DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3 inhoudsopgave

DEEL 4

DEEL 5

DEEL6

DEEL 7


VAN DE DUISTERNIS EN HET LICHT NAAR DE EENHEID


VERANDER DE MANIER WAAROP U NAAR DE WERELD KIJKT

DE REGELS VAN UW SPEL ZIJN SIMPEL

UW SPEL BEWUST SPELEN IS EEN GEHEEL ANDERE ZAAK

LAAT UW SPEL BEGINNEN

"TO COUNSIOUSLY PLAY THE GAME IS TO ENJOY LIFE"


inhoudsopgave

Gedachten:

DE TOEKOMST VERDWIJNT WANNEER JE JE ONVERWERKTE VERLEDEN HEBT OPGELOST WAARNA JE WEER IN HET NU KUNT GAAN LEVEN

***

ZIJ DIE DAADWERKELIJK VAN HUN SPEL GENIETEN ZIJN CREATOR, SPELER EN TOESCHOUWER TEGELIJKERTIJD

***

EENHEID KAN ALLEEN MAAR BESTAAN WANNEER ALLE POLARITEITSVERSCHILLEN IN WAT VOOR VORM, TIJD EN RUIMTE DAN OOK OPGELOST ZIJN IN HET ZELF

***

VERDICHTING EN VERLICHTING ZIJN NIET MEER DAN UIT HET 0 PUNT VOORTKOMENDE SCHEPPINGSARMEN DIE ELKAAR ONDANKS ALLE HIERUIT RESULTERENDE VERWARRING TOCH STEEDS IN EVENWICHT HOUDEN

***

WENSEN KOMEN ALTIJD UIT WANNEER JE ZE DE RUIMTE EN TIJD GEEFT OM NAAR JE TOE TE KOMEN

***

ZIJ DIE HUN WENSEN PUSHEN, PULLEN OF VASTHOUDEN DUS NIET WENSEN EN IN HUN CREATIE LOSLATEN STELLEN HET MOMENT VAN VERWEZENLIJKING ALTIJD UIT WAARDOOR ANGST ONTSTAAT

***

DE UIT ANGST RESULTERENDE PANIEK KAN ALLEEN VOORKOMEN IN EEN SCHEPPING DIE HAAR EIGEN WENSEN STEEDS FORCEERT EN NIET NATUURLIJK LAAT STROMEN

***

IN DE EENHEID BESTAAN GEEN SPELREGELS EN HULPMIDDELEN, ALLEEN SCHEPPINGEN KENNEN DEZE ZAKEN BINNEN RUIMTE EN TIJD


inhoudsopgave

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang er maar geen letter aan de tekst wordt veranderd.


inhoudsopgave

DE SPELREGELS

De regels zijn simpel… De keuze die het eerst gemaakt wordt bepaald de richting van het spel.

Maar welke richting je ook kiest… De gevolgen komen altijd bij je terug.

Het is dus een kwestie om tegelijkertijd individueel en collectief te spelen… Anders raakt het spel uit haar evenwicht.

En als het spel haar evenwicht verliest… Verlies je jezelf tijdelijk in de chaos buiten het spel.

Buiten het spel lijkt het erop dat er meer gebeurt dan in het spel… Maar zij die buiten het spel staan zijn blind voor het gehele spel.

Want zonder volledig inzicht… Kunnen geen bewuste beslissingen genomen worden.

En alleen bewuste beslissingen… Wijzen je de weg binnen en buiten het spel.

Dus zij die niet bewust spelen… Raken verdwaald buiten zichzelf.

En wanneer je buiten jezelf speelt… Weet je niet meer wie je bent.

Waardoor de weg naar huis afgesloten is… En je geen nieuw spel meer kunt spelen.

Zonder nieuw spel… Ga je je vervelen.

Waardoor je uiteindelijk… Toch weer thuis terecht komt.

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang er maar geen letter aan de tekst wordt veranderd.


inhoudsopgave

1. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Kunnen we het vandaag over de schepping hebben.

E. De schepping dat zijn jullie samen.

OH. Wat bedoelt u.

E. Zonder jullie samen zou er geen schepping kunnen bestaan.

OH. Dus zonder onderbewustzijn kan er geen hogerbewustzijn bestaan en omgekeerd.

E. Zonder jullie samen is er alleen maar eenheid.

OH. Bestaat er in de eenheid dan geen verschil tussen onder- en hogerbewustzijn.

E. O jawel alleen gaan wij er bewust mee om en jullie onbewust.

OH. U zegt dus dat het verschil tussen onze schepping en de eenheid het verschil tussen bewustzijn en onbewustzijn is.

E. Jazeker.

OH. Kunt u dit iets duidelijker uitleggen.

E. Iemand die de hele dag bewust schept is constant in evenwicht met zichzelf.

OH. En iemand die onbewust schept is constant uit balans.

E. Het onderbewustzijn en hogerbewustzijn zijn net de twee schalen van een weegschaal. Als je iets teveel aan de ene kant legt slaat hij door en omgekeerd.

OH. Een professionele speler zorgt er dus voor dat hij nooit naar een kant doorslaat.

E. Dat naar een kant doorslaan noemen jullie ook wel obsessies.

OH. Dus in de eenheid bestaan geen obsessies.

E. De eenheid in jezelf kent geen obsessies anders zou het geen eenheid meer zijn.

OH. Doorslaan naar een kant is dus de andere kant tijdelijk ontkennen.

E. En als je ook maar iets in jezelf ofwel je eigen schepping ontkent ben je er niet meer EEN mee.

OH. Hoe kunnen wij dit evenwicht tussen ons beide weer herstellen.

E. Door altijd rekening met elkaar te houden voordat je iets schept ofwel veroorzaakt.

OH. Dus tegelijkertijd aan je eigen plezier en het collectieve plezier denken.

E. En wat gebeurt er als je de wereld om je heen als jezelf ziet.

OH. Dan doe je dat automatisch.

E. Zien jullie de wereld om jullie heen al als jullie eigen schepping.

OH. Nou nog niet de hele dag maar we zijn ons er wel bewust van.

E. Aha, je weet het wel maar begrijpt het nog niet.

OH. Wat bedoelt u daarmee.

E. Dat je de eenheid in jullie zelf alleen maar kunt begrijpen wanneer je weer actief aan je eigen spel meedoet.

OH. Dus toeschouwer van je eigen spel zijn werkt niet om je eigen spel te begrijpen.

E. Zij die vaak na veel tegenslagen het spelen tijdelijk voor het toeschouwerschap hebben verruild staan stil.

OH. Zoiets als op je eigen strafbank zitten.

E. Even rust nemen van een te eenzijdige onderbewuste of hogerbewuste afstemming.

OH. Dat heeft dus niet zoveel zin.

E. Als je het leuk vindt is het goed.

OH. Maar als ik me op mijn eigen strafbank niet meer helemaal gelukkig en gezond voel is het weer tijd om het veld in te gaan.

E. Welke voetballer vindt het leuk om reserve te zijn of op de strafbank te zitten.

OH. Niemand.

E. Waarom zitten jullie dan de hele dag op jullie eigen strafbank.

OH. Dat is een goede vraag.

E. Veel mensen die door onbewust ofwel onevenwichtig spelen ongezond en ongelukkig zijn geworden denken dat ze nooit meer kunnen spelen ofwel genieten.

OH. Ja de meeste van deze mensen wachten op het verlossende woord van iets buiten zichzelf.

E. Terwijl het verlossende woord alleen van ofwel uit henzelf kan komen.

OH. Omdat niet iets buiten hen maar alleen zijzelf de wereld om hen heen geschapen hebben.

E. Dus wordt het weer tijd om je korte broek aan te trekken en het veld op te gaan.

OH. En als je toeschouwer wilt blijven van je eigen spel.

E. Dat wordt vroeg of laat uitermate vervelend.

OH. Hoezo.

E. Om te zien dat het deel waar je je tijdelijk van afgesloten hebt wel geniet en jij niet.

OH. Je kan dus alleen genieten wanneer je meespeelt.

E. Heb je wel eens een spelletje gezien waarvan je kan genieten zonder dat je het speelt.

OH. Nou nee.

E. Dus blijven jullie vanaf vandaag half binnen en buiten het speelveld staan of stap je er weer met volle overgave en enthousiasme in.

OH. Tsja daar zeg je me wat.

E. Hebben jullie watervrees samen.

OH. We zijn misschien een beetje bang om weer naar een van beide kanten door te slaan.

E. Zijn jullie een stelletje bangeriken of zo.

OH. Raar hŤ om bang te zijn voor je eigen scheppingen.

E. Zolang je maar weet dat je de wereld om je heen zelf geschapen hebt en je nu jezelf het bewustzijn schenkt om hier weer bewust ofwel evenwichtig mee om te gaan.

OH. En wie bewust kiest valt niet in herhaling.

E. Iemand die de weg van het diepste onderbewustzijn en hogerbewustzijn gelopen heeft in woorden, daden en gedachten om hierna alles in zichzelf op te lossen en een te worden met zijn oude zelf ofwel de eenheid heeft voor zichzelf opnieuw de kans geschapen.

OH. Om met een schone lei te beginnen.

E. Heerlijk hŤ om alle onderbewuste en hogerbewuste ballast niet meer de hele dag te hoeven meezeulen.

OH. Dat geeft een behoorlijk helder gevoel.

E. Dus wat gaan jullie vanaf nu doen.

OH. Niet half maar weer helemaal meespelen in ons eigen spel.

E. Praat je nu tegen jezelf.

OH. Als ik weer bewust speel zijn onderbewustzijn, hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn weer een geheel geworden.

E. Dus heb je eigenlijk altijd met jezelf gepraat.

OH. Wanneer je ervan uit gaat dat er niets dan jezelf buiten jezelf bestaat is dit waar.

E. Twijfel je daar nu nog steeds aan.

OH. Nou af en toe wel.

E. Als je zeker weer eens aan het vastpakken, pushen of pullen bent zeker.

OH. Ja nu het zegt, alleen dan.

E. Alleen zij die de hele dag stromen weten wat leven is.

OH. Bij hen zijn spel en leven dus een geheel geworden.

E. Het leven van de eenheid absorbeert een evenwichtig spel altijd automatisch als deel van zichzelf.

OH. Dus loslaten in plaats van vastpakken en niet meer aan iets trekken of duwen als het al lekker stroomt.

E. Waarom zou je aan iets dat al stroomt dus leeft wat willen veranderen.

OH. Om het langer te laten voortduren.

E. En daar gaan jullie allemaal de fout in.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Ken je de man die zijn genot constant wil uitstellen totdat hij tot een climax komt.

OH. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.

E. Deze man geniet van het onderdrukken van zijn natuurlijke gevoel.

OH. Met als gevolg dat hij het constante genieten inruilt voor af en toe een pleziertje waar hij lange tijd naar moet uitkijken.

E. En als hij met dit uitstellen van genieten maar lang genoeg doorgaat weet hij na verloop van tijd helemaal niet meer wat werkelijk bewust genieten is.

OH. En wat te denken van de man die de hele dag met pushen bezig is.

E. Ja deze man is helemaal niet meer bezig met leven omdat hij constant bezig is het ene tijdelijke genot in te ruilen voor een ander tijdelijk genot.

OH. Dus zelf van het tijdelijke genot geniet hij niet meer.

E. Tijdens het ene genot denkt hij alweer aan het andere genot.

OH. En zo geniet je dus helemaal niet meer van je spel.

E. Nee zo laat je je onbewust door je eigen spel spelen.

OH. Wat zou u dus adviseren.

E. Geniet van hetgeen dat op je weg komt. Laat het los als het voorbijgaat en probeer het nooit vast te houden. Wordt tot slot onderdeel van de stroom en ga er niet tegenin zwemmen of harder dan de stroom zwemmen. Laat je meevoeren in je eigen spel zoals je het eens bedacht hebt.

OH. Dus iedere keer wanneer je uit de stroom stapt op wat voor manier dan ook doe je je eigen spel dus jezelf geweld aan.

E. Het spel en jij zijn een.

OH. Welke programmeur gaat er nu tegen zijn eigen spelletje zitten vechten.

E. Ja dat is wel heel erg naÔef.

OH. Veel slimmer is om te accepteren dat je bepaalde spelmodules de volgende keer wilt veranderen omdat ze niet optimaal bevallen.

E. Dus niet perfect zijn.

OH. Wat bedoelt u hiermee.

E. Het was maar even een pesterijtje.

OH. Pest de eenheid dan ook.

E. Pesten zou toch niet kunnen bestaan als het al niet eens bestaan heeft.

OH. Maar we willen toch het pesten uit de wereld bannen.

E. Nee beste vriend, jullie moeten eerst jullie onbewustzijn in jullie zelf oplossen. Daarna wordt jezelf af en toe bewust pesten best wel weer leuk.

OH. Dus jezelf kietelen eigenlijk.

E. Ja lekker he dat je weet dat je alles zelf doet.

OH. Nog even terug naar dat perfect zijn.

E. Alles is altijd perfect totdat je iets in jezelf begint te ontkennen.

OH. Ja dat is me nu maar al te duidelijk.

E. Bewuste dus eenheidsgerichte mensen leven dus altijd in een perfecte wereld.

OH. Omdat zij alles in zichzelf zien en beleven.

E. Durf je hemel en aarde te verruilen voor je ware zelf.

OH. Dat is een moeilijke vraag.

E. Durf je liefde en angst in te ruilen voor je ware zelf.

OH. Nou nou.

E. Durf je leven en dood in te ruilen voor je ware zelf.

OH. Ik heb hem door.

E. Gelukkig maar want als je een van bovenstaande zaken buiten jezelf blijft najagen zal je nooit de volledige waarheid over jezelf leren kennen.

OH. Maar de liefde dan.

E. Dat is maar de halve waarheid over jezelf.

OH. Maar we kunnen toch niet zonder liefde leven.

E. Zonder aardse liefde wel.

OH. Wat is dan echte liefde.

E. Echte liefde is de volledige waarheid over jezelf (er)kennen en hier bewust evenwichtig mee omgaan.

OH. Dus echte liefde kan nooit bestaan in een gepolariseerde wereld.

E. Dat is onmogelijk.

OH. Ware liefde is dus pas mogelijk als je alle illusies buiten jezelf in jezelf hebt opgelost.

E. Wat jullie vandaag liefde noemen is nog steeds iets wat buiten jullie staat.

OH. Hoe komt dit.

E. Omdat jullie nog niet echt in jullie zelf geloven.

OH. En daarom praat u liever niet over liefde.

E. Het is samen met angst het meest mishandelde en onbegrepen woord op jullie aarde.

OH. Wat zijn het dan bij ons.

E. Het zijn woorden van strijd geworden.

OH. Ja daar kan ik de logica wel van zien.

E. Dan ben je al een stuk evenwichtiger mens geworden.

OH. Dank U.

E. Tot NU.


inhoudsopgave

2. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Hoe creŽren we een betere wereld.

E. Door eerst jezelf te veranderen.

OH. En de rest van de wereld dan.

E. De wereld om je heen dat ben jij.

OH. Dus als ik zou veranderen veranderd de wereld om mij heen.

E. Natuurlijk.

OH. U wilt dus zeggen dat ik de werelden van de andere mensen niet kan zien.

E. Iemand die nog niet het onder- en hogerbewustzijn in zichzelf heeft opgelost tot 0 ziet alleen maar zijn eigen individuele schepping en nog niet de collectieve schepping.

OH. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.

E. Wat dan.

OH. Nou als een aantal mensen hetzelfde boek leest of film kijkt en je vraagt daarna wat ze gelezen of gezien hebben dan hoor je allemaal verschillende verhalen.

E. Dus in feite bestaan er op aarde 6 miljard menselijke werelden die alles om hun heen op een andere manier beleven.

OH. Een bus kan op 6 miljard manieren gezien worden. En wat voor een bus geldt geld voor alles wat we om ons heen zien.

E. Dat is een mooi voorbeeld. Maar leg eens uit hoe dat komt.

OH. Ik denk omdat iedereen nog een verschillend onverwerkt verleden te verwerken heeft.

E. Precies.

OH. En als ze dit onverwerkte verleden dus alle + en en - en weer in zichzelf opgelost hebben gaan ze steeds meer op elkaar lijken.

E. Ja door dit te doen verdwijnen alle onderlinge verschillen die door afsplitsing - welke het gevolg van ontkenning van het ware ofwel volledige zelf - veroorzaakt zijn.

OH. Dus als alle mensen dit zouden doen zou uiteindelijk iedereen hetzelfde alomvattende voelen bij het lezen van een boek en/of kijken van een film.

E. Jazeker.

OH. Dit is dus een situatie waar alle individuen dus weer bewust onderdeel zijn van het collectief en omgekeerd.

E. Alle deelverzamelingen gaan weer op in een eenheidsverzameling.

OH. Dus om nog even terug te gaan naar het creŽren van een betere wereld.

H. Ja.

OH. Door eerst weer zelf in evenwicht te komen veranderd mijn eigen schepping volledig ten goede.

E. Je kunt beter zeggen dat je vanaf dat moment weer bewust aan het scheppen bent. Goed en kwaad zijn immers twee kanten van dezelfde onbewuste medaille.

OH. OK, maar om even door te gaan met mijn verhaal.

E. Zeg het maar.

OH. Als alles om mij heen weer in evenwicht is wordt automatisch de poort voor mij geopend naar de andere individuen waardoor ik in plaats van een individueel onbewustzijn over een collectief bewustzijn ga beschikken.

E. Dat heb je mooi gezegd.

OH. Iemand die dus bewust is veranderd van een individu in een collectief.

E. Ja hoe bewuster dus evenwichtiger je in je spel wordt hoe collectiever je je gaat gedragen.

OH. Socialer bedoelt u.

E. Maar dan wel eenheids c.q. collectief gericht sociaal en niet individueel ofwel EGO/OGE sociaal.

OH. Wat bedoelt u hiermee.

E. Iemand die zijn onverwerkte verleden nog niet verwerkt heeft weet absoluut niet wat sociaal zijn is.

OH. Kunt u dit wat nader uitleggen.

E. Als je niet weet wie je bent en dus nog iedereen om je heen de schuld geeft van je eigen scheppingen dan is iedere gedachte, daad en woord een A-sociale reactie op je onverwerkte verleden waar je anderen mee probeert op te zadelen.

OH. Onbewuste mensen zijn dus A-sociale mensen.

E. Jazeker.

OH. Deze opmerking zullen vele socialisten niet leuk vinden op aarde.

E. Op aarde leven geen socialisten.

OH. Wat zegt u nu.

E. Op aarde leven bijna alleen maar egoisten en ogeisten die zich socialistisch proberen voor te doen om iets van een ander gedaan te krijgen.

OH. U heeft het hier zeker over overtuigen.

E. Ja daar zijn de egoisten en ogeisten zeer goed in denken ze.

OH. Maar.

E. Een egoist of ogeist begrijpt niet dat je iemand anders buiten jezelf nooit kan overtuigen maar op zijn best/slechts tijdelijk bang kunt maken.

OH. Dus u zegt dat de kunst van het overtuigen en redevoeren gebaseerd is op het creŽren van angst in de ander.

E. Aangezien de ander een schepping van jezelf is maak je uiteindelijk alleen maar jezelf bang.

OH. En als je op enig moment stopt om jezelf (in)direct bang te maken dan ga je gewoon weer doen wat je echt leuk vindt.

E. Dan ontluikt het leven weer in je.

OH. Dus weer genieten van het leven.

E. Maar dat kan alleen maar wanneer deze persoon of personen natuurlijk eerst de moeite hebben genomen om hun eigen scheppingen volledig in zichzelf of henzelf op te lossen.

OH. Anderen overtuigen werkt dus nooit.

E. De enige die je kan overtuigen dat ben jezelf.

OH. Dus anderen overtuigen is een illusie.

E. De anderen heb jij om je heen geschapen. En vroeg of laat wil je niet meer bang zijn voor jezelf ofwel hetgeen dat je geschapen hebt.

OH. Dus je kunt beter het goede voorbeeld doen zonder dit aan een ander op te leggen.

E. Het voorbeeld doen werkt altijd omdat de anderen zien wat zij zelf kunnen zijn.

OH. Resulteert angst in ziekte en ongeluk.

E. Angst wordt vaak door de mensen nog niet volledig begrepen.

OH. Wat is het dan precies.

E. Angst kan je alleen maar krijgen wanneer je uit evenwicht met jezelf bent.

OH. Dus angst komt niet alleen voort uit eenzijdige verdichting maar ook uit eenzijdige verlichting welke resulteren in geheugenverlies.

E. Zowel aardse Angst en Liefde kunnen beide zeer vervelende ervaringen worden wanneer je niet meer in evenwicht met jezelf bent.

OH. En al die mensen die vandaag alleen maar liefde in het NU willen zijn.

E. Die zullen er wel achterkomen dat dit ook geen ideale wereld zal zijn omdat ze de helft van zichzelf hardnekkig blijven ontkennen.

OH. Dus ware liefde is alleen maar wanneer je volledig in evenwicht dus bewust van jezelf bent.

E. Jazeker al het andere is zoals je net al zelf zij een illusie, welke het spel is dat je buiten jezelf gecreŽerd hebt

OH. Dus alleen liefde is niet voldoende om de wereld om je heen te veranderen.

E. Alleen zij die bewust weten wie ze volledig zijn kunnen zichzelf dus de wereld om hen heen veranderen.

OH. Daar gaan dus weer heel wat goede bedoelingen de goot in.

E. Hoe kan iemand die nog niet eens weet wie hijzelf is laat staan zijn naasten, over goede bedoelingen beschikken.

OH. Ja daar zegt u me wat. Niet dus.

E. Onthoudt een ding en dat is dat angst en liefde gewoon twee kanten van de medaille ofwel je eigen spel zijn en niets meer.

OH. De mens verheft angst of liefde nog steeds tot iets heiligs.

E. Terwijl dit helemaal niet het geval is. Het zijn immers alleen maar de twee tegenstellingen die het spel zo interessant maken als je hier bewust dus evenwichtig mee zou omgaan.

OH. Dus wat je evenwichtig veroorzaakt levert een evenwichtig gevolg op en wat je onevenwichtig veroorzaakt levert een onevenwichtig gevolg op.

E. Precies.

OH. Angst en liefde bestaan dus niet in de eenheid.

E. In iets waar alle tegenstellingen zijn opgelost kunnen geen tegenstellingen bestaan.

OH. En hoe zit het dan met de Anti-Christ.

E. Kan er een Anti-Christ bestaan als er geen Christus is.

OH. U gaat nu wel heel ver.

E. Nee hoor we proberen alleen maar de onzin op deze aarde te ontzenuwen voor wat het daadwerkelijk is.

OH. Welke onzin.

E. De onzin dat de mens het Eenheids- ofwel Christusbewustzijn alleen in het hokje Goed/Verlicht geplaatst hebben waardoor de menselijke Christus gaat strijden tegen het Kwade/Verdichte.

OH. Klopt dit dan niet dat Christus en zijn helpers tegen het kwade vechten.

E. Iemand met een Eenheids- ofwel Christusbewustzijn zal nooit tegen iets vechten omdat dit bewustzijn beseft dat het alleen maar tegen zichzelf zou vechten.

OH. Dus er zit een groot verschil tussen de Christus van de Aardse mens en de Christus van de Eenheid.

E. Dat is een hemelsbreed verschil en daarom praten wij liever over Eenheidsbewustzijn dan over Christusbewustzijn om enige vorm van onduidelijkheid te voorkomen.

OH. Dus de Christus die op aarde is gekomen kwam om het Eenheidsbewustzijn uit te dragen ofwel om je te leren jezelf volledig van alle polariteit binnen- en buiten jezelf te genezen.

E. En zeker niet om het zwaard tegen het kwade op te heffen ofwel met zichzelf te gaan strijden.

OH. Dat zou een eindeloze strijd opleveren.

E. Een strijd die alleen maar eenzijdig gepolariseerde mensen kunnen bedenken.

OH. Brachten Zoroaster, Boedhha, Krishna, Mohammed dezelfde boodschap als Jezus.

E. Exact dezelfde Eenheidsbewustzijnsboodschap welke keer op keer door op macht, geld en status beluste mensen op aarde werd omgedraaid.

OH. Dat geeft wel een geheel andere kijk op de geschiedenis van het geloof op onze wereld.

E. De meeste gelovige mensen die vandaag op jullie aarde wandelen geloven alleen maar in de strijd met de tegenpartij.

OH. En wie is die tegenpartij dan.

E. De concurrentie waarvan ze de macht, geld en status voordelen van het uiterlijke leven willen overnemen voor eigen gewin.

OH. Dus ten koste van de ander.

E. Alle godsdienstoorlogen zijn altijd ten koste van de ander en uiteindelijk ten koste van jezelf gevoerd.

OH. Ja er is behoorlijk wat bloed vergoten uit naam van God.

E. Niet uit naam van God maar uit naam van hun eigen God.

OH. Welke God is dat dan.

E. De God van de Macht, Geld en Status die zowel een Verdicht als Verlicht masker kan dragen maar altijd een ding gemeen heeft.

OH. En dat is.

E. Een eindeloze strijd tegen jezelf die je nooit kan winnen.

OH. Dus alle ziekte en ongeluk op deze wereld kan alleen maar ophouden wanneer je alle angst en liefde om je heen weer in jezelf opgelost dus geaccepteerd hebt.

E. Makkelijk he om weer bewust te worden.

OH. Nog even terug naar dat overtuigen.

E. Zeg het maar.

OH. Je kan jezelf dus maar van een ding overtuigen.

E. En dat is.

OH. Dat alles om je heen je eigen onverwerkte schepping zijn van de afgelopen duizenden, honderdduizenden, miljoenen, miljarden etc. jaren.

E. Jazeker.

OH. Waarom zitten er zulke grote verschillen in tijd in.

E. Iedere programmeur kiest immers vooraf zijn eigen ruimte en tijd binnen het door hem gecreerde spel voordat hij het gaat spelen.

OH. Dus het ene individue speelt een spelletje van honderd jaar terwijl iemand anders er wel miljarden jaren over kan doen.

E. Er zijn bijna eindeloze variaties te bedenken in het gepolariseerde universele spel dat je om c.q buiten jezelf kan creeeren.

OH. En als je jezelf van dit nieuwe beeld dat je de wereld om je heen zelf geschapen hebt overtuigd hebt.

E. Dan ga je eindelijk weer eens bewust leven.

OH. Maar daar moet je dan wel 100% in geloven.

E. Zij die ernaar gaan handelen, dus iedereen als zichzelf behandelen zullen al gauw de eerste resultaten zien.

OH. U zegt dus dat geloven uit handelen voortkomt.

E. Heb jij wel eens iemand meegemaakt die echt (100%) iets geloofd zonder het eerst zelf ervaren te hebben.

OH. Nou nee.

E. Stop dan ook eens een keer met al die smeekbedes en zielepoterij en ga eens wat nuttigs in je eigen schepping doen.

OH. Dat zal veel mensen heel moeilijk vallen.

E. Ja jullie lopen elkaar immers al duizenden jaren het omgekeerde te verkondigen.

OH. En dat schiet dus niet op.

E. Nee jullie blijven maar in herhaling vallen.

OH. Aan de slag dus maar.

E. Het is maar wat je leuk vindt.

OH. Ik zal er eens over nadenken.

E. Ga het nu gewoon maar eens doen beste vriend anders kom je geen stap vooruit.

OH. OK oke.

E. Tot NU.

OH. Nog even een laatste vraag.

E. Zeg het maar.

OH. Speel ik alle rollen van andere mineralen, planten, dieren en mensen c.q. ervaringen om mij heen.

E. Jazeker alleen ben je je daar nog niet meer helemaal bewust van.

OH. Wanneer dan wel.

E. Als je begint je geheugenverlies op te heffen.

OH. Wat merk ik dan.

E. Dat je je opeens weer herinnert wie iedereen om je heen is geweest en kan zijn in heden, verleden en toekomst.

OH. En dan.

E. Hierna leer je om weer tegelijkertijd door de ogen van je individuele als collectieve zelf te kijken.

OH. Dus een situatie van meer kanten te zien c.q. ervaren.

E. En dat is een grote verrijking van je scheppingsspel.

OH. Bedoelt u trouwens dat ik letterlijk door de ogen van anderen kan kijken.

E. Jazeker want die anderen zijn niet meer dan de vergeten stukken van jezelf die je je langzamerhand weer kan herinneren en weer eigen maakt.

OH. Dat lijkt me een mooie ervaring.

E. Probeer het eens vandaag.

OH. De wereld door de ogen van alle anderen om mij heen te zien.

E. Dan zie je de HELE wereld weer i.p.v. een donkere uithoek driehoog achter.

OH. Dus dan heb ik in feite weer 6 miljard paar ogen tegelijkertijd.

E. En dat geeft meer overzicht en inzicht kunnen we je verzekeren.

OH. Meer objectiever.

E. Objectiever, eenduidiger, evenwichtiger je zegt het maar.

OH. Ik ga er gelijk mee aan de slag.


inhoudsopgave

3. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Aan welke spelregels moet je je tijdens het spel houden.

E. Aan je eigen spelregels.

OH. Maar als je die niet meer weet.

E. Dan doe je het volgende.

OH. Wat dan.

E. Het volgende goed in je oren knopen.

OH. Wat in je oren knopen.

E. Spelregel 1: Alles wat je veroorzaakt krijg je op exact dezelfde manier als gevolg terug.

OH. Is dat alles.

E. Dat is de belangrijkste spelregel in een gepolariseerd ofwel + en - spel.

OH. Zijn er nog andere spelregels dan spelregel 1.

E. Er zijn er vele maar deze zijn allemaal afgeleid van spelregel 1.

OH. Dus veroorzaken alleen maar verwarring.

E. Of maken het spel interessanter.

OH. Vindt u.

E. Wie wil er vandaag een spel spelen dat maar twee keuzes kent. Daar is de lol toch snel vanaf.

OH. Ja daar zit wat in.

E. Vraag maar een aan een kind of hij een Nintendo spelletje met 1000 levels interessanter vindt dan een Nintendo spelletje met 1 level.

OH. Met meerdere mogelijkheden dus.

E. En dat Nintendo spelletje verschilt helemaal niet zoveel van het scheppingsspel.

OH. Wat is het verschil dan.

E. Dat je in je eigen scheppingsspel niet meer voor maar in de televisie en karakters zit.

OH. En ook nog eens vergeten bent dat je het zelf gemaakt hebt.

E. Zonder geheugenverlies kan je geen enkel spelletje spelen.

OH. Waarom niet.

E. Als je het begin en eind van een spel al kent is het toch helemaal niet meer leuk.

OH. Ja dat is waar. Een spannende film die je voor de tweede keer ziet is helemaal niet meer zo spannend.

E. Wanneer je echter aan het eind van het spel je geheugen inzake deze ervaring wist kan je het weer helemaal opnieuw ervaren met alle emoties die daarbij horen.

OH. Dus dezelfde film eindeloos als nieuw ervaren.

E. Dat is het geschenk van bewust geheugenverlies dat je aan jezelf gegeven hebt.

OH. Bewust geheugenverlies.

E. Ja want met onbewust geheugenverlies blijf je ook de negatieve aspecten van de ervaring maar steeds opnieuw herhalen.

OH. En dat is niet goed.

E. Dat moet je zelf maar bepalen.

OH. Het eeuwige antwoord zeker dat iedereen maar moet scheppen wat hij zelf leuk vindt.

E. Totdat je dat onbewuste geheugenverlies zat bent en dit boek aan jezelf laat verschijnen.

OH. U gaat me toch niet vertellen dat iedereen die dit boek leest het zelf geschreven heeft.

E. Jazeker. Dit is namelijk niet een boek maar tegelijkertijd 6 miljard boeken die door 6 miljard scheppers als onderdeel van hun programma c.q. schepping vooraf geschreven zijn en in hun handen verschijnen als ze hier om vragen.

OH. Dus iedereen die dit boek leest heeft het zelf vooraf geschreven.

E. En dat geldt niet alleen voor dit boek maar voor alle boeken, films, muziek, mensen, dieren, planten, mineralen etc etc.

OH. Dus lezer en schrijver zijn een persoon.

E. Jazeker.

OH. En Einstein dat zijn we zelf.

E. Jij bent je eigen Einstein.

OH. En je eigen Maria.

E. En je eigen Maria.

OH. En je eigen Napoleon.

E. En je eigen Napoleon.

OH. Allemachtig.

E. Allemachtig; met dat verschil dat iedereen zijn eigen Einstein, Maria, Napoleon etc. op zijn geheel eigen manier ervaart en de ware dus volledige Einstein, Maria, Napoleon pas ervaren kan worden wanneer je weer volledig bewust van jezelf dus alles in en om je heen bent geworden.

OH. Dus van individue weer het eenheids collectief bent.

E. Jazeker.

OH. Wat een prachtig verhaal.

E. Je hebt het zelf geschreven.

OH. Ik ben er ontroerd van.

E. Zet dan maar even wat mooie muziek op om je geheugen op te frissen.

OH. Mijn geheugen op te frissen.

E. Daar heb je in je spel op dit moment om gevraagd.

OH. Waarom.

E. De uitleg van Spelregel 2.

OH. En wat is Spelregel 2.

E. Dat er overal om je heen aanwijzingen verborgen zijn om je spel op te lossen of herhalen.

OH. Zo makkelijk kan het toch niet zijn.

E. Ja hoor zo makkelijk is het wel.

OH. Maar als je deze aanwijzingen niet ziet.

E. Dat kan alleen maar bij mensen gebeuren die dit leven nog onbewust serieus nemen.

OH. Dus vergeten zijn dat een schepping maar een spelletje is en het ware leven alleen maar in de eenheid kan bestaan.

E. Precies.

OH. Waar kan ik deze aanwijzingen vinden in mijn scheppingsspel.

E. Dat is heel eenvoudig.

OH. Vertel het nou maar gewoon.

E. Alles waarop jij in dit leven qua gedachten, daden en woorden regeert is een aanwijzing.

OH. Nou dan krijgt de gemiddelde mens duizenden aanwijzingen per dag.

E. En iedere keer staat hij weer voor de keuze.

OH. Welke keuze.

E. Om op dezelfde manier te reageren als de vorige keer.

OH. Dus in herhaling te vallen.

E. Of?

OH. Zijn reactie volledig om te draaien.

E. Waardoor.

OH. Deze ervaring c.q. reactie oplost.

E. Speel jij al volledig bewust dit aanwijzingen en keuze spel.

OH. Nog niet altijd.

E. Maar al veel beter dan in deel 1 en 2 van De Grote Bewustzijnsveranderings boeken.

OH. Dat kan je wel zeggen. Dat is een dag met nacht verschil.

E. Dus vanaf nu weet je dat iedere reactie een aanwijzing in je scheppingsspel is en je hiermee bewust ofwel oplossend of onbewust ofwel herhalend mee om kan gaan.

OH. Wis en zeker.

E. Nu ben je zeker ook benieuwd naar Spelregel 3.

OH. Ik dacht er net aan.

E. Spelregel 3 zegt dat wanneer je van de rode draad van je eigen spel afwijkt je in een crisis ofwel gevoel van onbalans terecht komt.

OH. Wat bedoelt u hiermee.

E. Iedere keer wanneer je voor herhaling dus blokkering in je eigen spel kiest raak je in een crisis.

OH. Bedoelt u met een crisis ziekte en ongeluk ofwel uit je natuurlijke ritme zijn.

E. Jazeker dat zijn de waarschuwingen dat je niet meer stroomt in je spel.

OH. En waar komt dit door.

E. Door vastpakken, pushen of pullen van een ervaring.

OH. Ofwel het blokkeren en forceren van je eigen programma.

E. Een crisis geeft altijd aan of je een herhalende of spel oplossende keuze hebt gemaakt op enig moment in de dag.

OH. Dus ook hier geldt spelregel 1 van oorzaak en gevolg weer.

E. Maar vanaf vandaag weet je bewust wat een crisis inhoudt en zal je er meer bewuster dus evenwichtiger mee omgaan.

OH. Een crisis is dus de toetssteen of ik een oplossende of herhalende beslissing keuze in mijn spel gemaakt heb.

E. Welzeker.

OH. En als ik een spel oplossende keuze heb gemaakt.

E. Dan lijkt het net alsof de wereld om je heen gezonder gelukkiger, groter en mooier is geworden.

OH. Dus meer collectieve facetten is gaan bevatten.

E. Steeds rijker en rijker totdat je weer volledig een bent met je oude zelf ofwel de eenheid.

OH. Zijn dit de drie belangrijkste spelregels.

E. Alles is even belangrijk in je spel.

OH. De 3 basis spelregels dan.

E. Dat kan je in dit spel wel zeggen.

OH. Om even op te sommen maak je dus de hele dag keuzes op basis van de volgende drie basis spelregels in je scheppingsspel:

1. Alles wat je veroorzaakt krijg je exact op dezelfde manier als gevolg terug. 2. Dat er overal om je heen aanwijzingen verborgen zijn om je spel op te lossen of herhalen. 3. Dat wanneer je van de rode draad van je eigen spel afwijkt je in een crisis terecht komt.

E. Het scheppingsspel in de notendop.

OH. Is er meer.

E. Natuurlijk is er meer.

OH. Wat dan.

E. Wil je vanaf vandaag de rijkdom van je spel nog beter verkennen.

OH. Jazeker.

E. Dan zegt Spelregel 4 dat je bent waarop je je afstemt.

OH. Wat bedoelt u hiermee.

E. Dat is heel simpel.

OH. Wat dan.

E. Wil je ervaren wat het is om automonteur te zijn.

OH. Dan moet ik zeker automonteur worden.

E. Wil je ervaren wat het is om soldaat te zijn.

OH. Dan moet ik soldaat worden.

E. Wil je ervaren wat het is om dokter te worden.

OH. Dan moet ik dokter worden.

E. Maar dan wel in woorden, daden en gedachten tegelijkertijd.

OH. Waar de gedachten de mogelijkheid in mijzelf scheppen.

E. De woorden het vooraankondigen.

OH. En de daden het op aarde materialiseren.

E. Makkelijk he.

OH. Kan iedereen dus alles worden wat hij wenst.

E. Jullie zijn in jullie vorige levens allemaal wel eens automonteur, soldaat, dokter etc. etc. geweest.

OH. Allemaal.

E. Anders zouden er toch geen automonteurs, soldaten en doktoren om je heen zichtbaar zijn.

OH. Dus ik ben niet een keer maar meerdere keren automonteur, soldaat en dokter geweest.

E. Hoeveel automonteurs, soldaten en doktoren zie je om je heen.

OH. En al ik nu iets wens buiten deze aarde of zelfs buiten deze dimensie.

E. Alles wat je wenst wordt vervuld.

OH. Zolang het maar in mijn programma van dit leven staat.

E. Precies.

OH. En als ik dit wil veranderen.

E. Dan moet je eerst je geheugenverlies opheffen.

OH. Om hierna bewust het programma te wijzigen.

E. En zo is het altijd geweest.

OH. Want eens was ik blind en nu kan ik weer zien.

E. Geniet dus bewust van ieder moment van je schepping. Geloof in wat je doet.

OH. Want geloven in je gedachten, woorden en daden is het tot leven wekken van je scheppingsspel.

E. En daar heb je gelijk Spelregel 5 dat het geloof je scheppingsspel tot leven wekt.

OH. En wat is de aandacht dan.

E. De aandacht is Spelregel 6.

OH. Want zonder aandacht ofwel het continue afstemmen op je wens middels gedachten, woorden en daden blijft het spel niet in leven.

E. Je kan aandacht schenken aan je wensen ook wel vergelijken met energie geven aan informatie.

OH. En als je in je energie/informatie ofwel evenwicht blijft leef je en anders niet.

E. En vergaat het zoals alle dingen die geen aandacht binnen ruimte en tijd krijgen.

OH. Nou dan wil ik ook wel even weten wat Spelregel 7 is.

E. Spelregel 7 zijn de verassingen.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Iedereen vindt het toch leuk om af en toe verrast te worden in zijn scheppingsspel door iets wat hij eigenlijk helemaal niet verwacht.

OH. Leuke verassingen.

E. Voor een bewuste schepper zijn alle verassingen leuk.

OH. Omdat hij bewust is dat hij ze allemaal zelf veroorzaakt heeft.

E. Het zijn de verassingen die het spel nog dynamischer en leuker maken.

OH. Kunt u zo'n verassing omschrijven.

E. Het lot uit de loterij.

OH. Je droomvrouw/man ontmoeten.

E. Een geldprijs winnen.

OH. Een muziekstuk te vinden waar je al jaren naar zocht.

E. En wat ga je met deze verassing doen.

OH. Ik voel hem al aankomen.

E. Wat dan.

OH. Op iedere verassing zijn alle voorgaande spelregels van toepassing.

E. Precies.

OH. Dus ik bepaal of een verassing leuk wordt of niet.

E. Ja zo kan een droomhuwelijk een droomhuwelijk blijven of in echtscheiding ten onder gaan.

OH. En zo kan de geldprijs bewust evenwichtig gebruikt worden of ervoor zorgen dat iemand volledig doorslaat naar de linker of rechter kant van zijn eigen spel.

E. Wees dus vooraf bewust wat je wenst.

OH. Dat lijkt mij zeer verwarrend.

E. Maar ook heel spannend.

OH. Hoezo spannend.

E. Hoelang denk je dat een individuele schepping zou bestaan als een schepper met alles wat hij doet vooraf bewust kijkt naar de oorzaken en gevolgen van ieder creatie.

OH. Dus iedere gedachte, daad en woord vooraf toetst voordat hij deze materialiseert op bijvoorbeeld de aarde.

E. Ja.

OH. Dan kan hij nadat hij oorzaak en gevolg heeft bekeken beslissen of hij dit wel of niet wil ervaren.

E. Ook als hij iets heel vervelends veroorzaakt.

OH. Daar is een schepper toch vrije in.

E. Jazeker.

OH. U wilt dus zeggen dat iedereen eens bewust heeft gekozen om een klap in het gezicht te krijgen om het gewoon eens te ervaren.

E. En het is niet bij die ene klap gebleven.

OH. Maar zolang je weet dat het een spelletje is is het niet erg.

E. Het is maar wat je leuk vindt.

OH. Daar gaan we weer he.

E. De volledige verantwoordelijkheid voor je eigen schepping nemen is en blijft moeilijk als je aan geheugenverlies lijdt.

OH. Als iedereen zich vandaag weer bewust zou richten op de hierboven genoemde 7 spelregels en een bewuste afspraak maken dat we collectief geen klappen meer veroorzaken waar we straks weer voor moeten opdraaien.

E. Dan stoppen opeens alle oorlogen, ziekten, aardbevingen, overstromingen, beurscrashes, goeroes en nog meer van die achterklap achtige zaken.

OH. En gaan we dit collectief de komende jaren doen.

E. Uiteindelijk wel.

OH. Maar wanneer dan.

E. Als jij nu begint.

OH. Dus als ik hier zelf mee begin.

E. Dan is jouw wereld morgen al anders.

OH. En kan ik me steeds meer mijn spel herinneren.

E. Waardoor je precies zult weten wat je nog in je eigen spelletje de komende jaren te wachten staat.

OH. En automatisch ook wat andere mensen te wachten staat.

E. Omdat jij en het collectief weer EEN zijn geworden.

OH. Toekomst voorspellen is dus alleen maar het jezelf herinneren van je individuele spel waarna je automatisch ook het collectieve spel weer weet.

E. In het begin waren er geen individuele spellen maar alleen een collectief spel dat zich steeds verder afgesplitst heeft binnen ruimte en tijd.

OH. Als ik het mag samenvatten zegt u eigenlijk dat je aan andere mensen alleen kado's moet schenken die jezelf zou willen ontvangen.

E. Mooier kunnen wij het niet zeggen.

OH. Genieten met een andere inhoud.

E. Ja want wat je erin houdt dat ben je.

OH. Zijn er in de eenheid Spelregels en Hulpmiddelen.

E. In de eenheid geldt Spelregel 0.

OH. Wat is spelregel 0.

E. Dat er geen spelregels zijn behalve degene die jezelf creeert.


inhoudsopgave

4. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat is fantasie.

E. Fantasie is het scheppen van realiteit.

OH. Dus alles wat ik fantaseer.

E. Is al eens waar geweest en kan ook weer waar worden.

OH. Je moet dus oppassen wat je fantaseert c.q. wenst.

E. Wat je wenst krijg je.

OH. Altijd.

E. Ja altijd.

OH. Snel.

E. Hoe evenwichtiger je bent hoe sneller oorzaak en gevolg van de wens elkaar zullen opvolgen dus materialiseren.

OH. Dus niet hoe verdicht of verlicht je bent.

E. Verdichte of Verlichte mensen zonder evenwicht scheppen zeer traag in ruimte en tijd.

OH. Vooral als ze eenzijdig verdicht of verlicht zijn.

E. Ja dat zijn de traagste.

OH. Dus de witte die tegen de zwarte en de zwarte die tegen de witte vechten.

E. Zijn allemaal stekeblind en zo traag als ….

OH. Dus de witte winnen nooit en de zwarte winnen nooit totdat ze beide partijen in zichzelf overwinnen maar zeg liever oplossen.

E. En dat is een prachtige ervaring.

OH. Wat.

E. Alle gepolariseerde illusies in jezelf overstijgen.

OH. Hoe ziet u de films zoals Matrix, The Fight Club etc.

E. De makers van deze films begrijpen het nog steeds niet.

OH. Wat niet.

E. Dat in dit genre films de helden nog steeds iemand buiten zichzelf de schuld geven van hun eigen scheppingen.

OH. Dus Matrix is geen heldere film.

E. Op zijn best laat deze film zien hoe we in het Orion tijdperk met elkaar omgingen terwijl de rest van de film nog steeds van verwarring aan elkaar hangt.

OH. Dus Matrix is een stuk van ons onverwerkte Orion verleden.

E. Jazeker.

OH. Oh.

E. Maar we gaan nog verder.

OH. O ja.

E. De Matrix dat ben je zelf.

OH. Dus de hoofdrolspeler Neo uit deze film hoeft de wereld niet te redden.

E. Als Neo verstandig is begint hij eerst om zichzelf te redden voordat hij zich van de ene verwarring in de andere verwarring stort.

OH. Dus de - wereld voor de + wereld verruilt maar vergeet dat naast de - en + werelden ook nog een innerlijke 0 wereld bestaat die alles ontstijgt en tegelijkertijd in zich draagt.

E. Morpheus slaapt zowel in de verdichte en verlichte werelden en wordt pas wakker wanneer hij beide werelden weer in zichzelf oplost.

OH. Maar dat gebeurt in deze film niet.

E. Nee maar hopelijk wel bij jullie.

OH. Wanneer NEO zou stoppen met vechten tegen de andere kant van zichzelf zou hij dan wel bewust kunnen worden.

E. Stoppen met vechten tegen de ene (-) of andere (+) kant van jezelf is nog maar het begin van het bewustwordingsproces zoals je in vorige boeken al gelezen hebt.

OH. Als we wat specifieker zijn.

E. Ja zeg het maar.

OH. Wanneer NEO stopt met vastpakken, pushen en pullen in zijn eigen schepping.

E. Wanneer hij dit vanuit een 0 punt bewustzijn doet zou het al rap beter gaan met hem.

OH. Dus vanuit een verdicht of verlicht onbewustzijn heeft dit geen zin.

E. Tegelijkertijd tegen jezelf vechten en proberen het gevecht in jezelf op te lossen heeft geen zin.

OH. Je moet dus eerst een keuze maken voor +/- of 0.

E. Precies anders kom je er niet uit.

OH. Stel dat NEO deze keuze maakt. De 0 keuze dus.

E. Dan ontstijgt hij de hele schepping buiten en binnen zichzelf.

OH. Dus dan weet hij weer wie hij daadwerkelijk is.

E. Als hij hierbij zijn GE-WETEN als leidraad gebruikt wel.

OH. Dus je geweten gebruiken als richtingaanwijzer in het keuzenproces om wel of niet aan vastpakken, pushen of pullen in je eigen schepping mee te doen.

E. Je geweten waarschuwt je immers altijd vooraf.

OH. Voordat je in herhaling ofwel in een crisis terecht komt.

E. Altijd, alleen de meeste mensen luisteren helemaal niet meer naar hun geweten.

OH. Dus blijven ze doorgaan met vastpakken, pushen en pullen ofwel frustreren van hun eigen schepping.

E. En dan loopt de hele boel weer lekker vast zodat de stroom ofwel het leven er steeds meer uitgaat.

OH. Kunt u het geweten niet de 8 ste Spelregel noemen.

E. Misschien is het beter om het geweten als een van de vele hulpmiddelen te zien in je eigen scheppingsspel.

OH. Dus je geweten is Hulpmiddel 1.

E. Ja zo zou je het kunnen zien.

OH. Zijn er meerdere hulpmiddelen die je in je spel kunt gebruiken om het te ontrafelen ofwel op te lossen.

E. Net zoals er vele Spelregels zijn zijn er ook vele Hulpmiddelen.

OH. Die natuurlijk per mens ofwel schepper kunnen verschillen.

E. Ieder mens heeft vooraf zijn eigen set van Spelregels en Hulpmiddelen samengesteld.

OH. Dus wat voor de ene mens goed is hoeft voor de andere mens helemaal niet goed te zijn.

E. Als jullie huidige medische wetenschap in staat zou zijn in het onverwerkte verleden van een patient te kijken zou geen enkele dokter meer standaard medicijnen of therapieen voorschrijven maar alleen individueel afgestemde evenwichts resonanties.

OH. Wat zijn dat evenwichts resonanties.

E. Dat zijn golven c.q. frequenties die precies tegengesteld zijn aan de frequenties die in extreme verdichting of verlichting geresulteerd hebben.

OH. Waardoor beide golven elkaar oplossen in het 0 punt.

E. Het zal voor de nieuwe wetenschap heel eenvoudig zijn om alle ziektes van de mens op te lossen als…

OH. Wat als?

E. Als ze iedere patient tegelijkertijd leren hoe ze niet meer in herhaling hoeven te vallen dus na hun genezing bewust i.p.v. onbewust de wereld om hen heen gaan scheppen.

OH. Dat is wel even wat anders dan de andere voorstellen op gezondheidsgebied van deze tijd.

E. Meer geld, pushen, pullen, vastpakken en vechten zal nooit tot enig duurzaam positief resultaat leiden in jullie gezondheidszorg.

OH. Wat dan wel.

E. Alleen bewustzijnsverandering zoals je al weet.

OH. En geldt dit ook voor het onderwijs.

E. Voor alles waar jullie mensen zich mee bezig houden.

OH. Heeft u nog een tip voor onze economie.

E. Je bedoelt een meer praktische aardse TIP.

OH. Ja iets wat iedereen vandaag zou begrijpen en de wereld kan veranderen.

E. TIP 1 is dat jullie stoppen met rente te vragen voor het dat jullie uitlenen.

OH. Dat kan toch niet.

E. Een paar honderd jaar geleden vroeg nog niemand rente voor uitgeleend geld.

OH. Wat gebruikte ze toen dan.

E. Tally's.

OH. Wat zijn Tally's.

E. Tally is het Engelse woord voor een gelijk deel.

OH. Een gelijk deel van wat.

E. Iedere Tally bestond uit twee delen. Het ene deel werd door de koning uitgegeven als betaling van goederen en diensten terwijl het andere deel in de schatkist bewaard werd totdat het uitgegeven deel weer terugkwam en de overeenkomst oploste.

OH. Dat lijkt verdacht veel op geldcreatie uit het niets en belastingbetaling.

E. Jazeker maar dan zonder het rente component.

OH. Dus in ruil voor goederen en diensten kregen de burgers en ondernemers Tally's die ze later weer teruggaven wanneer de belastinginner langskwam van de koning.

E. En dan werden de + en - Tally weer bij elkaar gevoegd tot 0.

OH. Ik begin het te begrijpen.

E. Dat is mooi.

OH. Met het Tally systeem haalt u de angel uit het huidige economische systeem.

E. En economie ofwel geld vloeit door alle maatschappelijke lagen heen.

OH. Dus geneest u in een keer de grootste ziekte die onze maatschappij kent.

E. En dat is.

OH. Dat we vandaag geld creeeren zonder dat daar nog materiele goederen en diensten tegenover staan.

E. Iedere maatschappij die besluit om geld voor lucht te vragen zal vroeg of laat ten onder gaan binnen haar dimensie.

OH. Zonder rente bestaat er geen geldontwaarding, inflatie, deflatie, begrotingstekorten etc. etc. meer.

E. Iedereen die niet meer uitgeeft dan hij bezit komt nooit in de financiele problemen.

OH. Hoe kunnen we dit probleem vandaag praktisch implementeren.

E. Door alle renteschulden wereldwijd kwijt te schelden.

OH. Maar dat kan toch niet.

E. Beste man, als jullie overheden en banken in de komende paar jaar niet besluiten om alle renteschulden kwijt te schelden dan stort jullie economie volledig en ongecontroleerd in elkaar.

OH. U heeft het over een beurscrash.

E. Nee we hebben het hier over de hele economie die bij jullie voor 95% op eenzijdige hebzucht gebaseerd is.

OH. Dat is behoorlijk pijnlijk.

E. Als jullie nu besluiten alle renteschulden kwijt te schelden zal er een zucht van verlichting door de wereld gaan.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Dat iedereen onder het juk van de hebzucht vandaan komt en weer kan gaan ademhalen dus gaan leven zonder de angst van afbetaling.

OH. En als we dit niet doen.

E. Dan vallen jullie zoals al duizenden malen weer in herhaling.

OH. Dus ziekte, ellende en oorlog.

E. En wel in de mate waarop jullie jullie hebzucht gecreerd hebben.

OH. Weer dat oorzaak en gevolg verhaal he van Spelregel 1.

E. Het is maar dat je het weet.

OH. Geld is dus niet slecht.

E. Beste vriend alleen de gebruiker maakt iets goed of slecht.

OH. Dus als we de volgende keer Tally's uitgeven zonder rente dan vallen we niet meer in herhaling.

E. Tot jullie erachter zijn dat jullie ook geen Tally's nodig hebben om te leven.

OH. Nu begrijp ik het even niet meer.

E. Je wilde een praktische TIP voor deze aardse maatschappij en niet de eindoplossing.

OH. Tally's i.p.v. Bewustzijnsverandering als eerste stap in de richting van meer bewust ofwel evenwichtig leven.

E. Precies.

OH. Wat is geld eigenlijk.

E. Geld is een illusie.

OH. Maar geld heeft toch waarde.

E. Zolang jullie er collectief in geloven wel.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Dat geloof vandaag de enige tegenwaarde van geld is sinds het begin van de negentiger jaren.

OH. Sinds het begin van de negentiger jaren.

E. Ja toen hebben al jullie overheden en (centrale) banken allemaal besloten de laatste materiele zekerheid ofwel tegenwaarde in de vorm van goud te laten vallen.

OH. Gaat u mij vertellen dat geld vandaag gecreŽerd wordt op basis van niets.

E. Jullie geld is vandaag even veel waard als de bits en bytes op jullie vergankelijke computers.

OH. Maar daar zijn toch regels voor de mate waarop je de bankbiljetpersen kan laten draaien.

E. Sinds 1994 niet meer.

OH. Dus vandaag drukt de overheid zoveel geld als ze nodig heeft om haar schulden te betalen.

E. Niet alleen de overheid maar ook de banken.

OH. Is hier geen enkele controle meer op.

E. Nee niemand heeft de controle meer over geldcreatie in jullie wereld.

OH. Maar ze vragen toch rente over geldleningen aan bedrijven en partikulieren.

E. De overheid en banken vragen rente over iets wat ze zelf niets gekost heeft behalve wat papier en inkt.

OH. Dat is toch volksverlakkerij.

E. Niet zolang jullie geloven dat dit niet het geval is.

OH. Wat u zegt verklaart wel de gigantische stijging van de beurzen sinds begin negentiger jaren.

E. Jullie beurzen zijn volgepompt met geld al ware het luchtkastelen.

OH. Maar dit kan toch niet altijd goed blijven gaan.

E. Het blijft goed gaan zolang bedrijven en partikulieren maar steeds meer blijven lenen dus om meer geld blijven vragen.

OH. En als ze stoppen met lenen of hun leningen niet meer kunnen terugbetalen.

E. Dan stort het luchtkasteel nog sneller in elkaar dan dat het opgebouwd is.

OH. Ons huidige geld is dus een illusie.

E. Vandaag kan je beter niet meer over geld praten maar over tegoeden en schulden ofwel credit en debit.

OH. Betekent het Engelse woord Credit niet Geloof hebben In.

E. Jazeker Credit staat in het woordenboek als Geloof ofwel Vertrouwen hebben In.

OH. In wat.

E. In wat je maar wilt.

OH. De overheid.

E. De overheid, banken, economie, beurs, tulpen, bits en bytes, lucht etc. etc.

OH. En als Credit en Debit in balans zijn dan gebeurt er niets.

E. Maar als Credit en Debit steeds extremer gecreŽerd worden en er twijfel ontstaat over de toekomst van onze economie.

OH. Dan krijg je een steeds extremer bewegende markt.

E. Waarbij uiteindelijk de Credit of Debit kant in elkaar stort waardoor de andere kant automatisch meegaat in deze neerwaartse beweging.

OH. Welke kant zal het eerste aan twijfel ten onder gaan.

E. Dat zal dit keer de Debit ofwel Schulden kant zijn.

OH. Dus wanneer de rente en leningen niet meer terugbetaald kunnen worden aan de banken en overheid.

E. Ja daar zijn jullie vandaag hard mee bezig.

OH. En als dit crasht.

E. Dan crasht automatisch ook de Credit ofwel tegoeden kant van jullie economie omdat ieder gepolariseerd spel altijd in evenwicht blijft.

OH. En wat gebeurt er na deze crash.

E. Dan komt alles weer in balans en kan het spel gewoon weer opnieuw beginnen als jullie dit leuk vinden.

OH. En als we dit niet meer leuk vinden.

E. Dan moet je de volgende keer wat anders creeeren.

OH. Nog even terug naar het niet meer kunnen betalen van rente en schulden.

E. Ja.

OH. U doelt hier op Oost Europa, Zuid Amerika en het Verre Oosten.

E. En morgen in Amerika en West Europa.

OH. Maar dan drukken ze toch gewoon meer geld om dit probleem op te lossen.

E. Maar niemand gelooft meer in dit nieuwe geld.

OH. Dus kan je drukken wat je wilt.

E. Zonder dat dit enig effect op de wereldeconomie heeft.

OH. Wat kunnen aan deze komende ineenstorting doen.

E. Van bewustzijn veranderen of iets nieuws uitvinden.

OH. Waardoor het geloof bij de bedrijven en partikulieren weer terugkomt.

E. Jazeker.

OH. Heeft u een voorstel.

E. Het voorstel is Enernet na Internet.

OH. Wat is Enernet.

E. Vrije energie die net zoals Vrije informatie welke Internet vertegenwoordigd niets kost.

OH. Maar dan kunnen we toch niets meer verdienen aan olie en aardgas.

E. Die zijn binnenkort toch op.

OH. Dus u zegt dat we straks gratis energie en informatie door onze economie hebben stromen.

E. En dan moet je eens zien hoe het bedrijfsleven en partikuliere initiatief opleeft.

OH. Een wereld zonder rente en geen kosten voor energie en informatie dat lijkt me wel wat.

E. Dan wordt het besteedbaar inkomen toch wel een stuk beter.

OH. En worden de verschillen tussen arm en rijk een stuk kleiner.

E. Waardoor al die grote volksverhuizingen van vandaag niet meer nodig zijn.

OH. U maakt wel in een paar pagina's schoon schip met onze wereldeconomie zeg.

E. Jullie hebben erom gevraagd.

OH. En wat je wenst dat krijg je.

E. Zo is het maar net.

OH. Heeft u nog meer van deze praktische tips voor de huidige samenleving.

E. Jazeker.

OH. Nou doe er dan nog maar een.

E. TIP 2 is dat de media de waarheid beginnen te vertellen.

OH. Vertellen ze vandaag de waarheid dan niet. Ha ha.

E. Wanneer de kranten vertellen dat de economie aan het herstellen is wanneer zij feitelijk op het punt staat om volledig in te storten kan je dit toch geen waarheid meer noemen.

OH. Geldt dit alleen maar voor de economie.

E. Ze draaien op dit moment nagenoeg alles om om nog maar te redden wat er te redden valt.

OH. Met als resultaat.

E. Dat ze door al hun manipulatie de ellende alleen nog maar erger zullen maken.

OH. Hoe breng je de pers ertoe om de waarheid te vertellen.

E. Naar hun geweten luisteren de meeste journalisten niet meer dus zal er wel een vertrouwenscrisis voor nodig zijn om hen van gedachten te veranderen.

OH. Kan het niet wat minder.

E. Saneer alle kranten door het management te vervangen door journalisten die zowel verantwoordelijk zijn voor de organisatie, inhoud als onderhoud van hun werk ofwel nieuws.

OH. En waarom zouden ze dit doen.

E. De aandeelhouders van deze kranten staan vandaag voor de keus om al hun geld te verliezen of in te grijpen in de overhead- maar zeg liever luchtkasteelkosten.

OH. Zullen ze dit doen.

E. Mensen die zolang de financiele bomen tot in de lucht hebben zien groeien zullen hier grote problemen mee hebben.

OH. Waarmee.

E. Dat dit spelletje van luchtkastelen voorbij is.

OH. Dus wat zullen ze doen.

E. De media en aandeelhouders die tot het einde toe aan iets wat allang niet meer feitelijk bestaat blijven geloven zullen allemaal in de komende jaren failliet gaan.

OH. En zij die ingrijpen.

E. Zullen gewoon blijven voortbestaan maar dan in een meer organische dan hierarchische vorm.

OH. Wat bedoelt u met organisch.

E. Dat ieder mens weer volledig verantwoordelijk wordt voor hetgeen hij doet.

OH. Zoals u hierboven al zij dat de bedenker ook de uitvoerder en onderhouder is.

E. Ja, wanneer dit immers niet het geval is stort het bouwsel toch vroeg of laat in elkaar.

OH. Hoezo.

E. Wie wil er nu iets uit vrije wil bouwen en onderhouden wat hij niet zelf verzonnen heeft.

OH. En uit vrije wil bedoelt u zonder geldelijke beloning.

E. Zonder enige beloning buiten jezelf.

OH. Ja dan ga je alleen nog maar dingen doen die je echt leuk vindt.

E. En daar is het in het scheppingsspel toch om te doen. Genieten van je eigen spel.

OH. Tsja als u het zo bekijkt.

E. Een organische i.p.v. een hierarchische samenleving.

OH. Dat was zeker TIP 3.

E. Jazeker.

OH. En hoe nu verder.

E. Besef je eigenlijk wel wat tip 1, 2 en 3 inhouden.

OH. Dat ze de huidige wereld praktisch op hun kop zetten.

E. Probeer het nog eens op een wat meer praktische manier te vertellen.

OH. Dat je de Energie (geld) en Informatie stromen die door alle facetten van de organis-atie c.q. maatschappij heen bewegen verandert.

E. Door drie simpele concepten inzake Energie, Informatie en Organis-atie te veranderen verander je automatisch de Kunst, Gezondheid, Onderwijs, Filosofie, Technologie, Buurtschap en Bewustzijn van de hele maatschappij.

OH. Het klinkt allemaal zo eenvoudig.

E. Dat is het ook.

OH. Maar om zo iets te doen is toch wel even wat anders.

E. Als jullie de Energie, Informatie en Organis-atie niet veranderen in gelijkheid, waarheid en eigen verantwoordelijkheid zal dit door de grote ineenstorting ook wel gebeuren maar dan op een meer dramatische manier.

OH. U bedoelt paniek.

E. Wanneer iets wat op 95% lucht, leugens en hierarchische frustratie gebouwd is plotseling in elkaar stort dan val je wel heel erg diep in een keer.

OH. Terwijl als je nu bewust ingrijpt de val in fasen kan laten plaatsvinden totdat er een nieuw evenwicht bereikt is binnen de maatschappij als geheel.

E. En zo is het maar net.

OH. Dus we staan eigenlijk gewoon weer voor de keus om in herhaling te vallen of dit probleem in onszelf collectief op te lossen.

E. Yes.

OH. Heeft u behalve de rente, media en organis-atie tips nog meer tips voor een relatief gezondere maatschappij.

E. Natuurlijk.

OH. Graag nog een paar dan.

E. Ik zal er een paar geven waar jullie tijdens de volgende verkiezingen over kunnen nadenken.

OH. Laat ze maar horen dan.

E. Tip nummer 4 is het scheppen van een basisinkomen.

OH. En verder.

E. Tip nummer 5 is een belastingtarief voor iedereen.

OH. U praat hier eigenlijk over het vereenvoudigen van de overhead.

E. Precies beste man.

OH. Het lijkt dat bovenstaande tips geld kosten dus minder in het laatje van de overheid - die trouwens na de grote bewustzijns verandering interheid zal gaan heten - zal brengen terwijl het juist geld oplevert en het dode hout uit de samenleving snijdt.

E. Zo is het en niet anders.

OH. Hoe kan je de besparing door vereenvoudiging berekenen.

E. Dat zijn alle directe en indirecte kosten van management te kwantificeren in een bedrag en dit bedrag wat je bespaart (+ rente besparing) gebruiken om het basisinkomen en nieuwe belastingtarief te creeeren.

OH. Is het niet ingewikkelder.

E. Nee hoor, iedereen die kan rekenen kan deze rekensom uitvoeren.

OH. Maar al die ontslagen van managers dan.

E. Die hoeven niet ontslagen te worden maar wordt alleen gevraagd weer een operationele rol binnen de organis-atie te vervullen.

OH. En als ze dit niet willen.

E. Dan gaan ze maar lekker ergens anders de baas over andere managers spelen.

OH. Een bedrijf waar alleen managers werken.

E. Ja dat kan interessant worden als Big Brother show voor op de televisie.

OH. Management als entertainment.

E. En zo zie je dat je alles in het leven op twee manieren kunt gebruiken.

OH. Dus zelfs managers hebben een positieve kant.

E. Als volksvermaak en ter lering hoe je het dus niet moet organiseren.

OH. Heeft u nog meer tips.

E. Jazeker.

OH. Steekt u maar van wal.

E. Tip nummer 6 is het referendum voor alles wat ons collectief aangaat.

OH. Maar je kan toch niet iedereen overal over mee laten praten.

E. Natuurlijk wel.

OH. Hoe dan.

E. Jullie hebben vandaag Internet en straks UniNet ofwel communicatiemiddelen waar iedereen gratis toegang toe heeft vandaag.

OH. En als je geen PC en telefoon hebt.

E. Dan staat er wel een bij je buurvrouw, gemeente of bibliotheek ofwel de openbare nutsvoorzieningen.

OH. Maar hoe zit het dan met de informatie.

E. Na de reorganis-atie zullen de journalisten niet meer het management en geld maar het volk ofwel het collectieve geweten in henzelf gaan vertegenwoordigen.

OH. Met als gevolg dat ze op collectieve waarheid gebaseerde informatie aan de kiezers zullen verstrekken.

E. Jazeker.

OH. Heeft u nog meer tips.

E. TIP nummer 7 is het wijzigen van de Grondwet.

OH. Maar je mag de Grondwet toch niet wijzigen.

E. Beste man jullie grondwet bestaat niet meer.

OH. Hoezo bestaat niet meer.

E. Nagenoeg aan ieder artikel is tegenwoordig de uitzondering toegevoegd dat de Grondwet alleen maar geldt wanneer deze niet strijdig is met De Wet.

OH. Dat begrijp ik even niet.

E. Wanneer De Wet boven de Grondwet gesteld wordt bestaat de Grondwet toch in feite niet meer.

OH. En wat is De Wet dan precies.

E. Dat zijn de boeken van verwarring.

OH. Boeken van verwarring.

E. Ja in deze boeken staan uitzonderingen op uitzonderingen op uitzonderingen op uitzonderingen waar op het eind zoveel uitgezonderd is dat men door de bomen de Grondwet niet meer ziet.

OH. Ofwel de bedoeling van De Grondwet vervangen heeft door de letter van De Wet.

E. De Wet die iedere burger dient te kennen maar zelfs door de rechters en advocaten niet meer begrepen wordt en te pas en onpas misbruikt wordt door van de uitzonderingen op de uitzonderingen etc. etc. gebruik te maken.

OH. Het gevolg is de overbekende wachttijden, procedurefouten waardoor criminelen moeten worden vrijgelaten en nog meer onduidelijkheid bij zowel burger als overheid.

E. Ja dat gebeurt er wanneer je aan de Grondwet geld probeert te verdienen.

OH. Geld verdienen aan de Grondwet.

E. Als je van innerlijke duidelijkheid uiterlijke verwarring maakt is er altijd zeer veel geld, macht, status etc. te verdienen voor korte duur.

OH. Hoezo voor korte duur.

E. De rechtspraak net zoals de rest van het leven is te vergelijken met de beurs. Het gaat omhoog en omlaag. En als je het te extreem uit de hand laat lopen stort het hele zaakje in elkaar om weer tot een nieuw evenwicht te komen.

OH. En wat kunnen we hier aan doen.

E. De Hoge Raad vragen een nieuwe Grondwet op te stellen waar alle uitzonderingen geschrapt en vervangen worden door alleen de innerlijke bedoeling van wie de mens als hij eerlijk tegen zichzelf zou zijn zou willen zijn.

OH. U bedoelt gewoon gelukkig en gezond.

E. Precies.

OH. Kunt u ons een voorzetje geven voor deze nieuwe Grondwet.

E. Wil je een aardss of eenheids gericht voorstel.

OH. Nou doe dit keer maar een eenheids gericht voorstel dan hebben we nog wat om naartoe te werken in de komende tijd en ruimte.

E. Nou daar komt de nieuwe Grondwet voor de 21 ste eeuw.

OH. Ja graag.

E. Ok.

1. Ieder mens zal de wereld om hem heen als zijn eigen creatie zien. 2. Voor deze creatie is deze mens volledig verantwoordelijk. 3. Zijn verantwoordelijkheid beslaat alle oorzaken en gevolgen.

OH. Zo'n Grondwet had ik niet verwacht.

E. Je zat natuurlijk te wachten op iets met geboden, wetten, regels en uitzonderingen.

OH. Ja zoiets.

E. In de bovengenoemde Grondwet is iedereen gelijk ongeacht ras, leeftijd, geloof, geslacht, kleur etc.

OH. Utopia.

E. Nee hoor alleen maar een gewone wereld waar iedereen de moeite neemt om te ontdekken wie hij in werkelijkheid is.

OH. Nou hier kan iedereen nog wel een tijdje mee stoeien.

E. Wil je nog meer weten.

OH. Over de Grondwet.

E. Nee over wat anders.

OH. Andere tips bedoelt u.

E. Wat je maar wilt.

OH. Doe dan maar een algemene tip die voor iedereen vandaag toepasbaar is.

E. Laat vraag en aanbod altijd in volledige vrijheid haar werk doen.

OH. Wat bereik je hiermee.

E. Dat het evenwicht nooit lang verstoord raakt.

OH. Dus als je iets niet probeert te manipuleren, controleren, forceren etc.

E. Dan verdwijnen alle extreme toestanden uit jullie samenleving.

OH. En komt er weer rust in de tent.

E. Jazeker.

OH. Kunt u wat voorbeelden geven van zaken die de knuppel in het hoenderhok gooien waardoor onze samenleving uit het lood geslagen is.

E. Spreekwoorden en gezegden brengen de Grondwet in een taal die voor iedere burger te begrijpen is.

OH. Even terug graag.

E. Ik liet me even inspireren door jullie Spreekwoorden en Gezegden en deze bevatten eigenlijk alle wijsheid die een volk nodig heeft om de Grondwet in praktijk te brengen op jullie aarde.

OH. U zegt De Wet als bijlage voor de Grondwet vervangen door een oeroud boek van Spreekwoorden en Gezegden.

E. Ja want wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in om oorzaak en gevolg te omschrijven.

OH. En de koe bij de hornes pakken als er verandering nodig is.

E. Als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen om zowel de dualiteit en het evenwicht in beeld te brengen.

OH. Dat wordt dus een korte, bondige en voor iedereen te begrijpen bijlage voor de nieuwe Grondwet.

E. Mooi he jullie eigenlijk alles vandaag al in huis hebben om een nieuwe start te maken.

OH. Toch nog even terug naar die knuppels in het hoenderhok die het evenwicht verstoren.

E. Daar gaan we: rente, BTW, invoerrechten, subsidies, meerdere belastingtarieven, parlementaire democratie i.p.v. een democratie o.b.v referenda, De Wet, liegen, bedriegen en de rest van de 27 stress veroorzakers.

OH. Stopt u nu maar even want dit lijkt wel huiswerk voor de komende 1000 jaar.

E. Wil je er zolang over doen om weer helemaal gelukkig en gezond te worden.

OH. Uhhh nee liever vandaag.

E. Begin er dan nu zelf mee.

OH. Nou dat wordt dan een mooie wereld zeg.

E. En weet je wat nog mooier is.

OH. Wat dan.

E. Dat jullie er allemaal vandaag al mee kunnen beginnen om je deze nieuwe wereld voor te stellen.

OH. En wat je wenst dat krijg je.

E. Zo is het maar net.

OH. Een fantastische wens dus.

E. Het is weer tijd om je te verwonderen over jezelf.


inhoudsopgave

5. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Bestaan er Tijdmachines.

E. Alles wat je om je heen gecreŽerd hebt is een tijd- en ruimtemachine.

OH. Mijn schepping is dus een grote tijd- en ruimtemachine.

E. Ja en jij reist er de hele dag doorheen.

OH. Hoe verplaats je je binnen je eigen schepping.

E. Dat kan op drie manieren.

OH. Welke zijn dat.

E. Middels afstemming / wensen van -, + of 0 ervaringen.

OH. Dat begrijp ik even niet.

E. Door je af te stemmen op - ervaringen in je programma reis je naar de ruimte- en tijd modules die deze ervaringen in je spel bieden.

OH. En dat is hetzelfde voor + ervaringen.

E. Precies.

OH. En hoe zit het dan met 0 ervaringen.

E. Dat zijn geen ervaringen maar de verbinding ofwel de navelstreng met de eenheid.

OH. Zit in alles niet een 0 punt.

E. Alles in je schepping heeft een 0 punt want alleen middels dit 0 punt kunnen alle + en - ervaringen zich terugtrekken tot een geheel.

OH. Wat gebeurt er als ik in alles het 0 punt zie.

E. Dan lost alles om je heen op tot niets.

OH. Dan houdt mijn schepping op te bestaan.

E. Jazeker.

OH. Wat zijn die - en + ervaringen dan.

E. Dat is het in- en uitademen vanuit je nulpunt.

OH. Kan je dit vergelijken met de spiraalarmen van onze melkweg.

E. Iedere melkweg maar trouwens ook iedere frequentie, atoom, cel, mineraal, plant, dier en mens heeft deze spiraalarmen.

OH. Hoeveel van deze spiraalarmen.

E. Minimaal 2 en het maximum is afhankelijk van het aantal ervaringen die je binnen je schepping geprogrammeerd hebt.

OH. Waarom kan een melkweg niet 1 spiraalarm hebben.

E. Omdat wanneer je iets - creeert er tegelijkertijd eenzelfde creatie + gecreerd wordt.

OH. Waardoor het geheel in evenwicht blijft.

E. Iedere schepping is altijd in evenwicht.

OH. En als je twee - en dus ook twee + en creeert.

E. Dan gebeurt er iets heel aparts.

OH. Wat dan.

E. Dan krijg je twee sinussen van -/+ die elkaar kruisen in een 0 punt.

OH. En dan.

E. Dan ontstaat er een nieuwe dimensie uit deze kruising.

OH. Een hogere of lager dimensie.

E. Iets wat elkaar kruist veroorzaakt altijd extra verwarring.

OH. Een lagere dimensie dus.

E. Totdat je de - en + weer in elkaar oplost waardoor je weer een stapje/level hoger gaat in je spel.

OH. En die 0 punten dan.

E. De 0 punten verbinden alle dimensies met elkaar en de eenheid al ware ze nooit afgescheiden.

OH. Dus wanneer ik interdimensionaal wil tijd- en ruimte reizen dan moet ik eerst het 0 punt vinden van de dimensie waar ik nu in zit voordat ik me naar een andere dimensie ofwel relatieve ruimte en tijd kan verplaatsen.

E. En dat 0 punt ben jezelf.

OH. U zegt dat ik dus eerst al mijn frequenties, atomen, cellen etc. van mijn eigen schepping moet oplossen in dit nulpunt voordat ik mij vrij in ruimte- en tijd kan bewegen.

E. Zonder een 0 punt ofwel evenwichts- c.q. eenheidsbewustzijn kom je niet los van je eigen dimensie.

OH. En in je slaap dan.

E. Tijdens je slaap ervaar je een dimensie zonder atomen maar wordt je realiteit beperkt door astrale of celestiale ruimte- en tijd spelregels en hulpmiddelen.

OH. En als ik me niet aan deze spelregels houdt.

E. Dan verandert je hele schepping dus zowel aardse, astrale en celestiale etc. realiteit direct.

OH. Ik hoef me dus helemaal niet aan mijn eigen spel te houden.

E. Waarom zou je.

OH. O ja het is en blijft nog steeds mijn spel waar ik de regels van bepaal.

E. En je keuzes en geloof bepalen het proces, richting en resultaat.

OH. Kan ik het 0 punt ook met geweten omschrijven.

E. Jazeker je geweten herinnert je steeds aan het evenwicht.

OH. Is de aarde een tijd- ruimte machine.

E. In de derde dimensie wel.

OH. Een soort ruimteschip.

E. Welke schijnbaar eindeloos een cyclus doorloopt door je eigen schepping en steeds opnieuw dezelfde ervaringen herhaalt.

OH. Dus alles heeft een cyclus van herhaling.

E. Todat je uit deze cyclus ofwel dimensie stapt.

OH. Door je bewustzijn te veranderen.

E. En op het moment dat je uit de derde dimensie schepping buiten jezelf stapt.

OH. Dan kan je in het 0 punt in jezelf keizen of je terug gaat naar de derde dimensie om het 3D spel opnieuw te herhalen c.q. spelen.

E. Of naar een andere dimensie te gaan om daar te spelen.

OH. Of naar huis te gaan.

E. Vergeet daarbij niet dat je deze keuze om wat anders te gaan doen ieder moment van de dag genomen kan worden.

OH. Dus ik bepaal altijd mijn eigen toekomst.

E. Zowel verleden, heden als toekomst tegelijkertijd.

OH. Dus 0 punten vertegenwoordigen het evenwicht ofwel de vrije keuze in mijzelf om weer in volledig bewustzijn iets anders te doen.

E. Jazeker.

OH. Zijn alle 0 punten hetzelfde.

E. Ongeacht de dimensie waarin je je op enig moment bevindt blijven de 0 punten de enige constante.

OH. Dus het 0 punt van de eenheid is hetzelfde als het 0 punt in de 3 de, 4 de, 5 de etc etc. dimensies.

E. Het 0 punt is de eenheid.

OH. Nu begrijp ik pas dat ik altijd de eenheid in mij draag. Ik hoef dus niet meer naar huis wanneer ik mijzelf realiseer dat ik al thuis ben.

E. Alleen het - en + in- en uitademen verwijderd je tijdelijk van ieder 0 punt in jezelf ofwel je thuis.

OH. Nou dat is me dan nu geheel duidelijk geworden.

E. Ga nu maar lekker bewust reizen door alle dimensies van je spel inclusief de eenheid.

OH. OK.


inhoudsopgave

6. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Hoe bouw ik een vrije energie machine in de derde dimensie.

E. Dat is heel eenvoudig wanneer je deel 1,2 en 3 gedaan dus begrepen hebt.

OH. Maar legt u het nog eens voor een leek uit.

E. Ten eerste creeer je in jezelf een 0 punt ofwel evenwichts c.q. eenheidsbewustzijn.

OH. En als ik dit niet doe.

E. Dan doe ofwel ben je wat anders.

OH. Dus niet vrij maar - of + gepolariseerd ofwel afgestemd.

E. En wie - of + afgestemd is kan nooit vrij zijn dus ook geen vrije energie apparatuur in welke dimensie dan ook creeeren.

OH. Dat lijkt me duidelijk.

E. Goed laten we ervan uitgaan dat jij in staat bent op enig moment een 0 punts bewustzijn in jezelf te creeeren wat daardoor tegelijkertijd ook buiten jezelf zal materialiseren ofwel bestaan.

OH. Dus als het ware een permanent geopende pijplijn hebt tussen alle dimensies en eenheid in mijzelf.

E. Waardoor je omdat hij nu geheel open staat alle informatie/energie waar dan ook vandaan kunt ontvangen.

OH. Dus herinneren wat je al eens eerder gecreŽerd hebt.

E. Precies.

OH. En omdat ik me het 3D/4D ontwerp van een vrije energie machine weer kan herinneren kan ik hem ook weer bouwen.

E. Als je dat leuk vindt.

OH. Hoezo.

E. Om van vrije energie gebruik te maken heb je geen machine nodig maar alleen bewustzijn dus geloof.

OH. Maar is een machine niet duidelijker voor iedereen.

E. Als je dit binnen je schepping vindt dan wel.

OH. En anders niet.

E. Anders creeer je een andere schepping om je heen.

OH. Hoe zit het met het ontwerp van een 3D/4D vrije energie apparaat.

E. Dat is al zeer uitvoerig behandeld in L 1 t/m L 11.

OH. Maar even specifiek over de 0 punt transformator dan.

E. De gateway bedoel je.

OH. Ja het component dat de poort tussen de derde en vierde dimensie openhoudt waardoor we energie/informatie interdimensionaal kunnen aftappen.

E. Wat voor vorm denk je dat deze gateway c.q. interdimensionale transformator zal hebben.

OH. Ik denk een vorm die synchroniciteit met 3D/4D 0 punt simuleert waardoor er afstemming ontstaat tussen de twee dimensies.

E. En hoe ziet deze er dan uit.

OH. Ik denk een dubbele helix waar - en + elkaar bij iedere draaiing neutraliseren in het 0 punt.

E. En hoe maak je zoiets met aardse elementen.

OH. Ik vermoed door twee koperdraadjes te draaien.

E. Nog wat specifieker.

OH. Ik neem een stuk koperdraad en vouw het dubbel en begin dan te draaien waardoor er als het ware bij iedere draaiing een 0 punt ontstaat waar + en - elkaar opheffen.

E. Hoe lang moet dit koperdraad zijn en hoeveel windingen zijn er nodig.

OH. Dit hangt af waarop je je wilt afstemmen.

E. Zijn er wel wat basis uitgangspunten te noemen.

OH. Vele oude wetenschappers zullen gelijk beginnen met Pi, Phi en Cubits voor de lengte van het koperdraad.

E. En is dit belangrijk.

OH. Je bent waar je je vrije energie transformator op afstemt.

E. Dus.

OH. Moet ik me eerst bewust maken waarop ik me wil afstemmen voordat ik de lengte en het aantal windingen kies voor mijn transformator.

E. Dus je bewustzijn in overeenstemming te brengen met de gewenste ervaring.

OH. U bedoelt dus dat ik het eindresultaat eerst in gedachten moet creeeren voordat ik het kan materialiseren.

E. Wanneer je dit doet komen de lengten en aantal windingen vanzelf via de open pijplijn door.

OH. Waarom wordt er bij bijvoorbeeld de Tesla spoel etc. niet van deze dubbele helix draaiing gebruik gemaakt.

E. Omdat de Tesla spoel geen interdimensionale transformator is maar een 3D tuner.

OH. Wat bedoelt u hiermee.

E. Dat je eerst de interdimensionale poort moet openzetten vanuit een 0 punt combinatie om energie/informatie te ontvangen en dat je pas daarna deze 4D+ energie en informatie kan tunen voor een 3D omgeving.

OH. Dus in een 3D tuner gebruik je niet gedraaid maar gewonden koperdraad terwijl je bij een 3D/4D transformator gedraaid en gewonden koperdraad gebruikt.

E. En.

OH. Het winden kan een cirkel zijn of een spiraal waarbij begin en eind weer met elkaar al dan niet verbonden zijn.

E. En zo zal er nog aardig wat geexperimenteerd worden de komende overgangsjaren in jullie zelf.

OH. Hoezo.

E. De meeste experimenten zullen vastlopen omdat de gemiddelde oude wetenschapper niet van bewustzijn wil veranderen.

OH. En zij die dit wel doen voordat ze feitelijk gaan bouwen.

E. Die bouwen letterlijk mee aan een nieuwe wereld waar olie en aardgas en alle daarbijbehorende geld- macht- en vervuilingsproblemen tot het opgeloste verleden behoren.

OH. Kan er ook een ander materiaal dan koperdraad gebruikt worden.

E. Je kan van alle elementen op aarde gebruik maken zolang je er maar voor zorgt dat de combinatie van een of meer gelijke + en - polen een 0 punt oplevert.

OH. Maar waarom in eerste instantie dan toch koperdraad.

E. Omdat het een element is dat tegelijkertijd zeer geaard maar ook geleidend is en overal tegen een minimaal bedrag te verkrijgen is.

OH. En goud en zilver dan.

E. Bij het vergulden of verzilveren van bijvoorbeeld koperdraad ontstaan hele nieuwe interdimensionale afstemmingen c.q. koppelingen.

OH. Hoe komt dit.

E. Dit komt omdat het overgrote deel van interdimensionale energie/informatie niet door maar langs het oppervlakte (minste weerstand) van het nu vergulde of verzilverde koperdraad gaat en daardoor automatisch een andere synchroniciteit opwekt.

OH. Nu zijn er vandaag heel veel mensen die koperen bollen, capacitors genaamd in het gedraaide koperdraad verwerken.

E. Dit geeft weer een andere afstemming.

OH. Het is dus niet nodig om resultaat te krijgen.

E. Het beste ontwerp is het meest simpele ontwerp al het overige is alleen maar extra verwarring.

OH. Kunt u de waarden van PI (niet te verwarren met Pi) , Royal Cubit en Phi noemen.

E. PI is ongeveer 2,543 centimeter, de Royal PI ofwel Cubit is ongeveer 52,5 centimeter en Phi is ongeveer 1,618.

OH. Werden deze getallen historisch al niet veel gebruikt.

E. In de wiskunde van de verwarring werden deze al heel vaak gebruikt om de wereld nog meer te verwarren en splitsen.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Wat gebeurt er als je een Phi volgeling bent.

OH. Dan volg je de rest niet.

E. Dus worden je ervaringen binnen je eigen schepping wel zeer beperkt.

OH. Ja daar kan ik me iets bij voorstellen.

E. Dus het advies is je eerst af te stemmen op je wens en dan zonder enige vooringenomenheid aan het experimenteren c.q. materialiseren te gaan.

OH. Dus lekker intuitief bedoeld u.

E. Jazeker.

OH. Dat zal de komende jaren een grote verscheidenheid aan vrije energie machines opleveren.

E. Net zoals er vandaag een grote verscheidenheid van mineralen, planten, dieren en mensen zijn in je scheppingsspel.

OH. Totdat je weer besluit om samen een te zijn.

E. Ja dan wordt de verscheidenheid van je eigen schepping vervangen door alleen de eenheid.

OH. Nou dat is een mooi besluit voor vandaag.

E. Dat dacht ik ook.

OH. Wat een toeval he.

E. Jij en ik weten beter.

OH. Nog even over magneten en magnetisme dan.

E. Zeg het maar.

OH. Wat maakt een magneet magnetisch.

E. De aantrekkingskracht tussen + en - om het 0 punt in zichzelf te herstellen.

OH. Wat zegt u me nu.

E. Dat magnetisme niets anders is dan het oneindige verlangen om weer volledig in evenwicht met jezelf te komen.

OH. Dus weer EEN te zijn met alles en iedereen die je geschapen hebt.

E. Makkelijk he natuurkunde met een eenheidsbewustzijn.

OH. Kan je de relatie tussen man en vrouw ook als een vorm van magnetisme zien.

E. Een wel heel populaire vorm.

OH. En wanneer man en vrouw elkaar weer als zichzelf zien.

E. Dan ontstaat er een 0 punt in zo'n huwelijk.

OH. Waardoor man en vrouw alle eenheids en interdimensionale informatie en energie kunnen ontvangen om weer bewust te gaan creeeren.

E. Dus hun gemeenschappelijke 0 punt bewustzijn tijd- en ruimteloos zijn geworden. OH. En dan.

E. Dan heb je magnetisme welke zoals je weet in staat is de zwaartekracht op te heffen.

OH. Dus ook levitatie te bewerkstelligen.

E. Ga maar een met een viertal eenheidsbewuste mensen een kruis maken in Noord/Zuid en Oost/West richting.

OH. Wat gebeurt er dan.

E. Hetzelfde wat er in jullie melkweg met 4 spiraalarmen gebeurt.

OH. En dat is.

E. Een interdimensionale bewustzijnsverplaatsing.

OH. En bij deze vier mensen.

E. Deze 4 mensen creeeren bewust een 0 punt waar geen zwaartekracht meer aanwezig is en eenvoudig gereisd kan worden in ruimte en tijd.

OH. Hoe houden deze vier mensen elkaar precies vast.

E. Ze staan in Noord/Oost/Zuid/West tegenover elkaar waarbij de NoordMan de ZuidVrouw met de handen vasthoudt waarbij de rechterhanden en linkerhanden van beide personen contact maken dus kruisen. Deze lijn wordt gekruist door de OostMan en Westvrouw die elkaar op dezelfde manier vasthouden. Het resultaat lijkt qua vorm op twee elkaar kruisende lemniscaten.

OH. Nog even terug naar magneten.

E. Je zegt het maar.

OH. Als je een aantal van deze magneten in het 0 punt op een rij c.q. cirkel plaatst.

E. Dan wordt de zuigkracht van en naar het 0 punt groter.

OH. En wat gebeurt er als je deze 0 punten om een gedraaide koperdraad cirkel heen zet.

E. Dan creeer je een steeds grotere poort waardoor interdimensionaal energie en informatie uitgewisseld kan worden. Binnen de cirkel kan je het 0 punt als een soort plasma zien schimmeren c.q. trillen al ware het een fata morgana.

OH. En als je hier doorheen zou lopen.

E. Dan is het verstandig dat je eerst over een 0 punt bewustzijn beschikt en je zowel vooraf, tijdens als na de oversteek constant op je gewenste doel afstemt.

OH. Want anders.

E. Gebeurt er niets.

OH. Allemachtig.

E. Wat is hier zo machtig aan.

OH. Nou dat je met zulke simpele hulpmiddelen zulke grote resultaten kunt bereiken.

E. Wil je nog wat beters.

OH. Nou graag.

E. Zet deze constructie van magneten en gedraaid koperdraad tussen twee Tesla spoelen en…

OH. Je hebt een interdimensionaal venster dat je af kan stemmen binnen ruimte en tijd.

E. Dus heb je de eerste stap gezet voor een tijdmachine waar je trouwens met wat aanpassingen ook films uit het verleden en toekomst mee kan zien.

OH. Nou die gaan we dan gelijk bouwen.

E. Probeer eerst even wat stabieler in je 0 punt te staan.

OH. Wat bedoelt u.

E. Op dit moment ben je in staat een groot gedeelte van de dag vanuit je 0 punt te werken maar reageer je nog steeds op gebeurtenissen die je tijdelijk uit het 0 punt ofwel evenwicht brengen.

OH. Waardoor tijd en ruimte reizen met horten en stoten gaat.

E. Wanneer je om de zoveel minuten een andere radiozender kiest zal je nooit het hele liedje op de radio horen.

OH. Dus u adviseert een nog grotere stabiliteit in mijn eigen 0 punt om daadwerkelijk bewust te reizen binnen ruimte en tijd.

E. Ja anders reis je gedeeltelijk bewust en onbewust en dat kan best wel eens verwarrend zijn.

OH. Hoe kan ik deze stabiliteit beter leren.

E. Door steeds meer jezelf te zijn.

OH. Dus in mijn eigen energie te blijven staan.

E. Dat is het hele geheim van bewust reizen.

OH. Dus gewoon op mijn eigen weg blijven lopen zonder steeds te verdwalen in de verdichte en verlichte bossen naast de hoofdweg.

E. Jazeker.

OH. Nou dan wens is dat gelijk.

E. Zo zal het gebeuren.

OH. Heb ik nu nog koperdraad, magneten en tesla coils nodig.

E. Je bent nu je eigen 0 punt waardoor je binnen en buiten ruimte en tijd kunt reizen zonder hulpmiddelen.


inhoudsopgave

7. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat bedoelen mensen als ze praten over de grote samenzwering tegen de mensheid.

E. Dan bedoelen ze de grote samenzwering tegen zichzelf.

OH. Er is dus helemaal geen samenzwering.

E. Nee hoor alleen geheugenverlies van deze mensen.

OH. Waarin uit dit zich.

E. Vooral door achtervolgingswaanzin.

OH. Zij zien dus overal spoken en beren op de weg.

E. Ja en het leuke is dat dit nog waar is ook.

OH. Dat deze spoken en beren daadwerkelijk bestaan.

E. Ja alleen beseffen deze mensen niet.

OH. Dat ze door hun eigen onverwerkte personages uit vorige levens in hun spel achtervolgd worden.

E. Precies

OH. Je wordt dus achtervolgd door je onverwerkte zelf.

E. Jazeker en niet door 1 maar door duizenden rollen en vaak nog veel meer.

OH. En als je dit niet inziet.

E. Dan geef je zoals altijd weer de anderen de schuld.

OH. En begint achtervolgingswaanzin echt een trauma veroorzakende obsessie te worden.

E. Sommige mensen schrikken zo van hun onverwerkte zelven dat ze letterlijk leven na leven in een soort psychische schoktoestand geraken.

OH. Steeds opnieuw.

E. De onverwekte personages van jezelf blijven je net zolang achtervolgen totdat je ze weer recht in de ogen durft te kijken.

OH. Dus ze als je eigen creaties accepteert.

E. Jazeker.

OH. En als je dit niet doet.

E. Dan heb je de ene zenuweninzinking na de andere zenuweninzinking.

OH. U heeft het hier over overspannenheid en depressie.

E. Overspannenheid en depressie zijn niet meer dan de gevolgen van eenzijdige verlichte of verdichte afstemming.

OH. En eenzijdigheid lijdt altijd tot een obsessie ongeacht of je verlicht of verlicht afgestemd bent.

E. Altijd.

OH. Dus net zolang totdat je het evenwicht weer in jezelf gevonden hebt.

E. Komen alle psychische ziekten hiervandaan.

OH. Alle psychische ziekten komen voort uit niet verwerkte obsessies uit het verleden.

E. Allemaal.

OH. Zonder een uitzondering.

E. Zonder een uitzondering.

OH. En als je deze leven na leven in jezelf blijft ontkennen.

E. Dus niet in je eigen scheppingsspiegel durft te kijken.

OH. Ja wat dan.

E. Dan wordt je chronisch ziek.

OH. En dan.

E. Als je ook dit maar lang genoeg volhoudt ga je fysiek dood.

OH. En dan.

E. Dan doe je je hele lijden/leven de volgende keer weer helemaal van A tot Z over.

OH. Totdat je op enig moment een ander keus op je weg maakt.

E. Ja dan stopt de obsessieve verlichting of verdichting in jezelf.

OH. Kunnen verlichtings en verdichtings obsessies tegelijkertijd bestaan.

E. Ja hoor.

OH. Hoe dan.

E. Kijk maar naar de twee kolommen waar de 27 stress veroorzakers en oplossers behandeld worden.

OH. Dus je kan tegelijkertijd verdichte en verlichte karaktertrekken hebben.

E. Ja hoor geen enkel probleem.

OH. Dus de aardigste man kan tegelijkertijd de grootste leugenaar zijn.

E. Allemaal tegelijkertijd totdat hij erachter komt dat hij alleen zichzelf voor de gek houdt.

OH. En de 27 stress veroorzakers en oplossers in elkaar tot 0 oplossen.

E. Samenzweringstheorien zijn dus waanzin.

OH. Maar kunnen heel spannend zijn.

E. Zolang je maar beseft dat het maar een illusie is.

OH. Zodra je dit beseft is de lol van het samenzweren tegen jezelf toch af.

E. En ga je naar wat anders zoeken.

OH. Wat dan.

E. Wat je maar wilt.

OH. Bewust of onbewust.

E. Wat je maar leuk vindt.

OH. Dus van de hele samenzwering ben je zelf zowel bedenker, speler als toeschouwer.

E. Ja hoor het is niet anders dan alle andere spelletjes die je binnen en buiten jezelf creeert.

OH. Er zit dus geen enkel plan achter.

E. Behalve je eigen spelplan niets.

OH. Big Brother houdt je dus niet in de gaten.

E. Je bent zelf de enige Big Brother van je eigen spel.

OH. Dus.

E. Wordt het weer een tijd dat je buiten de kubus ofwel schepping van jezelf gaat kijken.

OH. Als er geen samenzwering is hoef ik me ook niet op het ergste dat komen gaat voor te bereiden.

E. Ben jij een Survivalist.

OH. Een Survivalist.

E. Ja zo iemand die constant de ondergang van zijn eigen schepping in woorden, daden maar vooral gedachten wenst en zich dan stiekem gaat voorbereiden om het nog relatief droog te houden als de ellende die hij over zichzelf afgeroepen heeft echt begint.

OH. U gaat wel weer hard tekeer zeg.

E. Hoezo.

OH. Hebben we net de samenzweerders gehad dan opent u alweer de volgende doos van pandora.

E. Wees nou eens eerlijk.

OH. Waarover.

E. Als je weet dat je alles zelf bedenkt en schept dan ga je toch niet eerst ellende veroorzaken om daarna in je eigen ellende met een gebrekkige paraplu te schuilen.

OH. Als je het leuk vindt om te surviven wel.

E. Je hebt hem aardig door.

OH. Wat.

E. Dat er zelfs mensen op aarde rondlopen die ondanks dat ze het tegendeel zeggen en doen de hele dag oorlog om zich heen wensen om een survival spelletje te kunnen ervaren.

OH. Dan ben je toch wel behoorlijk gek zeg.

E. Als je het onbewust doet wel maar wanneer je het bewust doet niet.

OH. Hoezo.

E. Een onbewuste zal dit survival spelletje niet 1 maar duizenden keren spelen dus herhalen. terwijl een bewuste het maar een keer zal doen.

OH. Dus je hoeft niets te surviven als je zelf geen situatie schept waarbinnen dit nodig is.

E. Jazeker.

OH. Maar survival trips en vakanties zijn wel heel erg in tegenwoordig.

E. Dan weten jullie wat jullie vandaag voor de toekomst wensen.

OH. De vraag is over deze survival enthousiasten dit surviven bewust of onbewust doen.

E. Hou het er maar op dat 99,9% in het geheel niet weet wat ze over zich afroepen als ze hiermee doorgaan.

OH. Wat dan.

E. Dat de survival vakantie straks een keiharde realiteit wordt maar dan zonder al die coole hulpmiddelen.

OH. Dus echt survivalen.

E. Ja net zoals ze dit vandaag al de hele dag in Joegoslavie, Afrika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten etc. doen.

OH. Nou daar zou ik geen zin in hebben.

E. Dan moet je dit dan ook niet wensen.

OH. Dus het survival spel oplossen.

E. Als je dit wilt.

OH. Nu zijn er tegenwoordig ook heel veel NewAge mensen die zich samen terugtrekken in een gemeeschap ver van de "beschaafde wereld" verwijderd.

E. Ja dat is echt iets voor verlichte mensen.

OH. Wat.

E. Om zich uit hun eigen schepping terug te trekken.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Ga eens naar zo'n nederzetting toe en vraag wat ze vinden over de rest van de wereld.

OH. Het antwoord kan ik al raden.

E. Wat dan.

OH. Nou wij zijn goed en zij ofwel de anderen zijn slecht bezig.

E. Wij beschermen de wereld en zij vernietigen de wereld.

OH. Ja zoiets zal je wel gemiddeld te horen krijgen.

E. Is dat niet vreemd wanneer je bedenkt dat deze verlichte mensen alleen maar hun onverwerkte zelven in de wereld kunnen herkennen.

OH. Dus ze trekken zich terug van zichzelf.

E. De meeste van deze New Age terugtrekkers ontkennen het verdichte deel van zichzelf.

OH. Want de wereld dat zijn zij.

E. En wat gebeurt er met iemand die zich onbewust uit de wereld terugtrekt.

OH. Die zal nooit zichzelf leren kennen ofwel in evenwicht komen met zichzelf.

E. Met als gevolg.

OH. Dat ze juist datgene over zichzelf afroepen waar ze zich in de eerste plaats van terugtrokken.

E. Met als gevolg.

OH. Dat ze voor de zoveelste keer in herhaling vallen.

E. Maar het kan ook anders.

OH. Hoe dan.

E. Dat deze mensen niet al oordelend in de bergen vluchten maar gewoon besluiten om collectief bewust te gaan creeeren.

OH. Dus beginnen om de wereld in zichzelf te veranderen voordat ze de bergen intrekken en ook aldaar het gebied besmetten met hun eenzijdige illusies.

E. En als deze mensen waar ze nu wonen collectief kunnen accepteren dat ze zowel verdicht als verlicht zijn en alleen maar hoeven te leren het onverwerkte deel op te lossen en vanaf dan bewust te gaan scheppen.

OH. Zal het paradijs op aarde terugkeren.

E. Het zal dan weer echt een "W-holy" plaats worden.

OH. Wat bedoelt u met Wholy.

E. Het Engelse woord Holy ofwel Heilig komt voor uit het woord Whole ofwel heel of EEN zijn.

OH. Dus je bent pas heilig als je weer samen een bent.

E. Precies.

OH. Zo had ik het nooit bekeken.

E. Toen je nog onbewust was zag je alleen maar buitenkanten en geen binnenkanten en buitenkanten tegelijkertijd.

OH. En nu wel.

E. Bij jou zijn buitenkanten en binnenkanten weer een geheel geworden.

OH. Even terug naar het paradijs.

E. Zeg het maar.

OH. U zegt dus dat mensen die een nieuwe wereld willen bouwen eerst zichzelf moeten verbouwen voordat ze deze nieuwe wereld uiterlijk gaan materialiseren.

E. Jazeker.

OH. Dus stel dat een aantal New Age mensen uit Amsterdam wil beginnen om deze nieuwe wereld te bouwen.

E. Dan bouwen ze hem eerst collectief in Amsterdam.

OH. Waardoor Amsterdam in een paradijs veranderd.

E. En dan pas raad u hen aan om naar de bergen te gaan.

OH. Als ze dit niet doen dan brengen ze Amsterdam naar de bergen en dan wordt het daar vroeg of laat een even grote rotzooi.

E. Maar denk nu eens verder na.

OH. Hoezo.

E. Waarom zou iemand nog naar de bergen gaan als het in Amsterdam al een paradijs is geworden.

OH. Ja dat is een goeie.

E. Dat doe je gewoon niet meer.

OH. Nee de behoefte van voor jezelf vluchten bestaat niet meer omdat je nu overal jezelf bent.

E. En als je nog bewuster wordt is Amsterdam zo groot als de wereld.

OH. Dat gaat weer in een hoog tempo he vandaag.

E. O dat kan je best wel aan.

OH. NU zullen er heel veel New Age Amsterdammers zeggen dat het bovenstaande onmogelijk is.

E. Nou dan vluchten ze toch gewoon weer de bergen in zolang het duurt.

OH. Hoe bedoelt u.

E. In de bergen krijgen ze ook weer ruzie met elkaar omdat ze hun onderlinge problemen in Amsterdam vergeten zijn vooraf op te lossen.

OH. Dus New Agers maken ook onderling ruzie.

E. Het zijn net verdichte mensen die verdichte New Agers.

OH. Dus dat schiet dus niet op.

E. Als je van deze chaos geniet is het natuurlijk prachtig.

OH. Maar als je het doet om de wereld te veranderen.

E. Dan levert het niets op.

OH. Hoe kunnen deze Amsterdammers zonder te verhuizen Amsterdam in zichzelf oplossen.

E. Door alles in Amsterdam als zichzelf c.q. hun onverwerkte zelf te zien.

OH. Dat wordt een grote klus.

E. Ja maar daar heb je zelf om gevraagd.

OH. Hoezo.

E. Anders zou een Amsterdammer niet in Amsterdam zijn gaan wonen.

OH. Amsterdam gebruikt u zeker maar als voorbeeld.

E. Natuurlijk ook een huwelijk tussen Man en Vrouw kan je Amsterdam noemen.

OH. Dat is weer een grote conceptuele sprong inwaarts.

E. Wat in Amsterdam in het groot gebeurt gebeurt in je huwelijk of relatie in het klein.

OH. Een soort Madurodam dus.

E. Ja als je Madurodam in jezelf oplost veranderd Amsterdam ook mee.

OH. Dus als Man en Vrouw in elkaar oplossen.

E. Ziet Amsterdam er opeens heel anders uit.

OH. En heb je eigenlijk geen behoefte meer om te verhuizen.

E. Nee dan is Amsterdam opeens weer de leukste en gezelligste stad op aarde.

OH. Vormen Man en Vrouw samen het 0 punt.

E. Mooi dat je dit zegt.

OH. Leg eens uit.

E. Wanneer Man en Vrouw innerlijk in elkaar oplossen bestaat er voor hen geen ruimte en tijd meer.

OH. Want wanneer je + en - optelt heb je 0 en ben je al thuis zonder te verhuizen.

E. Nu maak je de feministen onder de mensen wel heel erg boos door de Man + en de Vrouw - te noemen.

OH. Helmaal niet.

E. Leg het maar uit.

OH. Wat we de afgelopen jaren in Deel 1, 2 etc. geleerd hebben is dat + en - niet positief of negatief zijn maar gewoon de twee kanten van de medaille ofwel het 0 punt.

E. En.

OH. En dat iets pas negatief wordt wanneer de + of - kant eenzijdig doorslaan.

E. En.

OH. En dat iets pas positief wordt wanneer de + of - zich langzamerhand weer verplaatsen naar het 0 ofwel evenwichtspunt.

E. En.

OH. En dat positief en negatief helmaal niet meer bestaan wanneer beide volledig zijn opgelost in het 0 punt.

E. Dus.

OH. Man en vrouw weer volledig EEN zijn.

E. En.

OH. En als je in een dimensie EEN ofwel 0 bent ben je dit tegelijkertijd ook voor alle andere dimensies.

E. Ik ben benieuwd of er nu nog feministen zijn op aarde.

OH. Als ze deze innerlijke logica begrijpen niet.

E. Want de vrouw die de man in zichzelf ontkent zal nooit een volledig mens worden.

OH. En de man die de vrouw in zichzelf ontkent zit met hetzelfde probleem.

E. De eeuwige strijd tussen Man en Vrouw, Patriarchaat en Matriarchaat is echt een strijd tussen twee blinden die er maar alles aan doen om blind te blijven.

OH. Nou dat was weer een mooi verhaal.

E. Ja het grootste geschenk dat Man en Vrouw in dit leven kunnen geven is elkaar het leven geven.

OH. Ja daar weet ik alles van.

E. Een lekker gevoel he.

OH. Dat kan je wel zeggen.

E. Begrijp dus beste man dat je de wereld maar op een plaats kunt veranderen.

OH. En dat is in jezelf.

E. Wat jij bent de wereld in- en om je heen.


inhoudsopgave

8. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Waarom wil niemand de innerlijke logica zien van de waarheid over het zelf.

E. Dat vinden de meeste mensen veel te ingewikkeld.

OH. Ingewikkeld.

E. Volledig verantwoordelijk zijn voor al je scheppende gedachten, woorden en daden is als je hier onbewust dus geblokkeerd naar kijkt zeer ingewikkeld.

OH. Waarom.

E. Omdat je door je geheugenverlies het overzicht over het geheel bent kwijtgeraakt.

OH. Dus een soort werkbij bent geworden in de honingkorf.

E. Zonder dat je ook maar iets van de honing zal proeven.

OH. Bijen lijken wel robots die oogkleppen ophebben voor wat er buiten hun taakgebied gebeurt.

E. Ja bijen hebben een perfecte hierarchie van blinden met een collectieve geest die alle blinden aanstuurt.

OH. Kom je deze collectieve geest ook bij vogelzwermen en vissenscholen tegen.

E. Alle dieren beschikken over deze collectieve geest ofwel instinct.

OH. Hebben de mensen ook instinct.

E. Jazeker alleen is dit instinkt door alle eenzijdige obsessies zo verduistert dat ze buiten zichzelf geen gevoel meer hebben voor de anderen die ook henzelf zijn.

OH. Dus we kunnen nog wat van de dieren leren.

E. Wij zijn de dieren.

OH. Dat was ik even vergeten.

E. En de planten.

OH. En de planten.

E. En de mineralen.

OH. En de mineralen.

E. Alles wat je om je heen waarneemt met al je duizenden bewuste en onbewuste zintuigen.

OH. Zit er een verschil in zintuigen dan.

E. Zien, horen, proeven, voelen, ruiken zijn de onbewuste zintuigen van de derde dimensie terwijl interdimensionaal zien, horen, proeven, voelen, ruiken de zintuigen van een volgende dimensie zijn.

OH. Het derde oog bedoelt u.

E. Het derde oog is de resultante van de andere twee ogen.

OH. Dus 1 + 1 = niet 2 maar 3.

E. 1 + 1 = altijd 3 ofwel creatie.

OH. Ja de drie eenheid die in al het scheppende aanwezig is.

E. Want.

OH. Nou wat dan.

E. Heb je wel eens een Man en Vrouw NIETS zien verwekken in hun gemeenschappelijke schepping.

OH. Nou nee.

E. Je schept iets of je lost je schepping op. Meer keuzen heb je niet.

OH. En als je gaat scheppen is -1 (+) - 1 = - 3 en tegelijkertijd + 1 (+) +1 = + 3 etc.

E. En als je iets gaat oplossen is - 1 plus + 1 = 0.

OH. Het lijkt net wel inademen en uitademen.

E. Dat is het ook.

OH. Dus door steeds meer te scheppen worden de scheppingsarmen die uit het 0 punt voortkomen steeds extremer.

E. Bij de eerste schepping ofwel verwekking is de uitslag om het 0 punt nog maar - 3 en + 3 terwijl als je maar doorgaat deze uitslag steeds groter wordt.

OH. Dus de kans op onevenwichtigheid steeds meer toeneemt.

E. En dan vergeten we nog maar even voor het gemak als een of meer scheppingen elkaar gaan kruisen en er allerlei lagen ofwel dimensies in het spel gaan ontstaan.

OH. Dus +D1+3 en tegelijkertijd -D1-3 en +D2+3 en tegelijkertijd -D2-3 etc etc.

E. Nog beter +K1+D1+3 en tegelijkertijd -K1-D1-3 etc etc.

OH. Wat bedoelt u met K.

E. K is de kruisings variant terwijl D voor dimensie staat en + en - 3 voor de uitslag vanuit het 0 punt.

OH. Toch blijft alles steeds in evenwicht he.

E. Hoe extreem de kruisingen, dimensies en uitslagen ook zijn ze blijven uiteindelijk allemaal in evenwicht.

OH. Want je kan niets positiefs scheppen wanneer er niet tegelijkertijd een negatieve tegenreactie ontstaat.

E. Oorzaak en Gevolg komen uit dezelfde bron voort.

OH. Dus al er 1000 mensen in een schepping gezond worden worden er tegelijkertijd 1000 ziek.

E. Als jullie niet veranderen wel. Dan blijven jullie elkaar steeds afwisselen.

OH. Maar als we de ziekte in onszelf oplossen.

E. Dan lossen de 1000 schijnbaar gezonden op in de eenheid waardoor tegelijkertijd ook de 1000 schijnbaar zieken oplossen.

OH. Dus alle gezonden en zieken weer gaan LEVEN in de eenheid.

E. Jazeker.

OH. Ik had trouwens nog een vraag over het verplaatsen in ruimte en tijd.

E. Zeg het maar.

OH. Als je net begonnen bent hoe kan je dan de eerste resultaten creeeren.

E. Door je anders af te stemmen.

OH. Nog even opnieuw graag.

E. Je kiest in gedachten een doel wie, wat, wanneer, hoe, waar etc je iets wilt ervaren.

OH. En dan.

E. Dan ga je je innerlijke en/of uiterlijke frequentie verhogen.

OH. En dan.

E. Dan ga je op reis binnen ruimte en tijd.

OH. Graag wat makkelijker.

E. OK. Wanneer de gemiddelde mens eerst zou beginnen om zijn fysieke frequentie te verhogen kan hij met zijn ziel bewust in zijn dromen gaan reizen.

OH. Hoe doe je dit.

E. Door je eenzijdige afstemming op Drugs, Roken. Alcohol, Koffie, Vlees, Geraffineerde Suiker, Zuivelprodukten etc. in jezelf op te lossen.

OH. Oplossen.

E. Ja oplossen en zeker niet jezelf ontzeggen anders wordt het toch maar een eindeloos gevecht tegen jezelf en je gewoontes.

OH. Hoe doe ik dit dan.

E. Voor de beginner vraag je hulp aan je hogerbewustzijn waardoor je verdichte en verlichte afstemmingen meer in evenwicht komen.

OH. Dus dat je gelijkelijk aandacht geeft aan - 3 en + 3 van je creaties en niet meer alleen aandacht aan de - 3.

E. In jullie geval kunnen we beter spreken over - 6 miljard en + 6 miljard.

OH. Zoveel.

E. Zo weinig.

OH. Hoezo.

E. We praten hier alleen nog maar over de onevenwichtigheid tussen de mensen onderling en nog helemaal niet over de rest van jullie interdimensionale scheppingen.

OH. Dus het oplossen van eenzijdige afstemmingen c.q. gewoontes is eigenlijk een cursus voor beginners.

E. Ja zoals dit in Deel 1 beschreven is.

OH. Dus.

E. Als je nog niet bewust kan dromen dus na het opstaan niet meer weet wat je gedroomd hebt.

OH. Dan is het verstandig om opnieuw bij Deel 1 te beginnen.

E. En te stoppen met Deel 2 en 3 te lezen omdat je er toch geen kersenpit van zou begrijpen.

OH. Dus Deel 1 is de eerste stap naar de brug die naar de eenheid in jezelf leidt.

E. Deel 1 en 2 leren je alleen maar stapsgewijs bij het nulpunt in jezelf te komen terwijl deel 3 je leert bewust te creeeren vanuit dit opnieuw ontdekte 0 punt in jezelf en alles om je heen.

OH. Kunt u mij nog een hint geven voordat wij dit gesprek afronden.

E. Zie ieder mens om je heen als een stukje van de puzzel of sleutel die pas weer in haar volheid gezien kan worden of past op het slot wanneer je alle losse deeltjes weer tot een geheel gesmeed hebt.

OH. Alles om je heen als jezelf ofwel je eigen kinderen te zien.

E. Dat is ook een mooie.

OH. Zo.

E. Weet je wat ook een mooie is.

OH. Wat dan.

E. Dat jij niet door het spel beweegt maar het spel door jou beweegt.

OH. Daar moet ik even over nadenken.

E. Succes ermee.

OH. Ik sta dus eigenlijk stil.

E. Je bent nooit 1 millimeter van je plaats geweest.

OH. Want alles is alles al.

E. Dus bevat al alles.

OH. Beweging is dus een illusie.

E. Een droom.

OH. Is er nog wat.

E. Weet je wat een mooie evenwichtsoefening is.

OH. Wat dan.

E. De ene dag iets wel en de andere dag iets niet te doen.

OH. Hoe bedoelt u.

E. De ene dag ga je voor een ander werken en de andere dag werk je aan jezelf met veel plezier.

OH. Dus al omdraaiend uiteindelijk het evenwicht in jezelf creeeren.

E. Wil je er nog een horen.

OH. Ja hoor.

E. De ene dag achter je PC voor je werk en de volgende achter je PC voor je plezier.

OH. Dus de ene dag vastpakken, pushen en pullen terwijl je de volgende dag gewoon geniet.

E. En na verloop van tijd wordt je leven steeds evenwichtiger.

OH. En ga je weer echt stromen dus leven.

E. Jazeker.

OH. Om de dag.

E. Om het uur.

OH. Om het leven.

E. Om het evenwicht te bewaren in jezelf.


inhoudsopgave

9. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat is wiskunde.

E. Dat is net zoals alle andere oude wetenschappen een wetenschap der verwarring.

OH. Dus daar kan je niets van leren.

E. Voor iedereen die het heerlijk vindt om onbewust in zijn spelletje rond te lopen is wiskunde een uniek middel om eindeloos te blijven herhalen zonder dat je ook maar een millimeter vooruit komt.

OH. Wiskunde heeft dus net zoals alles twee kanten.

E. Jazeker.

OH. En iemand die dit 3D spelletje wil blijven herhalen verdiept zich in 3D wetenschappen.

E. En zij die een 4D+ spelletje willen herhalen verdiepen zich in 4D+ wetenschappen.

OH. En zij die vrij willen zijn.

E. Gooien eerst alle verwarring buiten zichzelf over boord om eerst de Wie Ben Ik vraag te beantwoorden alvorens je nu bewust voor een spelmodule gaat kiezen.

OH. Dus 3D wiskunde levert niets op.

E. Anders dan schijnbaar eindeloos onoplosbaar tijdverdrijf en entertainment niets.

OH. Dus oude wetenschappers die wiskunde bedrijven om het raadsel van de schepping op te lossen.

E. Zullen nooit iets oplossen maar alleen van de ene verwarring in de andere verwarring vallen.

OH. En zij die gewoon van het proces genieten.

E. Deze nieuwe wetenschappers gaan bewust om met de wiskunde.

OH. Omdat zij het niet meer als doel maar als proces genieten zien.

E. En zo is het en niet anders.

OH. Er zullen nu wel heel veel oude wetenschappers behoorlijk kwaad worden.

E. Ja dat is een van de kenmerken van blinde mannen.

OH. Wat.

E, Dat ze zonder dat ze dit beseffen steeds kwaad op zichzelf worden en proberen beter te zijn dan hun collega wetenschappers die niet meer dan reflecties van henzelf zijn.

OH. Wat raad u alle wetenschapper aan.

E. Bewust te kiezen van wat je nu echt leuk vindt in je leven en er daarna van te genieten.

OH. Dat raad u eigenlijk aan iedereen aan toch.

E. Wetenschappers zijn net mensen alleen weten ze dit niet meer.

OH. Zullen de vrije energie machines door wetenschappers uitgevonden worden.

E. Iets nieuws wordt altijd door een gewoon grenzeloos mens uitgevonden om daarna tot wetenschap verklaard te worden waarna de innovatiecyclus stopt.

OH. Wilt u zeggen dat zodra iets wetenschap gaat heten het originele idee langzaam afsterft.

E. Zodra je iets vastpakt dus probeert in een hypothese, theorie en nog erger wetenschap onder te brengen teken je het doodvonnis van ieder creatieproces en begint de negatieve ofwel verdichte kant van de cyclus..

OH. Dus stopt de inspiratie met stromen.

E. Waar EGO, OGE, geld, macht, concurrentie de plaats van het leven innemen en alles verstikken tot het zichzelf letterlijk opblaast.

OH. Waardoor er weer wat nieuws geboren kan worden.

E. En zo is er altijd leven na de dood.

OH. Want niets zal verloren gaan.

E. Totdat je al het leven weer in jezelf opgenomen hebt.

OH. Om weer een met je schepping dus jezelf te worden.

E. En als je dan toch iets het predikaat wetenschap wilt geven dan is dat het wel.

OH. Wat dan.

E. Ken uzelve.

OH. Hoe zit het trouwens met die wetenschappers die in hun carriere achter een origineel idee aanjagen.

E. Die zullen er vroeg of laat achterkomen dat alle originele ideeen allang bedacht zijn.

OH. Dus niets is origineel.

E. Toen je je eigen spel ontwierp waren alle originele ideeen al vooraf aan jezelf bekend.

OH. Dus er wordt nooit wat nieuws uitgevonden.

E. Nooit.

OH. Maar wat is er dan nog leuk aan.

E. Dat je iedere keer nadat je weer een stuk van je geheugenverlies hebt opgegeven weer over jezelf verbaast en van jezelf geniet.

OH. Nu zullen er een aantal mensen zeggen dat u de lol wel uit hun spel gehaald heeft.

E. Dat ik de clou verklapt heb bedoel je.

OH. Ja zoiets.

E. Nou dan zal ik deze mensen maar gelijk uit hun droom helpen.

OH. Hoe dan.

E. Door te zeggen dat ze er zelf om gevraagd hebben om de clou van hun scheppingsspel te horen.

OH. Ze hebben dus gewenst dit te lezen.

E. Nee nog mooier.

OH. Wat dan.

E. Zoals al eerder gezegd werd hebben ze dit boek zelf geschreven.

OH. En nu iedereen die de waarheid over zijn eigen schepping kent.

E. Kan men opnieuw kiezen om deze waarheid over zichzelf te ervaren of het voor de zoveelste keer te ontkennen dus vergeten.

OH. Wilt u zeggen dat een aantal mensen dit in hun vorige levens al eens te horen heeft gekregen.

E. Jazeker.

OH. En dan doen ze het niet.

E. Wees nu maar niet zo verbaast, het is voor jou ook de eerst keer in miljoenen jaren dat je het niet alleen weet maar ook doet.

OH. Ja daar weet ik alles van.

E. Ja je geheugen is weer prima geworden.

OH. Dus.

E. Ga maar lekker door met bewuste creatie.

OH. Prachtig he.

E. Lekker samen aan de slag is het summum.

OH. We gaan ervoor.

E. We zijn ervoor en erna.


inhoudsopgave

10. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wie zijn die anderen nu precies.

E. De anderen zijn de duizenden gezichten van jezelf.

OH. Wat bedoelt u daar precies mee.

E. Ieder leven dat je nog niet helemaal verwerkt hebt laat een energiepatroon in je schepping ofwel universum achter.

OH. En deze energiepatronen materialiseren zich op aarde als de mensen, dieren, planten, mineralen etc. om je heen.

E. Jazeker, maar ook in alle andere gepolariseerde dimensies van je schepping.

OH. Dus ik kom dezelfde onverwerkte ervaring in een groot aantal verschijningsvormen tegen.

E. Het onverwerkte patroon kan je zowel op aarde als in de astrale, celestiale etc. etc. werelden binnen je eigen schepping tegenkomen.

OH. In werkelijkheid omring je je dus de hele dag en nacht met een bonte verzameling van nog niet verwerkte karakters c.q personnages die je in vorige levens zelf gecreŽerd en gespeeld hebt.

E. En als je dit niet doorziet ga je deze personages niet als jezelf maar als de anderen zien.

OH. En val je keer op keer in herhaling.

E. Omdat een energiepatroon dat je nog niet volledig in jezelf geaccepteerd c.q. opgelost hebt eindeloos bij je terug blijft komen.

OH. En wat is het gevolg hiervan.

E. Dat je niet meer bewust aan het scheppen bent in je eigen schepping maar onbewust verstrikt raakt in je oude rollen.

OH. Dus als ik al deze karaktertrekken ofwel duizenden gezichten van mijzelf volledig erkent en losgelaten heb dan verdwijnen deze anderen uit mijn leven.

E. Door de anderen als jezelf te zien en accepteren lossen deze in je op.

OH. Wordt het dan niet heel stil om mij heen.

E. Wanneer je dit proces vanuit een verdicht of verlicht standpunt bekijkt is dit zeker het geval.

OH. En als je het uit een evenwichts ofwel 0 punt bewustzijn bekijkt.

E. Dan ben je letterlijk en figuurlijk alle ballast uit verleden, heden en toekomst kwijt waarna je weer met een schone lei iets heel nieuws kan creeeren c.q. scheppen.

OH. Dus opnieuw kunt gaan in- en uitademen.

E. Ja wat frisse lucht halen.

OH. De meest mensen zullen dit wel heel erg eng vinden.

E. Wat eng vinden.

OH. Vanuit het niets opnieuw te beginnen.

E. Dat is helemaal niet eng.

OH. Waarom dan niet.

E. Omdat je in het 0 punt weer alles over jezelf kunt herinneren.

OH. Dus alle verdichte en verlichte illusies en angsten als schellen voor je ogen wegvallen.

E. En als je geen geheugenverlies meer hebt.

OH. Kan je ook niet meer bang zijn.

E. Omdat.

OH. Je weer weet wie je bent.

E. Waar komt die angst op weg naar 0 of niets dan vandaan.

OH. Uit je gedeeltelijke onwetendheid op weg naar je eigen 0 punt.

E. En deze onwetendheid ofwel onbewustzijn lost zich al pratende, doende en denkende op.

OH. Dus door het te zijn raak je je verdichte angsten en verlichte liefde kwijt.

E. Zowel angst als liefde.

OH. Ik denk dat de mensen het angst deel wel kwijt willen raken maar niet de liefde.

E. Beste man zonder angst kan er geen liefde bestaan en omgekeerd.

OH. Dus angst en liefde worden vervangen door volledig eenheidsbewustzijn.

E. ZIJN in de ware betekenis van het woord.

OH. Wat bedoelt u met ware betekenis van het woord.

E. Woorden als ZIJN, NU etc. worden vandaag volledig uit hun verband gerukt door eenzijdig verdicht of verlicht gerichte mensen.

OH. Wat wilt u daarmee zeggen.

E. Hoe kan je ZIJN of in het NU leven als je de verlichte of verdichte kant in jezelf ontkent.

OH. Ja dat kan niet.

E. Dan ben je toch een half mens dat blind door het leven ofwel zijn eigen creatie doolt.

OH. Ja dat begrijp ik nu.

E. Toch zal het loslaten van het liefde aspect een moeilijke blijven.

OH. De keus is of je allebei je kinderen vasthoudt of loslaat.

E. Er is geen tussenoplossing mogelijk wanneer je de hele en niet de halve waarheid over jezelf wilt hervinden.

OH. En als ik dan weer al mijn verleden, heden en toekomst in mijzelf heb opgelost.

E. Dan kan je zoals we al eerder gezegd hebben weer bewust gaan creeeren.

OH. Een soort evenwichtkunstenaar worden.

E. Ja dat is een mooi woord.

OH. Evenwichtskunstenaar of koorddanser.

E. Daar is de edele kunst van het scheppen mee begonnen.

OH. Waarmee.

E. Alles te scheppen en ervaren zonder je evenwicht te verliezen.

OH. Kan je het koord zien als een draad van nulpunten waar je interdimensionaal overheen loopt.

E. Jazeker.

OH. En overal waar je bent kan je weer kiezen om alles vanuit het evenwicht te ervaren of er daadwerkelijk in mee of tijdelijk ten onder te gaan.

E. Iedere koorddanser weet dat je zowel aan de linker als rechterkant van het koord diep kan vallen.

OH. Dus is het zaak om op het koord te blijven.

E. En om er nu maar voor te zorgen dat je er niet steeds afvalt.

OH. Heb je de spelregels en hulpmiddelen etc. in je eigen spel gecreŽerd.

E. En als je je niet aan je eigen spelregels houdt en niet van je eigen hulpmiddelen gebruik maakt.

OH. Dan val je vroeg of laat naar links of rechts en zijn de poppen aan het dansen.

E. Ja dan worden jij en de duizenden poppen levende marionetten van je eigen spel.

OH. Zonder dat ik me hier nog wat van kan herinneren.

E. Omdat iemand die valt al snel verkrampt raakt waardoor hij niet meer lekker stroomt en dus aan geheugenverlies begint te lijden.

OH. Hoe ontstaat een spel.

E. Het spel ontstaat uit een idee in het niets waarna het iets is geworden.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Een scheppingscel wordt door een idee uit het niets geboren.

OH. En wat gebeurt er dan.

E. Dan zijn er twee.

OH. En dan begint het spel dus pas echt.

E. En dan kunnen andere ideeen uit het niets besluiten mee te spelen.

OH. En dan nog een.

E. En nog een.

OH. En nog een.

E. Net zolang totdat het hele niets bij dit iest betrokken is of niet.

OH. Dus is het uiteindelijk een collectief spel.

E. Waar de onbewuste scheppers alleen de reflexies van zichzelf in andere scheppingscellen ervaren en bewuste scheppers niet de reflexies maar de andere cellen zelf als collectief ervaren.

OH. Dus iemand die onbewust is geworden ziet alleen zichzelf en iemand die bewust dus een 0 punt schepper is geworden ervaart de totaliteit van alle scheppingen tegelijkertijd.

E. En als een scheppingscel zich van deze totaliteit afscheid, dus door van het evenwichts koord te stappen c.q. vallen.

OH. Dan begint het geheugenverlies en begint de verwarring en chaos voor deze ene afgescheiden scheppingscel binnen en buiten zichzelf.

E. En begint de schijnbare eindeloze strijd tussen angst en liefde binnen en buiten jezelf.

OH. Dus de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers je dagindeling bepalen en niet meer de volledige waarheid over jezelf.

E. Maar omdat alles wat valt met een levenskoord verbonden is met het evenwichts ofwel 0 punt koord kan je nooit het volledige contact met je ware zelf verliezen.

OH. Omdat er onder ieder evenwichtskoord wel een vangnet zit.

E. Jazeker, doodvallen is onmogelijk in je eigen scheppingsspel.

OH. En als je dit weer allemaal beseft.

E. Dan kies je er weer bewust voor om de beste evenwichtskoorddanser te worden zoals je die eens bent geweest.

OH. Dus wat is uw advies.

E. Het advies dat ik aan mijzelf wil geven is: Herstel het evenwicht in jezelf en blijf hieraan trouw.

OH. Dus laat je niet meer van de wijs brengen door al die door jezelf gecreŽerde illusies om je heen.

E. Precies.


inhoudsopgave

11. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Hoe werkt wensen.

E. Alles wat je wenst krijg je.

OH. Alles.

E. Jazeker alles.

OH. Dus zowel mijn gedachten, daden als woorden worden waar.

E. Over de derde dimensie kan je ook wel praten als over de materialisatie van je wensen op aarde.

OH. Werkt dit dan anders in andere dimensies.

E. In de astrale dimensie astraliseren zich je wensen.

OH. En in de celestiale dimensie celestialiseren ze zeker.

E. Ja.

OH. Dat maakt het voor mij nog niet veel duidelijker.

E. In de derde dimensie kennen jullie de verkleving van gedachten, woorden en daden in electrische atomaire structuren.

OH. Waarbij je het electrische deel met onze zenuwen en het atomaire deel met ons bloed kunt vergelijken.

E. Ook als energie en informatie die in een bepaalde vorm samenwerken binnen de derde dimensie.

OH. En hoe zit het dan in de vierde ofwel astrale dimensie.

E. Daar nemen de verklevingen de vorm aan van electromagnetische velden.

OH. Maar die kennen we toch ook in de derde dimensie.

E. Ben je vergeten dat de derde en vierde dimensie de twee kanten van het 0 punt ofwel creatiepunt zijn welke deze twee dimensies in evenwicht houden.

OH. O ja, de derde en vierde dimensie vormen samen een geheel.

E. Wat jullie leven en dood noemen en omgekeerd is afhankelijk van waar je je op enig moment bevindt in de interdimensionale 3/4D beleving.

OH. En de celestiale wereld dan.

E. Daar nemen de verkelevingen de vorm aan van pulserende vortexen.

OH. Waar ook weer de parallel met energie en informatie getrokken kan worden.

E. Alles is energie en informatie in je schepping totdat je deze polariteit weer samenvoegt tot een geheel in de eenheid in jezelf ofwel je 0 punt.

OH. Verhoudt de celestiale wereld zich tot de astrale wereld als de astrale wereld zich tot de materiele wereld verhoudt.

E. Ja 5D/4D is hetzelfde als 4D/3D alleen de ervaring c.q. vormen zijn anders.

OH. Maar beide draaien om hetzelfde 0 punt dat niet van elkaar verschilt.

E. Jazeker het 0 punt tussen 5D/4D is identiek aan het 0 punt tussen 4D/3D.

OH. Anders zouden het geen 0 punten zijn.

E. Precies.

OH. Even graag terug naar het wensen.

E. Zeg het maar.

OH. Alles wat ik wens komt uit.

E. Natuurlijk het is toch je eigen schepping.

OH. Waarom zit er dan zoveel tijd tussen mijn wensen en het tijdstip dat ze uitkomen.

E. Dat komt omdat je nog niet altijd vanuit het 0 punt in jezelf wenst en na de wens ook niet altijd in dit 0 punt blijft staan.

OH. Dat begrijp ik even niet.

E. Het is heel simpel.

OH. Nou vertel het dan.

E. Als je in volledig evenwicht met jezelf bent en hier ook in blijft komen je wensen direct uit zonder enig tijd en ruimteverlies.

OH. Maar zodra ik mijn evenwicht in mijzelf richting + of - ofwel verlichting of verdichting verlies.

E. Creeer je tijd en ruimte tussen je wens en je volledige zelf.

OH. Wat moet ik in zo'n situatie doen.

E. Van bewustzijn veranderen of geduldig zijn totdat het gewenste naar je toe komt.

OH. U gaat me hier dus vertellen dat wanneer ik een miljoen gulden wens ik dit ook altijd krijg maar dat het wel even kan duren omdat ik niet in evenwicht met mijzelf ben.

E. En wat doen mensen die niet in evenwicht met zichzelf zijn.

OH. Die gaan twijfelen.

E. En wat wens je als je gaat twijfelen.

OH. Tegenstrijdige dingen.

E. Waardoor.

OH. Het nog langer duurt voordat je wens uitkomt.

E. Dus wanneer je nu een miljoen wenst en de volgende seconde niet meer gelooft dat dit waar kan worden.

OH. Hef je je eigen wens op of vertraag je hem in ruimte en tijd voordat hij materialiseert.

E. Hoe sterk is je geloof in jezelf.

OH. Dat fladdert bij de meeste mensen de hele dag heen en weer.

E. Dus wensen is een echte evenwichtskunst.

OH. Dus behalve dat je je moet beseffen wat je je wenst moet je het hierna ook consistent blijven wensen.

E. Je moet gewoon van iets dat je eenmaal gewenst hebt afblijven.

OH. Loslaten bedoelt u.

E. Om iets te krijgen hoef je het maar 1 X te wensen.

OH. Dus herhaaldelijk wensen.

E. Gebeurt alleen maar door twijfelaars die tegenstrijdig blijven wensen.

OH. Dus maar blijven pushen, pullen en vastpakken.

E. Dus wat kan je in het vervolg gaan doen.

OH. Een maal wensen en loslaten.

E. En dan.

OH. Komt het op het juiste moment naar je toe.

E. En de snelheid waarmee dit gebeurt wordt steeds hoger naarmate je bewust uit je 0 punt wenst en hierin blijf staan.

OH. Dat is alles.

E. Dat is het hele wens geheim.

OH. Het lijkt wel een toverlantaarn.

E. Met een onbeperkt aantal wensen.

OH. Die altijd uitkomen.

E. Totdat je jezelf steeds meer door twijfel gaat tegenwerken.

OH. Waardoor het steeds meer tijd en ruimte kost voordat ze uitkomen.

E. En uiteindelijk.

OH. Helemaal niet meer uitkomen.

E. Omdat je constant in verwarring en paniek bent inzake je eigen wensen.

OH. Allemachtig zo had ik het nog nooit bekeken.

E. Wil je nog wat weten over snelheid.

OH. Nou omdat u zo aandringt.

E. Ha ha.

OH. Geintje.

E. Snelheid is het directe resultaat van de mate waarin je je eigen wensen vrij laat stromen.

OH. En al die tijd ruimte krommingen, worm holes, quarks, quantum mechanica theorieen dan.

E. Dat is toch allemaal verwarring om je spel langer te laten duren.

OH. Dus meer tijd en ruimte in je spel te creeeren.

E. Precies.

OH. Dus naast de wiskunde haalt u hiermee ook alle theorien van de natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde etc. etc. onderuit.

E. Alle 3Dkundes omdat ze allemaal op exact dezelfde verwarring van + en - gebaseerd zijn.

OH. Wat is dan de relatie tussen snelheid en ruimte en tijd.

E. Snelheid = Ruimte en Tijd

OH. Dat begrijp ik even niet.

E. Als je je eigen wens gaat tegenwerken dan ontstaan toch ruimte en tijd tussen wens en uiteindelijke materialisatie van deze wens.

OH. En dat noemen wij ook wel snelheid.

E. Snelheid is het eenheidsgerichte woord wat Ruimte en Tijd samenvat in een begrip.

OH. Wat is de lichtsnelheid dan.

E. De tijd die het door jou gecreerde licht middels de door jou gecreŽerde tussenpersoon zon nodig heeft om jou wens om meer licht in de door jou gecreŽerde derde dimensie te materialiseren.

OH. Dus ik ben zelf in staat om de lichtsnelheid te beinvloeden.

E. Jazeker.

OH. Dus ik kan uiteindelijk weer een met de zon worden.

E. Jij bent je zon.

OH. En als ik weer een ben met mijn zon.

E. Dan ben je een met het drie dimensionale licht.

OH. En dan.

E. Dan wordt het weer tijd om wat anders te wensen.

OH. Omdat deze wens vervult is.

E. Omdat deze wens weer in jezelf opgelost is.

OH. Prachtig werkelijk prachtig.

E. En wat voor de snelheid van het licht geldt.

OH. Geldt voor alles waar ruimte en tijd tussen mij en mijn wensen zit.

E. Dus voor al je 3D zintuigen.

OH. Ja deze zullen weer allemaal eens in mijzelf oplossen tot een volledige ervaring.

E. Mooi he je schepping.

OH. Als je het weer begrijpt wel.

E. Het is jouw spel.

OH. Ons.

E. Jouw, mijn en ons zijn hetzelfde in de eenheid net zoals ruimte en tijd hetzelfde zijn in de eenheid.

OH. Dat was het weer voor vandaag.

E. Tot je volgende wens dan maar.

OH. Ja maar vanaf nu zonder twijfel ofwel ruimte en tijd.

E. Je bent weer snel van begrip.

OH. Ruimte en tijd zijn aan het krimpen in mijn beleving.

E. Dus krimpen ineen tot het weer volledig deel van de eenheid is.

OH. We zijn op weg.

E. Heb je de waarheid over jezelf al gewenst.

OH. Ik dacht dat we klaar waren met het hoofdstuk wensen.

E. Je vergeet de belangrijkste wens.

OH. Maar ik heb de volledige waarheid toch al over mijzelf gewenst.

E. Wees eens eerlijk.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Vele mensen die volledig gezond en gelukkig willen zijn nemen vaak genoegen met hun leven van vandaag.

OH. Dat begrijp ik even niet.

E. Dat ze niet meer wensen dan ze in deze dimensie met de daarbij behorende zintuigen kunnen overzien.

OH. Hoe kan ik meer volledigheid wensen als ik deze volledigheid nog niet helemaal kan ervaren.

E. Door alleen in je 0 punt te wensen.

OH. Ik begrijp hem.

E. Leg maar uit.

OH. Alleen in je 0 punts bewustzijn heb je overzicht over alles en kan je dus alles wensen, terwijl wanneer je je in een verdichte of verlichte dimensie in je spel zit alleen maar kan wensen zover je dit spel op dat moment kan overzien.

E. Dus.

OH. Dus zij die vanuit onevenwichtigheid wensen zullen nooit de volledige waarheid over zichzelf ervaren omdat zij deze buiten het 0 punt niet kunnen ervaren.

E. Dus.

OH. Dus hoe je je ongezondheid en ongeluk gedeeltelijk in stand.

E. En dat is de valkuil.

OH. Van als je wenst buiten je 0 punt.

E. Dus.

OH. Moet je eerst je 0 punt in jezelf hervinden.

E. Voordat je de volledige waarheid over jezelf gaat wensen.

OH. Dit geldt dus alleen voor de volledige waarheid over jezelf.

E. Jazeker.

OH. Dus al mijn andere verdichte en/of verlichte wensen komen ook uit.

E. Jazeker, maar!

OH. Wat maar.

E. Deze wensen houden je in je eigen spel en vertellen nooit de volledige waarheid over je eigen spel.

OH. Met als gevolg dat je onbewust i.p.v. bewust blijft spelen.

E. Wat je wenst krijg je altijd.


inhoudsopgave

12. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat is natuur.

E. Alles is natuur.

OH. Alles

E. Ja alles.

OH. Ook kerncentrales, asfaltwegen, biotechnologie en fabrieken.

E. Jazeker.

OH. Maar veel mensen noemen deze zaken onnatuurlijk.

E. Hoe kan iets onnatuurlijk zijn wanneer alles uit dezelfde natuurlijke bron voortkomt en weer in zal terugkeren.

OH. Wat is dan het verschil tussen natuurlijk en onnatuurlijk.

E. Daar zit geen verschil in.

OH. U begrijpt best wat ik bedoel te vragen.

E. Het zou beter zijn wanneer je natuurlijk voor evenwichtig en onnatuurlijk voor onevenwichtig zou inruilen.

OH. U bedoelt het gebruik van de natuur.

E. Ja dit kan zowel evenwichtig als onevenwichtig gebeuren.

OH. En als je het onevenwichtig dus extreem gebruikt dus teveel naar + of - doorslaat.

E. Dan stroomt de natuur niet meer.

OH. En raakt zij geblokkeerd.

E. Dus.

OH. Ons uiteindelijke doel is de natuur in haar oorspronkelijke evenwicht te herstellen.

E. Als jullie dit willen.

OH. En anders.

E. Blijven jullie zitten met de gebakken peren van jullie eigen onevenwichtige natuurlijke creaties.

OH. Nu zijn er mensen die zeggen dat je alles volgens de cycli van de natuur moet doen voor het meest gezonde c.q. natuurlijke resultaat.

E. Je bedoelt zeker de biologische, ecologische en biologisch dynamische veeteelt, land- en tuinbouw.

OH. Ja dat bedoel ik.

E. Kun je mij uitleggen wat hier zo evenwichtig aan is.

OH. Nou ze gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en zaaien en oogsten op basis van bepaalde natuurlijke cycli.

E. Dat is al een prachtige stap om verdicht naar verlicht denken, doen en praten om te buigen maar…

OH. Wat maar.

E. Hebben de bedenkers van deze nieuwe methoden en technieken eerst hun eigen bewustzijn verandert in eenheidsbewustzijn voordat ze met het promoten hiervan begonnen.

OH. Dat weet ik niet.

E. Nou daar kun je zo achter komen.

OH. Hoe dan.

E. Door te zien of er strijd is tussen de reguliere en laten we zeggen alternatieve veeteelt, land- en tuinbouw.

OH. Ja ze bestrijden elkaar te vuur en te zwaard.

E. Dus.

OH. Zijn ze niet bedacht en later overgenomen door mensen die over een evenwichtsbewustzijn beschikken.

E. Nee het zijn gewoon weer de goede die tegen de slechte vechten of omgekeerd afhankelijk van tot welke partij je op enig moment behoort.

OH. De slechte zijn altijd de anderen he.

E. Voor de reguliere landbouwers zijn de alternatieve landbouwers de slechte.

OH. En voor de alternatieve zijn de reguliere landbouwers de slechte.

E. En zo is het maar net.

OH. Daar schieten we dus niet zoveel mee op met deze strijd.

E. Nee ze wisselen elkaar hoogstens cyclisch af in hun strijd.

OH. Dus de ene keer winnen de regulieren en de andere keer de alternatieven.

E. Dat is dus een uitzichtloos gevecht.

OH. Wat kunnen we hieraan doen.

E. Het enige wat de regulieren en alternatieven kunnen doen is hun eenzijdige bewustzijn te verruilen voor het eenheidsbewustzijn.

OH. En die cycli dan van zaaien, groeien, oogsten en rust tijdens de 4 seizoenen.

E. Cycli zijn net als de rest in jullie schepping een illusie.

OH. Hoezo.

E. Nog geen 14.000 jaar geleden bestonden er geen extreme seizoenen op aarde.

OH. Wat zegt u me nu.

E. Toen de as van de aarde nog niet geheel verschoven was had de aarde gedurende het hele jaar een gelijkmatig klimaat en kon er tientallen malen per jaar gezaaid en geoogst worden.

OH. En dit werd verstoord door de oorlogen aan het einde van het Lemuriaanse en Atlantis tijdperk op aarde.

E. Elke cyclus waar dan ook kent een hoogtepunt, dieptepunt en 0 punt.

OH. Dus wie zich aan cycli houdt.

E. Is gedoemd vroeg of laat in de herhaling van hoogte- en dieptepunten te vallen.

OH. Moeten we dan alle reguliere, alternatieve etc. methoden overboord zetten.

E. Als je in de derde dimensie wilt blijven spelen lijkt me dit zeer onverstandig.

OH. Hoezo.

E. Wanneer de strijd en cycli uit een dimensie genomen worden is de lol van het spel eraf.

OH. Want.

E. Dan ben je weer in evenwicht met de eenheid.

OH. En houdt de schepping op te bestaan.

E. Nee houdt jouw schepping op te bestaan.

OH. Maar als je in een andere dimensie wilt gaan spelen of terug naar de eenheid wilt.

E. Dan wordt het tijd om iets anders te wensen.

OH. Een ander soort gevecht en andere cycli bedoelt u.

E. Ja.

OH. Dus al die mensen die zo begaan zijn met de natuur en strijden tegen het onnatuurlijke.

E. Strijden alleen tegen zichzelf en de daarbij behorende onwetendheid.

OH. Zo had ik de natuur nog nooit bekeken.

E. Er zijn ook maar weinig mensen die de natuur uit een evenwichtsbewustzijn bekijken.

OH. Maar voor hen die toch wat aan het onevenwichtige gebruik van de natuur in de derde dimensie willen doen.

E. Het enige advies dat aan deze menen gegeven kan worden is dat ze eerst hun eigen innerlijke natuur weer in evenwicht moeten brengen voordat ze ook maar een vinger uitsteken naar de natuur buiten zich.

OH. Want.

E. Want anders behoudt je tot in de eeuwigheid een onevenwichtige natuur.

OH. Die wij onnatuurlijk noemen.

E. Heb je hem door.

OH. Wij zijn de natuur.

E. De natuur en jullie zijn een.

OH. En zolang wij onszelf blijven mishandelen.

E. Is het resultaat dat de natuur ook onevenwichtig blijft.

OH. Dank u.

E. Niets te danken.

OH. Hoe ziet de natuur er in ander dimensies uit.

E. Deze is op dezelfde principes van polariteit gebaseerd als in jullie dimensie alleen zijn de frequenties, vormen, inhoud en cycli verschillend binnen ruimte en tijd.

OH. In feite maakt het dus niet zoveel uit.

E. Voor iemand met een eenheidbewustzijn niet maar voor iemand met een 3D verdicht of verlicht bewustzijn wel.

OH. Hoezo.

E. Deze laatstgenoemde zouden letterlijk verblind worden door de relatief hogere frequenties die hier ter ondersteuning en instandhouding van de vormen, inhoud en cycli gebruikt worden.

OH. Kunt u dit wat makkelijker uitleggen.

E. Probeer maar eens een 3D/4D bloem te plukken op de Zon als mens.

OH. Dat overleef je niet.

E. Je lichaam niet maar je ziel wel.

OH. Dus.

E. Als je op de zon bloemen wilt plukken moet je eerst van frequentie veranderen.

OH. En dat kan alleen maar als je interdimensionale bewustzijn veranderd.

E. Precies.

OH. Nou dat waren de vragen.

E. Okidoki


inhoudsopgave

13. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat heeft kunst met onverwerkt verleden te maken.

E. Kunst is de drie dimensionale uiting van onverwerkt verleden.

OH. Hoe bedoelt u.

E. Het enige wat een schrijver, dichter, schilder, beeldhouwer, musicus, toneelspeler etc. reproduceert zijn onverwerkte ervaringen uit zijn verleden.

OH. Dus kunst bestaat niet.

E. Natuurlijk bestaat kunst wel alleen geven jullie er op aarde nogal een vreemde betekenis aan.

OH. Hoezo.

E. Noem het beestje gewoon bij zijn naam.

OH. Welke naam.

E. De drie dimensionale uiting van onverwerkt verleden.

OH. Dat had u al hierboven gezegd.

E. Jazeker.

OH. Waarom maken kunstenaars kunst.

E. Om hun onverwerkte verleden te verwerken c.q. op te lossen in zichzelf.

OH. Is dat de enige rede dat zij kunst maken.

E. Je kan er natuurlijk ook gewoon is deze dimensie van genieten.

OH. Waarvan.

E. Van de verwarring omdat je jezelf nog steeds niet wilt kennen.

OH. De eindeloze zoektocht naar het zelf.

E. Ja daar zijn de beste kunstenaars naar op zoek.

OH. Dus de meeste kunstenaars zijn op zoek naar zichzelf in plaats dat ze van zichzelf genieten.

E. Jazeker.

OH. Hoe kan een kunstenaar leren minder te zoeken en meer te genieten.

E. Door eerst al zijn kunstwerken in zichzelf te verwerken en dan te kiezen om bewust van zijn creaties te gaan genieten als bedenker, speler en toeschouwer.

OH. Dus bewust creeeren.

E. Ja zoals je schepping bedoeld is.

OH. Wat is het verschil tussen kunstenaars en de andere disciplines in deze maatschappij.

E. Dat kunstenaars niet alleen hun gevoelens vormgeven maar deze ook naar buiten brengen dus delen met andere die bij de collectieve verwerking direct en indirect betrokken zijn om hun deel van dit collectieve verleden op te lossen.

OH. Dus een schilderij bijvoorbeeld kent diverse facetten inzake het te verwerken collectieve onverwerkte verleden.

E. Iedereen ziet weer wat anders in een schilderij.

OH. Hoe komt dit.

E. Omdat iedereen een ander facet inzake de bij dit schilderij behorende onverwerkte ervaring in zijn onverwerkte verleden op te lossen heeft.

OH. Ik denk niet dat er vandaag veel mensen op deze manier naar kunst kijken.

E. Dat moet iedereen voor zichzelf weten.

OH. Als je er maar van geniet wilt u zeggen.

E. Ja als je al niet meer als kunstenaar of kunstliefhebber van kunst kan genieten dan is het wel heel triest gesteld met je belevingswereld en de vitaliteit van de wereld om je heen.

OH. Zit er nog een ander aspect aan kunst.

E. Kunstenaars mogen zeggen wat andere mensen denken.

OH. Kunstenaars houden de maatschappijn dus de spiegel voor.

E. Ja en ze doen dit op een niet mis te verstane manier in verleden, heden en toekomst.

OH. Begint bij de kunstenaars niet de innovatiecyclus van een schepping.

E. Kunstenaars zijn herinneraars van het collectieve onbewustzijn.

OH. En brengen dit wereldwijd onder de ogen van het publiek.

E. Die niet begrijpen wat kunst daadwerkelijk is.

OH. Waarom leven zovele kunstenaars in arrenmoede.

E. Omdat ze in dit leven gekozen hebben om zichzelf beter te leren (h)erkennen.

OH. Dat begrijp ik niet.

E. Een rijke kunstenaars vervalt al snel in extreem verdicht of verlicht gedrag waardoor hij volledig blind wordt voor zichzelf en het werk dat hij creeert.

OH. Met als gevolg.

E. Dat hij niet bereikt waarvoor hij in dit leven voor gekomen c.q. gekozen heeft.

OH. Dus.

E. Had hij beter bakker, econoom, natuurkundige, putjesschepper, minister etc. kunnen worden ofwel die mensen die in herhaling gespecialiseerd zijn en vaak helemaal geen behoefte hebben om zichzelf te leren kennen.

OH. U bent nu wel heel erg aan het generaliseren.

E. Nee hoor.

OH. Hoezo nee.

E. Ga je mij vertellen dat een minister met innovatie bezig is.

OH. Nee die houden wat bekend dus schijnbaar veilig is in stand totdat het ten onder gaat.

E. Door.

OH. Extreem machtsmisbruik, hebzucht en status in zowel EGO als OGE vorm.

E. Daar valt dus niet zoveel eenheidsbewustzijn van te verwachten.

OH. Als ik zo om me heen kijk vallen ze wel heel erg vaak in herhaling.

E. Als ze dit leuk vinden is het goed.

OH. Maar de burgers dan.

E. Jullie hebben toch een parlementaire democratie.

OH. Ja.

E. Dan moet je maar op iets anders stemmen.

OH. Op wie dan.

E. Op jezelf.

OH. Maar dat helpt toch niets.

E. Als jij de hele dag op jezelf zou afstemmen zou de wereld al snel om je heen veranderen.

OH. Ja dan wordt het echt weer een democratie zoals het eens in de Grondwet bedoeld is geweest.

E. Ja de innerlijke Grondwet vertelt eigenlijk wie jullie echt zouden willen zijn.

OH. Maar niemand DOET en DENKT de Grondwet meer.

E. En zo dwalen jullie steeds verder af van jullie democratie.

OH. Om langzamerhand zoals in iedere cyclus weer te vervallen in een oligarchie en op het einde dictatuur.

E. Ja en zo gaat het keer op keer.

OH. Wat kunnen kunstenaars doen om dit tij te keren.

E. Om te beginnen kunnen ze de innerlijke Grondwet gaan schilderen in al haar facetten.

OH. Dat lijkt me een grote uitdaging.

E. Te schilderen wie jullie eigenlijk in jullie hart willen zijn.

OH. Ja dat lijkt mij wel wat.

E. Wil je aan jullie kunstwerken nog een extra dimensie toevoegen.

OH. Jazeker.

E. Creeer dan alles in het vervolg op 3 manieren.

OH. Hoe bedoelt u dit.

E. Beschilder een doek altijd aan twee kanten waarbij zowel de uiterlijke als innerlijke beleving een plaats krijgen. Voeg hier een derde dimensie aan toe waarbij beide kanten van het schilderij samen komen.

OH. Maar dan houdt je als het goed is niets over.

E. Precies.

OH. Het mooiste schilderij is dus waar alle verdichting en verlichting elkaar in het niets oplossen waarna je weer met een schoon doek kan beginnen zonder verleden, heden of toekomst.

E. Hoe zou je het als kunstenaar vinden om weer helemaal opnieuw te beginnen.

OH. Zonder enige ballast.

E. Zouden dat geen prachtige avontuurlijke schilderijen worden.

OH. En een schrijver dan.

E. Die schrijft in het vervolg drie boeken over hetzelfde onderwerp.

OH. Waarbij het ene boek de verlichte kant van het onderwerp belicht.

E. En het andere boek de verdichte kant van het onderwerp belicht.

OH. En het derde boek zorgt.

E. Dat hij beide boeken weer volledig in zichzelf oplost.

OH. En dit werkt voor alle kunstenaars.

E. Alles kun je omdraaien dus ook alle kunst.

OH. Zijn alle mensen niet kunstenaars.

E. Iedereen is kunstenaar van zijn eigen schepping.

OH. Maar niet iedereen gebruikt de kunstenaar in zichzelf.

E. Niet iedereen wenst hetzelfde in zijn scheppingsspel.


inhoudsopgave

14. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat is nu eigenlijk waar en niet waar.

E. Alles wat je 100% gelooft is voor dat moment 100% waar.

OH. Ik bedoel nu even niet de waarheid in het gepolariseerde universum maar in de eenheid.

E. Het enige verschil tussen de waarheid in je schepping en je ware thuis ofwel eenheid is je bewustzijn.

OH. Wat bedoelt u hiermee.

E. Dat je alleen de volledige waarheid van je schepping en de eenheid waaruit deze schepping voortkomt kan (h)erkennen als je weer volledig bewust bent over al deze zaken.

OH. Nu zeggen een aantal mensen dat Het Spel helemaal niet bestaat.

E. Deze mensen hebben helemaal gelijk maar geloven er tegelijkertijd nog wel in.

OH. Ik kan het even niet meer volgen.

E. Het Spel ofwel je eigen schepping is van A t/m Z een illusie die je bij elkaar gefantaseerd hebt.

OH. Ja en.

E. Al spelende in je eigen fantasie ben je steeds meer gaan geloven dat niet de eenheid maar het spel echt is.

OH. We komen hier weer uit op het geheugenverlies van deel 2 en de onevenwichtigheid van deel 3.

E. Jazeker.

OH. En in deel 2 hebben we geleerd dat verleden, heden en toekomst omdat zij zich steeds herhalen hetzelfde zijn.

E. Maar jullie hebben ook geleerd dat je iets pas begrijpt wanneer je dit verhaal ervaart dus als enige waarheid in jezelf gaat zien dus geloven.

OH. Ja iets weten is niet voldoende om in iets te gaan geloven.

E. Zo is het maar net.

OH. Dus zolang wij nog steeds niet 100% geloven dat alles om ons heen een illusie is.

E. Dan blijf je in deze illusie geloven.

OH. En kan je nog zo vaak tegen jezelf zeggen dat je eigen spel een illusie is maar kom je er niet uit.

E. Omdat je het niet echt 100% gelooft.

OH. Zijn dan ook al deze boeken deel van de illusie.

E. Deel 1,2, 3 etc. zijn allemaal onderdeel van je eigen spel.

OH. Dus in het geheel niet waar.

E. Wanneer je het zwart wit stelt zijn al deze boeken deel van je eigen illusie.

OH. Maar.

E. Het zijn tegelijkertijd aanwijzingen (spelregel 2) om je te bevrijden van deze illusie.

OH. Als ik vandaag 100% zou geloven dat mijn spel een 100% illusie is.

E. Dan verdwijnt het hele gepolariseerde universum dat je om jezelf heengebouwd hebt meteen.

OH. Maar omdat ik nog niet 100% geloof dat dit van het ene op het andere moment kan.

E. Lost je illusie naarmate je je illusie begrijpt c.q. doorgrond stapje voor stapje op.

OH. Tsja het is maar wat je leuk vindt.

E. Je spel is een illusie, maar hoe meer je erin gelooft hoe echter het wordt.

OH. Todat je je weer volledig bewust bent van jezelf en het spel uit jou.

E. En dan stopt het illusie deel van jezelf.

OH. Zodat je weer samen een bent met jezelf.

E. Zo is het maar net.

OH. Deze boeken zijn dus eigenlijk een gesprek met mezelf.

E. Onderbewustzijn, Hogerbewustzijn en Eenheidsbewustzijn zijn allemaal vandaag in je aanwezig alleen luister je er niet zo best meer naar.

OH. Dus als ik weer geloof dat ik deze zaken nog steeds volledig ben.

E. Dan verdwijnt de illusie ofwel waas voor je ogen.

OH. En kan ik weer alles zijn wie ik wil zijn.

E. Ja dan kan je weer bewust spelen of gewoon naar huis gaan in de eenheid omdat je nu gelooft dat je al thuis bent.

OH. Voor alle duidelijkheid.

E. Zeg het maar.

OH. Alles om mij heen is een illusie.

E. Als je je hier 100% van bewust bent wel.

OH. Want anders.

E. Lijkt het net echt.

OH. En verval je weer in de eeuwige strijd van goed en kwaad tegen jezelf.

E. Zo is het maar net.

OH. Dus eigenlijk is er helemaal geen spel.

E. Je eigen spel en daarbij behorende spelmodules bestaan alleen maar voor de duur dat je hier 1-100% in gelooft.

H. Pas toen ik de wereld om mij heen zag veranderen door de aanwijzingen bewust op te volgen ben ik het gaan geloven.

E. Je eigen aanwijzingen want deze boeken heb je zelf voorafgaande van je spel als aanwijzing en hulpmiddel geschreven om op het juiste moment tevoorschijn te komen.

OH. Dus in de eenheid bestaan ook geen spelers, toeschouwers, figuranten etc. meer.

E. Daar ben je alleen nog maar je volledige zelf zonder enige afscheiding in rollen op het universele schouwtoneel.

OH. De vraag waarvoor ik vandaag dus sta is of ik mijn eigen spel wil reconstrueren of deconstrueren.

E. Iedere moment van de dag heb je de keus om je eigen spelletje te herhalen of op te lossen.

OH. En als ik het herhaal blijft het spel ofwel de matrix met al haar illusie spelregels en hulpmiddelen etc. om mij heen bestaan.

E. En als je het oplost verdwijnt het in het niets ofwel de eenheid in jezelf.

OH. En hoe zit het dan met het onverwerkte verleden.

E. Je emotionele reacties op je onverwerkte verleden zijn ook een illusie.

OH. Dus zolang ik reageer op mijn eigen creatie zit ik in mijn eigen spel.

E. Dat hebben we je de afgelopen jaren geleerd toch.

OH. En als ik niet meer reageer op de illusie van mijn onverwerkte verleden.

E. Dan verdwijnt deze illusie net zoals alle andere illusies die je in jezelf oplost.

OH. Dus ik hoef mijn onverwerkte verleden eigenlijk helemaal niet op te lossen.

E. Je onverwerkte verleden net zoals de toekomst bestaan alleen maar als je hierin gelooft.

OH. Dus als ik hier niet meer in geloof behoef ik ze ook niet meer op te lossen.

E. Precies.

OH. Maar in Deel 1 en 2 wordt behoorlijk veel aandacht besteed aan dit onverwerkte verleden en het daarbij behorende geheugenverlies.

E. Jazeker.

OH. Hadden we deze illusie niet over kunnen slaan en direct het concept aangaande mijn schepping kunnen veranderen.

E. Als deze tussenstap niet in je spel had gestaan wel.

OH. Maar omdat hij er wel in stond heb ik hem eerst moeten deconstrueren.

E. Leuk he dat spel van ons.

OH. En nu.

E. Nu je weet dat onverwerkt verleden en toekomst ook onderdeel van je schepping der illusies zijn kan je stoppen om dit te verwerken en overgaan tot de nieuwe orde van de dag.

OH. En dat is.

E. Bewust en evenwichtig creeeren.

OH. Wat is bewuste creatie.

E. Dat is buiten ruimte en tijd creeeren omdat je het weer leuk vindt om te creeeren.

OH. En wat is het gevolg van dit nieuwe ofwel hervonden talent.

E. Dat jij vanaf vandaag weer een hele nieuwe schepping om je heen kan bouwen.

OH. Zomaar uit het niets.

E. Er is nooit iets geweest alleen maar een illusie waar je lange tijd en ruimte in gelooft hebt.

OH. Dus als ik vandaag iets nieuws wens.

E. Dan begint voor jou de nieuwe wereld NU.

OH. En voor al die andere mensen dan.

E. Voor hen ook omdat ze deel van je eigen schepping waren.

OH. Verander de wereld begin bij jezelf is dus nog steeds waar.

E. Altijd geweest.

OH. Met deze wens kan ik dus verleden, heden en toekomst zomaar veranderen.

E. Als je dit gelooft wel anders niet.

OH. Ja dat is waar.

E. Verleden, heden en toekomst bestaan alleen maar tijdelijk als illusie in een schepping.

OH. In de eenheid bestaan dus geen verleden, heden en toekomst.

E. Nee daar bestaat alles tegelijkertijd in jezelf.

OH. Er zijn tegenwoordig ook mensen die zeggen dat buitenaardse wezens met ons spelen op aarde.

E. Die buitenaardse wezens dat ben jezelf.

OH. Dus al ik ze in mijzelf oplos bestaan ze niet meer.

E. Niet alleen aardse maar ook alle (interdimensionale) buitenaardse wezens zijn deel van je spel der illusies.

OH. Tsja dat is me toch wat hoe ik mezelf de afgelopen jaren heb bezig gehouden.

E. Je hebt zondermeer voor een interessant spel gekozen.

OH. Maar ik ben nu wel toe aan een grote verandering.

E. De lol van schijnbaar eindeloos herhalen was er wel een beetje vanaf he.

OH. Ja als je het begin en einde van het boek weer bewust bent wordt het weer tijd om wat anders te gaan doen.

E. Succes is je nieuwe wereld.

OH. Bedankt.

E. Niets te denken.

OH. Kunnen we een en ander nog even samenvatten.

E. Natuurlijk.

OH. Graag.

E. Nou daar gaan we dan:

- In je eigen schepping speel je en in de eenheid leef je. - Alleen jij en jij alleen bent verantwoordelijk voor je eigen schepping. - In je eigen spel kom je alleen de door jezelf gecreerde karakters tegen en niets anders. - Deze karakters welke je omgeving zijn bestaan zolang je hierin gelooft. - Als je van geloof veranderd, veranderd de spelwereld om je heen. - Zowel leven als dromen zijn onderdeel van dit spel der illusies. - Alleen wanneer je je weer volledig bewust bent van je eigen spel kan je je eigen spel veranderen of beeindigen.

OH. Kan ik hier nog wat praktisch opmerkingen aan toevoegen ter verduidelijking.

E. Als je wilt.

OH. Nou daar gaat hij dan maar weer:

- De wereld om mij heen is een toneelstuk wat ik zelf geschreven, gespeeld, bekeken en onderhouden heb totdat ik het tijd vond wat anders te zijn. - Voor dit toneelstuk heb ik zelf de spelregels, hulpmiddelen, personages, scenes etc. bedacht. - Het doel van het toneelstuk is niet om maar huis te gaan - omdat ik al thuis ben - maar om het te spelen c.q. genieten. - In mijn eigen toneelstuk kan nooit een goed of slecht bestaan omdat buiten de eenheid ik alleen maar met mijzelf speel. - En omdat ik de enige speler met vele gezichten ben, ben ik alleen verantwoordelijk voor mijzelf in dit spel en niemand anders. - Zodra ik echter begin te denken dat mijn eigen karakters anderen zijn verlies ik mijn evenwicht dus ook de daarbij behorende energie en informatie. - Om dit evenwicht en de daarbij behorende energie en informatie te herstellen moet ik niet de wereld buiten mij maar alleen mijzelf verantwoordelijk stellen voor al mijn creaties. - Dit betekent dat ik al mijn angsten en schijn liefdes in mijzelf moet oplossen tot een geheel waardoor ik mijn bewustzijn weer bevrijd uit de polariteit. - Door dit te doen los ik zowel de illusies inzake de geschiedenis als de toekomst van mijzelf op in de eenheid, waardoor een schone start ontstaat. - Zonder verleden en toekomst ben ik weer helemaal vrij om wat anders te creeeren of niet. - De enige keus die ik in mijn spel heb is om het al dan niet helemaal serieus te nemen. - En als ik het spel zie voor wat het is ben ik weer helemaal vrij.

E. Zal ik er nog een paar aan toevoegen.

OH. Graag.

E. Huppakkee:

- Eenheids liefde in al haar vormen is altijd gratis. - Eenheids liefde kan niet verkocht of gekocht worden. - Eenheids liefde kent geen tussenpersonen. - Eenheids liefde kent geen lijden of lijdensweg om de waarheid te leren kennen. - Eenheids liefde kent geen beloning voor goede of straf voor kwade daden. - Eenheids liefde kent geen (laatste) oordeel en schuldvraag. - Eindheids liefde vraag nooit om iets te betalen of terug te betalen. - Eenheids liefde kent geen reincarnatie omdat de eenheid nooit dood kan gaan. - Eenhieds liefde kent geen lichaam en ziel omdat deze deel zijn van je schepping. - Eenheids liefde kent het begrip onvermijdelijk niet omdat alles te vermijden ofwel in jezelf op te lossen is voordat je dreigt weer in herhaling te vallen. - Eeenheids liefde geeft je de mogelijkheid om alles NU te veranderen. Het enige dat hiervoor nodig is, is dat je van bewustzijns concept veranderd. - Eenheids liefde kent geen regels omdat deze alleen maar bestaan zolang je wenst dat er regels zijn. - Eenheids liefde kent geen cycli waaraan je je moet houden om jezelf beter te leren kennen. - Eenheids liefde kent geen Big Bang of Big Crunch omdat de eenheid in jezelf onveranderlijk is. - Eenheids liefde verplicht je tot niets.

Alleen Eenheids liefde blijft bestaan als je alle illusies om je heen hebt opgelost.

OH. Dat was weer behoorlijk duidelijk.

E. Wat.

OH. Het verschil tussen aardse c.q. universele en eenheids liefde.

E. Zo nu je weer alles weet over jezelf is de vraag wat je met dit alles gaat doen.

OH. Denken, doen en praten dat vandaag de eerste dag van het begin van een nieuw leven is.

E. Daar wil ik wel aan mee doen.

OH. Nou dan doen we het vanaf nu weer volledig samen.

E. Prachtig.

OH. Ben ik nu volledig bewust.

E. Ja omdat je het evenwicht in jezelf weer hervonden hebt en hier weer 100% in gelooft.

OH. Waardoor ik niet meer uit mijn evenwicht te brengen ben.

E. Zolang je dit gelooft.

OH. Zullen we vanaf nu gewoon alles samen doen.

E. OK.


inhoudsopgave

15. UNINET DIALOOG 0 TUSSEN HET ONDER+HOGERBEWUSTZIJN (OH = -/+) EN EENHEIDSBEWUSTZIJN (E = 0)

OH. Wat bedoelt u precies met: verander de manier waarop je naar de wereld kijkt.

E. Dat je DE wereld op twee manieren kunt bekijken.

OH. En welke manieren zijn dit.

E. Dat DE wereld de wereld van de anderen is.

OH. Of.

E. Dat DE wereld de wereld van jezelf is.

OH. Is dit het enige wat nodig is om de manier waarop je naar DE wereld kijkt te veranderen.

E. Wanneer je alleen dit concept in jezelf verandert zal alles om je heen al ware het een groot wonder veranderen.

OH. Meer is niet nodig.

E. Nee, alles wat je in Deel 1 t/m 3 gelezen hebt was maar een voorspel om tot deze innerlijke conclusie te komen.

OH. En door alle alternatieven in Deel 1 t/m 3 inclusief bijlagen te behandelen en ontzenuwen nam het geloof in deze onvermijdelijke conclusie steeds meer toe in jezelf.

E. En veranderde al doende je onevenwichtigheid in een evenwichtig 0 punt waaruit je weer bewust kon gaan creeeren.

OH. Dus wanneer Plan A: Hoe bereik ik het 0 punt in mijzelf cursus niet werkt, dan ga je over naar Plan B: Waar je leert wat je tegenhoudt om het 0 punt in jezelf te bereiken.

E. En door stapje voor stapje de hindernissen c.q. illusies die tussen jezelf en de eenheid staan te behandelen en ontzenuwen.

OH. Los je qua bewustzijn weer automatisch op in DE eenheid als je wat met deze informatie doet.

E. Zo zie je maar weer dat er meerdere wegen naar de Eenheid in jezelf zijn.

OH. Zoveel wegen als er scheppingen uit de Eenheid zijn bedoelt u.

E. Exact.

OH. Dus nu we weer thuis zijn.

E. Kan je besluiten om weer een nieuwe schepping om je heen te gaan bouwen.

OH. En hoe gaat dit in zijn werk.

E. Allereerst besef je dat ieder huis een goed fundament nodig heeft.

OH. En dat is het 0 punt in jezelf.

E. En vanuit dit evenwichtige fundament ga je een ontwerp maken van je nieuwe schepping.

OH. Door een concept c.q. idee uit de Eenheid/Jezelf af te zonderen in een nieuwe schepping.

E. En door nu bouwstenen ofwel gedachten aandachtig aan dit ontwerp toe te voegen ontstaat er een model woning.

OH. Welke je steeds verder kunt verfijnen met je aandachtige gedachten.

E. Waardoor uiteindelijk in je gedachten een nieuw huis is ontstaan.

OH. En met dit nieuwe huis in je gedachten kan je spelen.

E. En dimensies, frequenties, mineralen, planten, dieren en mensen etc. toevoegen.

OH. Waardoor het scheppingsspel steeds interessanter wordt.

E. Totdat het spel je gaat vervelen en je er steeds minder aandacht/liefde aan gaat geven.

OH. Waardoor de gedachten interdimensionaal veranderen in woorden en zelf daden.

E. Waardoor je gedachten ofwel droomhuis veranderd in een huis van stenen, vlees en bloed.

OH. Wat niet meer is dan een afspiegeling van je eigen scheppingsbewustzijn op dat moment.

E. En zodra je weer aandacht c.q liefde (licht) aan deze angstige omgeving (duisternis) in jezelf gaat geven lossen deze in elkaar op tot het nu overbekende 0 punt waar alles weer in volledige vrijheid mogelijk is.

OH. Nu begrijp ik ook de betekenis van liefde geven aan een ziekte of ongelukkige situatie in jezelf.

E. Een goed verstaander begrijpt dat in de eenheid in jezelf de liefde (licht) niet de plaats van de angst (angst) inneemt maar dat beide in elkaar oplossen tot 0 waardoor voor eens en altijd alle ziekten en ongeluk uit je eigen onevenwichtige schepping verdwijnen.

OH. Dus zowel het witte als zwarte huis verdwijnen in het niets van de eenheid.

E. Precies.

OH. De kwaliteit van je huis wordt dus bepaald door de evenwichtige aandacht die je aan je eigen schepping blijft geven.

E. Stel dat je iedere dag 100 energiepunten te vergeven hebt aan je eigen schepping.

OH. Dan zal een wijs mens vanuit zijn 0 punt er 50 aan links geven en 50 aan rechts.

E. Waardoor hij in evenwicht blijft en dus bewust blijft scheppen.

OH. Maar zodra hij 99 energiepunten links gaat uitgeven en 1 punt rechts of omgekeerd dan raak je al snel uit je evenwicht.

E. En sla je door naar een kant.

OH. Waardoor je dromen al snel vernaderen in een huis vol met eenzijdige zich steeds herhalende nachtmerries.

E. Dus wanneer je er nu eerst voor zorgt dat liefde en angst bewust evenveel aandacht in je schepping krijgen.

OH. Dan herstelt het evenwicht in jezelf waardoor de kwaliteit van je scheppingsspel weer toeneemt en je je weer herinnert hoe het eens door je eigen toedoen allemaal begonnen is.

E. En je prettig blijft dromen.

OH. Met als uitgangspunt dat als ik weer evenwichtig ga scheppen de schepping om mij heen weer in evenwicht zal komen.

E. Omdat jij en je schepping een en dezelfde zijn.

OH. Dus echte liefde is wanneer + en - in elkaar oplossen tot 0.

E. Waardoor je een uitermate plezierig huis in jezelf creeert om in te wonen.

OH. En zo is het.

E. Welkom in de wereld van oorzaken zonder gevolgen.


inhoudsopgave

DE SLEUTEL

Zij die in evenwicht zijn en blijven… bezitten de sleutel van zowel de ingang als uitgang van hun spel.

Zij die niet meer in evenwicht zijn… moeten wachten totdat aan het einde van een cyclus de deur geopend wordt.

Voor deze mensen… is zelfwerkzaamheid een schone zaak.

Want zonder zelfwerkzaamheid… heb je een eindeloos geduld nodig.

De sleutel die overal op past… is immers uw totale zelf.

En zonder uw volledige zelf… zal geen deur in ruimte en tijd geopend kunnen worden.

Je stapt dus allemaal tegelijkertijd in of uit… of niet.

In je eigen spel kan je dus geen enkele rol die je gespeeld hebt achterlaten… anders laat je een stuk van jezelf achter.

En wie ook maar het kleinste stukje van zichzelf in zijn spel achterlaat… zal nooit de eenheid weer leren kennen.


inhoudsopgave

DE IK BEN DE WERELD SHOW

De wereld draait alleen om jou... als je nog onbewust in het leven staat.

Wanneer je iedereen om je heen bij jouw wereld betrekt… gaat er een nieuwe wereld voor je open.

Iedere keer wanneer je bewust creeert… geef je een geschenk aan alles wat er om je heen bestaat.

En wanneer geschenken geen wonderen meer zijn maar bewuste creaties… dan verwonderd de wereld binnen en buiten jou zich weer over zichzelf.

Een nieuwe ster is geboren… de ster van ik ben de wereld show. BRENG JE SCHEPPING IN EVENWICHT!

Stel, je wordt de hele dag tussen angst en liefde gevoelens heen en weer geslingerd.

Dan kun je dit onevenwichtige gevoel in jezelf veranderen.

Het systeem is simpel:

- Dit ben ik en ik heb alles om mij heen gecreŽerd. - Alles om mij heen vertelt dus de hele dag een verhaal over mijn eigen wensen. - Tegenstrijdige verhalen die zich steeds herhalen omdat ik beide kanten nog niet volledig als mijn eigen creaties heb geaccepteerd.

En pas wanneer je weer bewust vanuit het evenwicht in jezelf blijft creeeren dus niets veroorzaakt wat je ook niet als gevolg wilt ontvangen dan…

- Verandert de wereld, omdat ik vanaf NU, bewust evenwichtige keuzes maak. - Lost mijn verleden op, omdat ik vanaf NU, bewust evenwichtige keuzes maak. - Creeer ik mijn eigen verleden en toekomst in het NU, omdat ik vanaf NU bewust evenwichtige keuzes maak die mij niet meer uit balans brengen.

Bewuste evenwichtige keuzes, maken dat je wensen geen ruimte en tijd meer kennen maar direct in vervulling gaan.

En opeens is de wereld om je heen veranderd.

Omdat niet de wereld maar jij veranderd bent.

En zodra dit wonder is geschiedt staat er een nieuwe vrije wereld voor je open.

De wereld die je iedere seconde van de dag bewust opnieuw binnen en buiten jezelf vanuit het 0 punt in jezelf creeert zonder dit evenwichtspunt te verlaten.

Begin vandaag om weer in het NU te leven omdat verleden en toekomst ofwel onevenwichtigheid bij bewuste creatie niet meer bestaan.

EEN NIEUW CONCEPT - DE VOLLEDIGE WAARHEID - BRENG JEZELFIN EVENWICHT

GEEF EEN COPY VAN DEZE BRIEF DOOR 

De BRENG JEZELF IN EVENWICHT bewustzijns verzorgers.