DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING

DEEL 1

DEEL 2 

DEEL 3

DEEL 4

DEEL 5

DEEL6 inhoudsopgave

DEEL 7


ALLES IS 

HIER EN NU


De aarde is HIER 
2002 is NU 
De maan is HIER 
1945 is NU 
De Zon is HIER 
2012 is NU 
0 is HIER en NU 
Het begin en einde zijn 
OVERAL in het HIER en NU

Waar en Wanneer bent U?

Wanneer u niet OVERAL in het HIER en NU leeft lijdt u in uw verleden welke hetzelfde zal zijn als uw toekomst.

 


"VOLLEDIGE 
VRIJHEID 
IS 
ALLEEN 
OVERAL 
HET 
HIER EN NU 
TE 
(BE)LEVEN"


GEDACHTEN

ZIJ DIE VOL VERWACHTINGEN ZIJN ZITTEN GEVANGEN IN HUN SCHEPPING

***

ZIJ DIE WENSEN ZONDER VERWACHTINGEN ZIJN VRIJ VAN HUN SCHEPPING

***

ZIJ DIE BEWUST SCHEPPEN KUNNEN IEDER MOMENT VAN SCHEPPING WISSELEN

***

ZIJ DIE BUITEN RUIMTE EN TIJD LEVEN SCHEPPEN OVERAL IN HET HIER EN NU

***

ZIJ DIE OVERAL IN HET HIER EN NU LEVEN KUNNEN ALLES TEGELIJKERTIJD ERVAREN

***

ZIJ DIE OVERAL IN HET HIER EN NU LEVEN KENNEN GEEN GRENZEN

***

ZIJ DIE OVERAL HIER EN NU ZIJN ZIJN ZICHZELF

***

ZIJN ZIJ U?


Inhoudsopgave

© Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, UniNet of op welke andere wijze ook, zolang u maar na het lezen van dit boek over uzelf het geheel herschrijft voor uzelf zodat u weer dat kunt wezen want u weer wilt zijn.


inhoudsopgave

1. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Waar zijn de sterren.

De sterren zijn Hier en Nu dus overal.

Waar is de zon.

De zon is Hier en Nu dus overal.

Waar is de maan.

De maan is Hier en Nu dus overal.

Waar is de aarde.

De aarde is Hier en Nu dus overal.

Waar zijn de mensen.

De mensen zijn Hier en Nu dus overal.

Waar zijn de dieren.

De dieren zijn Hier en Nu dus overal.

Waar zijn de planten.

De planten zijn Hier en Nu dus overal.

Waarom kan ik de sterren dan niet meer aanraken.

Omdat u nog gelooft dat ze alleen binnen of buiten u zijn.

Hoeveel jaar geleden heeft de tweede wereldoorlog plaatsgevonden.

De tweede wereldoorlog vindt nog steeds plaats.

Hoeveel jaar geleden heeft Leonardo da Vinci geleefd.

Leonardo Da Vinci leeft nog steeds.

Hoeveel jaar geleden zijn de dinosauriers uitgestorven.

De dinosauriers leven nog steeds.

Hoeveel jaar geleden is Atlantis vergaan.

Atlantis bestaat nog steeds.

Hoeveel jaar geleden is het Orion keizerrijk ten onder gegaan.

Het Orion keizerrijk bestaat nog steeds.

Over hoeveel jaar zal de mens Mars koloniseren.

De mens heeft Mars al gekoloniseerd.

Over hoeveel jaar zal de mens in staat zijn sneller dan het licht te reizen.

De mens reist al sneller dan het licht.

Over hoeveel jaar zal de mens in staat zijn zich zonder lichaam te verplaatsen.

De mens reist al zonder lichaam.

Over hoeveel jaar zal de aarde vergaan.

De aarde zal nooit vergaan.

Omdat hij altijd heeft bestaan.

Alleen zij die het bovenstaande begrijpen.

Omdat zij niet meer over een verleden (EGO) dus toekomst (OGE) beschikken.

Zijn in staat om wat met dit deel van De Grote Bewustzijnsverandering te DOEN.


inhoudsopgave

2. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Chronologisch lijdende mensen hebben alle levens en ervaringen keurig op een rijtje staan.

Welke ze een voor een achter elkaar kunnen ervaren.

Chronologische mensen worden dus geboren en gaan weer dood.

Om bij een volgende reincarnatie te kiezen voor hetzelfde leven of het leven wat daarop volgt.

Tenminste als ze mogen kiezen.

Dus niet meer iets boven zich hebben staan wat voor hen kiest.

Deze chronologisch reincarnerende mensen.

Ofwel zij die geloven in meer dan een leven voor de geboorte en na de dood.

Zullen nooit de ware vrijheid van het kiezen maar zeg liever het laten stromen van je keuze ervaren.

Omdat zij leven na leven denken te moeten wachten om zichzelf volledig te verwerkelijken binnen ruimte en tijd.

Reincarnatie wordt op deze manier een steeds benauwder deel van het levensspel omdat het leven inclusief karma ofwel onverwerkt verleden en toekomst schijnbaar eindeloos onoplosbaar lijkt.

Voor hen die geen onverwerkt verleden dus toekomst dus Ego en Oge meer hebben ziet het leven zoals we hierboven al gezien hebben er heel anders uit.

Parallel levende mensen hebben alle levens en ervaring samen staan.

Welke ze allemaal tegelijkertijd en/of willekeurig kunnen ervaren.

Parallele mensen worden dus niet geboren en gaan ook nooit dood.

Hun leven kent geen 24 uur per dag meer maar is in iedere dag, uur, minuut, seconde oneindig geworden.

In dit volledige leven zijn de 24 uur van een aardse dag niet meer dan een seconde in het oneindige bestaan.

Deze mensen hoeven niet meer tot na hun dood te wachten om voor een nieuw leven te kiezen.

Omdat hun levensspel met haar vele modules c.q. levels allemaal tegelijkertijd toegankelijk zijn zonder de begrenzing van polariteit ofwel ruimte en tijd, angst en liefde, geboorte en dood etc.

De parallelle mens kent dus geen begin en einde omdat hij nooit een grens heeft gesteld tussen hemzelf en zijn schepping.

Terwijl de chronologische lijdende mens alleen maar denkt te leven bij de gratie van deze grenzen.

De parallelle mens kan dus overal tegelijkertijd zijn.

Waarbij zijn afstemming ofwel aandacht voor een bepaald idee bepaald waar hij op dat moment is.

Terwijl de chronologisch lijdende mens nooit aandacht geeft aan nieuwe ideeen maar alleen aan de gedachten die een idee vasthouden in ruimte en tijd.

De parallelle mens kan dus op ieder moment van de dag zijn eigen scheppings videotheek inlopen om een nieuwe film ofwel ervaring c.q. leven op te halen en te gaan genieten of dit nu een romantische, horror, science fiction, muziek, sex, thriller, fantasie, humor, detective, western, oorlogs etc. film is.

Terwijl de chronologisch lijdende mens voor zichzelf heeft besloten dat hij maar een video per leven bij zijn eigen scheppings videotheek in de juiste volgorde mag ophalen.

Het kan dan ook niet anders dat de chronologische mens zich vroeg of laat een gevangene gaat voelen van zijn leven.

Terwijl het geen leven is wat hij lijdt maar alleen de aan hemzelf opgelegde begrenzingen van zijn levens- nu lijdensspel ervaart.

Want wie wil er nou een romatische film leven na leven blijven herhalen als de lol er allang vanaf is.

Want wie wil nou een horror film leven na leven blijven herhalen als de lol er allang vanaf is.

Want wie wil er nou een science fiction film leven na leven blijven herhalen als de lol er allang vanaf is.

Want wie wil er nou een muziek film leven na leven blijven herhalen als de lol er allang vanaf is.

Want wie wil er nou een sex film leven na leven blijven herhalen als de lol er allang vanaf is.

Want wie wil er nou een oorlogs film leven na leven blijven herhalen als de lol er allang vanaf is.

Daar is de lol toch allang omgeslagen in ziekte, ellende en uiteindelijk de schijnbare dood.

Zodra de chronologische mens echter de wens uit om uit deze door hemzelf gecreeerde gevangenis te ontsnappen.

Worden door zijn onder- hoger en uiteindelijk eenheidsbewustzijn aanwijzingen in zijn omgeving in de vorm van mensen en dingen - die uiteindelijk allemaal hemzelf blijken te zijn - gematerialiseerd die hem de weg wijzen naar zijn volledige evenwichtige dus bewuste zelf.

De snelheid waarmee hij van gisteren en morgen naar NU loopt wordt bepaald door het geloof wat hij heeft in dit nieuwe concept over-leven.

De een zal eerst de weg van onder- hoger- naar eenheidsbewustzijn doorlopen.

De ander van hoger- onder naar eenheidsbewustzijn.

De volgende zal de eenheid nooit onbewust verlaten hebben.

Omdat hij gelooft dat dit kan.

Zo zijn er vele wegen naar Rome ofwel de eenheid in uzelf en zal bij iedereen de weg overeenkomen met het gecreeerde c.q. gewenste spel in het OVERAL HIER en NU.

Met of zonder In Den Beginne en Het Einde.

Dat onbewust blijft bestaan zolang de schepper zijn tegenstrijdige gedachten tussen zijn ware zelf als schepper en zijn schepping laat staan.

Nu zal een schepper die weer tot bewustzijn is gekomen zich afvragen waarom hij in den beginne zich afgescheiden heeft van zijn schepping.

In den beginne waren alle scheppers AL-(L)EEN.

Hetgeen vroeg of laat tot grote eenzaamheid kan lijden.

Tenminste als je het woord eenzaamheid de betekenis geeft die de meeste mensen op aarde er vandaag aan gegeven hebben.

Anders bestaat eenzaamheid natuurlijk niet.

Maar laten we er in uw spel vanuit gaan dat u het woord eenzaamheid bovenstaande betekenis heeft gegeven.

In deze omstandigheid wil je toch iets meer dan alles wensen.

Ofwel meer dan EEN.

Wat natuurlijk TWEE is.

En wanneer EEN plus EEN ofwel TWEE optellen krijgen we natuurlijk DRIE.

Want iets dat zichzelf afsplitst ofwel buiten zichzelf gaat scheppen neemt geen genoegen met TWEE.

Omdat hij niet TWEE maar alle details over zichzelf wil ervaren.

Zolang dit afsplitsen bewust gebeurd weet iedere schepper in zijn achterhoofd dat afsplitsing een illusie is omdat in alle afsplistingen zijn gehele bewustzijn nog steeds vertegenwoordigd is.

Waardoor hij in feite nog steeds EEN en niet TWEE, DRIE etc. is.

Wanneer dit niet genoeg is omdat hij zich nog steeds AL-(L)EEN voelt kan hij besluiten tot de radicale stap van het u bekende relatieve geheugenverlies.

Hetgeen uiteindelijk weer tot een andere vorm van eenzaamheid ofwel samen een zijn lijdt.

Waar je dit keer niet buiten maar binnen je schepping de eenzaamheid gaat voelen.

Scheppers die dit concept begrijpen zullen dan ook nooit een doel meer hebben in hun volledige leven maar blijven genieten van de (on)eindige wegen die zij binnen en buiten zichzelf geschapen hebben.

De vraag die u uzelf daarbij kunt stellen is of u deze weg OVERAL HIER en NU bewust of onbewust wilt bewandelen.

Natuurlijk kunt u ook een andere betekenis aan het woord eenzaamheid hechten.

Gelukkig en gezond zijn bijvoorbeeld.

Of helemaal niets.


inhoudsopgave

3. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Na incarnatie komt unicarnatie als levensconcept c.q. bewustzijn.

Volgen de levens bij chronologisch bewuste mensen elkaar nog keurig op van verleden naar toekomst en van toekomst naar verleden in een schijnbaar zich eindeloos herhalende cyclus.

Bij parallel bewuste mensen vind alles tegelijkertijd plaats.

Zodra je bewustzijn in staat is dit tegelijkertijd als nieuwe waarheid in jezelf te accepteren gebeurt het volgende.

Je ziet alles en iedereen als je eigen schepping.

Iedere nieuwe verschijning in je eigen schepping is een nieuwe geboorte van je innerlijke zelf buiten jezelf.

Hetgeen zoveel wil zeggen dat je in iedere nieuwe ervaring c.q. ontmoeting buiten jezelf weer een ander facet van je innerlijke zelf leert kennen.

Voor mensen die nog over een chronologisch bewustzijn beschikken is dit feit nagenoeg onmogelijk te accepteren.

Het zou immers inhouden dat zij niet een keer geboren worden op aarde.

Maar dat de eerste ademhaling van een baby de eerste van vele geboortes op deze aarde is.

Want het eerste contact met zijn moeder is het eerste contact met de moeder in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met zijn vader is het eerste contact met de vader in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met zijn broertjes en zusjes is het eerste contact met de broertjes en zusjes in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met zijn familie en vrienden is het eerste contact met de familie en vrienden in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met geluiden is het eerste contact met de geluiden in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met kleuren is het eerste contact met de kleuren in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met geuren is het eerste contact met de geuren in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met smaken is het eerste contact met de smaken in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met de aarde en alles wat daarop leeft is het eerste contact met de aarde en alles wat daarop leeft in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

Want het eerste contact met God is het eerste contact met God in hemzelf die hij nu buiten zichzelf manifesteert.

En al deze manifestaties buiten hemzelf van zijn innerlijke zelf kan hij dus bewust of onbewust ervaren als reflecties van zijn innerlijke zelf in de door hem geschapen wereld buiten hem.

Chronologisch bewuste ofwel relatief onbewuste mensen benoemen deze reflecties als de anderen om hem heen.

Parallel bewuste mensen ofwel relatief bewuste mensen benoemen deze reflecties als de weerspiegelingen van hun innerlijke zelf.

Door het scheiden van schepper en schepping vervallen chronologisch bewuste mensen altijd in herhaling omdat zij alleen nog maar begin en einde van elkaar kunnen onderscheiden en niet meer wat er tussenin aanwezig is.

Dit terwijl er voor parallel bewuste mensen geen begin en einde meer is omdat zij zich altijd van het geheel en nooit alleen van de details bewust zijn.

Wanneer een parallel bewust mens van de ene naar de andere film c.q. leven c.q. ervaring binnen en buiten zijn schepping wil overstappen.

Hoeft hij alleen alle reflecties als zichzelf te erkennen waarna automatisch een volledig loslaten volgt waarna hij weer vrij is om een volgend leven te ervaren.

Een leven als zijn vrouw, buurman, walvis, grasspriet, zonnenstelsel, melkwegstelsel, alien of zandkorrel.

Aan hem blijft Overal Hier en Nu de bewuste keuze.

De meeste mensen op aarde hebben hun reflecties echter zo zwaar belast met onverwerkt verleden en Ego en Oge dat dit loslaten bijna niet meer bewust mogelijk is.

Alleen in hun slaap wanneer al hun hechtende zintuigen tijdelijk op non-actief staan worden zij onbewust door hun vergeten eenheids- c.q. evenwichtszelf meegenomen naar andere films c.q. levens c.q. gebeurtenissen.

Deze ervaringen hebben meestal te maken met nog te verwerken zaken uit het verleden welke toekomst worden als u ze Overal Hier en Nu niet oplost.

Chronologische mensen leven dan ook s'nachts vaak in een wereld die wij nachtmerries noemen maar in werkelijkheid alleen maar zaken zijn die wij nog niet in onszelf als onszelf geaccepteerd hebben.

En wanneer het voor de chronologische mensen op aarde de gewoonste zaak op aarde is geworden dat zij de wereld om hen heen als henzelf gaan beschouwen.

Zullen hun onbewuste dromen - afhankelijk van de acceptatie dat ook deze dromen eigen creaties zijn - langzamerhand veranderen in bewuste dromen.

Ofwel de dromen van een parallel bewust mens c.q. schepper.

Die zijn eigen leven c.q. schepping weer ter hand heeft genomen.

Omdat hij alles en iedereen in zichzelf als zichzelf opgelost heeft.


inhoudsopgave

4. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Zonder zintuigen kan je alleen maar leven.

Want zonder zintuigen is er immers geen schepping, reactie, tegenstrijdige gedachten en onevenwichtigheid mogelijk.

Want de zintuigen houden u gevangen in dat deel van uw schepping waarop u ze richt.

Nu zijn er natuurlijk niet alleen 5 of 6 maar bijna oneindig veel zintuigen.

Want ieder deel van uw schepping kent geheel specifieke zintuigen die een bepaalde ervaring vasthouden ofwel herhalen.

Wanneer u dus op aarde bewust uw zintuigen gebruikt bepaald u zelf welke scene's van uw eigen film u wel of niet wilt herhalen.

Wanneer u echter onbewust uw zintuigen gebruikt zijn uw zintuigen u de baas.

Hetgeen natuurlijk tot heel aparte taferelen op aarde kan lijden.

Want is het niet aandoenlijk om te zien hoe een in wezen oneindig mens zijn gehele wezen op een speldenknop richt om van de rest van zijn schepping niets meer te vernemen.

Vrezend, huilend, onzeker, schuldig, twijfelend, schaamtevol, zorgelijk, angstig, liefdevol gaan deze wezens door hun lijden dat geen leven meer is.

Een bewust wezen zal van al deze emoties die bij deze specifieke zintuigen horen genieten omdat hij weet dat het maar een heel klein stuk van hemzelf is wat hij ook zo weer kan loslaten.

Maar een onbewust wezen zal aan dit lijden keer op keer ten onder gaan omdat hij nog denkt dat dit kleine deel zijn hele wezen is.

Wordt het daarom geen tijd om u zintuigen eens te verstommen.

Zet u bril eens een dag af en ervaar een andere wereld ofwel micro- en macro cosmos om u heen.

Doe eens oordopjes in uw oren en ervaar de stilte die onverstoorbaar is.

Ruik eens een keer alleen aan voedsel zonder het te proeven en omgekeerd.

En schakel al uw zintuigen behalve uw gevoel eens af om een tipje van de waarheid welke het leven is te ervaren.

Durft u een minuut, uur of dag zonder zintuigen te leven.

Durft u een moment uw volledige zelf te zijn.


inhoudsopgave

5. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Op aarde bestaan 6 miljard verschillende geschiedenissen en toekomsten ofwel films.

En dan praten we alleen nog maar over de films waar het bewustzijn een menselijke vorm als uiting en ervaring van zijn schepping heeft gekozen.

En al deze 6 miljard geschiedenissen samen vormen samen de menselijke geschiedenis en toekomst in het OVERAL HIER en NU.

Wanneer u de hele wereld al als uzelf ervaart kunt u iedere menselijk ervaring waar en wanneer u maar wilt ervaren.

Waardoor u uw hele menselijke leven eens van alle kanten kunt bekijken voordat u een oordeel over uzelf en de anderen geeft.

Wanneer een ander mens u morgen dan ook zijn persoonlijke geschiedenis en toekomst vertelt zie dit dan als informatie die uw totale geschiedenis en toekomst kan aanvullen tot een meer volledig geheel.

Want de aarde vanuit menselijk bewustzijn heeft 6 miljard facetten.

Want Julius Caesar vanuit menselijk bewustzijn heeft 6 miljard facetten.

Want de regenboog vanuit menselijk standpunt heeft 6 miljard facetten.

Want uw vrouw vanuit menselijk standpunt heeft 6 miljard facetten.

Want de maan vanuit menselijk standpunt heeft 6 miljard facetten.

Want de tweede wereldoorlog vanuit menselijk standpunt heeft 6 miljard facetten.

Want het verleden vanuit menselijk standpunt heeft 6 miljard facetten.

Want de toekomst vanuit menselijk standpunt heeft 6 miljard facetten.

Die u allemaal moet kennen.

Voordat u de volledige waarheid op dat gebied (er)over uzelf weet. En zij die hun individuele verleden en toekomst als enige waarheid verheffen boven die van anderen.

Zullen zichzelf nooit volledig leren kennen.

Omdat zij blind blijven voor het geheel.

In dat deel van wat zij nu nog maar zijn.


inhoudsopgave

6. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Er worden geen kinderen op aarde geboren.

Omdat alle kinderen al eens volwassen zijn geweest.

De kinderen die wij dan ook vandaag op aarde tegenkomen.

Zijn volwassenen die nog een kinderlijk onverwerkt verleden/toekomst hebben.

Ofwel mensen die kinderen ten goede of ten kwade ofwel onevenwichtig of evenwichtig behandeld hebben.

En als zij dan op aarde een goede jeugd hebben.

Weten zij dat zij de kinderen als volwassene eens goed behandeld hebben.

En als zij dan op aarde een slechte jeugd hebben.

Weten zij dat zij de kinderen als volwassene eens slecht behandeld hebben.

Tenminste als zij deze waarheid over zichzelf onder ogen durven zien.

Want de meeste kinderen op aarde zullen voor hun ongeluk op latere leeftijd de anderen de schuld blijven geven.

Terwijl zij in een ander leven hetzelfde maar dan omgekeerd hebben aangericht.

Wanneer alle mensen op aarde kinderen als volwassenen met een onverwerkt verleden/toekomst gaan zien.

Is de tijd aangebroken dat wij daadwerkelijk wat kunnen gaan doen aan de oorzaak van kindermisbruik.

Want het zijn niet de volwassenen die de kinderen misbruiken.

Maar de kinderen die eens volwassen waren en hetzelfde hebben aangericht.

Wanneer u op deze manier naar kinderen gaat kijken.

Valt ook het gedrag van alle geniale kinderen te verklaren.

Deze geniale kinderen waren immers al geniaal op dat gebied in een ander leven.

Waarbij we geniaal moeten zien als de meest extreme obsessie die deze kinderen op dit moment bij zich dragen.

Ofwel de kernonevenwichtigheid waar al zijn hoogmoed, deemoed etc. en het daaruit voorkomende gedrag uit voortvloeit.

Zo zijn er geniale kinderen op muzikaal gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op oplichtings gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op wiskundig gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op militair gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op teken gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op zakelijk gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op orientatie gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op pest gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op geheugen gebied.

Zo zijn er geniale kinderen op IQ gebied etc.

En al deze geniale kinderen hebben deze kerneigenschap extreem ten goede of ten kwade gebruikt in andere levens.

Anders hadden zij er nooit ten voordele of ten koste van anderen zo geniaal ofwel extreem in kunnen worden.

Het zal voor de bewustzijnsverzorgers van de toekomst dan ook vrij eenvoudig zijn om bij geniale kinderen de diagnose van hun onevenwichtigheid ofwel onbewustzijn te stellen.

Extreem gedrag is immers altijd eenvoudig te diagnotiseren omdat het zo ver van het evenwicht van de volledige mens aflicht.

Minder geniale kinderen zijn immers veel eenvoudiger te behandelen omdat zij een veel minder extreem gedrag c.q. onverwerkt obsessie verleden/toekomst hebben.

Deze kinderen hebben immers al een groot deel van de weg van onevenwicht naar evenwicht in andere levens afgelegd.

Wees dus maar blij dat u geen geniale kinderen heeft.

Opdat zij datgene laten zien wat u nog in uzelf op te lossen heeft.

En als u dan uw kinderen weer in uzelf heeft opgelost.

Bent uw weer vrij van tegenstrijdige schaamte, schuldgevoel, jaloezie, zorgen, twijfel, oordeel, verwachtingen, angst, liefde etc.

Waardoor u weer waarlijk kind kunt zijn.


inhoudsopgave

7. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Als je denkt ben je dood.

Want alleen de dood kent tegenstrijdigheid.

Dus zonder strijd ben je in leven.

Nu zijn er mensen op aarde die denken dat ze leven.

Terwijl ze in wezen niets meer weten.

Deze onwetende noemen zichzelf nog vaak wetenschappers.

Omdat zij over alles nagedacht hebben.

Alle voor's en tegen's hebben zij tegen het licht gehouden.

Opdat zij maar niets zullen vergeten.

Opdat hun theorieen voor eeuwig zullen blijven bestaan.

Jammer genoeg zijn deze mensen vergeten dat iets nieuws nooit met het (tegenstrijdige) denken begint.

Maar altijd bij de intuitie ofwel een uniek idee dat uit het niets schijnt te komen.

En als een mens dan zo dom is om over dit unieke idee te gaan nadenken

Dan materialiseert dit vrije idee zich bijvoorbeeld op aarde.

Waardoor je dit idee en jezelf het leven ontneemt.

Omdat je aandacht na de materialisatie niet meer vrij kan zijn.

Maar zich constant richt op iets wat stervende is.

En hoe meer we over de materialisatie gaan nadenken.

Hoe onvrijer en doder het eens levende idee wordt.

En na verloop van tijd zijn er zoveel dode gedachten om het eens levende idee heen gevormd.

Dat de gedachten al het nog overgebleven leven uit het idee wringen.

Waarna het in geboden, regels, wetten, dogma's ofwel aardse wetenschap sterft.

Alle mensen die bij dit stervensproces betrokken zijn sterven mee.

Omdat mens en ideeen en de daaruit voortvloeiende scheppingen een geheel vormen.

En wanneer je je als mens maar op genoeg dode en halfdode ideeen richt.

Dan wordt de dood en de daaraan voorafgaande ziekten en ongeluk een trouwe metgezel.

Net zolang totdat je het sterven loslaat.

Om wederom te kiezen voor het leven.

Want wee hen die materie wetenschap zien als weten.

Terwijl het in feite al het leven aan een eens vrij idee ontneemt.

Omdat het vasthoudt, begrenst, afscheid en detailleert.

Terwijl alles altijd een geheel vormt zonder details.

Omdat het altijd zo geweest is.

Totdat u het overzicht verloor.

En door de bomen het bos niet meer zag.

Wanneer we weer ware wetenschEppers willen worden.

Wordt het tijd dat u uw tegenstrijdige gedachten inruilt voor alleen intuitie.

Waardoor u alles weer weet.

Omdat u het eens allemaal geweten hebt omdat u en het weten een zijn.

Wat wilt u Overal Hier en Nu weer weten.


inhoudsopgave

8. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Sommige mensen denken dat zij ziek zijn.

En dan zijn ze dit ook.

Andere mensen denken dat zij gezond zijn.

En dan zijn ze dit ook.

Wanneer deze twee soorten van mensen overvallen worden.

Door onevenwichtigheidsverschijnselen in hun schepping.

Dan zal de eerste groep dit zien als een teken van ziekte.

En de tweede groep als de eerste stap naar genezing.

De eerste groep zal dan ook direct het ergste denken.

En met deze al ernstige gedachte naar een dokter gaan.

Welke over het algemeen geen tijd meer heeft om zijn patient te LATEN UITSPREKEN en INNERLIJK naar hem te LUISTEREN.

Waardoor de werkelijke oorzaak niet naar buiten komt.

De kunst van het laten uitspreken en innerlijk luisteren wordt immers op geen enkele medische faculteit meer onderwezen.

Waardoor het in het beste geval bij in de rede vallen en uiterlijk luisteren blijft tijdens een consult.

Omdat de artsen van vandaag de kunst van het laten uitspreken en innerlijk luisteren niet meer beheersen.

Dus hier geen tijd en ruimte meer voor vrij maken.

Is het laten uitspreken en innerlijk luisteren dan ook ongeveer 100 jaar geleden vervangen door een uniek systeem.

Bij dit systeem is het niet meer nodig dat arts en patient elkaar laten uitspreken en naar elkaar luisteren.

Want voor ieder symptoom is nu een standaard behandelprocedure bedacht.

En dit standaardsysteem en de daarbij behorende standaard behandelprocedures zijn voor iedereen gelijk.

Hetgeen natuurlijk prachtig past bij de democratische gedachte die door de meeste landen op aarde wordt nagestreefd.

Gelijke behandeling voor iedereen.

Je kan dan ook als patient nooit meer zeggen dat je beter of slechter behandeld wordt dan een andere patient.

Tenminste zolang je partikulier verzekerd bent.

Want bij het ziekenfonds gelden weer hele andere procedures.

Waardoor bepaalde mensen net iets meer gelijk zijn dan andere mensen.

Dit Standaard Systeem Van Gelijke Behandeling Voor Iedereen.

Wordt door de overheid ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de verzekeringsmaatschappijen ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de farmaceutische industrie ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de media ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de ziekenhuizen ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de artsen en specialisten verenigingen ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de advocaten ondersteund en gefinancierd.

Wordt door de patienten ondersteund en gefiancierd.

Wordt door de familie van de patienten ondersteund en gefinancierd.

Waardoor de hele wereld verantwoordelijk is geworden voor de patient.

Behalve de patient zelf.

Want die is ziek.

Dus per definitie te zielig om zelf wat aan zijn ziekte te doen.

En al deze goedbedoelende mensen dragen bij aan het creeeren, benoemen, omschrijven, verspreiden, versterken, in stand houden en herhalen van steeds meer ziekte verwekkende gedachten.

Die dus steeds meer ziekten in de stof materialiseren.

Waardoor de patient als hij niet oppast letterlijk doodverzorgd wordt van de wieg tot het graf.

Omdat de anderen buiten hem denken dat dit goed voor hem is.

En zo blijven steeds meer patienten langer ziek dan nodig is.

Omdat zij de verantwoordelijkheid van hun eigen leven overdragen aan anderen.

Die het ook niet weten.

Omdat al die anderen even (on)bewust zijn als de patient zelf.

Iedere huisarts die dus niet de moeite neemt om zijn patienten te laten uitspreken en innerlijk naar hen te luisteren.

Veroordeeld zijn patienten en uiteindelijk zichzelf tot een door collectieve gedachten gecreeerd ziekteproces dat systematisch en procedureel in stand gehouden en afgewerkt wordt.

Tot de fysieke dood erop volgt.

Tijdens dit proces maakt de arts gebruik van twee hoofdclassificaties die binnen het systeem passen.

De lichamelijke klachten.

En.

De geestelijke klachten.

Met de eerste groep kan de arts wat want dat is meetbaar (denkt hij) met zijn huidige instrumentarium dat op symptoom herkenning gebaseerd is.

Want met oorzaak herkenning doet de arts systematisch niets omdat hij nooit innerlijk heeft leren luisteren tijdens het uitspreken van zijn patient.

Met de tweede groep kan hij eigenlijk helemaal niets dus is doorverwijzing naar een specialist zoals een psycholoog of psychiater de enige oplossing.

Die op hun beurt ook niet weten wat ze moeten doen.

Omdat ook zij niet laten uitspreken en innerlijk hebben leren luisteren tijdens hun opleiding.

Want vraagt u maar eens aan uw psycholoog of psychiater of hij geen (oordelende en classificerende) gedachten heeft wanneer u zich aan het uitspreken bent.

Want vraagt u maar eens aan uw psycholoog of psychiater of hij u innerlijk lezen kan zonder ook maar een woord met u uitgewisseld te hebben.

En dan praten we niet alleen over luisteren in dit leven.

Maar naar alle levens die uw patient tegelijkertijd bewust en onbewust uitspreekt met zijn woorden, daden en gedachten in het Overal Hier en Nu.

Dus alle vroegere en toekomstige levens inclusief het bijbehorende Ego en Oge spel.

Een eerlijke psycholoog of psychiater zal moeten erkennen dat hij dit in het geheel niet kan.

En als hij dit wel zou kunnen dat dit niet binnen het huidige systeem en procedures van de materialistische ziekenzorg past.

Dus niet door de overheid, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, advocatenkantoren etc. ondersteund en vergoed wordt.

Maar was de ziekenzorg er niet om begonnen om mensen beter dus gezond te maken.

In de tijd van Hippocrates was dit al niet het geval.

En sinds die tijd is er in het aardse bewustzijn weinig veranderd.

Het Standaard Systeem Van Gelijke Behandeling Voor Iedereen.

Is nog steeds de heilige koe waar bijna iedereen zich in ruil voor geld, macht en status laat hypnotiseren door de anderen tegen beter weten in.

Terwijl er steeds meer slachtoffers vallen.

Niet alleen bij patienten maar ook bij artsen.

Want artsen krijgen even vaak hartaanvallen, kanker, reuma etc. als de patienten die ze behandelen.

Dat kan ook niet anders.

Want welke arts heeft de moeite genomen om eerst zichzelf innerlijk en uiterlijk te genezen.

Voordat hij met de anderen uit hem begon.

Want zodra een arts zou beseffen dat al zijn patienten hem iets te vertellen hebben over zijn eigen creatie ofwel verleden en toekomst.

Dan zou hij eerst zichzelf genezen voordat hij met de rest van de (zijn) wereld begon.

Want de wereld van een arts wordt vanzelf wel beter.

Als de arts deze waarheid maar beseffen kon.

De tweede groep die onevenwichtigheidsverschijnselen in lichaam, ziel en geest als de eerste stap naar genezing zien.

Kijkt heel anders naar bovengenoemde zaken.

Omdat zij onevenwichtigheid niet als ziekte maar als wegwijzer naar gezondheid zien.

Deze tweede groep neemt dan ook de volle verantwoordelijkheid voor hun eigen tijdelijke onevenwichtigheid dus ziekte, ongeluk en daarbijbehorende pijn.

Want wat je zelf creeert kan je ook weer oplossen is het credo van mensen die weer volledig gelukkig en gezond willen zijn.

Met deze wijsheid gaan zij op onderzoek in zichzelf.

Eerst in dit leven.

Dan in alle vorige levens.

Die in het Overal Hier en Nu tot problemen lijden.

En dit in de toekomst blijven doen.

Als zij Overal Hier en Nu niet ingrijpen in hun creeerende woorden, daden en gedachten.

En gedurende dit proces zullen zij best wel eens een dokter of specialist raadplegen.

Niet om de verantwoordelijkheid van hun ziekte op een ander over te dragen.

Maar om te luisteren naar de inzichten van een ander die zij uiteindelijk zelf blijken te zijn.

Door de tweede groep wordt dan ook niet gevochten tegen een ziekte en de daaruit resulterende pijn maar wordt met de onevenwichtigheid in henzelf samengewerkt om tot een oplossing te komen.

Vechten tegen iets wat jezelf gecreeerd hebt is immers waanzin volgens deze mensen.

Innerlijk luisteren naar wat je onderbewustzijn (lichaam), ziel (hogerbewustzijn) en geest (eenheidsbewustzijn) te zeggen of wel uit te spreken hebben is hierbij van cruciaal belang.

Omdat alleen deze drie samen je de volledige waarheid over jezelf en alle daarbij behorende creaties kunnen vertellen.

Uit laten spreken en innerlijk luisteren zijn de meest evenwichtige vorm van aandacht.

Want alleen zij die de tijd en ruimte nemen voor de innerlijke drie eenheid zullen begrijpen wat er door hun lichaam, ziel en geest verteld wordt.

Innerlijk luisteren door open te staan voor nieuwe dingen die uitgesproken worden.

Dingen die we eens wisten maar vergeten zijn.

Innerlijk luisteren naar wat anderen u te vertellen hebben.

Omdat de anderen alleen maar over jou praten.

Want innerlijk luisteren naar hetgeen wat uitgesproken wordt is het veranderen van bewustzijn.

Omdat je je zonder grenzen open stelt voor andere werelden.

Werelden waar geen ziekte of ongeluk bestaat.

Werelden die niet de aarde zijn.

Werelden waarin jij eens geleefd hebt.

Toen je nog bij bewustzijn was.

Ziekten hebben in de eenheid immers nooit bestaan.

Totdat wij ze collectief tegenstrijdig uit de eenheid b(g)edacht hebben.

Zijn gaan geloven.

Zijn gaan benoemen.

Zijn gaan omschrijven.

Zijn gaan verspreiden.

Zijn gaan versterken.

Zijn gaan herhalen.

Zijn gaan koesteren.

Zijn gaan afschermen.

Al ware het het leven zelf.

Laten wij Iedereen Standaard dan ook weer als onze Gelijken Behandelen.

In de ware betekenis van het woord.

Waarbij wederzijds zonder oordeel gevoelens uitspreken/uitschreeuwen/uithuilen en innerlijk luisteren de sleutels zijn.

Om al uw grenzen te overschrijden.


inhoudsopgave

9. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Natuurlijk heeft het bij het in woorden, daden en gedachten.

Uitspreken.

Uitschreeuwen.

Uithuilen.

Geen zin om tegen uzelf of een ander te liegen.

Want door te liegen.

Wordt er niets geuit.

Maar alleen in uzelf opgeslagen.

Totdat het ondragelijk is geworden.

Waarna de waarheid toch geuit moet worden.

Wil u niet instorten onder de last der ontkenning.

Welke de leugen is.

Alleen het uiten van de waarheid.

Kan u bevrijden van al uw lasten.

Omdat dit ware uitschreeuwen.

Pas door uw eenheids zelf gehoord kan worden.

De waarheid in de eenheid is immers altijd onveranderlijk geweest.

Terwijl alleen uw onbewuste schepping uit tegenstrijdige leugens werd opgebouwd en vastgehouden.

Waarheid kan dan ook alleen maar met waarheid resoneren.

Leugens worden door de waarheid niet gehoord.

Omdat zijn heel anders klinken.

Een klank die niet bij het volledige evenwicht in de eenheid past.

Wilt u dus gehoord worden door de eenheid.

Dan is het zaak om u op dezelfde golflengte af te stemmen.

Waarna automatisch de verbinding tot stand wordt gebracht.

En zolang u in dit leven niet meer liegt.

Zal de verbinding met uw ware zelf altijd blijven bestaan.

Spreek dan ook altijd uw gevoelens uit.

Huil dan ook altijd uw gevoelens uit.

Schreeuw dan ook altijd uw gevoelens uit.

Opdat u niet zult blokkeren in de dood.

Want alleen uw gevoel vertelt u de waarheid.

Alles wat u na het voelen denkt is de illusie van uw creatie.

En dus aanleiding voor ongeluk, ziekte en dood.


inhoudsopgave

10. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Naast het Standaard Systeem Van Gelijke Behandeling Voor Iedereen.

In de ziekenzorg of gezondheidszorg.

Beschikt iedere schepping natuurlijk over een groot aantal andere systemen om haar patienten en artsen gevangen te houden.

Zo is er naast het ziekensysteem.

Natuurlijk ook het schoolsysteem.

Dat ieder kind al vanaf de leeftijd van vier jaar haar vrijheid ontneemt.

En net zolang doorgaat tot elk stukje leven uit een mens geslagen is.

Wanneer er dan toch nog wat leven over is in de mens.

Dan zorgt het economisch- ofwel carrieresysteem er wel voor.

Dat ook dit laatste stukje leven begraven wordt.

Waarna de meeste mensen plotseling in een overgang terecht komen.

Een overgang die helemaal niet natuurlijk is.

Maar gewoon aangeeft dat je TE VER bent gegaan.

In het ontkennen van je ware zelf.

Zo creeer je iedere keer wanneer je te ver uit je evenwicht bent gegaan.

Een overgang ofwel grens.

Die weer opgelost dient te worden.

Voordat je weer vrij kan zijn.

Iemand die in een overgang is.

Kan de zelfmoord van vele jaren.

De leugens van vele jaren.

De schuldgevoelens van vele jaren.

De zorgen van vele jaren.

De angsten van vele jaren.

Gewoon niet meer aan.

En dan is het kiezen of weer opnieuw delen.

Zij die kiezen voor het leven.

Ondergaan een rouwproces.

Omdat het Ego, Oge en daarbij behorende onverwerkte verleden/toekomst langzaam afsterft.

Gedurende dit stervens- maar zeg liever oplossingsproces nemen zij afscheid van hun schijnwereld.

Een wereld die zij voor hun overgang systematisch de plaats in hebben laten nemen van hun ware wezen.

Zij die opnieuw delen.

Ofwel zichzelf nog verder afsplitsen.

Blijven in de overgang.

En zien deze overgang langzamerhand veranderen in een chronisch ziektepatroon.

Dat zij tot de dood erop volgt blijven onderdrukken en ontkennen.

Gelukkig kent de gemiddelde mens 6 grote overgangen gedurende zijn levenslijden.

Geboorte, Kindertijd, Pubertijd, Volwassen, Ouderdom en de tijdelijke Dood.

Waardoor hij zes maal kan kiezen of delen.

Tenminste als u dit gelooft.

Want in feite kunt u iedere seconde van de dag kiezen om een grens binnen/buiten uzelf op te lossen.

Andere bekende gevangenissen.

Waar de mens zichzelf tot iets monsterachtigs conditioneert.

Zijn het politieke systeem.

Het geloof systeem.

Het overheids systeem.

Het militaire systeem.

Het geschiedkundige systeem.

Het natuurkundige systeem.

Het wiskundige systeem.

Het biologische systeem.

En vele andere systeem waar de een ten koste van de ander geld, macht, status etc. aan ontleent.

En waarom.

Alleen maar omdat alle anderen ook aan deze systemen meedoen.

Maar zodra u beseft dat al deze anderen uzelf zijn.

Stapt u uit alle systemen.

Die u eens zelf bedacht.

Dus in en om u heen geschapen heeft.

Net zolang totdat je alle systemen.

Die je al levenslang in je eigen aardse gevangenis vasthouden.

Ontmanteld hebt.

Waardoor je weer even vrij kan zijn als een kind van vier jaar.

Een kind dat zonder tegenstrijdige gedachten geniet van zijn schepping.


inhoudsopgave

11. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

De schone slaper.

Weet dat slapen het verwerken en herstellen van de dagelijkse ervaringen is waardoor het bewustzijn weer meer in evenwicht wordt gebracht.

Want zonder dit verwerken en herstellen zou de mens de volgende dag belast zijn met de onevenwichtigheden van gisteren.

En eergisteren.

En eer eergisteren.

En vorige week.

En vorige maand.

En vorig jaar.

En alles wat hij in het Overal Hier en Nu over zijn verleden en toekomst nog niet verwerkt heeft.

Nu zijn er mensen op aarde die heel erg moeilijk kunnen slapen.

Deze mensen zijn onbewust bang voor hetgeen zij over zichzelf tegenkomen in hun slaap.

Voor deze mensen veranderen hun dromen in nachtmerries.

Waarvoor zij net zoals overdag vluchten.

Deze mensen durven zowel overdag als s'nachts nog niet in de spiegel van zichzelf te kijken.

Omdat zij alleen de mooie kant in zichzelf als zichzelf accepteren.

En de lelijke kant op alle mogelijke manieren ontkennen.

Deze mensen staan dan ook altijd doodmoe op.

Omdat zij de uitwerk- en herstel mogelijkheden van hun slaap onbenut laten.

Dus zelfs in hun slaap de waarheid over zichzelf niet durven uitspreken en aanhoren.

Deze mensen leven zowel overdag als s'nachts als zombies tussen hemel en aarde.

Zonder ook maar het gevoel te hebben dat zij op enig moment ergens echt zijn.

Deze mensen leven dus eigelijk tussen twee werelden maar nooit volledig op een.

Want wilt u een wereld of alle werelden volledig ervaren.

Dan zult u er met beide benen in een deel of het geheel moeten gaan staan.

Om deze echt te ervaren.

Wanneer deze mensen zouden beginnen om de waarheid tegen hun ware zelf en/of familie over zichzelf te vertellen en aandachtig te luisteren naar wat hun familie daarop zegt.

Dan zouden deze mensen zichzelf weer tot leven wekken.

Waarna hun slaap weer gebruikt wordt om alle onverwerkte zaken te verwerken en herstellen.

Waarna het bewustzijn weer meer in evenwicht komt.

Waarna zij de volgende morgen weer met hernieuwde energie en informatie de dag beginnen.

Een nieuwe dag zoals een kind een dag ervaart.

Een dag zonder verleden en toekomst.

Maar alleen het Overal Hier en Nu.

Behalve dat er mensen zijn op aarde die niet kunnen slapen.

Zijn er ook mensen op aarde die niet willen slapen.

Omdat dit niet hoort.

Of omdat dit op een bepaald tijdstip of plek ongepast is.

Deze mensen zijn vergeten dat iedere keer wanneer het lichaam aangeeft te willen slapen.

De ziel hier de aanleiding voor is.

Want de ziel - omdat zij net zoals het lichaam nog scheppings gericht is - heeft tijd en ruimte nodig om dingen te verwerken waarna het evenwichts herstel pas kan volgen.

Vooral mensen die al enige tijd de grote bewustzijnsverandering toepassen.

Zullen regelmatig overvallen worden door deze behoefte aan slaap.

Want na iedere ervaring die u in verleden, heden en toekomst erkent en opgelost heeft.

Volgt het loslaten.

Waarbij de onevenwichtige energieen en informatie van lichaam en ziel in uw geest oplossen tot niets.

En nadat deze onevenwichtigheden uw lichaam en ziel verlaten hebben.

Worden lichaam en ziel opnieuw (ver)gevuld met meer evenwichtige energieen en informatie.

Dit uitademen en inademen kent u op aarde als slapen.

Zij die dus hun hele verleden en toekomst erkent, opgelost en losgelaten hebben zullen de behoefte aan slaap zien afnemen.

Net zolang totdat er geen slaap meer nodig is.

Omdat er niets meer verwerkt en herstelt behoeft te worden.

En deze mens weer volledig vrij is om te gaan en staan waar hij wil.

Wanneer wij onze naasten dus gewoon laten slapen.

Omdat wij het belang van de slaap weer erkennen.

Zullen alle anderen om u heen die u nu weer ongestoord kunnen slapen.

U ook laten slapen.

Omdat slaap weer een normaal onderdeel van uw verwerkings- en herstelproces is geworden.

Wanneer wij onze kinderen laten slapen als zij dit nodig hebben.

Schenken wij de wereld evenwichtige kinderen.

Die de volgende ochtend weer met een schone lei kunnen beginnen.

Wanneer wij onze kinderen hun ware gevoelens zonder oordeel laten uitspreken, uitschreeuwen en uithuilen als zij wat te verwerken en herstellen hebben.

Schenken wij de wereld evenwichtige kinderen.

Wanneer wij innerlijk luisteren naar onze kinderen.

Dan schenken wij de wereld evenwichtige kinderen.

Kinderen die dit evenwicht aan hun kinderen zullen doorgeven.

Omdat laten slapen, de waarheid laten uitspreken, uitschreeuwen, uithuilen en innerlijk luisteren weer de norm zijn geworden in onze maatschappij.

Een maatschappij zonder ziekte en ongeluk.

Omdat alles uitgesproken, verwerkt en herstelt is.

Voordat het kon blokkeren in lichaam, ziel en geest.


inhoudsopgave

12. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

In de stilte zit een groot geheim.

Het geheim van eenheidsbewustzijn.

Iedereen die dus stil kan zijn.

Zal geen ziekte en ongeluk meer kennen.

Maar hoe kan ik die stilte vasthouden.

Vraagt de mens die bidt als hij even niet meer in evenwicht is.

Vraagt de mens die zich afstemt als hij even niet meer in evenwicht is.

Vraagt de mens die gaat slapen als hij even niet meer in evenwicht is.

Vraagt de mens die gaat mediteren als hij even niet meer in evenwicht is.

Deze vraag is een van de meest gesteld vragen van de overgangstijd.

Tussen onbewust- en bewustzijn.

Ofwel onevenwichtig en evenwichtig zijn.

Want iedereen die bidt, afstemt, slaapt, mediteert smaakt even de oneindigheid in zichzelf.

Maar is het kwijt op het moment dat hij met dit bidden, afstemmen, slapen, mediteren stopt.

Zou er een mogelijkheid zijn om de hele dag en nacht in de eenheid te verkeren.

Zonder dat dit je functioneren in de maatschappij zou belemmeren.

Omdat je er nu bewust i.p.v. onbewust aan deelneemt.

Is het mogelijk de tijdelijke stilte momenten te vervangen door permanente stilte in jezelf.

Ja die is er zoals u al weet.

Maar daar moet je wel alle onevenwichtigheid die je jezelf in je eigen creatie geleerd hebt voor loslaten.

Want zij die in de illusies van hun onverwerkte verleden, toekomst, Ego en Oge blijven lijden.

Dus in het heden tegen hun eigen creatie blijven vechten in hun woorden, daden en gedachten.

Zullen nooit de ware stilte die overal is in zichzelf leren ontdekken.

Laat staan permanent kunnen ervaren.

Wanneer onze maatschappij het innerlijk luisteren, het ware uitspreken, uitschreeuwen, uithuilen, slapen en oneindige stilte aan zichzelf zou leren.

Zou er een oneindig gezonde en gelukkige basis voor ieder kind gelegd worden.

Een kind dat opgroeit.

Zonder grenzen.

Zonder blokkeringen.

Zonder ziekten.

Zonder ongeluk.

Zonder pijn.

Een kind dat op deze aarde al bewust in de eenheid leeft.

En door dit bewustzijn de aarde ervaart als onderdeel van zijn totale schepping.

Waarin hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil.

Een kosmisch kind.

Dat zowel het kind, ouder als grootouder in zich draagt.

Al ware er nooit onderscheid geweest.

Een kind dat de scheiding van dag en nacht niet meer nodig heeft om zich te herstellen van zijn onverwerkte verleden en toekomst ofwel ontkenningen.

Een kind dat de scheiding van de vier seizoenen van lente, zomer, herfst en winter niet meer nodig heeft om zijn creatie optimaal te laten gedijen.

Omdat hij nu alle seizoenen evenwichtig als eenheid in zich draagt.

Een kind dat niet meer hoeft rekening te houden met de stand van de maan, planeten, sterren en kosmos.

Omdat al deze zaken weer een evenwichtig deel van hemzelf zijn geworden.

Zoals het in den beginnen voor iedereen is geweest.

En Overal Hier en Nu weer kan zijn.

Zonder dat u of uw kinderen hier nog jaren op hoeven te wachten.

Zonder dat u of uw kinderen hiervoor nog moeten verhuizen.

Zonder dat uw kind hiervoor eerst co-creator moet worden.

Omdat hij gelijk zijn eigen creator kan zijn.


inhoudsopgave

13. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Nu zijn er mensen op aarde die zich bezighouden met Alter Ego's.

Ofwel de verschillende persoonlijkheden die iemand op enig moment kan aannemen.

Op aarde noemen we dit een zware psychische ziekte.

Waar we wat aan moeten doen.

Laten we daar dan ook Overal Hier en Nu mee beginnen.

Ieder mens beschikt over een onnoemelijk aantal Alter Ego's.

Want Alter Ego's zijn niet meer dan de onverwerkte levens uit verleden en toekomst.

Die uit hun winterslaap gewekt worden zodra zij in het dagelijks leven met een vergelijkbare situatie geconfronteerd worden.

De mens wisselt dus de hele dag van persoonlijkheid.

Nee laten we het nog duidelijker zeggen.

Van leven.

Wanneer een psycholoog of psychiater aan zijn patient zou uitleggen dat dit heel normaal is.

Omdat iedereen dit de hele dag doet.

Kan men beginnen om de patient bewust te maken van deze wisselingen.

En zodra de patient deze wisselingen gaat inzien dus (her)innert.

Wordt hij als schepper van al deze levens.

Niet meer door zijn scheppingen geleefd.

Waardoor hij weer vrij is.

Om er bewust mee te gaan spelen.

Tenminste als hij dat dan nog wil.

Omdat alleen de eenheid de enige constante in uw leven vertegenwoordigt.

Iets wat een altijd onevenwichtige schepping nooit kan zijn.


inhoudsopgave

14. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Eenheidsbewustzijn beseft.

Dat zij nooit ziek en ongelukkig kan zijn.

Omdat zij alles en tegelijkertijd niets.

In het 0 punt is.

Ziekte en ongeluk kunnen alleen maar onderdeel uitmaken van een onbewuste schepping.

Omdat ziekte en ongeluk niets anders dan onevenwichtigheid zijn.

Zonder deze onevenwichtigheid kan geen enkele schepping bestaan.

Aangezien de schepping maar 0,0000000001 % ruimte en tijd inneemt van alles en niets.

En het eenheidsbewustzijn de rest ofwel 99,9999999999 % binnen en buiten u vertegenwoordigd.

Tenminste als je wilt geloven dat de schepping geen illusie maar atomair ingedeeld is.

Dan zou dit minuscule onevenwichtige deeltje de rest van uw evenwichtige leven beheersen.

Rationeel is de gedachte dat je ziek en ongelukkig bent dus volslagen onzin.

Iedere zieke cel bestaat immers altijd uit 99,9999999999 gezondheid.

Dus is per definitie veel meer gezond dan ziek.

Iedere ongelukkige gedachte bestaat immers uit 99,9999999999 geluk.

Want tussen de zieke/ongelukkige en gezonde/gelukkige woorden, daden en gedachten.

Ligt de stilte.

En deze stilte momenten duren vele malen langer dan de onevenwichtige momenten in uw leven.

Wanneer u echter de hele dag uw aandacht richt op het onevenwichtige deel binnen en buiten uzelf.

Vergeet u om weer gewoon gezond en gelukkig te zijn.

Besef dat de schepper nooit ziek kan zijn omdat hij uit de eenheid stamt.

En het alleen de illusie van zijn schepping is die hem ziek en ongelukkig kan maken.

Tenminste zolang hij dit zelf wil geloven.

Want zelf in de atomaire wereld is een kankercel 99,9999999999 % gezond.


inhoudsopgave

15. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Lichaam en ziel vernieuwen zich iedere seconde.

Op gedachten niveau.

Op licht niveau.

Op atomair niveau.

Op chemisch niveau.

Op moleculair niveau.

Op cellulair niveau.

De meeste mensen op aarde noemen deze vernieuwing het verouderingsproces van ons lichaam.

Voor hen staat vernieuwing dus gelijk aan veroudering.

Door deze overtuiging durft de mens vandaag niet te veranderen.

Door deze conditionering durft de mens vandaag niet te leven.

Door dit geloof durft de mens vandaag geen mens te zijn.

Dus blijft zij volautomatisch herhalen wat de anderen om hem heen zeggen.

De anderen die ook allemaal verouderen.

Omdat de anderen hemzelf zijn.

Wanneer we de definitie van vernieuwing zouden veranderen in het verjongingsproces van ons lichaam.

Dan is iedereen in staat binnen 1 maand er 10 jaar tien jaar jonger uit te zien.

Wanneer we nog een stap verdergaan.

En zeggen dat u zelf bepaald wie en waar u wilt zijn.

Dan verruilt u de tijd met het tijdloze.

De ruimte met het ruimteloze.

In deze wereld wordt u iedere seconde helemaal opnieuw geboren.

Omdat u uzelf op ieder moment van uw schepping helemaal opnieuw kunt creeeren.

Deze mensen worden dus nooit onbewust oud.

Maar willen bewust de ouderdom ervaren.

Om weer in een kind te veranderen als zij dat willen.

Onbewust ouder of jonger worden is een onnatuurlijk proces.

Omdat de eenheid nooit ouder of jonger kan worden maar altijd hetzelfde is.

De eenheid is dus altijd constant.

Alleen de schepping uit de eenheid is in beweging.

En in deze vernieuwing kunt u iedere keer kiezen.

Om jonger of ouder te worden.

En als u in dit leven vernieuwing alleen maar als veroudering heeft gezien.

Wordt het misschien in de tweede helft van uw leven tijd om vernieuwing als verjonging te zien.

Waardoor u beide kanten van uw schepping in een leven heeft mogen ervaren.

Hetgeen een volledige spel- ofwel levenservaring is.

En niet een halve.

Ouderdom en Jeugd zijn door een illusie gescheiden.


inhoudsopgave

16. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

De eenheid die u bent kan nooit ziek en ongelukkig zijn.

Want in den beginnen was u 100% eenheid.

En dat is nooit veranderd door de illusie van schepping dus ruimte en tijd.

Die u binnen en buiten uzelf geschapen hebt.

Met dit nieuwe inzicht.

Kunt u vandaag ofwel Overal Hier en Nu.

Weer 100% gezond en gelukkig zijn.


inhoudsopgave

17. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Genieten van uw schepping.

Is de basis van 100% geluk en gezondheid.

Want als je niet meer kan genieten.

Van iets dat je zelf geschapen hebt.

Heeft scheppen geen zin.

Bewuste mensen genieten dan ook ieder moment van hun schepping.

Terwijl onbewuste mensen er de hele dag tegen vechten.

Genieten mag dus weer.

Van het glas wijn dat je zo lekker vindt.

Maar onbewust aan jezelf ontzegd omdat de anderen zeggen dat het slecht voor je gezondheid is.

Van die heerlijke maaltijd waar je al zolang naar smacht.

Maar onbewust aan jezelf ontzegd omdat de anderen zeggen dat het slecht voor je lijn is.

Van een nieuwe baan.

Maar onbewust aan jezelf ontzegd omdat de anderen zeggen dat het slecht voor je carriere en toekomst is.

Van sex met je eigen vrouw.

Maar onbewust aan jezelf ontzegd omdat hogere dingen belangrijker zijn dan levensgeluk.

Van…

Nog 1001 dingen die goed voelen.

Maar die je verstandelijk al levenslang aan jezelf ontzegd.

Waardoor er niets meer van het genieten van je eigen schepping overblijft.

Waarom genieten mensen niet meer van zichzelf.

Omdat het niet van de anderen mag.

De anderen die zij zelf zijn.

Genieten met mate.

Is een kunst.

De kunst van het luisteren naar je gevoel.

Wat ook in je fysieke lichaam doorklinkt.

Voelt het dus niet fijn meer.

Dan moet je niet meer of minder drinken, eten, sexen, veranderen etc.

Dan je op dat moment aankan.

Met beide benen op de grond van de aarde genieten.

Doe je als je je aan de aardse spelregels houdt.

Die voor ieder mens kunnen verschillen.

Maar globaal wel voor iedereen hetzelfde zijn.

Elke ochtend ontbijten.

Niet tussen de drie maaltijden door eten.

Matig alcohol drinken.

Niet roken en drugs gebruiken.

Lichaamsbeweging.

7-8 uur per dag slapen.

Doen wat je leuk vindt.

Houden je lichaam in balans.

Waardoor je steeds opnieuw kan genieten.

Van hetgeen je echt leuk vindt om te herhalen.

In je eigen schepping.

Niet genieten is vechten.

Niet genieten is blokkeren.

Niet genieten is controleren.

Niet genieten is programmeren.

Niet genieten is wanneer het leven in u stopt met stromen.


inhoudsopgave

18. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Stel u wilt in iets beleggen.

Maar dan zonder zorgen of uw belegging stijgt of daalt.

Dan moet u uw belegging vergezeld laten gaan van een wens.

En wens waar ruimte en tijd ofwel resultaat onbenoemd zijn.

Hierna laat u de belegging volledig los.

Want alleen wanneer u uw belegging na de inleg volledig los heeft gelaten.

Kan uw intuitie u vertellen wat de juiste tijd en ruimte (plaats) is om uw belegging weer te verkopen.

Gaat u zich tussentijds met uw tegenstrijdige gedachten bemoeien met uw belegging.

Dan bestaat er een grote kans dat er geen rendement uit voortkomt.

Dus uw verlangen niet meer met uw verwachtingen overeenkomen.

Omdat uw verlangen nog wel steeds hetzelfde is maar uw verwachtingen net zoals de beurs tussen hoop en zege fluctueren.

Zij die dus wijs beleggen.

Denken niet meer aan hun belegging als zij deze gedaan hebben.

Om op het juiste moment en plaats.

Hun belegging te verzilveren zoals hij In Den Beginne door henzelf bedoeld was.

Zij die onwijs beleggen.

Kunnen maar beter wensen.

Dat zij in het vervolg niet meer zullen beleggen.

Omdat de tijd en ruimte tussen wens en uitkomst.

Alleen maar gevuld werd met afwisselende gevoelens van angst en liefde.

Wat toch geen leven.

Maar alleen lijden is.


inhoudsopgave

19. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Doe het Overal Hier en Nu.

Want als je gaat (ver)wachten op een toekomst die niet komen gaat.

Heb je weer een hoop leven aan twijfel verspild.

Het perfecte moment om iets te doen of te bereiken.

Is daarom altijd Overal Hier en Nu.

Morgen zal het niet beter zijn dan vandaag.

Omdat u morgen overal hier en nu bepaald.

En zij die overal hier en nu hun leven niet in eigen hand nemen.

Zullen morgen nog hetzelfde zeggen, doen en denken als zij gisteren deden.

Ofwel niets om hun volledige leven te ervaren.

Zoals het eens door henzelf bedoeld is geweest.

Verwachtingen.

Zorgen.

Schulden.

Twijfels.

Onzekerheden.

Angsten.

Liefdes.

Zijn het cement waarmee wij onze muren voegen.

Waardoor wij de volgende levens(steen)ervaring nooit zullen bereiken.

Omdat er tussen twee levens geen leven maar alleen lijden aanwezig is.

En hoe meer cement u in uw leven gebruikt om het schaarse leven nog in stand te houden.

Hoe meer er van dit leven tussen uw vingers doorglipt.

Want het leven is niet om vast te houden.

Maar om in het voorbijgaan van te genieten.

Wanneer u dus blijft twijfelen over uw verleden dan zal dit uw toekomst worden.

En hoe meer u blijft twijfelen over uw toekomst dan zal dit uw verleden zijn.

Verleden en toekomst zijn geen leven.

Maar alleen de onverwerkte delen waarom wij vandaag bijna niet meer in leven zijn.


inhoudsopgave

20. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

En zij die het Overal Hier en Nu alleen maar aan het denken, doen en zeggen zijn.

Zullen op hun weg naar hun volledige zelf nog vele verleidingen uit hun onverwerkte verleden tegenkomen.

Het Ego en Oge die in hun onderlinge strijd dit onverwerkte verleden/toekomst in stand proberen te houden en constant om aandacht schreeuwen.

Hebben de drang om ten koste van uw voelen ofwel volledige ofwel ware evenwichtige eenheids zelf te overleven.

In dit streven maken deze 27- en 27+ obsessies vaak veel lawaai.

Vooral in uw hoofd kunnen zij tieren, dreigen en schreeuwen om extreme aandacht.

En alsof dit niet genoeg is krijgt ook uw fysieke lichaam ervan langs.

Tenminste als u dit nog wilt geloven.

Want in feite is door hun ontmaskering alle kracht aan hun getier, gedreig en geschreeuw ontnomen.

En staan zij op het punt weer op te gaan in het alles en niets.

Waar zij eens uit zijn voortgekomen.

Besteed daarom geen onevenwichtige aandacht meer aan deze ruzies van uw schepselen onderling.

Het zijn immers alleen maar uw kinderen.

Die het even moeilijk hebben om weer thuis te komen.

Ofwel weer thuis zichzelf te zijn.


inhoudsopgave

21. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Nu we weten dat iedereen zijn eigen schepping continue uit zichzelf buiten zichzelf creeert.

Is het onmogelijk om nog iets of iemand buiten jezelf te (ver)oordelen.

Door een oordeel zou je immers alleen maar je innerlijk bezwaren met een uiterlijke belasting.

Omdat ieder oordeel zwaarder weegt dan de zwaarste steen op aarde.

Die u de hele dag en nacht moet meedragen in uw rugzak.

Totdat u er moedeloos van wordt.

En steen voor steen ofwel oordeel na oordeel uw rukzak begint te legen.

Waarna het lijden steeds lichter wordt en omslaat in leven.

Want alleen zij die zonder oordeel zijn over zichzelf kunnen waarlijk in vrijheid leven.

Binnen een schepping die zijzelf zijn.


inhoudsopgave

22. UNINET HET VOLLEDIGE ZELF

Het risico van bewustzijnsverandering.

Is dat je weer in het Overal Hier en Nu tot leven komt.

Ofwel weer helemaal gelukkig en gezond kan zijn.

Waarom willen de meeste mensen dan niet veranderen.

Omdat zij bang zijn voor het leven.

Omdat ze bang zijn voor de vrijheid en verantwoordelijkheid.

Omdat zij bang zijn om er niet meer bij te horen.

Omdat zij bang zijn anders ofwel de anderen te zijn.

En dit alles terwijl de anderen net zoals u precies het tegenovergestelde voelen dan zij denken.

En dit alles terwijl de anderen net zoals u precies het tegenovergestelde zeggen dan zij doen.

Waardoor u en de anderen samen nooit zichzelf zullen zijn.

Wordt het geen tijd dat u weer eens echt EEN wordt met alle anderen om u heen.

Waardoor u niet meer tegen uzelf hoeft te liegen.

En u uzelf de vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om uzelf te genezen.

Want in deze wereld hoeft niemand ongezond en ongelukkig te zijn.

Zolang zijn gevoel maar in overeenstemming is met zijn denken, doen en zeggen dus zijn.


inhoudsopgave

DE VERHALEN VERTELLER VERTELT

De verhalenverteller vertelt zijn verhalen.

Om zichzelf beter te leren kennen.

Niet om de anderen te overtuigen of beter of slechter te zijn.

Omdat hij alle anderen als zichzelf ziet.

En door de reacties op zijn verhalen.

Krijgen zijn verhalen steeds meer kleur.

En groeien zij door de jaren heen.

Tot de volwaardige geschiedenis en toekomst van de verhalenverteller zelf.

Waardoor hij zich maar blijft verbazen.

Over het hetgeen hij eens allemaal om zich heen geschapen heeft.

Laat een verhalen verteller dan ook maar rustig vertellen.

Totdat hij zijn gehele bewustzijn ofwel geheugen weer herwonnen heeft.

Want dan kan hij zich weer bezinnen.

Over wat hij de volgende keer te vertellen heeft.


inhoudsopgave

GEVANGEN ZITTEN

Als u de waarheid over mij vertelt.

dan ontken ik het. 
dan ontken ik het zoals ik het altijd ontkent heb. 
dan ontken ik het zoals ik het altijd ontkent heb en zal blijven ontkennen. 
dan ontken ik het zoals ik het altijd ontkent heb en zal blijven ontkennen totdat ik sterf.

Om hierna opnieuw de waarheid over jezelf te horen.


inhoudsopgave

VRIJ ZIJN

Wat moet ik doen om weer volledig vrij te zijn. Alles wat u de 0 de seconde intuitief voelt dat Overal Hier en Nu voor u nodig is.

Gelooft u dat vitaminen u zullen genezen dan zullen zij u genezen.

Gelooft u dat chemotherapie u zal genezen dan zal dit u genezen.

Gelooft u dat yoga u zal genezen dan zal dit u genezen.

Gelooft u dat een operatie u zal genezen dan zal dit u genezen.

Gelooft u dat uw man u gelukkig zal maken dan zal hij u gelukkig maken.

Gelooft u dat uw hond u gelukkig zal maken dat zal hij u gelukkig maken.

Gelooft u dat een nieuwe auto u gelukkig zal maken dat zal deze u gelukkig maken.

Tenminste zolang u er 100% in gelooft en dus geen moment aan twijfelt.

Want alles waar u aan twijfelt houdt ongeluk en ziekte in stand als de sneeuw zonder zon.


inhoudsopgave

ALS JE NU HELEMAAL GELUKKIG EN GEZOND BENT

Pas als je Overal Hier en Nu helemaal gelukkig en gezond bent… 
kan je het overal weer zijn.

Het heeft dus geen zin om naar andere werelden en tijden te vluchten… 
omdat je daar en dan alleen maar meer van hetzelfde ongeluk en ongezondheid krijgt.

Wordt dan ook eerst Overal Hier en Nu weer helemaal gelukkig en gezond. 
opdat u het overal op uw reis in uw schepping zal zijn.