalstoffen (zuurstof, stikstof, water en antivrijeradicalen) van de anaerobe micro-organismen en omgekeerd. De GCC zorgt ervoor dat de aarde en alles wat daarop leeft in evenwicht blijft zolang de mens niet al te extreem ingrijpt in dit uitwisselingsproces. Vandaag kunnen wij de GCC nog goed bekijken tussen planten die stikstof opnemen en zuurstof afgeven terwijl dieren en planten het omgekeerde doen.

WAT IS EM-X

EM is de afkorting van voor Effectieve Micro-organismen welke al zolang de mens op aarde bestaat gebruikt worden bij het bereiden en bewaren van levensmiddelen. Yogurt, kaas, alcoholische dranken en vele andere levensmiddelen zouden niet kunnen bestaan zonder deze micro-organismen.

Effectieve Micro-organismen werden ongeveer 25 jaar geleden voor het eerst toegepast in de landbouw en veeteelt om de problemen met pesticiden, kunstmest en antibiotica het hoofd te kunnen bieden. EM is immers in staat om het gebruik van deze chemische middelen drastisch te verlagen en in vele gevallen volledig te vervangen. Een bijkomend resultaat was dat de opbrengst van de oogst 10-25% toenam en het water in de omringende gebieden van haar (organische) vervuiling ontdaan werd.

Het duurde dan ook niet al te lang voordat men na de uitstekende resultaten in de veeteelt begon om het middel ook voor de mens beschikbaar te stellen. Omdat EM vooral werkte bij de schoonmaak en reactivering van de darmen (volgens een oude Chinese wijsheid begint iedere ziekte in de darmen) werd tevens naar een produkt gezocht dat direct door de maag opgenomen kon worden en waarbij een hoge concentratie van antioxidanten/antivrijeradicalen aanwezig was. Na veel onderzoek werd 10 jaar na de introductie van EM het produkt EM-X als frisdrank op de markt gepresenteerd. Een frisdrank, geextraheert uit rijstzemelen, zeewieren, spoorelementen en EM die een ware revolutie zou betekenen in het Verre Oosten en specifiek Japan.

Het unieke aan het EM produkt was dat de uitvinder Prof. Dr. Teruo Higa uit Japan is staat was zowel aerobe als anaerobe micro-organismen in een vloeistof samen te brengen, dus in staat was het GCC proces in het klein te simuleren. Hiermee had hij dus als het ware de fysieke materialisatie van de schepping op het gebied van micro-organismen effectief samengebracht. Het resultaat was een evenwichtig produkt dat dus niet een kant maar beide kanten van het micro-organismen potentieel praktisch ter beschikking van de mensheid stelde.

EM-X wordt uitsluitend gemaakt van die stoffen die in natuurlijke fermentatie processen worden geproduceerd en is rijk aan antioxidanten, 40 soorten mineralen en spoorelementen en bio-actieve stoffen: zoals NAD (nicotinamide dinucleotiden), FMN (flavine-mononucleotiden) en aminozuren, zoals L-analine en L-glutamine. EM-X heeft door haar antioxidanten/antivrijeradicalen een sterke werking om kettingreacties te stoppen, die aanvankelijk worden veroorzaakt door onvolledige verbranding.

HET PRODUKT EM-X

EM-X is een smaak- en reukloze heldere vloeistof met een gouden tint en heeft enige unieke fysisch/chemische eigenschappen: De chemische formule van water is H2O. Wanneer men de fysische eigenschappen van water bestudeert, dan wordt water beschouwd als (H2O)n, dat een cluster vormt met vele watermolekulen.

Zeventig procent van het menselijke lichaam bestaat uit water, dat bestaat uit clusters verbonden met verschillende stoffen. De grootte van de cluster vertegenwoordigt de activatie graad van water.

Wanneer drie soorten water (water met EM-X, leidingwater en super gezuiverd water), die werden gebruikt om halfgeleiders te reinigen, gemeten werden door een nucleaire magnetische resonantiemeter (NMR) dan geeft een cluster in het EM-X water, in vergelijking met leidingwater, ongeveer de helft van de NMR meetwaarde aan en is even klein als de NMR meetwaarde van het super gezuiverde water.

In aanvulling hierop werden metingen doorgevoerd op een moleculaire vibratietester, Raman spectroscopie, om de eigenschappen van water te analyseren. De meetresultaten bevestigden dat de eigenschappen van EM-X water sterk overeenkomen met die van super gezuiverd water. Dezelfde meting bevestigde ook de sterke luminiscentie (lichtuitstraling), die aangeeft dat EM-X vele verschillende stoffen bevat.

In het algemeen kan men zeggen dat hoe meer stoffen water bevat hoe groter de clusters worden. Echter de cluster in EM-X-water blijft zeer klein, flexibel en mobiel. Door deze eigenschap kan het menselijke lichaam gemakkelijk EM-X met al zijn Antivrijeradicalen, bio-actieve stoffen en mineralen absorberen.

EM VERSUS EM-X

Zoals we al hierboven gezien hebben werkt EM vooral op de darmen (de oorsprong van uw gezondheid) terwijl EM-X vooral direct op de maag en daarbijbehorende bloed en zenuwen werkt met natuurlijk alle daarop aangesloten organen, weefsels etc. De vraag die iedereen zich dan ook zal stellen is of men eerst met EM, EM-X of allebei tegelijkertijd zou moeten beginnen voor het bereiken van een optimale fysieke gezondheid. Wanneer de kosten geen rol zouden spelen kiest men natuurlijk voor beide tegelijkertijd. Jammergenoeg zijn de kosten voor EM-X in de meeste landen buiten Japan nog extreem hoog. Dit komt vooral omdat EM-X nog niet lokaal gefabriceerd wordt maar uit Japan geimporteerd moet worden hetgeen het produkt vele malen duurder maakt voor diverse lokale markten. Dit in tegenstelling tot EM dat lokaal gefabriceerd wordt en voor een paar gulden per liter door uzelf aangemaakt kan worden. Wij hopen dat deze situatie in de komende maanden weer in evenwicht gebracht zal worden aangezien het Prof. Dr. Teruo Higa meer te doen is om de kwaliteit dan de kwantiteit van het leven.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN RESULTATEN

Honderdduizenden mensen in meer dan 100 landen hebben in de afgelopen 25 jaar gebruik gemaakt van EM en EM-X produkten. Uit de duizenden referenties sommen wij de meest kenmerkende toepassingsgebieden op met vaak wonderbaarlijke resultaten.

1. Kanker. 2. Hart -en Vaatziekten. 3. Reuma. 4. Multiple-sclerosen 5. Astma. 6. Suikerziekte. 7. Lever- en nieraandoeningen. 8. Alzheimer 9. Zenuwstelsel. 10. Huidproblemen. 11. Versterking immuumsysteem. 12. Diepe rustige slaap. 13. Minder vaak urineren. 14. Rustige ongesteldheid en warmere voeten en handen. 15. Sneller herstel bij operaties. 16. Versnelde afbraak van alcohol en drugs. 17. Minder aanslag op de tong. 18. Varkenspest en uierontsteking. 19. Herstel oorspronkelijke haarkleur. 20. Verjonging door regeneratie organen. 21. Afvallen door betere verbranding. 22. Minder bijwerkingen van medicijnen. 23. Opereren zonder operatie.

EM en EM-X kunt u gerust naast andere middelen en medicijnen gebruiken omdat het om gewoon in de natuur voorkomende substanties gaat waarbij tot nu toe geen bijwerkingen geconstateerd zijn (Drew Universiteit van Californie) en het herstellen van het zelfgenezend vermogen van het lichaam centraal staat. Of zoals een patient zij: Zolang ik EM-X neem, heb ik geen angst voor kanker meer en niets kan kanker beter genezen dan goed functionerende zelfgenezingskrachten.

DOSERING EN INNAME

Zowel bij EM als EM-X is het zaak de dosering rustig op te bouwen. Er wordt dan ook aanbevolen om de beginnen met 10 ML per dag. Na drie dagen kunt u de dosering verdubbelen en verdelen over drie inname momenten (ontbijt/lunch/diner) per dag. In ernstige gevallen worden zelfs doseringen tot 210 ML (3 maal 70 ML) per dag gebruikt.

EM en EM-X kunnen gewoon tegelijkertijd met uw maaltijd ingenomen worden. Uw lichaamstemperatuur, eten en drinken zorgen immers voor de voeding c.q. het optimale leef- en werkklimaat van uw micro-organismen.

Voor ernstige gevallen of voor patienten die aan maag- en darmstoornissen lijden kan EM-X middels een infuus ingebracht worden. Bij deze methode begint men met het toedienen van 2 Milliliter om deze stapsgewijs met 0,5 Milliliter te verhogen totdat het optimale resultaat is bereikt. Het mag voor zich spreken dat deze methode alleen toegepast mag worden in overleg met een arts.

Iedere ziekte kent haar omslagpunt. Dit is het punt dat beide kanten van uw organisme weer in evenwicht komen. Voor iedereen zal dit punt verschillend zijn. Voor de een zal het 1 dag, voor de ander 1 week, voor de volgende 1 maand of meer/minder duren. Wel staat vast dat wanneer u uw omslagpunt bereikt heeft uw leven al ware het een donderslag bij heldere hemel veranderd. Uw lijden veranderd na het omslagpunt immers weer in leven.

Natuurlijk moet wel vermeld worden dat niet alle mensen op dezelfde manier en in gelijke mate op EM en EM-X reageren. Er zijn zelfs gevallen bekend 1 op 100 waar EM en EM-X in het geheel geen aanwijsbaar resultaat opleveren. Wanneer EM en EM-X gedurende de kuur van 3 maanden dan ook geen meetbaar c.q. voelbaar resultaat oplevert dan stopt u de inname van EM en/of EM-X.

TIJDELIJKE ONTGIFTINGSVERSCHIJSELEN

Net zoals bij alle middelen die het lichaam schoonmaken, regenereren en weer in balans brengen kunnen ook EM en EM-X tijdelijke ontgiftingsverschijnselen kennen. Drink daarom minimaal 1 tot 1,5 liter zuiver water per dag. Constateert u bij uzelf dan ook een van de onderstaande verschijnselen besef dan allereerst dat bij u de schoonmaak is begonnen. Houden de ontgiftingsverschijnselen aan dan kunt u de dosering verlagen tot bijvoorbeeld de helft van uw dagelijkse dosering en dit net zolang totdat u geen ontgiftingsverschijnselen meer heeft. Besef echter wel dat wanneer u volledig zou stoppen met EM of EM-X u helemaal opnieuw kunt beginnen omdat u lichaam weer gewoon terugvalt in haar oude ziektepatroon.

- Slaperigheid (doe even een dutje tussendoor). - Winderigheid. - Stinkende (diarree) ontlasting en adem. - Jeuken van de huid. - Brandend gevoel in/over een deel of hele lichaam. - Lichte of donkere ontlasting. - Misselijkheid en/of overgeven. - Zweten. - Verkoudheid. - Onstabiel zweverig gevoel (ga even zitten). - Pijn in de nieren, lever, eierstokken. - Opspelen oude beenbreuken. - Stijging bloedsuikergehalte. - Tijdelijke verergering van ziekte. - Minder slaap nodig (vooral bij inname voor slapengaan)

Wanneer u zich aan bovenstaande toepassingswijze houdt zullen de ontgiftingsverschijnselen binnen een paar dagen ophouden waarna u de dosering wanneer dit voor u nodig is weer kunt verhogen tot het niveau dat voor u het meest evenwichtig c.q. optimaal aanvoelt. Deze weerstandsreacties van het lichaam zijn immers de snelste manier om zich te ontdoen van schadelijke stoffen.

EM en EM-X probeer het eens!

Want laten we eerlijk zijn wat heeft u naast de pijn en ellende van een ziekte te verliezen. Chinese spreuk: Wie lacht en vriendelijk is, blijft jong, boosheid en verbittering versnelt de ouderdom. Westerse spreuk: Ziekte ontstaat eerst in de geest. Eenheids spreuk: Uw onverwerkte verleden, EGO en OGE veroorzaken alle ziekten.


home