DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3 

DEEL 4 inhoudsopgave

DEEL 5

DEEL6

DEEL 7


HET BOEK ZONDER BETEKENIS


BLIJF ALTIJD IN JEZELF GELOVEN


BLIJF ALTIJD IN JEZELF VERTROUWEN


BLIJF ALTIJD AAN JEZELF TROUW


DAN BLIJF JE ALTIJD JEZELF


"THE

UNITY

AND

YOU

ARE

ONE

AND

THE

SAME"


inhoudsopgave

Gedachten:

ALS JE ALTIJD JEZELF WAS GEBLEVEN HAD JE NOOIT IETS BUITEN JEZELF GESCHAPEN

***

ZIJ DIE NIETS BUITEN ZICHZELF SCHEPPEN KUNNEN OOK NOOIT VERDWALEN

***

ALLEEN ZIJ DIE IN/BUITEN ZICHZELF SCHEPPEN WETEN NIET MEER WIE ZE ZIJN

***

EN ALS JE DAN NA EEN LANGE OMWEG WEER BESLUIT OM WEER GEWOON JEZELF TE ZIJN

***

DAN IS HET WEER TIJD OM ECHTE WONDEREN TE GAAN VERRICHTEN

***

GEEN ILLUSIONAIRE WONDEREN MET EEN STRIJDEND ONDER- EN HOGERBEWUSTZIJN WELKE ALLEBEI DE BLINDHEID IN UW UNIVERSUM VERTEGENWOORDIGEN

***

MAAR ALLEEN ECHTE WONDEREN VANUIT JE EENHEIDSBEWUSTZIJN

***

WANT LATEN WE EERLIJK ZIJN; WIE WIL ER WONDEREN VERRICHTEN DIE DOOR RUIMTE EN TIJD AANGETAST KUNNEN WORDEN EN NOOIT ECHT ZULLEN ZIJN


inhoudsopgave

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang u maar na het lezen van dit boek over uzelf het geheel herschrijft voor uzelf zodat u weer dat kunt wezen want u weer wilt zijn.


inhoudsopgave

DE WONDEREN

En ik zag de wonderen om mij heen…
die ik zelf geschapen had.

En tussen de vele wonderen…
zag ik het verschil tussen bewuste en onbewuste wonderen.

Het waren wonderen zonder en met verlangen…
om vast te houden.

En door mijzelf zag ik voor het eerst de wonderen van de anderen…
die ik zelf geschapen had om mee te spelen.

De anderen die zichzelf net zo goed kende…
als zij mij kende.

Een nieuwe cyclus was aangebroken…
de cyclus van bewuste creatie.

Een wereld waar alles en iedereen…
elkaar tegelijkertijd kon ervaren.

En zo start een nieuwe reis…
van mijzelf in mijzelf.

Een reis waar alle 0 punten van de anderen…
weer in mij verbonden zijn.

Een reis avontuur waar vertrekken en aankomen…
allemaal in het NU gebeurt.

------------

Reist u mee in uzelf?

Reist u mee in een nieuwe wereld?

Reist u mee in een creatie zonder oorzaak en gevolg?

Reist u mee in een wereld zonder betekenis!


inhoudsopgave

DE OORLOG

Toen we terug kwamen van de oorlog…
vluchten wij in alles wat ons maar niet aan de oorlog deed herinneren.

Iedereen probeerde immers…
om zijn eigen oorlog zo snel mogelijk te vergeten.

En opeens kwam je iemand tegen…
die bewustzijn wist te scheppen tussen de oorlog en het vluchten.

Hij liet je inzien…
waarvoor je daadwerkelijk vluchtte.

Waarom je steeds dezelfde geblokkeerde route naar huis nam…
waarop steeds dezelfde ongelukken gebeuren.

Terwijl je vele routes…
naar huis kunt nemen.

Waardoor die ene oorlog…
steeds minder belangrijk werd in je leven.

En zodra je weer weet dat er vele wegen naar huis leiden…
kan je die ene geblokkeerde route makkelijker loslaten omdat je weer weet dat het niet de enige is.

En als je dan zelf gestopt bent met vluchten voor je oorlog…
herken je hen die nog steeds vluchten voor hun eigen oorlog.

Welke je dit geschenk kunt geven…
omdat vluchten voor de oorlog geen leven is.


inhoudsopgave

DE VRAGEN

Ik weet…
waarom je hier bent.

Wat je doet…
waarom je vandaag bent wie je bent.

Welke vragen je jezelf…
de hele dag stelt.

Je wilt antwoorden…
op je vragen.

Maar je vergeet…
dat je zowel de vragen als antwoorden zelf bedacht hebt.

Toen ik de antwoorden vond zeiden de antwoorden…
dat ik niet naar de antwoorden maar naar de vragen moest zoeken.

Want het zijn de vragen die een schepping veroorzaken…
terwijl de antwoorden niet meer dan de gevolgen van de vragen zijn.

Met welke vraag is je schepping begonnen…
waardoor jij en ik niet meer hetzelfde ervaren.

Wanneer jij dus vandaag stopt met vragen…
zullen er ook geen antwoorden dus afscheiding meer nodig zijn.


inhoudsopgave

1. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Het geheim van bewuste creatie.

Is volledig jezelf zijn en blijven.

En dit steeds jezelf zijn en blijven.

Kan je alleen maar realiseren door niet meer naar de illusies te luisteren van de gepolariseerde anderen die je buiten jezelf geschapen hebt.

En dit is alleen te bewerkstelligen.

Door vanuit je 0 punt deze tegenstrijdige illusies over jezelf in jezelf op te lossen.

Waarvoor je alleen.

Een groot onderscheidingsvermogen in jezelf nodig hebt.

Tussen gepolariseerde onder- en hogerbewuste creaties en eenheidsbewustzijn.

Waarbij de onder- en hogerbewuste discussies in uw hoofd alleen maar voor tegenstrijdige gedachten dus verwarrende betekenissen, omschrijvingen, scheppingen zorgen over zaken die niet echt bestaan.

Waardoor je niet meer in je 0 punt ofwel evenwicht bent.

En de toevoer van en toegang tot oneindige energie en informatie steeds verder afneemt.

Waardoor wensen en reizen binnen en buiten ruimte en tijd steeds trager verlopen.

Omdat u zich niet meer afstemt op de eenheid in uzelf maar de illusies buiten uzelf.

Want het is niet EEN stemmetje in uw hoofd dat u op andere gedachten brengt.

Maar het zijn altijd TWEE stemmetjes die het nooit met elkaar eens zullen worden.

Totdat u beide stemmetje in uzelf oplost tot niets en alles tegelijkertijd.

Waardoor uw gedachten vervangen worden door de volledige waarheid over uzelf te zijn.

Dus kies daarom altijd bewust voor de wereld van gepolariseerde gedachten of oneindigzijn.

En luister nooit onbewust meer naar de twee stemmetjes die u ervan weerhouden om weer volledig uzelf te zijn.

Want zij die onbewust creeren zijn niet meer trouw aan hun ware zelf.

En trouw blijven aan jezelf.

Dus luisteren naar je hart en geweten.

Waardoor je in evenwicht blijft.

In alles wat je naar waarheid kunt zijn.

Zonder bewust zeggen, doen en denken.

Verkramp je steeds meer.

Waardoor je blijft vastzitten in een heel klein stukje van je schepping.

Met als gevolg dat je niet meer weet wie je volledig bent.

En als je niet meer weet wie je volledig bent kan je ook niet meer jezelf zijn.

Waarna er maar een manier overblijft om jezelf terug te vinden.

En dat is alle anderen buiten jezelf bewust om te draaien, in evenwicht te brengen en op te lossen in jezelf tot een.

Waardoor de waarheid over je volledige zelf weer boven komt drijven.

Welke je kan doorgeven aan de anderen buiten jezelf door het ware voorbeeld te zijn.

Waardoor je ook de andere creaties buiten jezelf de mogelijkheid geeft om terug te keren in het huis der huizen ofwel je ware volledig bewuste eenheidszelf.

Bevrijd jezelf van je eigen gepolariseerde illusies ofwel discussies tussen je onder- en hogerbewustzijn in woorden, daden en gedachten.

Want het zijn alleen deze illusies die je gevangen houden buiten je ware zijn.


inhoudsopgave

2. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Je hebt altijd gevoeld dat er iets niet klopte aan je eigen schepping.

Je wist niet precies wat het was maar voelde het wel.

Een gevoel dat een groot verlangen naar de volledige waarheid over jezelf uitsprak.

Waardoor het eenheidsbewustzijn in jezelf zich in alle gepolariseerde discussies begon te manifesteren.

Dat je je eigen creatie bent.

En alles om je heen deel van je eigen creatie is.

Je kunt je eigen creatie dan ook de hele tijd en ruimte zien.

Als je om je heen kijkt.

Met je vrouw praat.

Bloemen plukt.

Je collega afsnauwt.

Televisie kijkt.

Naar de kerk gaat.

Het bloed door je aderen voelt stromen.

Al ware het de enige waarheid over jezelf.

Die je ogen al ware het een waas bedekt voor de volledige waarheid over jezelf.

Waardoor je jezelf niet meer geheel kunt zien.

En onbewust een slaaf wordt van je eigen creatie.

Je eenheidsbewustzijn kan je onder- en hogerbewustzijn niet vertellen wie je zelf bent.

Het kan alleen maar de mogelijke deuren laten zien waaruit je kunt kiezen.

En door te kiezen met je geweten.

Kan je de volledige waarheid over jezelf weer ervaren.

Je hebt vandaag de gave om wederom te kiezen.

Maar het lijkt wel of je op iets buiten jezelf wacht.

Voordat je wederom met leven mag beginnen.

Wachten op iets buiten je dat nooit zal komen.

Omdat er niets buiten jezelf bestaat.

Dus kan je vandaag maar beter zelf beginnen.

Want anders zal er niets veranderen.

Als je iets anders ervaren wilt.

Dan je huidige gepolariseerde schepping die het nooit met zichzelf eens zal worden.


inhoudsopgave

3. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Wat is echt.

Hoe definieer je dat.

Als je het hebt over wat je in de derde dimensie kunt voelen, ruiken, horen, proeven en zien dan bestaat echt alleen maar uit onverwerkt verleden dat je middels het herhalen van deze onverwerkte patronen c.q. gedachten in stand houdt en gepolariseerde betekenis geeft.

Maar als je nog maar net begonnen bent met scheppen.

Dus nog niet onbewust in de derde en vierde dimensie verkeert.

Dan bestaat echt, uit alle mogelijkheden die je vooraf in je eigen schepping bedacht hebt met alle gepolariseerde interdimensionale zintuigen en omhulsels die hierbij horen om jezelf te ervaren.

Waarbij je nog bewust door je eigen schepping beweegt zonder iets betekenis te geven en vast te houden.

Ofwel niet te blokkeren in een patroon ofwel spelmodule die je hierna eindeloos eenzijdig begint te herhalen.

Waardoor je steeds meer van je bewustzijn ofwel vrijheid verliest.

Wat echt is wordt dus alleen bepaald door het bewustzijn waarover een schepper op enig moment in zijn schepping beschikt.

Waarbij wat echt is door iedere schepper in/uit de eenheid anders kan zijn.

Omdat buiten de eenheid niets meer hetzelfde is omdat de eenheid vervangen wordt door eindige variaties van gepolariseerde betekenis.

Maar wanneer is echt dan ook echt voor iedereen.

Wanneer alles en iedereen dezelfde of geen gedachten meer heeft.

Waardoor alles en niets weer tegelijkertijd voor iedereen mogelijk zijn.

Waarbij alles of niets natuurlijk hetzelfde zijn.

Omdat alles 0 is en niets ook 0 is.

Waaruit we kunnen concluderen dat een schepper die nog niet alles en niets is nooit iets echt kan zien behalve zijn eigen illusies die uiteindelijk helemaal niet echt blijken te zijn.

Echt bestaat dus buiten de enige echtheid alleen maar zolang je je eigen illusie gelooft omdat je er betekenis aan gegeven hebt.

En wanneer je in een betekenis ofwel omschrijving van je gepolariseerde illusie gelooft dus je gepolariseerde gedachten erop afstemt zorgt de discussie en strijd tussen je onder- en hogerbewuste standpunten in woorden, daden en gedachten er wel voor dat je deze illusie blijft vasthouden al ware het de enige waarheid over jezelf.

Want het is alleen deze tegenstrijdige discussie die steeds meer ruimte en tijd veroorzaakt tussen de eenheid in jezelf en de illusies buiten jezelf.

Die door de jaren heen steeds complexer wordt waardoor ruimte en tijd toenemen om daarna weer af te nemen in een schijnbaar eindeloze cyclus van in- en uitademen ofwel complexer en minder complex worden zonder ooit het evenwicht ofwel 0 punt te bereiken.

Zo kunnen we geloven dat we op de aarde rondlopen omdat we over het wel en niet bestaan van de aarde gepolariseerd blijven discussieren in onze gedachten, daden en woorden.

Terwijl de aarde in uw eenheid in feite helemaal niet bestaat dus echt is.

Zo kunnen we geloven dat we lucht inademen omdat we over het wel en niet bestaan van lucht gepolariseerd blijven discussieren in onze gedachten, daden en woorden.

Terwijl de lucht in uw eenheid in feite helemaal niet bestaat dus echt is.

Zo kunnen we geloven dat we een fysiek lichaam hebben omdat we over wel en niet bestaan van een fysiek lichaam gepolariseerd blijven discussieren in onze gedachten, daden en woorden.

Terwijl het fysieke lichaam in uw eenheid in feite helemaal niet bestaat dus echt is.

Zo kunnen we geloven dat we dood gaan omdat we over het wel of niet dood gaan gepolariseerd blijven discussieren in onze gedachten, daden en woorden.

Terwijl de dood in uw eenheid in feite helemaal niet bestaat dus echt is.

Zo kunnen we geloven dat er een hemel en aarde bestaat omdat we over het wel of niet bestaan van hemel en aarde gepolariseerd blijven discussieren in onze gedachten, daden en woorden.

Terwijl hemel en aarde in uw eenheid in feite helemaal niet bestaan dus echt zijn.

Zo kunnen we geloven dat er iets buiten onszelf bestaat omdat we over het wel of niet bestaan van iets buiten onszelf blijven discussieren in onze gedachten, daden en woorden.

Terwijl er buiten onszelf in uw eenheid in feite helemaal niets bestaat dus echt is.

Dus als we al deze illusies buiten onszelf niet meer geloven dus betekenis geven.

Dan zijn er voor ons toch geen grenzen meer.

En kan je je weer vrij bewegen zonder gepolariseerde angst, liefde, twijfel en ongeloof.

Want is het niet ongelofelijk om in gevangenschap te geloven.

Terwijl je altijd vrij kunt zijn.

Dus bevrijd je van je eigen ongeloof over je ware zelf.

Anders blijf je te lang geloven wat niet echt kan zijn.

Waardoor je wereld zich steeds meer beperkt.

Totdat je er bijna niet meer in kan bewegen.

Omdat jij niet meer tegelijkertijd jezelf en de aarde bent.

Omdat jij niet meer tegelijkertijd jezelf en de lucht bent.

Omdat jij niet meer tegelijkertijd jezelf en je vrouw bent.

Omdat jij niet meer tegelijkertijd alles en niets bent.

Omdat jij de illusie over jezelf liever hebt dan het leven.

Omdat jij denkt dat je meer of minder bent dan de anderen.

Waardoor je niets meer aan je illusie kunt veranderen.

Omdat je niet meer in het leven gelooft.

Omdat je denken en weten boven het begrijpen van jezelf stelt.

Waardoor je alles weet maar niets meer begrijpt.


inhoudsopgave

4. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Heb je wel eens een droom gehad die levensecht leek.

Waarbij droom en werkelijkheid hetzelfde waren.

Wat is dan nog het verschil tussen droom en werkelijkheid.

Alleen de aandacht c.q. betekenis ofwel tijd en ruimte die je aan iets besteed.

Is een droom iets dat je beleeft en loslaat.

Terwijl werkelijkheid iets is dat je beleeft maar niet meer los wilt laten.

Waardoor wanneer je de werkelijkheid loslaat het gewoon weer een droom zal zijn.

Welke komt en gaat in een eindeloze stroom van ervaringen.

Waaraan wilt u vandaag nog vasthouden.

Aan iets dat in werkelijkheid al helemaal niet bestaat.

Waardoor het zich maar blijft herhalen.

Tot vervelens toe.

En als de werkelijkheid nu altijd nieuw, gelukkig en gezond zou zijn.

Dan is er nog wat voor het vasthouden van de werkelijkheid te zeggen.

Maar als dit niet meer het geval is.

Wie wil dan nog de hele dag herhalen, ongelukkig en ongezond in een illusie zijn.

Omdat we niet anders meer weten.

Of omdat we onszelf gewoon niet meer begrijpen.

Omdat we al denken volledig gelukkig en gezond te zijn.

Terwijl we dit in werkelijkheid op aarde nog nooit hebben mogen beleven.

Omdat we naast de aarde niets kennen dus weten laat staan begrijpen.

Stel nu dat je de volgende keer niet meer wakker zou worden uit een droom waarin je altijd

gelukkig en gezond zou zijn.

Dan is je droom toch werkelijkheid geworden.


inhoudsopgave

5. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

In een illusie kan alleen maar oorzaak en gevolg bestaan.

Omdat je oorzaak en gevolg zelf in je schepping hebt gecreerd.

Waardoor het blijft bestaan zolang je nog in je eigen schepping blijft geloven.

En zoals oorzaak en gevolg zich tot elkaar verhouden.

Verhouden loslaten en vastpakken zich tot elkaar.

Tenminste zolang je hierin blijft geloven.

Want uiteindelijk bepaald het geloof.

De ruimte en tijd die je het geeft binnen je eigen schepping.

En wanneer je geen ruimte en tijd vrijmaakt om iets nieuws over jezelf te gaan geloven.

Is het ook niet mogelijk dat er iets nieuws in jezelf kan ontstaan.

Waardoor je boos blijft op de mogelijkheden in andere mensen omdat je er zelf nog niet in kan geloven.

Dat je eens weer helemaal jezelf kan zijn.


inhoudsopgave

6. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

De oervorm van democratie.

Kent geen stemmen.

Omdat alle stemmen zich tegelijkertijd overal laten horen.

Waardoor de overheid geen bestaanrecht meer heeft.

Omdat in iedereen de interheid aanwezig is.

En er een volledige vernieuwing op gang kan komen.

Waardoor de maatschappij weer met een schone lei kan beginnen.

Waarbij de overgangstijd.

Net als de winter een tijd van bezinning en voorbereiding zal zijn.

Om een nieuw bewustzijns collectief te laten ontluiken in zichzelf.

Waardoor niet meer de scheidende gepolariseerde angst en liefde over maar de verbindende eenheidsliefde tussen de mens de volledige verantwoordelijkheid neemt voor haar collectieve creatie.

Welke de grote innerlijke familie gedachte is.

Waar alle mineralen, planten, dieren, kinderen, ouders en grootouders gelijk zijn en zich als een organisch gelijkwaardig geheel zien en beleven.

Waar men net zolang onvoorwaardelijk energie en informatie met elkaar blijft delen.

Totdat alle delen evenveel weten als het geheel waardoor ze elkaar weer gaan begrijpen.

Waardoor zij op een geheel natuurlijke manier weer een zullen zijn.

En door deze wederzijds respectvolle behandeling zonder grenzen en ongelijkheid.

Verstaan kinderen hun ouders weer.

En de ouders de kinderen.

En de grootouders de kleinkinderen.

En de kleinkinderen de grootouders.

Waarna ze dit elkaar verstaan aan de rest van de familie kunnen overdragen.

Door hun voorbeeld en niet door hun overtuigingskracht.

En door dit steeds meer eenheidsbewuste praten, doen en denken.

Gaan hele families op in een meer eenheidsbewuste dimensie.

Waar zij nog meer van henzelf zullen tegenkomen.

Terwijl zij die hier nog geen behoefte aan hebben.

Gewoon op aarde, zonnestelsel, dimensie, universum kunnen blijven.

Om gewoon weer in herhaling te vallen.

Om hier al dan niet bewust of onbewust van te genieten.

En de aarde zal bestaan totdat de laatste bewoners uit uzelf hun EGO/OGE en het daaruit resulterende onverwerkte verleden in zichzelf hebben opgelost.

Waarna de aarde uit het bewustzijn van de collectieve mens zal verdwijnen dus ook in/uit de eenheid ophoudt te bestaan.

En we allemaal kunnen terugkijken op een ervaring zonder oordeel omdat het onze eigen creatie was.


inhoudsopgave

7. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Dus er zal niemand op aarde komen om de wereld te redden.

Maar alleen anderen uit jezelf die je de weg naar je oude volledige eenheidszelf zullen wijzen.

Waarna je wederom bewust kunt kiezen om te blijven of van bewustzijn c.q. speldimensie te veranderen.

Waardoor er nooit strijd kan ontstaan tussen het onder/hoger en eenheidsbewuste in jezelf.

Omdat het eenheidsbewustzijn nooit strijd.

Maar dit alleen gedaan wordt in een schepping buiten jezelf die tegen(strijd)igheid dus onder- en hogerbewustzijns in vele vormen en betekenissen ofwel dimensies, universa en informatie en energie kent.

Welke geen toegang hebben tot meer eenheidsbewuste dimensies.

Zolang het bewustzijn van het zelf dit nog niet wenst.

Waardoor.

De strijders tussen de strijders blijven incarneren.

Waarbij goed met slecht vecht.

En Yin met Yang.

En man met vrouw.

En dimensie/universum +1 met -1.

En dimensie/universum -3 met +3.

En dimensie/universum – 1.000.000.000 met + 1.000.000.000 etc. etc.

Waardoor het evenwicht in de strijd dus de schepping buiten u altijd gewaarborgd blijft.

En de cyclische herhaling van up en down zich keurig blijft herhalen zolang je dit leuk blijft vinden natuurlijk.

En de eenheidsbewuste zullen tussen de eenheidsbewuste incarneren.

Waarbij incarneren vervangen wordt door bewust voor een ander omhulsel c.q. spelervaring kiezen.

Omdat zij die bewust kiezen niet meer incarneren maar constant doorleven zonder grenzen of overgangen.

Waardoor uiteindelijk iedereen bewust of onbewust.

Zal krijgen waar hij wil zijn.

Dus laten we hen die alleen in deze dimensie willen blijven met rust.

En gaan we met hen die alles willen beleven een nieuwe meer eenheidsbewuste wereld creeren uit het niets ofwel de eenheid in henzelf.

Een wereld waar men als men dit wil de volgende keer in geboren kan worden.

Of vannacht al in uw dromen, aan mee kunt bouwen.

Bouwt u mee om uw droom in dit leven al op aarde te materialiseren.

Dan bent u vanaf vandaag al een met deze nieuwe wereld.

Een wereld waarvan u straks zult zeggen.

Dat u hem bewust heeft gecreeerd.

Omdat u er vanaf het begin tot het einde bewust bij betrokken bent geweest.

Zonder begin en einde.


inhoudsopgave

8. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Wilt u vanaf vandaag reizen in uw schijnbare leven.

Dan wordt het tijd om uw lijden en dromen als een en hetzelfde te zien.

Waarbij het gepolariseerde lijden geen leven is omdat het gepolariseerd is.

En uw dromen tot de dezelfde gepolariseerde illusie behoren.

Want lijden is onbewust overdag en s’nachts gepolariseerd creeren.

Waarbij u weet dat waar u aandacht ofwel ruimte en tijd aan schenkt blijft bestaan.

Dus waar wilt u aandacht aan schenken is de vraag.

Aan uw gepolariseerde lijden of eenheids leven.

Wanneer u dan ook vannacht gaat dromen.

Kunt u aandacht geven aan scenes die uw lijden of leven verlengen.

En als er dan een scene voorbijkomt die u het leven schenkt.

Dan wordt het weer tijd en ruimte om hier weer aandacht aan te schenken.

In de vorm van het kijken naar een willekeurig deel van deze scene.

Waardoor deze tot rust ofwel evenwicht komt.

En vanuit dit evenwicht kunt u wederom bewust kiezen.

Bewust kiezen binnen of buiten ruimte en tijd.

Want wat tot stilstand, rust ofwel evenwicht komt.

Vertelt u meer dan alle onevenwichtigheid in uw gepolariseerde schepping samen.

Het is hierna alleen uw wil ofwel wens die bepaald waar uw volgende leven of lijden zal plaatsvinden.

Laat daarom al het lijden en dromen los welke u vasthouden in ziekte en ongeluk.

Om te kiezen voor scene’s welke passen bij het ofwel uw leven.

Waar gaat u vanavond naar toe.

Naar overdag of naar het leven.


inhoudsopgave

9. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Het Boek Zonder Betekenis.

Vertelt het ware verhaal over jezelf.

Kwam je in het rode onderbewuste en witte hogerbewuste boekje het onverwerkte verleden en EGO/OGE van jezelf tegen.

Dat je nog in jezelf moest oplossen om je ware zelf weer te zien.

In Het Boek Zonder Betekenis over jezelf.

Ga je de verhalen pas weer echt beleven.

Omdat je er geen betekenis c.q. omschrijving meer aan hecht.

Verhalen zonder EGO of OGE.

Dus verhalen waar je jezelf niet meer als centrum van je eigen universum ziet omdat je geen persoonlijke geschiedenis meer hebt.

Maar waarin je het hele universum tegelijkertijd bent.

In deze verhalen overheerst altijd de wij ofwel collectiviteits gedachte.

Omdat alleen uit deze gedachte het evenwicht tussen onder- en hogerbewuste scheppingen weer in evenwicht gebracht kan worden.

Om weer een te zijn met de eenheid ofwel het volledige ware zelf.

Zij die dan ook Het Boek Zonder Betekenis over zichzelf gaan ervaren.

Wensen alleen nog maar zaken die het collectief tot zichzelf kan brengen.

Want het zijn nooit de EGO of OGE betekenis wensen die binnen ruimte en tijd tot vervulling komen.

Maar alleen de eenheids ofwel collectieve wensen waaruit de tijd en ruimte dus betekenis dus dualiteit is verdwenen.

Om direct in vervulling te gaan.

Zodra u begint om vanuit uw eenheidsbewustzijn de eerste seconde te DOEN ofwel LEVEN in plaats van gepolariseerd te denken om vervolgens in verwarring te doen ofwel niet zijn.

Openbaart in dit directe doen de wereld die u eens bent geweest en nu weer zult zijn.

Waarbij Het Boek Zonder Betekenis natuurlijk zoals al het bewuste leven vele bewuste levensvormen zal kennen.

Levensvormen die met elkaar al doende informatie en energie uitwisselen.

Al ware er geen grenzen aan het genieten meer.


inhoudsopgave

10. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

En al doende veranderen de drie en vier dimensionale vormen en betekenissen om u heen.

In uitdrukkingen van energie en informatie.

Waardoor het mogelijk wordt.

Om de zee van energie en informatie.

Overal te aanschouwen.

Waardoor de uiterlijke betekenissen oplossen in steeds meer innerlijke waarheid.

Welke gedragen wordt door de oerroep in uzelf.

En zodra het besef bij u is gegroeid.

Dat het mogelijk is de creatieve energie en informatie uit uzelf nu zonder tussenpersoon ofwel buitenkant te aanschouwen.

Veranderd uw bewustzijn zich in twee bewuste lichamen.

Welke uw drie dimensionale en vier dimensionale lichaam zijn.

En zodra u deze twee lichamen die de polariteit in uzelf in stand houden aanschouwt.

Al ware zij daadwerkelijk illusies buiten uzelf.

Dan lossen beide lichamen in elkaar op tot een bewustzijns lichaam dat eigenlijk geen lichaam meer is.

Maar alleen het overal tegelijkertijd in je schepping zijn.

En alleen dit eenheidsbewustzijnslichaam geeft je bewustzijn de mogelijkheid om zich overal te verplaatsen binnen en buiten ruimte en tijd.

Waarbij met dit eenheidsbewustzijn natuurlijk hetzelfde bedoeld wordt als het 0 punt, Jezelf zijn, Innerlijke Stilte, Innerlijke Rust etc.

Want alleen vanuit de Innerlijke Stilte.

Het 0 punt waar al uw woorden, daden en gedachten van EGO en OGE zijn opgelost tot niets.

Is het weer mogelijk om waarlijk vrij dus zonder betekenis en omschrijving te zijn.

Dus vanuit het NU bewust te kiezen.

Want NU zonder Innerlijke Stilte is EGO en OGE.

Welke nooit stil kunnen worden.

Omdat er anders geen schepping meer buiten u zou kunnen zijn.


inhoudsopgave

11. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Bewust aan je eigen huis bouwen.

Daar droomt iedereen toch van.

Die zichzelf weer kent.

Dus gaan we eerst kijken naar de vorm van deze meer bewuste wereld.

Een vorm die alleen maar bolvormig kan zijn binnen uw huidige voorstellingsvermogen.

Omdat deze de energie en informatie het beste kan ontvangen, opslaan en verzenden.

De bollenwereld als begin van uw eerste bewuste schepping.

Kunt u zich deze wereld al voorstellen.

Waar blokken en hoeken vervangen zijn door bollen.

Waar zonnen, planeten, mineralen, planten, dieren en mensen dwars door elkaar heen bewegen om energie en informatie uit te wisselen.

En elke micro- en macro bolvorm bewust kunnen aannemen wanneer ze dit maar willen.

En binnen ruimte en tijd collectief kunnen besluiten om samen te werken.

Waardoor er een onnoemelijk aantal bolcombinaties kan ontstaan in zo een schepping.

Welke al ware het ademhalen elkaar even aanraken om daarna weer los te laten waarna ze weer opgaan in de bollenzee van het collectieve bewustzijn van deze dimensie.

Vluchtige momenten die seconden, weken, maanden, jaren, eeuwen, millennia etc. kunnen zijn.

En wanneer dan het moment van loslaten komt.

Zullen alle bollen die deelgenomen hebben aan deze collectieve vorm het bewustzijn van dit geheel weer in zich dragen.

Waarna zij dit steeds meer eenheidsbewuste bewustzijn weer kunnen delen in andere bolvormige omhulsels.

Waar de familie steeds wisselt omdat de ervaring op dat moment de familie vertegenwoordigd.

Welke na ieder loslaten weer uitgebreid kan worden in de volgende ontmoeting.

Een ontmoeting waar iedereen welkom is omdat het gemeenschappelijk streven er een van ontdekking en avontuur is en de tegenprestatie het delen zelf is.

Zonder voorwaarden, onderscheid, geboden, wetten, tradities, garanties, geld, macht, hierarchie en gepolariseerde angst en liefde.

Zoals delen eens was en weer kan zijn.

Stel u vannacht uw nieuwe vorm voor en leer erin te bewegen en delen.

Omdat vannacht bij U nu begonnen is.


inhoudsopgave

12. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Zo nu we na vier delen van De Grote Bewustzijnsverandering ons eigen herhalingspatroon herkend hebben.

Wordt het tijd om uit de cirkel te stappen.

Want patronen geven voor hen die bewust creeren geen gezondheid en geluk.

Omdat het alleen maar meer van hetzelfde is.

Zo vragen wij ons vanaf vandaag af.

Waarom wij drie keer per dag eten terwijl we op heel andere tijden honger hebben.

Zo vragen wij ons vanaf vandaag af.

Waarom wij geld verdienen voor zaken die ons alleen maar in een patroon gevangen houden.

Zo vragen wij ons vanaf vandaag af.

Waarom wij alleen dingen doen waar de anderen die wijzelf geschapen hebben ons toe verplichten.

Zo vragen wij ons vanaf vandaag af.

Waarom wij niet met ons ware zelf praten.

Het ware zelf dat geen grenzen kent.

Omdat grenzen hetzelfde zijn als patronen.

Zaken die wij eens zelf buiten onszelf gecreerd hebben.

Al ware het onszelf.

Dus de vraag die we ons NU kunnen stellen.

Is grenzen, patronen of ontmoetingen met ons ware zelf.

De keus is zoals altijd wederom aan U.

Want zonder U had er geen schepping buiten uzelf bestaan.

Waardoor iedereen die u vandaag bent gewoon thuis was gebleven.

En wanneer u vandaag besluit om over uw eigen grenzen heen te stappen.

Komt u in de wereld van direct ofwel eerste seconde anders doen.

Dus niet meer van hetzelfde om een probleem op te lossen.

Maar het probleem op een geheel andere manier benaderen.

Waardoor ziekte en ongeluk voor het eerst echt opgelost kunnen worden.

Want door meer van hetzelfde is nog is nog nooit iets in de wereld verbeterd.

Dus vanaf vandaag niet meer doen wat je gisteren nog deed.

Is het credo geworden.

En dat geldt natuurlijk zowel voor uw woorden, daden als gedachten.

Omdat zij allemaal actief tot het doen behoren.

En als je steeds meer gaat doen wat je vroeger niet deed.

Houd je steeds meer tijd en ruimte over om van te leven.

Want het oude gepolariseerde doen was niet meer dan vaste patronen.

Die je de hele dag eindeloos in woorden, daden en gedachten herhaalde.

En deze herhaling van het oude gepolariseerde doen nam 95% van uw tijd en ruimte in beslag.

Waardoor er nooit tijd en ruimte was om direct iets nieuws te gaan doen laat staan zijn.

Het nieuwe eerste seconde doen zonder grenzen geeft dus innerlijke leven.

Een leven dat je geheel opnieuw kunt aankleden.

Om dit nieuwe directe doen te blijven doen is natuurlijk levenskracht nodig.

Kracht die je alleen maar krijgt wanneer je al bezig bent je onverwerkte verleden en EGO en OGE in jezelf op te lossen dus gestopt bent met de interne tegenstrijdige herhalings discussies van goed en slecht en geen betekenis meer hecht aan zaken die geen betekenis hebben.

Want alleen zij die vanuit het evenwichtsbewustzijn ofwel 0 punt in zichzelf leven.

Zullen over voldoende levenskracht beschikken om het nieuwe directe doen zonder grenzen en twijfel vol te houden.

Want alleen eenheidbewustzijn produceert levenskracht terwijl onder- en hogerbewustzijn alleen maar levenskracht kosten.

Wordt het dan ook voor u geen tijd om niet meer gepolariseerd te doen.

Wat u vandaag nog gedaan heeft.

Waarbij kleine veranderingen al grote gevolgen kunnen hebben.

Omdat ieder nieuw direct doen.

Het duizendvoudige – door niet meer herhalen - aan tijd en ruimte bespaart van het oude gepolariseerde ofwel vertwijfelde doen.

Zo kunt u beginnen om zonder twijfel eens wat anders als ontbijt te eten.

Of geheel andere kleren aan te trekken.

Tegen iemand iets zeggen wat u nog nooit gezegd heeft.

Een andere hobby te kiezen.

Of zelfs een andere baan.

Om een uur te lunchen in plaats van 12 uur.

Een ander route naar uw werk nemen.

Rijst in de plaats van aardappels eten of omgekeerd.

Zeggen wat u denkt.

Iemand een kado geven omdat hij niet jarig is.

En zo kunnen we nog wel duizenden pagina’s vullen met nieuwe dingen.

Die aan uw leven steeds minder betekenis zullen geven.

Waardoor ook de beschrijvingen van de illusies zullen vervagen omdat het nieuwe directe doen nog geen omschrijvingen kent.

Waardoor u al ware het een wonder steeds minder in herhaling valt.

Natuurlijk is het bij iedere verandering wel noodzakelijk dat u deze vanuit uw evenwichtsbewustzijn begint.

En niet vanuit uw onderbewustzijn of hogerbewustzijn.

Bij deze laatste onbewuste vormen van doen.

Staan immers alleen strijd en vluchten centraal.

En niet het begin van een meer evenwichtig leven.

Wat pas kan ontstaan als uw oude tegenstrijdige wereld ten onder is gegaan.


inhoudsopgave

13. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Uit de eenheid kunnen vele universa geschapen worden.

Welke samen een Multiversum ofwel Omniversum vormen.

Waardoor men heen kan reizen binnen en buiten ruimte en tijd.

Wanneer men echter het onverwerkte verleden en daarbijbehorende EGO/OGE in een universum nog niet in zichzelf heeft opgelost.

Wordt het reizen binnen en buiten uw Multiversum bemoeilijkt.

Omdat men teveel van zijn energie c.q. aandacht aan maar een tegenstrijdige woorden, daden en gedachten wereld ofwel universum schenkt.

Waardoor de andere universa schijnbaar onzichtbaar dus onbereikbaar worden.

Lang voor het Altar tijdperk werden er al parallelle universa geschapen uit de eenheid.

Universa die allemaal copien van uzelf zijn.

Zodra u in staat bent een universum los te laten.

Bereikt u een breekpunt in uw leven.

Omdat het loslaten een Multiversele spelregel is.

Waardoor alle universa weer oplossen in een Multiverseel geheel.

Waardoor deze automatisch tot de eenheid in zichzelf verwordt.

En wat voor het Multiuniversum het geval is, is ook waar voor de Multidimensies in een universum tot en met de Multicellen in uw fysieke lichaam toe.

Want alles wat je niet kan loslaten creert een schijnbaar onneembare grens die je met je tegenstrijdige dus onevenwichtige gedachten blijft voeden en vasthouden.

En als u vandaag zou beginnen om weer te praten met uw lichaamscellen.

Al ware het een deel van uw eenheidszelf.

Dan zouden deze lichaamscellen u erop attenderen.

Dat uit hen de gedachten werelden van het hart, nieren, hersenen, longen, darmen, maag, alvleesklier, ogen, huid, zenuwen, bloed, lever, klieren, lymfen, schildklier etc. gevormd zijn die u onevenwichtig (onbewust) of evenwichtig (bewust) in stand kunt houden.

Werelden waar de gemiddelde onbewuste mens alleen maar opdrachten aan geeft zonder er ooit als een gelijkwaardige eenduidig mee te communiceren.

Waarbij het niet alleen de onderbewuste maar ook de hogerbewuste onder ons zijn.

Die deze mogelijkheid van eenheidsgerichte tweeweg communicatie allang niet meer

gebruiken.

Want zij die alleen maar met hun hoofd in gepolariseerde hogere sferen verkeren.

Vergeten o zo makkelijk lichaam en ziel qua energie en informatie op een evenwichtige manier aandacht te geven.

Het eerste eenheidsgerichte twee-weg gesprek met uw hart zal u daarom attenderen op het feit dat zij niet alleen in uw lichaam kan functioneren.

Maar dat hier alle fysieke onderdelen in evenwicht ofwel harmonie voor nodig zijn.

En als al deze onderdelen gelijkwaardig eenheidsgerichte aandacht van u krijgen.

Omdat u weer met ze praat dus ook waarlijk luistert naar wat zij u te vertellen hebben over uzelf.

Ontstaat er een geheel nieuw eenheidsgericht evenwicht in uw fysieke lichaam.

Waardoor er geen gepolariseerde fysieke ziekten meer mogelijk zijn.

Ziekten die u vandaag nog zeer veel energie en informatie kosten.

Omdat u constant in onbalans met uw lichaam bent.

Terwijl iets wat in balans (0 punt) is geen energie nodig heeft om in balans te blijven.

Waardoor u uw energie en informatie weer bewust in kunt zetten voor andere zaken.

Zoals het eenheidsgericht spreken met het energetische deel dat achter ieder fysiek deel aanwezig is.

Energie gebruiken om met energie te spreken lijkt op het eerste gezicht een raar concept.

Totdat je begrijpt dat alles energie en informatie ofwel ruimte en tijd zijn in uw Multiversum der illusie woorden, daden en gedachten.

Het zijn alleen de verschijningsvormen dus omschrijvingen c.q betekenissen in woorden, daden en gedachten die verschillen.

Terwijl de eenheidsbron hetzelfde is.

Zodra uw energetische en fysieke hart en alle ander onderdelen weer samen eenheidsgericht met u spreken zijn er dan ook voor u geen grenzen meer.

Omdat u als drie-eenheid weer als eenheidsgericht bewust-zijn functioneert in het geheel.

Al ware het geheel u (al)een.

En in dit een, zijn geen energie en informatie meer nodig om te leven.

Omdat het ware leven geen energie en informatie ofwel gepolariseerde ruimte en tijd nodig heeft.

Om van te leven.

Natuurlijk kunt u ook besluiten om bewust dus eenheidsgericht te blijven spelen in een of meer van de door u geschapen universa.

Maar besef dan wel dat u evenveel eenheidsgerichte aandacht moet geven aan de delen als aan het geheel.

En als u dit op enig moment zult vergeten.

Dan krijgt u vroeg of laat voldoende gepolariseerde waarschuwingen van uw lichaam en ziel.

Om het evenwicht weer in uzelf te herstellen.

Waardoor u bewust kunt blijven leven binnen en buiten het geheel.


inhoudsopgave

14. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

En op de dag dat je persoonlijke geschiedenis ofwel EGO/OGE inclusief onverwerkt verleden is opgelost in jezelf.

Ben je weer vrij om te doen en laten wat je wilt.

Want zij die zichzelf niet meer belangrijk vinden.

Weten weer wie zij collectief zijn geweest als EEN.

De gepolariseerde wereld waarin zij vandaag vertoeven is niet meer dan vakantie of spel.

Waarbij de ervaringen niet meer dan de beschrijvingen zijn.

Die je er eens zelf als betekenis aan gegeven hebt.

Terwijl zij die nog niet vrij zijn deze beschrijvingen als serieus ervaren in hun dagelijks lijden.

Om ze generatie op generatie ofwel kind op kind door te geven waardoor deze illusie in stand blijft.

Waarbij de leraren zorgen dat de leerlingen weer leraren van deze illusie worden.

Al ware het de gewoonste zaak van de wereld.

En op het moment dat de leraren hetzelfde gaan vertellen als de leerlingen.

Zijn zij lid geworden van dezelfde illusie of wereld.

Welke alleen maar grenzen en geen vrijheid meer kent.

Het ergste dat je een kind ofwel onszelf dan ook kan leren.

Is alleen maar te gehoorzamen aan de illusies van jezelf die nog niet beter wist.

Waardoor je kinderen in de pubertijd terecht komen.

Omdat het ware zichzelf nooit laat onderdrukken.

Waardoor je volwassenen in de overgang terecht komen.

Omdat het ware zichzelf nooit laat onderdrukken.

Waardoor je bejaarden vroeg of laat fysiek in doodsangst sterven.

Omdat het ware zichzelf nooit laat onderdrukken.

En steeds opnieuw vraag je jezelf af.

Waarom dit steeds opnieuw gebeurt.

Terwijl je in staat bent.

Om de wereld van individuele illusies NU te stoppen.

Waarna je weer kan gaan beginnen met leven.

Maar dat bereik je alleen.

Door uit de zich steeds herhalende cyclus ofwel cirkel van herhalende beschrijvingen van je eigen illusies te stappen.

Dus er geen enkele betekenis meer aan te hechten.

En soms is dit mogelijk door iemand die je eigen creatie is vriendelijk toe te spreken omdat dit in het programma van deze schepping uit jou zit.

Maar vaak is het nodig om iemand de keiharde dus meest liefdevolle waarheid over zichzelf die jezelf bent te vertellen.

Omdat de extreme programma’s vandaag de overhand hebben in je onevenwichtige bewustzijn.

En dan sla je jezelf indirect figuurlijk in het gezicht.

Omdat deze creatie van jou zichzelf al vele malen letterlijk mishandeld heeft door de steeds herhalende ervaringen van onverwerkt verleden.

En door deze wordt eens wakker boodschap.

Geef je jezelf de mogelijkheid om voor het eerst weer zuiver te kiezen.

Want zuiver kiezen is de enige keus.

Van iemand die alle grijstinten in zijn leven al ervaren heeft.

Zonder er ook maar iets mee op te schieten.

En zodra de leerling dit doorheeft.

Zal hij geen meester meer willen worden.

Maar alleen zijn volledige zelf.

Waarna de zich schijnbaar eindeloos herhalende cyclus.

Van meester, leerling, meester, leerling etc. stopt te bestaan.

Omdat je een nieuwe beschrijving van je eigen wereld hebt geleerd.

Een wereld waar geen meesters en leerlingen meer zijn.

Omdat je zelf alles geweest bent en zal zijn.

Hiermee is het grootste dogma doorbroken.

Het dogma dat je niet jezelf wilt zijn.

Maar alle anderen.

En zodra dit dogma uit je bewustzijn is verdwenen.

Stopt de wereld van illusies.

Waarna je weer je volledige zelf kunt zijn.

En als je dan jezelf weer bent.

Kan je weer praten met een mus.

En wat vertelt de mus.

De mus vraagt of je wilt weten hoe een vogel kan vliegen.

Natuurlijk wil je weten waarom een mus kan vliegen.

Dus vertelt de mus de waarheid aan jou.

Omdat de eenheidsgerichte mus uit jezelf nog niet geleerd heeft om te liegen.

Maar alleen om twee-weg te communiceren.

Met hen die de moeite nemen om de mus serieus te nemen.

Zo zegt de mus aan hen die ook willen luisteren.

Dat zijn vleugels er zijn om het zonlicht op te vangen.

Al ware het zonnepanelen zoals de mensen vandaag gebruiken om zonnenenergie op te vangen.

En zodra de zonnenenergie opgevangen wordt, wordt deze naar het water geleid.

Dat iedere vogel drinkt om van te leven en te vliegen.

Want zodra het zonnenlicht het water raakt.

Ontstaat er waterstof in zijn gehele wezen.

Waarbij dit door al zijn haarvaten verspreid zal worden.

Waardoor het niet meer zijn vleugel wapperen is dat hem doet vliegen.

Maar de waterstof is die hem draagt.

Waarbij het wapperen alleen nog maar de richting bepaalt.

En zo sprak de mus tot de mens ofwel zichzelf.

Althans het zelf dat ook wil luisteren.

Zo kwam ik eens een konijn tegen.

En het konijn zij dat zijn nagels geknipt moesten worden omdat hij dit in zijn hok niet meer kon.

Waarom kon het konijn dit niet meer in zijn hok.

Omdat zo zij hij mij er geen stenen in zijn hok aanwezig waren.

Waaraan hij zijn nagels kon slijpen.

Zoals hij dit in de natuur gewend was.

En zo vertelde ik zijn baas - die ik ook zelf was - om een steen in het hok te leggen.

Waarop het konijn zij dat hij graag tot een wederdienst bereid was.

Zoals het verwijderen van obsessies in de behandelruimte van deze therapeut.

De konijn zij dat hij even in de behandelruimte zou rondlopen.

Waarna de achtergebleven obsessies van patienten zich aan zijn vacht zouden hechten.

Om hierna buiten weer het ruime sop te kiezen.

En zo zouden konijn, therapeut en jezelf wanneer zij vaker met elkaar zouden spreken.

Elkaar van dienst kunnen zijn.

Waardoor het evenwicht in het huis bewaard zou blijven.

Zo zijn er ook vliegen en muggen die vele mensen het leven zuur maken.

Maar het enige wat deze vliegen en muggen vragen is een luisterend oor.

Want wat zeggen deze vliegen en muggen.

Geef mij wat te eten dan geef ik u informatie over jezelf.

Dus geeft een goed verstaander de muggen en vliegen te eten.

En zodra een mug en vlieg dit gehoord en gegeten heeft weten alle muggen en vliegen in de omtrek van deze afspraak.

Waardoor ze je niet alleen niet meer lastigvallen maar ook voorzien van waardevolle informatie over jezelf.

Wat is dan deze informatie.

Dat de vlieg uitlegde waarom zijn ogen uit meerdere facetten bestaan.

En zo zij hij tegen jezelf.

Dat de meerdere facetten bedoeld waren om zijn omgeving vanuit meerdere gezichtspunten te aanschouwen.

Want zij hij dat de wereld niet objectief bekeken kon worden wanneer je maar door een of twee ogen kon zien.

En zo leerde de vlieg mij om de ogen van andere mensen te kijken al ware zij jezelf.

Waardoor mijn wereld weer steeds meer geheeld werd.

Zo woonde ik ook eens in een huis.

Dat al vele mensen ofwel zelven gehuisvest had.

Mensen die nooit met het huis hadden gepraat al ware het niet aanwezig.

En dat is toch raar te noemen voor een huis dat onderdak, beschutting en warmte biedt aan allen die erin wonen.

Dus vroeg ik het huis waarom het zo boos was.

En het huis zij dat niemand van hem hield.

Zo zij ik dat ik wel van hem zou houden.

En regelmatig met hem zou praten over zijn gevoelens al ware het mijn eigen gevoelens.

Het antwoord van het huis was dat het mij zou verzorgen.

Niet alleen met zichtbare maar ook met onzichtbare zaken.

En het huis was weer gelukkig.

Omdat het weer deel uitmaakte van de familie.

In de tuin zag ik het gras.

Het gras dat in de lente en zomer gemaaid werd.

Zonder dat ooit iemand gevraagd had of het dit maaien wel leuk vond.

Maar toen ik uitlegde dat ik voortaan de grond waaruit dit gras voortkwam zou voorzien van zijn totale zelf.

Kwam het gras weer tot leven.

Het had immers al te lang geleefd op lege grond die nooit eens ververst werd dan alleen met eenzijdige zaken.

Hierna sprak het gras met de grond.

Welke zij dat zij dit zeer prettig zou vinden.

Omdat zij al te lang in grote hongersnood had verkeerd.

Waarna de bomen, heggen, groente en fruitbomen het lied van dit nieuwe leven overnamen.

Al ware zij een geheel.

De kippen die op dat moment op deze grond liepen vroegen aan mij.

Waarom ik hen altijd goed behandeld had maar niet de grond waaraan zij hun voedsel ontleende.

En ik zij dat ik op dat moment in gedachten beter kon praten met dieren en mensen dan met de mineralen en planten.

En de haan keek mij aan en vroeg of hij voortaan kon luisteren naar mijn woorden, daden en gedachten opdat hij de kippen hiervan zou kunnen vertellen.

Natuurlijk was dit nooit bewust in mij opgekomen.

Terwijl ik het bewust al vele maanden deed.

Zo liepen haan en kippen in het vervolg altijd om mij heen.

Niet alleen omdat haan en kippen alleen van mij konden leren maar ook omdat zij mij vertelede over zaken die ik vergeten was.

Zo zij de haan dat hij de kippen altijd het eerst liet eten.

Omdat zij verantwoordelijk waren voor het leggen van eieren.

Eieren waarin het bewustzijn van zowel haan als kip weer tot een geheel versmolten.

Dus bewuster werden dan de haan of kip alleen.

En als er voldoende eten was dat hij nadat de kippen hadden gegeten pas zelf toetaste.

Want het zou toch niet eerlijk zijn als hij het eerst zou opscheppen terwijl zijn zaad een nieuw meer eenheidsgericht leven in deze kip had gewekt of de mens die hij ook zelf was tot eten zou dienen.

Nu keek de haan mij aan en vroeg of ik hem nog wat kon leren.

En ik zij dat er geen verschil tussen haan, kippen en mij was als hij dit niet meer zou willen.

De haan vroeg wat ik bedoelde.

Waarop mijn antwoord was dat een haan best de volgende keer een mens zou kunnen zijn.

Hierover moest de haan nog wat verder over nadenken.

En tot de dag van vandaag doet hij dit nog steeds.

Totdat hij morgen van concept zal veranderen waardoor hij zal weten dat alle mineralen, planten, dieren en mensen uiteindelijk gelijk zijn en een.

Zo kwam ik ook eens een grote zwerfsteen tegen.

Die al honderden duizenden jaren in de aarde verscholen had gelegen.

In deze aarde waren lucht en zonlicht onbekend voor hem.

En op de dag dat hij weer boven de aarde kwam drijven was zijn grootste wens.

Om weer een levende steen te worden.

Zo vroeg ik deze zwerfsteen hoe wij hem hiermee konden helpen.

Nou zij hij dan zijn er twee mogelijkheden.

Of ik laat de erosie van weer en wind op mij inwerken of ik vraag een mens om mij te bewerken waardoor het proces sneller zal gaan.

Maar waarom wil jij een levende steen worden vroeg ik hem.

Opdat er meer leven in mij zal komen.

Want in een steen bestaan vele grenzen.

Terwijl er in planten al minder grenzen zijn.

Dus als jullie mij vermalen of vergruizen kan ik weer opgenomen worden door de planten waardoor ik weer meer vrij kan zijn.

En zo spraken de mineralen, planten, dieren en mensen tot mij opdat zij en ik geen grenzen meer zouden kennen.

Zo kreeg mijn schepping al pratend vanuit mijn eenheidsbewustzijn meer leven in zich.

Een leven waar alles met alles kan communiceren al ware het een.

En wanneer ik vandaag naar de mensen om mij heen kijk.

Die nog niet met zichzelf praten.

Vraag ik mij af hoe zij op deze manier kunnen leven.

In een wereld waar zij nog niet samen een zijn.

Want kijk nu eens naar de energiebanen van de aarde.

De banen die onze aarde bij elkaar houden en interdimensionaal van energie en informatie voorzien.

Dan is het toch onvoorstelbaar.

Dat we niet tegen de kern die onze fysieke wereld bij elkaar houdt praten.

Geef jezelf daarom de kans om weer volledig te leven.

Het eerste twee-weg gesprek van mens, dier, plant of mineraal is het begin.

Van het begin van uw leven.

Een leven waar u uw organen weer serieus gaat nemen.

Omdat uw hart, hersenen, longen, maag, darmen, schildklier, zenuwen, bloed, lymfen etc.

De hele dag met u proberen te praten.

Een leven waar u uw medemensen weer serieus gaat nemen.

Omdat het uw eigen scheppingen zijn.

Een leven waar u uw mededieren weer serieus gaat nemen.

Omdat het uw eigen scheppingen zijn.

Een leven waar u uw medeplanten weer serieus gaat nemen.

Omdat het uw eigen scheppingen zijn.

Een leven waar u uw eigen medemineralen weer serieus gaat nemen.

Omdat het uw eigen scheppingen zijn.

Een leven waar u uw eigen medeuniversa, mededimensies en medefrequenties weer serieus gaat nemen.

Omdat het uw eigen scheppingen zijn.

Een wereld waar u weer met uzelf gaat praten al ware u samen een.


inhoudsopgave

15. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

En als je weer weet wie je bent en waar je naartoe gaat.

Ga je weer op weg.

Heel langzaam maar zeker.

Want hoe langzamer je gaat hoe meer je kunt zien van hetgeen je niet meer kon zien toen je alleen maar snel ging.

Waarbij de groene vlakten in gras veranderen.

Waarmee je weer eenheidsgericht dus met jezelf kan spreken.

Omdat je weer de tijd en ruimte voor elkaar dus jezelf neemt.

Waarbij de hond die je iedere dag uitlaat veranderd in een gelijke.

Waarmee je weer al ware het jezelf kunt spreken.

Omdat je weer de tijd en ruimte voor elkaar neemt.

Waarbij die vluchtige persoon naast je veranderd in een vrouw of man.

Waarmee je weer eenheidsgericht kunt spreken.

Omdat je weer de tijd en ruimte voor elkaar neemt.

En omdat je zo langzaam gaat.

Zie jij niet alleen het gras en je man of vrouw weer.

Maar herkennen zij jou ook weer als zichzelf.

En zo is het ook voor alle andere mineralen, planten, dieren, mensen, dimensies, universa om je heen.

Die steeds meer eenheidsgericht terug beginnen te praten in hun woorden, daden en gedachten.

Die je kan verstaan.

Omdat je zo langzaam gaat en weer dezelfde eenheidstaal spreekt.

En opeens wordt het stil om je heen.

Al ware het dat de wereld stilstaat.

Niet omdat de wereld stilstaat.

Maar omdat jij stil bent gaan staan.

Om wederom naar de wereld te gaan luisteren die je zelf geschapen hebt.

Uit deze stilte waar niets meer beweegt.

Kan je alle gesprekken voeren omdat deze geen tijd en ruimte meer kosten.

En als je dan alle gesprekken gevoerd hebt die je ooit had willen voeren.

Gaat er een nieuwe wereld voor je open.

Een wereld zonder grenzen.

Omdat je alles en iedereen weer kent.

En bent geweest.


inhoudsopgave

16. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Om dit alles echt te geloven.

Is het tijd om wat ervaring op te doen in het leven.

We kennen bijvoorbeeld allemaal de verhalen.

Van de andere kant.

Terwijl de andere kant dezelfde verhalen over ons kent.

Soms raakt de andere kant (on)bewust echter onze wereld.

Waardoor de anderen van de andere kant voor ons zichtbaar worden.

Al ware ze nog in leven.

Waardoor alles wegvalt wat we ooit op aarde hebben geleerd.

En als dit gebeurt.

Wordt alles anders.

Omdat we schoksgewijs ofwel stapje voor stapje meegenomen zullen worden.

In een nieuwe waarheid over het leven.

Waarbij de doden weer tot leven zijn gekomen.

Omdat ze nooit gestorven zijn.

En als dan alles wat ooit van deze aardbol is verdwenen.

Weer opnieuw aan ons zal verschijnen.

Omdat de gordijnen in onze dromen en dagelijks leven.

Weer langzaam aan het opengaan zijn.

Is wederom de tijd aangebroken om te kiezen.

Om de volledige waarheid of wederom de leugen te zijn.

Waarbij het (h)erkennen gelijk staat aan het leven.

En het ontkennen aan de tijdelijke dood.

Want zij die hun volledige creatie nog ontkennen zullen nog niet toe zijn aan het leven.

Maar alleen vluchten naar een andere kant.

Waar het verleden hen schijnbaar niet meer kan vinden.

Totdat ze voor de zoveelste maal weer samen zullen zijn.

Omdat je nooit lang helemaal alleen kunt blijven.

Terwijl je in je hart weet wat je mist.

Voor hen die vandaag al gekozen hebben voor het leven van de waarheid.

Worden alle poorten in verleden, heden en toekomst met de anderen geopend.

Waardoor zij langzaam kunnen wennen aan dit nieuwe gevoel van hun totale zelf.

Dat zodra dit waarlijk ook op aarde in jezelf zal verschijnen.

De gewoonste zaak van de wereld voor jezelf zal zijn.

Want eens waren er geen grenzen tussen universa, dimensies, zonnen, planeten, mensen, dieren, planten mineralen ofwel leven en dood.

Maar stonden we samen op de drempel.

Om te kiezen voor de eenheid of polariteit ofwel leven en dood.

Vandaag is deze dag opnieuw gekomen.

Om weer allemaal zonder grenzen samen een te zijn.


inhoudsopgave

17. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Het afscheid valt moeilijk.

Zeker als je al zolang onbewust tussen je onder- en hogerbewustzijn geleefd hebt in vele dimensies, universa en verschijningsvormen.

Het is echter niet anders.

Je kan niet meer bewust leven in het onbewuste deel van jezelf.

Toch zie je de mensen, dieren, planten, mineralen om je heen die dit keer niet mee zullen gaan.

Zal je ze missen vraag je je in een flits af.

Is het niet eenzaam in de eenheid.

Maar dan besef je dat wanneer jij van bewustzijn veranderd je hele schepping met je mee zal gaan.

Dus er niets en niemand zal achterblijven.

Dat geeft je weer goede moed.

Om de laatste stap te nemen.

De stap om van bewustzijn te veranderen.

En je onder- en hogerbewustzijn wederom in te ruilen voor je eenheidsbewustzijn.

Je maakt een fles wijn open.

En neemt een slok.

De wijn smaakt echter niet meer zoals vroeger.

Het is net alsof ook de wijn weet dat de laatste stap al genomen is.

Dus niet meer past bij je nieuwe bewustzijn.

Je neemt nog een slok om het zeker te weten.

Maar het antwoord is hetzelfde.

Dan kijk je nog een keer om je heen door de ogen van onbewustzijn.

Om nog even te ervaren hoe het was binnen ruimte en tijd.

Het volgende moment is de wereld veranderd.

Je bent nog wel op aarde maar tegelijkertijd overal.

Je begint je nieuwe bewustzijn te onderzoeken.

Door bewuster alles te ervaren.

Al ware het de eerste keer.

Je ziet nu weer in.

Wat een waanzin het was om de wereld te veranderen.

Terwijl je zelf de wereld was.

Dingen te laten verschijnen en verdwijnen is opeens geen wonder meer.

Het zijn immers niet de dingen die verdwijnen of verschijnen.

Maar je bewustzijn dat deze dingen schept en weer ontstijgt.

Waardoor ze op een heel natuurlijke manier verschijnen en verdwijnen.

Al ware ze nooit geweest.

Afscheid nemen is dus nooit nodig.

Omdat je bewustzijn alles weer kan recreeren.

Eenzaamheid is dus een illusie.

Omdat je alles kan zijn wat je wilt.

Bewust of onbewust.

Het is maar weten of begrijpen.

De keuze is je eigen wil.


inhoudsopgave

18. UNINET HET ONEINDIGE ZELF

Dus als u vanuit de eenheid weer behoefte krijgt om de anderen uit uzelf weer eens te ontmoeten c.q. spreken.

Dan creert u deze anderen en de daarbij behorende omhulsels in de vorm van universa, dimensies, zonnen, planeten, mineralen, planten, dieren, mensen etc. gewoon opnieuw en kiest u hierna om deze uit uzelf bewust (eenheidsgericht) of onbewust (gepolariseerd) te ervaren.

Waarbij bewust ervaren gelijk staat aan vakantie en onbewust aan het gepolariseerd angst en liefdesspel welke elkaar de hele dag beconcurreren om het schijngelijk.

En dit alles beseffend dat je in werkelijkheid gewoon thuis bent gebleven in de eenheid zonder betekenis.


inhoudsopgave

19. EEN ONBESCHREVEN BLAD

ONS GELUK

We maken de hele dag plannen voor onszelf.

We hebben alleen maar het beste met onszelf voor.

We hebben alleen die helpende hand van ons eenheidsbewustzijn nodig.

We maken de hele dag plannen voor onszelf.

En als we na het accepteren van deze helpende hand weer helemaal gelukkig zijn.

Dan zijn we weer gelukkig met onze eigen wereld.

Welke de toekomst van ons geluk in handen heeft.


inhoudsopgave

DE WERELD

Ik kom jullie niet vertellen…
hoe het leven zal aflopen.

Ik kom jullie vertellen…
hoe het leven weer kan beginnen.

Een leven…
zonder onder- en hogerbewustzijn.

Een wereld…
zonder regels, grenzen en anderen.

Een creatie…
waar alles weer mogelijk is.

Omdat je alleen maar…
jezelf kunt zijn.


inhoudsopgave

HET EINDE VAN EEN TIJDPERK

Uw wereld van illusies komt pas ten einde…
als De 2 Koningen in u gestorven zijn.

en voordat dit het geval is…
zult u menigmaal tevergeefs voor uw EGO en OGE gevlucht zijn en/of ertegen gevochten hebben.


inhoudsopgave

BLIJF JEZELF IN JE EIGEN SCHEPPING!

Stel, je wordt de hele dag door gepolariseerde angst, liefde, twijfel en ongeloof achtervolgd en heen en weer geschud.

Dan kun je dit verwarde gevoel in jezelf veranderen.

Het systeem is simpel:

- Dit ben ik en ik geloof vandaag nog meer in mijn gepolariseerde illusies dan mijn ware evenwichtige eenheidszelf.

- Wanneer ik meer in mijzelf dan in mijn gepolariseerde illusies zou geloven.

- Dan zou de twijfel in mijzelf verdwijnen omdat ik dan weer weet wie ik ben.

En pas wanneer je weer bewust weet wie je volledig bent kan je weer jezelf zijn in je eigen creatie.

- Omdat je de 7 stappen naar oneindige vrijheid in jezelf hebt opgelost.

- Omdat je STOP hebt gezegd tegen emotionele reacties op alles en iedereen.

- Omdat je STOP hebt gezegd tegen de tegenstrijdige discussies in je hoofd.

- Omdat je STOP hebt gezegd tegen het DOEN van het herhalende patroon.

- Omdat je STOP hebt gezegd tegen het ZEGGEN wat je niet echt bent.

Waardoor alle gepolariseerde angst, liefde, twijfel en ongeloof uit jezelf over jezelf verdwijnt waardoor er een nieuwe wereld voor jezelf open gaat omdat de oude wereld met betekenis GESTOPT is om te bestaan.

Natuurlijk kan je ook in je gepolariseerde illusies en daarbij behorende discussies, betekenissen en omschrijvingen blijven leven.

Maar ja dan is de lol er snel van af.

Want wie wil er kiezen om geleefd te worden wanneer je zelf kan leven.

Begin vandaag om weer jezelf te zijn en beleven anders is het morgen wederom gedaan met uw bestaan.

EEN NIEUW CONCEPT – DE VOLLEDIGE WAARHEID – WEK JEZELF TOT LEVEN

 

GEEF EEN COPY VAN DEZE BRIEF DOOR

De BLIJF JEZELF bewustzijns verzorgers.