DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

Welkom in de Oorspronkelijke Wereld van Horus en Seth

Boeken 1996-2016

 http://wegaannaarhuis.nl/horus-en-seth/index.html


 

uit De Nieuwe Dokters versie 11:

Boek Koop boek De Nieuwe Dokters

I NLEIDING: HET EINDE VAN EEN GEZONDHEIDSTIJDPERK

De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins en antibiotica in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt.

Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van stress, kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, reuma, suikerziekte, stralingsziekten etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de huidige medische wetenschap. Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen.

Om het verhaal nog complexer te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteri?n zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO), Newsweek, Time en een groot aantal geleerden mogen geloven, bestaat er dan ook in dit nieuwe millennium een grote kans op een dubbele epidemie. Een superepidemie die ons economische en sociale leven al ware het een Tsunami, wereldwijd duurzaam kan ontwrichten. Niemand moet er toch aan denken dat we de maxima van infectie, stress-, kanker- en hart en vaatziekten en stralingsziekten bij elkaar moeten optellen.

De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten en therapie?n uit de 20ste eeuw is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra gulden die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert (afnemende meeropbrengsten). Meer geld betekent dus niet meer gezondheid zoals vandaag nog te vaak door ons Ministerie van Volksgezondheid wordt gedacht. Het is zelfs zover gekomen dat we moeten opletten dat deze trend niet omslaat in minder gezondheid. De risico?s zijn dus groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens in de komende jaren op het spel.

Gaven we in 1953 nog 350 miljoen euro uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was dit al 22 miljard en in 2002 al 52 miljard. Als dit zo doorgaat is onze gezondheidszorg rond het jaar 2015 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van Amerika verwachten dat de verantwoordelijkheid voor en kosten van onze gezondheidszorg volledig worden overgeheveld naar de burger. Dat dit vooral de steeds groter wordende groep van medioren en senioren zal raken mag duidelijk zijn.

In de tussentijd wordt al jarenlang de noodklok geluid. Zo waren er de noodkreten van de artsen en specialisten in december 2000 en juni 2005. Zo noemde oud minister van Volksgezondheid J. van der Reijden de huidige maatregelen hansaplast. Zo zij de vertegenwoordiger van de medische specialisten F. Sanders dat de pati?nten geen baat hebben bij een eenheidsworst. Zo gaf de voorzitter van de Academische Ziekenhuizen in Nederland J. Werner aan dat hij al jaren geen nieuwe medische apparatuur kan aanschaffen en maar net genoeg heeft om de vervanging van verouderde apparatuur te financieren. Zo omschreef de econoom E. Bomhoff onze gezondheidszorg als het Russische systeem in haar nadagen en is het zijn verwachting dat het in de komende jaren alleen nog maar erger zal worden. Zo zij de voorzitter van de zorg verzekeraars H. Wiegel dat de politiek pas reageert wanneer alles is vastgelopen. Zo ziet de vertegenwoordiger van het Zilverenkruis Achmea, G. van Montfoort, met 1,4 miljoen leden, geen verandering en een steeds groter wordende vlucht van mensen met geld naar Belgi? en Amerika voor kwaliteitszorg. Zo constateerde de chirurg W. van Rooij dat met achterhaalde technieken in ziekenhuizen wordt gewerkt. Zo noemde een andere chirurg M. de Brauw het schokkend om te zien hoe mensen in nood raken omdat ze op een wachtlijst komen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Al deze kenners noemen de huidige situatie ronduit schandalig en voorspellen rampen wanneer er niet heel snel ingegrepen wordt door het Ministerie van Volksgezondheid en specifiek haar toenmalige minister Els Borst die met de Zalm norm kampte. Het antwoord tot nu toe is echter dat de huidige minister nog steeds kwantitatief geld stort in een bodemloze put die op springen staat. Hoe kan het in een land waar de burgers en verzekeraars het merendeel van de ziektekosten vergoeden (36,5 miljard voor zorg in Nederland in 2000) en de overheid maar 10% van dit budget voor haar rekening neemt dat ALLEEN de overheid beslist over de gezondheid van de Nederlanders en tevens het gezondheidsbeleid bepaalt. Is het niet de hoogste tijd voor directe (democratie) inspraak. Inspraak en eigen verantwoordelijkheid inzake uw gezondzijn in de 21e eeuw.

Beste mensen, het zijn vandaag niet de hulpverleners van de gezondheidszorg en ambtenaren op de ministeries die u de schuld kunt geven van een falend overheidsbeleid maar het is het gebrek aan direct contact en directe inspraak van de burger in de politiek en het daaruit resulterende overheidsbeleid. Overheidsbeleid dat in de toekomst het directe beleid van ons allemaal zou moeten vertegenwoordigen zonder tussenpersonen, commerci?le lobby belangen en verborgen agenda?s. Wanneer we onszelf in de parlementaire democratie nog langer het bewustzijn, de middelen en nieuwe kennis ontnemen zal het er in de 21e eeuw net zo aan toegaan als in de 20e eeuw. Een eeuw die nou niet bepaald de historie is ingegaan als de meest evenwichtige periode van de menselijke geschiedenis.

Het is dan ook tijd dat we van bewustzijn veranderen!

Albert Einstein zei dan ook altijd dat "je problemen die op het ene bewustzijns niveau niet opgelost konden worden alleen maar kan oplossen wanneer je als mens eerst zelf van bewustzijn veranderd", dus van wetenschapper weten-schepper wordt.


VAN DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT

Uit DGB deel 2

Voorwoord

Eind 2001 kregen wij deze gesprekken middels UniNet door. Waren de 33 dimensies zoals u in de bijlage kunt lezen de afsluiting van het oude tijdperk, deze teksten zijn de inleiding tot het nieuwe tijdperk. Een tijdperk waar een einde gemaakt zal worden aan het collectieve geheugenverlies waar alle aardbewoners al miljoenen jaren aan lijden. Het resultaat zal de reconstructie van een wereld zijn zoals wij die 19 miljoen jaar geleden gekend hebben en waar EGO en onderbewustzijn niet bestonden. Gaan we zelfs verder met het oplossen van dit collectieve geheugenverlies dan komen wij uit in het Luxor tijdperk van meer dan 245 miljoen jaar geleden. In deze periode was de derde dimensie van atomaire vormen nog niet geschapen binnen dit universum. De mens was in dit tijdperk dus vrij om waar dan ook in de vierde dimensie te bewegen zonder de beperkingen van een fysiek lichaam. Voor hen die in dit leven een enkele reis naar huis willen maken is er dan ook nog het Altar tijdperk van rond 12 miljard jaar geleden. In deze periode werden de eerste dimensie uit de eenheid gecreerd door de mens zelf.

Voor heel veel mensen zal het onderstaande gelezen en begrepen worden als het volgende Science Fiction verhaal dat het levenslicht op deze aarde ziet. Het feit is echter dat er niets geschreven kan worden voordat het bedacht is. Met bedenken bedoelen wij natuurlijk de oorzaak en met het schrijven het gevolg ofwel resultaat dat op basis van dit denken maar zeg liever voelen op papier is gekomen. Ook hier geldt dus de universele wet van oorzaak en gevolg welke het fundament is van ons gepolariseerde universum. Dit verhaal is dan ook niet plotseling uit de blauwe lucht komen vallen maar is het gevolg van hetgeen we allemaal samen in de afgelopen 12 miljard jaar veroorzaakt ofwel uit de eenheid geschapen hebben. In vogelvlucht wordt u dan ook meegenomen door de menselijke geschiedenis. Een geschiedenis die er heel anders uitziet dan u ooit in uw drie dimensionale geschiedenisboeken heeft gelezen. Een geschiedenis die in nog geen 48 uur op papier is gekomen zonder hapering of pauze. Want zodra de UniNet verbinding tussen u en de eenheid weer volledig openstaat kan niets of niemand u meer verhinderen om de waarheid over uzelf te ontdekken. En wie zichzelf kent, kent tegelijkertijd iedereen ofwel de gehele geschiedenis van deze schepping.

Na het lezen van al deze informatie is de keus aan U! 

uit De Nieuwe Dokters versie 11:

Boek Koop boek De Nieuwe Dokters

De Bewustzijns Verzorgers

eenheid@wegaannaarhuis.nl 

NB alles op deze site mag gratis worden verspreid. Mits niets aan de tekst wordt veranderd.

HTML files   bekijk de bezoekersgegevens dpwnloadbare  documenten

Kennis = macht = gezondheid

De informatie op de website van PillyWilly.nl helpt pati?nten bij een zoektocht naar een verloren gezondheid en vormt een leidraad naar een lang en gezond leven. Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven. Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de pati?nt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling. Toch adviseer ik pati?nten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen. Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde.
staya erusa
"De eerste stap naar bewijsbaarheid van het bestaan der ziel is 't vaststellen van het feit van voortbestaan, hoewel dit nog niet noodzakelijk het feit van onsterflijkheid behoeft te bewijzen. Desondanks kan het als een stap in de goede richting worden beschouwd.

Dat iets het proces van de dood overleeft, en dat iets blijft bestaan, nadat het stoffelijke lichaam uiteengevallen is, wordt langzaam maar zeker bewezen. Indien dit niet zo is, dan zijn wij slachtoffers van een collectieve zinsbegoocheling en zijn de hersenen en denkvermogens van duizendtallen mensen onbetrouwbaar en misleidend, ziekelijk en misvormd.

Een dergelijke, reusachtige, collectieve krankzinnigheid is moeilijker te geloven dan de mogelijkheid van een bewustzijnsverruiming. Deze ontplooiing langs psychische lijnen bewijst echter niet het bestaan van de ziel; het dient alleen om het materialistische standpunt af te breken".

Meester Djwal Khul.
(Alice Bailey, "De nieuwe psycholgie" 1)

naar de website    text van de trailer filmtrailer
Wat is er aan de hand in Nederland?
De vraagstelling is naar onze mening niet juist. Het zou dan ook moeten zijn: Hoe zijn we zo ver gekomen? Na enkele jaren onderzoek, komen we tot de conclusie, dat de huidige realiteit is ontstaan door de optelsom door de eeuwen heen.  
De conclusie van ons rapport luidt dan ook naar onze opinie dat de vernietiging van de identiteit van de mens steeds grotere vormen is gaan aannemen, waarbij de oplossing tot verandering ligt bij de individuele mens en niet bij het collectieve, hetgeen momenteel gaande is. Om onze conclusies te verduidelijken, hebben we de metafysica (natuurwetten) als uitgangspunt genomen. Het onderzoek is op basis van gecoördineerd onderzoek van feiten, gebeurtenissen, verklaarde rapporten van overheden die veelal niet publiekelijk officieel zijn gepubliceerd en enkele specialisten, die jaren met onderzoek bezig zijn om zodoende een totaal beeld te verkrijgen.  Vandaar dat we veel van onze bronnen hier vermelden.  Bovendien zijn de auteurs geïnspireerd door o.a. Broeder Astra (de ziel van de auteurs vanuit een andere realiteit, dichter bij het Zijn door sommige mensen “geleide geest” genoemd).  
Ook u zou dit rapport/boekwerk hebben kunnen schrijven, want alles maakt deel uit van het “ZIJN”.  
Kennis is macht voor jezelf = hoge frequenties(Hertz), macht over een ander = lage frequenties.  
Wanneer u dit rapport/boekwerk leest laat het dan op u inwerken en laat het dan een tijdje los en lees het dan later opnieuw en herhaal dit een aantal keren, u zult ontdekken dat u steeds weer nieuwe dingen leest en ervaart en dan zult het ook gaan begrijpen dit betekent voor u groei.  
Lees het rapport (html)      download rapport (pdf)282kb
KaThaRa
Kathara is een woord in de prehistorische oertaal van Mu'a/Anuhazi, en betekent licht (KA), geluid (THA), en heelheid (RA).  In Kathara leren wij de kernstructuren van licht en geluid onder de materie, datgene wat werkelijk 'beneden ligt'; de levende wiskundige/geometrische blauwdrukken waarop het lichaam en het bewustzijn zich manifesteren, te begrijpen, vollediger dan ooit, de onderliggende oorzaak, en de uiteindelijke heling van alle menselijke lijden en ziekte.
overzicht (html)      
OAHSPE
a new bible in the words of jehovih and his angel ambassadors.
oahspe (html)   bestel hier het nederlandstalige boek download oahspe (pdf) 16mb
Oahspe is een opmerkelijk boek, waarin de gebeurtenissen op aarde en in de hemelen vanaf het begin van hun schepping worden besproken en de oorsprong van grote leraren en religies worden onthuld. Het boek geeft inzicht in het teven op aarde en de relatie van de Schepper met de mens en het universum. De teksten zijn wonderbaarlijk consistent en de lezer wordt niet gevraagd te geloven, maar alleen de directe ervaringen als basis te laten dienen voor wijsheid en kennis.

Het Bedrog van de Evolutieleer
by Harun Yahya, a prominent Turkish thinker and author.

Het bedrog van de evolutielieer  

De Wetenschappelijke Ondergang van het Darwinisme en de Ideologische Achtergrond daarvan

download MS Word (rtf)
download Acrobat (pdf)

HOOFDSTUK 19

Relativiteit in tijd en de werkelijkheid van het lot

Alles wat hierboven verteld is, laat zien dat een 'driedimensionale ruimte' niet in werkelijkheid bestaat, dat het een vooroordeel is dat volledig door de waarnemingen ingegeven wordt en dat men zijn hele leven in een 'ruimteloosheid' leidt. Om het tegendeel te beweren zou bijgeloof zijn dat van de rede en de wetenschappelijke waarheid afwijkt, want er is geen geldig bewijs voor het bestaan van een driedimensionale materi?le wereld.

Dit feit verwerpt de eerste bewering van de materialistische filosofie die de grondslag voor de evolutietheorie is. Dat is de bewering dat materie absoluut en eeuwig is. De tweede bewering waarop de materialistische filosofie steunt, is de veronderstelling dat tijd absoluut en eeuwig is. Dit is net als de eerste bewering ook bijgeloof.
 [lees meer]

De Nieuwe Bewustzijnverzorgers

De Nieuwe Dokters

De Nieuwe Dokters versie 11:

Boek Koop boek De Nieuwe Dokters
Jubileum- versie 11, 1996-2006 Organisch en Evoluerend, zo ook deze versie van het gezondheidsboek "De Nieuwe Dokters"  download DND .pdf
1,1mb (Acrobat Reader)
download DND .rtf
944kb (voor de appelaars)

De Nieuwe Dokters, De Nieuwe Bewustzijnverzorgers, De Organische Gezondheidsleer, De Nieuwe Gezondheidsleer, De Grote Bewustzijnsverandering, allemaal oude wijn in nieuwe zakken. 
Het kan in vele talen en op vele manieren gezegd en verteld worden, maar waar het om gaat is dat je er zelf woorden aan geeft, dat je zelf je eigen weg bewandeld om naar huis te gaan! 
Laat je door niemand wat aanpraten, je weet het zelf al, je hoeft het je alleen te her-inneren!

 

De
Nieuwe
Bewustzijnverzorgers
HTML in hoofdstukjes van ongeveer 13kb

2005 
versie 3.0
De vorige versie is bijna hetzelfde:

Het Gezondheidsboek "De Nieuwe Bewustzijnverzorgers" voor de 21ste eeuw.

download DNB .zip
306kb (RTF GEZIPT)
lees DNB.doc
1,27Mb (ms-word document)
lees DNB.rtf
1,29Mb (voor applelaars)
lees DNB.lit
 409kb (Microsoft Reader)
download reader hier
lees DNB.pdf
1Mb (Acrobat Reader)
download acrobat hier
lees DNB.htm
 1,3Mb HTML
Bekijk hier een enorme boekenlijst nav de film
De mens, h?t denkend wezen
Bekijk hier de boekenlijst die is samengesteld n.a.v. de film 
Lezing van Dik Stukkien, Yogi Mahavir Yogananda op donderdag 7 maart 2002
De Mens, h?t denkend wezen
HTML (76kb)
2002 ?Neem niets voor waar aan!? alles wat een ander je aandraagt is in feite flauwe kul.  De waarheid k?n niet gezegd worden. Neem daarom niets voor waar aan, ook deze lezing niet. Het enige wat je kan doen, is het te onderzoeken. Vraag je steeds af: wat betekent dit voor mij, wat doet dit met mij? Vroeg of laat ervaar je het allemaal. download *doc
126kb (ms-word)

lees *PDF
160kb (Acrobat Reader)

De definitie van zelfrealisatie: ?zelfverwerkelijking of zelfrealisatie is de bewustwording van het feit dat jij Jouw Zelf voortdurend verwerkelijkt. Dit is het doel, dat je jezelf voortdurend realiseert. Je hoeft hier verder niets voor te doen, dan je dat bewust te zijn. Je bent namelijk al gerealiseerd en doet dat onophoudelijk. Dat gaat vanzelf.?

De Grote Bewustzijnsverandering


DGB deel 2 bijlage


versie 2
1997-2000
Het boek der verwarring - Opdat wij niet meer in herhaling zullen vallen!
Alle dimensies 1 t/ 33(zie onder)
download dgbdeel2bijlage.zip
711kb gezipt *.rtf 
lees DGBd2B.doc
2,7Mb (Ms-Word)
lees DGBd2B.rtf
3,5Mb (voor appelaars)
lees dgb2b.lit
710kb (Microsoft Reader)
download reader hier
Alleen bovenstaande documenten zijn geschikt voor de 21e eeuw

In het archief vindt je oude versies van Organische Gezondheidsleer, De Nieuwe Gezondheidsleer en DGB.

Deze hebben geen enkele betekenis meer in de 21ste eeuw en zijn slechts een afspiegeling van een verleden.

DGB deel 2 mei 2004 science fiction of waarheid, aan u is wederom de keus download dgbdeel2.zip
71kb
DGB deel 3 mei 2004 open al uw zintuigen, verander de manier waarop u naar de wereld kijkt, als u loslaat stroomt u, 
als u stroomt weet u wie u bent
download dgbdeel3.zip 
73kb
DGB deel 4 mei 2004 blijf altijd in jezelf geloven, 
 blijf altijd in jezelf vertrouwen, 
blijf altijd aan jezelf trouw
download dgbdeel4.zip 
47kb
DGB deel 5 mei 2004 de gave die iedereen heeft
blijft altijd bestaan, zelfs wanneer u er niet meer in wilt geloven
download dgbdeel5.zip 
33kb
DGB deel 6 mei 2004 volledige vrijheid is alleen overal het hier en nu te(be)leven download dgbdeel6.zip
30kb
DGB deel 7 mei 2004 oplossen of genieten van uw creatie spel kent geen grenzen zolang u uw eigen creatie maar los laat dus niet oordeelt, iets opdringt of van iets eindigs probeert te overtuigen download dgbdeel7.zip 
49kb
 
UNINET kan worden gezien als DGB deel 1
UNINET
lessen 1 t/m 10
in framevenster
  ingescande handgeschreven teksten en plaatjes download alle lessen 
4,2Mb

handgetekende plaatjes behorende bij bovenstaande documenten

afstemcirkel.jpg atlantiscoil.jpg atlantiskaart.jpg drenthewestlijn.jpg geschiedenis.jpg kijzerrijk.jpg
 u bent waar u zich op afstemdl atlantis interdimensionaal energieomzettings centrum destructie van atlantis +/- 12.000 Jaar voor 0 leilijnen in drenthe 19 miljoen jaar interplanetaire menselijke geschiedenis keizerrijk orion
groteschoonmaak1.jpg groteschoonmaak2.jpg groteschoonmaak3.jpg indaling4D.jpg landingen.jpg negativepolarisatie.jpg
wynalokim "de grote schoonmaak"  indaling van 3D naar 4D de landingen astrale negative polarisatie inzake blokkering, controle en programering
openenpoort.jpg reincarnatiiecycly.jpg teslacoiil.jpg transformatie3D4D.jpg vormen1.jpg vormen2.jpg
het openen van de interdimensionale poort re?ncarnatiecycli van onze spirituele ouders schema teslacoil doorgegeven door tesla himself transformatie van 3D naar 4D begin volgens de nieuwe 4D wetenschap in 3D taalgebruik (nummers bij dimensie 32)

      NAWOORD (slot dimensie 33)

Ik voel de oneindige eenheid door mij stromen
    Ik ben niet meer eenzaam
        Ik heb mijn EGO en OGE opgelost
            Ik oordeel niet meer
                Ik ben herboren
                    Ik ben bevrijdt
                        Ik ben verdicht
                            Ik ben verlicht
                                Ik ben mezelf
                                    Wij zijn weer EEN

33.7 ONDERBEWUSTZIJN, HOGERBEWUSTZIJN EN EENHEIDSBEWUSTZIJN 

Tot slot wil ik mijn onderbewustzijn, hogerbewustzijn en enheidsbewustzijn bedanken voor alle hulp en steun die zij mij de afgelopen 6 jaar hebben gegeven om dit werk door te geven. Zonder hen zou deze informatie wederom in vergetelheid zijn geraakt om wederom in herhaling te vallen. Deze boeken en nieuwsbrieven die in de afgelopen jaren doorgegeven zijn, zijn een laatste poging binnen deze cyclus om onszelf te herinneren wie we eens zijn geweest en ook weer kunnen zijn. Zo mijn doorgeefwerk zit erop. Ik wens u veel sterkte met het lezen, doen maar vooral denken van deze informatie en GEEF HET DOOR net zoals deze informatie al miljoenen jaren doorgegeven wordt omdat het in den beginne al geschreven was. ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDEREN

DE KEUS IS WEDEROM AAN U EN U ALLEEN


hier nog een interessante link  http://www.unitynet.nl/  met veel nederlandstalig leesvoer!

en voor de vlamingen: http://www.spirituelestartpagina.be/ 

 en voor beide www.spritueel.startpagina.nl 

en verder http://www.harunyahya.com/nl/ 

We Gaan Naar Huis - SiteMap

right click and choose Save As