DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

 

In dit archief, oude versies van Organische Gezondheidsleer, De Nieuwe Gezondheidsleer en DGB. 

Deze hebben geen enkele betekenis meer in de 21ste eeuw en zijn slechts een afspiegeling van een verleden.

Na het lezen van al deze informatie is de keus aan U! 

De Bewustzijns Verzorgers

eenheid@wegaannaarhuis.nl 

NB alles op deze site mag gratis worden verspreid. Mits niets aan de tekst wordt veranderd.
Er wordt aangeraden alleen de nieuwste versies te gebruiken, men vindt deze alhier.

HTML files   bekijk de bezoekersgegevens gezipte (MS-Word) documenten
NIEUW

De
Nieuwe
Bewustzijnverzorgers

2005 
versie 3.0
NIEUW

Hierbij Het Gezondheidsboek "De Nieuwe Bewustzijnverzorgers" voor de 21ste eeuw.

download DNB .zip
306kb (RTF GEZIPT)
lees DNB.doc
1,27Mb (ms-word document)
lees DNB.rtf
1,29Mb (voor applelaars)
lees DNB.lit
 409kb (Microsoft Reader)
download reader hier
lees DNB.pdf
1Mb (Acrobat Reader)
download acrobat hier
       
De Grote Bewustzijnsverandering

DGB deel 2 bijlage


versie 2
1997-2000
Het boek der verwarring - Opdat wij niet meer in herhaling zullen vallen!
Alle dimensies 1 t/ 33 (zie onder)
download dgbdeel2bijlage.zip
711kb gezipt *.rtf 
lees DGBd2B.doc
2,7Mb (Ms-Word)
lees DGBd2B.rtf
3,5Mb (voor appelaars)
lees dgb2b.lit
710kb (Microsoft Reader)
download reader hier
DGB deel 2 mei 2004 science fiction of waarheid, aan u is wederom de keus download dgbdeel2.zip
71kb
DGB deel 3 mei 2004 open al uw zintuigen, verander de manier waarop u naar de wereld kijkt, als u loslaat stroomt u, 
als u stroomt weet u wie u bent
download dgbdeel3.zip 
73kb
DGB deel 4 mei 2004 blijf altijd in jezelf geloven, 
 blijf altijd in jezelf vertrouwen, 
blijf altijd aan jezelf trouw
download dgbdeel4.zip 
47kb
DGB deel 5 mei 2004 de gave die iedereen heeft
blijft altijd bestaan, zelfs wanneer u er niet meer in wilt geloven
download dgbdeel5.zip 
33kb
DGB deel 6 mei 2004 volledige vrijheid is alleen overal het hier en nu te(be)leven download dgbdeel6.zip
30kb
DGB deel 7 mei 2004 oplossen of genieten van uw creatie spel kent geen grenzen zolang u uw eigen creatie maar los laat dus niet oordeelt, iets opdringt of van iets eindigs probeert te overtuigen download dgbdeel7.zip 
49kb
De onderstaande oude versies van De Nieuwe Gezondheidsleer en DGB hebben geen enkele betekenis meer in de 21ste eeuw en zijn slechts een afspiegeling van een verleden.

OUD

Healthwave Organische Gezondheidsleer 

2004 
versie 2.0
OUD

Hierbij versie 2.0 van de Organische Gezondheidsleer voor de 21ste eeuw.

download HOG versie2.0.zip
300kb
lees HOG versie 2.0.doc
1,2Mb (ms-word document)
lees HOG versie 2.0.rtf
1,3Mb (voor applelaars)
OUD
De Nieuwe Gezondheidsleer
2002 
versie 6
Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid!

volledige verouderde handleiding

download DNG handboek2001v6.zip
246kb
OUD
DGB deel 7
71kb

Februari 2003

OPLOSSEN  OF  GENIETEN  VAN UW  CREATIE  SPEL KENT GEEN GRENZEN ZOLANG U  UW EIGEN CREATIE MAAR LOS LAAT  DUS NIET OORDEELT, IETS  OPDRINGT  OF VAN IETS EINDIGS  PROBEERT TE OVERTUIGEN

download
dgbdeel7.zip 
49kb
OUD
DGB deel 6
Februari 2003

ALLES IS 
HIER EN NU

download
dgbdeel6.zip
42kb
OUD
DGB deel 5
53kb
november 2002

DE GAVE DIE IEDEREEN HEEFT BLIJFT ALTIJD BESTAAN ZELFS WANNEER U ER NIET MEER IN WILT GELOVEN

download dgbdeel5.zip 
33kb
OUD
DGB deel 4
73kb
sept 2002 HET BOEK ZONDER BETEKENIS download dgbdeel4.zip 
41kb
OUD
DGB deel 3
178kb

april 2002

TO  COUNSIOUSLY PLAY THE GAME IS TO ENJOY LIFE download dgbdeel3.zip 
69kb

OUD
DGB deel 2
161kb

december 2001 DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICHZELF TOTDAT U BESLUIT WEER TE GAAN LEVEN download dgbdeel2.zip
67kb
OUD
Nieuwsbrief 351
3kb
nov. 2002 DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER DEEL 1, BIJLAGE 1: BALANCIJNEN download
nieuwsbrief 351.zip
10kb
OUD
Nieuwsbrief 350
22kb
nov. 2002 WONDERBAARLIJKE FRISDRANK UIT HET VERRE OOSTEN download
nieuwsbrief 350.zip
19kb
OUD
Nieuwsbrief 349 deel 1
28kb
kerst 2000

GEZONDHEIDS NIEUWSBRIEF
Speciale Kersteditie  No. 349-1

download
nieuwsbrief 349.zip
35kb
OUD
Nieuwsbrief 349 deel 2
27kb
kerst 2000 GEZONDHEIDS NIEUWSBRIEF
Speciale Kersteditie  No. 349-2
 
UNINET kan worden gezien als DGB deel 1
UNINET
lessen 1 t/m 10
in framevenster
  ingescande handgeschreven teksten en plaatjes download alle lessen 
4,2Mb
Hieronder de oude uitgaven van dimensie 1 t/m 11 en 30 t/m 33
Download de gehele dimensies 1 t/m 33 hier  gezipt *.rtf 711kb
dimensie 1 t/m 11
niet in HTML
1997/1998  oude dimensie uitgaven download dimensie 1 t/m 11.doc in zip
300kb

Dimensie 30

5 MEI 2000  DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 1: DE ERFENIS VAN ONZE KINDEREN download dimensie30-33 en onderstaande documenten in *.doc in zip 
542kb
Dimensie 31 SEP/-NOV 2000 DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 2: EEN NIEUWE START
Dimensie 32 DEC 2000 DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 3: DE NIEUWE 4D+ WETENSCHAP 2000-3000 NC 
Dimensie 33 januari 2001 DE ONTMASKERING VAN ONZE GEPOLARISEERDE MELKWEG 1
Geef het door!   KAN EEN IDEE DE WERELD VERANDEREN?  
Draai het om!   KAN EEN IDEE DE WERELD VERANDEREN?  

handgetekende plaatjes behorende bij bovenstaande documenten

afstemcirkel.jpg atlantiscoil.jpg atlantiskaart.jpg drenthewestlijn.jpg geschiedenis.jpg kijzerrijk.jpg
 u bent waar u zich op afstemdl atlantis interdimensionaal energieomzettings centrum destructie van atlantis +/- 12.000 Jaar voor 0 leilijnen in drenthe 19 miljoen jaar interplanetaire menselijke geschiedenis keizerrijk orion
groteschoonmaak1.jpg groteschoonmaak2.jpg groteschoonmaak3.jpg indaling4D.jpg landingen.jpg negativepolarisatie.jpg
wynalokim "de grote schoonmaak"  indaling van 3D naar 4D de landingen astrale negative polarisatie inzake blokkering, controle en programering
openenpoort.jpg reincarnatiiecycly.jpg teslacoiil.jpg transformatie3D4D.jpg vormen1.jpg vormen2.jpg
het openen van de interdimensionale poort re´ncarnatiecycli van onze spirituele ouders schema teslacoil doorgegeven door tesla himself transformatie van 3D naar 4D begin volgens de nieuwe 4D wetenschap in 3D taalgebruik (nummers bij dimensie 32)

      NAWOORD (slot dimensie 33)

Ik voel de oneindige eenheid door mij stromen
    Ik ben niet meer eenzaam
        Ik heb mijn EGO en OGE opgelost
            Ik oordeel niet meer
                Ik ben herboren
                    Ik ben bevrijdt
                        Ik ben verdicht
                            Ik ben verlicht
                                Ik ben mezelf
                                    Wij zijn weer EEN

33.7 ONDERBEWUSTZIJN, HOGERBEWUSTZIJN EN EENHEIDSBEWUSTZIJN 

Tot slot wil ik mijn onderbewustzijn, hogerbewustzijn en enheidsbewustzijn bedanken voor alle hulp en steun die zij mij de afgelopen 6 jaar hebben gegeven om dit werk door te geven. Zonder hen zou deze informatie wederom in vergetelheid zijn geraakt om wederom in herhaling te vallen. Deze boeken en nieuwsbrieven die in de afgelopen jaren doorgegeven zijn, zijn een laatste poging binnen deze cyclus om onszelf te herinneren wie we eens zijn geweest en ook weer kunnen zijn. Zo mijn doorgeefwerk zit erop. Ik wens u veel sterkte met het lezen, doen maar vooral denken van deze informatie en GEEF HET DOOR net zoals deze informatie al miljoenen jaren doorgegeven wordt omdat het in den beginne al geschreven was. ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER IN HERHALING VALLEN OF BESLUITEN WE ONZE TOEKOMST PROGRESSIEF TE VERANDEREN

DE KEUS IS WEDEROM AAN U EN U ALLEEN


hier nog een interessante link http://www.eenheids.net/ met veel nederlandstalig leesvoer!

en voor de vlamingen: http://www.spirituelestartpagina.be/ 

 en voor beide www.spritueel.startpagina.nl 

We Gaan Naar Huis - SiteMap